IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : VERTREKKEN VTT VERTROKKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij was al naar het buitenland vertrokken » (« Il était déjà parti à l’étranger »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici notamment la forme verbale « verTROKKEN », participe passé provenant de l’infinitif «verTREKKEN », lui-même construit sur « TREKKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Il est à noter que ce participe passé se construit sur le pluriel du prétérit (et est, ici, même identique) ou O.V.T. Voir notre tableau :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « verTREKKEN » derrière les compléments (« al » et « naar het buitenland »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp372-373 - Rajouté le 27/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 741 t/m 788 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de benen en voeten, buik, maag, hart.
Het is een uittreksel (bladzijden 372-373) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 08 1912 - Rajouté le 26/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 8 (bladzijden 225-256) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen voor “Hoe de Keizer door den prior der abdij van Gent werd afgevangen”, van Edward Pellens (op bladzijden 225, 231, 235 en 249).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 1) De afbeeldingen bij de Historische Drukkerij Turnhout » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20HISTORISCHE%20DRUKKERIJ%20TURNHOUT%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 2) De afbeeldingen in Een onverwachte Peter (1926) » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20ONVERWACHTE%20PETER%201926%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ABRAHAM HANS REIS IN DE WILDERNIS KINDERBIBLIOTHEEK 143 - Rajouté le 26/08/2019

Description : In bijlage vindt U, “Reis in de wildernis”, aflevering 143 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn twee andere teksten : “Zuid-Afrika” (op bladzijden 29-30) en “Reis in de wildernis” (op bladzijden 31-32).
Afbeelding op bladzijde 12.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Alfons Seigers (uit Meerhout) ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ZOU REJET KUNNEN ZIJN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wie zou de dief wel kunnen zijn ? » (« Qui pourrait bien être le voleur ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN », donnant un singulier « ZOU » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« kunnen »), derrière le complément (« wel »), et donc à l’INFINITIF, à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp370-371 - Rajouté le 26/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 695 t/m 740 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de benen en voeten.
Het is een uittreksel (bladzijden 370-371) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN ZES ZWANEN SPROOKJES VADER HAAS 5 1929 - Rajouté le 25/08/2019

Description : Ontdek het sprookje « De zes zwanen » (uit het vijfde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 07 1912 - Rajouté le 25/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 7 (bladzijden 193-224) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen voor “Keizer en boer” of voor “Hoe de Keizer door den prior der abdij van Gent werd afgevangen”, vermoedelijk van Edward Pellens (op bladzijden 193 en 207).
De pentekening op bladzijde 193 werd al gebruikt als kaftillustratie voor aflevering 3 :
https://www.idesetautres.be/upload/PENTEKENINGEN%20VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%20AFLEVERING%2003%201912.pdf
De pentekening op bladzijde 207 wordt als kaftillustratie gebruikt voor een gedeeltelijke Franstalige vertaling en uitgave : “Les facéties de Charles-Quint” (407 bladzijden).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 1) De afbeeldingen bij de Historische Drukkerij Turnhout » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20HISTORISCHE%20DRUKKERIJ%20TURNHOUT%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 2) De afbeeldingen in Een onverwachte Peter (1926) » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20ONVERWACHTE%20PETER%201926%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : GESTOLEN VTT STELEN 2 ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De plannen werden (in zijn kantoor) gestolen » (« Les plans furent volés »).
On y trouve la forme verbale « GESTOLEN », participe passé provenant de l’infinitif « STELEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« in zijn kantoor »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On est ici à la voix passive, puisque l’auxiliaire est WORDEN (au prétérit) au lieu de « ZIJN ».
N’oubliez pas que, en langue néerlandaise, les participes passés sont invariables.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0137 - Rajouté le 24/08/2019

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 137.

“Oom Tom” (Beecher Stowe naverteld), aflevering 137 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1925 (19250215 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0136 - Rajouté le 24/08/2019

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 136.

“Thijl / Tijl Uilenspiegel”, aflevering 136 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1925 (19250208 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0134 - Rajouté le 24/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 134. “Een onrechtvaardige gestraft”, wel aflevering 134 (en niet 154) van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1925 (19250125 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 06 1912 - Rajouté le 24/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 6 (bladzijden 161-192) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen voor “Kwae Beth” en “Keizer en boer”, vermoedelijk van Edward Pellens (op bladzijden 161 en 179) of, misschien, van T. Jacobs (op bladzijden 169 en 186).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 1) De afbeeldingen bij de Historische Drukkerij Turnhout » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20HISTORISCHE%20DRUKKERIJ%20TURNHOUT%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 2) De afbeeldingen in Een onverwachte Peter (1926) » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20ONVERWACHTE%20PETER%201926%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : NEERGESLAGEN VTT NEERSLAAN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij werd daar neergeslagen » (« Il fut assommé là »).
On y trouve la forme verbale « NEERgeslagen », participe passé provenant de l’infinitif « NEERslaan », lui-même construit sur l’infinitif « SLAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « NEERgeslagen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé (ici à la voix passive, avec WORDEN, au prétérit), cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NEER » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « neerGEslagen ».
Il y a REJET de la forme verbale du participe passé « NEERgeslagen » à la fin de la phrase, derrière le complément (« daar »). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VREEMDE PRINSESSEN IN BELGIE LIEBIG CHROMOs 378 - Rajouté le 23/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de 6 chromo’s van de LIEBIG reeks « Vreemde prinsessen in België », met de tekst van de keerzijde.
De chromo’s betreffen : « Isabella van Portugal (1397-1471) » ; « Margaretha van York (1446-1503) » ; « Joanna de Waanzinnige (1479-1555) » ; « de Aartshertogin-Infante Isabella » (1566-1633) ; « de Aartshertogin Maria-Elisabeth » (1680-1741) ; « de Aartshertogin Maria-Christina (1742-1798) ».
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 05 1912 - Rajouté le 23/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 5 (bladzijden 129-160) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen voor “Een onverwachte peter” van Edward Pellens (op bladzijden 129 en 135) en, misschien ook van hem (of van T. Jacobs ?) voor “Kwae Beth” (op bladzijden 140 en 149).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 1) De afbeeldingen bij de Historische Drukkerij Turnhout » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20HISTORISCHE%20DRUKKERIJ%20TURNHOUT%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 2) De afbeeldingen in Een onverwachte Peter (1926) » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20ONVERWACHTE%20PETER%201926%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : GING OVT GAAN TELEURGESTELD VTT TELEURSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Teleurgesteld ging hij naar zijn kantoor » (« Déçu il alla à son bureau »).
On y trouve la forme verbale « teleurgesteld », participe passé provenant de l’infinitif « TELEURSTELLEN », dit « à particule séparable ». Ce verbe « STELLEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik stel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « STEL » + « D » = « GESTELD ».
Quand « TELEURSTELLEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TELEUR » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « teleurgesteld ».
On y trouve aussi la forme verbale « GING » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Voir : http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Teleurgesteld »), cela entraîne une INVERSION du sujet « hij » qui passe derrière son verbe « ging ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp368-369 - Rajouté le 23/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 645 t/m 694 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de benen en voeten.
Het is een uittreksel (bladzijden 368-369) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 04 1912 - Rajouté le 22/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 4 (bladzijden 97-128) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen voor “Een onverwachte peter” van Edward Pellens (op bladzijden 97, 121 en 123).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 1) De afbeeldingen bij de Historische Drukkerij Turnhout » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20HISTORISCHE%20DRUKKERIJ%20TURNHOUT%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 2) De afbeeldingen in Een onverwachte Peter (1926) » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20ONVERWACHTE%20PETER%201926%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : KANTELDE OVT KANTELEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Gedurende de eerste proefvlucht kantelde het vliegtuig» (« Pendant le premier vol d’essai, l’avion se renversa »).
Ce verbe « KANTELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « gebeur ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « KANTEL » + « DE » = « KANTELDE ».
La phrase commençant par un complément (« Gedurende de eerste proefvlucht »), cela entraîne une INVERSION du sujet « het vliegtuig» qui passe derrière son verbe « kantelde ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp366-367 - Rajouté le 22/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 597 t/m 644 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de armen, de handen en de vingers, benen en voeten.
Het is een uittreksel (bladzijden 366-367) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 03 1912 - Rajouté le 21/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 3 (bladzijden 65-96) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen voor “Een onverwachte peter” van Edward Pellens (op bladzijden 65 en 81).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 1) De afbeeldingen bij de Historische Drukkerij Turnhout » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20HISTORISCHE%20DRUKKERIJ%20TURNHOUT%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 2) De afbeeldingen in Een onverwachte Peter (1926) » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20ONVERWACHTE%20PETER%201926%20BGOORDEN.pdf

Nom : MOETEN REJET NABOOTSEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We moeten de vlucht van de vogels niet nabootsen) » (« Nous ne devons pas simuler le vol des oiseaux »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« nabootsen »), derrière le complément (« de vlucht van de vogels »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp364-365 - Rajouté le 21/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 551 t/m 596 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de armen, de handen en de vingers.
Het is een uittreksel (bladzijden 364-365) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 02 1912 - Rajouté le 20/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 2 (bladzijden 33-64) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen voor “Een onverwachte peter” van T. Jacobs (op bladzijden 33 en 41) en Edward Pellens (op bladzijde 49).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : GEKREGEN VTT KRIJGEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb gelijk gekregen = ik had gelijk » (« J’ai reçu / eu = j’avais raison »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEKREGEN », participe passé utilisé avec un passé composé, provenant de l’infinitif « KRIJGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il est à noter que ce participe passé « GEKREGEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« gelijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp362-363 - Rajouté le 20/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 500 t/m 550 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de armen, de handen en de vingers.
Het is een uittreksel (bladzijden 362-363) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 01 1912 - Rajouté le 19/08/2019

Description : In bijlage vindt u de illustraties in aflevering 1 (bladzijden 1-32) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen van T. Jacobs (op bladzijden 2, 4, 11 en 23) voor “Een onverwachte peter”.
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 1912 INHOUDSTAFEL - Rajouté le 19/08/2019

Description : In bijlage vindt u de inhoudstafel van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1912 (nieuwe uitgave = tweede uitgave na 1904 ? …), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd : pentekeningen van Edward Pellens, T. Jacobs, Emiel Walravens, Stan en Edmond Van Offel, en anderen).

Nom : ABRAHAM HANS SINTERKLAAS TE MECHELEN KINDERBIBLIOTHEEK 140 - Rajouté le 19/08/2019

Description : In bijlage vindt U, “Sinterklaas te Mechelen”, aflevering 140 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen op bladzijden 4 en 29 (foto).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
J. De Vroyer ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : WAS OVT ZIJN 7 ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik was het niet eens » (« Je n’étais pas d’accord »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez l’expression « Het eens zijn ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp360-361 - Rajouté le 19/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 451 t/m 499 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de armen, de handen en de vingers.
Het is een uittreksel (bladzijden 360-361) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN KLEIN DUIMPJE SPROOKJES VADER HAAS 5 1929 - Rajouté le 18/08/2019

Description : Ontdek het sprookje « Klein Duimpje » (uit het vijfde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : GEBEURDE OVT GEBEUREN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/08/2019

Description : A phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hoe gebeurde de diefstal van de plannen ? » (« Comment eut lieu le vol des plans ? »).
Ce verbe « GEBEUREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « gebeur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« GEBEUR » + « DE » = « GEBEURDE ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0133 - Rajouté le 17/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 133. “De helden van Stekene”, aflevering 133 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1925 (19250118 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0132 - Rajouté le 17/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 132. “Tinneke”, aflevering 132 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1925 (19250111 ? …) door Lodewijk SCHELTJENS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0131 - Rajouté le 17/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 131. “Gered uit de sneeuw”, aflevering 131 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1925 (19250104 ? …) door Walter JONCKHEERE uitgegeven.

Nom : KAN OTT KUNNEN REJET VERTROUWEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan jullie vertrouwen » (« Je peux vous faire confiance »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« vertrouwen »), derrière le complément (« jullie »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) :
« Ik mag jullie vertrouwen ».

Nom : OVERTUIGD VTT OVERTUIGEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben van Hendriks onschuld overtuigd » (« Je suis convaincu de l’innocence de Hendrik »).
On y trouve la forme verbale « overtuigd », participe passé provenant de l’infinitif « OVERTUIGEN ».
Ce verbe « OVERTUIGEN » est considéré « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik overtuig ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas la particule «GE-» (commune à la majorité des participes passés) car il ne s’agit pas d’un verbe « à particule séparable ». On construit donc son participe passé comme suit : « OVERTUIG » + « D » = « OVERTUIGD ». Quand « OVERTUIGEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, s’il s’était agi d’un verbe « à particule séparable », cela aurait pu entraîner une séparation de la particule « OVER » de son infinitif proprement dit et le «GE-» se serait intercalé entre eux.
Le participe passé « overtuigd » fait normalement l’objet d’un REJET, derrière le complément (« van Hendriks onschuld »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp358-359 - Rajouté le 16/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 405 t/m 450 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de oren, de baard, de armen, de handen en de vingers.
Het is een uittreksel (bladzijden 358-359) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE

Nom : ILLUSTRATIES in Abraham HANS KEIZER KAREL IN VLAANDEREN BGOORDEN - Rajouté le 15/08/2019

Description : Illustraties in Abraham HANS’
Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?). Er waren ook prachtige pentekeningen in de boeken van Abraham HANS (1882-1939).

Een paar (10) bevinden zich in Keizer Karel in Vlaanderen (16 afleveringen ; 1921 ?) en werden, spijtig genoeg, bij de uitgever “De Schorpioen” in 1971 niet heruitgegeven.

De pentekeningen voor de afleveringen nummers 7 8 10 11 12 13 15, in het bijzondere, zijn merkwaardig.

Nom : GEBRUIK MAKEN OM TE ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/08/2019

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je maakt gebruik van de legende om de nieuwsgierigen op afstand te houden » (« Tu fais usage / tu utilises la légende pour tenir les curieux à distance => à l’écart »).
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Dans la phrase subordonnée « infinitive », les compléments (« de nieuwsgierigen» et « op afstand ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « HOUDEN ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp356-357 - Rajouté le 15/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 358 t/m 404 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de ogen en de oren.
Het is een uittreksel (bladzijden 356-357) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GESCHIEDENIS PROVINCIE LUXEMBURG BELGIE LIEBIG CHROMOs - Rajouté le 14/08/2019

Description : Ontdek de 6 chromo’s van de LIEBIG reeks « geschiedenis van de provincie Luxemburg » (België), met de tekst van de keerzijde :
De chromo’s betreffen : « Aarlen in de 2e eeuw na J.-C. : een Belgo-Romeins stadje » ; « stichting van de abdij van Orval in de 11e eeuw » ; « een muntwerkplaats te Marche onder Filips de Goede » ; « beleg van Bastenaken in 1602 » ; « drukkerij te Bouillon in de 18e eeuw » ; « Laroche door de Amerikanen heroverd in januari 1945 ».
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : VERTELD VTT VERTELLEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Joeki) heeft ons zijn ontdekking verteld » (« Il nous a raconté sa découverte »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici la forme verbale « verteld », participe passé provenant de l’infinitif « VERTELLEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « L », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Il y a REJET du participe passé «verteld » derrière les compléments (« ons » et « zijn ontdekking »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp354-355 - Rajouté le 14/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 311 t/m 357 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de neus en de ogen.
Het is een uittreksel (bladzijden 354-355) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS OOM TOM KINDERBIBLIOTHEEK 137 - Rajouté le 13/08/2019

Description : In bijlage vindt U, “Oom Tom” (Beecher Stowe naverteld), aflevering 137 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is ook een tekstje over Abraham Lincoln (bladzijden 31-32).
Afbeelding op bladzijde 23.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Lea Aspeslagh ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 400tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : KONDEN OVT KUNNEN REJET VERMOEDEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat konden we wel vermoeden » (« Cela, nous pouvions le supposer »).
L’auxiliaire de mode de la CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN » et un O.V.T. (ou prétérit) « KON » (PLURIEL irrégulier « KONDEN »). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici « vermoeden »), derrière le complément (« wel »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Le verbe « KUNNEN » fait l’objet (au seul prétérit ou O.V.T.) des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans Ia mesure où la phrase commence par un autre complément (« Dat »), ce dernier engendre une INVERSION : le sujet « we » passant derrière le verbe « konden ». On aurait en effet aussi pu dire : « We konden dat wel vermoeden ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp352-353 - Rajouté le 13/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 264 t/m 310 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam en de neus.
Het is een uittreksel (bladzijden 352-353) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ONTDEKT VTT ONTDEKKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie hebben ons geheim ontdekt » (« Vous avez découvert notre secret »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve ici notamment « ontdekt », participe passé provenant de l’infinitif « ONTDEKKEN », lui-même construit sur « DEKKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik ontdek ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « T » minoritaire comme terminaison du participe passé : « ONTDEK » + « T » = « ONTDEKT ».
Il y a REJET du participe passé « ontdekt » derrière le complément (« ons geheim »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp350-351 - Rajouté le 12/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 218 t/m 263 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de tanden, de keel en de neus.
Het is een uittreksel (bladzijden 350-351) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN GANZENHOEDSTER SPROOKJES VADER HAAS 5 1929 - Rajouté le 11/08/2019

Description : Ontdek het sprookje « De ganzenhoedster » (uit het vijfde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET LATEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal jullie niet langer in onzekerheid laten » (« Je ne vais pas vous laisser plus longtemps dans l’incertitude »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« laten »), derrière le(s) complément(s) (« jullie », « niet langer » et « in onzekerheid »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez la construction du nom commun « onzekerheid » : adjectif « onzeker » + terminaison « heid »

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0130 - Rajouté le 10/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 130. “In vacantie / Met vacantie”, aflevering 130 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1924 (19241228 ? …) door Aimé DE CORT uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 01298 - Rajouté le 10/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 129.“De dochter van den Blauwer”, aflevering 129 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1924 (19241221 ? …) door Abraham HANS uitgegeven. Zie :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20DOCHTER%20VAN%20DEN%20BLAUWER%20KINDERBIBLIOTHEEK%20129.pdf

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0128 - Rajouté le 10/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 128. “De gelaarsde kat”, aflevering 128 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1924 (19241214 ? …) door Annie HANS uitgegeven.

Nom : GESCHIEDENIS PROVINCIE OOST VLAANDEREN LIEBIG CHROMO 6 - Rajouté le 10/08/2019

Description : Ontdek chromo nummer 6, « Napoleon bezoekt de textielfabrieken van Lievin Bauwens in 1803 », van de LIEBIG reeks « geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen », met de tekst van de keerzijde.
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : MAG OTT MOGEN REJET ZIJN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wie mag hij (wel) zijn ? » (« Qui peut-il bien être ? »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE » est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière le complément éventuel (« wel »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GESCHIEDENIS PROVINCIE OOST VLAANDEREN LIEBIG CHROMO 5 - Rajouté le 09/08/2019

Description : Ontdek chromo nummer 5, « De tapijtindustrie te Oudenaarde in de 17e eeuw », van de LIEBIG reeks « geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen », met de tekst van de keerzijde.
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : DOET AAN OTT AANDOEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij doet zijn geslacht eer aan » (« Il fait honneur à sa famille »).
On y trouve la forme verbale « DOET … AAN », provenant de l’infinitif « AANDOEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « DOEN ».
Quand « AANDOEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la particule séparable « AAN », derrière les compléments (« zijn geslacht » et « eer ») à la fin de la phrase.
Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez l’expression « zijn geslacht eer aandoen ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp348-349 - Rajouté le 09/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 171 t/m 217 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, de mond, de tong en de lippen.
Het is een uittreksel (bladzijden 348-349) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GESCHIEDENIS PROVINCIE OOST VLAANDEREN LIEBIG CHROMO 4 - Rajouté le 08/08/2019

Description : Ontdek chromo nummer 4, « Keizer Karel en Filips II op het Gentse zeekanaal op 20 juli 1549 », van de LIEBIG reeks « geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen », met de tekst van de keerzijde.
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : GERED VTT REDDEN HAD OVT HEBBEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/08/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zou verdronken zijn als hij (de Vliegende Hollander) me niet (had) gered had» (« Je serais noyé s’il ne m’avait sauvé »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée (introduite par « ALS »), la forme verbale « gered », participe passé provenant de l’infinitif « REDDEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (« ik red », première personne du présent ou O.T.T.) se terminant a fortiori déjà par la consonne « D », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Le participe passé « gered » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« me ») à la fin de la phrase subordonnée. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « HAD », au plus-que-parfait, provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait également l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp346-347 - Rajouté le 08/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 122 t/m 170 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, het aangezicht en de mond.
Het is een uittreksel (bladzijden 346-347) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GESCHIEDENIS PROVINCIE OOST VLAANDEREN LIEBIG CHROMO 3 - Rajouté le 07/08/2019

Description : Ontdek chromo nummer 3, « De drukkerij van Dirk Martens te Aalst rond 1490 », van de LIEBIG reeks « geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen », met de tekst van de keerzijde.
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : VERDRONKEN VTT VERDRINKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zou (in de poel) verdronken zijn » (« Je serais noyé dans la mare »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc ici notamment la forme verbale « VERDRONKEN », participe passé (utilisé ici comme adjectif attribut) provenant de l’infinitif « VERDRINKEN », lui-même construit sur « DRINKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « I » donnant des « O » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment ces trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN », donnant un singulier « ZOU » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ». Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière le complément éventuel (« in de poel »), et donc à l’INFINITIF, à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs : http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp344-345 - Rajouté le 07/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 74 t/m 121 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, het hoofd en het aangezicht.
Het is een uittreksel (bladzijden 344-345) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GESCHIEDENIS PROVINCIE OOST VLAANDEREN LIEBIG CHROMO 2 - Rajouté le 06/08/2019

Description : Ontdek chromo nummer 2, « Doopsel van Filips van Artevelde in 1340 », van de LIEBIG reeks « geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen », met de tekst van de keerzijde.
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : VIEL OVT VALLEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik viel in een poel » (« Je tombai dans une mare »).
On y trouve notamment la forme verbale « VIEL » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « VALLEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Voir notre tableau :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp342-343 - Rajouté le 06/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 25 t/m 73 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam en het hoofd.
Het is een uittreksel (bladzijden 342-343) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : MOEST OVT MOETEN REJET VLUCHTEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moest (uit de schuur) vluchten » (« Je devais fuir »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN » (donnant MOEST au prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« vluchten »), derrière le complément éventuel (« uit de schuur »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GESCHIEDENIS PROVINCIE OOST VLAANDEREN LIEBIG CHROMO 1 - Rajouté le 05/08/2019

Description : Ontdek chromo nummer 1, « Gent in de XIe eeuw », van de LIEBIG reeks « geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen », met de tekst van de keerzijde.
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : ABRAHAM HANS DOCHTER VAN DEN BLAUWER KINDERBIBLIOTHEEK 129 - Rajouté le 05/08/2019

Description : In bijlage vindt U, “De dochter van den Blauwer”, aflevering 129 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen (foto : “Visschers in De Panne”, op bladzijde 7) en “De gendarmen namen Alice mede” (op bladzijde 21, van Otto GEERLING ? …).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Raphaël Mombert ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 400tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp340-341 - Rajouté le 05/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1 t/m 24 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam en het hoofd.
Het is een uittreksel (bladzijden 340-341) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN SNEEUWWITJE EN ROZEROOD SPROOKJES VADER HAAS 5 1929 - Rajouté le 04/08/2019

Description : Ontdek het sprookje « Sneeuwwitje en Rozerood » (uit het vijfde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : ONTDEKTE OVT ONTDEKKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/08/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen ik ontdekte … moest ik vluchten » (« Lorsque je découvris … , je dus fuir »).
La phrase subordonnée est introduite par «TOEN » parce qu’elle est à un temps du passé. On y trouve notamment le verbe « ONTDEKKEN », lui-même construit sur « DEKKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik ontdek ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « ONTDEK » + « TE » = « ONTDEKTE ».
C’est dans la mesure où la phrase subordonnée joue le rôle d’un complément commençant la phrase principale que le sujet « ik » et le verbe « moest » ont leurs positions inversées, faisant l’objet de ce que l’on appelle une INVERSION.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0126 - Rajouté le 03/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 126. “De kerels van Lampernisse”, aflevering 126 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1924 (19241130 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0127 - Rajouté le 03/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 127. “Eliza’s vlucht” (Beecher Stowe naverteld), aflevering 127 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1924 (19241207 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0125 - Rajouté le 03/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 125. “De flinke baanwachtster”, aflevering 125 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1924 (19241123 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ALS PATER GREGOR WENDEL ERWTEN KWEEKT GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 03/08/2019

Description : Ontdek in bijlage « als een pater (Gregor Mendel) erwten kweekt », op bladzijden 172-173 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERDWENEN VTT VERDWIJNEN 3 ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij is natuurlijk verdwenen » (« Il a bien sûr disparu »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc ici notamment la forme verbale « VERDWENEN », participe passé provenant de l’infinitif « VERDWIJNEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment ces trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « VERDWENEN » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« natuurlijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GENOMEN VTT NEMEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die (= « de vluchteling ») heeft me te grazen genomen » (« Il m’a pris / roulé dans l’herbe »).
On y trouve la forme verbale « GENOMEN », participe passé provenant de l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GENOMEN » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« me » et « te grazen »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse, également en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN ZEI SPREUKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp328-330 - Rajouté le 02/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 629 t/m 719 over zei-spreuken.
Het is een uittreksel (bladzijden 328-330) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ONTWIKKELING DER PLANTEN 2 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 01/08/2019

Description : Ontdek in bijlage « de ontwikkeling der planten II », op bladzijden 170-171 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : NAM OVT NEMEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/08/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij ervaart dat deze (= « de vluchteling ») zijn voorzorgen nam » (« Il apprend à ses dépens que ce dernier = le fugitif a pris / prit ses précautions »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « nam », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que, comme dans toutes les phrases subordonnées néerlandaises, le sujet (ici « deze ») n’est plus à côté du verbe (« nam »).

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN ZEI SPREUKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp326-327 - Rajouté le 01/08/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 562 t/m 628 over zei-spreuken.
Het is een uittreksel (bladzijden 326-327) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS ELIZAs VLUCHT KINDERBIBLIOTHEEK 127 - Rajouté le 31/07/2019

Description : In bijlage vindt U “Eliza’s vlucht” (Beecher Stowe naverteld), aflevering 127 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 30.
Op bladzijde 32, wordt er naar “Oom Tom” verwezen als nummer 128 ; “Oom Tom” is nummer 137.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Anne Moers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 400tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ZET NA OTT NAZETTEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/07/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Bertrand) zet de vluchteling na » (« ll se met / se lance à la poursuite du fugitif »).
On y trouve notamment la forme verbale « zet … na » à l’O.T.T. (ou présent), provenant de l’infinitif « NAZETTEN », verbe dit « à particule séparable) lui-même construit sur « ZETTEN ».
Quand « NAzetten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NA » de son infinitif proprement dit et REJET de la particule « NA », derrière le complément (« de vluchteling »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN ZEI SPREUKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp324-325 - Rajouté le 31/07/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 493 t/m 561 over zei-spreuken.
Het is een uittreksel (bladzijden 324-325) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ONTWIKKELING DER PLANTEN 1 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 30/07/2019

Description : Ontdek in bijlage « de ontwikkeling der planten I », op bladzijden 168-169 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ABRAHAM HANS KERELS VAN LAMPERNISSE KINDERBIBLIOTHEEK 126 - Rajouté le 30/07/2019

Description : In bijlage vindt U, “De kerels van Lampernisse”, aflevering 126 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
De illustratie van Nikolaas Zannekin op bladzijde 17 (prent van Victor Dedoncker en Edouard Vermorcken) werd vroeger in Henri Guillaume MOKE’s Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, bladzijde 381-382) uitgegeven en was vermoedelijk een naslagwerk van Abraham HANS (en van uitgever Lode Opdebeek).
Raadpleeg ook « De pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914) : 19) De afbeeldingen in Nikolaas Zannekin of Cassel (1913) van Abraham HANS ” :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2019%20NIKOLAAS%20ZANNEKIN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Alfons Seigers (uit Meerhout) ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 400tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : HAD OVT HEBBEN 2 ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/07/2019

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je had gelijk ongerust te zijn » (« Tu avais raison d’être inquiet »).
On y trouve notamment la forme verbale « HAD », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans la « deuxième » phrase, le verbe fait l’objet d’un REJET, derrière le « complément » (« ongerust ») et un « TE », à la fin de la phrase. On aurait pu avoir la variante suivante :
« Je had gelijk wanneer / toen je ongerust was ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN ZEI SPREUKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp322-323 - Rajouté le 30/07/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 430 t/m 492 over zei-spreuken.
Het is een uittreksel (bladzijden 322-323) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS FLINKE BAANWACHTSTER KINDERBIBLIOTHEEK 125 - Rajouté le 29/07/2019

Description : In bijlage vindt U, “De flinke baanwachtster”, aflevering 125 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn andere teksten : “Een verborgen schat” (op bladzijden 19-22) ; “de drie hoeden” (van Annie HANS ; op bladzijden 22-25) ; “Ook een slee” (op bladzijden 25-27) ; “Een domme bluffer” (op bladzijden 27-31) “de dag besteed” (gedicht van Annie DE HOOG-NOOIJ ; op bladzijde 32).
Afbeeldingen op bladzijden 20 en 26.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
J. Claessens ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 400tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : SNELT TOE OTT TOESNELLEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/07/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De man snelt (op het brugje) toe » (« l’homme se précipite »).
On y trouve notamment la forme verbale « snelt … toe » à l’O.T.T. (ou présent), provenant de l’infinitif « TOESNELLEN », verbe dit « à particule séparable) lui-même construit sur « SNELLEN ».
Quand « TOEsnellen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « tot ») de son infinitif proprement dit et REJET de la particule « TOE », derrière le complément éventuel (« op het brugje »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN ZEI SPREUKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp320-321 - Rajouté le 29/07/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 362 t/m 429 over zei-spreuken.
Het is een uittreksel (bladzijden 320-321) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN KIKVORSCHKONING SPROOKJES VADER HAAS 5 1929 - Rajouté le 28/07/2019

Description : Ontdek het sprookje « De kikvorschkoning » (uit het vijfde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : WAS OVT ZIJN 6 ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/07/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De zonderlinge man die het spoor bijster was » (« L’homme bizarre, qui avait perdu la piste »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez qu’il ne pourrait, en aucun cas, s’agir d’une forme verbale à l’O.T.T. (ou « présent ») provenant de l’infinitif « WASSEN », un sujet à la troisième personne du singulier (« de man ») exigeant une terminaison « T ».
Notez aussi que, comme dans toutes les phrases subordonnées néerlandaises, le sujet n’est plus à côté du verbe. On aurait pu (ou dû) avoir :
« De zonderlinge man was het spoor bijster ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0124 - Rajouté le 27/07/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 124. “Twee maal gevonden”, aflevering 124 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1924 (19241116 ? …) door Annie HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0123 - Rajouté le 27/07/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 123. “Uit bange dagen”, aflevering 123 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1924 (19241109 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Accueil - Partie NDLS

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Lenaerts

Crédits