IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 252 WEEKBLAD KUIFJE 32 19600810 - Rajouté le 20/02/2023

Description : Plaat nummer 252 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 32 van het weekblad « KUIFJE » op 10 augustus 1960. De titel daarvan was « Laat ons waken over het heil van de keizerrijk ! » (« Veillons au salut de l’Empire ! »), en met 5 deeltjes : « Het Franse keizerrijk in 1811 » (« L’Empire français en 1811 »), « De keizerlijke troon » (« Le trône impérial»), « Het onderwijs » (« L’Enseignement »), « De kerk » (« L’Eglise ») en « Het Leger » (« L’Armée »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 60 19491123 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 19 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 20/02/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 60 (23 november 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Misdadige dienstboden” (in de 19de eeuw), zonder illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XIX (“Verblijf te Aalst”), zonder pentekening

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 31 HILDEBRAND - Rajouté le 19/02/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De Noordhollandsche boerin” door HILDEBRAND, met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar MM (M.MOUROT), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : KEEK OVT KIJKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik keek onder haar bed » (« Je regardai => j’ai regardé sous son lit »).
On y découvre la forme verbale « KEEK », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « KIJKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » (doublée au singulier) pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que si le lit avait appartenu à quelqu’un de masculin, on aurait eu : « Ik keek onder zijn bed »

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0389 - Rajouté le 18/02/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 389. “Een jongen in den Boerenkrijg”, aflevering 389 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1929 (19291229 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : BEGREPEN VTT BEGRIJPEN 2 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (Hebben jullie mij) begrepen ? » (« compris ? »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « begrepen », participe passé provenant du verbe provenant de l’infinitif « BEGRIJPEN », construit sur « GRIJPEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « BEGRIJPEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « begrepen » derrière le complément (« mij ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 251 WEEKBLAD KUIFJE 31 19600803 - Rajouté le 18/02/2023

Description : Plaat nummer 251 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 31 van het weekblad « KUIFJE » op 3 augustusi 1960. De titel daarvan was « De Arend in moeilijkheden » (« L’Aigle dans des difficultés »), en met 5 deeltjes : «Guerilla in Spanje in 1808 » (« Guerilla en Espagne en 1808 »), « Napoleon nodigde de tsaar te Erfurt uit » (« Napoléon invita le tsar à Erfurt»), « De hinkende duivel » (« Le diable boîteux »), « Slag van Wagram op 5 juli 1809 » (« Bataille de Wagram le 5 juillet 1809 ») en « De Vrede van Wenen en de geboorte van de Arendsjong op 12 maart 1811 » (« La Paix de Vienne et la naissance de l’Aiglon le 12 mars 1811 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS PAGE VAN GRAAF EGMONT KINDERBIBLIOTHEEK 390 - Rajouté le 18/02/2023

Description : In bijlage vindt U “De page van Graaf Egmont”, aflevering 390 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het verhaal vindt in 1567 plaats.
Er is een “Nawoord” op bladzijde 32.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Roger GOEMAERE geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : DACHTEN OVT DENKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/02/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « en jullie dachten dat ik dat was » (« et vous pensiez que c’était moi »).
On y trouve la forme verbale « DACHTEN », à l’O.V.T. ou prétérit, provenant de l’infinitif « DENKEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve (dans la phrase subordonnée introduite par « DAT ») la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise. C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait, lui aussi, l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 13 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 17/02/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 13 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : LATEN WE REJET GAAN KIJKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Laten we op haar kamer gaan kijken ! » (« Laissons-nous => allons voir dans sa chambre ! »).
N’oublions pas que la tournure « LATEN we » (littéralement « Laissons-nous ») de la première personne du pluriel de l’IMPERATIF présent exige un REJET de l’infinitif (« gaan»), derrière le complément (« op haar kamer »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 250 WEEKBLAD KUIFJE 30 19600727 - Rajouté le 16/02/2023

Description : Plaat nummer 250 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 30 van het weekblad « KUIFJE » op 28 juli 1960. De titel daarvan was « De Continentale Blocus » (« Le Blocus Continental »), en met 5 deeltjes : « Er was een ‘maar’ » (« Il y avait un ‘mais’ »), « De smokkel » (« La contrebande »), « Waarom Spanje ? » (« Pourquoi l’Espagne ? »), « De valstrik van Napoleon in Bayonne rond april 1808 » (« Le guet-apens de Napoléon à Bayonne vers avril 1808 ») en « De opstand van het Vlaamse volk » (« L’insurrection du peuple espagnol »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS ROBIN HOOD HOOFDSTUK 04 1939 JAN WATERSCHOOT PENTEKENING - Rajouté le 16/02/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 04 voor, van de tweede uitgave van Robin Hood (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1939, 160 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen in en buiten tekst.
De pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : KAN KUNNEN REJET ZIJN GEWEEST VTT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het kan haar (Josette) alleen (zijn) geweest zijn » (« Ce ne peut avoir été qu’elle »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière les compléments (« haar » et « alleen »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » : « Het mag haar alleen geweest zijn ».
On y trouve aussi la forme verbale « GEWEEST », participe passé provenant du même infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise. C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps … Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : MOET REJET WAARSCHUWEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moet hem (Robert) dadelijk waarschuwen » (« Je dois l’avertir tout de suite »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« waarschuwen »), derrière les compléments (« hem » et « dadelijk »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez par exemple notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 249 WEEKBLAD KUIFJE 29 19600720 - Rajouté le 14/02/2023

Description : Plaat nummer 249 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 29 van het weekblad « KUIFJE » op 21 juli 1960. De titel daarvan was « De Arend in het zenith ! » (« L’Aigle au zénith ! »), en met 5 deeltjes : « Louise, de vrouw van Frederik Willem III, koning van Pruisen » (« Louise, l’épouse de Frédéric Guillaume III, roi de Prusse»), « Een orkaan over Pruisen op 1 october 1806 » (« Un ouragan sur la Prusse le 1er octobre 1806 »), « Eylau op 8 februari 1807 » (« Eylau, le 8 février 1807»), « Vrede tussen Rusland en Frankrijk te Tilsit » (« Paix entre la Russie et la France à Tilsit ») en « Het decreet van Berlijn op 26 november 1806 » (« Le décret de Berlin du 26 novembre 1806 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN BOERENKRIJG 04 VLAAMSCH BLOED 1906 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 14/02/2023

Description : Ontdek in bijlage de aflevering 4 uit de De boerenkrijg / Vlaamsch bloed (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1906, 188 bladzijden 25 x 31 cm) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) te wijten.

Nom : GEBLEVEN VTT BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waar is ze (nu) gebleven ? » (« Où est-elle restée ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEBLEVEN », participe passé utilisé avec un passé composé, provenant de l’infinitif « BLIJVEN», qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il est à noter que ce participe passé « GEBLEVEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEBLEVEN » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« nu »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GALG EN SCHAVOT 59 19491116 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 18 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 13/02/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 59 (16 november 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Het vliegtuig van de dood” (bij Le Bourget), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XIX (“Verblijf te Aalst”), zonder pentekening.

Nom : KON OVT KUNNEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hier kon ze in elk geval niet verder (gaan) » (« Ici elle ne pouvait dans tous les cas pas aller plus loin »).
La forme verbale « KON » est le prétérit (SINGULIER) du verbe « KUNNEN » faisant l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers, au moins à l’O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE », « KUNNEN » (donnant, à l’O.T.T. ou indicatif présent, un singulier « KAN »), comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), exige le REJET de l’autre forme verbale (sous-entendue, « gaan »), derrière les compléments (« in elk geval » et « verder »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Hier »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ze » passe derrière le verbe « kon ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 248 WEEKBLAD KUIFJE 28 19600713 - Rajouté le 12/02/2023

Description : Plaat nummer 248 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 28 van het weekblad « KUIFJE » op 14 juli 1960. De titel daarvan was « Het stortbad en de zon » (« La douche et le soleil »), en met 5 deeltjes : «Admiraal de Villeneuve wierp het anker te Cadix » (« L’amiral de Villeneuve jeta l’ancre à Cadix »), « Op 21 october 1805, wint Nelson in Trafalgar » (« Le 21 octobre 1805, Nelson gagne à Trafalgar »), « Op 2 december 1805 wint Napoleon in Austerlitz » (« Le 2 décembre 1805, Napoléon gagne à Austerlitz »), « De Vrede van Pressburg » (« La Paix de Presbourg ») en « Napoleon deelde koninkrijken uit : kronen van Napels voor zijn broer Jozef, van Holland voor zijn broer Lodewijk, van Etrurië voor zijn zus Elisa, van groothertog van Berg voor zijn schoonbroer Murat » (« Napoléon distribuait des royaumes : couronnes de Naples pour son frère Joseph, de Hollande pour son frère Louis, d’Etrurie pour sa soeur Elisa, du grand-duché de Berg pour son beau-frère Murat »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 30 SJVDB - Rajouté le 12/02/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De kleerenjood” door S.J.v.d.B., met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar V.d.LAAR (?), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0388 - Rajouté le 11/02/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 388. “De vuurtoren van het eiland Rona”, aflevering 388 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1929 (19291222 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : MAG OTT MOGEN REJET BETEKENEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat mag dat (gedrag) betekenen ? » (« Qu’est-ce cela peut signifier ? »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« betekenen »), derrière le complément (« dat »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS JONGEN IN BOERENKRIJG KINDERBIBLIOTHEEK 389 - Rajouté le 11/02/2023

Description : In bijlage vindt U “Een jongen in den Boerenkrijg”, aflevering 389 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het verhaal vindt in 1798 plaats.
Illustratie op bladzijde 31.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Eduard SOMERS (uit Boom) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Ontdek ook De boerenkrijg / Vlaamsch bloed (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1906, 188 bladzijden 25 x 31 cm) door Lodewijk Van Laeken.
Alleen in het Frans / seulement en français :
La guerre des paysans : aperçu historique de la lutte héroïque des paysans en 1798 (Bruxelles, Société belge de librairie ; 1898, 62 pages), traduction à partir d’une version néerlandophone de De Boerenkrijg : beknopt historisch overzicht (Brussel, Vergaert ; 1896).
https://www.idesetautres.be/upload/GUERRE%20DES%20PAYSANS%201798%20LODE%20OPDEBEEK%201898%20LIENS%20INTERNET.pdf
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET UITKIJKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Ik zal goed uitkijken » (« Je regarderai bien / vais bien regarder à la ronde »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («uitkijken») à la fin de la phrase, derrière le complément (« goed »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 247 WEEKBLAD KUIFJE 27 19600706 - Rajouté le 10/02/2023

Description : Plaat nummer 247 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 27 van het weekblad « KUIFJE » op 7 juilln 1960. De titel daarvan was « De Arend stijgt op ! » (« L’Aigle s’élève = prend son envol ! »), en met 5 deeltjes : «Op 2 augustus 1802 werd Bonaparte Consul voor het leven benoemd » (« Le 2 août 1802, Bonaparte est nommé Consul à vie »), « In 1804 stierf Cadoudal op de guillotine en de Hertog van Enghien werd gefusilleerd » (« En 1804, Cadoudal mourut sur la guillotine et le Duc d’Enghien fut fusillé »), « Op 2 december 1804 werd Napoleon tot keizer gekroond » (« Le 2 décembre 1804, Napoléon est couronné empereur »), « Het Hof » (« La Cour ») en « Op 26 mei 1805, werd Napoleon tot koning van Italië gekroond » (« Le 26 mai 1805, Napoléon est couronné roi d’Italie »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 12 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 10/02/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 12 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : ABRAHAM HANS ROBIN HOOD HOOFDSTUK 03 1939 JAN WATERSCHOOT PENTEKENING - Rajouté le 09/02/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 03 voor, van de tweede uitgave van Robin Hood (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1939, 160 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen in en buiten tekst

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET AFDOEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Ik zal dat schort maar afdoen » (« Je retirerai / vais retirer ce tablier »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («afdoen») à la fin de la phrase, derrière le complément (« dat schort»), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET TREKKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Ik zal niet te vlug conclusies trekken » (« Je ne tirerai pas / je ne vais pas tirer des conclusions trop vite »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («trekken») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« te vlug », et « conclusies »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 246 WEEKBLAD KUIFJE 26 19600629 - Rajouté le 08/02/2023

Description : Plaat nummer 246 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 26 van het weekblad « KUIFJE » op 30 juin 1960. De titel daarvan was « Organisatie » (« Organisation »), en met 5 deeltjes : « Het Concordaat » (« Le Concordat »), « Het Burgerlijke Wetboek » (« Le Code Civil »), « Financiën : in 1803 richtte Napoleon de Bank van Frankrijk op » (« Finances : en 1803, Napoléon créa la Banque de France »), « De Administratie » (« L’Administration ») en « De Meester » (« Le Maître »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : MAG OTT MOGEN REJET BEHOREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/02/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « als ik terugkom, mag hij (Joeki) niet meer tot de levenden behoren » (« quand je reviens, il ne doit plus appartenir aux vivants / au monde des vivants »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« behoren »), derrière le complément (« tot de levenden »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée (introduite par « ALS ») jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « mag ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN BOERENKRIJG 03 VLAAMSCH BLOED 1906 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 07/02/2023

Description : Ontdek in bijlage de aflevering 3 uit de De boerenkrijg / Vlaamsch bloed (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1906, 188 bladzijden 25 x 31 cm) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) te wijten.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 29 JPH - Rajouté le 06/02/2023

Description : U vindt de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De zakkendrager van Rotterdam” door J.P.H. (misschien Jan Pieter HEIJE), met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar W.SCHMIDT (?), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : MOET REJET WEGGAAN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moet nu enkele dagen weg(gaan) » (« Je dois maintenant m’en aller pendant quelques jours »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« weggaan »), derrière les compléments (« nu » et « enkele dagen »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez par exemple notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que le verbe (« GAAN ») est, en langue néerlandaise, souvent sous-entendu, notamment après les auxiliaires de mode « KUNNEN », « MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 245 WEEKBLAD KUIFJE 25 19600622 - Rajouté le 06/02/2023

Description : Plaat nummer 245 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 25 van het weekblad « KUIFJE » op 23 juin 1960. De titel daarvan was « Het Consulaat » (« Le Consulat »), en met 5 deeltjes : « De wetgevende macht » (« Le pouvoir législatif »), « De uitvoerende macht » (« Le pouvoir exécutif »), « De oorlog » (« La guerre »), « Zoals Hannibal trok Bonaparte de Alpen over in mei 1800 » (« Comme Hannibal, Bonaparte franchit les Alpes en mai 1800 ») en « De Vrede van Amiens op 25 maart 1802 » (« La Paix d’Amiens, le 25 mars 1802 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 58 19491109 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 18 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 06/02/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 58 (9 november 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Het schuim der aarde” (Ettore Modiano), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XVIII (“Lotgevallen van een buikspreker”), zonder pentekening.

Nom : UITGEVOERD VTT UITVOEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/02/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De andere helft krijg je als de opdracht (door jou) (is) uitgevoerd is » (« Tu reçois l’autre moitié lorsque la mission est exécutée »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « ALS »), la forme verbale « UITgevoerd », participe passé provenant de l’infinitif « UITvoeren », lui-même construit sur l’infinitif « VOEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Quand « UITvoeren » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEvoerd ».
Il y a REJET de la forme verbale « UITgevoerd » derrière le complément éventuel («door jou ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BELOOFD VTT BELOVEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hier is de helft van de beloofde som » (« Voici la moitié de la somme promise »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. Ce verbe « BELOVEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik beloof ») se terminant par la consonne « F », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du participe passé.
Un participe passé, utilisé comme adjectif, rajoute un « E » comme terminaison.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 244 WEEKBLAD KUIFJE 24 19600615 - Rajouté le 03/02/2023

Description : Plaat nummer 244 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 24 van het weekblad « KUIFJE » op 16 juin 1960. De titel daarvan was « 18 Brumaire, jaar VIII ! » (« 18 Brumaire, an VIII ! »), en met 5 deeltjes : « Bonaparte in triomf naar Parijs gedragen » (« Bonaparte porté en triomphe vers Paris »), « De hinderlaag op 9 november 1799 » (« Le guet-apens, le 9 novembre 1799 »), « Te Saint-Cloud » (« A Saint-Cloud »), «Paniek » (« Panique ») en « De nieuwe Constitutie » (« La nouvelle Constitution »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0387 - Rajouté le 03/02/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 387. “De booze heer”, aflevering 387 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1929 (19291215 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS VUURTOREN VAN HET EILAND RONA KINDERBIBLIOTHEEK 388 - Rajouté le 03/02/2023

Description : In bijlage vindt U “De vuurtoren van het eiland Rona”, aflevering 388 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 8 (“Een landlooper die aan het groote huis van de burgemeester belde”).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door René WELTERS (uit Zaventem ? …) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VERDOMD VTT VERDOMMEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Verdomd ! » (« Sapristi ! »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Ce verbe « VERDOMMEN », disparu, peut être considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik verdom ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du participe passé.
Notez que l’on trouve aussi « Verdomme ! ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 11 1943 - Rajouté le 03/02/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 11 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : MISLUKT VTT MISLUKKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een eerste aanslag is echter mislukt » (« Un premier attentat a été en fait manqué »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. C’est aussi le cas du préfixe MIS-. On trouve ici la forme verbale « mislukt », participe passé (utilisé comme adjectif) provenant de l’infinitif « MISLUKKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik misluk ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
(ici sans le préfixe « GE ») + « MISLUK » + « T » = « MISLUKT ».
Quand «MISLUKKEN» est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « mislukt » derrière le complément (« echter ») à la fin de la phrase.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 243 WEEKBLAD KUIFJE 23 19600608 - Rajouté le 02/02/2023

Description : Plaat nummer 243 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 23 van het weekblad « KUIFJE » op 9 juin 1960. De titel daarvan was « De Egyptische veldtocht » («L’expédition d’Egypte »), en met 5 deeltjes : « Het vertrek op 19 mei 1798» (« Le départ, le 19 mai 1798 »), « Op 21 juni 1798 stond Bonaparte aan de voet van de pyramiden » (« Le 21 juni 1798, Bonaparte se trouvait aux pieds des pyramides »), « Engeland stuurde Horatio Nelson, zijn beste admiraal, op Bonaparte af » (« L’Angleterre envoya Horace Nelson, son meilleur amiral, contre Bonaparte »), « Grote dingen : bezoek aan de pestlijders van Jaffa » (« De grandes choses : visite aux pestiférés de Jaffa ») en « Nieuws uit Parijs » (« Nouvelles de Paris »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS ROBIN HOOD HOOFDSTUK 02 1939 JAN WATERSCHOOT PENTEKENING - Rajouté le 02/02/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 02 voor, van de tweede uitgave van Robin Hood (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1939, 160 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen in en buiten tekst

Nom : GELEZEN VTT LEZEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We hebben in de krant gelezen » (« Nous avons lu dans le journal »).
On y trouve notamment la forme verbale « gelezen », participe passé provenant de l’infinitif « LEZEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Cette forme verbale est, comme on le voit, construite sur l’INFINITIF. Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « LEZEN » est conjugué à un temps du passé, il y a REJET de son participe passé « gelezen » derrière le complément (« in de krant») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VERDACHT VTT VERDENKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/01/2023

Description : Plaat nummer 242 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 22 van het weekblad « KUIFJE » op 2 juin 1960. De titel daarvan was « Napoleon Bonaparte » (« Napoléon Bonaparte ») en met 5 deeltjes : « Bonaparte was 27 jaar in 1796 » (« Bonaparte avait 27 ans en 1796 »), « Het leger in Italië » (« L’armée en Italie »), « Wij gaan : de brug van Arcole» (« Nous (y) allons : le pont d’Arcole »), « De Vrede van Campoformio van 18 october 1797 » (« La Paix de Campo Formio du 18 octobre 1797 ») en « Engeland » (« L’Angleterre »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 242 WEEKBLAD KUIFJE 22 19600601 - Rajouté le 31/01/2023

Description : Plaat nummer 242 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 22 van het weekblad « KUIFJE » op 2 juin 1960. De titel daarvan was « Napoleon Bonaparte » (« Napoléon Bonaparte ») en met 5 deeltjes : « Bonaparte was 27 jaar in 1796 » (« Bonaparte avait 27 ans en 1796 »), « Het leger in Italië » (« L’armée en Italie »), « Wij gaan : de brug van Arcole» (« Nous (y) allons : le pont d’Arcole »), « De Vrede van Campoformio van 18 october 1797 » (« La Paix de Campo Formio du 18 octobre 1797 ») en « Engeland » (« L’Angleterre »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN BOERENKRIJG 02 VLAAMSCH BLOED 1906 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 31/01/2023

Description : Ontdek in bijlage de aflevering 2 uit de De boerenkrijg / Vlaamsch bloed (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1906, 188 bladzijden 25 x 31 cm) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) te wijten.

Nom : RONDREIZEND PARTICIPE PRESENT RONDREIZEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « De gebroeders, rondreizende ketellapers van verdacht alloi » (« Les frères, chaudronniers voyageant à la ronde => itinérants, d’aloi suspect »).
La construction du participe présent en langue néerlandaise est on ne peut plus simple : on ajoute un « D » à la fin de l’infinitif.
« rondreizen » + « d » = « rondreizend ».
Un participe présent, utilisé comme adjectif, rajoute un « E » comme terminaison :
« rondreizend » + « e » = rondreizende ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 57 19491102 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 17 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 30/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 57 (2 november 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Cagliostro” (1785), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XVII (“Lotgevallen van een buikspreker”), zonder pentekening.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET GEBEUREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Dat zal hier wel meer gebeuren » (« Cela se produira bien / va bien se produire ici davantage »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL » (anciennement « ZULT »). Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («gebeuren») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« hier », « wel » et « meer »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 241 WEEKBLAD KUIFJE 21 19600525 - Rajouté le 29/01/2023

Description : Plaat nummer 241 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 21 van het weekblad « KUIFJE » op 26 mei 1960. De titel daarvan was « Het Directoire » (« Le Directoire ») en met 5 deeltjes : « De Grondwet van het jaar III in 1795 » (« La Constitution de l’an III en 1795 »), « Rot ! » (« Pourriture ! »), « Louter dwaasheid » («Pure folie »), « De incroyables » («Les incroyables ») en « Opstanden van de lege buiken tegen de rotte buiken » (« Révoltes des ventres vides contre les ventres pourris »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 28 SJVDB - Rajouté le 29/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De kruidenier” door S.J.v.d.B., met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar MM (M.MOUROT), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0386 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 386. “Hoe pol renner werd”, aflevering 386 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1929 (19291208 ? …) door A.W. HANS (vermoedelijk Abraham HANS en zijn zoon Willem) uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0385 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 385. “Een avontuur aan de grens”, aflevering 385 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1929 (19291201 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0384 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 384. “De gevangene op het eiland”, aflevering 384 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1929 (19291124 ? …) door Helena HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0383 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 383. “De heks van Baudeloo”, aflevering 383 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1929 (19291117 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0381 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 381. “Het Indianenmeisje”, aflevering 381 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1929 (19291103 ? …) door A.W. HANS (vermoedelijk Abraham HANS en zijn zoon Willem) uitgegeven.

Nom : KEERT TERUG OTT TERUGKEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij keert van zijn ronde terug ! » (« Il revient de sa ronde »).
On y trouve la forme verbale « keert … TERUG », provenant de l’infinitif « TERUGkeren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KEREN ».
Quand « TERUGkeren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERUG » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« van zijn ronde»), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BOOZE HEER KINDERBIBLIOTHEEK 387 - Rajouté le 28/01/2023

Description : In bijlage vindt U “De booze heer”, aflevering 387 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Freddy Van Lerberghe geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : STORTEN NEER OTT NEERSTORTEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met donderend geraas storten rotsblokken van de helling neer » (« Avec un bruit de tonnerre, des blocs de rochers dévalent de la colline »).
On y trouve notamment la forme verbale « stort … NEER » à l’O.T.T. (ou présent), provenant de l’infinitif « NEERstorten », dit « à particule séparable », construit sur le verbe « STORTEN ».
Quand « NEERstorten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NEER » de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la particule « NEER », derrière le complément (« van de helling »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« Met donderend geraas »), ce dernier engendre une INVERSION, le sujet « rotsblokken » passant derrière le verbe « storten ». On aurait en effet aussi pu dire :
« rotsblokken storten met donderend geraas van de helling neer ».

Nom : PAS OP IMPERATIF OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Pas (voor de rotsblokken) op ! » (« Fais attention ! »).
On y trouve la seule forme verbale « Pas op ! », impératif de l’infinitif « OPpassen», verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN ».
il y a REJET de la « particule séparable » « OP », derrière le complément éventuel (« voor de rotsblokken »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que le radical (première personne du présent) est la même forme verbale : « ik pas op ».

Nom : ZOU REJET WILLEN WETEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zou toch willen weten waar hij zich nu bevindt » (« Je voudrais pourtant savoir où il se trouve à présent »).
On y trouve, dans la phrase principale, L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« willen », à la fin de la phrase, derrière le complément («toch»), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 240 WEEKBLAD KUIFJE 20 19600518 - Rajouté le 27/01/2023

Description : Plaat nummer 240 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 20 van het weekblad « KUIFJE » op 19 mei 1960. De titel daarvan was « Robespierre » (« Robespierre ») en met 5 deeltjes : « De onomkoopbare » (« L’incorruptible »), « De super-mens » (« Le surhomme »), « 9 Thermidor – 27 juli 1794 : aanhouding van Robespierre » (« 9 Thermidor – 27 juillet 1794 : arrestation de Robespierre »), « Het einde van het Schrikbewind op 26 october 1795 » (« La fin de la Terreur le 26 octobre 1795 ») en « De Conventie deed nog wat anders» (« La Convention fit encore quelque chose d’autre »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 10 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 27/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 10 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : LOSGEWRIKT VTT LOSWRIKKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « die rotsblokken kunnen met die tak (zijn) losGEwrikt zijn » (« ces blocs de rochers peuvent avoir été soulevés »).
On y trouve notamment la forme verbale « losGEwrikt », participe passé provenant de l’infinitif « LOSWRIKKEN », lui-même construit sur « WRIKKEN ». Le verbe « WRIKKEN » NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et est donc régulier.
Quand « LOSwrikken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « LOS » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « losGEwrikt ».

Nom : ABRAHAM HANS ROBIN HOOD HOOFDSTUK 01 1939 JAN WATERSCHOOT PENTEKENING - Rajouté le 26/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 01 voor, van de tweede uitgave van Robin Hood (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1939, 160 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen in en buiten tekst.
De pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : LOSGERAAKT VTT LOSRAKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « die rotsblokken kunnen gewoon (zijn) losGEraakt zijn » (« ces blocs de rochers peuvent simplement s’être détachés »).
On y trouve notamment la forme verbale « losGEraakt », participe passé provenant de l’infinitif « LOSRAKEN », lui-même construit sur « RAKEN ». Le verbe « RAKEN » NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et est donc régulier.
Quand « LOSraken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « LOS » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « losGEraakt ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 239 WEEKBLAD KUIFJE 19 19600511 - Rajouté le 25/01/2023

Description : Plaat nummer 239 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 19 van het weekblad « KUIFJE » op 12 mei 1960. De titel daarvan was « De zegevierende Franse » (« Les Français triomphants / La victoire en chantant ») en met 5 deeltjes : « Lazare Carnot, organisator van de overwinning » (« Lazare Carnot, organisateur de la victoire »), « Op 26 juni 1794 versloeg Jourdan het Oostenrijkse leger te Fleurus » (« Le 26 juin 1794 Jourdan battit l’armée autrichienne à Fleurus »), « Nabij het eiland Texel, de Franse cavalerie tegen de Hollandse vloot » (« Près de l’île de Texel, la cavalerie française contre la flotte hollandaise »), « De vlag van de Revolutie » (« Le drapeau de la Révolution ») en « De zege vereeuwigd op de triomfboog te Parijs » (« La victoire immortalisée dans l’Arc de Triomphe à Paris »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : KWAMEN LOS OVT LOSKOMEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hoe kwamen die rotsblokken (van de helling) los ? » (« Comment ces blocs de rochers se détachèrent-ils ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « KWAMEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ». Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve plus particulièrement la forme verbale « KWAMEN … LOS » provenant du verbe « LOSKOMEN », dit à « particule séparable ». Quand ce verbe est conjugué, il y a REJET de la particule séparable « LOS », derrière le complément éventuel (« van de helling ») à la fin de la phrase, ce que l’on peut constater dans la variante suivante : « het vuurgevecht breekt (dadelijk) los ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN BOERENKRIJG 01 VLAAMSCH BLOED 1906 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 24/01/2023

Description : Ontdek in bijlage de aflevering 1 uit de De boerenkrijg / Vlaamsch bloed (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1906, 188 bladzijden 25 x 31 cm) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) te wijten.

Nom : WAS OVT ZIJN 4 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat was op het nippertje » (« C’était juste à temps »).
On trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 238 WEEKBLAD KUIFJE 18 19600504 - Rajouté le 23/01/2023

Description : Plaat nummer 238 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 18 van het weekblad « KUIFJE » op 5 mei 1960. De titel daarvan was « Het Schrikbewind » (« La Terreur ») en met 5 deeltjes : « Charlotte Corday doodde Marat op 13 juli 1793 » (« Charlotte Corday tua Marat le 13 juillet 1793 »), « Iedereen wordt verdacht met de Wet van de Verdachten van 17 september 1793 » (« Tout le monde devient suspect avec la Loi des Suspects du 17 septembre 1793 »), « De guillotine van dokter Guillotin » (« La guillotine du docteur Guillotin »), « Fouquier Tinville, openbare aanklager van de revolutionaire rechtbank » (« Fouquier Tinville, accusateur public du tribunal revolutionnaire ») en « Fabre D’Eglantine maakte een nieuwe kalender, de kalender van de Franse Revolutie » (« Fabre D’Eglantine fabriqua un nouveau calendrier, le calendrier de la Révolution Française »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 56 19491026 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 17 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 23/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 56 (26 october 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Toen Beatrix Cenci onthoofd werd” (1594), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XVII (“Lotgevallen van een buikspreker”), zonder pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 27 JVL - Rajouté le 22/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De kweekeling voor de zeevaart” door J.v.L. (vermoedelijk Jacob van Lennep), met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar L.A. (L. ALSTEEN ?), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : STORTEN NEER OTT NEERSTORTEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met donderend geraas storten rotsblokken van de helling neer » (« Avec un bruit de tonnerre, des blocs de rochers dévalent de la colline »).
On y trouve notamment la forme verbale « stort … NEER » à l’O.T.T. (ou présent), provenant de l’infinitif « NEERstorten », dit « à particule séparable », construit sur le verbe « STORTEN ».
Quand « NEERstorten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NEER » de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la particule « NEER », derrière le complément (« van de helling »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« Met donderend geraas »), ce dernier engendre une INVERSION, le sujet « rotsblokken » passant derrière le verbe « storten ». On aurait en effet aussi pu dire :
« rotsblokken storten met donderend geraas van de helling neer ».

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUUR AAN DE GRENS KINDERBIBLIOTHEEK 385 - Rajouté le 20/01/2023

Description : In bijlage vindt U “De avontuur aan de grens”, aflevering 385 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 10.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Freddy Van Lerberghe geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0382 - Rajouté le 20/01/2023

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 382.
“Het spookschip”, aflevering 382 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1929 (19291110 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : PAS OP IMPERATIF OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Pas (voor de rotsblokken) op ! » (« Fais attention ! »).
On y trouve la seule forme verbale « Pas op ! », impératif de l’infinitif « OPpassen», verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN ».
il y a REJET de la « particule séparable » « OP », derrière le complément éventuel (« voor de rotsblokken »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que le radical (première personne du présent) est la même forme verbale : « ik pas op ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 237 WEEKBLAD KUIFJE 17 19600427 - Rajouté le 20/01/2023

Description : Plaat nummer 237 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 17 van het weekblad « KUIFJE » op 28 april 1960. De titel daarvan was « Op de tonen van de Marseillaise » (« Sur les notes de la Marseillaise ») en met 5 deeltjes : « Doel : Brussel ! Intrede op 14 november 1792 » (« Objectif : Bruxelles ! Entrée le 14 novembre 1792 »), « William Pitt in Engeland » (« William Pitt en Angleterre »), « Het hoofd van de koning viel op het schavot op 21 januari 1793 » (« La tête du roi tomba sur l’échafaud, le 21 janvier 1793 »), « De Chouans en de oorlog van de Witten tegen de Blauwen » (« Les Chouans et la guerre des Blancs contre les Bleus ») en « Het vaderland in gevaar » (« La patrie en danger »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GEZIEN VTT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Bij de rivier, die het verboden terrein begrenst, kan ik door niemand (worden) gezien worden » (« près de la rivière, qui limite le terrain interdit, je ne peux être vu par personne »).
On y trouve notamment la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici à l’O.V.T. ou prétérit) est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 09 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 20/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 9 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : VERBODEN VTT VERBIEDEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Bij de rivier, die het verboden terrein begrenst, kan ik door niemand (worden) gezien worden » (« près de la rivière, qui limite le terrain interdit, je ne peux être vu par personne »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « verboden », participe passé (utilisé ici comme adjectif) provenant du verbe provenant de l’infinitif « VERBIEDEN », construit sur « BIEDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IE » donnant des « O » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 236 WEEKBLAD KUIFJE 16 19600420 - Rajouté le 19/01/2023

Description : Plaat nummer 236 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 16 van het weekblad « KUIFJE » op 21 april 1960. De titel daarvan was « De Conventie » (« La Convention») en met 5 deeltjes : « Algemeen stemrecht » («Suffrage universel = Droit de vote général »), «De Commune van Parijs van 2 september 1792 af » (« La Commune de Paris à partir du 2 septembre 1792 »), « Valmy, op 20 september 1792, éérste overwinning van de Franse Revolutie» (« Valmy, le 20 septembre 1792, première victoire de la Révolution française »), «Op 25 september 1792 werd de Franse Republiek uitgeroepen » (« Le 20 septembre 1792, la République française est proclamée ») en «Danton, de ziel van het Comité du Salut Public » (« Danton, l’âme du Comité du Salut Public »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 55 19491019 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 16 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 19/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 55 (19 october 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Hoe schildknaap du Truche de la Chaux aan de galg kwam” (1762), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XVI (“Een wonderbare overwinning”), met een pentekening.
Vanaf de aflevering nummer 17 (26 januari 1949) wordt G. Opdebeek (X2 ? …), zoon van Lode Opdebeek (1869-1930), als “verantwoordelijk opsteller” vermeld.

Nom : BEGREPEN VTT BEGRIJPEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (Heb je mij) begrepen ? » (« compris ? »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « begrepen », participe passé provenant du verbe provenant de l’infinitif « BEGRIJPEN », construit sur « GRIJPEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « BEGRIJPEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « begrepen » derrière le complément (« mij ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 44 HOOFDSTUKKEN PENTEKENINGEN 44 EMIEL WALRAVENS INTERNET LINKS - Rajouté le 17/01/2023

Description : We stellen ter beschikking de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914). INTERNET links naar de 44 hoofdstukken

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 19 HOOFDSTUKKEN EDMOND VAN OFFEL PENTEKENINGEN INTERNET LINKS - Rajouté le 17/01/2023

Description : We stellen ter beschikking de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959). INTERNET links naar de 19 hoofdstukken

Nom : ZAG OVT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « ik zag binnen hengelspullen » (« je vis / j’ai vu à l’intérieur du matériel de pêche »).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAG », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 235 WEEKBLAD KUIFJE 15 19600413 - Rajouté le 17/01/2023

Description : Plaat nummer 235 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 15 van het weekblad « KUIFJE » op 14 april 1960. De titel daarvan was « De herinneringen van een edelman» («Les souvenirs d’un noble, François de la Rochefoucauld ») en met 5 deeltjes : « De Conventie van Pillnitz op 25 augustus 1791 » (« La Convention de Pillnitz le 25 août 1791 »), « Bij de minister Roland » (« Chez le ministre Roland »), « De Montagnards » (« Les Montagnards »), « De Marseillaise » («La Marseillaise ») en « Op 10 augustus » (« Le 10 août »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 44 BESLUIT EMIEL WALRAVENS PENTEKENINGEN - Rajouté le 17/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 44 en “besluit” voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914), in dit geval, 4 “bonus” pentekeningen meer uit de vorige uitgave.

Nom : MAG OTT MOGEN REJET GAAN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jij mag wel in / naar de tuin gaan » (« Tu peux bien aller dans le jardin »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« gaan », sous-entendue dans l’image), derrière les compléments (« wel » et « in de tuin »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 19 - Rajouté le 16/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 19 (laatste hoofdstuk) voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : KAN KUNNEN REJET HELPEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Dan kan jij me met de vaat helpen » (« Alors tu peux m’aider avec la vaisselle »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« helpen »), derrière les compléments («me» et « met de vaat »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) :
« Dan mag jij me met de vaat helpen ».
La phrase commençant par un complément (« Dan »), cela engendre une INVERSION : le sujet « jij » passe derrière le verbe « kan ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 234 WEEKBLAD KUIFJE 14 19600406 - Rajouté le 14/01/2023

Description : Plaat nummer 234 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 14 van het weekblad « KUIFJE » op 7 april 1960. De titel daarvan was « De wetgevende macht » (« Le pouvoir législatif ») en met 5 deeltjes : « De federaties op 14 juli 1790» (« Les fédérations le 14 juillet 1790 »), « De vlucht naar Varennes op 20 juni 1791 » (« La fuite vers Varennes du 20 juin 1791 »), « Arme koning » (« Pauvre roi »), « Een nieuw regime » (« Un nouveau régime ») en « Het nieuwe Frankrijk » (« La nouvelle France »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 26 JPH - Rajouté le 14/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De hofjesjuffrouw” door J.P.H. (misschien Jan Pieter HEIJE), met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar M. MOUROT, uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Devignez

Crédits