IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : ABRAHAM HANS ZEEROOVERS KINDERBIBLIOTHEEK 320 - Rajouté le 17/09/2018

Description : In bijlage vindt U, “De zeerovers”, aflevering 320 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 9.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Marc Karck ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : VERBORGEN VTT VERBERGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Joeki) heeft zich in een hok verborgen » (« Il s’est caché dans une remise »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve dans cette phrase notamment la forme verbale « VERBORGEN », participe passé provenant de l’infinitif « VERBERGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment ces trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé derrière le complément (« in een hok »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 05 VLAAMSCH GEZIN 05 1922 - Rajouté le 16/09/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (5) van Abraham HANS, op bladzijden 18-20 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 5 (2 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Abraham HANS zegt, van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, op bladzijde 20 : « Er zijn reeds 21 deeltjes”.
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : GA OTT GAAN REJET NEMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ga een kijkje nemen » (« Je vais prendre = jeter un petit coup d’oeil »).
Le verbe « GAAN » est ici presque utilisé comme un « futur proche » et aide mieux à comprendre comment fonctionne, en langue néerlandaise, l’auxiliaire du FUTUR « ZULLEN ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est en effet peut-être plus simple de le comparer à ce « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ». Variante possible : « Ik zal een kijkje nemen ».
Comme au FUTUR, il y a ici REJET de l’autre forme verbale (« nemen »), derrière le complément (« een kijkje »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GA OTT GAAN REJET ZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ga paddestoelen zoeken » (« Je vais chercher des champignons »).
Le verbe « GAAN » est ici presque utilisé comme un « futur proche » et aide mieux à comprendre comment fonctionne, en langue néerlandaise, l’auxiliaire du FUTUR « ZULLEN ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est en effet peut-être plus simple de le comparer à ce « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ». Variante possible : « Ik zal paddestoelen zoeken ».
Comme au FUTUR, il y a ici REJET de l’autre forme verbale (« zoeken »), derrière le complément (« paddestoelen »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Signalons que « paddestoel » signifie, littéralement, « chaise à crapaud(s) » (à cause de l’odeur qu’il(s) laisse(nt) après s’être assis sur le champignon ? …). Il peut être amusant et très constructif de passer en revue quelques autres mots composés que nous avons improprement baptisés « REBUS ». Découvrez-en, avec vos enfants, une quarantaine à
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=ndlsEnfants&smod=rebus

Nom : WEES IMPERATIF ZIJN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Wees op jouw hoede ! » (« Sois sur tes gardes ! »).
On y trouve la forme verbale « WEES », impératif provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait aussi l’objet des « temps primitifs » pour donner le participe passé « GEWEEST ».
Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment trois autres grandes catégories de verbes irréguliers au passé : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez l’expression « op zijn hoede zijn » (« être sur ses gardes »).

Nom : AANGENOMEN VTT AANNEMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/09/2018

Description : La phrase suivante (avec beaucoup de mots sous-entendus) est grammaticalement intéressante : « (Jouw voorstel wordt door mij) aangenomen » (« Ta proposition est acceptée par moi »). (N.B. : WORDEN serait alors l’auxiliaire de la voix passive)
On y trouve la forme verbale « AANgenomen », participe passé provenant de l’infinitif « AANnemen », lui-même construit sur l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « AANnemen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « aanGEnomen ».
Il y a REJET de la forme verbale « AANgenomen » derrière le complément éventuel (« door mij ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 34-24 1925 - Rajouté le 13/09/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 24 (eigenlijk onze aflevering 34), op bladzijden 369-384, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldi

Nom : ZAL ZULLEN REJET TONEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal je iets tonen » (« Je vais te montrer quelque chose »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« tonen »), derrière les compléments (« je » et « iets »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 736858 AFLEVERINGEN 56-57 1921 - Rajouté le 11/09/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 68 (tweede hoofdstuk 58) – dat dus hoofdstuk 73 had moeten zijn – (“In Afwachting”, bladzijden 893-909) uit afleveringen 56 (13 februari 1921) en 57 (20 februari 1921 in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : Merkem - het vaandel van het eerste jager met de Leopoldsordre vereerd (bladzijde 895) ; Merkem – generaal Foch dekoreert officieren n manschappen (bladzijde 899) ; vervoer van Duitschen gevangenen uit Merkem - (bladzijde 903) ; het puin van Nieuwpoort in 1918 (bladzijde 907).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : LATEN WE REJET WERKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Laten we samen werken » (« Laissons-nous travailler ensemble = travaillons ensemble »).
On y trouve notamment « LATEN » qui, à la première personne du PLURIEL de l’IMPERATIF (« LATEN WE … »), joue le rôle d’un auxiliaire « de mode » et exige le REJET du verbe « WERKEN », derrière le complément (« samen »), à la fin de cette phrase. Voir phénomène du REJET, entre autres, à l’impératif :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

L’apprenant(e) francophone sera moins dépaysé(e) s’il / si elle se dit que la tournure néerlandophone « LATEN WE … » équivaut à « LAISSONS-NOUS … ». Notez, qu’en langue anglaise, il y a un phénomène similaire avec « LET US … ».

Nom : ABRAHAM HANS PASTOR HUGO VERRIEST 1913 - Rajouté le 10/09/2018

Description : Ontdek Pastor Hugo Verriest door Abraham HANS : Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal (1913), 32 bladzijden.
De omslag en de andere twee pentekeningen zijn ofwel aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) ofwel aan Edmond Van Offel te wijten.
Abraham HANS zal ook aan pastoor Hugo Verriest zijn « Weekklapper » (2) in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 2 (11 november 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; op bladzijden 17-20) besteden:
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2002%20HUGO%20VERRIEST%20VLAAMSCH%20GEZIN%2002%201922.pdf

Nom : ABRAHAM HANS PASTOOR VAN TE LANDE HUGO VERRIEST KINDERBIBLIOTHEEK 19 - Rajouté le 10/09/2018

Description : In bijlage vindt U, “De Pastoor van te lande - Hugo Verriest”, aflevering 19 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen afbeelding erin maar wel een kaft van J. Van Den Broeke.
Abraham HANS had al aan pastoor Hugo Verriest zijn « Weekklapper » (2) in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 2 (11 november 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; op bladzijden 17-20) besteden:
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2002%20HUGO%20VERRIEST%20VLAAMSCH%20GEZIN%2002%201922.pdf
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : WIL WILLEN REJET MAKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik wil een goede reportage maken » (« Je veux faire un bon reportage »).
L’auxiliaire de mode de la « VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN », et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« maken »), derrière le complément (« een goede reportage »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 04 VLAAMSCH GEZIN 04 1922 - Rajouté le 09/09/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (4) van Abraham HANS, op bladzijden 19-21 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 4 (25 november 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : WEGGEVOERD VTT WEGVOEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (nummer 17) wordt (naar het ziekenhuis) weggevoerd » (« Il est transféré à l’hôpital »).
On y trouve la forme verbale « WEGgevoerd », participe passé provenant de l’infinitif « WEGvoeren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « VOEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent = « ik VOER ») se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire : préfixe « GE » + « VOER » + « D » = « GEVOERD ».
Quand « WEGvoeren » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « WEG » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « wegGEvoerd ».
Il y aurait REJET de la forme verbale « WEGgevoerd » derrière le complément éventuel (« naar het ziekenhuis ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : MOET OTT MOETEN REJET WORDEN OPGETREDEN VTT OPTREDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Er moet drastisch worden opgetreden » (« Il doit être agi / On doit agir drastiquement »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière le complément (« drastisch »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « OPgetreden », participe passé provenant de l’infinitif « OPtreden », lui-même construit sur l’infinitif « TREDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « OPtreden » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEtreden ».
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ». Le sujet en est « ER » de l’expression « IL Y A ».

Nom : SLOEG OVT SLAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik sloeg de bedreiging in de wind » (« Je frappai la menace dans le vent / Je négligeai la menace »).
On y trouve notamment la forme verbale « sloeg » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « SLAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Voir notre tableau :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il ne faut pas confondre « SLAAN » avec le verbe « SLAGEN », considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), qui NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik slaag ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « SLAAG » + « DE » = « SLAAGDE ».
« Hij slaagde niet erin de bedreiging in de wind te slaan » (« Il ne réussit pas à négliger la menace »).

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 33-23 1925 - Rajouté le 06/09/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 23 (eigenlijk onze aflevering 33), op bladzijden 353-368, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 353 is ook op de kaft van de aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig.
Lees dus ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, deze aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”

Nom : MOEST OVT MOETEN REJET LEGGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moest deze nacht een som bij de wegwijzer leggen » (« Je devais déposer une somme cette nuit près du poteau indicateur »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN » (donnant MOESTEN au PLURIEL du prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière les compléments (« deze nacht », « een som » et « wegwijzer »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KREEG OVT KRIJGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kreeg een brandbrief » (« Je reçus / j’ai reçu une lettre d’incendie => incendiaire = de menace »).
On y trouve la forme verbale « KREEG », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « KRIJGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » (double, au singulier). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 726757 AFLEVERING 56 1921 - Rajouté le 04/09/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 67 (tweede hoofdstuk 57) – dat dus hoofdstuk 72 had moeten zijn – (“De slag aan de Leie”, bladzijden 879-892) uit aflevering 56 (13 februari 1921) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : ; in het puin van Ieperen (bladzijde 879); het voormalig postkantoor (Tempeliershuis) te Ieperen (bladzijde 883) ; de Statiestraat te Ieperen (bladzijde 887) ; het kasteeltje van Oost-Vleteren (bladzijde 889) ; Vlaamsche molens te Clerken-Smisse (bladzijde 891).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : HAD OVT HEBBEN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik had de waarschuwing niet in de wind mogen slaan » (« Je n’aurais pas pu frapper l’avertissement dans le vent / Je n’aurais pas dû négliger l’avertissement »).
On y trouve notamment la forme verbale « HAD », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase est, en fait, au plus-que-parfait (rendu en français par un conditionnel passé) et la forme verbale de « MOGEN » aurait dû être au participe passé mais on a ici affaire à ce que l’on appelle le « double infinitif », solution intéressante pour éviter les « temps primitifs » quand on ne les maîtrise pas.
Les deux infinitifs font l’objet d’un REJET, derrière le complément (« in de wind »), à la fin de la phrase.

Nom : ABRAHAM HANS BELOOFDE NAASTENLIEDE KINDERBIBLIOTHEEK 212 - Rajouté le 03/09/2018

Description : In bijlage vindt U, “Beloonde naastenliefde”, aflevering 212 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 30.
De afbeelding op de kaft is ook in de aflevering 16 van Abraham HANS’ “De heks van Nieuwpoort” (1925), op bladzijde 241, aanwezig en is aan Ludwig of Louis BRUCK-LAJOS (1846-1910) te wijten. Zie :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%2026-16%201925.pdf
Met titel « Abandonnés », werd het, o.a., op bladzijde 393 van L'Illustration européenne (N°50, 9ème année, 18 octobre 1879) vroeger uitgegeven.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Willy Apers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : BAAS ZIJN UITDRUKKING EXPRESSION ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De mannen zijn de brand vlug de baas » (« Les hommes sont vite le patron de l’incendie = se rendent vite maître de l’incendie »).
Notez la construction de la phrase et l’expression.
A un niveau basique, lorsque l’on s’initie à l’apprentissage de la langue néerlandaise, afin de comprendre la différence de mentalité dans cette langue germanique, il peut être amusant et très constructif de passer en revue quelques mots composés que nous avons improprement baptisés « REBUS ». Voir, parmi une quarantaine d’autres, « TUINSLANG » ou « VINGERHOED » à
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=ndlsEnfants&smod=rebus

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 03 VLAAMSCH GEZIN 03 1922 - Rajouté le 02/09/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (3) van Abraham HANS, op bladzijden 17-20 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 3 (18 november 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : WAS OVT ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat was mijn huishoudster » (« C’était ma femme de ménage »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise. C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez qu’il ne pourrait, en aucun cas, s’agir d’une forme verbale à l’O.T.T. (ou « présent ») provenant de l’infinitif « WASSEN », « DAT » (sujet) exigeant une terminaison « T » d’une troisième personne du singulier.
Rappelons qu’un nom de métier peut être construit sur base du radical du verbe (« HOUD » < « HOUDEN ») en y ajoutant une terminaison « ER » pour le masculin et « STER » pour le féminin, toutes les femmes étant des étoiles (« STAR » en anglais).

Nom : ZAL ZULLEN REJET ZETTEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal koffie (op het vuur) zetten » (« Je vais mettre du café sur le feu »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« zetten »), derrière le complément (« koffie »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZAL ZULLEN REJET OVERNEMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het wild zal de taak van de jager overnemen » (« Le gibier va reprendre / reprendra la tâche du chasseur »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« overnemen »), derrière le complément (« de taak van de jager »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 32-22 1925 - Rajouté le 30/08/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 22 (eigenlijk onze aflevering 32), op bladzijden 337-352, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldi

Nom : GEREKRUTEERD VTT REKRUTEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De leden van de bende worden in de wijk gerekruteerd » (« Les membres de la bande sont recrutés dans les environs »).
On y trouve la forme verbale «gerekruteerd », participe passé provenant de l’infinitif « REKRUTEREN ». Ce verbe « REKRUTEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik rekruteer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « REKRUTEER » + « D » = « GEREKRUTEERD ».
Quand « REKRUTEREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gerekruteerd » derrière le complément (« in de wijk ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : LIET OVT LATEN REJET BEGAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik liet jullie begaan » (« Je vous laissai(s) = ai laissé agir »).
On y trouve notamment la forme verbale « LIET », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On remarquera aussi, le REJET du verbe « BEGAAN », derrière le complément (« jullie »), à la fin de cette phrase. Même si « LATEN » joue le rôle d’un auxiliaire à la première personne du PLURIEL de l’IMPERATIF (« LATEN WE … » + REJET), il n’exige, en principe, pas un REJET systématique dans les autres cas. Voir phénomène du REJET, entre autres, à l’impératif :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 716656 AFLEVERINGEN 55-56 1921 - Rajouté le 28/08/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 66 (tweede hoofdstuk 56) – dat dus hoofdstuk 71 had moeten zijn – (“Het Offensief der Duitschers in 1918”, bladzijden 877-879) uit afleveringen 55 (6 februari 1921) en 56 (13 februari 1921 in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Er is geen afbeelding.
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : LAS OVT LEZEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik las de brief in jullie kamp » (« Je lus = ai lu la lettre dans votre camp »).
On y trouve notamment la forme verbale « LAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « LEZEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que si la dernière lettre du radical du verbe à l’indicatif présent (ou O.T.T.) est un « Z » (LEZEN – EN = LEZ), elle se transforme en « S » – c’est aussi le cas à l’O.V.T. ou « prétérit » – et le son « é » de l’infinitif est rendu au SINGULIER en doublant la voyelle : LEES.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=radVerbes

Nom : ABRAHAM HANS DIEVENHUIS KINDERBIBLIOTHEEK 229 - Rajouté le 27/08/2018

Description : In bijlage vindt U, “Het dievenhuis”, aflevering 229 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”. Er is daarin een tweede verhaal : “Het winterfeest van de vogels” (op bladzijden 22-32), door Olga Moerman met, aan het einde, een gedicht van Nestor De Tière.
Afbeelding op bladzijde 7.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Daniel Vanacker ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : ONTVOERDE OVT ONTVOEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij ontvoerde hem (Joeki)» (« Il l’enleva / l’a enlevé »).
On y trouve la forme verbale « ontvoerde », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « ONTVOEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du prétérit le « DE » majoritaire.
Rappelons aussi que, au participe passé, les verbes commençant au moins par les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
N’oublions pas non plus que si la personne enlevée avait été du genre féminin, le pronom complément aurait été « haar ».

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 02 PASTOOR HUGO VERRIEST VLAAMSCH GEZIN 02 1922 - Rajouté le 26/08/2018

Description : Ontdek « Weekklapper (pastoor Hugo Verriest) » (2) van Abraham HANS, op bladzijden 17-20 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 2 (11 november 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : WIL WILLEN REJET WORDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik wil de eerste vrouwelijke persfotografe worden » (« Je veux devenir la première photographe de presse féminine »).
L’auxiliaire de mode de la « VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN », et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« worden »), derrière le complément (« de eerste vrouwelijke persfotografe »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KEER TERUG OTT TERUGKEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Keer met hem (Joeki) naar ons kamp terug ! » (« Retourne avec lui à notre camp ! »).
On y trouve la forme verbale « keer … TERUG », provenant de l’infinitif « TERUGkeren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KEREN ».
Quand « TERUGkeren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERUG » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière les compléments (« met hem » et « naar ons kamp »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SOLORAMA 1-3 INHOUDSOPGAVES INTERNET LINKS - Rajouté le 24/08/2018

Description : U vindt inhoudsopgave en INTERNET LINKS van SOLORAMA
“Encyclopedie van landen en volken in word en beeld”,
deel I, “Woestijnen van hitte en koude”,
via LINK :
https://www.idesetautres.be/upload/SOLORAMA%201%20INHOUDSOPGAVE%20INTERNET%20LINKS%20.pdf
U vindt inhoudsopgave van SOLORAMA
“Encyclopedie van landen en volken in word en beeld”,
deel II, “Wereld van zon en zee”,
via LINK :
http://www.idesetautres.be/upload/SOLORAMA%20NL%202%20INHOUDSOPGAVE.pdf
U vindt inhoudsopgave van SOLORAMA, “Encyclopedie van landen en volken in word en beeld”,
deel III, “Wereld van vier seizoenen”,
via LINK :
http://www.idesetautres.be/upload/SOLORAMA%203%20NL%20INHOUDSOPGAVE%20INTERNET%20LINKS.pdf

Nom : GEEFT UIT OTT UITGEVEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Mijn vader geeft een dagblad uit » (« Mon père publie une feuille du jour / quotidienne = un journal / un quotidien »).
On y trouve notamment la forme verbale « geeft … UIT », provenant de l’infinitif « UITgeven », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « GEVEN ».
Quand « UITsnuffelen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de celle-ci, derrière le complément (« een dagblad »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que si la dernière lettre du radical du verbe à l’indicatif présent (ou O.T.T.) est un « V » (GEV – EN = GEV), elle se transforme en « F » et le son « é » de l’infinitif est rendu au singulier en doublant la voyelle : GEEF.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=radVerbes

Nom : SOLORAMA 1 INHOUDSOPGAVE INTERNET LINKS - Rajouté le 23/08/2018

Description : SOLORAMA, “Encyclopedie van landen en volken in woord en beeld”,
deel I, “Woestijnen van hitte en koude”.
Inhoudsopgave :
Ijs overweldigt de aarde
http://www.idesetautres.be/upload/IJS%20OVERWELDIGT%20AARDE%20SOLORAMA%2001.pdf
Mysterie om de eerste mens
http://www.idesetautres.be/upload/MYSTERIE%20OM%20DE%20EERSTE%20MENS%20SOLORAMA%2001.pdf
De ijskoude noordpol
http://www.idesetautres.be/upload/IJSKOUDE%20NOORDPOOL%20SOLORAMA%2001.pdf
De toendra : hoop op leven ?
http://www.idesetautres.be/upload/TOENDRA%20HOOP%20OP%20LEVEN%20SOLORAMA%2001.pdf
Schraal en toch mooi !
http://www.idesetautres.be/upload/SCHRAAL%20EN%20TOCH%20MOOI%20SOLORAMA%2001.pdf
Hij die rauw vlees eet (Eskimo)
http://www.idesetautres.be/upload/HIJ%20DIE%20RAUW%20VLEES%20EET%20SOLORAMA%2001.pdf
Blanke belangen (Groenlandse Eskimo’s)
http://www.idesetautres.be/upload/BLANKE%20BELANGEN%20SOLORAMA%2002.pdf
Zwervers in Arctica
http://www.idesetautres.be/upload/ZWERVERS%20IN%20ARCTICA%20SOLORAMA%2002.pdf
Drama’s aan de pool
http://www.idesetautres.be/upload/DRAMAs%20AAN%20POOL%20SOLORAMA%2002.pdf
Pioniers planten hun vlag
http://www.idesetautres.be/upload/PIONIERS%20PLANTEN%20HUN%20VLAG%20SOLORAMA%2002.pdf
Koele reuzen (ijsbergen)
http://www.idesetautres.be/upload/KOELE%20REUZEN%20SOLORAMA%2002.pdf
Rijkdom in Arctica
http://www.idesetautres.be/upload/RIJKDOM%20ARCTICA%20SOLORAMA%2002.pdf
No man's land
http://www.idesetautres.be/upload/NOMANs%20LAND%20SOLORAMA%2002.pdf
Een stip in de oceaan (Ijsland)
http://www.idesetautres.be/upload/STIP%20IN%20OCEAAN%20SOLORAMA%2002.pdf
Land van tegenstellingen (Ijsland)
http://www.idesetautres.be/upload/IJSLAND%20LAND%20VAN%20TEGENSTELLINGEN%20SOLORAMA%2003.pdf
Vasteland onder het ijs
http://www.idesetautres.be/upload/VASTELAND%20ONDER%20HET%20IJS%20SOLORAMA%2003.pdf
Heren met een witte bef (fauna Antarctica)
http://www.idesetautres.be/upload/HEREN%20MET%20EEN%20WITTE%20BEF%20SOLORAMA%2003.pdf
Het grote avontuur (Zuidpool : Amundsen, Scott, …)
http://www.idesetautres.be/upload/GROOT%20AVONTUUR%20ANTARCTICA%20SOLORAMA%2003.pdf
De Zuidpool veroverd !
http://www.idesetautres.be/upload/ZUIDPOOL%20VEROVERD%20SOLORAMA%2003.pdf
Wetenschap en massa’s ijs
http://www.idesetautres.be/upload/WETENSCHAP%20EN%20MASSAs%20IJS%20SOLORAMA%2003.pdf
Een winter op Antarctica
http://www.idesetautres.be/upload/WINTER%20OP%20ANTARCTICA%20SOLORAMA%2003.pdf
Een drijvende industrie (walvissen)
http://www.idesetautres.be/upload/DRIJVENDE%20INDUSTRIE%20SOLORAMA%2003.pdf
De woestijn : zon en droogte
http://www.idesetautres.be/upload/WOESTIJN%20ZON%20EN%20DROOGTE%20SOLORAMA%2004.pdf
De mysterieuze heerseres (Sahara)
http://www.idesetautres.be/upload/MYSTERIEUZE%20HEERSERES%20SOLORAMA%2004.pdf
Moeras aan de woestijnrand (Tsaadmeer)
http://www.idesetautres.be/upload/MOERAS%20AAN%20DE%20WOESTIJNRAND%20SOLORAMA%2004.pdf
Grond met heftig verleden (Algerië, …)
http://www.idesetautres.be/upload/GROND%20MET%20HEFTIG%20VERLEDEN%20SOLORAMA%2004.pdf
Tassilirotsen
http://www.idesetautres.be/upload/TASSILIROTSEN%20SOLORAMA%2004.pdf
Franse vlag in de Sahara
http://www.idesetautres.be/upload/FRANSE%20VLAG%20IN%20DE%20SAHARA%20SOLORAMA%2004.pdf
Bloed kleurt het gele zand (El Alamein)
http://www.idesetautres.be/upload/BLOED%20KLEURT%20HET%20GELE%20ZAND%20SOLORAMA%2004.pdf
Ik ben een landbewoner (Toearegs, …)
http://www.idesetautres.be/upload/IK%20BEN%20EEN%20LANDBEWONER%20SOLORAMA%2004.pdf
Donkere woestijnbewoners (Soedan, …)
http://www.idesetautres.be/upload/DONKERE%20WOESTIJNBEWONERS%20SOLORAMA%2005.pdf
De veeleisende woestijn (Algerië, Tunesië, …)
http://www.idesetautres.be/upload/VEELEISENDE%20WOESTIJN%20SOLORAMA%2005.pdf
Vloeibaar goud (aardolie in Sahara)
http://www.idesetautres.be/upload/VLOEIBAAR%20GOUD%20SOLORAMA%2005.pdf
Waardevol zand (irrigatie in Sahara)
http://www.idesetautres.be/upload/WAARDEVOL%20ZAND%20SOLORAMA%2005.pdf
Zij leven als primitieven (Hopi Indianen)
http://www.idesetautres.be/upload/ZIJ%20LEVEN%20ALS%20PRIMITIEVEN%20SOLORAMA%2005.pdf
Levende musea (Navaho’s Indianen)
http://www.idesetautres.be/upload/LEVENDE%20MUSEA%20SOLORAMA%2005.pdf
Moderne Navaho’s
http://www.idesetautres.be/upload/MODERNE%20NAVAHOs%20SOLORAMA%2005.pdf
Natuurlijke architecten (erosie : water en wind)
http://www.idesetautres.be/upload/NATUURLIJKE%20ARCHITECTEN%20SOLORAMA%2005.pdf
New Mexico
https://www.idesetautres.be/upload/NIEUW%20MEXICO%20SOLORAMA%2006.pdf
Utah, het verweerde paradijs

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 31-21 1925 - Rajouté le 23/08/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 21 (eigenlijk onze aflevering 31), op bladzijden 321-336, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 321 is ook op de kaft van de aflevering 202 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
h

Nom : SNUFFELT ROND OTT RONDSNUFFELEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waarom snuffelt u hier rond » (« Pourquoi fouinez-vous par ici ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « snuffelt … ROND », provenant de l’infinitif « RONDsnuffelen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « SNUFELEN ».
Quand « RONDsnuffelen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « ROND » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de celle-ci, derrière le complément (« hier »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : IRAN TAPIJTEN EN AARDOLIE SOLORAMA 12 - Rajouté le 23/08/2018

Description : Voici « Tapijten en aardolie » (Iran ; pages 190-191), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : GEBLUNDERD VTT BLUNDEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dan heb ik helemaal geblunderd » (« J’ai gaffé »).
On y trouve la forme verbale « geblunderd », participe passé provenant de l’infinitif « WONDEN ». Ce verbe « BLUNDEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik blunder ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « BLUNDER » + « D » = « GEBLUNDERD ».
Quand « BLUNDEREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « geblunderd » derrière le complément éventuel («helemaal») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans la mesure où la phrase commence par un complément (dan »»), il y a une INVERSION du sujet « ik » qui passe derrière sa forme verbale « heb ».

Nom : IRAN PAUWETROON SOLORAMA 12 - Rajouté le 22/08/2018

Description : Voici « Iran en de pauwetroon » (pages 188-189), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 706555 AFLEVERING 50 1920-1921 - Rajouté le 21/08/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 65 (tweede hoofdstuk 55) – dat dus hoofdstuk 70 had moeten zijn – (“De laatste winter”, bladzijden 866-877) uit aflevering 55 (6 februari 1921) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : de schouw der schepenzaal op het stadhuis te Ieperen (bladzijde 867); ruine der Halle te Ieperen (bladzijde 871) ; puin der Sint-Maartenskerk van Ieperen (bladzijde 875).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : MAAKTEN OVT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een pruik en een kussen onder zijn jas maakten hem onherkenbaar » (« Une perruque et un coussin sous sa veste le faisaient => rendaient méconnaissable »).
On y trouve notamment le verbe « MAKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « MAAK » + « TE » + « N » (pluriel) = « MAAKTEN ».
En langue néerlandaise, on peut construire certains adjectifs à partir du radical du verbe (première personne du singulier de l’indicatif présent) : HERKENNEN - EN + BAAR. « ON- » (« UN- » en anglais) constitue le contraire de « herkenbaar ».

Nom : PERZIE MONUMENTAAL EN RIJK PERZIE SOLORAMA 12 - Rajouté le 21/08/2018

Description : Voici « Monumentaal en rijk » (Perzië ; pages 186-187), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS TERUG BIJ VROUW EN KINDEREN KINDERBIBLIOTHEEK 181 19280204 - Rajouté le 20/08/2018

Description : In bijlage vindt U, “Terug bij vrouw en kinderen”, aflevering 181 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, uitgegeven op 04/02/1928.
Afbeeldingen op bladzijden 3 en 19.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Freddy Van Lerberghe ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : SPOOKT ROND OTT RONDSPOKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Sinds(dien) de overvallen en inbraken hier begonnen, spookt hij hier overal rond » (« Depuis que les attaques et cambriolages commencèrent ici, il rôde partout ici comme un fantôme»).
On y trouve notamment la forme verbale « spookt … ROND », provenant de l’infinitif « RONDspoken », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « SPOKEN ».
Quand « RONDspoken » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « ROND » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de celle-ci derrière les compléments (« hier » et « overal »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans la mesure où la phrase principale commence par un « complément » (la phrase subordonnée introduite par « sinds » pour « sindsdien » joue ici ce rôle), il y a une INVERSION du sujet « hij » qui passe derrière sa forme verbale « spookt ».

Nom : PERZIERS WERELDVEROVERAARS SOLORAMA 12 - Rajouté le 20/08/2018

Description : Voici « Wereldveroveraars » (Perziërs ; pages 184-185), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 01 VLAAMSCH GEZIN 01 1922 - Rajouté le 19/08/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (1) van Abraham HANS, op bladzijden 16-19 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 1 (4 november 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : BEGONNEN VTT BEGINNEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Sinds(dien) de overvallen en inbraken hier begonnen … » (« Depuis que les attaques et cambriolages commencèrent ici … »).
On trouve dans cette phrase la forme verbale « BEgonnen », prétérit provenant de l’infinitif « BEginnen », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et dont le participe passé est construit sur le PLURIEL du prétérit, au point de lui être identique. Les infinitifs en « I » constituent en effet une des trois grandes catégories de verbes irréguliers et donnent des « O » aux temps du passé (O.V.T ou V.T.T). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons donc aussi que, au participe passé des verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, ceux-ci NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Dans la mesure où nous avons ici affaire à une phrase subordonnée (introduite par « sinds » pour « sindsdien »), il y a REJET de la forme verbale du participe passé « BEgonnen » à la fin de la phrase, derrière le complément « hier ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : PERZISCHE WOESTIJN SOLORAMA 12 - Rajouté le 19/08/2018

Description : Voici « De Perzische woestijn » (pages 182-183), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : VERZORGD OVT VERZORGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De arme kerel moet dringend worden verzorgd » (« Le pauvre diable doit être soigné d’urgence »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve la forme verbale « verzorgd », participe passé provenant de l’infinitif « VERZORGEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « G », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Il y a REJET du participe passé « verzorgd » derrière le complément («dringend»), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MACHTIG BABYLON SOLORAMA 12 - Rajouté le 18/08/2018

Description : Voici « Machtig Babylon » (pages 180-181), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : GEWOND VTT WONDEN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij is zwaar gewond » (« Il est lourdement blessé »).
On y trouve la forme verbale « gewond », participe passé provenant de l’infinitif « WONDEN ». Ce verbe « WONDEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik wond ») se terminant (déjà) par la consonne « D », on trouvera a fortiori le « D » majoritaire (qui ne sera pas doublé en fin de mot) comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « WON(D) » + « D » = « GEWOND ».
Quand « WONDEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gewond » derrière le complément (« zwaar ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ASSYRIERS ONVERSAAGDE KRIJGERS SOLORAMA 12 - Rajouté le 17/08/2018

Description : Voici « Onversaagde krijgers » (Assyriërs ; pages 178-179), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 30-20 1925 - Rajouté le 16/08/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 20 (eigenlijk onze aflevering 30), op bladzijden 305-320, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 305 is ook op de kaft van de aflevering 41 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
ht

Nom : ONTVOERD VTT ONTVOEREN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Joeki) werd ervoor ontvoerd » (« Il fut enlevé / a été enlevé pour cela »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve la forme verbale « ontvoerd », participe passé provenant de l’infinitif « ONTVOEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Il y a REJET du participe passé « ontvoerd » derrière le complément éventuel (« ervoor »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que « ervoor » = « daarvoor » et qu’ils remplacent « voor dat ».

Nom : HAMMURABI EERSTE WETGEVER SOLORAMA 12 - Rajouté le 16/08/2018

Description : Voici « De eerste wetgever » (Hammurabi ; pages 176-177), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : WAS OVT ZIJN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat was een belangrijk dossier » (« C’était un dossier important »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez qu’il ne pourrait, en aucun cas, s’agir d’une forme verbale à l’O.T.T. (ou « présent ») provenant de l’infinitif « WASSEN », « DAT » (sujet) exigeant une terminaison « T » d’une troisième personne du singulier.

Nom : SUMER EGYPTES BUURMAN SOLORAMA 11 - Rajouté le 15/08/2018

Description : Voici « Sumer, Egyptes buurman » (pages 174-175), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 696454 AFLEVERINGEN 54-55 1921 - Rajouté le 14/08/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 64 (tweede hoofdstuk 54 alhoewel 55 wordt vermeld) – dat dus hoofdstuk 69 had moeten zijn – (“Geen doorbraak”, bladzijden 853-865) uit afleveringen 54 (30 januari 1921) en 55 (6 februari 1921) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : het springen van een zware granaat (bladzijde 855); de Belgen ten aanval bij Vijfhuizen / Merkem (bladzijde 859) ; Klein-Muzeumplein met den Halletoren in het verschiet te Ieperen (bladzijde 863).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : VLUCHTTE OVT VLUCHTEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De gemaskerde vluchtte met een pakje » (« L’homme masqué fuyait avec un petit paquet »).
On y trouve notamment le verbe « VLUCHTEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik vlucht ») se terminant par la consonne « T », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « VLUCHT » + « TE » = « VLUCHTTE ».

Nom : LAND KIBBOETS SOLORAMA 11 - Rajouté le 14/08/2018

Description : Voici « Land van kibboets » (Israël ; pages 172-173), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS ONRECHTVAARDIG GESTRAFT KINDERBIBLIOTHEEK 134 - Rajouté le 13/08/2018

Description : In bijlage vindt U, “Een onrechtvaardige gestraft”, aflevering 134 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen op bladzijden 16 en 26.
Afbeelding op bladzijde 26 illustreerde kaft van « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 9 (30 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans; 32 bladzijden).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Ann Moers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : GEREDEN VTT RIJDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De leurder is ginds van de dijk gerEden » (« Le colporteur a roulé là-bas en dehors de la digue »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEREDEN », participe passé provenant de l’infinitif « RIJDEN » qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne aux temps du passé une voyelle « E ». Il est à noter que le participe passé « GEREDEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « RIJDEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gerEden » derrière les compléments (« ginds et « van de dijk ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MODERN ISRAEL SOLORAMA 11 - Rajouté le 13/08/2018

Description : Voici « Modern Israël » (pages 170-171), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : BELOOFD LAND SOLORAMA 11 - Rajouté le 12/08/2018

Description : Voici « Het beloofde land » (voor joodse volk / Israël’s kinderen ; pages 168-169), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : GESLINGERD VTT SLINGEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het dossier wordt uit de wagen geslingerd » (« Le dossier est éjecté de la voiture »).
On y trouve la forme verbale «geslingerd », participe passé provenant de l’infinitif « SLINGEREN ». Ce verbe « SLINGEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au participe passé et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés.
Quand « SLINGEREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « geslingerd » derrière le complément (« uit de wagen ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ABRAHAM HANS VOOR HET EERST NAAR STAD VLAAMSCH GEZIN 15 1923 - Rajouté le 12/08/2018

Description : Ontdek « Voor het eerst naar stad » van Abraham HANS, op bladzijden 13-24 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 15 (10 februari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans; 32 bladzijden) :
Afbeeldingen op bladzijden 13 en 23.
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : BIJDRAGE TOT EEN BIOGRAFIE VAN ABRAHAM HANS 1 20180811 - Rajouté le 11/08/2018

Description : Bijdrage tot een bibliografie
van Abraham HANS (1882-1939)
AAN DE IJZER (Oorlogsrelaas)
AAN DEN RAND VAN DEN AFGROND (Verhaal)
ABEL POLLET EN DE BENDE VAN HAZEBROEK (Ps. J. v. Contich; Roman)
ALBRECHT RODENBACH (Biografie; Pseud. J. Verbeke)
ALBRECHT RODENBACH (Biografisch verhaal; Nieuwe druk)
ALLES VOOR JOU MARTHA (= Over berg en dal; Volksboek)
ALLES VOOR JOU MARTHA (Roman in 11 afleveringen)
ALS 'T TORENHAANTJE ZUIDWAARTS WIJST (e.a. Verhalen)
ALVA'S STANDBEELD (Historisch verhaal)
ANDRIES EN BRUIN (e.a. Verhalen)
ANNA-MARIE'S HUWELIJK (Volksboek in afleveringen)
ANTWERPSCHE VERHALEN (Verzamelband met 13 Verhalen) *©
BAKKER TEMMERMAN (Of: De Fransche Furie; Verhaal)
BEDROGEN OP HAAR HUWELIJKSDAG (= Hoge liefde; Volksboek)
BIJNA EEN TWEEDE SPAANSCHE FURIE (Na de overgave, 1; Verhaal)
BLOEDGELD (In 18 afleveringen; Volksboek)
BOERENKINDEREN (Oorspronkelijke Vlaamsche novelle)
BOETE (Volksboek)
BOTER (In 'Nijverheid voor de jeugd I'; Leestekst)
BROEDERLIEFDE (Oorlogsnovelle)
BROOD (= Zaaien, maaien, binden, oogsten; "Nijverheid jeugd I'; Leestekst)
DE AAP EN DE ORGELMAN (Verhalen over apen; Pseud. J. Verbeke)
DE ANTWERPSCHE SCHOOLMEESTER (Na de overgave, 2; Verhaal)
DE ARABIER EN ZIJN PAARD (Verhalen over paarden; Pseud. J. Verbeke)
DE ARME NICHT (Verhaal in 24 losse afleveringen)
DE AVONTUREN VAN LIDA (Korte roman)
DE BEDELAAR (e.a. Verhalen)
DE BENDE VAN BAKELANDT 1 (De duivelsknechten, roman; Pseud. J. v. Contich)
DE BENDE VAN BAKELANDT 2 (Het mes valt, roman; Pseud. J. v. Contich)
DE BIJBEL VAN DEN PASTOOR (Verhaal uit Vlaanderen)
DE BLIJDE JEUGD (Zeven verhalenbundels)
DE BLOEM VAN WOUDHOVE (Novelle)
DE BOER VAN HET LINDENHOF (Novelle)
DE BOER VAN 'T LINDENHOF (Jeugduitgave; Pentek. E. v. Offel)
DE BOEREN VAN OOLEN (Verhaal; Uit 'De vroolijke daden van Keizer Karel')
DE BRAND (e.a. Verhalen)
DE BRUID VAN DE SMOKKELAAR (Volksboek)
DE BRUID VAN DEN VISSCHER (Volksboek in 28 afleveringen)
DE DOCHTER VAN DE BOUWKUNDIGE (= De O.L. Vrouwetoren; Verhaal) *©
DE DOCHTER VAN DE JACHTWAKER (Verhaal)
DE DOCHTER VAN DE MOLENAAR (Korte roman)
DE DOCHTER VAN DE MOLENAAR (Korte roman)
DE DOCHTER VAN DE SMOKKELAAR (Roman in 15 afleveringen)
DE DOCHTER VAN DE VEROORDEELDE (Volksboek)
DE DOCHTER VAN DEN VEERMAN (In 20 afleveringen; Volksboek)
DE DOCHTER VAN HET WILGENHOF (= Een Hoogdag; Roman in 12 afl.)
DE DOOD IN VLAANDEREN (Roman in afleveringen)
DE DRIE DOCHTERS VAN LELIEDAAL (Roman; Bewerking K. Verleyen)
DE DUIVELSTOREN (e.a. Sprookjes)
DE EERSTE BROEK (e.a. Verhalen)
DE FRANSCHEN TE ANTWERPEN (Historisch verhaal)
DE GEK VAN DEN MOLENBERG (In 31 afleveringen; Volksboek)
DE GEMASKERDE WILDE RUITER (= De wilde ruiter; Roman)
DE GESTOORDE BRUILOFT (Verhaal)
DE GOEVERNANTE VAN HET LINDENHOF (In 10 afleveringen; Roman) *1
DE GOUDEN OORBELLEN (e.a.Verhalen; Pseud. M. v. Hove; 'Kinderleven') *©
DE GOUVERNANTE VAN HET TORENHOF (Roman)
DE GROOTE OORLOG I (Oorlogsrelaas van W.O.-I; Met G. Raal)
DE GROOTE OORLOG II (Oorlogsrelaas; Met G. Raal; Totaal 1936p)
DE HAVEN VAN ANTWERPEN (Beschrijvend)
DE HEKS VAN DE KEMMELBERG (Volksboek in 28 losse afleveringen)
DE HEKS VAN NIEUWPOORT (Volksboek in losse 32 afleveringen)
DE ITALIAANSCHE VUURWERKMAKER (Antwerpens beleg, 1585; Verhaal)
DE JONGE HELD VAN HAARLEM (e.a. Verhalen)
DE JONGEN VAN SAAFTINGE (Jeugdverhaal)
DE JONKVROUW VAN DE EIKENHOF (Volksboek)
DE JONKVROUW VAN LINDENDAELE (Volksboek in 20 afleveringen)
DE JONKVROUW VAN WIJNENDAELE (= Filips van Artevelde; Roman)
DE KERSTNACHT TE RUNGHOLT (Dramatisch verhaal)
DE KINDERVRIEND (Nieuwe vertellingen)
DE KLEINE SCHOUWVAGER (e.a. Verhalen)
DE KLEINE VERSPIEDER (e.a. Verhalen)
DE KONING DER ZEEROVERS (Ook: De koning der zeeschuimers; Volksboek)
DE KOORDEDANSER (e.a. Verhalen)
DE KRONKELINGEN VAN LAVENDEAU (Korte roman)
DE LANGE WAPPER (Verhaal)
DE LELIE VAN SCHOONVELDE (Roman)
DE LIEFDE VAN DE ZWERVER (In 10 afleveringen; Roman)
DE LIEFDE VAN IRMA (In 17 afleveringen; Volksboek)
DE LIEFDE VAN JACQUELINE (Roman in 14 afleveringen)
DE LIEFDE VAN JACQUELINE (Volksboek in 14 losse afleveringen)
DE LIEFDE VAN LOUISE (= Het beleg van Antwerpen; Volksboek)
DE LIEFDESAVONTUREN VAN KEIZER KAREL IN VLAANDEREN (Roman)
DE MISDAAD VAN EEN STIEFMOEDER (Roman in 6 afleveringen)
DE ONSCHULD VAN DR. MEERSMAN (Korte roman) *©

Nom : GAAT VOORT OTT VOORTGAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Op de dijk gaat de achtervolging voort » (« Sur la digue, la poursuite suit son cours »).
On y trouve la forme verbale « gaat … VOORT », provenant de l’infinitif « VOORTgaan », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « GAAN ».
Quand « VOORTgaan » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « VOORT » de la forme verbale proprement dite et il devrait y avoir REJET de cette composante « VOORT », derrière le complément (« op de dijk ») à la fin de la phrase, ce qui apparaît plus clairement dans la variante suivante : « De achtervolging gaat op de dijk voort ». Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« op de dijk »), ce dernier engendre une INVERSION : le sujet « de achtervolging » passant derrière le verbe « gaat ».
La particule « VOORT » est fort vraisemblablement une forme abrégée de la particule « VOORUIT ».

Nom : BEPROEFD JOODS VOLK SOLORAMA 11 - Rajouté le 11/08/2018

Description : Voici « Het beproefde volk » (joodse volk ; pages 166-167), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : SLOOT OP OVT OPSLUITEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij sloot me ergens in een hok op » (« Il m’enferma dans une remise »).
On y trouve la forme verbale « sloot … OP », prétérit ou O.V.T. provenant de l’infinitif « OPsluiten », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « SLUITEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « UI », donne une voyelle « O » (doublée au singulier).
Quand « OPsluiten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de cette composante « OP », derrière les compléments (« me », « ergens » et « in een hok ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations concernant les « temps primitifs », consultez par exemple notre tableau de synthèse sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ROLLEN DODE ZEE SOLORAMA 11 - Rajouté le 10/08/2018

Description : Voici « Rollen van de Dode Zee » (pages 164-165), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 29-19 1925 - Rajouté le 09/08/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 19 (eigenlijk onze aflevering 29), op bladzijden 289-304, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 289 is ook op de kaft van de aflevering 255 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig. Er is ook een tweede afbeelding op bladzijde ???.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Ni

Nom : ZAG OVT ZIEN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zag hem niet eens » (« Je ne le vis pas une fois = même pas »).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAG », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T. …

Nom : PALESTINA DROOMLAND SOLORAMA 11 - Rajouté le 09/08/2018

Description : Voici « Palestina, droomland » (pages 162-163), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : TROK OVT TREKKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Iemand trok een zak over mijn hoofd » (« Quelqu’un tira un sac par-dessus ma tête »).
On y trouve notamment la forme verbale « TROK », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « TREKKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : LAND ATATURK SOLORAMA 11 - Rajouté le 08/08/2018

Description : Voici « Het land van Ataturk » (Turkije ; pages 160-161), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 686353 AFLEVERINGEN 52-54 1921 - Rajouté le 07/08/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 63 (tweede hoofdstuk 53) – dat dus hoofdstuk 68 had moeten zijn – (“Meer en meer puin”, bladzijden 829-853) uit afleveringen 52 (16 januari 1921), 53 (23 januari 1921) en 54 (30 januari 1921) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : stadhuis en Sint-Pieterskerk te Loo (bladzijde 831) ; de Sint-Michielstoren te Roeselare (bladzijde 835) ; militaire duivenwagen van het Belgisch leger (bladzijde 839) ; een gevallen vliegtuig in het woud van Houthulst (bladzijde 843) ; de plaats waar Passchendale lag (bladzijde 847) ; van Houthulst (bladzijde 843) ; vastzittende tanks te Passchendale (bladzijde 851).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : OVERVALLEN VTT OVERVALLEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik werd van achter overvallen » (« J’ai été agressé par derrière »).
On y trouve la forme verbale « overvallen », participe passé provenant de l’infinitif « overvallen», lui-même construit sur l’infinitif « VALLEN », qui fait normalement l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « overvallen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, s’il s’était agi d’un verbe à particule séparable », cela aurait pu entraîner une séparation de la particule « OVER » de son infinitif proprement dit et la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) se serait intercalée entre eux.
Le participe passé « overvallen » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« van achter »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « WERDEN », O.V.T. ou prétérit de « WORDEN », qui fait également l’objet aux temps du passé des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : HITTIETEN SOLORAMA 10 - Rajouté le 07/08/2018

Description : Voici « Hittieten » (pages 158-159), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS NOOIT VERGETEN KINDERBIBLIOTHEEK 114 - Rajouté le 06/08/2018

Description : In bijlage vindt U, “Nooit vergeten”, aflevering 114 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen op bladzijden 2 en 11 (“Toore’s hof”).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Freddy Van Lerberghe ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : LEEK OVT LIJKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/08/2018

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een pak dat sterk op hem (= Joeki) leek » (« Un paquet qui lui ressemblait fort »).
On y trouve notamment la forme verbale « LEEK », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « LIJKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » (doublée au singulier) pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET de la forme verbale « LEEK » derrière le complément (« op hem ») à la fin de la phrase subordonnée relative (introduite par « DAT » < « HET pak »). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez la préposition (« à » français) dans l’expression « LIJKEN OP ».

Nom : BOORTORENS MIDDEN OOSTEN SOLORAMA 10 - Rajouté le 06/08/2018

Description : Voici « Boortorens » (Midden-Oosten ; pages 156-157), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS BIJNA GEHANGEN VLAAMSCH GEZIN 14 1923 - Rajouté le 05/08/2018

Description : Ontdek « Bijna gehangen » van Abraham HANS, op bladzijden 19-23 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 14 (3 februari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : LIET ACHTER OVT ACHTERLATEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De gemaskerde liet bij die knotwilg een pak achter = achter hem » (« L’homme masqué laissa près de ce saule taillé en têtard un paquet derrière lui »).
On y trouve notamment la forme verbale « LIET … ACHTER », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ACHTERlaten », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « ACHTERlaten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « ACHTER » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de cette composante « ACHTER », derrière les compléments («bij die knotwilg » et «een pak ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : WAAR DE KLOK STILSTOND SOLORAMA 10 - Rajouté le 05/08/2018

Description : Voici « Waar de klok stilstond » (Arabisch schiereiland ; pages 154-155), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : BEDORVEN VTT BEDERVEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij heeft alles bedorven ! » (« Elle a tout gâché = fait rater ! »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc dans cette phrase la forme verbale « BEdorven », provenant de l’infinitif « BEderven », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers, et est construit sur le PLURIEL du prétérit, lui étant même identique.. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a, ici, REJET du participe passé « BEdorven » derrière le complément (« alles »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ARABESKEN EN MINARETTEN SOLORAMA 10 - Rajouté le 04/08/2018

Description : Voici « Arabesken en minaretten » (pages 152-153), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : HAD OVT HEBBEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik had hem bijna te pakken » (« Je l’avais presque attrapé / J’étais presque sur le point de le rattraper »).
On y trouve notamment la forme verbale « HAD », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ARABISCHE WETENSCHAP SOLORAMA 10 - Rajouté le 03/08/2018

Description : Voici « Arabische wetenschap » (pages 150-151), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 28-18 1925 - Rajouté le 02/08/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 18 (eigenlijk onze aflevering 28), op bladzijden 273-288, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 273 is ook op de kaft van de aflevering 202 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig. Er is ook een tweede afbeelding op bladzijde 281.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Ni

Nom : LIET OVT LATEN REJET ONTSNAPPEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/08/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waarom liet je hem ontsnappen ? » (« Pourquoi le laissas-tu / l’as-tu laissé s’échapper ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « LIET », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a, ici, REJET (comme, par exemple, au FUTUR,) de l’autre forme verbale (« ontsnappen »), derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : DROOM EN WERKELIJKHEID SOLORAMA 10 - Rajouté le 02/08/2018

Description : Voici « Droom en werkelijkheid » (Mohammed en universeel Arabisch rijk ; pages 148-149), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Legay

Crédits