IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : KWAM OVT KOMEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/09/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Kort daarop kwam de slotvoogd in de brand, die zijn kasteel verwoestte, om het leven » (« Peu après, le châtelain perdit la vie dans l’incendie qui dévasta son château »).
On trouve, dans la phrase principale, notamment la forme verbale « KWAM », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ». Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Kort daarop »), cela engendre une INVERSION : le sujet « de slotvoogd » passe derrière le verbe « kwam ».
Notez l’expression « om het leven KOMEN ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 1943 HOUTSNEDEN STUYVAERT INTERNET LINKS - Rajouté le 05/09/2023

Description : We stellen ter beschikking de 42 hoofdstukken voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : KWAMEN OVT KOMEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/09/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « de raven kwamen weer » (« les corbeaux vinrent à nouveau => revinrent »).
On y trouve notamment la forme verbale « KWAMEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ». Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS BOERENKINDEREN HOOFDSTUK 5 - Rajouté le 05/09/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 5 voor, van Boerenkinderen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; tweede druk, z.d., 118 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), zonder illustraties

Nom : HAD OVT HEBBEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/09/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« had die vloek gevolgen ? » (« cette malédiction avait-elle / eut-elle des conséquences ?»).
On y trouve notamment la forme verbale « HAD », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS HEBT DE DIEREN LIEF 09 OLIFANT 02 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 04/09/2023

Description : We stellen ter beschikking het verhaal “Op de olifantenjacht” (op bladzijden 112-118), zonder pentekening, verhaal 2 (van 5 verhalen over olifanten) voor, uit Hebt de dieren lief (verhalen uit het leven van dieren ; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek uitgever ; z.j., 166 bladzijden) door Jan VERBEKE (schuilnaam van Abraham HANS, 1882-1939)

Nom : Bernard PALISSY CHROMOS LIEBIG CHROMOs 352 1950 - Rajouté le 03/09/2023

Description : Ontdek in bijlage de 6 chromo’s, met de tekst van de keerzijde, van « Bernard Palissy » (1950), de LIEBIG reeks 352 (Sanguinetti 1500), met de tekst op de keerzijde.
De 6 chromo’s zijn : « de roeping » ; « de beproevingen » ; « het rustiek plateelwerk » ; « de geleerde » ; « de schrijver » ; « de koninklijke gunst ».
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator Henri LIEVENS ?, …) voorbehouden.

Nom : GETEISTERD VTT TEISTEREN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/09/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Telkens zij gedood worden, zal de Ravenhoek door vreselijke rampen geteisterd worden » (« Chaque fois qu’ils sont tués, le coin des corbeaux sera touché par des catastrophes épouvantables »).
On y trouve la forme verbale « geteisterd », participe passé provenant de l’infinitif « TEISTEREN ». Ce verbe « TEISTEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik teister ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « TEISTER » + « D » = « GETEISTERD ».
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0426 - Rajouté le 02/09/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 426. “In de sneeuwstorm”, aflevering 426 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1930 (19300914 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : AUCTOR REIS ROND WERELD 2 VLAAMSCHE JONGENS 09 1910 EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 02/09/2023

Description : We stellen ter beschikking de aflevering 9 uit het boek “De reis rond de wereld door twee Vlaamsche jongens” (1910) van AUCTOR (schuilnaam van Jan BRUYLANTS Jr.,1871-1928; Antwerpen : L. Opdebeek) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GEDOOD VTT DODEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/09/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Telkens zij gedood worden …» (« Chaque fois qu’ils sont tués … »).
On y trouve la forme verbale « gedood », participe passé provenant de l’infinitif « DODEN ». Ce verbe « DODEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik dood ») se terminant déjà par la consonne « D », on trouvera a fortiori le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « DOOD » (un « D » étant déjà présent) = « GEDOOD ».
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ABRAHAM HANS KERSTFEEST SCHIPBREUKELINGEN KINDERBIBLIOTHEEK 429 - Rajouté le 02/09/2023

Description : In bijlage vindt U “Het kerstfeest der schipbreukelingen”, aflevering 429 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (van E.S. ??) op bladzijde 20.
Er is ook een tekstje, naar Andersen’s sprookjes, op bladzijden 29-31 : “Het kleine meisje met de lucifers”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door “J.S.M.I.” geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZULLEN REJET WEERKEREN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/09/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De raven zullen (eens) weerkeren » (« Les corbeaux reviendront / vont revenir »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN » (donnant un singulier « ZAL »). Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («weerkeren») à la fin de la phrase, derrière le complément éventuel (« eens »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 41-42 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 01/09/2023

Description : We stellen ter beschikking de hoofdstukken 41 en 42 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : SPRAK UIT OVT UITSPREKEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij sprak een vloek uit » (« Il proféra une malédiction »).
On y trouve la forme verbale « sprak », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « SPREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve plus précisément la forme verbale « sprak … uit », provenant de l’infinitif « UITspreken », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « SPREKEN ».
Il y a REJET de sa particule séparable « UIT » derrière le complément (« een vloek ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GESCHIEDENIS BELGIE CHROMOS RIZ LA P11 - Rajouté le 30/08/2023

Description : “Histoire de Belgique / Geschiedenis van België » ; s.l., RIZ LA + ; s.d., 29 pages (dont 25 pages de 4 chromos en couleurs).
Chromos de la page 11 / van het bladzijde 11 :
N°25. « lutte entre le roi de France et les Flamands – la bataille des éperons d’or / strijd tussen de koning van Frankrijk en de Vlamingen – de Guldensporenslag » ;
N°26. « Guerre de cent ans – Jacques Van Artevelde tribun gantois / Honderdjarige oorlog – de Gentse redenaar Jakob Van Artevelde » ;
N°27. « Philippe Van Artevelde – bataille de Roosebeke / Filips Van Artevelde – slag van Roosebeke » ;
N°28. « paix de Tournai – accord entre le duc de Bourgogne et les communes / vrede van Doornik – overeenkomst tussen de hertog van Bourgondië en de gemeenten »

Nom : GEBEURD VTT GEBEUREN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat is er met de kluizenaar gebeurd ? » (« Qu’est-ce qui est arrivé avec => à l’ermite ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « gebeurd », participe passé provenant de l’infinitif « GEBEUREN ». Ce verbe « GEBEUREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (si une première personne du présent avait existé, « gebeur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence déjà par « GE » (comme pour les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, ONT- et VER- ) : (pas de préfixe « GE ») + « GEBEUR » + « D » = « GEBEURD ».
Quand « GEBEUREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gebeurd » derrière le complément (« met de kluizenaar ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LIET OVT LATEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/08/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar een barse slotvoogd, die het gekras van de raven vervelend vond, liet hen door zijn jagers ruitroeien … » (« Mais un châtelain bourru, qui trouvait les croassements des corbeaux ennuyeux, les laissa => les fit exterminer par ses chasseurs »).
On y trouve la forme verbale « liet », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « LATEN ». Ce verbe « LATEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS BOERENKINDEREN HOOFDSTUK 4 - Rajouté le 29/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 4 voor, van Boerenkinderen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; tweede druk, z.d., 118 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), zonder illustraties

Nom : VONDEN OVT VINDEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar een barse slotvoogd, die het gekras van de raven vervelend vond … » (« Mais un châtelain bourru, qui trouvait les croassements des corbeaux ennuyants … »).
On y découvre, dans la phrase subordonnée (introduite par « DIE »), la forme verbale « VOND », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS HEBT DE DIEREN LIEF 08 HOND 02 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 28/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het verhaal “Hondtrouw” (op bladzijden 76-77, met pentekening), verhaal 2 (van 11 verhalen over honden) voor, uit Hebt de dieren lief (verhalen uit het leven van dieren ; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek uitgever ; z.j., 166 bladzijden) door Jan VERBEKE (schuilnaam van Abraham HANS, 1882-1939)

Nom : LEERDEN OVT LEREN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij genas mensen met wat de raven hem leerden over de geheimen van de natuur » (« Il guérissait des gens avec ce que les corbeaux lui apprirent des secrets de la nature »).
Ce verbe « LEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik leer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« LEER » + « DE » + « N » = « LEERDEN ».

Nom : Miguel de CERVANTES CHROMOS LIEBIG CHROMOs 339 1948 - Rajouté le 26/08/2023

Description : Ontdek in bijlage de 6 chromo’s, met de tekst van de keerzijde, « Miguel de Cervantes » (1948), van de LIEBIG reeks 339 (Sanguinetti 1468), met de tekst op de keerzijde.
De 6 chromo’s zijn : « de les in dichtkunst » ; « slag bij Lepanto » ; « vóór de dey van Algiers » ; « theaterplannen » ; « kommies in de Manchastreek » ; « een laatste opdracht ».
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator Henri LIEVENS ?, …) voorbehouden.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0425 - Rajouté le 26/08/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 425. “Op het eenzame eiland”, aflevering 425 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1930 (19300907 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GENAS OVT GENEZEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij genas mensen » (« Il guérissait des gens »).
On y trouve notamment la forme verbale « GENAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « GENEZEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que si la dernière lettre du radical du verbe à l’indicatif présent (ou O.T.T.) est un « Z » (GENEZEN – EN = normalement GENEZ), elle se transforme en « S » – c’est aussi le cas à l’O.V.T. ou « prétérit » – et le son « é » de l’infinitif est rendu au SINGULIER en doublant la voyelle : GENEES.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=radVerbes

Nom : AUCTOR REIS ROND WERELD 2 VLAAMSCHE JONGENS 08 1910 EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 26/08/2023

Description : We stellen ter beschikking de aflevering 8 uit het boek “De reis rond de wereld door twee Vlaamsche jongens” (1910) van AUCTOR (schuilnaam van Jan BRUYLANTS Jr.,1871-1928; Antwerpen : L. Opdebeek) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ABRAHAM HANS IN DE SNEEUWSTORM KINDERBIBLIOTHEEK 426 - Rajouté le 26/08/2023

Description : In bijlage vindt U “In de sneeuwstorm”, aflevering 426 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie van E.S. (??) op bladzijde 27 (“DJenny vertrok met haar broer”).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Louis DE RIDDER (uit Grembergen) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEZIEN VTT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/08/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « de legende vertelt dat hij door de dorpelingen graag (werd) gezien werd » (« la légende raconte qu’il était volontiers vu par les villageois => que les villageois l’aimaient bien »).
On y trouve notamment, dans la phrase (subordonnée introduite par « DAT »), la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici à l’O.V.T. ou prétérit) est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 40 1943 - Rajouté le 25/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 40 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : LEEFDE OVT LEVEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « In de middeleeuwen leefde hier een kluizenaar » (« Au moyen âge vivait ici un ermite »).
Ce verbe « LEVEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik leef ») se terminant par la consonne « F » - mais provenant d’un « V » -, on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« LEEF » + « DE » = « LEEFDE ».
La phrase commençant par un complément (« In de middeleeuwen »), cela y engendre une INVERSION : le sujet « een kluizenaar » passe derrière le verbe « leefde ».

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET VERTELLEN 2 ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal je vertellen » (« Je te raconterai / vais te raconter »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («vertellen») à la fin de la phrase, derrière le complément (« je »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZULLEN REJET LACHEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie zullen niet meer lachen » (« Vous ne rirez plus / vous n’allez plus rire »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («lachen») à la fin de la phrase, derrière le complément (« niet meer»), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BOERENKINDEREN HOOFDSTUK 3 - Rajouté le 22/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 3 voor, van Boerenkinderen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; tweede druk, z.d., 118 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), zonder illustraties

Nom : GELEERD VTT LEREN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « veel goede manieren hebt u daar niet geleerd » (« Vous n’avez pas appris beaucoup de bonnes manières là-bas »).
On y trouve la forme verbale « geleerd », participe passé provenant de l’infinitif « LEREN ». Ce verbe « LEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik leer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « LEER » + « D » = « GELEERD ».
Quand « LEREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « geleerd » derrière le complément (« daar ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

La phrase commençant par un complément (« veel goede manieren »), cela y engendre une INVERSION : le sujet « u » passe derrière le verbe « hebt ».

Nom : ABRAHAM HANS HEBT DE DIEREN LIEF 07 AAP 02 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 21/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het verhaal “Een aap als huisdier” (op bladzijden 60-65), verhaal 2 (van 5 verhalen over apen) voor, uit Hebt de dieren lief (verhalen uit het leven van dieren ; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek uitgever ; z.j., 166 bladzijden) door Jan VERBEKE (schuilnaam van Abraham HANS, 1882-1939). De illustraties zijn heel vermoedelijk aan Edmond Van OFFEL (1871-1959) te wijten.

Nom : AUCTOR REIS ROND WERELD 2 VLAAMSCHE JONGENS 07 1910 EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 20/08/2023

Description : We stellen ter beschikking de aflevering 7 uit het boek “De reis rond de wereld door twee Vlaamsche jongens” (1910) van AUCTOR (schuilnaam van Jan BRUYLANTS Jr.,1871-1928; Antwerpen : L. Opdebeek) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET VERTELLEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal u de legende van de dode raven vertellen » (« Je vous raconterai / vais vous raconter la légende des corbeaux morts »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («vertellen») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« u » et « de legende van de dode raven »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0424 - Rajouté le 19/08/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 424. “Een verijdelde diefstal”, aflevering 424 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1930 (19300831 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : OPGEZET VTT OPZETTEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij verkoopt nu opgezette raven » (« Il vend maintenant des corbeaux empaillés »).
On y trouve la forme verbale « OPgezet », participe passé (utilisé ici – et « accordé » - comme adjectif épithète) provenant de l’infinitif « OPzetten», lui-même construit sur l’infinitif « ZETTEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » (lui, au V.T.T.) mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant déjà par la consonne « T », à plus forte raison, on trouvera à la fin du participe passé le « T ».
Quand « OPzetten » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEzet ».

Nom : DAG RIJK ROMEIN CHROMOS LIEBIG CHROMOs 340 1948 - Rajouté le 19/08/2023

Description : Ontdek in bijlage de 6 chromo’s, met de tekst van de keerzijde, « de dag van een rijk Romein » (1948) in België, van de LIEBIG reeks 340 (Sanguinetti 1466). De 6 chromo’s zijn : « de salutatio » ; « de ernstige zaken » ; « de lichaamsoefeningen » ; « het bad » ; « de cena » ; « de commissatio ».
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator Henri LIEVENS ?, …) voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS VERIJDELDE DIEFSTAL KINDERBIBLIOTHEEK 424 - Rajouté le 19/08/2023

Description : In bijlage vindt U “Een verijdelde diefstal”, aflevering 424 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto) op bladzijde 2.
Er is ook een tekstje (dat op het Friesche land Ameland plaatsvindt) op bladzijde 30-32 : “Moene”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Frans RAGER (uit Asse) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 038 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 18/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 38 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°38 (« Philippe Van Artevelde / Filips Van Artevelde») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België » (1947 ? …).

Nom : MAAKTE OVT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een ongeval in de mijn maakte hem een beetje zonderling » (« Un accident dans la mine le fit / le rendit un peu bizarre »).
On y trouve notamment le verbe « MAKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « MAAK » + « TE » = « MAAKTE ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 39 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 18/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 39 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : SLAGEN ERIN OTT ERIN SLAGEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/08/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Slagen ze erin in hun onderhoud te voorzien ? » (« Ont-ils réussi à pourvoir à leur entretien ? »).
On y trouve l’expression « ERIN SLAGEN », avec une forme verbale « slagen … ERIN » (< « DAARIN ») engendrant un «TE», devant l’infinitif (« voorzien ») de la deuxième phrase.
L’adverbe pronominal « ERIN » remplace l’équivalent d’un complément, comme on le voit mieux dans la variante suivante :
« Ze slagen in hun onderhoud ».

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 036 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 16/08/2023

Description : Nous mettons à votre disposition le chromo N°36 (« Louis de Maele comte de Flandre / Lodewijk van Male graaf van Vlaanderen ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België » (1947 ? …).

Nom : STICHTTE OVT STICHTEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een groep werklozen stichtte er / daar een gemeenschap van ambachtslieden » (« Un groupe de chômeurs y fonda une communauté d’artisans »).
On y trouve notamment la forme verbale « stichtte », prétérit (ou O.V.T.) provenant de « STICHTEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik sticht ») se terminant déjà par la consonne « T », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« STICHT » + « TE » = « STICHTTE ».

Nom : GESCHIEDENIS BELGIE CHROMOS RIZ LA P10 - Rajouté le 15/08/2023

Description : Chromos de la page 10 / van het bladzijde 10 :
N°21. « les Croisades – prise de Jérusalem par Godefroid de Bouillon / de kruistochten – bestorming van Jerusalem door Godfried van Bouillon » ;
N°22. « quatrième croisade – Baudouin de Constantinople / vierde kruistocht – Boudewijn van Constantinopel » ;
N°23. « les communes – Bruges – rendez-vous des marchands / de gemeenten – Brugge – samenkomst der handelaars » ;
N°24. « luttes entre les communes et les nobles – les matines brugeoises / strijd tussen de gemeenten en de nobelen – de Brugse metten ».
“Histoire de Belgique / Geschiedenis van België » ; s.l., RIZ LA + ; s.d., 29 pages (dont 25 pages de 4 chromos en couleurs).

Nom : OVERLEDEN VTT OVERLIJDEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Een groep werklozen huurde het (het gehucht) van de inmiddels overleden barones » (« Un groupe de chômeurs le loua de / à la baronne décédée entretemps »).
On y trouve la forme verbale « overleden », participe passé provenant de l’infinitif « overlijden », lui-même construit sur l’infinitif « LIJDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BOERENKINDEREN HOOFDSTUK 2 - Rajouté le 15/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 2 voor, van Boerenkinderen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; tweede druk, z.d., 118 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), zonder illustraties

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 034 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 14/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 34 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°34 (« bannière communale de Gand / gemeentebannier Gent ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België » (1947 ? …).

Nom : HUURDE OVT HUREN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Een groep werklozen huurde het (het gehucht) van de inmiddels overleden barones » (« Un groupe de chômeurs le loua de / à la baronne décédée entretemps »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik huur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« HUUR » + « DE » = « HUURDE ».

Nom : ABRAHAM HANS HEBT DE DIEREN LIEF 06 PAARD 02 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 14/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het verhaal “Een braaf man” (op bladzijden 13-17), verhaal 2 (van 11 verhalen over paarden) voor, uit Hebt de dieren lief (verhalen uit het leven van dieren ; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek uitgever ; z.j., 166 bladzijden) door Jan VERBEKE (schuilnaam van Abraham HANS, 1882-1939) ; via link :
De illustraties zijn heel vermoedelijk aan Edmond Van OFFEL (1871-1959) te wijten.

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 032 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 13/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 32 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°32 (« Jacques Van Artevelde / Jacob Van Artevelde ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België » (1947 ? …).

Nom : GESLOTEN VTT SLUITEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/08/2023

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat is de Ravenhoek, dat lang onbewoond bleef, nadat de mijnen werden gesloten » (« C’est le coin des corbeaux, qui resta longtemps inhabité, après que les mines furent fermées »).
On y trouve notamment la forme verbale « GESLOTEN », participe passé utilisé ici dans une phrase à la voix passive (utilisation de « WORDEN », au lieu de « ZIJN »,), provenant de l’infinitif « SLUITEN», qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il est à noter que ce participe passé « GESLOTEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GESLOTEN » fait l’objet d’un REJET à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : AUCTOR REIS ROND WERELD 2 VLAAMSCHE JONGENS 06 1910 EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 13/08/2023

Description : We stellen ter beschikking in bijlage de aflevering 6 uit het boek “De reis rond de wereld door twee Vlaamsche jongens” (1910) van AUCTOR (schuilnaam van Jan BRUYLANTS Jr.,1871-1928; Antwerpen : L. Opdebeek) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GESCHIEDENIS BELGIE CHROMOS RIZ LA P08 - Rajouté le 12/08/2023

Description : Chromos de la page 8 / van het bladzijde 8 :
N°13. « Charlemagne – guerres d’Espagne contre les Maures / Karel de Grote – oorlogen van Spanje tegen de Mauren » ;
N°14. « invasions normandes / Normandische invallen » ;
N°15. « époque féodale – les châteaux-forts / feodaal tijdperk – de burchten » ;
N°16. « époque féodale – les guerres entre seigneurs– la trêve-Dieu / feodaal tijdperk – de oorlogen tussen heren – de Godsvrede ».
“Histoire de Belgique / Geschiedenis van België » ; s.l., RIZ LA + ; s.d., 29 pages (dont 25 pages de 4 chromos en couleurs).

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0423 - Rajouté le 12/08/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 423. “Het onverwachte erfdeel”, aflevering 423 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1930 (19300824 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 031 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 12/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 31 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°31 (« Pierre De Coninck / Pieter De Coninck ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België » (1947 ? …).

Nom : BLEEF OVT BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat is de Ravenhoek, dat lang onbewoond bleef » (« C’est le coin des corbeaux, qui resta longtemps inhabité »).
On trouve donc ici notamment la forme verbale « BLEEF », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « BLIJVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS OP HET EENZAME EILAND KINDERBIBLIOTHEEK 4254 - Rajouté le 12/08/2023

Description : In bijlage vindt U “Op het eenzame eiland”, aflevering 425 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het verhaal vindt in 1824, in het stadje Husum bij de Deense grens plaats.
Illustratie (foto : “Friesch kerkje op een eiland”) op bladzijde 9.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 029 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 11/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 29 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°29 (« Guy de Dampierre comte de Flandre / Gwijde van Dampierre hertog van Vlaanderen ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België » (1947 ? …).

Nom : ONBEWOOND BEWOOND VTT BEWONEN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat is de Ravenhoek, dat lang onbewoond bleef » (« C’est le coin des corbeaux, qui resta longtemps inhabité »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Ce verbe « BEWONEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik bewoon ») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du participe passé.
« onbewoond » est le contraire de « bewoond ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 38 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 11/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 38 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : EERSTE ONTDEKKING AMERIKA CHROMOS LIEBIG CHROMOs 344 1949 - Rajouté le 10/08/2023

Description : Ontdek in bijlage de 6 chromo’s, met de tekst van de keerzijde, « de eerste ontdekking van Amerika » (1949) in België, van de LIEBIG reeks 344 (Sanguinetti 1483) . De 6 chromo’s zijn : « Groenland » ; « de kolonisten aan het Noorsche hof » ; « het Amerikaansch vasteland » ; « de Indianen » ; « de Eskimo’s » ; « overblijfselen der kolonier ».
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator Henri LIEVENS ?, …) voorbehouden.

Nom : GEEXPLOITEERD VTT EXPLOITEREN ROBERT EN BERTRAND 48 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een streek waar vroeger steenkoolmijnen werden geëxploiteerd » (« Une contrée où des mines de charbon / de houille furent exploitées »).
On y trouve la forme verbale « geëxploiteerd », participe passé (utilisé dans une phrase à la voix passive) provenant de l’infinitif « EXPLOITEREN ». Ce verbe « EXPLOITEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik exploiteer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « EXPLOITEER » + « D » = « GEEXPLOITEERD ».
Quand « EXPLOITEREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « geëxploiteerd » derrière le complément (« vroeger ») à la fin de la phrase, ce que l’on voit mieux dans la variante suivante : « steenkoolmijnen werden in deze streek vroeger geëxploiteerd ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 04221 - Rajouté le 09/08/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 422. “De jonge Alpengids”, aflevering 422 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1930 (19300817 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0421 - Rajouté le 09/08/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 421. “De strijd tegen de slavernij”, aflevering 421 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk augustus 1930 (19300810 ? …) door A.W. HANS (vermoedelijk Abraham HANS en zijn zoon Willem) uitgegeven.

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 027 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 09/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 27 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°27 (« siège de Constantinople 1204 / beleg van Konstantinopel 1204 ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België » (1947 ? …).

Nom : KAN KUN KUNNEN REJET ZEGGEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Kan / kun je ons zeggen hoe die plaats daar heet ? » (« Peux-tu nous dire comment cet endroit-là s’appelle ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant plutôt un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« serveren »), derrière le complément («ons»), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mag je ons zeggen ?... ».

Nom : WAREN OVT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij waren het grootste echtpaar ter wereld » (« Ils étaient le plus grand couple au monde »).
On y trouve notamment la forme verbale « WAREN » (pluriel irrégulier de « WAS »), O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que le superlatif est construit en ajoutant la terminaison « ST » à la fin de l’adjectif :
« GROOT » + « ST » + « E » (terminaison adjectif) => « GROOTSTE ».

Nom : ABRAHAM HANS BOERENKINDEREN HOOFDSTUK 1 - Rajouté le 08/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 1 voor, van Boerenkinderen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; tweede druk, z.d., 118 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), zonder illustraties

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 025 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 07/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 25 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°25 (« bannière de Flandre / bannier van Vlaanderen ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België » (1947 ? …).

Nom : TROUWDE OVT TROUWEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij trouwde in Londen … » (« Elle épousa à Londres … »).
Le verbe « TROUWEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé, NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik trouw ») se terminant par la consonne « W », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« TROUW » + « DE » = « TROUWDE ».

Nom : ABRAHAM HANS HEBT DE DIEREN LIEF 05 KAT 01 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 07/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het verhaal “Richard Whittington en zijn kat” (op bladzijden 139-144), verhaal 1 (van 8 verhalen over katten) voor, uit Hebt de dieren lief (verhalen uit het leven van dieren ; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek uitgever ; z.j., 166 bladzijden) door Jan VERBEKE (schuilnaam van Abraham HANS, 1882-1939). De illustraties zijn heel vermoedelijk aan Edmond Van OFFEL (1871-1959) te wijten.

Nom : STAPT MEE OTT MEESTAPPEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « de reus Huon (hij) stapt in de optocht mee » (« le géant Huon marche avec dans le cortège »).
On y trouve la forme verbale « STAPT … MEE », provenant de l’infinitif « MEESTAPPEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « STAPPEN ».
Lorsque « MEESTAPPEN » est conjugué, la particule « MEE » (venant de la préposition « MET ») fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« in de optocht ») à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET (notamment du verbe ou de certaines de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : AUCTOR REIS ROND WERELD 2 VLAAMSCHE JONGENS 05 1910 EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 06/08/2023

Description : We stellen ter beschikking in bijlage de aflevering 5 uit het boek “De reis rond de wereld door twee Vlaamsche jongens” (1910) van AUCTOR (schuilnaam van Jan BRUYLANTS Jr.,1871-1928; Antwerpen : L. Opdebeek) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 023 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 05/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 23 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°23 (« Baudouin V comte de Flandre et de Hainaut / Boudewijn V graaf van Vlaanderen en Henegouwen ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België ».

Nom : VERBROKEN VTT VERBREKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Alle diplomatische betrekkingen met Moldavië zijn (nu) verbroken» (« Toutes les relations diplomatiques avec la Moldavie sont suspendues »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc ici notamment la forme verbale « VERBROKEN », participe passé provenant de l’infinitif « VERBREKEN », lui-même construit sur « BREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment ces trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé, derrière le complément éventuel (« nu »), à la fin de la phrase : « De vloek wordt eens in de zeven jaren verbroken ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS ONVERWACHT ERFDEEL KINDERBIBLIOTHEEK 423 - Rajouté le 05/08/2023

Description : In bijlage vindt U “Het onverwachte erfdeel”, aflevering 423 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (“Het was een kleine, onooglijke boerderij”) op bladzijde 8.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door mevrouw of meneer DEPOORTER geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEWEKEN VTT WIJKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Voor jou is het gevaar geweken » (« Pour toi, le danger est écarté »).
On y trouve notamment la forme verbale « geweken », participe passé provenant de l’infinitif « WIJKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Il est à noter que ce verbe « WIJKEN » fait partie de la catégorie la plus importante (en nombre) de verbes irréguliers au passé, celle des « IJ » (donnant des « E », prononcés « é »). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans la variante suivante de la phrase sans inversion (ne commençant pas par le complément), on voit mieux que le participe passé « geweken » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« voor jou »), à la fin de la phrase : « het gevaar is voor jou geweken ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 022 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 04/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 22 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°22 (« Philippe d’Alsace comte de Flandre / Filips van de Elzas graaf van Vlaanderen ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 37 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 04/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 37 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET TERUGKEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Zij zal later terugkeren » (« Elle reviendra plus tard / elle va revenir plus tard »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («terugkeren») à la fin de la phrase, derrière le complément (« later »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VREESDE VTT VREZEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij vreesde de massa » (« Elle craignait la masse »).
Le verbe « VREZEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé, NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik vrees ») se terminant par la consonne « S » (mais provenant d’un « Z »), on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« VREES » + « DE » = « VREESDE ».

Nom : ABRAHAM HANS EGMONT EN HOORNE HOOFDSTUK 12 1911 - Rajouté le 02/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 12 voor, van Egmont en Hoorne (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; derde uitgave, z.d., 63 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939)

Nom : LIET ACHTER OVT ACHTERLATEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/08/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij liet een brief voor Josette achter = achter haar » (« Elle laissa derrière elle une lettre pour Josette »).
On y trouve notamment la forme verbale « LIET … ACHTER », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ACHTERlaten », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « ACHTERlaten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « ACHTER » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de cette composante « ACHTER », derrière les compléments («een brief » et «voor Josette ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 018 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 01/08/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 18 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°18 (« Régnier-au-long-col / Reynier Langhals ») in « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België ».

Nom : ABRAHAM HANS HEBT DE DIEREN LIEF 04 OLIFANT 01 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 01/08/2023

Description : We stellen ter beschikking het verhaal “De olifant” (op bladzijden 107-111), verhaal 1 (van 5 verhalen over olifanten) voor, uit Hebt de dieren lief (verhalen uit het leven van dieren ; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek uitgever ; z.j., 166 bladzijden) door Jan VERBEKE (schuilnaam van Abraham HANS, 1882-1939)

Nom : VERTROKKEN VTT VERTREKKEN 3 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/07/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Anna) is (al) vertrokken » (« Elle s’est tirée loin => elle est partie »). (Nota bene : « VER » signifie « LOIN »)
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici (dans la phrase subordonnée introduite par « TOTdat ») notamment la forme verbale « verTROKKEN », participe passé provenant de l’infinitif «verTREKKEN », lui-même construit sur « TREKKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Il est à noter que ce participe passé se construit sur le pluriel du prétérit (et est, ici, même identique) ou O.V.T. Voir notre tableau :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « verTROKKEN » derrière le complément éventuel (« al »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : AUCTOR REIS ROND WERELD 2 VLAAMSCHE JONGENS 04 1910 EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 31/07/2023

Description : We stellen ter beschikking in bijlage de aflevering 4 uit het boek “De reis rond de wereld door twee Vlaamsche jongens” (1910) van AUCTOR (schuilnaam van Jan BRUYLANTS Jr.,1871-1928; Antwerpen : L. Opdebeek) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0420 - Rajouté le 30/07/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 420. “De dragonder van het uilenhof”, aflevering 420 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1930 (19300803 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0419 - Rajouté le 30/07/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 419. “De moedige padvinder”, aflevering 419 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1930 (19300727 ? …) door Walter JONCKHEERE uitgegeven

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0418 - Rajouté le 30/07/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 418. “Leo op de kostschool”, aflevering 418 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1930 (19300720 ? …) door Annie HANS uitgegeven

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0417 - Rajouté le 30/07/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 417. “De hoeve bij de duinen”, aflevering 417 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1930 (19300713 ? …) door A.W. HANS (vermoedelijk Abraham HANS en zijn zoon Willem) uitgegeven.

Nom : MILITAIRE GESCHIEDENIS BELGIE 016 CHROMO RIRI DEMARET - Rajouté le 30/07/2023

Description : We stellen ter beschikking chromo nummer 16 / Nous mettons à votre disposition le chromo N°16 (« Baudouin bras-de-fer / Boudewijn met de ijzeren arm ») de « Histoire militaire de Belgique / Militaire geschiedenis van België ».
La chocolaterie-confiserie Ri-Ri Demaret (chocoladefabriek Ri-Ri vanaf 1850 en suikerbakkerij Demaret vanaf 1894) a publié notamment cette série de chromos (Gand et Bruxelles), à partir de 1947 (292 chromos, dans un premier temps). Elle se serait poursuivie jusqu’au moins 1951.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET HALEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/07/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Ik zal haar halen » (« J’irai la chercher / je vais aller la chercher »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« halen ») à la fin de la phrase, derrière le complément (« haar »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZOU REJET WILLEN DANKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/07/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zou haar wel voor onze redding willen danken » (« Je voudrais bien la remercier pour notre sauvetage »).
On y trouve, dans la phrase principale, L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« willen », à la fin de la phrase, derrière les compléments («haar», « wel » et « voor onze redding »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS JONGE ALPENGIDS KINDERBIBLIOTHEEK 422 - Rajouté le 29/07/2023

Description : In bijlage vindt U “De jonge Alpengids”, aflevering 422 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 4, misschien ook van Edgar SPENCER, zoals op kaft.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Jozef KEMPENEER geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GESCHIEDENIS BELGIE CHROMOS RIZ LA P06 - Rajouté le 28/07/2023

Description : Chromos de la page 6 / van het bladzijde 6 :
N°5. « Conquête romaine – fuite d’Ambiorix / Romeinse veldtocht – vlucht van Ambiorix » ;
N°6. « Civilisation gallo-romaine – construction d’une chaussée romaine / Gallo-Romeinse beschaving – het aanleggen van een Romeinse heirbaan » ;
N°7. « introduction du christianisme en Belgique – Saint-Servais de Tongres / opkomst van het christendom in België – de heilige Servatius bisschop van Tongeren » ;
N°8. « invasions barbares – les Francs / de grote volksverhuizingen der barbaren – de Franken ».
“Histoire de Belgique / Geschiedenis van België » ; s.l., RIZ LA + ; s.d., 29 pages (dont 25 pages de 4 chromos en couleurs).

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de FMO

Crédits