IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 203 WEEKBLAD KUIFJE 35 19590902 - Rajouté le 14/11/2022

Description : Plaat nummer 203 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 35 van het weekblad « KUIFJE » op 3 september 1959. De titel daarvan was « De apotheker en de koksjongen » (« Le pharmacien et le marmiton ») en met 5 deeltjes : « Kardinaal Alberoni » (« Le Cardinal Alberoni »), « De eerwaarde heer Dubois» (« L’abbé Dubois »), « Soepjes en gif » (« Potages et poisons »), « Komplot van Cellamare» (« Complot de Cellamare ») en « Een kleine koningin : Ana Maria Victoria van Spanje » (« Une petite reine : Ana Maria Victoria d’Espagne»).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 46 19490817 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 12 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 14/11/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 46 (17 augustus 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “De giftmengsters” (bv Rachelle Galtié rond 1902), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XII (“Hoe van Heverboom Valsmunter werd en de heer van Cramshoeven in de handen van zijn vijanden geraakte”), zonder pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 17 JPH - Rajouté le 13/11/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “Het melkmeisje” door J.P.H. (misschien Jan Pieter HEIJE) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : WILLEN REJET OPLUISTEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een paar bengels willen de optocht met voetzoekers opluisteren ... » (« Quelques polissons veulent égayer le cortège avec des pétards »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière les compléments (« de optocht » et « met voetzoekers »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0371 - Rajouté le 12/11/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 371. “Bij de Eskimo’s”, aflevering 371 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1929 (19290825 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : LEG UIT REJET UITLEGGEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat leg ik je straks uit » (« Cela, je te l’explique tantôt »).
On y trouve la forme verbale « leg … UIT », provenant du verbe « UITleggen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LEGGEN ».
Quand « UITleggen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, qui fait l’objet d’un REJET derrière les compléments (« je » et « straks ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « leg ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 202 WEEKBLAD KUIFJE 34 19590826 - Rajouté le 12/11/2022

Description : Plaat nummer 202 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 34 van het weekblad « KUIFJE » op 27 augustus 1959. De titel daarvan was « De Regent in 1715 » (« Le Régent en 1715 ») en met 5 deeltjes : « Philips van Orleans » (« Philippe d’Orléans »), « De bank van John Law » (« La banque de John Law »), «Papieren geld » (« Argent-papier »), « Frankrijk op drift » (« La France à la dérive ») en « De Jacobieten in Schotland » (« Les Jacobites en Ecosse »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS EWIJN DE LEIFEIGENE KINDERBIBLIOTHEEK 372 - Rajouté le 12/11/2022

Description : In bijlage vindt U “Ewijn de lijfeigene”, aflevering 372 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto : “dorpplaats met kerk te Harelbeke”) op bladzijde 16.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEBRACHT VTT BRENGEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/11/2022

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie hebben mij opgepikt toen ik van mijn kostschool in Delft kwam en jullie hebben mij hierheen zonder de minste uitleg gebracht » (« Vous m’avez emporté lorsque j’arrivais de mon internat à Delft et m’avez amené ici sans la moindre explication »).
On trouve, dans la deuxième phrase principale, notamment la forme verbale « GEBRACHT », participe passé provenant de l’infinitif « BRENGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Le participe passé « GEBRACHT » est construit sur le SINGULIER du prétérit, « BRACHT ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé, derrière les compléments (« mij », « hierheen » et « zonder de minste uitleg »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 09 EDMOND VAN OFFEL PENTEKENINGEN - Rajouté le 11/11/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 09 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met 2 pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : KWAM OVT KOMEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/11/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie hebben mij opgepikt toen ik van mijn kostschool in Delft kwam » (« Vous m’avez emporté lorsque je venais / arrivais de ma pension / mon internat à Delft »).
On trouve, dans la phrase subordonnée (introduite, au passé, par « TOEN »), notamment la forme verbale « KWAM », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ». Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 201 WEEKBLAD KUIFJE 33 19590819 - Rajouté le 09/11/2022

Description : Plaat nummer 201 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 33 van het weekblad « KUIFJE » op 20 augustus 1959. De titel daarvan was « Hij (Peter de Grote) maakte een venster » (« Pierre le Grand fabriqua une fenêtre ») en met 5 deeltjes : « De Zee van Azow in 1696» (« La mer d’Azov en 1696 »), « Karel XII van Zweden in » (« Charles XII de Suède en 1697»), « Stormwind » (« Vent de tempête »), « De slag van Poltawa in 1709 » (« La bataille de la Poltava en 1709 ») en « De Vrede van Nystad in 1721 » (« La Paix de Nystad en 1721 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS HELDEN ZONDER ZWAARD HOOFDSTUK 6 - Rajouté le 09/11/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 06 voor, van Helden zonder zwaard uit het zeemansleven (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel - L. Opdebeek uitgever ; zonder datum, 98 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met een kaft vermoedelijk van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : OPGEPIKT VTT OPPIKKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie hebben mij opgepikt » (« Vous m’avez emporté »).
On y trouve la forme verbale « OPgepikt », participe passé provenant de l’infinitif « OPpikken », lui-même construit sur l’infinitif « PIKKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Quand « OPpikken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEpikt ».
Il y a REJET de la forme verbale « OPgepikt » derrière le complément («mij») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEVONDEN VTT VINDEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Men heeft wel mensenbeenderen van enorme afmetingen gevonden » (« On a bien trouvé des ossements humains de tailles énormes »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEVONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Ce participe passé « GEVONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEVONDEN » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« wel » et « mensenbeenderen van enorme afmetingen »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 200 WEEKBLAD KUIFJE 32 19590812 - Rajouté le 08/11/2022

Description : Plaat nummer 200 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 32 van het weekblad « KUIFJE » op 13 augustus 1959. De titel daarvan was « Piotr Biliki of Peter de Grote » (« Pierre le Grand ») en met 5 deeltjes : « Peter I in de wijk van de Sloboda in 1682 » (« Pierre 1er dans le quartier de la Sloboda en 1682 »), « Hij wilde leren » (« Il voulait apprendre »), « De Streljtsy in 1697 » (« Les Streltsi ou Strélitz en 1697 »), « De ukazen » (« Les oukases ou ukases ») en « Het heilige Rusland » (« La Sainte Russie »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 34 - Rajouté le 08/11/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 34 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GEWEEST VTT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zijn er ooit echt reuzen geweest ? » (« Est-ce que des géants sont jamais vraiment été / ont jamais vraiment existé ? => Y a-t-il jamais eu vraiment des géants ? »).
On y trouve la forme verbale « GEWEEST », participe passé provenant du même infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise. C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps … Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEWEEST » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« ooit », « echt » et « reuzen »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GALG EN SCHAVOT 45 19490810 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 12 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 07/11/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 45 (10 augustus 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Jean Sylvain Bailly’s tragische dood” (1793), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XII (“Hoe van Heverboom Valsmunter werd en de heer van Cramshoeven in de handen van zijn vijanden geraakte”), zonder pentekening.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0370 - Rajouté le 06/11/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 370. “De plaaggeest”, aflevering 370 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1929 (19290818 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GELEDEN VTT LIJDEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Volgens een oude sage terroriseerde hij (de reus Huon) eeuwen geleden het dorp Rochamp » (« D’après une vieille légende, il terrorisait le village de Rochamp il y a des siècles »).
On y trouve notamment la forme verbale « GELEDEN », participe passé provenant à l’origine de l’infinitif « LIJDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » pour les temps du passé. Voyez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GELEDEN » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« eeuwen »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La variante suivante de la phrase sera peut-être plus édifiante : « het / er zijn eeuwen geleden dat de reus Huon het dorp Rochamp terroriseerde ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 199 WEEKBLAD KUIFJE 31 19590805 - Rajouté le 06/11/2022

Description : Plaat nummer 199 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 31 van het weekblad « KUIFJE » op 6 augustus 1959. De titel daarvan was « Pruisen » (« La Prusse ») en met 5 deeltjes : « Hohenzollern, keurvorsten van Brandenbourg en 1417 » (« Les Hohenzollern, princes-électeurs du Brandenburg in 1417 »), «Een plus maken : Frederik I, koning in 1701 » («Faire un plus : Frédéric 1er, roi en 1701 »), «Frederik Wilhelm I, de koning-sergeant, in 1713 » (« Frédéric Guillaume 1er, le roi-sergent, en 1713»), « De Pruisische pas » (« Le pas à la prussienne ») en « De reusachtige grenadieren » (« Les grenadiers géants »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 16 JVL - Rajouté le 06/11/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De Hollandsche werkmeid” door J.v.L. (vermoedelijk Jacob van Lennep) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ABRAHAM HANS BIJ DE ESKIMOs KINDERBIBLIOTHEEK 371 - Rajouté le 06/11/2022

Description : In bijlage vindt U “Bij de Eskimo’s” (vrij verteld naar Peter Frenchen, een schrijver van Groenland), aflevering 371 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto) op bladzijde 10.
Er zijn ook twee andere teksten : “Simons avonturen” (naar Vertelllingen van Grootmoeder ; op bladzijden 9-25) en “De dappere kleermaker” (op bladzijden 26-31).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Louis DE RIDDER (uit Grembergen) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS ALLARD BEILING MANNEN UIT HET WOUD - Rajouté le 05/11/2022

Description : We stellen ter beschikking een kortverhaal van Abraham HANS (1882-1939), “Allard Beiling” (op bladzijden 124-127) uitgegeven in De mannen uit het woud en (2) andere verhalen (Amsterdam, uitgave Hecozet ; zonder datum, 128 bladzijden).

Nom : TERRORISEREN OVT TERRORISEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Volgens een oude sage terroriseerde hij (de reus Huon) eeuwen geleden het dorp Rochamp » (« D’après une vieille légende, il terrorisait le village de Rochamp il y a des siècles »).
Ce verbe « TERRORISEREN » (inspiré de l’infinitif français) est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik terroriseer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« TERRORISEER » + « DE » = « TERRORISEERDE ».
La phrase commençant par un complément (« Volgens een oude sage»), cela engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « terroriseerde ».

Nom : STELT VOOR OTT VOORSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat stelt die (vlecht)rieten pop (in deze optocht) voor ? » (« Que représente cette poupée en osier ? »).
On y trouve la forme verbale « stelt … VOOR », provenant de l’infinitif « VOORstellen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « STELLEN ».
Quand « VOORstellen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « VOOR » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« in deze optocht »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 198 WEEKBLAD KUIFJE 30 19590729 - Rajouté le 04/11/2022

Description : Plaat nummer 198 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 30 van het weekblad « KUIFJE » op 30 juli 1959. De titel daarvan was « De toverlantaarn » (« La lanterne magique ») en met 5 deeltjes : « Met Florian » («Avec Florian »), « De toverlantaarn » (« La lanterne magique »), «Prins de Ligne » (« Le Prince de Ligne »), « Te Beloeil » (« A Beloeil ») en « Op een elastische koord » (« Sur une corde élastique »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 08 - Rajouté le 04/11/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 08 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : VOORZIEN VTT VOORZIEN 3 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Al was het zeker niet voorzien … » (« Même si ce n’était certainement pas prévu … »).
On y trouve notamment la forme verbale « voorzien », participe passé provenant de l’infinitif « voorzien », lui-même construit sur l’infinitif « ZIEN », qui fait normalement l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « voorzien » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, s’il s’était agi d’un verbe « à particule séparable », cela aurait pu entraîner une séparation de la particule « voor » de son infinitif proprement dit et la particule «GE- » (commune à la majorité des participes passés) se serait intercalée entre eux.
Le participe passé « voorzien » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« zeker »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS HELDEN ZONDER ZWAARD HOOFDSTUK 5 - Rajouté le 03/11/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 05 voor, van Helden zonder zwaard uit het zeemansleven (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel - L. Opdebeek uitgever ; zonder datum, 98 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met een kaft vermoedelijk van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : KREEG OVT KRIJGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wie kreeg de fles weer op zijn kop ? » (« Qui reçut à nouveau la bouteille sur sa tête ? »).
On y trouve la forme verbale « KREEG », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « KRIJGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » (double, au singulier). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 197 WEEKBLAD KUIFJE 29 19590722 - Rajouté le 02/11/2022

Description : Plaat nummer 197 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 29 van het weekblad « KUIFJE » op 23 juli 1959. De titel daarvan was « Demmering van de Zonnekoning » («Crépuscule du Roi-Soleil ») en met 5 deeltjes : «De Hertog van Marlborough » (« Le Duc de Marlborough »), « Rampen in 1709 » (« Des désastres en 1709 »), « Verdriet in 1711, 1712 en 1714 : de zoon en twee kleinzonen van Lodewijk XIV sterven » (« Chagrin en 1711, 1712 et 1714 : le fils et deux petits-fils de Louis XIV meurent »), «Vredeverdragen in 1713 en 1714 » (« Traités de Paix en 1713 et 1714 ») en «Lodewijk XIV stierf op 1 september 1715 » (« Louis XIV mourut le 1er septembre 1715 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : WAS OVT ZIJN 10 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/11/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat afscheidsfeest was op en top » (« Cette fête d’adieu était du tonnerre »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 33 - Rajouté le 01/11/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 33 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MOET REJET PLAATSEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Waar moet ik de champagne plaatsen ? » (« Où dois-je placer le champagne ? »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« plaatsen »), derrière le complément (« de champagne »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez par exemple notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 196 WEEKBLAD KUIFJE 28 19590715 - Rajouté le 31/10/2022

Description : Plaat nummer 196 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 28 van het weekblad « KUIFJE » op 16 juli 1959. De titel daarvan was « De Troon van Spanje » (« Le Trône d’Espagne») en met 5 deeltjes : « Testament » («Testament»), « Er zijn geen Pyreneën meer ! » (« Il n’y a plus de Pyrénées ! »), « De kunst grootvader te zijn » (« L’art d’être grand-père »), « De uitdaging » (« La provocation ») en « De Spaanse Successieoorlog » (« La Guerre de Succession d’Espagne »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 44 19490803 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 12 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 31/10/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 44 (4 augustus 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Madame Elisabeth” (1793), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XII (“Hoe van Heverboom Valsmunter werd en de heer van Cramshoeven in de handen van zijn vijanden geraakte”), met een pentekening.

Nom : MOET REJET GEWEEST ZIJN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/10/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zo’n helm dragen moet geen pleziertje geweest zijn » (« Porter un tel casque n’a pas dû être un petit plaisir => une partie de plaisir »).
L’auxiliaire de mode du « DEVOIR » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière le complément éventuel (« geen pleziertje »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « GEWEEST », participe passé provenant du même infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise. C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps … Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 15 JVL - Rajouté le 30/10/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De aanspreker” door J.v.L. (vermoedelijk Jacob van Lennep) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0369 - Rajouté le 29/10/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 369. “De schrik van het dorp”, aflevering 369 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1929 (19290811 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : HIELPEN OVT HELPEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ze (Robert en Bertrand) hielpen haar bij de verwikkelingen » (« Ils l’aidèrent lors des complications »).
On y trouve, dans la phrase principale, la forme verbale « HIELPEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « HELPEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que si la personne aidée avait été du genre masculin, on aurait eu « HEM » : « Ze hielpen hem bij de verwikkelingen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 195 WEEKBLAD KUIFJE 27 19590708 - Rajouté le 29/10/2022

Description : Plaat nummer 195 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 27 van het weekblad « KUIFJE » op 9 juli 1959. De titel daarvan was « De Liga van Augsburg » (« La ligue d’Augsbourg ») en met 5 deeltjes : « Lodewijk XIV alleen » (« Louis XIV seul »), « De maarschalk van Luxemburg : de behanger van de Notre-Dame » (« Le maréchal de Luxembourg : le tapissier Notre-Dame »), « Het bombardement van Brussel in 1695 » (« Le bombardement de Bruxelles en 1695 »), « Op zee : Tourville, Duguay-Trouin, Jan Bart » (« Sur mer : Tourville, Duguay-Trouin, Jean Bart ») en « De Vrede van Rijswijk in 1697 » (« La Paix de Rijswijk en 1697 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS PLAAGGEEST KINDERBIBLIOTHEEK 370 - Rajouté le 29/10/2022

Description : In bijlage vindt U “De plaaggeest”, aflevering 370 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : SLOEG DOORHEEN OVT DOORHEEN SLAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Triphine) sloeg er zich dapper mee doorheen alle moeilijkheden (doorheen) » (« Elle se tira courageusement de toutes les difficultés »).
On y trouve notamment la forme verbale « sloeg … DOORheen », O.V.T. qui aurait pu provenir d’un infinitif « DOORheenslaan », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « SLAAN », verbe irrégulier qui fait l’objet des « temps primitifs ».
Quand « DOORheenslaan » est conjugué, cela entraînerait en néerlandais une séparation de la particule « DOORheen » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « DOORheen », composante du verbe, ferait alors l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« dapper » et « alle moeilijkheden »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Mais la particule « DOORheen » serait ici tout simplement l’équivalent de la préposition « DOOR ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 07 - Rajouté le 28/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 07 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : MAG OTT MOGEN REJET BEHOUDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «mag ik de ijzeren helm als aandenken behouden ? » (« puis-je garder le casque de fer comme souvenir ? »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« behouden »), derrière les compléments (« de ijzeren helm » et « als aandenken »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 194 WEEKBLAD KUIFJE 26 19590701 - Rajouté le 27/10/2022

Description : Plaat nummer 194 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 26 van het weekblad « KUIFJE » op 2 juli 1959. De titel daarvan was « Een wolk … Engeland » (« Un nuage … l’Angleterre ») en met 5 deeltjes : «Londen in 1685 : Karel II stierf » (« Londres en 1685 : Charles II décéda »), « Jacobus II» (« Jacques II »), « Een kind in 1688 » (« Un enfant en 1688 »), « Willem III wordt koning » («Guillaume III devint roi ») en «Rechten en plichten van de troon » (« Droits et devoirs du trône »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS HELDEN ZONDER ZWAARD HOOFDSTUK 4 - Rajouté le 27/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 04 voor, van Helden zonder zwaard uit het zeemansleven (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel - L. Opdebeek uitgever ; zonder datum, 98 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met een kaft vermoedelijk van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MAG OTT MOGEN REJET VRAGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «mag ik echter nog een gunst vragen ? » (« puis-je pourtant encore demander une faveur ? »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« vragen »), derrière les compléments (« echter » et « nog een gunst »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 193 WEEKBLAD KUIFJE 25 19590624 - Rajouté le 25/10/2022

Description : Plaat nummer 193 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 25 van het weekblad « KUIFJE » op 25 juni 1959. De titel daarvan was « Willem III, de koning-stadhouder » («Guillaume III, le roi-gouverneur de ville ») en met 5 deeltjes : « De oorlog tegen Holland in 1672 » («La guerre contre la Hollande en 1672 »), «Willem III » (« Guillaume III »), « Het slagveld » (« Le champ de bataille »), « De Vrede van Nijmegen in 1678 » (« La Paix de Nimègue en 1678 ») en «Lodewijk de Grote » (« Louis le Grand »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GEPRESTEERD VTT PRESTEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/10/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat jouw vrouw en Triphine hebben gepresteerd had niets te maken met onze overeenkomst » (« Ce que ta femme et Triphine ont presté n’a rien à voir avec notre convention »).
On trouve dans la première phrase la forme verbale « gepresteerd », participe passé provenant de l’infinitif « PRESTEREN ». Ce verbe « PRESTEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent = « ik presteer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : « PRESTEER » + « D » = « GEPRESTEERD ».
Quand « PRESTEREN » est conjugué au passé composé, il y a normalement REJET de son participe passé « gepresteerd » derrière le complément éventuel (« dat ») à la fin de la phrase comme dans la variante suivante : « Ze hebben dat gepresteerd ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 32 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 25/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 32 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GEVIERD VTT VIEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat moet (door ons) worden gevierd » (« Cela doit être fêté »).
On y trouve notamment la forme verbale « gevierd », participe passé provenant de l’infinitif « VIEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent = « ik VIER ») se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire :
préfixe « GE » + « VIER » + « D » = « GEVIERD ».
Il y a REJET de la forme verbale « gevierd » derrière le complément éventuel («door ons ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 43 19490727 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 12 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 24/10/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 43 (27 juli 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Ook Robespierre kwam aan de beurt” (1793), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XII (“Hoe van Heverboom Valsmunter werd en de heer van Cramshoeven in de handen van zijn vijanden geraakte”), zonder pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 14 JPH - Rajouté le 23/10/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De sleeper uit Rotterdam” door J.P.H. (misschien Jan Pieter HEIJE) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : GEWIJZIGD VTT WIJZIGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De gebeurtenissen hebben alles gewijzigd » (« Les événements ont tout changé »).
On trouve dans cette phrase la forme verbale « gewijzigd », participe passé provenant de l’infinitif « WIJZIGEN ». Ce verbe « WIJZIGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent = « ik wijzig ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : « WIJZIG » + « D » = « GEWIJZIGD ».
Quand « WIJZIGEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gewijzigd » derrière les complément (« alles ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 192 WEEKBLAD KUIFJE 24 19590617 - Rajouté le 23/10/2022

Description : Plaat nummer 192 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 24 van het weekblad « KUIFJE » op 18 juni 1959. De titel daarvan was « Lodewijk XIV, Glorierijk sedert hij regeerde … » (« Louis XIV, Victorieux depuis qu’il régnait … ») en met 5 deeltjes : « Het groene tapijt» (« Le tapis vert »), «Rom pom pom ! » (« Ran plan plan ! »), « Het devolutierecht » (« Le droit de dévolution»), « Johan de Witt » (« Jan de Wit ») en « Verdrag met Spanje in Aken in 1668 » (« Traité avec l’Espagne à Aix-la-Chapelle en 1668»).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0368 - Rajouté le 22/10/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 368. “De zonderlinge bezoeker”, aflevering 368 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1929 (19290804 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : AFGESPROKEN VTT AFSPREKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik stort morgen het AFgesproken bedrag » (« Je vous verse demain le montant convenu »).
On y trouve la forme verbale « AFgesproken », participe passé (utilisé ici comme adjectif) provenant du verbe « AFspreken » à particule séparable, lui-même construit sur l’infinitif « SPREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « AFspreken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « AFGEsproken ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS SCHRIK VAN HET DORP KINDERBIBLIOTHEEK 368 - Rajouté le 22/10/2022

Description : In bijlage vindt U “De schrik van het dorp” (Kludde), aflevering 369 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto) op bladzijde 6 (“Men moest dikwijls met kar en paard door den vloed”).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEWONNEN VTT WINNEN 3 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « ik geef me gewonnen » (« je me donne gagné => / je m’avoue vaincu »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEWONNEN », participe passé construit sur le PLURIEL du prétérit et provenant de l’infinitif « WINNEN», qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il y a REJET de la forme verbale « GEWONNEN » derrière le complément (« me ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 191 WEEKBLAD KUIFJE 23 19590610 - Rajouté le 21/10/2022

Description : Plaat nummer 191 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 23 van het weekblad « KUIFJE » op 11 juni 1959. De titel daarvan was « De zeventiende eeuw, een grote eeuw » (« Le dix-septième siècle, un grand siècle») en met 5 deeltjes : « De klassieken » («Les classiques »), « Molière » (« Molière »), « De muziekkapel » (« La chapelle musicale »), «De geleerden » (« Les savants ») en «De schilders » (« Les peintres »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 06 - Rajouté le 21/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 06 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : ABRAHAM HANS HELDEN ZONDER ZWAARD HOOFDSTUK 3 - Rajouté le 20/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 03 voor, van Helden zonder zwaard uit het zeemansleven (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel - L. Opdebeek uitgever ; zonder datum, 98 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met een kaft vermoedelijk van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 190 WEEKBLAD KUIFJE 22 19590603 - Rajouté le 19/10/2022

Description : Plaat nummer 190 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 22 van het weekblad « KUIFJE » op 4 juni 1959. De titel daarvan was « Dragonades » (« Dragonnades ») en met 5 deeltjes : « Louvois en Vauban » («Louvois et Vauban »), « Dragonades » (« Dragonnades »), « Nog meer bekeringen » (« Encore plus de conversions »), « Emigratie » («Emigration ») en « De Camisards in 1703 » (« Les Camisards en 1703 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 31 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 18/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 31 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GALG EN SCHAVOT 42 19490720 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 11 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 17/10/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 42 (20 juli 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Hoe een grote vaderlandslievende vrouw stierf” (Charlotte Corday, 1793), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XI (“menslievende daad”), zonder pentekening.

Nom : STOND OVT STAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hun inzet stond torenhoog boven de dwaze weddenschap... » (« Leur implication se situait bien plus haut que le pari fou ... »).
On y trouve la forme verbale « stond », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « STAAN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ZAL ZULLEN REJET MOETEN HERZIEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal mijn oordeel over vrouwen grondig moeten herzien » (« Je vais devoir revoir en profondeur mon jugement à propos des femmes »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« moeten »), derrière les compléments (« mijn oordeel over vrouwen » et « grondig »), à la fin de la phrase,
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : WILLEN REJET WETEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar we willen eerst weten ... » (« Mais nous devons d'abord savoir ... »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière le complément (« eerst »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MOETEN REJET AANZITTEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Moet ik nu echt weer achter jullie aanzitten ?» (« Dois-je maintenant vraiment à nouveau être derrière vous ? »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière les compléments (« nu », « echt », « weer » et « achter jullie »,), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEDAAN VTT DOEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Triphine) heeft meer gedaan ... » (« Elle a fait plus ... »).
On y trouve la forme verbale « gedaan ». », participe passé provenant de l’infinitif « DOEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « gedaan » fait l'objet d'un REJET, derrière le complément (« meer »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : AANGINGEN GINGEN AAN OVT AANGAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/10/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hun inzet stond torenhoog boven de dwaze weddenschap die wij aangingen » (« Leur implication se situait bien plus haut que le pari fou que nous fîmes / avons fait »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par "DIE"), la forme verbale « aangingen », prétérit (ou O.V.T.) provenant du verbe « AANGAAN », verbe dit "à particule séparable", provenant lui-même de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Si on ne s'était pas trouvé dans une phrase subordonnée, on aurait mieux vu que la "particule séparable" faisait l'objet d'un REJET à la fin de la phrase, comme dans la variante suivante : « wij gingen een dwaze weddenschap aan ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 13 JVL - Rajouté le 16/10/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De omroeper” door J.v.L. (Jacob van Lennep) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ABRAHAM HANS ZONDERLINGE BEZOEKER KINDERBIBLIOTHEEK 368 - Rajouté le 15/10/2022

Description : In bijlage vindt U “De zonderlinge bezoeker”, aflevering 368 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto : “Overstrooming in Waasland”) op bladzijde 7.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS HELDEN ZONDER ZWAARD HOOFDSTUK 2 - Rajouté le 13/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 02 voor, van Helden zonder zwaard uit het zeemansleven (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel - L. Opdebeek uitgever ; zonder datum, 98 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met een kaft vermoedelijk van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 05 - Rajouté le 13/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 05 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : VOEREN OVT VAREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We voeren nog vóór jullie hierheen » (« Nous sommes venus en bateau jusqu’ici encore avant vous »).
On y trouve la forme verbale « voeren », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « VAREN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : VIELEN OVT VALLEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « wij zagen hoe jullie bij de brandende molen in hun handen vielen » (« nous vîmes / avons vu comment vous tombiez dans leurs mains près du moulin brûlant => en flammes »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée (introduite par « HOE »), la forme verbale « vielen », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « VALLEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : UITGELEVERD VTT UITLEVEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/10/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zorg er wel voor dat die kerels aan de plaatselijke overheid worden uitgeleverd » (« Je veille à ce que ces types soient livrés à l’autorité locale »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « uitgeleverd », participe passé provenant de l’infinitif « UITleveren », lui-même construit sur l’infinitif « LEVEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent : « ik lever ») se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire. Quand « UITleveren » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEleverd ». Il y a REJET de la forme verbale « uitGEleverd » derrière le complément (« aan de plaatselijke overheid ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ROBERT LOOPT AF OTT AFLOPEN EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Maar hoe loopt het nu met jouw weddenschap af ? » (« Mais comment cela se termine-t-il maintenant pour ton pari ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « loopt … AF », provenant de l’infinitif « AFlopen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LOPEN ».
Quand « AFlopen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« nu » et « met jouw weddenschap »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «laat iedereen vrijuit gaan ! » (« laisse tout le monde aller => partir librement ! »).
« LATEN » exige souvent (surtout à l’impératif) un REJET de l’infinitif (ici « gaan »), derrière les compléments («iedereen» et « vrijuit »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 30 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 11/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 30 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 12 JPH - Rajouté le 10/10/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De schoorsteenveger” door J.P.H. (misschien Jan Pieter HEIJE) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ZAGEN OVT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « wij zagen hoe jullie bij de brandende molen in hun handen vielen » (« nous vîmes / avons vu comment vous tombiez dans leurs mains près du moulin brûlant => en flammes »).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAGEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAGEN », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T.

Nom : GALG EN SCHAVOT 41 19490713 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 11 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 10/10/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 41 (13 juli 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “de schone dood” (Madame Roland, 1793), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XI (“menslievende daad”), zonder pentekening.

Nom : VERZOCHT VTT VERZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/10/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar hij vrij was, verzocht ik hem om jullie samen te volgen » (« Etant donné qu’il était libre, je le priai de vous suivre ensemble »).
On y trouve la forme verbale « verzocht », O.V.T. ou prétérit provenant du verbe « VERZOEKEN », lui-même construit sur l’infinitif «ZOEKEN», qui fait l’objet des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase subordonnée (« « Daar hij vrij was ») jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « verzocht ».
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (« jullie » et « samen ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « volgen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 189 WEEKBLAD KUIFJE 21 19590528 - Rajouté le 09/10/2022

Description : Plaat nummer 189 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 21 van het weekblad « KUIFJE » op 28 mei 1959. De titel daarvan was « Port-Royal » (« Port-Royal ») en met 5 deeltjes : « Het Jansenisme » (« Le Jansénisme »), «Port-Royal » (« Port-Royal »), «In de vreze Gods » (« Dans la crainte de Dieu »), «Blaise Pascal » (« Blaise Pascal ») en « De verwoesting » (« La destruction »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0367 - Rajouté le 08/10/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 367. “De valsche Boudewijn”, aflevering 367 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1929 (19290728 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0366 - Rajouté le 08/10/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 366. “De sluwe goochelaar”, aflevering 366 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1929 (19290721 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : BIECHTTE OP OVT OPBIECHTEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/10/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik biechtte alles op » (« J’avouai tout »).
On y trouve notamment la forme verbale « biechtte … alles op » provenant du verbe « OPBIECHTEN » (dit « à particule séparable »), construit lui-même sur « BIECHTEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik BIECHT ») se terminant par la consonne « T », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« BIECHT » + « TE » = « BIECHTTE ».
Rappelons, lorsqu’un tel verbe est conjugué, que sa particule séparable (ici « OP ») fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« alles »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS VALSCHE BOUDEWIJN KINDERBIBLIOTHEEK 367 - Rajouté le 08/10/2022

Description : In bijlage vindt U “De valsche Boudewijn”, aflevering 367 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het verhaal vindt in 1222 plaats.
De kaftillustratie is misschien aan Victor Dedoncker te wijten.
Er is een houtsnede op bladzijde 25, aan Henri HENDRICKX (1817-1894) te wijten : « Ermesinde octroyant une charte d’affranchissement aux habitants d’Echternach » (tussen bladzijden 170 en 171 van Marcellin LAGARDE, Histoire du duché de Luxembourg, 1848, T. 1) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20572%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX.pdf :
Het naslagwerk van Abraham HANS was vermoedelijk van Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885), waar de illustratie op bladzijde 313-314 te vinden is.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZOU REJET LOPEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/10/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Nummer 17) wees me op de gevaren die zij (tijdens de reis) zou lopen » (« Il attira mon attention sur les dangers qu’elle courrait »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL, dans la phrase subordonnée relative (introduite par « DIE » et où le verbe n’est plus à côté de son sujet « ZIJ »), est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « lopen », derrière le complément éventuel (« tijdens de reis »), à la fin de la phrase, et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 188 WEEKBLAD KUIFJE 20 19590521 - Rajouté le 07/10/2022

Description : Plaat nummer 188 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 20 van het weekblad « KUIFJE » op 21 mei 1959. De titel daarvan was « Colbert » (« Colbert ») en met 5 deeltjes : « Fouquet te Vaux-le-Vicomte » («Fouquet à Vaux-le-Vicomte »), « De werkos » (« Le bœuf de labour / La bête de travail »), « Het Colbertisme » (« Le Colbertisme »), « De handel » (« Le commerce ») en « Arme Colbert ! » (« Pauvre Colbert ! »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 04 - Rajouté le 07/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 04 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : WEES OVT WIJZEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/10/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Nummer 17) wees me op de gevaren die zij (tijdens de reis) zou lopen » (« Il attira mon attention sur les dangers qu’elle courrait »).
On trouve, dans la première phrase, la forme verbale « wees », provenant de l’infinitif « WIJZEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS HELDEN ZONDER ZWAARD HOOFDSTUK 1 - Rajouté le 06/10/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 01 voor, van Helden zonder zwaard uit het zeemansleven (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel - L. Opdebeek uitgever ; zonder datum, 98 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met een kaft vermoedelijk van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : VERTROK VTT VERTREKKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/10/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Nummer 17) ontdekte dat zij (Triphine) in mijn plaats vertrok» (« Il découvrit qu’elle partit à ma place »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve notamment, dans la deuxième phrase, la forme verbale « VERTROK », O.V.T. (ou « prétérit ») du verbe « VERTREKKEN », lui-même construit sur l’infinitif « TREKKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 187 WEEKBLAD KUIFJE 19 19590514 - Rajouté le 05/10/2022

Description : Plaat nummer 187 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 19 van het weekblad « KUIFJE » op 14 mei 1959. De titel daarvan was « « De zonnekoning : Lodewijk XIV » (« Le roi-soleil : Louis XIV ») en met 5 deeltjes : «Ik» (« Moi »), «Zijn Majesteit » (« Sa Majesté »), « Bij Gods genade » (« Par la grâce de Dieu »), « Het kasteel van Versailles » (« Le château de Versailles ») en « De etiquette » (« L’étiquette »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Kerevel

Crédits