IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : ABRAHAM HANS DIKKE DRIES KINDERBIBLIOTHEEK 196 - Rajouté le 03/05/2020

Description : In bijlage vindt U “Dikke Dries”, aflevering 196 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : MOET REJET WETEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/05/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar moet ik meer van weten = ik moet meer daarvan weten =» (« Je dois en savoir plus »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« weten »), derrière le complément («meer»), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Daar », partie de l’adverbe pronominal « daarvan »), cela entraîne une INVERSION du sujet « ik » qui passe derrière son verbe « moet ».

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 13 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 02/05/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Hoe stil en rustig was het rond het veehuis”, in Abraham HANS ; De dochter van den veerman; z. p. (Kontich), z. u. (A. Hans-Van der Meulen en kinderen) ; z. d. (later dan 1924), bladzijde 449, aflevering 15. Later, met andere tekst, “Aan het haventje van Kadzand …”, in Annie & Helena HANS ; Het geheim van het kraaienbosch ; Kontich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (1938 ?), bladzijde 769, aflevering 25.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0195 - Rajouté le 02/05/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 195. “Geeraart in Rusland”, aflevering 195 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1926 (19260404 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : RENT TERUG OTT TERUGRENNEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/05/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij rent dan naar het hotel terug » (« Elle retourne alors rapidement à l’hôtel »).
On y trouve la forme verbale « rent … TERUG », provenant de l’infinitif « TERUGrennen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « RENNEN ».
Quand « TERUGrennen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERUG » de son infinitif proprement dit, la particule faisant normalement l’objet d’un REJET derrière les compléments (« dan » et « naar het hotel »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZOU REJET CONCENTREREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/05/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Ik zou me ook al op de mooie baadsters concentreren » («Je ferais mieux de me concentrer sur les jolies baigneuses »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « concentreren », à la fin de la phrase, derrière les compléments (« ook », « al » et « op de mooie baadsters »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp728-729 - Rajouté le 01/05/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 728-729, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : befaamd, beroemd, vermaard, berucht ; begaafd, talentvol, geniaal, bekwaam, vernuftig ; began, plegend ; begerig, hebzuchtig, inhaling, schraapzuchtig ; begin, aanvang, aanhef ; beginnen, aanbinden ; beginnen, aanvangen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS BRAND SOLDAATJE SPELEN VERHALEN VOOR KINDEREN - Rajouté le 30/04/2020

Description : U vindt in bijlage « verhalen voor kinderen » van Abraham HANS (1882-1939), De brand en “Soldaatje spelen” (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 19??), met pentekeningen van Edmond Van Offel)

Nom : WAS OVT ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het was een fooi natuurlijk ! » (« C’était un pourboire, bien sûr ! »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp726-727 - Rajouté le 30/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 726-727, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : bedrieglijk, slim, geslepen, sluw ; bedroefd, droevig, treurig, bedrukt ; bedroevend, jammerlijk, deerlijk ; bedrog, bedriegerij ; beduiden, betekenen, verklaren, ophelderen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS ONWEDER VERKEERDE WERELD - Rajouté le 29/04/2020

Description : U vindt in bijlage 2 verhalen voor kinderen uit Onweder, het tweede met titel “Verkeerde wereld” (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 19??), met pentekeningen van Edmond Van Offel) via link :
Er was een derde verhaal, “Naar de zee”, dat al is terug te vinden via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20NAAR%20DE%20ZEE%20ONWEDER%20BEDELAAR.pdf

Nom : ZOU REJET ZIJN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Zou het een briefje zijn ? » (« Serait-ce un billet ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « zijn », à la fin de la phrase, derrière le complément (ici « een briefje »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp724-725 - Rajouté le 29/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 724-725, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : bedenking, beraad, overweging ; bedenking, bezwaar, grief ; bederf, verrotting ; bedijken, omdijken ; beding, voorwaarde ; bedrag, beloop ; bedrieglijk, listig, arglistig, loos, slim, geslepen, sluw.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 13 VARKENSKERMIS - Rajouté le 28/04/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 13 (« Varkenskermis », op bladzijden 112-125) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
Er zijn illustraties (portretten) op bladzijden 112 (Alberic Deswarte) en 125 (André De Ridder).

Nom : MOET REJET WETEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/04/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moet (nu) weten wie die kolonel is » (« Je dois savoir qui est ce colonel »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière le complément éventuel (« nu »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp722-723 - Rajouté le 28/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 722-723, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : bazele, ijlen ; bedachtzaam, behoedzaam, omzichtig, voorzichtig ; bedekken, bemantelen, bewimpelen, verbloemen ; bedelaar, schooier, landloper, vagebond ; bedenken (zich), overwegen, zich beraden ; bedenken, uitdenken, verzinnen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GEWERKT VTT WERKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb nog voor de geheime diensten gewerkt » (« J’ai encore travaillé pour les services secrets »).
On y trouve la forme verbale « gewerkt », participe passé provenant de l’infinitif « WERKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik werk ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Il y a REJET du participe passé « gewerkt », derrière les compléments (« nog » et « voor de geheime diensten ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp720-721 - Rajouté le 27/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 720-721, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : baar, staaf ; baatzucht, hebzucht, inhaligheid, eigenbelang, eigenbaat ; band, bindsel ; bang, vreesachtig, blode, laf ; barmhartig, mededogend, medelijdend ; barst, scheur, spleet, kloof.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS GEERAART IN RUSLAND KINDERBIBLIOTHEEK 195 - Rajouté le 26/04/2020

Description : In bijlage vindt U “Geeraart in Rusland”, aflevering 195 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen illustratie.
Kijk dus eventueel naar “Passage de la Bérésina”, illustration horizontale, hors texte entre les pages 454 et 455 de NORVINS, Histoire de Napoléon (éd. belges de 1839 et 1841) ; en page 237 de NORVINS, Histoire de Napoléon (1852, édition DE GONET) ; “Passage de la Bérézina”, illustration horizontale, regravée (?), dans THIERS, Vignettes et portraits pour le Consulat et l'Empire (1845).
https://www.idesetautres.be/upload/RAFFET%20PILLAGE%20ILLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%201839-1841%20NORVINS%20HISTOIRE%20NAPOLEON%2008.pdf
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com

Nom : WEES IMPERATIF ZIJN GERUST VTT RUSTEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Wees gerust ! » (« Sois tranquille / Soyez tranquilles ! »).
On y trouve la forme verbale « WEES », impératif provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » pour donner le participe passé « GEWEEST ».
Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment trois autres grandes catégories de verbes irréguliers au passé : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve aussi la forme verbale « gerust », participe passé provenant de l’infinitif « RUSTEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant déjà par la consonne « T », a fortiori on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 12 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 25/04/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“De hut van Door Meser”, in Abraham HANS ; De goevernante van het Lindenhof ; Kontich, uitgave A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (1937), bladzijde 225, aflevering 8.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0194 - Rajouté le 25/04/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 194. “De avonturen van Geeraart”, aflevering 194 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1926 (19260328 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : MAKEN KENNIS OTT REJET KENNISMAKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« De volgende dag maken ze (Robert en Bertrand) met James kennis » (« Le lendemain, ils font la connaissance de James »).
On y trouve la forme verbale « MAKEN … KENNIS », provenant de l’expression « KENNISMAKEN »
Quand l’expression « KENNISMAKEN » est conjuguée, il y a normalement REJET de « KENNIS » (réagissant comme une « particule séparable ») derrière le complément (« met James ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« De volgende dag »), cela entraîne une INVERSION du sujet « ze » qui passe derrière son verbe « maken ».

Nom : BESCHERMD VTT BESCHERMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het spook wordt goed beschermd » (« Le fantôme est bien protégé »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « beschermd », participe passé provenant de l’infinitif « BESCHERMEN », considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik bescherm ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
(PAS de préfixe « GE ») + « BESCHERM » + « D » = « BESCHERMD ».
Quand « BESCHERMEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « beschermd » derrière le complément (« goed ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp718-719 - Rajouté le 24/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 718-719, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : antwoorden, beantwoorden ; arbeider, werkman ; arend, adelaar ; arm, armoedig, behoeftig, nooddruftig ; armoede, gebrek, ontbering ; baai, bocht, golf, zeearm, zeeboezem, inham ; baal, zak, buidel.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GENOMEN VTT NEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (= James) wordt nogmaals onder vuur genomen » (« Il est encore une fois pris sous le feu => On lui tire une nouvelle fois dessus »).
On y trouve la forme verbale « GENOMEN », participe passé provenant de l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GENOMEN » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« nogmaals » et « onder vuur »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp716-717 - Rajouté le 23/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 716-717, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : als, dan ; als, toen ; altar, outer ; altijd, altos, steeds, immer, gedurig ; ambt, bediening, waardigheid, post ; verlaten ; ambtenaar, beambte ; angst, vrees, schrik ; antwoorden, beantwoorden.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GEWAPEND VTT WAPENEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/04/2020

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (Het is) spijtig dat ik (nu) niet (ben) gewapend ben » (« C’est dommage que je ne sois pas armé »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT ») la forme verbale « gewapend », participe passé provenant de l’infinitif « WAPENEN ». Ce verbe « WAPENEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik wapen») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « WAPEN » + « D » = « GEWAPEND ».
Le participe passé « GEWAPEND » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« nu »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp714-715 - Rajouté le 22/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 714-715, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : afwijken, afdwalen, verdwalen ; afzien, afkijken, afneuzen, afgluren, afloeren ; alle, elk, ieder ; alleen, eenzaam, verlaten ; alleen, enkel,slechts ; alom, overall, allerwegen ; als, dan.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 12 - Rajouté le 21/04/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 12 (« Een beroerde nacht », op bladzijden 104-111) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).

Nom : GEMIST VTT MISSEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb hem gemist » (« Je l’ai raté »).
On y trouve la forme verbale « gemist », participe passé provenant de l’infinitif « MISSEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik mis ») se terminant par la consonne « S », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « MIS » + « T » = « GEMIST ».
Il y a REJET du participe passé « gemist » derrière le complément (« hem ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp712-713 - Rajouté le 21/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 712-713, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : afstand, verte, verwijdering ; aftrekken, afscheuren, afrukken ; afvegen, afnemen, afwissen, afdrogen ; afwennen, ontwennen ; afwerpen, afschudden ; afwijken, afdwalen, verdwalen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KAN KUNNEN REJET ONTKOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « In de vlakte van het Zwin kan het (= het spook) mij niet ontkomen » (« Dans la plaine du Zwin, il ne peut pas m’échapper »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« ontkomen »), derrière le complément (« mij »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un (autre) complément (« In de vlakte van het Zwin »), cela entraîne une INVERSION du sujet « het » qui passe derrière son verbe « kan ».
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« In de vlakte van het Zwin mag het (= het spook) mij niet ontkomen ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp710-711 - Rajouté le 20/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 710-711, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : afnemen, verminderen ; afnemer, afdraaier ; afplaggen, afzoden ; afschrijven, naschrijven ; afslaan, afhakken, afhouwen, afkappen ; afslaan, afweren ; afslijten, verslijten ; afspraak, overeenkomst ; afstand, verte, verwijdering.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUREN GEERAART KINDERBIBLIOTHEEK 194 - Rajouté le 19/04/2020

Description : In bijlage vindt U “De avonturen van Geeraart”, aflevering 194 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen illustratie.
Kijk dus eventueel o. a. naar “Passage du Niemen”, in NORVINS, Histoire de Napoléon :
https://www.idesetautres.be/upload/RAFFET%20PILLAGE%20ILLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%201839-1841%20NORVINS%20HISTOIRE%20NAPOLEON%2007.pdf
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZOU REJET WILLEN ONTMOETEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zou beslist het spook willen ontmoeten » (« Je voudrais précisément rencontrer le fantôme »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (ou des autres formes verbales), ici « willen » et « ontmoeten », à la fin de la phrase, derrière le(s) complément(s) (ici « beslist » et « het spook »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 11 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 18/04/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Isabella is weg ! kloeg de veerman”, in Abraham HANS ; De dochter van den veerman ; Kontich, Hans-Van der Meulen en kinderen, z. d. (later dan 1924), bladzijde 129, aflevering 5.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0193 - Rajouté le 18/04/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 193. “De wandelende deur”, aflevering 193 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1926 (19260321 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : MOET REJET ZIJN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dit moet het graf (…) zijn » (« Ce doit être la tombe »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière le complément (« het graf »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZOUDEN REJET KUNNEN PLEGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zouden wij met James overleg kunnen plegen ? » (« Pourrions-nous nous concerter avec James ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (ou des autres formes verbales), ici « kunnen » et « plegen », à la fin de la phrase, derrière le(s) complément(s) (ici « met James » et « overleg »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Zouden wij met James overleg mogen plegen ? »

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp708-709 - Rajouté le 17/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 708-709, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : afleggen, ondergaan ; afleiden, besluiten, opmaken ; afleiding, ontspanning, verpozing, uitspanning, verstrooing ; afleiding, stoornis ; afnemen, afleggen, afzetten ; afnemen, verminderen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GAF OVT GEVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik gaf hem deze avond vrijaf » (« Je lui donnai / ai donné ce soir quartier libre => congé »).
On y trouve la forme verbale « GAF », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « GEVEN ». Le verbe « GEVEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp706-707 - Rajouté le 16/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 706-707, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : afgetrokken, verstrooid ; afhoren, afluisteren, beluisteren ; afhouden, terughouden, tegenhouden, verhinderen, beletten ; afkeren, afwenden, afleiden, aftrekken ; afkerig, huiverig ; afleggen, ondergaan.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : HOORDE OVT HOREN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde onwillekeurig uw gesprek » (« J’entendis = j’ai entendu sans le vouloir votre conversation »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « HOOR » + « DE » = « HOORDE ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp704-705 - Rajouté le 15/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 704-705, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : afbreken, slechten, slopen; omhalen, omverhalen ; omverwerpen ; afbreken, staken ; afdanken, afstellen, afzetten, ontslaan, wegzenden,wegjagen ; afdelen, verdelen ; afdruk, overdruk ; afdruppelen, afdruipen ; afdwingen, afpersen, afzetten ; afgetrokken, verstrooid.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 11 LANGS DE WEGEN - Rajouté le 14/04/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 11 (« Langs de wegen », op bladzijden 96-1) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
Er zijn illustraties (portretten) op bladzijden 99 (Dr. Allaeys) en 101 (Raf Van Os op wandel).

Nom : BRACHT OVT BRENGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik bracht handdoeken » (« J’apportais des essuie-mains »).
On y trouve notamment la forme verbale « BRACHT », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « BRENGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp702-703 - Rajouté le 14/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 702-703, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : adellijk, edel; ademhalen, ademen, adem scheppen; ademhaling, ademtocht ; afbedelen, afbidden, afsmeken ; afbetalen, voldoen; afbreken, slechten, slopen; omhalen, omverhalen ; omverwerpen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS WANDELENDE DEUR KINDERBIBLIOTHEEK 193 - Rajouté le 13/04/2020

Description : In bijlage vindt U “De wandelende deur”, aflevering 193 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn 2 andere verhaaltjes : “Een pijnlijke les” (op bladzijden 17-23 ; van J.J.G.), “Reus Antigoon” (op bladzijden 23-32).
Illustratie (“In oud Antwerpen”, van Juliaan SEVERIN ; zie INFRA) op bladzijde 28.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.
Raadpleeg “Pentekeningen of etsen van / Illustrations (gravures ?) de Juliaan SEVERIN (1888-1975) in / dans Het geheim van den rechter (1928, eerste deel), van / de Abraham HANS (1882-1939)” :
https://www.idesetautres.be/upload/JULIAAN%20SEVERIN%20ETSEN%20GRAVURES%20GEHEIM%20RECHTER%201%20ABRAHAM%20HANS%201928%20BGOORDEN.pdf

Nom : LUISTERDE AF OVT AFLUISTEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je luisterde ons af » (« Tu nous écoutais »).
On y trouve la forme verbale « luisterde … AF », à l’O.V.T. (ou prétérit) qui provient de l’infinitif « AFluisteren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LUISTEREN ».
Ce verbe « LUISTEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik luister ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « LUISTER » + « DE » = « LUISTERDE ».
Quand « AFluisteren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« ons »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp700-701 - Rajouté le 13/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 700-701, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : achteruitgaan, terugdeinzen, terugwijken, afdruipen ; achtervoegsel, uitgang ; achting, hoogachting, hoogschatting, eerbied, ontzag ; acht slaan, acht geven ; adel, adeldom, adelstand.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : HOORDE OVT HOREN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde iets aan de deur » (« J’entendis = j’ai entendu quelque chose à la porte »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « HOOR » + « DE » = « HOORDE ».

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 10 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 11/04/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Het kasteel van Boschdale”, in Abraham HANS ; De verstooteling ; Kontich, Hans-Van der Meulen en kinderen, z. d. (1939 ?), bladzijde 33, aflevering 2.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0192 - Rajouté le 11/04/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 192. “Jeanne d’Arc”, aflevering 192 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1926 (19260314 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : LUISTERT AF OTT AFLUISTEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De kamermeid luistert gespannen het gesprek af » (« La femme de chambre écoute, tendue, la conversation »).
On y trouve la forme verbale « luistert … AF », qui provient de l’infinitif « AFluisteren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LUISTEREN ».
Quand « AFluisteren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« gespannen » et « het gesprek »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « gespannen », participe passé provenant de l’infinitif « SPANNEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : MOET REJET BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Een van jullie moet permanent in deze kamer blijven »
(« Un de vous doit rester en permanence dans cette pièce »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« blijven »), derrière les compléments (« permanent » et « in deze kamer »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp698-699 - Rajouté le 10/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 698-699, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : achterdocht, kwaad, vermoeden, argwaan, mistrouwen, wantrouwen, verdenking ; achtereenvolgens, achtereen, achter elkander, één voor één ; achtergaan, achterlopen ; achterklap, kwaadsprekendheid ; achterna, achteraf ; achternazetten, achternazitten ; achterklap, laster.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KAN KUNNEN REJET ZIJN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij kan niet overal zijn » (« Il ne peut pas être partout »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière le complément (« overal »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Hij mag niet overal zijn ».K

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp696-697 - Rajouté le 09/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 696-697, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aarzelen, schromen, weifelen, dralen, talmen ; aas, kreng ; aas, voeder ; achteloos, onachtzaam, onoplettend, slordig, zorgeloos ; achteraan, achterna ; achterdocht, kwaad, vermoeden, argwaan, mistrouwen, wantrouwen, verdenking.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ENGAGEERDE OVT ENGAGEREN WORF AAN OVT AANWERVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daarom engageerde ik hem (James) » (« C’est pourquoi je l’engageai »).
Ce verbe « ENGAGEREN » (utilisé par la lady, ne connaissant pas bien la langue néerlandaise) sera considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik engageer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« ENGAGEER » + « DE » = « ENGAGEERDE ».
La phrase commençant par un complément (« Daarom »), cela entraîne une INVERSION du sujet « ik » qui passe derrière son verbe « engageerde ».
Notez que si on veut montrer que l’on connaît mieux la langue néerlandaise, on devrait plutôt utiliser « AANwerven », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « WERVEN » et qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Cela donnerait alors : « Daarom worf ik hem aan » … plus compliqué.

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp694-695 - Rajouté le 08/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 694-695, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanzijn, bestaan, leven ; aard, inborst, karakter ; aardigheid, geestigheid, grap, kwinkslag ; aarde, aardbodem, aardbol, aardrijk ; aardkorst, aardschors ; aards, werelds ; aarzelen, schromen, weifelen, dralen, talmen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 10 - Rajouté le 07/04/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 10 (« Het herstelde Yper / Ieper », op bladzijden 87-95) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
Er is een illustratie (portret) op bladzijde 95 (Den Raf).

Nom : KOCHT OVT KOPEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dit halssnoer kocht ik in Amsterdam » (« Ce collier, je l’achetai à Amsterdam / J’achetai ce collier à Amsterdam »).
On y trouve notamment la forme verbale « KOCHT », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOPEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Dit halssnoer »), cela entraîne une INVERSION du sujet « ik » qui passe derrière son verbe « kocht ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp692-693 - Rajouté le 07/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 692-693, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanvallen, aangrijpen, aantasten, aanvliegen ; aanvallig, aanminnig, lieftallig ; aanvatten, aanpakken, aangrijpen ; aanvechting, verzoeking ;aanverwant, aangehuwd,bloedverwant ; aanwijzen, aantonen ; aanzetten, aandrijven ; aanzien, aankijken, aanschouwen, aanstaren.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : MEENEMEN MEE TE NEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/04/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan (werkelijk) niet nalaten ze op reis mee te nemen » (« Je ne peux vraiment pas m’empêcher de les prendre avec / de les emporter en voyage »).
On y trouve, dans la subordonnée « infinitive », la forme verbale « MEE … nemen », provenant de l’infinitif « MEENEMEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « NEMEN ».
Lorsque « MEENEMEN » est conjugué, la particule « MEE » (venant de la préposition « MET ») se sépare de son infinitif proprement dit. Dans ce cas-ci, c’est l’équivalent du français «de» qui les sépare.

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp690-691 - Rajouté le 06/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 690-691, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aantekening, noot, aanmerking ; aantijgen, aanwrijven ; aantonen, bewijzen ; aantreffen, ontmoeten ; aantrekkelijk, bekoorlijk, bevallig ; aantrekkelijk, gevoelig ; aantrekken (zich), bekreunen (zich), storen (zich), bekommeren (zich) ; aanvallen, aangrijpen,
aantasten, aanvliegen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUUR IN PARIJS 1919 - Rajouté le 05/04/2020

Description : De novelle, “Een avontuur in Parijs”, werd o. a. uitgegeven (op bladzijden 824-832) van de aflevering 26 van Abraham HANS’s Het woud van Houthulst ; Kontich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (later dan 1919), 26 afleveringen, 823 bladzijden.

Nom : ABRAHAM HANS JEANNE dARC KINDERBIBLIOTHEEK 192 - Rajouté le 05/04/2020

Description : In bijlage vindt U “Jeanne d’Arc”, aflevering 192 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door J. Demarest geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : KAN KUNNEN REJET NALATEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan (werkelijk) niet nalaten ze op reis mee te nemen » (« Je ne peux vraiment pas m’empêcher de les prendre avec / emporter en voyage »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« ondernemen »), derrière les compléments (« voorlopig » et « niets »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 09 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 04/04/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Haders keek eens in stalen schuur”, in Abraham HANS ; De vier huwelijken (Kontich, Hans-Van der Meulen, z. d., 1938 ?), bladzijde 545, aflevering 18.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0191 - Rajouté le 04/04/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 191. “De cow-boy van fort Bell”, aflevering 191 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1926 (19260307 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ZAL ZULLEN REJET TONEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Ik zal het jullie tonen » (« Je vais vous le montrer »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a, dans la phrase principale, REJET de l’autre forme verbale (« tonen ») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« het » et « jullie »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BESCHERMD VTT BESCHERMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waarom moet u zo speciaal (worden) beschermd worden ? » (« Pourquoi devez-vous si spécialement être protégée ? »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « beschermd », participe passé provenant de l’infinitif « BESCHERMEN », considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik bescherm ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
(PAS de préfixe « GE ») + « BESCHERM » + « D » = « BESCHERMD ».
Quand « BESCHERMEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « beschermd » derrière le complément (« zo speciaal ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp688-689 - Rajouté le 03/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 688-689, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : straks, terstond, zo ; onmiddellijk, onverwijld, ogenblikkelijk, op staande voet ; binnenkort, weldra, spoedig, gauw, eerlang ; haast, welhaast, ras ; aanstoot, ergernis ; aanstotelijk, ergerlijk ; aantal, menigte, veelheid ; tal ; hoeveelheid, getal ; aantasten, aanranden ; aantekening, noot ; aanmerking.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : AANBEVOLEN VTT AANBEVELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een vriendin heeft mij James aanbevolen … » (« Une amie m’a recommandé James »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « AANbevolen », participe passé provenant de l’infinitif « AANbevelen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « BEVELEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AANbevelen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne normalement en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux (par exemple « AANgeworven ») mais donc pas ici => « aanbevolen ».
Il y a REJET de la forme verbale « AANbevolen » derrière les compléments («mij » et « James ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp686-687 - Rajouté le 02/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 686-687, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanstaand, eerstkomend ; aanstalten, toebereidselen ; aanstappen, aanbenen ; aansteken, besmetten ; aanstekend, aanstekelijk, besmettelijk ; aanstellen, benoemen, beroepen ; aanstonds, dadelijk, straks, terstond, zo ; onmiddellijk, onverwijld, ogenblikkelijk, op staande voet ; binnenkort, weldra, spoedig, gauw, eerlang ; haast, welhaast, ras.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : TREKT AAN OTT AANTREKKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Knocke trekt rijke bezoekers aan » (« Knokke attire de riches visiteurs »).
On y trouve la forme verbale « trekt … aan », qui provient de l’infinitif « AANTREKKEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « TREKKEN ».
Lorsque « AANTREKKEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « AAN », derrière le complément (« rijke bezoekers »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp684-685 - Rajouté le 01/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 684-685, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanspannen, voorspannen, inspannen ; aanspoelen, aanwassen, aanslibben, aanslijken ; aanspoeling, aanwas, aanslibbing, aanslijking ; aansporing, aandrift, instinct ; aanspraak, toespraak, rede, redevoering ; aanspraak maken op, betwisten ; aanspreken , toespreken.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 09 NAAR KORTRIJK EN VERDER - Rajouté le 31/03/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 9 (« Naar Kortrijk en verder », op bladzijden 73-86) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
https://www.idesetautres.be/upload/LODE%20OPDEBEEK%20OP%20REIS%20IN%20VLAANDEREN%2008%201930%20NAAR%20AUDENAERDE.pdf
Er zijn illustraties (portretten) op bladzijden 80 (Geo de la Violette) en 86.

Nom : BEKEND VTT BEKENNEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het is internationaal bekend » (« Il est internationalement connu »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve la forme verbale « bekend », participe passé provenant de l’infinitif « BEKENNEN », considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik beken ») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
(PAS de préfixe « GE ») + « BEKEN » + « D » = « BEKEND ».
Quand « BEKENNEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « bekend » derrière le complément (« internationaal ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp682-683 - Rajouté le 31/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 682-683, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanrijgen, aansnoeren ; aanroepen, bidden, smeken ; aanroeren, aanraken ; aanschaffen, aankopen ; aanschaffen (zich), verschaffen (zich), verwerven (zich) ; aanschouwer, toeschouwer ; aanspannen, samenspannen; aanspannen, voorspannen, inspannen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : WIL REJET DOEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wil je nog iets voor mij doen ? » (« Veux-tu encore faire quelque chose pour moi ? »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « doen ») derrière les compléments (« nog » « iets » et « voor mij »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp680-681 - Rajouté le 30/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 680-681, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : bemoedigen, moed geven, moed inboezemen, moed inspreken ; aannemen, ontvangen, aanvaarden ; aannemen, opnemen ; aanpoten, aanplanten, aankweken, aantelen; aanraken, aanroeren, aanstippen ; aanrechten, opdissen, toebereiden.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS COW BOY FORT BELL KINDERBIBLIOTHEEK 191 - Rajouté le 29/03/2020

Description : In bijlage vindt U “De cow-boy van Fort Bell”, aflevering 191 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een tweede verhaal, “Het schip der woestijn” (over de kameel of, beter, de dromedaris), op bladzijden 27-32.
Afbeeldingen (foto’s) op bladzijden 25 en 29.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Jozef Depré geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZOUDEN REJET KUNNEN BEGINNEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Nu zouden de moeilijkheden wel eens kunnen beginnen » (« A présent les difficultés pourraient bien une fois commencer »).
La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (ou des autres formes verbales), ici « kunnen » et « beginnen », à la fin de la phrase, derrière le(s) complément(s) (ici « wel » et « eens »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbesLa La phrase commençant par un (autre) complément (« Nu »), cela entraîne une INVERSION du sujet « de moeilijkheden » qui passe derrière son verbe « zouden ».

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 08 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 28/03/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Vrouwen in versleten kapmantels doolden als schimmen rond”, in Abraham HANS ; De weg naar het geluk (Kontich, Hans-Van der Meulen, z. d., 1928 ?), bladzijde 993, aflevering 32.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0190 - Rajouté le 28/03/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 190. “De straf van het Eekelare Hof”, aflevering 190 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1926 (19260228 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0189 - Rajouté le 28/03/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 189. “Pater Damiaan, de held van Tremeloo”, aflevering 189 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1926 (19260221 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GEBONDEN VTT BINDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben hier gebonden » (« Je suis lié ici »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEBONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « BINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
Ce participe passé « GEBONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit (ou O.V.T.) Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « GEBONDEN » derrière le complément éventuel (« hier ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KUNNEN REJET VINDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij kunnen het toch best met elkaar vinden » (« Nous pouvons tout de même mieux le trouver l’un avec l’autre => trouver du bon temps à deux »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« vinden»), derrière les compléments (« het », « toch », « best » et « met elkaar »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE » :
« Wij mogen het toch best met elkaar vinden ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp678-679 - Rajouté le 27/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 678-679, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanlopen, aanhouden, duren ; aanmaning, ingesbrekestelling, dagvaarding ; aanmatigen (zich), toekennen (zich) ; aanmatigend, trots ; aanmelden, aandienen ; aanmerkelijk, aanzienlijk ; aanmerking, bedenking ; aanmerking, opmerking ; aanmoedigen, bemoedigen, moed geven, moed inboezemen, moed inspreken.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KAN KUNNEN REJET WEGZENDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Kan je ze echt niet wegzenden ? » (« Ne peux-tu vraiment pas les renvoyer ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« wegzenden »), derrière les compléments (« ze » et « echt »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mag je ze echt niet wegzenden ? »

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp676-677 - Rajouté le 26/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 676-677, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanlanden, landen ; aanleg, geschiktheid, bekwaamheid, gave, begaafdheid, talent ; aanleggen, bouwen, stichten ; aanleggen, mikken, richten ; aanleggen, pleisteren ; aanlokkelijk, bekoorlijk ; aanloden, slag krijgen (van) ; aanloop, toeloop, oploop.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KAN KUNNEN REJET ONDERNEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan voorlopig niets ondernemen » (« Je ne peux provisoirement rien entreprendre »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« ondernemen »), derrière les compléments (« voorlopig » et « niets »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Ik mag voorlopig niets ondernemen ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp674-675 - Rajouté le 25/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 674-675, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanhouden, volharden, volhouden ; aanhoudend, bestendig, blijvend, duurzaam, gedurig, langdurig, onafgebroken, onophoudelijk, voortdurend ; aankleden, kleden ; aankondigen, voorspellen, voorzeggen ; aanlachen, toelachen ; aanlanden, aanbelanden, belanden ; aanlanden, landen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 08 NAAR AUDENAERDE - Rajouté le 24/03/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 8 (« Naar Audenaerde », op bladzijden 59-72) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
Er zijn illustraties (portretten) op bladzijden 60 en 63 (Edmond Van Offel, door hemzelf dus).

Nom : VERDACHT VTT VERDENKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « En vind jij die kerels niet verdacht ? » (« Et ne trouves-tu pas ces types suspects ? »).
On y trouve la forme verbale « verdacht », participe passé (construit sur le prétérit « dacht » et utilisé ici comme attribut) provenant du verbe «VERDENKEN», lui-même construit sur l’infinitif « DENKEN », qui fait également l’objet des « temps primitifs ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp672-673 - Rajouté le 24/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 672-673, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanhang, partij, factie ; aanhangen, volgen, voorstaan ; aanhanger, aanhangeling, volgeling ; aanhangsel, bijvoegsel, bijlage ; aanhechten, aanbinden, aanknopen ; aanhoren, toehoren, luisteren, toeluisteren ; aanhouden, volharden, volhouden.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS PATER DAMIAAN KINDERBIBLIOTHEEK 189 - Rajouté le 23/03/2020

Description : In bijlage vindt U, “Pater Damiaan, de held van Tremeloo”, aflevering 189 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Kaftillustratie van deze uitgave is aan Otto Geerling te wijten.
Kaftillustratie van andere tweede druk is aan B.H.H. te wijten. B. H. H. zou Bastiaan Hendrik HANS (08/06/1879-17/05/1937), lid van Abraham HANS’ familie, mogen zijn.
Illustratie op bladzijde 3 (buiten kontext, van Otto Geerling) ; in tweede druk, op bladzijde 6 (“het geboortehuis van Jozef De Veuster te Tremeloo”).
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Victor Verschoren geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : AANGEWORVEN VTT AANWERVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/03/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je weet dat ik speciaal ben aangeworven … » (« Tu sais que je suis spécialement embauché … »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT ») la forme verbale « AANgeworven », participe passé provenant de l’infinitif « AANwerven », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « WERVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AANwerven » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « aanGEworven ».
Il y a REJET de la forme verbale « AANgeworven » derrière le complément («speciaal ») à la fin de la phrase. On l’aurait mieux constaté dans la variante suivante : « ik ben speciaal aangeworven … » Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Accueil - Partie NDLS

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Lievens

Crédits