IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN LIEFDE EN VRIENSCHAP DEUGDEN EN GEBREKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp88-89 - Rajouté le 15/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1167 t/m 1200 over de mens en, in het bijzondere,
over liefde en vriendschap ;
over deugden en gebreken (deugd en ondeugd, edelmoedigheid, liefdadigheid) ;
Het is een uittreksel (bladzijden 88-89) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1198-1199 - Rajouté le 15/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1198-1199, met de woorden “vocation” t/m “yeux”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GEGEVEN VTT GEVEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat heb je haar gegeven ? » (« Que lui as-tu donné ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEGEVEN », participe passé provenant de l’infinitif « GEVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Cette forme verbale est, comme on le voit, construite sur l’INFINITIF. Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « GEVEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gegeven » derrière le complément (« haar ») à la fin de la phrase (ici, par hasard, comme en français). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : FILOSOFIE VAN DE MAAG 2 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 14/02/2019

Description : Ontdek in bijlage « Filosofie van de maag (2) », op bladzijden 48-49 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN KLEDING LIEFDE EN VRIENSCHAP NEDERLANDSE TAALSCHAT pp86-87 - Rajouté le 14/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1138 t/m 1166 over de mens en, in het bijzondere,
over kleding (schoenen, handschoenen) ;
over liefde en vriendschap.
Het is een uittreksel (bladzijden 86-87) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1196-1197 - Rajouté le 14/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1196-1197, met de woorden “vie” t/m “visage”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : FILOSOFIE VAN DE MAAG 1 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 13/02/2019

Description : Ontdek in bijlage « Filosofie van de maag (1) », op bladzijden 46-47 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBEURD VTT GEBEUREN 3 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat is nooit gebeurd » (« Cela n’est jamais arrivé »).
On y trouve la forme verbale « gebeurd », participe passé provenant de l’infinitif « GEBEUREN ». Ce verbe « GEBEUREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (si une première personne du présent avait existé, « gebeur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence déjà par « GE » :
(« GE ») + « GEBEUR » + « D » = « GEBEURD ».
Quand « GEBEUREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gebeurd » derrière le complément (« nooit ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN KLEDING NEDERLANDSE TAALSCHAT pp84-85 - Rajouté le 13/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1108 t/m 1137 over de mens en, in het bijzondere, over kleding (broek, hemd, mantel, rok, schoenen, handschoenen).
Het is een uittreksel (bladzijden 84-85) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1194-1195 - Rajouté le 13/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1194-1195, met de woorden “vérité” t/m “vie”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0237 - Rajouté le 12/02/2019

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 237. “De geldduivel” is de aflevering 237 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” en werd door Abraham HANS vrij geschreven naar het Leeskabinet.
De kaftafbeelding is oorspronkelijk een schilderij van Henri-Jacques Bourcé (1826-1899).

Nom : ABRAHAM HANS GELDDUIVEL KINDERBIBLIOTHEEK 237 - Rajouté le 12/02/2019

Description : In bijlage vindt U, “De geldduivel”, aflevering 237 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, vrij geschreven naar het Leeskabinet.
Afbeelding op bladzijde 30 ; en kaft van Henri-Jacques-Bourcé (1826-1899), o. a., in L'Illustration européenne (N°1, 11ème année, van 6 november 1880, op bladzijde 1) : “Les cerises” (“De kersen”).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Lea Aspeslagh ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : VEERT OTT VEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Na een tijd veert ze plots met een kreet recht » (« Après un temps / Au bout d’un moment, elle se redresse / se met debout sur ses jambes soudain avec un cri / en poussant un cri »).
On y trouve la forme verbale « veert », provenant de l’infinitif « VEREN ».
Notez qu’il y a REJET de « recht », réagissant comme une particule séparable, derrière les compléments (« plots » et « met een kreet »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un autre complément (« Na een tijd »), cela entraîne une INVERSION du sujet « ze » qui passe derrière son verbe « veert ».

Nom : VOEDINGSSTOFFEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 12/02/2019

Description : Ontdek in bijlage « Voedingsstoffen », op bladzijden 44-45 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN KLEDING NEDERLANDSE TAALSCHAT pp82-83 - Rajouté le 12/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1082 t/m 1107 over de mens en, in het bijzondere, over kleding (kleren, opschik).
Het is een uittreksel (bladzijden 82-83) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1192-1193 - Rajouté le 12/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1192-1193, met de woorden “travail” t/m “vérité”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS KLEINE VERSPIEDER KINDERBIBLIOTHEEK 49 - Rajouté le 11/02/2019

Description : In bijlage vindt U, “De kleine verspieder”, aflevering 49 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een tweede verhaal : “Wat grootvader vertelde” (bladzijden 27-32).
Afbeeldingen op bladzijden 5, 9 en 22.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Willy Apers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : GAF OVT GEVEN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Het voorwerp dat zij (Rozemarijn) haar gaf » (« L’objet qu’elle lui donna / a donné »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée relative (introduite par « DAT »), la forme verbale « GAF », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « GEVEN ». Le verbe « GEVEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUIS EN HUISHOUDEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp80-81 - Rajouté le 11/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1054 t/m 1081 over de mens en, in het bijzondere, over huis en huishouden (haard, oven, bed, tuin, verhuizen, buur).
Het is een uittreksel (bladzijden 80-81) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1190-1191 - Rajouté le 11/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1190-1191, met de woorden “sottise” t/m “travail”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN TOOVERBERG SPROOKJES VADER HAAS 1 1929 - Rajouté le 10/02/2019

Description : Ontdek het sprookje « De tooverberg » (uit het eerste boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : KAN KUNNEN REJET WORDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Dat kan grappig worden » (« Cela peut devenir amusant »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« worden »), derrière le complément (« grappig »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) :
« Dat mag grappig worden ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0048 - Rajouté le 09/02/2019

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 48. “Eerlijk duurt het langst”, aflevering 48 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1923 (19230603 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0047 - Rajouté le 09/02/2019

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 47. “Brugge en omgeving”, aflevering 47 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1923 (19230526 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0046 JOE ENGLISH - Rajouté le 09/02/2019

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 46. “Broederliefde”, aflevering 46 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, over Edward en Frans Van Raemdonck, werd vermoedelijk in mei 1923 (19230519 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.
De tekening (op kaft en bladzijde 29), “Gedachtenisprentje Gebroeders Van Raemdonck (1917)”, is aan Joe ENGLISH (1884-1918) te wijten.

Nom : ZAL ZULLEN REJET WAGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal de proef eens wagen » (« Je vais risquer l’épreuve une fois »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« wagen »), derrière les compléments (« de proef » et « eens »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1188-1189 - Rajouté le 09/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1188-1189, met de woorden “sévère” t/m “sottise”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS FILIPS VAN ARTEVELDE 07 VLAAMSCH GEZIN 07 1922 - Rajouté le 08/02/2019

Description : Ontdek « Filips Van Artevelde » (deel 7), roman door Abraham HANS, op bladzijden 1-16 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 7 (16 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het boek werd later onder titels De jonkvrouw van Wijnendale en De gemartelde jonkvrouw heruitgegeven.
Andere teksten van het nummer 7 van « ‘t Vlaamsch gezin » zijn :
« Weekklapper » (7) op bladzijden 18-21 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2007%20VLAAMSCH%20GEZIN%2007%201922.pdf
« Twee oud-kameraden » (Novelle), op bladzijden 20-23 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20TWEE%20OUD%20KAMERADEN%20VLAAMSCH%20GEZIN%2007%201922.pdf
« Gheel » (tweede deel) + « Te Oudenaarde », bladzijden 23-27 van het zevende officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDEREN%2007%20VLAAMSCH%20GEZIN%2007%201922.pdf
« Om te lachen » (7), verspreid over bladzijden 16, 27-32 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OM%20TE%20LACHEN%2007%20GRAPJES%20VLAAMSCH%20GEZIN%2007%201922.pdf
Het “tijdschrift” werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : GELOOFD VTT GELOVEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb daar nooit in geloofd » (« Je n’y ai jamais cru »).
On y trouve la forme verbale « geloofd », participe passé provenant de l’infinitif « GELOVEN ». Ce verbe « GELOVEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik geloof ») se terminant par la consonne « F », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence déjà par « GE » :
(« GE ») + « GEOOF » + « D » = « GELOOFD ».
Quand « GELOVEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « geloofd » derrière le complément (« nooit ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait pu avoir une variante de la phrase sans séparation de l’adverbe pronominal :
« Ik heb daarin nooit geloofd ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUIS EN HUISHOUDEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp78-79 - Rajouté le 08/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1029 t/m 1053 over de mens en, in het bijzondere, over huis en huishouden (verlichting, pot, bezem, lepel, glas, haard, oven).
Het is een uittreksel (bladzijden 78-79) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1186-1187 - Rajouté le 08/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1186-1187, met de woorden “roi” t/m “service”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0243 LAUTERS WILLIAM BROWN - Rajouté le 07/02/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 243. “Maria van Brabant” is de aflevering 243 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” en werd door Abraham HANS geschreven. De kaftafbeelding is een houtsnede van Paul LAUTERS (1822-1875) en William BROWN (1814-1877) uit Belges illustres 1 (Bruxelles, Librairie nationale : A. Jamar et Ch. HEN ; 1844, première partie, 454 pages + 51 planches hors texte. « Panthéon National ») en bevond zich tussen bladzijden 46 en 47.

Nom : OMKWAM OVT OMKOMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Mijn man die op zee omkwam » (« Mon mari qui a péri en mer »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée relative (introduite par « DIE »), la forme verbale « OMKWAM », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « OMKOMEN », lui-même construit sur « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUIS EN HUISHOUDEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp76-77 - Rajouté le 07/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 999 t/m 1028 over de mens en, in het bijzondere, over huis en huishouden (vloer, vloerkleed, huisraad, tafel, kast, verlichting, enz.).
Het is een uittreksel (bladzijden 76-77) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1184-1185 - Rajouté le 07/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1184-1185, met de woorden “raison” t/m “rire”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GAF OVT GEVEN OVERLEDEN VTT OVERLIJDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik gaf haar de ring van mijn overleden man » (« Je lui donnai / ai donné la bague de mon mari décédé »).
On y trouve la forme verbale « GAF », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « GEVEN ». Le verbe « GEVEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
On y trouve également la forme verbale « overleden », participe passé (utilisé ici comme adjectif) provenant de l’infinitif « OVERLIJDEN », construit sur « LIJDEN » qui fait aussi l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle «E» aux temps du passé.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUIS EN HUISHOUDEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp74-75 - Rajouté le 06/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 969 t/m 998 over de mens en, in het bijzondere, over huis en huishouden (deur, venster, kamer, keuken, zolder).
Het is een uittreksel (bladzijden 74-75) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1182-1183 - Rajouté le 06/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1182-1183, met de woorden “plaisir” t/m “raison”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS MAN IN TOREN KINDERBIBLIOTHEEK 39 - Rajouté le 05/02/2019

Description : In bijlage vindt U, “De man in den toren”, aflevering 39 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen van omslag (vermoedelijk aan Edgar Raine Spenceley te wijten) en op bladzijde 27 werden ook in « ‘t Vlaamsch gezin » (1922-1923) uitgegeven. Zie :
https://www.idesetautres.be/upload/OM%20TE%20LACHEN%20RUBRIEK%20ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20GRAPJES%201922-1923%20BGOORDEN.pdf
Deze tekst, in oude spelling, werd dankzij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : SPOELT AAN OTT AANSPOELEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een drenkeling spoelt (op het strand) aan » (« Un naufragé est rejeté sur le rivage »).
On trouve la forme verbale « spoelt … AAN », provenant de l’infinitif « AANSPOELEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « SPOELEN ».
Lorsque « AANSPOELEN » est conjugué, la particule « AAN » fait l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« op het strand ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET (notamment du verbe ou de certaines de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUIS EN HUISHOUDEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp72-73 - Rajouté le 05/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 936 t/m 968 over de mens en, in het bijzondere, over huis en huishouden (huis, dak, schouw, deur, venster).
Het is een uittreksel (bladzijden 70-71) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1180-1181 - Rajouté le 05/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1180-1181, met de woorden “peine” t/m “plaisir”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GAAN MEE OTT MEEGAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We gaan (met u) mee » (« Nous allons avec vous / nous vous accompagnons »).
On trouve la forme verbale « GAAN … MEE », provenant de l’infinitif « MEEGAAN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « GAAN ».
Lorsque « MEEGAAN » est conjugué, la particule « MEE » (venant de la préposition « MET ») fait l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« met u ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET (notamment du verbe ou de certaines de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN OUDERS EN KINDEREN HUIS EN HUISHOUDEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp70-71 - Rajouté le 04/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 907 t/m 935 over de mens en, in het bijzondere,
over gezin / ouders en kinderen (kinderen worden grote mensen, het kind) ;
over huis en huishouden (huis).
Het is een uittreksel (bladzijden 70-71) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1178-1179 - Rajouté le 04/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1178-1179, met de woorden “parler” t/m “péché”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN AARDMANNEKENS SPROOKJES VADER HAAS 1 1929 - Rajouté le 03/02/2019

Description : Ontdek het sprookje « De aardmannetjes » (uit het eerste boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : TOESLAAN PARTICULE SEPARABLE ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoop weldra toe te slaan » (« J’espère bientôt frapper »).
On y trouve notamment la forme verbale « toe … slaan », provenant de l’infinitif « TOESLAAN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « SLAAN ».
Quand « TOEslaan » est conjugué (même dans ce cas insolite), cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « tot ») de son infinitif proprement dit, par exemple après « HOPEN », qui engendre un « TE », s’intercalant entre la particule séparable « TOE » et l’infinitif « SLAAN ».
Vous trouverez d’autres verbes réagissant comme « HOPEN » (phrases MP3 à écouter) au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/CONSTRUCTIONS%20PHRASES%20NL%20ZC10%20TE+INFINITIF.zip

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GEZIN OUDERS EN KINDEREN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp68-69 - Rajouté le 03/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 866 t/m 906 over de mens en, in het bijzondere, over gezin / ouders en kinderen (afkomst, opvoeding, kinderen worden grote mensen, het kind).
Het is een uittreksel (bladzijden 68-69) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1176-1177 - Rajouté le 03/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1176-1177, met de woorden “noblesse” t/m “parler”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0045 - Rajouté le 02/02/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 45. “Verhalen”, aflevering 45 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1923 (19230512 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0044 - Rajouté le 02/02/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 44. “Het grafje in de duinen”, aflevering 44 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1923 (19230505 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0043 - Rajouté le 02/02/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 43. “De veerman van het Zwin”, aflevering 43 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1923 (19230428 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : LEERDEN OVT LEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De dossiers leerden mij ook heel wat over de bewoners » (« Les dossiers m’ont aussi appris pas mal de choses au sujet des habitants »).
Ce verbe « LEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik leer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« LEER » + « DE » + « -N » (PLURIEL) = « LEERDEN ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUWELIJK EN GEZIN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp66-67 - Rajouté le 02/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 818 t/m 865 over de mens en, in het bijzondere, over huwelijk en gezin (man, vrouw, ouders en kinderen).
Het is een uittreksel (bladzijden 66-67) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1174-1175 - Rajouté le 02/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1174-1175, met de woorden “motif” t/m “nez”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS FILIPS VAN ARTEVELDE 06 VLAAMSCH GEZIN 06 1922 - Rajouté le 01/02/2019

Description : Ontdek « Filips Van Artevelde » (deel 6), roman door Abraham HANS, op bladzijden 1-16 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 6 (9 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het boek werd later onder titels De jonkvrouw van Wijnendale en De gemartelde jonkvrouw heruitgegeven.
Andere teksten van het nummer 6 van « ‘t Vlaamsch gezin » zijn :
« Weekklapper » (6) op bladzijden 18-21 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2006%20VLAAMSCH%20GEZIN%2006%201922.pdf
« Ware liefde » (Novelle), op bladzijden 21-26 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WARE%20LIEFDE%20VLAAMSCH%20GEZIN%2006%201922.pdf
« Gheel » (eerste deel), op bladzijden 26-29 van het zesde officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDEREN%2006%20VLAAMSCH%20GEZIN%2006%201922.pdf
« Om te lachen » (6), verspreid over bladzijden 17 en 30-32 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OM%20TE%20LACHEN%2006%20GRAPJES%20VLAAMSCH%20GEZIN%2006%201922.pdf
Het “tijdschrift” werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : DIERLIJKE MAALTIJDEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 01/02/2019

Description : Ontdek in bijlage « Dierlijke maaltijden », op bladzijden 42-43 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BESTUDEERD VTT BESTUDEREN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/02/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb de gewoonten van de vroegere bokkerijders bestudeerd » (« J’ai étudié les habitudes des anciens chevaucheurs de boucs »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. On trouve donc la forme verbale « BEstudeerd », participe passé provenant de l’infinitif « BEstuderen », construit sur « STUDEREN ». Le participe passé est, lui, construit sur la première personne de l’indicatif présent («ik BEstudeer»), NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts », est donc considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé, NE fait PAS partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du prétérit : « BESTUDEER » + « D » = « BESTUDEERD ».
Le participe passé « BEstudeerd » fait l’objet ici d’un REJET, derrière le complément (« de gewoonten van de vroegere bokkerijders »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUWELIJK EN GEZIN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp64-65 - Rajouté le 01/02/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 783 t/m 817 over de mens en, in het bijzondere, over huwelijk en gezin (huwelijk, huisgezin, man, vrouw).
Het is een uittreksel (bladzijden 64-65) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1172-1173 - Rajouté le 01/02/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1172-1173, met de woorden “mépris” t/m “mot”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : RUIMT OP OTT OPRUIMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (De man) ruimt zijn medeplichten op » (« L’homme fait le nettoyage / se débarrasse de ses complices »).
On y trouve la forme verbale « ruimt … op », présent (ou O.T.T.) provenant de l’infinitif « OPRUIMEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « RUIMEN ».
Quand « OPRUIMEN » est conjugué, il y a REJET de la « particule séparable » (« OP »), derrière le complément (« zijn medeplichten ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUWELIJK EN GEZIN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp62-63 - Rajouté le 31/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 748 t/m 782 over de mens en, in het bijzondere, over huwelijk en gezin (bruid, bruiloft, huwelijk).
Het is een uittreksel (bladzijden 62-63) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1170-1171 - Rajouté le 31/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1170-1171, met de woorden “malheur” t/m “mentir”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : BEDREIGD VTT BEDREIGEN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De man voelt zich bedreigd » (« L’homme se sent menacé »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. On trouve donc la forme verbale « BEdreigd », participe passé provenant de l’infinitif « BEdreigen » (construit sur la première personne de l’indicatif présent) et NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Le participe passé « BEdreigd » fait l’objet ici d’un REJET, comme au passé composé (avec l’auxiliaire « ZIJN ») ou à la voix passive (avec l’auxiliaire « WORDEN »), derrière le complément (« zich »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BEWEGINGSORGANEN 2 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 30/01/2019

Description : Ontdek in bijlage « Bewegingsorganen » (2), op bladzijden 40-41 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN HUWELIJK EN GEZIN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp60-61 - Rajouté le 30/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 717 t/m 747 over de mens en, in het bijzondere, over huwelijk en gezin (vrijen, bruid).
Het is een uittreksel (bladzijden 60-61) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1168-1169 - Rajouté le 30/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1168-1169, met de woorden “liberté” t/m “malheur”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : BEZAT OVT BEZITTEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Alleen de kapitein bezat het (de zilveren bok) » (« Seul le capitaine le possédait »).
On y trouve la forme verbale « beZAT », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « beZITTEN », lui-même construit sur le verbe « ZITTEN ».
Le verbe « ZITTEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : BEWEGINGSORGANEN 1 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 29/01/2019

Description : Ontdek in bijlage « Bewegingsorganen » (1), op bladzijden 38-39 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN AMBACHTEN EN BEROEPEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp58-59 - Rajouté le 29/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 681 t/m 716 over de mens en, in het bijzondere, over ambachten en beroepen (boer, gereedschap).
Het is een uittreksel (bladzijden 58-59) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1166-1167 - Rajouté le 29/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1166-1167, met de woorden “instincts” t/m “liberté”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : WAS OVT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De zilveren bok was het symbool van de bokkerijders » (« Le bouc en argent était le symbole des chevaucheurs de boucs »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN » et qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez qu’il ne pourrait, en aucun cas, s’agir d’une forme verbale à l’O.T.T. (ou « présent ») provenant de l’infinitif « WASSEN », « HIJ » (sujet) exigeant une terminaison « T » d’une troisième personne du singulier.

Nom : ABRAHAM HANS VEERMAN VAN HET ZWIN KINDERBIBLIOTHEEK '" - Rajouté le 28/01/2019

Description : In bijlage vindt U, “De veerman van het Zwin”, aflevering 43 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen op bladzijden 11 en 21.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Charles ERA (uit Mechelen) en Armand VAES (uit Antwerpen) ter beschikking gesteld.
U vindt “De jongens van West Rozebeke”, aflevering 27 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20JONGENS%20WEST%20ROZEBEKE%20KINDERBIBLIOTHEEK%2027.pdf
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : NEDERLANDSE TAALSCHAT pp56-57 - Rajouté le 28/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 652 t/m 680 over de mens en, in het bijzondere, over ambachten en beroepen (schoenmaker, slager, smid, timmerman, voerman, schipper, zeeman, boer).
Het is een uittreksel (bladzijden 56-57) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1164-1165 - Rajouté le 28/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1164-1165, met de woorden “humilité” t/m “injures”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN WOLF EN ZEVEN GEITJES SPROOKJES VADER HAAS 1 1929 - Rajouté le 27/01/2019

Description : Ontdek het sprookje « De wolf en de zeven geitjes » (uit het eerste boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : HAAL OP OTT OPHALEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Haal die zigeuners op ! » (« Va chercher ces tsiganes ! »).
On y trouve la forme verbale « haal … op », impératif provenant de l’infinitif « OPHALEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « HALEN », qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP », le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « L ».
Quand « OPHALEN » est conjugué, il y a REJET de la « particule séparable » (« OP »), derrière le complément (« die zigeuners ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN AMBACHTEN EN BEROEPEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp54-55 - Rajouté le 27/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 622 t/m 651 over de mens en, in het bijzondere, over ambachten en beroepen (meester, metselaar, molenaar, pachter, pastoor, schoenmaker).
Het is een uittreksel (bladzijden 54-55) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1162-1163 - Rajouté le 27/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1162-1163, met de woorden “hommes” t/m “humilité”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0042 - Rajouté le 26/01/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 42. “Een gestoorde reis”, aflevering 42 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1923 (19230421 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0041 - Rajouté le 26/01/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 41. “De gierigaard”, aflevering 41 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1923 (19230414 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0040 - Rajouté le 26/01/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 40. “Spreekwoorden in verhalen”, aflevering 40 (en niet 50) van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1923 (19230407 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : VROEG OVT VRAGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij vroeg mij het beeldje aan de politie te bezorgen » (« Il m’a demandé de fournir la statuette à la police »).
On y trouve notamment la forme verbale « VROEG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « VRAGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que « VRAGEN » gère ici ses compléments de la façon suivante : « demander quelqu’un (« mij ») de faire quelque chose.
« VRAGEN » est, par ailleurs, suivi d’un « TE » pour rendre l’équivalent français avec « demander », c’est-à-dire un « DE ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN AMBACHTEN EN BEROEPEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp52-53 - Rajouté le 26/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 595 t/m 621 over de mens en, in het bijzondere, over ambachten en beroepen (bontwerker, brouwer, dokter, heelmeester, herder, kleermaker, kunstenaar, meester).
Het is een uittreksel (bladzijden 52-53) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1160-1161 - Rajouté le 26/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1160-1161, met de woorden “homme” t/m “hommes”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS FILIPS VAN ARTEVELDE 05 VLAAMSCH GEZIN 05 1922 - Rajouté le 25/01/2019

Description : Ontdek « Filips Van Artevelde » (deel 5), roman door Abraham HANS, op bladzijden 1-17 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 5 (2 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het boek werd later onder titels De jonkvrouw van Wijnendale en De gemartelde jonkvrouw heruitgegeven.
Andere teksten van het nummer 5 van « ‘t Vlaamsch gezin » zijn :
« Weekklapper » (5) op bladzijden 18-20 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2005%20VLAAMSCH%20GEZIN%2005%201922.pdf
Ontdek « De mislukte treindiefstal » van Abraham HANS, op bladzijden 22-24 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20MISLUKTE%20TREINDIEFSTAL%20VLAAMSCH%20GEZIN%2005%201922.pdf
« Roeland te Gent », bladzijden 25-28 van het vijfde officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDEREN%2005%20VLAAMSCH%20GEZIN%2005%201922.pdf
« Om te lachen » (5), verspreid over bladzijden 17, 20-21, 24, 28-31 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OM%20TE%20LACHEN%2005%20GRAPJES%20VLAAMSCH%20GEZIN%2005%201922.pdf
Het “tijdschrift” werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : WILDE OVT WILLEN BETROKKEN VTT BETREKKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij wilde bij niets betrokken zijn » (« Il ne voulait être impliqué en rien »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN » (donnant WILDE, au singulier du prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière le complément (« bij niets »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs : http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons par ailleurs que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. On trouve donc la forme verbale « BEtrokken », participe passé provenant de l’infinitif « BEtrekken », lui-même construit sur l’infinitif « TREKKEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN AMBACHTEN EN BEROEPEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp50-51 - Rajouté le 25/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 560 t/m 594 over de mens en, in het bijzondere, over ambachten en beroepen (ambacht, ambt, arbeider, advocaat, bakker, bontwerker, brouwer).
Het is een uittreksel (bladzijden 50-51) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1158-1159 - Rajouté le 25/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1158-1159, met de woorden “hasard” t/m “homme”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : VOND OVT VINDEN 2 VERDACHT VTT VERDENKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij vond het verdacht » (« Il le trouva suspect »).
On y découvre la forme verbale « VOND », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
On y trouve aussi la forme verbale « verdacht », participe passé (construit sur le prétérit « dacht » et utilisé ici comme attribut provenant de l’infinitif «VERDENKEN», lui-même construit sur l’infinitif «DENKEN» qui fait également l’objet des « temps primitifs ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN ETEN EN DRINKEN AMBACHTEN EN BEROEPEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp48-49 - Rajouté le 24/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 534 t/m 559 over de mens en, in het bijzondere,
over eten en drinken (vlees, worst, wijn) ;
over ambachten en beroepen (ambacht, ambt).
Het is een uittreksel (bladzijden 48-49) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1156-1157 - Rajouté le 24/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1156-1157, met de woorden “gens” t/m “harmonie”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : VISTE OP OVT OPVISSEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De vader viste de zilveren bok op » (« Le père a sorti de l’eau / pêché le bouc en argent »).
On y trouve la forme verbale « viste … op », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « OPVISSEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « VISSEN », qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « S », on trouvera à la fin du prétérit la terminaison « TE » minoritaire : « VIS » + « TE » = « VISTE ».
Quand « OPVISSEN » est conjugué, il y a REJET de la « particule séparable » (« OP »), derrière le complément (« de zilveren bok ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp46-47 - Rajouté le 23/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 505 t/m 533 over de mens en, in het bijzondere, over eten en drinken (specerijen, olie, vet, stroop, vis, vlees) .
Het is een uittreksel (bladzijden 46-47) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1154-1155 - Rajouté le 23/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1154-1155, met de woorden “fortune” t/m “gens”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GING OVT GAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ging buiten het dorp » (« J’allai hors du village »).
On y trouve la forme verbale « GING » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Voir notre tableau :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp44-45 - Rajouté le 22/01/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 480 t/m 504 over de mens en, in het bijzondere, over eten en drinken (meel, graan, tarwe, melk, pap, sa, specerijen) .
Het is een uittreksel (bladzijden 44-45) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : CAUBERGHE FRANSE CITATEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp1152-1153 - Rajouté le 22/01/2019

Description : In bijlage vindt U Franse citaten (op bladzijden 1152-1153, met de woorden “faute” t/m “fortune”), een uittreksel van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : VOND OVT VINDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/01/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waar vond je die (= de zilveren bok) ? » (« Où le trouvas-tu ? »).
On y découvre la forme verbale « VOND », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS KAREL DE GOEDE KINDERBIBLIOTHEEK 159 - Rajouté le 21/01/2019

Description : In bijlage vindt U, “Karel de Goede”, aflevering 159 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding (op kaft en bladzijde 21) van Victor Dedoncker (1827-1881), “Karel de Goede vermoord”, vroeger minstens uitgegeven in Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, bladzijde 227-228).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Willy Apers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Gimenez

Crédits