IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : GALG EN SCHAVOT 01 19481006 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 1 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 05/01/2022

Description : U vindt via link in bijlage de aflevering nummer 1 (6 october 1948) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Beroemde processen : de bloedige mand” (1922), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk I (“Nijdige wraaklust”), met een pentekening.

Nom : KUNNEN REJET VOLGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Kunnen jullie haar de hele weg volgen ? » (« Pouvez-vous la suivre tout le chemin ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), le REJET de l’autre forme verbale (« volgen »), derrière les compléments (« haar » et « de hele weg »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait pu avoir « MOGEN », l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE » :
« Mogen jullie haar de hele weg volgen ? »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 050 WEEKBLAD KUIFJE 39 19560926 - Rajouté le 04/01/2022

Description : Plaat nummer 50 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 39 van het weekblad « KUIFJE » op 27 september 1956. De titel daarvan is « Marius waagt en wint » (« Marius ose et gagne ») en met 5 deeltjes : « Marius » (« Marius »), « De oorlog tegen Jugurtha » (« La guerre contre Jugurtha »), « Onweerswolken » (« Nuages d’orage »), « Een wreed gevecht » (« Un combat impitoyable ») en « Zij wilden niet wijken » (« Elles ne voulurent pas céder »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 25 - Rajouté le 04/01/2022

Description : Ontdek aflevering 25 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : AANGENOMEN VTT AANNEMEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/01/2022

Description : La phrase suivante (avec beaucoup de mots sous-entendus) est grammaticalement intéressante : « (Jouw voorstel wordt door mij) aangenomen » (« Ta proposition est acceptée par moi »). (N.B. : WORDEN serait alors l’auxiliaire de la voix passive)
On y trouve la forme verbale « AANgenomen », participe passé provenant de l’infinitif « AANnemen », lui-même construit sur l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « AANnemen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « aanGEnomen ».
Il y a REJET de la forme verbale « AANgenomen » derrière le complément éventuel (« door mij ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ZONDER TE TONEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met een ijzeren helm op en zonder haar gelaat (gezicht) aan wie dan ook te tonen » (« Avec un / Coiffée d’un casque en fer et sans laisser voir son visage à qui que ce soit »).
La préposition « ZONDER » introduit une phrase subordonnée « infinitive », où un « TE » (équivalant à un « DE » en mauvais français) exige le REJET des autres formes verbales (« tonen »), derrière les compléments (« mijn gelaat » et « aan wie dan ook »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que s’il s’était agi d’une personne masculine, le possessif aurait été « ZIJN » : « Met een ijzeren helm op en zonder zijn gelaat (gezicht) aan wie dan ook te tonen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 049 WEEKBLAD KUIFJE 38 19560919 - Rajouté le 02/01/2022

Description : Plaat nummer 49 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 38 van het weekblad « KUIFJE » op 20 september 1956. De titel daarvan is « Hoe het kwaad genezen ? » («Comment guérir le mal ? ») en met 5 deeltjes : «Cato » (« Caton »), « Cornelia » (« Cornélie, mère des Gracques »), « Tiberius » (« Tiberius Gracchus »), « Caius » (« Caius Gracchus ») en «Een standbeeld » (« Une statue »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0310 - Rajouté le 01/01/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 310. “Het avontuur van den schilder”, aflevering 310 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1928 (19280624 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET DURVEN WEDDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/01/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar zal de lord (nu) durven wedden ? » (« Mais le lord va-t-il oser / osera-t-il parier ? »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale ou des autres formes verbales (« durven » et « wedden ») à la fin de la phrase, derrière le complément éventuel (« nu »), à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BOEFJE KINDERBIBLIOTHEEK 311 - Rajouté le 01/01/2022

Description : In bijlage vindt U “Het boefje”, aflevering 311 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het einde van het verhaal vindt tijdens WO1, op 23 april 1918, rond Zeebrugge plaats.
Er is een illustratie op bladzijde 27 ; de illustratorsnaam is onleesbaar.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZOU REJET AANKUNNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressant: « Maar ik geloof dat zij (Chantal) het zou aankunnen »
(« Mais je pense qu’elle pourrait le faire »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « aankunnen », derrière le complément (« het »), à la fin de la phrase, et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On aurait pu avoir la variante suivante, hors du contexte d’une phrase subordonnée : « zij zou het aankunnen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 048 WEEKBLAD KUIFJE 37 19560912 - Rajouté le 31/12/2021

Description : Plaat nummer 48 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 37 van het weekblad « KUIFJE » op 13 september 1956. De titel daarvan is « Het loopt mis in Rome » (« Cela tourne mal à Rome ») en met 5 deeltjes : « De proconsuls » (« Les proconsuls »), « De nieuwe rijken » (« Les nouveaux riches »), « De nieuwe armen » (« Les nouveaux pauvres »), « De weelde was te groot » (« Le luxe était trop grand ») en « Corruptie » (« Corruption »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ZOU REJET DURVEN WEDDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : «Zou je daar tienduizend pond op durven wedden ? » («Oserais-tu parier dix mille livres là-dessus ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « durven », derrière le complément (« tienduizend »), à la fin de la phrase, et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez qu’un deuxième complément, un adverbe pronominal « scindé », précède également cette forme verbale. On aurait pu avoir : « Zou je daarop durven wedden ? »

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 10 1913 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 30/12/2021

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 10 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : DE SCHUYTER IN HET LICHT VAN DE LANTAARN MEESTERWERKEN 06 19471231 - Rajouté le 29/12/2021

Description : U vindt in bijlage link de aflevering 06 (“Nieuwjaarke zoete”) van “Meesterwerken” (uitgegeven op 31 december 1947), met een uittreksel van het boek “In het licht van de lantaarn (folkloristische wetenswaardigheden)” door Jan DE SCHUYTER, “gevolgd door een keuze Sprookjes
van de Gebroeders GRIMM” (hier “De geschenken van de dwergen”), ttz 27 verhalen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1949, geen nummer van bladzijde vermeld ; pentekeningen van Edmond Van Offel ; kleuromslag van Jan WATERSCHOOT).
Het boek bestaat eigenlijk uit afleveringen van een “tijdschrift”, “Meesterwerken, weekblad voor jong en oud” (uitgave van “De Vlaamse boekhandel”, naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), eerste jaargang, tussen 26 november 1947 (nummer 1) en 26 mei 1948 (nummer 27).

Nom : DE SCHUYTER IN HET LICHT VAN DE LANTAARN MEESTERWERKEN 05 19471224 - Rajouté le 29/12/2021

Description : U vindt in bijlage link de aflevering 05 (“Kerstmis in de folklore”) van “Meesterwerken” (uitgegeven op 24 december 1947), met een uittreksel van het boek “In het licht van de lantaarn (folkloristische wetenswaardigheden)” door Jan DE SCHUYTER, “gevolgd door een keuze Sprookjes
van de Gebroeders GRIMM” (hier “De reus en de pochhans”), ttz 27 verhalen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1949, geen nummer van bladzijde vermeld ; pentekeningen van Edmond Van Offel ; kleuromslag van Jan WATERSCHOOT).
Het boek bestaat eigenlijk uit afleveringen van een “tijdschrift”, “Meesterwerken, weekblad voor jong en oud” (uitgave van “De Vlaamse boekhandel”, naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), eerste jaargang, tussen 26 november 1947 (nummer 1) en 26 mei 1948 (nummer 27).

Nom : WIL REJET AFREIZEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik wil heel Europa afreizen » (« Je veux parcourir toute l’Europe »).
L’auxiliaire de mode de la « VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici « afreizen ») derrière le complément (« heel Europa »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 047 WEEKBLAD KUIFJE 36 19560905 - Rajouté le 29/12/2021

Description : Plaat nummer 47 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 36 van het weekblad « KUIFJE » op 6 september 1956. De titel daarvan is « Mare nostrum » (« Notre mer ») en met 5 deeltjes : « De mooie droom » (« Le beau rêve »), « Carthago verwoesten ! » (« Détruire Carthage »), « Het einde van de trotse stad » (« La fin de la fière ville »), « De Romeinen triomferen » (« Les Romains triomphent ») en « Viriathe » («Viriathe »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : NADOET DOET NA OTT NADOEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben zeker dat zij (Chantal) jouw stunt glansrijk nadoet » (« Je suis certain qu’elle exécute(ra) / réalise ton exploit brillamment »).
On y trouve la forme verbale « nadoet », parce qu’elle est située dans une phrase subordonnée, mais elle aurait pu être « doet … NA », provenant de l’infinitif « NAdoen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DOEN », comme dans la variante suivante : « zij doet (Chantal) jouw stunt glansrijk na ».
Quand « NAdoen » est conjugué, cela entraîne donc normalement en néerlandais une séparation de la particule « NA » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière les compléments (« jouw stunt » et « glansrijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 24 - Rajouté le 28/12/2021

Description : Ontdek aflevering 24 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : KAN KUNNEN REJET UITVOEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Denk je dat een vrouw een dergelijke stunt kan uitvoeren ? » (« Penses-tu qu’une femme peut exécuter / réaliser un tel exploit ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), le REJET de l’autre forme verbale (« uitvoeren »), derrière le complément (« een dergelijke stunt »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
«Denk je dat een vrouw een dergelijke stunt mag uitvoeren ? »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 046 WEEKBLAD KUIFJE 35 19560829 - Rajouté le 27/12/2021

Description : Plaat nummer 46 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 35 van het weekblad « KUIFJE » op 30 augustus 1956. De titel daarvan is « Maar Hannibal kwam niet ! » (« Mais Hannibal ne vint pas ! ») en met 5 deeltjes : «Te Capua was het goed » (« C’était bon à Capoue »), « Archimedes » (« Archimède »), « Het hoofd van Hasdrubal » (« La tête d’Hasdrubal »), « De slag van Zama » (« La bataille de Zama ») en « Het verdrag » (« Le traité »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GEMAAKT VTT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met een ijzeren helm op het hoofd, heb ik de reis gemaakt » (« Avec un casque en fer sur la tête, j’ai fait le voyage »).
On y trouve notamment, dans la deuxième phrase, la forme verbale « gemaakt », participe passé provenant de l’infinitif «MAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « MAAK » + « T » = « GEMAAKT ».
Quand « MAKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « gemaakt » derrière le complément (« de reis ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Il y a, dans la deuxième phrase, une INVERSION (le sujet « ik » passe derrière le verbe « heb ») parce que la première (« Met een ijzeren helm op het hoofd ») joue le rôle d’un complément la commençant.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0309 - Rajouté le 25/12/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 309. “Fiere Margriet van Leuven”, aflevering 309 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1928 (19280617 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : OPGEWASSEN VTT OPWASSEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een vrouw is toch niet tegen de taak van een man opgewassen » (« Une femme n’est tout de même pas conçue pour accomplir la tâche d’un homme »).
On y trouve la forme verbale « OPgewassen », participe passé provenant de l’infinitif « OPwassen », lui-même construit sur l’infinitif « WASSEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « OPwassen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEwassen ».
Il y a REJET de la forme verbale « OPgewassen » derrière le complément (« tegen de taak van een man ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 045 WEEKBLAD KUIFJE 34 19560822 - Rajouté le 25/12/2021

Description : Plaat nummer 45 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 34 van het weekblad « KUIFJE » op 23 augustus 1956. De titel daarvan is « Hannibal staat voor de deur » (« Hannibal se trouve devant la porte ») en met 5 deeltjes : « De eed van een kind » (« Le serment d’un enfant »), « De agressie » (« L’agression »), « Dwars over de Alpen » (« A travers les Alpes »), « Ten aanval ! » (« A l’attaque ! ») en « De ramp » (« La catastrophe »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUUR VAN DEN SCHILDER KINDERBIBLIOTHEEK 310 - Rajouté le 25/12/2021

Description : In bijlage vindt U “Het avontuur van den schilder”, aflevering 310 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het vindt in het jaar 1621, bij Elewijt plaats, niet ver van het Steen (kasteel van Rubens) en de “Drij Torens” ; de schilder is Antoon Van Dijck.
Er is geen illustratie.

Nom : ABRAHAM HANS BLIJDE KERSTAVOND 1929 - Rajouté le 24/12/2021

Description : Ontdek "Een blijde kerstavond" van Abraham HANS (1882-1939) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; 1929, 38 bladzijden. De pentekeningen zijn heel vermoedelijk aan Edmond VAN OFFEL (1871-1959) te wijten.

Nom : MOETEN REJET BEMOEIEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Vrouwen moeten zich niet met politiek bemoeien » (« Les femmes ne doivent pas se mêter de politique »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« bemoeien »), derrière le complément (« met politiek »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MOETEN REJET BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Vrouwen moeten bij hun kookpot blijven » (« Les femmes doivent rester près de leur casserole »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« blijven »), derrière le complément (« bij hun kookpot »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 044 WEEKBLAD KUIFJE 33 19560815 - Rajouté le 23/12/2021

Description : Plaat nummer 44 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 33 van het weekblad « KUIFJE » op 16 augustus 1956. De titel daarvan is « Carthago, de mooie stad » (« Carthage, la belle ville ») en met 5 deeltjes : « Kwarth Hadasht » («Kwarth Hadasht »), « Goud » (« De l’or »), « Naar Sicilië » (« Vers la Sicile »), « De eerste overwinning » (« La première victoire ») en « Regulus » (« Regulus »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 09 1913 CASSEL - Rajouté le 22/12/2021

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 09 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ZONDER TE LATEN ZIEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moest een week door Engeland reizen … zonder mijn gelaat / gezicht te laten zien » (« Je devais voyager une semaine à travers l’Angleterre sans laisser voir mon visage »).
La préposition « ZONDER » introduit une phrase subordonnée « infinitive », où un « TE » (équivalant à un « DE » en mauvais français) exige le REJET des autres formes verbales (« laten » et « zien »), derrière le complément (« mijn gelaat »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MOEST REJET REIZEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moest een week door Engeland reizen … » (« Je devais voyager une semaine à travers l’Angleterre … »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN » (donnant MOEST au prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« reizen »), derrière les compléments (« een week » et (« door Engeland »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 043 WEEKBLAD KUIFJE 32 19560808 - Rajouté le 21/12/2021

Description : Plaat nummer 43 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 32 van het weekblad « KUIFJE » op 9 augustus 1956. De titel daarvan is « Romeinen tegen olifanten » (« Des Romains contre des éléphants ») en met 5 deeltjes : « Tarente » (« Tarente »), « Pyrrhus en twintig olifanten » (« Pyrrhus et vingt éléphants »), « Ossen op de oorlogspad » (« Des boeufs sur le sentier de la guerre »), « De dood van een avonturier » (« La mort d’un aventurier ») en « De Romeinse heirbanen = steenwegen » (« Les chaussées romaines »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 23 - Rajouté le 21/12/2021

Description : Ontdek aflevering 23 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : GEWONNEN VTT WINNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « In mijn jeugd heb ik een weddenschap gewonnen » (« Dans ma jeunesse j’ai gagné un pari »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEWONNEN », participe passé construit sur le PLURIEL du prétérit et provenant de l’infinitif « WINNEN», qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il y a REJET de la forme verbale « GEWONNEN » derrière le complément («een weddenschap ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« In mijn jeugd »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « heb ».

Nom : TREEDT OP OTT OPTREDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De politie in Engeland treedt hard tegen de suffragettes op » (« La police en Angleterre intervient rudement contre les suffragettes »).
On y trouve la forme verbale « treedt op », provenant de l’infinitif « OPtreden», verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « TREDEN ».
Quand le verbe est conjugué, il y a REJET de la « particule séparable » « OP », derrière les compléments (« hard » et « tegen de suffragettes »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 042 WEEKBLAD KUIFJE 31 19560801 - Rajouté le 19/12/2021

Description : Plaat nummer 42 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 31 van het weekblad « KUIFJE » op 2 augustus 1956. De titel daarvan is « De verovering van Italië » (« La conquête de l’Italie ») en met 5 deeltjes : « De legioenen » (« Les légions »), « Het kamp » (« Le camp »), « De Samnieten » (« Les Samnites »), « Onder het juk » (« Sous le joug – les fourches caudines ») en « Het legioen van het vlas » (« La légion du lin »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0308 - Rajouté le 18/12/2021

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 308.
“De vrienden der Slaven”, aflevering 308 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1928 (19280610 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0307 - Rajouté le 18/12/2021

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 307.
“Naar Kongo”, aflevering 307 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1928 (19280603 ? …) door Walter JONCKHEERE uitgegeven.

Nom : KAN KUNNEN REJET BESCHIKKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Kan ik even over de kamer naast die van de lord beschikken ? » (« Puis-je disposer de la chambre à côté de celle du lord ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« beschikken »), derrière les compléments (« even » et «over de kamer naast die van de lord »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mag ik even over de kamer naast die van de lord beschikken? ».

Nom : ABRAHAM HANS FIERE MARGRIET VAN LEUVEN KINDERBIBLIOTHEEK 309 - Rajouté le 18/12/2021

Description : In bijlage vindt U “Fiere Margriet van Leuven”, aflevering 309 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”., verhaal dat in 1225 plaatsvindt.
Illustratie op bladzijde 18.
Er is ook een tekstje “Iets over Leuven” op bladzijden 31-32.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Kristof DEWAELE geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : MOET REJET WETEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moet er meer van weten » (« Je dois en savoir plus »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« weten »), derrière le complément (« meer »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Le « er » est la première partie de l’adverbe pronominal «erVAN», qui est séparable.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 041 WEEKBLAD KUIFJE 30 19560725 - Rajouté le 17/12/2021

Description : Plaat nummer 41 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 30 van het weekblad « KUIFJE » op 26 juli 1956. De titel daarvan is « Iedereen is gelijk voor de Wet » (« Tout le monde est égal devant la Loi ») en met 5 deeltjes : « De twaalf tafelen van de Wet » (« Les douze tables de la Loi »), « Plebejers mochten patriciërs huwen » (« Des plébéens pouvaient épouser des patriciens »), « De ganzen van het Kapitool » (« Les oies du Capitole »), « Vae victis ! » (« Malheur aux vaincus ! ») en « De volledige gelijkheid » (« L’égalité parfaite »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : OPGEDIEND VTT OPDIENEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Terwijl het diner (= middagmaal) in de kamer van lord Dumbridge wordt OPgediend … » (« Pendant que le dîner est servi dans la chambre de lord Dumbridge … »).
On y trouve, dans cette phrase subordonnée (introduite par « terwijl », la forme verbale «OPgediend », participe passé provenant de l’infinitif « OPDIENEN », verbe dit à particule séparable, construit sur « DIENEN ». Ce verbe « DIENEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik dien ») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : particule « OP » + préfixe « GE » + « DIEN » + « D » = « OPGEDIEND ».
Quand « OPDIENEN » est conjugué à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « OPgediend » derrière le complément (« in de kamer van lord Dumbridge ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 08 1913 CASSEL - Rajouté le 16/12/2021

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 08 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MAG OTT MOGEN REJET BEGELEIDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Wie van ons beiden mag u naar de tafel begeleiden ? » (« Qui de nous deux peut vous accompagner vers la table ? »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« begeleiden »), derrière les compléments (« u » et « naar de tafel »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que le complément « naar de tafel » est introduit par la préposition « naar » parce qu’il y a un mouvement.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 040 WEEKBLAD KUIFJE 29 19560718 - Rajouté le 15/12/2021

Description : Plaat nummer 40 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 29 van het weekblad « KUIFJE » op 19 juillet 1956. De titel daarvan is « De opstand van de plebejers » (« La révolte des plébeens ») en met 5 deeltjes : « Geen voorouders » (« Pas d’ancêtres »), « De eerste staking » (« La première grève »), « De ledematen en de maag » (« Les membres et l’estomac »), «Het vetorecht » (« Le droit de VETO ») en «Coriolanus » (« Coriolan »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ZULLEN REJET ETEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Gezien hun kledij zullen we op mijn kamer eten » (« Vu leur habillement, nous allons manger dans ma chambre »)
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« eten »), derrière le complément (« op mijn kamer »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée (« Gezien hun kledij ») jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « zullen ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 22 - Rajouté le 14/12/2021

Description : Ontdek aflevering 22 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : GEZIEN VTT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Gezien hun kledij zullen we op mijn kamer eten » (« Vu leur habillement, nous allons manger dans ma chambre »)
On y trouve notamment la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait normalement l’objet d’un REJET, derrière le complément à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On peut le constater dans la variante suivante : « Jullie hebben hun kledij gezien »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 039 WEEKBLAD KUIFJE 28 19560711 - Rajouté le 13/12/2021

Description : Plaat nummer 39 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 28 van het weekblad « KUIFJE » op 12 juillet 1956. De titel daarvan is « De strijd om de macht » (« La lutte pour le pouvoir») en met 5 deeltjes : et se subdivisait et : « Twee consuls » (« Deux consuls »), «Brutus blijft onbewogen » (« Brutus reste implacable / inflexible »), « Horatius Cocles, de eenoog » (« Horatius Cocles, le borgne »), « Mucius Scevola » (« Mucius Scevola ») en « Clelia » (« Clélie »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ZULLEN REJET VIEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij zullen dat vieren » (« Nous allons fêter cela »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« vieren »), derrière le complément (« dat »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GERED VTT REDDEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/12/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zijn dat de dapperen die je van de stier (hebben) gered hebben ? » (« Sont-ce là / Est-ce que ce sont ceux qui t’ont sauvé du taureau ? »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée relative (introduite par « DIE »), la forme verbale « gered », participe passé provenant de l’infinitif « REDDEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (« ik red », première personne du présent ou O.T.T.) se terminant a fortiori déjà par la consonne « D », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Le participe passé « gered » fait l’objet d’un REJET derrière les compléments (« je » et « van de stier ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 038 WEEKBLAD KUIFJE 27 19560704 - Rajouté le 11/12/2021

Description : Plaat nummer 38 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 27 van het weekblad « KUIFJE » op 5 juillet 1956. De titel daarvan is « Wees vroom ! » (« Soyez pieux ! ») en met 5 deeltjes : « Die vele goden » (« Tous ces nombreux dieux »), « Jupiter, de oppergod » (« Jupiter, le dieu suprême »), « De driedubbele offerande » (« La triple offrande »), « De vestaalse maagden » (« Les vestales ») en « De priesters » (« Les prêtres »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS VRIEND DER SLAVEN KINDERBIBLIOTHEEK 308 - Rajouté le 11/12/2021

Description : In bijlage vindt U “De vrienden der slaven”, aflevering 308 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 23.
Er zijn ook “Wat grapjes” op bladzijden 29-32 : “Gedachten”, “Hij kende zijnen stiel”, “Terug van de stad”, “Het madeliefje”, “Een lesje in de statistiek”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Pierre MATTHYNSSENS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0306 - Rajouté le 10/12/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 306. “De wonderbare redding”, aflevering 306 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1928 (19280527 ? …) door Helena HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0305 - Rajouté le 10/12/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 305. “In het wilde land”, aflevering 305 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1928 (19280520 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GEHOORD VTT HOREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « ik heb van jouw koetsier jouw wedervaren gehoord » (« j’ai entendu => appris par ton cocher l’heureux dénouement de ta mésaventure »).
On y trouve la forme verbale « gehoord », participe passé provenant de l’infinitif « HOREN ». Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » « HOOR » + « D » = « GEHOORD ».
Quand « HOREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gehoord » derrière les compléments («van jouw koetsier» et « jouw wedervaren ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KIJK NA IMPERATIF NAKIJKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Kijk meteen jouw handboek over beheersing en beleefdheid na ! » (« Revois ton manuel sur la maîtrise de soi et la politesse ! »).
On y trouve la forme verbale « kijk … NA », provenant de l’infinitif « NAkijken », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KIJKEN ».
Quand « NAkijken » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NA » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière les compléments (« meteen » et « jouw handboek… »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 037 WEEKBLAD KUIFJE 26 19560627 - Rajouté le 09/12/2021

Description : Plaat nummer 37 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 26 van het weekblad « KUIFJE » op 28 juin 1956. De titel daarvan is « Een dag met Caius Fabius Serpilius » (« Un jour avec Caius Fabius Serpilius ») en met 5 deeltjes : « Salve, Pater ! » (« Salut, Père ! »), « Huisgoden en beschermgoden » (« Les dieux de la maison et les dieux protecteurs ou Lares »), « Klanten en slaven » (« Clients et esclaves »), « Het forum » (« Le forum ») en « De driehonderd grijsaards » (« Les trois cents vieillards »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 07 1913 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 09/12/2021

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 07 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : BEDOELDE OVT BEDOELEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zo bedoelde ik het niet » (« Ce n’est pas ainsi que je le voulais »).
On y trouve la forme verbale « bedoelde », O.V.T. ou prétérit provenant de l’infinitif « BEDOELEN ». Ce verbe « BEDOELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « bedoel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du singulier de l’ O.V.T. ou prétérit :
« BEDOEL » + « DE » = « BEDOELDE ».
La phrase commençant par un complément (« Zo »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « bedoelde ».

Nom : KRIJGEN TE DOEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je krijgt met mij te doen » (« Tu reçois avec moi à faire => tu auras affaire à moi »).
On y trouve l’expression « te doen krijgen » (« avoir affaire à ») et un REJET, derrière le complément (« met mij»), à la fin de la phrase.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 036 WEEKBLAD KUIFJE 25 19560620 - Rajouté le 07/12/2021

Description : Plaat nummer 36 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 25 van het weekblad « KUIFJE » op 21 juin 1956. De titel daarvan is « De Etrusken » (« Les Etrusques ») en met 5 deeltjes : « Waren zij Mongolen ? » («Etaient-ils des Mongols ? »), « De waarzeggers » (« Les devins ou haruspices »), « Het waren kunstenaars» (« C’étaient des artistes »), « De meesters van Rome » (« Les maîtres de Rome ») en «Tarquinius Superbus » («Tarquin le Superbe»).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 21 - Rajouté le 07/12/2021

Description : Ontdek aflevering 21 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : WIL REJET STAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Verder wil ik jullie daarover niet te woord staan » (« Plus loin => par ailleurs je ne veux pas vous recevoir = vous offrir une tribune »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « staan ») derrière les compléments (« jullie », « daarover » et « te woord »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Verder »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « wil ».
Notez l’expression « te woord staan ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0304 - Rajouté le 05/12/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 304. “De bannelingen”, aflevering 304 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1928 (19280513 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : DRINGEN BINNEN OTT BINNENDRINGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De dames dringen het hotel binnen » (« Les dames pénètrent dans l’hôtel »).
On y trouve la forme verbale « dringen … BINNEN », présent (ou O.T.T.) provenant du verbe « BINNENdringen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DRINGEN ».
Il y a REJET de la particule séparable « BINNEN », composante du verbe, derrière le complément (« het hotel»), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 035 WEEKBLAD KUIFJE 24 19560613 - Rajouté le 05/12/2021

Description : Plaat nummer 35 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 24 van het weekblad « KUIFJE » op 14 juin 1956. De titel daarvan is « De eerste koningen » (« Les premiers rois ») en met 5 deeltjes : « De Sabijnen » (« Les Sabines »), « De damesvrede » (« La paix des dames »), « Koning Numa » (« Le roi Numa »), « Tullus Hostilius » (« Tullus Hostilius ») en « De derde broeder » (« Le troisième frère : Horaces contre Curiaces »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : DUWEN OPZIJ OTT OPZIJDUWEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De verbolgen dames duwen de portier opzij » (« Les dames furieuses poussent le portier sur le côté »).
On y trouve la forme verbale « duwen … OPZIJ », présent (ou O.T.T.) provenant du verbe « OPZIJduwen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DUWEN ».
Il y a REJET de la particule séparable « OPZIJ », composante du verbe, derrière le complément (« de portier»), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS IN HET WILDE LAND KINDERBIBLIOTHEEK 305 - Rajouté le 04/12/2021

Description : In bijlage vindt U “In het wilde land” (tijdens WO1), aflevering 305 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een pentekening van Otto GEERLING op bladzijde 27.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VERBOLGEN VTT VERBELGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De verbolgen dames duwen de portier opzij » (« Les dames furieuses poussent le portier sur le côté »).
On trouve dans cette phrase notamment la forme verbale « VERBOLGEN », participe passé (utilisé ici comme adjectif) provenant d’un ancien infinitif « VERBELGEN », qui (comme « VERBERGEN ) faisait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment ces trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 034 WEEKBLAD KUIFJE 23 19560606 - Rajouté le 03/12/2021

Description : Plaat nummer 34 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 23 van het weekblad « KUIFJE » op 7 juin 1956. De titel daarvan is « De geboorte van Rome » (« La naissance de Rome ») en met 5 deeltjes : « Het schiereiland » (« La péninsule »), « De wolvin » (« La louve »), « Van goddelijke afkomst » (« D’ascendance divine »), « De gieren » (« Les vautours ») en « De heilige voor » (« Le sillon sacré »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : KOMEN ERIN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie komen er niet in ! » (« Vous n’y venez pas => Vous n’y entrez pas ! »).
A première vue, on pense trouver dans cette phrase la forme verbale « komen … IN », présent (ou O.T.T.) qui pourrait provenir du verbe « INkomen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ». Dans ce cas, il aurait pu y avoir REJET de la particule séparable « IN », composante du verbe, derrière le complément (« ER »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Mais il s’agit en fait ici de l’adverbe pronominal « ERIN ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 06 1913 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 02/12/2021

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 06 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : WILLEN REJET OVERHANDIGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/12/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij willen hem een protestbrief overhandigen » (« Nous voulons lui transmettre une lettre de protestation »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « overhandigen ») derrière les compléments (« hem » et « een protestbrief »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 033 WEEKBLAD KUIFJE 22 19560530 - Rajouté le 01/12/2021

Description : Plaat nummer 33 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 22 van het weekblad « KUIFJE » op 31 mei 1956. De titel daarvan is « Ik zoek een mens » (« Je cherche un homme ») en met 5 deeltjes : « Greep naar de macht » (« Prise de pouvoir »), « Een geniale schilder » (« Un peintre génial »), « Onsterfelijke meesterwerken » (« Chefs-d’oeuvre immortels »), « De wijze Plato » (« Le sage Platon ») en « Diogenes met de lantaarn » (« Diogène à la lanterne »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GEKEND VTT KENNEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/11/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij is een gekende tegenstander van het vrouwenkiesrecht » (« ll est un opposant connu du droit de vote pour les femmes »).
On y trouve notamment la forme verbale « gekend », participe passé provenant de l’infinitif « KENNEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (« ik ken », première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « N », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Le participe passé « gekend » étant ici utilisé comme adjectif, aurait dû être accordé et se terminer, dès lors, par « E.
Comme participe passé, « gekend » aurait, au passé composé, pu faire l’objet d’un REJET derrière le complément à la fin de la phrase comme dans la variante suivante :
« Hij is als tegenstander van het vrouwenkiesrecht gekend ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 20 - Rajouté le 30/11/2021

Description : Ontdek aflevering 20 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 032 WEEKBLAD KUIFJE 21 19560523 - Rajouté le 29/11/2021

Description : Plaat nummer 32 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 21 van het weekblad « KUIFJE » op 24 mei 1956. De titel daarvan is « Naar het hart van Azië » (« Vers le cœur de l’Asie ») en met 5 deeltjes : « Tegenover de sikkelwagens » (« Face aux chars à faux »), « De arend kondigde de zege aan » (« L’aigle annonça la victoire »), « De dood van Darius » (« La mort de Darius »), « Naar het Oosten » (« Vers l’Orient ») et « Het einde van Alexander de grote » (« La fin d’Alexandre le grand »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : WILLEN REJET SPREKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/11/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waarom willen jullie hem (lord Dumbridge) spreken ? » (« Pourquoi voulez-vous lui parler ? »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « spreken ») derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZULLEN REJET ZIJN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/11/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Er zullen nog een paar landgenoten van jullie zijn » (« Il y aura encore une paire de compatriotes de vous => quelques-uns de vos compatriotes »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière les compléments (« nog » et « een paar landgenoten van jullie »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Soulignons le fait que, en langue néerlandaise, l’équivalent de « IL Y A » est « ER IS » (si le sujet est au SINGULIER) et varie au PLURIEL pour donner « ER ZIJN ».

Nom : SCHOONJANS GENT DE STOERE 3 AKWARELLEN QUINTIJN GESCHIEDENIS STEDEN HISTORIA 1960 - Rajouté le 27/11/2021

Description : We stellen ter beschikking het derde deel van « Gent (de stoere) » (« Onder de zang van de beiaard », op bladzijden 59-86) door Jean SCHOONJANS (1897-1976), met 10 illustraties van Robert QUINTIJN (1916- ??), uitgave van de maatschappij HISTORIA in Brussel in augustus 1960.
Illustraties van Robert QUINTIJN :
Sint-Baafsabdij (op bladzijde 61) ;
Sint-Pietersabdij (op bladzijde 63) ;
Wapenschild van Gent en de provincie (op bladzijde 66) ;
Vleeshuis (op bladzijde 68) ;
Groentemarkt (op bladzijde 70) ;
Sint-Michielskerk (op bladzijde 73) ;
Oude Gevels (op bladzijde 76) ;
Bijloke (op bladzijde 79) ;
Oude Sikkel (op bladzijde 82) ;
Panorama van uit de Slottoren (op bladzijde 84).

Nom : GERED VTT REDDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/11/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie hebben mij gered » (« Vous m’avez sauvé »).
On y trouve notamment la forme verbale « gered », participe passé provenant de l’infinitif « REDDEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (« ik red », première personne du présent ou O.T.T.) se terminant a fortiori déjà par la consonne « D », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Le participe passé « gered » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« mij ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 031 WEEKBLAD KUIFJE 20 19560516 - Rajouté le 27/11/2021

Description : Plaat nummer 31 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 20 van het weekblad « KUIFJE » op 17 mei 1956. De titel daarvan is « Alexander de grote » (« Alexandre le grand ») en met 5 deeltjes : « Leerling van Aristoteles » (« Elève d’Aristote »), « Strijd tegen Perzië » (« Lutte contre la Perse »), « De Gordiaanse knoop » (« Le nœud gordien »), « Een grote overwinning » (« Une grande victoire ») en « Geboorte van een grote stad (Alexandrie) » (« Naissance d’une grande ville : Alexandrie »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS BANNELINGEN KINDERBIBLIOTHEEK 304 - Rajouté le 27/11/2021

Description : In bijlage vindt U “De bannelingen”, aflevering 304 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 31 van C. Wallaert of Wattaert.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0303 - Rajouté le 26/11/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 303. “Antwerpen in brand”, aflevering 303 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1928 (19280506 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0302 - Rajouté le 26/11/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 302. “Angstige dagen”, aflevering 302 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1928 (19280429 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : OVERKOMEN VTT OVERKOMEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/11/2021

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Weg wezen eer hij (de stier) beseft wat hem overkomen is » (« Déguerpissons avant qu’il se rende compte de ce qui lui est arrivé »).
On trouve, dans la deuxième phrase subordonnée (introduite par « WAT »), la forme verbale « overkomen », participe passé provenant de l’infinitif « overkomen», lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN », qui fait normalement l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « overkomen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, s’il s’était agi d’un verbe « à particule séparable », cela aurait pu entraîner une séparation de la particule « OVER » de son infinitif proprement dit et la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) se serait intercalée entre eux.
Le participe passé « overkomen » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : WEGWEZEN WEZEN OVT WIJZEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/11/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Wegwezen ! » (« Que le chemin de la sortie nous soit indiqué => Déguerpissons ! »).
On trouve, dans cette expression, la forme verbale « WEZEN », provenant de l’infinitif « WIJZEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T. : participe passé = « GEWEZEN »).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Notez que l’évolution de la langue néerlandaise tend à « comprimer » les mots et les phrases.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 030 WEEKBLAD KUIFJE 19 19560509 - Rajouté le 25/11/2021

Description : Plaat nummer 30 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 19 van het weekblad « KUIFJE » op 10 mei 1956. De titel daarvan is « Filip, de grote veldheer » (« Philippe, le grand général ») en met 5 deeltjes : « De droom van de koning » (« Le rêve du roi »), « Krijgstaktiek » (« Tactique de guerre »), « Je slaapt, volk van Athene ! » (« Tu dors, peuple d’Athènes ! »), « Te laat ! » (« Trop tard ! ») en « De dood van Filip » (« La mort de Philippe »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS NIKOLAAS ZANNEKIN 05 1913 3 CASSEL EMIEL WALRAVENS - Rajouté le 25/11/2021

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 05 voor, van de derde uitgave van Cassel (1913) door Abraham HANS (1882-1939), ttz Nikolaas Zannekin (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1941, 128 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MOET REJET DICHTDOEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/11/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : «(Men moet) zijn ogen dichtdoen (en men moet de stier) doen struikelen » (« On doit fermer ses yeux et le faire trébucher »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »). Il exige le REJET de l’autre forme verbale («dichtdoen »), derrière le complément (« zijn ogen »), à la fin de la première phrase et, bien sûr, à l’infinitif. Il exige le REJET des autres formes verbales (« doen struikelen »), derrière le complément éventuel (« de stier »), à la fin de la deuxième phrase et, bien sûr, à l’infinitif.Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : OPGEPAST VTT OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/11/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Opgepast ! » (« Faites attention ! »).
On y trouve la seule forme verbale « OPgepast », participe passé provenant de l’infinitif « OPpassen», verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent : « ik pas op ») se terminant par la consonne « S », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Quand « OPpassen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEpast ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 029 WEEKBLAD KUIFJE 18 19560502 - Rajouté le 23/11/2021

Description : Plaat nummer 29 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 18 van het weekblad « KUIFJE » op 3 mei 1956. De titel daarvan is « Griekenland pleegde zelfmoord » (« La Grèce se suicida ») en met 5 deeltjes: « De zee ! … De zee ! » (« La mer ! … La mer ! … », épisode relatif à la « Retraite des dix mille », disponible par ailleurs sur notre site), « Thebe komt in opstand » (« Thèbes se révolte »), « Knappe strategen » (« Des stratèges intelligents : Pelopidas & Epaminondas »), « De dood van een held » (« La mort d’un héros ») en « Griekenland is uitgeput » (« La Grèce est épuisée »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrator laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 19 - Rajouté le 23/11/2021

Description : Ontdek aflevering 19 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : MOET REJET BEKIJKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/11/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die moet ik eens beter bekijken » (« Celui-là, je dois une fois mieux l’examiner => je ferais mieux de l’examiner »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« bekijken »), derrière les compléments (« eens » et « beter »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif, Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Die »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « moet ».

Nom : ZOU REJET STOPPEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/11/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : «Waarom zou die koets hier stoppen ? » (« Pourquoi cette calèche s’arrêterait ici = peut-elle bien s’arrêter ici ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « stoppen », derrière le complément (« hier »), à la fin de la phrase, et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Devignez

Crédits