IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 063 WEEKBLAD KUIFJE 52 19561226 - Rajouté le 30/01/2022

Description : Plaat nummer 63 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 52 van het weekblad « KUIFJE » op 27 december 1956. De titel daarvan is « Ze heetten alle drie Antonius » («Ils s’appelaient tous les trois Antonin ») en met 5 deeltjes : « Antonius de Vrome » (« Antonin le pieux »), « De vrede » (« La paix »), « Marcus Aurelius » (« Marc-Aurèle »), « De derde : Commodus » (« Le troisième : Commode ») en « Loontje komt op zijn boontje » (« C’est un prêté pour un rendu » OU « Comme on fait son lit, on se couche »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0314 - Rajouté le 29/01/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 314. “De Spanjaarden te Gheel”, aflevering 314 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1928 (19280722 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : BIJGEWOOND VTT BIJWONEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/01/2022

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Gebeurt dit niet, dan heeft / vindt het ritueel Broella plaats dat door alle verwanten wordt bijgewoond » (« Si cela ne se produit pas, alors le rituel a lieu, qui est assisté par chaque parent => auquel assistent tous les parents »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée relative (introduite par « DAT »), la forme verbale « bijgewoond », participe passé provenant de l’infinitif « BIJwonen », lui-même construit sur l’infinitif « WONEN », qui NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « BIJwonen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « BIJ » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « bijgewoond ».
Il y a REJET de la forme verbale « bijgewoond » derrière le complément («door alle verwanten ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ABRAHAM HANS ZWARTE JAN KINDERBIBLIOTHEEK 315 - Rajouté le 29/01/2022

Description : In bijlage vindt U “Zwarte Jan”, aflevering 315 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 3.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door L. DE RIDDER geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET WEERVINDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/01/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Gebeurt dit niet, dan zal men hem nooit weervinden » (« Si cela ne se produit pas, alors on ne le retrouvera jamais »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ». Au FUTUR, il y a (dans la deuxième phrase) REJET de l’autre forme verbale (« weervinden ») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« hem » et « nooit »), à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« dan »), cela engendre une INVERSION : le sujet « men » passe derrière le verbe « zal ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 062 WEEKBLAD KUIFJE 51 19561219 - Rajouté le 28/01/2022

Description : Plaat nummer 62 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 51 van het weekblad « KUIFJE » op 20 december 1956. De titel daarvan is « Triomfboog voor Trajanus » (« Arc de triomphe pour Trajan ») en met 5 deeltjes : « Trajanus » (« Trajan »), « Hij kwaw te voet » (« Il venait à pieds »), « Het grote Rijk » (« Le grand Empire »), « Er heerste orde » (« L’ordre régnait ») en « Hadrianus » (« Hadrien »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : DE SCHUYTER IN HET LICHT VAN DE LANTAARN MEESTERWERKEN 04 19471217 - Rajouté le 28/01/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering 04 (“Weet ge dat de fiets door de Chinezen uitgevonden werd en nog wel 2000 jaar vóór Christus ? ; Wat over oude bomen ; Van twee domme mensen en een verstanfdige ezel ”) van “Meesterwerken” (uitgegeven op 17 december 1947), met een uittreksel van het boek “In het licht van de lantaarn (folkloristische wetenswaardigheden)” door Jan DE SCHUYTER, “gevolgd door een keuze Sprookjes van de Gebroeders GRIMM” (hier “Het kasteel van de gouden zon”), ttz 27 verhalen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1949, geen nummer van bladzijde vermeld ; pentekeningen van Edmond Van Offel ; kleuromslag van Jan WATERSCHOOT).

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET AANSPOELEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/01/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Volgens overleveringen moet de geest van de drenkeling de plaats aanduiden waar zijn lijk zal (uit de zee) aanspoelen » (« D’après des traditions, l’esprit => le spectre du noyé doit indiquer l’endroit où son cadavre va être jeté sur le rivage »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ». Au FUTUR, il y a (dans la phrase subordonnée introduite par « WAAR ») REJET de l’autre forme verbale ou des autres formes verbales («aanspoelen») à la fin de la phrase, derrière le complément éventuel (« uit de zee »), à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Volgens overleveringen »), cela engendre une INVERSION : le sujet « de geest van de drenkeling » passe derrière le verbe « moet ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 14 1913 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 27/01/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 14 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 061 WEEKBLAD KUIFJE 50 19561212 - Rajouté le 26/01/2022

Description : Plaat nummer 61 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 50 van het weekblad « KUIFJE » op 13 december 1956. De titel daarvan is « Flavische keizers » (« Empereurs flaviens ») en met 5 deeltjes : « De wereld is een schouwtoneel » (« Le monde est un théâtre »), « Het wordt ernst » (« Cela devient sérieux »), « De puinen van Jeruzalem » (« Les décombres de Jérusalem »), «Titus » (« Titus ») en «Domitianus» (« Domitien »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : MOET REJET VERSCHIJNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Volgens overleveringen moet de geest van de drenkeling binnen X dagen verschijnen » (« D’après des traditions, l’esprit => le spectre du noyé doit apparaître à la veuve dans les X=> jours »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« verschijnen »), derrière les compléments («binnen X dagen » et « aan de weduwe »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif, Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Volgens overleveringen »), cela engendre une INVERSION: le sujet « de geest van de drenkeling » passe derrière le verbe « moet ».

Nom : MOET REJET AANDUIDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Volgens overleveringen moet de geest van de drenkeling de plaats aanduiden waar zijn lijk zal (opnieuw) aanspoelen » (« D’après des traditions, l’esprit => le spectre du noyé doit indiquer l’endroit où son cadavre va être jeté sur le rivage »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« aanduiden »), derrière le complément (« de plaats »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif, Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Volgens overleveringen »), cela engendre une INVERSION: le sujet « de geest van de drenkeling » passe derrière le verbe « moet ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 28 - Rajouté le 25/01/2022

Description : Ontdek aflevering 28 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : VERDWENEN VTT VERDWIJNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/01/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het betreft vissers die op zee (zijn) verdwenen zijn » (« Cela concerne des pêcheurs qui ont disparu sur la mer => en mer »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DIE »), notamment la forme verbale « VERDWENEN », participe passé provenant de l’infinitif « VERDWIJNEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment ces trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ll y a, dans la phrase subordonnée, REJET du participe passé, derrière le complément (« op zee »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif, Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 060 WEEKBLAD KUIFJE 49 19561205 - Rajouté le 24/01/2022

Description : Plaat nummer 60 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 49 van het weekblad « KUIFJE » op 6 december 1956. De titel daarvan is « Nero, de wrede » (« Néron, le cruel ») en met 5 deeltjes : « De dood was overal » (« La mort était partout»), « De kunst … » (« L’art … »), « De dichter » (« Le poète »), « Een klein vermaak » (« Un petit divertissement ») en « Het einde » (« La fin »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 04 19481027 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 1 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 24/01/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 4 (27 october 1948) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Raadsels zonder oplossing : het geheim van de dood van het Kleine Koninginnetje” (1911), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk I (“Nijdige wraaklust”, vervolg), zonder pentekening.

Nom : GEFOTOGRAFEERD VTT FOTOGRAFEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/01/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « « Ik heb er (= daar) een ritueel gefotografeerd » (« J’y ai photographié un rituel »).
On y trouve notamment la forme verbale « gefotografeerd », participe passé provenant de l’infinitif « FOTOGRAFEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik fotografeer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire :
préfixe « GE » + « FOTOGRAFEER » + « D » = « GEFOTOGRAFEERD ».
Quand « FOTOGRAFEREN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « gefotografeerd » derrière le compléments (« er » et « een ritueel ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEMAAKT VTT MAKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/01/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « « Ik kom net uit Bretagne terug waar ik een reportage heb gemaakt » (« Je reviens juste de Bretagne où j’ai fait un reportage »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée (introduite par « WAAR », où le verbe est séparé de son sujet), la forme verbale « gemaakt », participe passé provenant de l’infinitif «MAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « MAAK » + « T » = « GEMAAKT ».
Quand « MAKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « gemaakt » derrière le complément (« een reportage ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 059 WEEKBLAD KUIFJE 48 19561128 - Rajouté le 22/01/2022

Description : Plaat nummer 59 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 48 van het weekblad « KUIFJE » op 29 november 1956. De titel daarvan is « Een hele reeks keizers » (« Toute une série d’empereurs ») en met 5 deeltjes : « Tiberius, de dwingeland» (« Tibère, le despote »), « Naar Capri » (« Vers Capri »), «Caligula, de gek» (« Caligula, le fou »), « Een paard wordt consul » (« Un cheval devient consul ») en « Claudius de zwakke » (« Claudius le faible »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS SPANJAARDEN TE GHEEL KINDERBIBLIOTHEEK 314 - Rajouté le 22/01/2022

Description : In bijlage vindt U “De Spanjaarden te Gheel”, aflevering 314 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”, verhaal dat in 1581 plaatsvindt.
Er is een illustratie op bladzijde 2, die misschien aan Victor DEDONCKER (1827-1881) te wijten is.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Kristof DEWAELE geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0313 - Rajouté le 21/01/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 313. “De geheimzinnige teekens”, aflevering 313 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1928 (19280715 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : KOM TERUG OTT TERUGKOMEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Ik kom net uit Bretagne terug » (« Je reviens juste de Bretagne »).
On y trouve la forme verbale « kom … TERUG », O.T.T. ou indicatif présent provenant de l’infinitif « TERUGkomen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « TERUGkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERUG » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de cette composante « TERUG », derrière les compléments (« net » et « uit Bretagne ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : DE SCHUYTER IN HET LICHT VAN DE LANTAARN MEESTERWERKEN 03 19471210 - Rajouté le 21/01/2022

Description : U vindt in bijlage een link naar de aflevering 03 (“Geneesmiddeltjes naar ieders zin”) van “Meesterwerken” (uitgegeven op 10 december 1947), met een uittreksel van het boek “In het licht van de lantaarn (folkloristische wetenswaardigheden)” door Jan DE SCHUYTER, “gevolgd door een keuze Sprookjes van de Gebroeders GRIMM” (hier “De tweestrijd tussen haas en egel”), ttz 27 verhalen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1949, geen nummer van bladzijde vermeld ; pentekeningen van Edmond Van Offel ; kleuromslag van Jan WATERSCHOOT).

Nom : ZULLEN REJET INTERESSEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/01/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dan zullen mijn foto’s u interesseren » (« Alors mes photos vont vous intéresser »)
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« interesseren»), derrière le complément (« u »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Dan ») la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « mijn foto’s » passe derrière le verbe « zullen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 058 WEEKBLAD KUIFJE 47 19561121 - Rajouté le 20/01/2022

Description : Plaat nummer 58 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 47 van het weekblad « KUIFJE » op 22 november 1956. De titel daarvan is « De gouden eeuw » (« Le siècle d’or ») en met 5 deeltjes : « Vergilius wandelt door de stad » (« Virgile se promène dans la ville »), « Titus-Livius » («Tite-Live »), « Een goed bad » (« Un bon bain »), « De basiliek » (« La basilique») en « De eeuw van Augustus » (« Le siècle d’Auguste »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 13 1913 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 20/01/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 13 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : STEL VOOR OTT VOORSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Stel je me niet voor ? » (« Ne me présentes-tu pas ? »).
On y trouve la forme verbale « stellen … VOOR », provenant de l’infinitif « VOORstellen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « STELLEN ».
Quand « VOORstellen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « VOOR » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément (« me »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : WAS OVT ZIJN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Dat was … een Amerikaan » (« C’était un Américain »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 057 WEEKBLAD KUIFJE 46 19561114 - Rajouté le 18/01/2022

Description : Plaat nummer 57 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 46 van het weekblad « KUIFJE » op 15 november 1956. De titel daarvan is « Het Keizerrijk » (« L’Empire ») en met 5 deeltjes : « Keizer Augustus » (« L’Empereur Auguste »), « Hij speelt goed » (« Il joue bien »), « Er heerste orde » (« L’ordre régnait »), « Rust en vrede » (« Repos et paix ») en « … en in de stilte van een nacht » (« … et dans le calme d’une nuit »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 27 - Rajouté le 18/01/2022

Description : Ontdek aflevering 27 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : ZOU REJET KENNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : «Zou iemand van de receptie hem niet kennen ? » (« Quelqu’un de la réception ne le connaîtrait-il pas ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « kennen », derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase, et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GALG EN SCHAVOT 03 19481020 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 1 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 17/01/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 3 (20 october 1948) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Beroemde processen : Bresci, de koningsmoordenaar”, met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk I (“Nijdige wraaklust”, vervolg), zonder pentekening.

Nom : RENT OM OTT OMRENNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij rent net de hoek om » (« Il court juste derrière le coin => il vient de tourner derrière le coin en courant »).
On y trouve la forme verbale « rent … OM », provenant du verbe «OMrennen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « RENNEN ».
Lorsque « OMRENNEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « OM » (ancienne préposition), derrière les compléments (« net » et « de hoek»), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 056 WEEKBLAD KUIFJE 45 19561107 - Rajouté le 16/01/2022

Description : Plaat nummer 56 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 45 van het weekblad « KUIFJE » op 8 november 1956. De titel daarvan is « Antonius en Cleopatra » («Antoine et Cléopâtre ») en met 5 deeltjes : « De arme derde man : Lepidus » (« Le pauvre troisième homme : Lépide »), « Ze heette Cleopatra » (« Elle s’appelait Cléopâtre »), «Grootste feesten » (« Les plus grandes fêtes »), « De nederlaag » (« La défaite : Actium ») en «Verenigd in de dood » (« Unis dans la mort »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : IK MOET HEM TE PAKKEN KRIJGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Die (hem) moet ik (dadelijk) te pakken krijgen ! » (« Celui-là, je dois l’attraper ! »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« krijgen »), derrière le complément éventuel (« dadelijk »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Die »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « moet ».

Nom : ABRAHAM HANS GEHEIMZINNIGE TEEKENS KINDERBIBLIOTHEEK 313 - Rajouté le 15/01/2022

Description : In bijlage vindt U “De geheimzinnige teekens”, aflevering 313 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto of reproduktie van een schilderij ? …) op bladzijde 4. De kaftillustratie (met datum 1904) zou aan Sydaggy (als we goed lezen) te wijten zijn.
Er is ook een tweede verhaal op bladzijden 14-32 : “Op den vuurtoren” (naar L. ALCOTT).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0312 - Rajouté le 14/01/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 312. “Een onverwachte reis”, aflevering 312 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1928 (19280708 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : WAS OVT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik was een man aan het achtervolgen » (« J’étais en train de poursuivre un homme »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 055 WEEKBLAD KUIFJE 44 19561031 - Rajouté le 14/01/2022

Description : Plaat nummer 55 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 44 van het weekblad « KUIFJE » op 1 november 1956. De titel daarvan is « Antonius en Octavianus » (« Antoine et Octave ») en met 5 deeltjes : « Een dramatische begrafenis » (« Un enterrement dramatique»), « Een rivaal » (« Un rival »), « De triumvir » (« Le triumvir »), « Het slachtoffer » («La victime ») en « Brutus weer op het toneel » (« Brutus à nouveau sur les devants de la scène »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : DE SCHUYTER IN HET LICHT VAN DE LANTAARN MEESTERWERKEN 02 19471203 - Rajouté le 14/01/2022

Description : U vindt in bijlage een link naar de aflevering 02 (“Sint-Niklaas”) van “Meesterwerken” (uitgegeven op 3 december 1947), met een uittreksel van het boek “In het licht van de lantaarn (folkloristische wetenswaardigheden)” door Jan DE SCHUYTER, “gevolgd door een keuze Sprookjes van de Gebroeders GRIMM” (hier “Van den boer die dokter werd”), ttz 27 verhalen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1949, geen nummer van bladzijde vermeld ; pentekeningen van Edmond Van Offel ; kleuromslag van Jan WATERSCHOOT).

Nom : GEKREGEN VTT KRIJGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ze heeft het in de gaten gekregen » (« Elle l’a reçu dans les trous / orbites des yeux => elle m’a vu venir avec mes gros sabots => elle s’en est rendu compte »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEKREGEN », participe passé utilisé avec un passé composé, provenant de l’infinitif « KRIJGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il est à noter que ce participe passé « GEKREGEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« het » et « in de gaten»), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 12 1913 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 13/01/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 12 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : KAN KUNNEN REJET SPREKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Kan ik u even spreken ? (« Puis-je vous parler un moment ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« spreken »), derrière les compléments (« u » et « even »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mag ik u even spreken ? ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 054 WEEKBLAD KUIFJE 43 19561024 - Rajouté le 12/01/2022

Description : Plaat nummer 54 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 43 van het weekblad « KUIFJE » op 25 october 1956. De titel daarvan is « De teerling is geworpen ! » (« Le sort en est jeté ! / Alea jacta es ! ») en met 5 deeltjes : « Over de Rubicon » (« Au-delà du Rubicon »), «Paniek » (« Panique »), « Vlak in het gelaat » (« En plein visage »), « Cesar heeft de macht » («César a le pouvoir ») en « Jij ook, mijn zoon ! » (« Toi aussi, mon fils ! / Tu quoque, fili mi ! »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BEZORGD VTT BEZORGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je lijkt plots zo bezorgd » (« Tu sembles soudain tellement préoccupée »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc ici notamment la forme verbale « BEzorgd », participe passé (utilisé ici comme adjectif attribut) provenant de l’infinitif « BEzorgen ». Le participe passé est, lui, construit sur la première personne de l’indicatif présent (« ik BEzorg mij »), NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts », est donc considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé, NE fait PAS partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« BEZORG » + « D » = « BEZORGD ».
Il y a, normalement REJET du participe passé, derrière le complément (« plots »), à la fin de la phrase : « Je bent plots zo bezorgd ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 26 - Rajouté le 11/01/2022

Description : Ontdek aflevering 26 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : MOET REJET BEHEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moet het domein beheren » (« Je dois gérer le domaine »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« beheren »), derrière le complément (« het domein »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 053 WEEKBLAD KUIFJE 42 19561017 - Rajouté le 10/01/2022

Description : Plaat nummer 53 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 42 van het weekblad « KUIFJE » op 18 october 1956. De titel daarvan is « De oorlog tegen Galliërs » (« La guerre contre les Gaulois ») en met 5 deeltjes : « Cesar droomde … » (« César rêvait … »), « … van Gallië » (« … de la Gaule »), « De aanval » («L’attaque »), « De overwinning » (« La victoire ») en «Vercingetorix » (« Vercingétorix »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 02 19481013 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 1 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 10/01/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 2 (13 october 1948) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Beroemde processen : de moordenaar geeft zich ‘s morgens gevangen” (1910), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk I (“Nijdige wraaklust”, vervolg), met een pentekening.

Nom : GAAT MEE MEEGAAT OTT MEEGAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/01/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : «(Het is) jammer dat je (« met ons ») niet meegaat » (« C’est dommage que tu ne vien(ne)s pas avec / que tu ne nous accompagne pas »).
Si on n’avait pas eu affaire à une phrase subordonnée (introduite par « DAT »), on aurait eu la forme verbale « GAAT … MEE », provenant de l’infinitif « MEEGAAN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « GAAN ».
Lorsque « MEEGAAN » est conjugué, la particule « MEE » (venant de la préposition « MET ») fait l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« met ons ») à la fin de la phrase, comme dans la variante suivante : « je gaat (met ons) niet mee ».
Pour le phénomène du REJET (notamment du verbe ou de certaines de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0311 - Rajouté le 08/01/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 311. “Het boefje”, aflevering 311 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1928 (19280701 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : LAAT REJET INSCHRIJVEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «In afwachting laat je hen in het hotel inschrijven » (« Dans l’attente, laisse / fais-les inscrire à l’hôtel »).
« LATEN » exige souvent (surtout à l’impératif) un REJET de l’infinitif (ici « inschrijven »), derrière les compléments (« hen » et « in het hotel »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« In afwachting»), cela engendre une INVERSION : le sujet « je » passe derrière le verbe « laat ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 052 WEEKBLAD KUIFJE 41 19561010 - Rajouté le 08/01/2022

Description : Plaat nummer 52 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 41 van het weekblad « KUIFJE » op 11 october 1956. De titel daarvan is « Pompejus en Cesar » (« Pompée et César ») en met 5 deeltjes : « De rijzende zon » (« Le soleil levant »), « Pompejus stal de overwinningen » (« Pompée volait les victoires »), « Een eerlijke man » (« Un homme honnête : Cicéron »), « Een genie » (« Un génie ») en « Het eerste triumviraat » (« Le premier triumvirat »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS ONVERWACHTE REIS KINDERBIBLIOTHEEK 312 - Rajouté le 08/01/2022

Description : In bijlage vindt U “Een onverwachte reis”, aflevering 312 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 28 (“De smokkelaars”). De illustratorsnaam van de kaftillustratie is onleesbaar.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Frans VAN ROY geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : BEGINNEN VOOR TE BEREIDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Chantal Bellemans) begint zich dadelijk op de gekke weddenschap voor te bereiden » (« Elle commence de se préparer immédiatement au pari fou »).
On y trouve notamment le verbe « BEGINNEN », qui exige un « TE » (équivalant au « DE » français) devant l’infinitif. Exemples à :
http://www.idesetautres.be/upload/CONSTRUCTIONS%20PHRASES%20NL%20ZC10%20TE+INFINITIF.zip
On y trouve également la forme verbale « VOOR … bereiden», provenant de l’infinitif « VOORbereiden », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « BEREIDEN ».
Quand « VOORbereiden » est conjugué (c’est plus ou moins le cas ici), cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « VOOR » de sa forme verbale proprement dite d’un REJET, derrière les compléments (« dadelijk » et « op de gekke weddenschap »), à la fin de la phrase.

Nom : DE SCHUYTER IN HET LICHT VAN DE LANTAARN MEESTERWERKEN 01 19471126 - Rajouté le 07/01/2022

Description : U vindt in bijlage een link naar de aflevering 01 (“De ware uitvinder van de stoommachine” = Salomon de Caus ; “Een en ander over druk straatverkeer”) van “Meesterwerken” (uitgegeven op 26 november 1947), met een uittreksel van het boek “In het licht van de lantaarn (folkloristische wetenswaardigheden)” door Jan DE SCHUYTER, “gevolgd door een keuze Sprookjes van de Gebroeders GRIMM” (hier “De twaalf jagers”), ttz 27 verhalen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1949, geen nummer van bladzijde vermeld ; pentekeningen van Edmond Van Offel ; kleuromslag van Jan WATERSCHOOT).

Nom : LUISTERT AF OTT AFLUISTEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « In de kamer ernaast luistert hij (Thornton) elk woord via een luchtrooster af » (« Dans la chambre d’à-côté, il écoute chaque parole via une bouche d’aération »).
On y trouve la forme verbale « luistert … AF », qui provient de l’infinitif « AFluisteren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LUISTEREN ».
Quand « AFluisteren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments («elk woord » et « via een luchtrooster »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément («In de kamer ernaast»), cela engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « luistert ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 051 WEEKBLAD KUIFJE 40 19561003 - Rajouté le 06/01/2022

Description : Plaat nummer 51 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 40 van het weekblad « KUIFJE » op 4 october 1956. De titel daarvan is « Sulla tegen Marius » (« Sylla contre Marius ») en met 5 deeltjes : « Leeuw en vos » (« Lion et renard »), « Het gaat slecht voor Marius » (« Cela va mal pour Marius »), « In het hol van de leeuw » (« Dans la tanière du lion »), « De terugkeer van de overwinnaar » (« Le retour du vainqueur ») en « Een bloedbad » (« Un bain de sang »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 11 1913 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 06/01/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 11 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : KUNNEN REJET VERZAKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Aan zo’n gek idee kunnen we (helemaal) niet verzaken » (« Nous ne pouvons renoncer / déclarer forfait à une idée aussi folle »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), le REJET de l’autre forme verbale (« verzaken »), derrière le complément éventuel (« helemaal »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait pu avoir « MOGEN », l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE » : « Aan zo’n gek idee mogen we niet verzaken ».
La phrase commençant par un complément («Om hun succes of tegenslag te verbergen »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « kunnen ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 01 19481006 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 1 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 05/01/2022

Description : U vindt via link in bijlage de aflevering nummer 1 (6 october 1948) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Beroemde processen : de bloedige mand” (1922), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk I (“Nijdige wraaklust”), met een pentekening.

Nom : KUNNEN REJET VOLGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Kunnen jullie haar de hele weg volgen ? » (« Pouvez-vous la suivre tout le chemin ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), le REJET de l’autre forme verbale (« volgen »), derrière les compléments (« haar » et « de hele weg »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait pu avoir « MOGEN », l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE » :
« Mogen jullie haar de hele weg volgen ? »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 050 WEEKBLAD KUIFJE 39 19560926 - Rajouté le 04/01/2022

Description : Plaat nummer 50 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 39 van het weekblad « KUIFJE » op 27 september 1956. De titel daarvan is « Marius waagt en wint » (« Marius ose et gagne ») en met 5 deeltjes : « Marius » (« Marius »), « De oorlog tegen Jugurtha » (« La guerre contre Jugurtha »), « Onweerswolken » (« Nuages d’orage »), « Een wreed gevecht » (« Un combat impitoyable ») en « Zij wilden niet wijken » (« Elles ne voulurent pas céder »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 25 - Rajouté le 04/01/2022

Description : Ontdek aflevering 25 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : AANGENOMEN VTT AANNEMEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/01/2022

Description : La phrase suivante (avec beaucoup de mots sous-entendus) est grammaticalement intéressante : « (Jouw voorstel wordt door mij) aangenomen » (« Ta proposition est acceptée par moi »). (N.B. : WORDEN serait alors l’auxiliaire de la voix passive)
On y trouve la forme verbale « AANgenomen », participe passé provenant de l’infinitif « AANnemen », lui-même construit sur l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « AANnemen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « aanGEnomen ».
Il y a REJET de la forme verbale « AANgenomen » derrière le complément éventuel (« door mij ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ZONDER TE TONEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met een ijzeren helm op en zonder haar gelaat (gezicht) aan wie dan ook te tonen » (« Avec un / Coiffée d’un casque en fer et sans laisser voir son visage à qui que ce soit »).
La préposition « ZONDER » introduit une phrase subordonnée « infinitive », où un « TE » (équivalant à un « DE » en mauvais français) exige le REJET des autres formes verbales (« tonen »), derrière les compléments (« mijn gelaat » et « aan wie dan ook »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que s’il s’était agi d’une personne masculine, le possessif aurait été « ZIJN » : « Met een ijzeren helm op en zonder zijn gelaat (gezicht) aan wie dan ook te tonen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 049 WEEKBLAD KUIFJE 38 19560919 - Rajouté le 02/01/2022

Description : Plaat nummer 49 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 38 van het weekblad « KUIFJE » op 20 september 1956. De titel daarvan is « Hoe het kwaad genezen ? » («Comment guérir le mal ? ») en met 5 deeltjes : «Cato » (« Caton »), « Cornelia » (« Cornélie, mère des Gracques »), « Tiberius » (« Tiberius Gracchus »), « Caius » (« Caius Gracchus ») en «Een standbeeld » (« Une statue »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0310 - Rajouté le 01/01/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 310. “Het avontuur van den schilder”, aflevering 310 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1928 (19280624 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET DURVEN WEDDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar zal de lord (nu) durven wedden ? » (« Mais le lord va-t-il oser / osera-t-il parier ? »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale ou des autres formes verbales (« durven » et « wedden ») à la fin de la phrase, derrière le complément éventuel (« nu »), à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BOEFJE KINDERBIBLIOTHEEK 311 - Rajouté le 01/01/2022

Description : In bijlage vindt U “Het boefje”, aflevering 311 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het einde van het verhaal vindt tijdens WO1, op 23 april 1918, rond Zeebrugge plaats.
Er is een illustratie op bladzijde 27 ; de illustratorsnaam is onleesbaar.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZOU REJET AANKUNNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressant: « Maar ik geloof dat zij (Chantal) het zou aankunnen »
(« Mais je pense qu’elle pourrait le faire »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « aankunnen », derrière le complément (« het »), à la fin de la phrase, et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On aurait pu avoir la variante suivante, hors du contexte d’une phrase subordonnée : « zij zou het aankunnen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 048 WEEKBLAD KUIFJE 37 19560912 - Rajouté le 31/12/2021

Description : Plaat nummer 48 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 37 van het weekblad « KUIFJE » op 13 september 1956. De titel daarvan is « Het loopt mis in Rome » (« Cela tourne mal à Rome ») en met 5 deeltjes : « De proconsuls » (« Les proconsuls »), « De nieuwe rijken » (« Les nouveaux riches »), « De nieuwe armen » (« Les nouveaux pauvres »), « De weelde was te groot » (« Le luxe était trop grand ») en « Corruptie » (« Corruption »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ZOU REJET DURVEN WEDDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : «Zou je daar tienduizend pond op durven wedden ? » («Oserais-tu parier dix mille livres là-dessus ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « durven », derrière le complément (« tienduizend »), à la fin de la phrase, et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez qu’un deuxième complément, un adverbe pronominal « scindé », précède également cette forme verbale. On aurait pu avoir : « Zou je daarop durven wedden ? »

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 10 1913 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 30/12/2021

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 10 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : DE SCHUYTER IN HET LICHT VAN DE LANTAARN MEESTERWERKEN 06 19471231 - Rajouté le 29/12/2021

Description : U vindt in bijlage link de aflevering 06 (“Nieuwjaarke zoete”) van “Meesterwerken” (uitgegeven op 31 december 1947), met een uittreksel van het boek “In het licht van de lantaarn (folkloristische wetenswaardigheden)” door Jan DE SCHUYTER, “gevolgd door een keuze Sprookjes
van de Gebroeders GRIMM” (hier “De geschenken van de dwergen”), ttz 27 verhalen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1949, geen nummer van bladzijde vermeld ; pentekeningen van Edmond Van Offel ; kleuromslag van Jan WATERSCHOOT).
Het boek bestaat eigenlijk uit afleveringen van een “tijdschrift”, “Meesterwerken, weekblad voor jong en oud” (uitgave van “De Vlaamse boekhandel”, naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), eerste jaargang, tussen 26 november 1947 (nummer 1) en 26 mei 1948 (nummer 27).

Nom : DE SCHUYTER IN HET LICHT VAN DE LANTAARN MEESTERWERKEN 05 19471224 - Rajouté le 29/12/2021

Description : U vindt in bijlage link de aflevering 05 (“Kerstmis in de folklore”) van “Meesterwerken” (uitgegeven op 24 december 1947), met een uittreksel van het boek “In het licht van de lantaarn (folkloristische wetenswaardigheden)” door Jan DE SCHUYTER, “gevolgd door een keuze Sprookjes
van de Gebroeders GRIMM” (hier “De reus en de pochhans”), ttz 27 verhalen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1949, geen nummer van bladzijde vermeld ; pentekeningen van Edmond Van Offel ; kleuromslag van Jan WATERSCHOOT).
Het boek bestaat eigenlijk uit afleveringen van een “tijdschrift”, “Meesterwerken, weekblad voor jong en oud” (uitgave van “De Vlaamse boekhandel”, naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), eerste jaargang, tussen 26 november 1947 (nummer 1) en 26 mei 1948 (nummer 27).

Nom : WIL REJET AFREIZEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik wil heel Europa afreizen » (« Je veux parcourir toute l’Europe »).
L’auxiliaire de mode de la « VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici « afreizen ») derrière le complément (« heel Europa »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 047 WEEKBLAD KUIFJE 36 19560905 - Rajouté le 29/12/2021

Description : Plaat nummer 47 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 36 van het weekblad « KUIFJE » op 6 september 1956. De titel daarvan is « Mare nostrum » (« Notre mer ») en met 5 deeltjes : « De mooie droom » (« Le beau rêve »), « Carthago verwoesten ! » (« Détruire Carthage »), « Het einde van de trotse stad » (« La fin de la fière ville »), « De Romeinen triomferen » (« Les Romains triomphent ») en « Viriathe » («Viriathe »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : NADOET DOET NA OTT NADOEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben zeker dat zij (Chantal) jouw stunt glansrijk nadoet » (« Je suis certain qu’elle exécute(ra) / réalise ton exploit brillamment »).
On y trouve la forme verbale « nadoet », parce qu’elle est située dans une phrase subordonnée, mais elle aurait pu être « doet … NA », provenant de l’infinitif « NAdoen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DOEN », comme dans la variante suivante : « zij doet (Chantal) jouw stunt glansrijk na ».
Quand « NAdoen » est conjugué, cela entraîne donc normalement en néerlandais une séparation de la particule « NA » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière les compléments (« jouw stunt » et « glansrijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 24 - Rajouté le 28/12/2021

Description : Ontdek aflevering 24 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : KAN KUNNEN REJET UITVOEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Denk je dat een vrouw een dergelijke stunt kan uitvoeren ? » (« Penses-tu qu’une femme peut exécuter / réaliser un tel exploit ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), le REJET de l’autre forme verbale (« uitvoeren »), derrière le complément (« een dergelijke stunt »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
«Denk je dat een vrouw een dergelijke stunt mag uitvoeren ? »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 046 WEEKBLAD KUIFJE 35 19560829 - Rajouté le 27/12/2021

Description : Plaat nummer 46 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 35 van het weekblad « KUIFJE » op 30 augustus 1956. De titel daarvan is « Maar Hannibal kwam niet ! » (« Mais Hannibal ne vint pas ! ») en met 5 deeltjes : «Te Capua was het goed » (« C’était bon à Capoue »), « Archimedes » (« Archimède »), « Het hoofd van Hasdrubal » (« La tête d’Hasdrubal »), « De slag van Zama » (« La bataille de Zama ») en « Het verdrag » (« Le traité »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GEMAAKT VTT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met een ijzeren helm op het hoofd, heb ik de reis gemaakt » (« Avec un casque en fer sur la tête, j’ai fait le voyage »).
On y trouve notamment, dans la deuxième phrase, la forme verbale « gemaakt », participe passé provenant de l’infinitif «MAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « MAAK » + « T » = « GEMAAKT ».
Quand « MAKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « gemaakt » derrière le complément (« de reis ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Il y a, dans la deuxième phrase, une INVERSION (le sujet « ik » passe derrière le verbe « heb ») parce que la première (« Met een ijzeren helm op het hoofd ») joue le rôle d’un complément la commençant.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0309 - Rajouté le 25/12/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 309. “Fiere Margriet van Leuven”, aflevering 309 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1928 (19280617 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : OPGEWASSEN VTT OPWASSEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een vrouw is toch niet tegen de taak van een man opgewassen » (« Une femme n’est tout de même pas conçue pour accomplir la tâche d’un homme »).
On y trouve la forme verbale « OPgewassen », participe passé provenant de l’infinitif « OPwassen », lui-même construit sur l’infinitif « WASSEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « OPwassen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEwassen ».
Il y a REJET de la forme verbale « OPgewassen » derrière le complément (« tegen de taak van een man ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 045 WEEKBLAD KUIFJE 34 19560822 - Rajouté le 25/12/2021

Description : Plaat nummer 45 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 34 van het weekblad « KUIFJE » op 23 augustus 1956. De titel daarvan is « Hannibal staat voor de deur » (« Hannibal se trouve devant la porte ») en met 5 deeltjes : « De eed van een kind » (« Le serment d’un enfant »), « De agressie » (« L’agression »), « Dwars over de Alpen » (« A travers les Alpes »), « Ten aanval ! » (« A l’attaque ! ») en « De ramp » (« La catastrophe »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUUR VAN DEN SCHILDER KINDERBIBLIOTHEEK 310 - Rajouté le 25/12/2021

Description : In bijlage vindt U “Het avontuur van den schilder”, aflevering 310 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het vindt in het jaar 1621, bij Elewijt plaats, niet ver van het Steen (kasteel van Rubens) en de “Drij Torens” ; de schilder is Antoon Van Dijck.
Er is geen illustratie.

Nom : ABRAHAM HANS BLIJDE KERSTAVOND 1929 - Rajouté le 24/12/2021

Description : Ontdek "Een blijde kerstavond" van Abraham HANS (1882-1939) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; 1929, 38 bladzijden. De pentekeningen zijn heel vermoedelijk aan Edmond VAN OFFEL (1871-1959) te wijten.

Nom : MOETEN REJET BEMOEIEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Vrouwen moeten zich niet met politiek bemoeien » (« Les femmes ne doivent pas se mêter de politique »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« bemoeien »), derrière le complément (« met politiek »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MOETEN REJET BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Vrouwen moeten bij hun kookpot blijven » (« Les femmes doivent rester près de leur casserole »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« blijven »), derrière le complément (« bij hun kookpot »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 044 WEEKBLAD KUIFJE 33 19560815 - Rajouté le 23/12/2021

Description : Plaat nummer 44 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 33 van het weekblad « KUIFJE » op 16 augustus 1956. De titel daarvan is « Carthago, de mooie stad » (« Carthage, la belle ville ») en met 5 deeltjes : « Kwarth Hadasht » («Kwarth Hadasht »), « Goud » (« De l’or »), « Naar Sicilië » (« Vers la Sicile »), « De eerste overwinning » (« La première victoire ») en « Regulus » (« Regulus »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 09 1913 CASSEL - Rajouté le 22/12/2021

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 09 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ZONDER TE LATEN ZIEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moest een week door Engeland reizen … zonder mijn gelaat / gezicht te laten zien » (« Je devais voyager une semaine à travers l’Angleterre sans laisser voir mon visage »).
La préposition « ZONDER » introduit une phrase subordonnée « infinitive », où un « TE » (équivalant à un « DE » en mauvais français) exige le REJET des autres formes verbales (« laten » et « zien »), derrière le complément (« mijn gelaat »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MOEST REJET REIZEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moest een week door Engeland reizen … » (« Je devais voyager une semaine à travers l’Angleterre … »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN » (donnant MOEST au prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« reizen »), derrière les compléments (« een week » et (« door Engeland »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 043 WEEKBLAD KUIFJE 32 19560808 - Rajouté le 21/12/2021

Description : Plaat nummer 43 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 32 van het weekblad « KUIFJE » op 9 augustus 1956. De titel daarvan is « Romeinen tegen olifanten » (« Des Romains contre des éléphants ») en met 5 deeltjes : « Tarente » (« Tarente »), « Pyrrhus en twintig olifanten » (« Pyrrhus et vingt éléphants »), « Ossen op de oorlogspad » (« Des boeufs sur le sentier de la guerre »), « De dood van een avonturier » (« La mort d’un aventurier ») en « De Romeinse heirbanen = steenwegen » (« Les chaussées romaines »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 23 - Rajouté le 21/12/2021

Description : Ontdek aflevering 23 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : GEWONNEN VTT WINNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « In mijn jeugd heb ik een weddenschap gewonnen » (« Dans ma jeunesse j’ai gagné un pari »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEWONNEN », participe passé construit sur le PLURIEL du prétérit et provenant de l’infinitif « WINNEN», qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il y a REJET de la forme verbale « GEWONNEN » derrière le complément («een weddenschap ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« In mijn jeugd »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « heb ».

Nom : TREEDT OP OTT OPTREDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De politie in Engeland treedt hard tegen de suffragettes op » (« La police en Angleterre intervient rudement contre les suffragettes »).
On y trouve la forme verbale « treedt op », provenant de l’infinitif « OPtreden», verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « TREDEN ».
Quand le verbe est conjugué, il y a REJET de la « particule séparable » « OP », derrière les compléments (« hard » et « tegen de suffragettes »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 042 WEEKBLAD KUIFJE 31 19560801 - Rajouté le 19/12/2021

Description : Plaat nummer 42 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 31 van het weekblad « KUIFJE » op 2 augustus 1956. De titel daarvan is « De verovering van Italië » (« La conquête de l’Italie ») en met 5 deeltjes : « De legioenen » (« Les légions »), « Het kamp » (« Le camp »), « De Samnieten » (« Les Samnites »), « Onder het juk » (« Sous le joug – les fourches caudines ») en « Het legioen van het vlas » (« La légion du lin »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0308 - Rajouté le 18/12/2021

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 308.
“De vrienden der Slaven”, aflevering 308 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1928 (19280610 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Devignez

Crédits