IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : MAAK KLAAR IMPERATIF KLAARMAKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maak de brandbommen klaar ! » (« Préparez les bombes incendiaires ! »).
On y trouve notamment, à l'impératif, la forme verbale « maak … KLAAR » (comme à l’O.T.T. : « ik maak klaar »), provenant de l’infinitif « KLAARmaken » dit « à particule séparable », lui-même construit sur le verbe « MAKEN ».
Quand « KLAARmaken » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « KLAAR » (ancien adjectif) de son infinitif proprement dit, et son REJET, derrière le complément (« de brandbommen »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : HOEPEL OP IMPERATIF OPHOEPELEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hoepel (van hier) op ! » (« Fichez le camp ! »).
On y trouve la forme verbale « hoepel … OP », impératif présent provenant du verbe « OPhoepelen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « HOEPELEN ».
Quand « OPhoepelen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit et il y a REJET de cette particule séparable « OP » derrière le complément éventuel (« van hier »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes comme une « particule séparable »), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 169 WEEKBLAD KUIFJE 01 19590107 - Rajouté le 30/08/2022

Description : Plaat nummer 169 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 1 van het weekblad « KUIFJE » op 8 januari 1959. De titel daarvan is « De Verenigde Provincies » (« Les Provinces Unies ») en met 5 deeltjes : « De Staten-generaal » (« Les Etats-Généraux »), «Maurits van Nassau, de Stadhouder » (« Maurits de Nassau, le ‘Gouverneur’ »), « De Synode van Doordrecht » (« Le Synode de Doordrecht »), «Frederik-Hendrik van Nassau in 1625 » («Frederik-Hendrik de Nassau en 1625 ») en « De Gouden Eeuw = De zeventiende eeuw » (« Le Siècle d’or = Le 17ème siècle »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 29 1943 3 - Rajouté le 30/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 29 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.

Nom : LIETEN OVT LATEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We lieten nog nooit een vrouw in nood in de steek » (« Nous ne laissâmes jamais / n’avons jamais laissé dans le pétrin une femme dans le besoin => en détresse »).
On y trouve la forme verbale « lieten », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « LATEN ». Ce verbe « LATEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez l’expression « in de steek laten ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 35 19490601 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 10 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 29/08/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 35 (1 juni 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Bloed en schande” (1929), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk X (“Gruwelijke moord”), zonder pentekening.
Vanaf de aflevering nummer 17 (26 januari 1949) wordt G. Opdebeek (X2 ? …), zoon van Lode Opdebeek (1869-1930), als “verantwoordelijk opsteller” vermeld.

Nom : GEVANGEN VTT VANGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Triphine) geeft zich (dadelijk) gevangen ! » (« Elle se donne prise = prisonnière => Elle se rend ! »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEVANGEN » (utilisée ici comme ADJECTIF ATTRIBUT, toujours INVARIABLE en langue néerlandaise), participe passé provenant de l’infinitif « VANGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Ce participe passé est construit sur l’INFINITIF « VANGEN ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve la forme verbale « GEVANGEN », derrière le complément éventuel (« dadelijk ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 168 WEEKBLAD KUIFJE 53 19581231 - Rajouté le 28/08/2022

Description : Plaat nummer 168 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 53 van het weekblad « KUIFJE » op 31 december 1958. De titel daarvan is « « Hendrik IV » (« Henri IV ») en met 5 deeltjes : « Ventre-saint-gris ! », « Een maarschalk » (« Le Maréchal de Biron, décapité en 1602 »), «Sully » (« Le duc de Sully »), « De zondagse kip IV » (« La poule du dimanche ») en « Hegemonie over Europa » (« Le grand dessein »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 06 HILDEBRAND - Rajouté le 28/08/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De veerschipper” door HILDEBRAND (schuilnaam van Nicolaas BEETS) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk).

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0357 - Rajouté le 27/08/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 357. “De jonge kolonist”, aflevering 357 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1929 (19290519 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : HOUDT SCHUIL OTT SCHUILHOUDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij houdt zich op het eiland schuil » (« il se cache sur l’île »)
On y trouve la forme verbale « houdt … schuil », qui provient de l’infinitif « SCHUILHOUDEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « HOUDEN ».
Lorsque « SCHUILHOUDEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la particule séparable « UIT », derrière le complément (« op het eiland »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que si cette forme verbale se présente différemment dans l’extrait de BD ci-dessous, c’est parce qu’elle se trouve dans une phrase subordonnée (introduite par « DAT »), où verbe et « particule séparable » sont « fusionnés », à la fin de la phrase.

Nom : ABRAHAM HANS HERDER HOOGLANDEN KINDERBIBLIOTHEEK 358 - Rajouté le 27/08/2022

Description : In bijlage vindt U “De herder van de Hooglanden”, aflevering 358 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het verhaal vindt in Schotland plaats.
Er is een illustratie op bladzijde 9.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : KWAMEN OVT KOMEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Op één of andere manier kwamen de speurders erachter » (« De l’une ou l’autre façon les détectives l’apprirent »).
On trouve, dans la phrase principale, notamment la forme verbale « KWAMEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Op één of andere manier »), cela engendre une INVERSION : le sujet « de speurders » passe derrière le verbe « kwamen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 167 WEEKBLAD KUIFJE 52 19581224 - Rajouté le 25/08/2022

Description : Plaat nummer 167 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 52 van het weekblad « KUIFJE » op 24 december 1958. De titel daarvan is « Don Quijote » (« Don Quichotte ») en met 5 deeltjes : « In een klein dorp » (« Dans un petit village de la Mancha »), « Windmolens » (« Moulins à vent »), « Wat Cervantes niet zei » («Ce que Cervantes n’a pas dit »), « Struikrovers » (« Les brigands ») en « Een gek of een wijzen ? » (« Un fou ou un sage ? »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION 43j ROBESPIERRE 1913 - Rajouté le 25/08/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 481), uit de eerste uitgave van Robespierre en Charlotte Corday (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1913, 1558 bladzijden) door Johan Verhiest. De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.
Tussen de illustraties zijn er pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : LIET OVT LATEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Chantal) liet mij in haar plaats vertrekken » (« Elle me laissa partir à sa place »).
On y trouve la forme verbale « liet », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « LATEN ». Ce verbe « LATEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez le REJET de la forme verbale « vertrekken » derrière les compléments (« mij » et « in haar plaats »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 23 EMIEL WALRAVENS PENTEKENINGEN - Rajouté le 25/08/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 23 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : BRACHT OP OVT OPBRENGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Chantal) bracht begrip voor mijn situatie op » (« Elle témoigna de la compréhension envers ma situation »).
On y trouve la forme verbale « bracht … OP », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « OPbrengen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « BRENGEN ».
Le verbe « BRENGEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « OPbrengen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de cette composante « OP », derrière les compléments (« begrip » et « voor mijn situatie ») à la fin de la phrase :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 166 WEEKBLAD KUIFJE 51 19581217 - Rajouté le 23/08/2022

Description : Plaat nummer 166 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 51 van het weekblad « KUIFJE » op 17 december 1958. De titel daarvan is « El pobre coronado » (« El pobre coronado, c’était don Quichotte ») en met 5 deeltjes : « Philips III » (« Philippe III en 1598 »), «Een schone dood » (« Une belle mort »), « Philips IV » (« Philippe IV jusqu’en 1665 »), « De koning der koningen » (« Le roi catholique d’Espagne, roi des rois ») en « Spanje is groot » (« Grandeur de l’Espagne du 17ème siècle »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ONGEMERKT VTT MERKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/08/2022

Description : La (quadruple) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij (Chantal) de weddenschap aanvaardde, kwam ik op het idee, vermomd met de ijzeren helm ongemerkt weg te komen … » (« Lorsqu’elle accepta le pari, j’eus l’idée, déguisée avec le casque de fer de partir sans être remarquée … »).
On y trouve notamment la forme verbale « ongemerkt », utilisé comme adjectif épithète ; s’il avait existé, un infinitif « ONMERKEN », lui-même construit sur « MERKEN », aurait eu un tel participe passé provenant, comme la grande majorité des verbes néerlandais, de ceux qui NE font PAS l’objet des « temps primitifs » mais font partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Le préfixe « ON- » (« UN- » en anglais) n’est PAS une « particule séparable » (même s’il réagit comme « OP ») et constitue en fait le contraire de « gemerkt ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 28 1943 3 - Rajouté le 23/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 28 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.

Nom : VERMOMD VTT VERMOMMEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/08/2022

Description : La (triple) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij (Chantal) de weddenschap aanvaardde, kwam ik op het idee, vermomd met de ijzeren helm … » (« Lorsqu’elle accepta le pari, j’eus l’idée, déguisée avec le casque de fer… »).
On y trouve notamment la forme verbale « vermomd », participe passé provenant de l’infinitif « VERMOMMEN ». Ce verbe « VERMOMMEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « vermom ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence par le préfixe « VER » (c’est aussi le cas pour les verbes commençant par les préfixes BE-, ER-, GE,- HER- et ONT-) : (« GE ») + « VERMOM » + « D » = « VERMOMD »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 165 WEEKBLAD KUIFJE 50 19581210 - Rajouté le 21/08/2022

Description : Plaat nummer 165 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 50 van het weekblad « KUIFJE » op 10 december 1958. De titel daarvan is « Rubens » (« Rubens ») en met 5 deeltjes : « Een lieve moeder » (« Une mère admirable en 1577 »), « Zijn terugkeer » (« Son retour / Quand il revint en 1609 »), « De kruisafdoening » (« La descente de croix en 1612 »), « Het centrum van de wereld » (« Le centre d’un monde ») en « De barok » (« Le baroque »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 34 19490525 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 10 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 21/08/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 34 (25 mei 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Vrouwenhoofden rollen op het schavot” (tussen 1793 en 1884), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk X (“Gruwelijke moord”), zonder pentekening.

Nom : KWAM OVT KOMEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/08/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij (Chantal) de weddenschap aanvaardde, kwam ik op het idee … » (« Lorsqu’elle accepta le pari, j’eus l’idée … »).
On trouve, dans la phrase principale, notamment la forme verbale « KWAM », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par l’équivalent d’un complément (la phrase subordonnée introduite par « Toen » joue ici ce rôle), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « kwam »

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0356 - Rajouté le 20/08/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 356. “Een Vlaamsche jongen in Amerika”, aflevering 356 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1929 (19290512 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : AANVAARDDE OVT AANVAARDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij (Chantal) zij de weddenschap aanvaardde … » (« Lorsqu’elle accepta le pari … »).
Ce verbe « AANVAARDEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik AANVAARD ») se terminant par la consonne « D », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« AANVAARD » + « DE » = « AANVAARDDE ».
Notez que si l’on ne s’était pas trouvé dans une phrase subordonnée (introduite ici par « Toen »), il n’y aurait pas eu un REJET du verbe derrière le complément (« de weddenschap »).

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 05 ITH - Rajouté le 20/08/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De straatjongen” (N°10), door I.T.H., met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870, uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk).

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 164 WEEKBLAD KUIFJE 49 19581203 - Rajouté le 20/08/2022

Description : Plaat nummer 164 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 49 van het weekblad « KUIFJE » op 3 december 1958. De titel daarvan is « Palestrina dirigeert » (« Palestrina au pupitre ») en met 5 deeltjes : « Giovanni Pierluigi », « Grote schrijvers » (« De grand écrivains / A vos places ! »), « Grote geleerden » (« De grands savants »), « Grote artiesten » (« De grands artistes ! ») en « Een hymne » (« Un hymne / Chantons ! »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS JONGE KOLONIST KINDERBIBLIOTHEEK 357 - Rajouté le 20/08/2022

Description : In bijlage vindt U “De jonge kolonist”, aflevering 357 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HOOPTEN OVT HOPEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/08/2022

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Van toen af hoopten zij hem (Erwan) te vinden door mij te volgen » (« Dès lors ils espéraient / espérèrent retrouver Erwan en me suivant »).
Le verbe « HOPEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoop») se terminant par la consonne « P », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« HOOP » + « TE » + « N » (pluriel) = « HOOPTEN ».
La phrase commençant par un complément (« Van toen af »), cela engendre une INVERSION : le sujet « zij » passe derrière le verbe « hoopten ».

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION 43i ROBESPIERRE 1913 - Rajouté le 19/08/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 177), een portret, uit de eerste uitgave van Robespierre en Charlotte Corday (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1913, 1558 bladzijden) door Johan Verhiest. De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.
Tussen de illustraties zijn er pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ONTDEKTE OVT ONTDEKKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij ontdekte mijn verblijf in Brussel » (« Il découvrit ma résidence à Bruxelles »).
On y trouve notamment le verbe « ONTDEKKEN », lui-même construit sur « DEKKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik ontdek ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« ONTDEK » + « TE » = « ONTDEKTE ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 163 WEEKBLAD KUIFJE 48 19581126 - Rajouté le 18/08/2022

Description : Plaat nummer 163 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 48 van het weekblad « KUIFJE » op 26 november 1958. De titel daarvan is « In de schaduw van het Kreml » (« Dans l’ombre du Kremlin en met 5 deeltjes : « De tsarenkroon » (« La couronne de tsar en 1551 »), «Grosnoi » (« Ivan IV Groznoï le terrible »), « Een groot keizer » (« Un grand empeur => Grand rassembleur »), « Boris Godoenow » (« Boris Godounof en 1598 ») en « Een valse Dimitri » («Un faux Dmitri en 1605 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 22 - Rajouté le 18/08/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 22 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : TRAPTE IN OVT INTRAPPEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Thornton) trapte er niet in » (« Il ne tomba pas dedans < dans le piège »).
On y trouve, à première vue, la forme verbale « trapte … IN », provenant de l’infinitif « INtrappen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « TRAPPEN ».
Le verbe « TRAPPEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik trap») se terminant par la consonne « P », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « TRAP » + « TE » = « TRAPTE ».
Quand « INtrappen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « IN » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « IN », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« er »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Nous avons plus vraisemblablement affaire à un « adverbe pronominal », « DAARin » pour « ERin ». On aurait en effet pu avoir les variantes suivantes de la phrase : « Hij trapte niet daarin ! » ou « Hij trapte niet erin ».

Nom : WAS OVT ZIJN 8 OMTE ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/08/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het was een opzet om de achtervolgers te misleiden » (« C’était une manoeuvre pour semer les poursuivants »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici «de achtervolgers ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « vertrekken ».

© 2022, Bernard GOORDEN, voor de grammatica. Autres exemples à https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=vandersteen

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 162 WEEKBLAD KUIFJE 47 19581119 - Rajouté le 16/08/2022

Description : Plaat nummer 162 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 47 van het weekblad « KUIFJE » op 19 november 1958. De titel daarvan is « De verovering van het koninkrijk » (« La conquête du royaume par Henri IV ») en met 5 deeltjes : « Een soldaat » (« Henri de Navarre, (sentait le) soldat »), « Een witte vederbos » («Ralliez-vous à mon panache blanc ! / bataille d’Ivry, 1590 »), «Alexander Farnese » (« Alexandre Farnèse débloque Paris »), « De dodensprong » («Le saut périlleux » / « Paris vaut bien une messe … : Henri IV abjura en 1593 ») en « De vrede » (« La paix / l’apaisement : l’Edit de Nantes en 1598 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 33 19490518 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 09 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 16/08/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 33 (18 mei 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Een vermaard wetsdokter Dr Paul” (1941), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk IX (“Listige aftroggelarij”), zonder pentekening.

Nom : STELDE GERUST OVT GERUSTSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een brief stelde mij gerust ... » (« Une lettre m’a rassuré »).
On y trouve la forme verbale « stelde … GERUST », provenant de l’infinitif « GERUSTstellen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « STELLEN ».
Ce verbe « STELLEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik stel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « STEL » + « DE » = « STELDE ».
Quand « GERUSTstellen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « GERUST » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément (« mij »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 27 1943 3 JAN WATERSCHOOT - Rajouté le 15/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 27 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De 2 (twee) pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : SCHROK OVT SCHRIKKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/08/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen juffrouw Stippenlift hem als drenkeling beschreef, schrok ik geweldig » (« Lorsque mademoiselle Stippenlift le décrivit comme noyé, … »).
On y trouve notamment, dans la phrase principale, la forme verbale « SCHROK », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « SCHRIKKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
C’est dans Ia mesure où l’autre phrase joue le rôle d’un complément que cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe «schrok».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 161 WEEKBLAD KUIFJE 46 19581112 - Rajouté le 14/08/2022

Description : Plaat nummer 161 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 46 van het weekblad « KUIFJE » op 12 november 1958. De titel daarvan is « De drie Hendriken » (« Les trois Henri ») en met 5 deeltjes : « De koning van Frankrijk » («Le roi de France Henri III »), «De koning van Parijs » (« Henri de Guise, Henri le Balafré, roi de Paris »), « De moord van Blois » («Le crime de Blois en 1588 : l’assassinat du duc de Guise »), «De moord van Saint-Cloud» (« Le crime de Saint-Cloud en 1589 : l’assassinat de Henri III ») en « De koning van Navarra » (« Le roi de Navarre Henri IV»).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 04 KNEPPELHOUT - Rajouté le 14/08/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De poffertjesbakster” (N°37), door Johannes KNEPPELHOUT (1814-1885) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar Herman Frederik Carel ten Kate (1822-1891), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0355 - Rajouté le 13/08/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 355. “Grootmoeders helpers” (naar L. ALCOTT), aflevering 355 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1929 (19290505 ? …) uitgegeven. De naam Abraham HANS wordt op de kaft NIET vermeld maar er is wel een tweede verhaal, van hem : “De bespieders van Jan Breydel”, dat in 1300 plaatsvindt (op bladzijden 18-32).

Nom : BESCHREEF OVT BESCHRIJVEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen juffrouw Stippenlift hem als drenkeling beschreef … » (« Lorsque mademoiselle Stippenlift le décrivit comme noyé … »).
On y trouve la forme verbale « BESCHREEF », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « BESCHRIJVEN », lui-même construit sur « SCHRIJVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que si l’on ne s’était pas trouvé dans une phrase subordonnée (introduite par « Toen »), il n’y aurait pas eu un REJET du verbe derrière les compléments (« hem » et « als drenkeling »).

Nom : ABRAHAM HANS VLAAMSCHE JONGEN IN AMERIKA KINDERBIBLIOTHEEK 356 - Rajouté le 13/08/2022

Description : In bijlage vindt U “Een Vlaamsche jongen in Amerika”, aflevering 356 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (schip) op bladzijde 20.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VERTREKKEN OMTE ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/08/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij wacht daar op mij om samen naar Amerika te vertrekken » (« Il m’attend là-bas pour / afin de partir ensemble pour l’Amérique »).
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (ici «samen » et « naar Amerika ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « vertrekken ».
Notez l’expression « OP iemand wachten ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 160 WEEKBLAD KUIFJE 45 19581105 - Rajouté le 12/08/2022

Description : Plaat nummer 160 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 45 van het weekblad « KUIFJE » op 5 november 1958. De titel daarvan is « De godsdienst-oorlogen » (« Les guerres de religion ») en met 5 deeltjes : « Zes en dertig jaar lang » (« Ce fut terrible, pendant 36 ans, jusqu’en 1598 »), « Acht oorlogen » (« 8 guerres !»), « De vrede van Saint-Germain » (« La Paix de Saint-Germain en 1570 »), « Coligny » (« L’amiral Gaspard de Coligny ») en « De Bartholomeusnacht » (« Le massacre de la Saint Barthélemy en 1572 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION 43H ROBESPIERRE 1913 - Rajouté le 12/08/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 1469) uit de eerste uitgave van Robespierre en Charlotte Corday (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1913, 1558 bladzijden) door Johan Verhiest. De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.
Tussen de illustraties zijn er pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : DOOK ONDER OVT ONDERDUIKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij dook op het eiland Ouessant onder » (« Il se planqua sur l’île d’Ouessant »).
On y trouve la forme verbale « DOOK », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant du verbe à particule séparable « ONDERDUIKEN », construit sur l’infinitif « DUIKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et fait partie d’une catégorie importante de verbes irréguliers au prétérit, celle des « UI », donnant «O» aux temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que la particule séparable « ONDER » devrait normalement faire l’objet d’un REJET, derrière le complément (ici « op het eiland Ouessant ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 21 - Rajouté le 11/08/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 21 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MAAKTE OVT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Erwan) maakte een omweg over Europa om hen kwijt te spelen » (« Il fit un détour par l’Europe pour les semer »).
On y trouve notamment le verbe « MAKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « MAAK » + « TE » = « MAAKTE ».
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici «hen») s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « spelen ». Notez que la particule séparable « kwijt » (de l’expression kwijtspelen ») se place juste devant le « TE ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 159 WEEKBLAD KUIFJE 44 19581029 - Rajouté le 10/08/2022

Description : Plaat nummer 159 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 44 van het weekblad « KUIFJE » op 29 oktober 1958. De titel daarvan is « Catharina de Medici » (« Catherine de Médicis ») en met 5 deeltjes : « Moeder en zoon » (« Mère et fils = Charles IX et sa mère »), « Tussen twee waters » (« Entre deux eaux / Politique de bascule entre Huguenots et Guises »), « Het colloquium van Poissy » (« Le colloque de Poissy en 1561 »), « Het edikt van januari » («L’édit de janvier 1562 ») en « Wassy » (« Le massacre de Wassy en 1562»).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : AFPERSEN OMTE ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/08/2022

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De detectives gingen voor eigen rekening werken om de uitvinder (Edison) ermee af te persen » (« Les détectives allèrent => roulèrent pour leur propre compte pour avoir / afin d’avoir en mains les pousses de bambou »).
On y trouve notamment la forme verbale « GINGen » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (ici «de uitvinder » et « ermee ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « persen ». Notez que la particule séparable « AF » (du verbe afpersen ») se place juste devant le « TE ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 26 1943 3 - Rajouté le 09/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 26 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : GINGEN OVT GAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/08/2022

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De detectives gingen voor eigen rekening werken om de bamboestalen in handen te krijgen » (« Les allèrent => roulèrent pour leur propre compte pour avoir en mains les pousses de bambou »).
On y trouve notamment la forme verbale « GINGen » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (ici «de bamboestalen» et « in handen ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « krijgen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 158 WEEKBLAD KUIFJE 43 19581022 - Rajouté le 08/08/2022

Description : Plaat nummer 158 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 43 van het weekblad « KUIFJE » op 22 oktober 1958. De titel daarvan is « De hugenoten » (« Les huguenots ») en met 5 deeltjes : « Een kleine jongen » (« Un petit garçon : Agrippa d’Aubigné en 1552 »), « De samenzwering » (« La conjuration d’Amboise »), « Mislukking » (« Echec de la conjuration en 1560»), « De eed » (« Le serment d’Agrippa d’Aubigné ») en « In het jaar 1560 » (« François II de Valois mourut en 1560 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 32 19490511 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 09 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 08/08/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 32 (11 mei 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Een memorabele zitting van de Correctionele Politierechtbank” (1828), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk IX (“Listige aftroggelarij”), met een pentekening.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0354 - Rajouté le 07/08/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 354. “Gestrafte hoogmoed”, aflevering 354 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1929 (19290428 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : VOELDEN OVT VOELEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De vorderingen van het elektrisch licht waardoor ze zich (voelden) bedreigd voelden … » (« Les progressions / progrès de la lumière électrique par laquelle elles se sentent menacées … »).
On trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par «waardoor »), la forme verbale « voelden » (O.V.T. ou prétérit) de « VOELEN ».
N’oubliez pas que, dans une phrase subordonnée, la forme verbale (ici « voelden ») n’est plus à côté de son sujet (« ze ») et fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« bedreigd »), à la fin de la phrase, comme dans la variante suivante : « ze voelden zich bedreigd »). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 157 - Rajouté le 06/08/2022

Description : Plaat nummer 157 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 42 van het weekblad « KUIFJE » op 15 oktober 1958. De titel daarvan is « Het drama van Mary Stuart » (« Le drame de Mary Stuart ») en met 5 deeltjes : « Zij had charme » (« Marie Stuart avait du charme en 1558 »), « Edinburgh » (« Edimbourg »), « In Engeland » (« En Angleterre en 1568 »), « Het drama » (« Le drame de 1587 : Marie Stuart exécutée ») en « De Armada » (« L’invincible Armada en 1588 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BEDREIGD VTT BEDREIGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De vorderingen van het elektrisch licht waardoor ze zich (voelden) bedreigd voelden » (« Les progressions / progrès de la lumière électrique par laquelle elles se sentent menacées »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. On trouve donc la forme verbale « BEdreigd », participe passé provenant de l’infinitif « BEdreigen » (construit sur la première personne de l’indicatif présent : « ik BEdreig ») et NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Le participe passé « BEdreigd » fait normalement l’objet d’un REJET, comme au passé composé (avec l’auxiliaire « ZIJN ») ou à la voix passive (avec l’auxiliaire « WORDEN »), derrière le complément, à la fin de la phrase, ce que l’on constate dans la variante suivante : « ze voelden zich door de vorderingen van het elektrisch licht bedreigd ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROOTMOEDERs HELPERS KINDERBIBLIOTHEEK 355 - Rajouté le 06/08/2022

Description : In bijlage vindt U “Grootmoeders helpers” (naar L. ALCOTT), aflevering 355 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
De naam Abraham HANS wordt op de kaft NIET vermeld maar er is wel een tweede verhaal, van hem : “De bespieders van Jan Breydel”, dat in 1300 plaatsvindt (op bladzijden 18-32).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 03 JPH - Rajouté le 05/08/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De schaatsenrijder” door J.P.H. (misschien Jan Pieter HEIJE) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk).

Nom : NAMEN OVT NEMEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De Amerikaanse gasmaatschappijen namen Kimperton in dienst om op de hoogte te blijven» (« Les compagnies américaines de gaz prirent Kimperton en service => engagèrent Kimperton pour rester au courant »).
On y trouve notamment la forme verbale « namen », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici « op de hoogte ») s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « blijven ».

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION 43G ROBESPIERRE 1913 - Rajouté le 05/08/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 1213) uit de eerste uitgave van Robespierre en Charlotte Corday (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1913, 1558 bladzijden) door Johan Verhiest. De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.
Tussen de illustraties zijn er pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : BESPIED VTT BESPIEDEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/08/2022

Description : La quadruple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Nog vóór het schip afvoer merkte hij (Erwan) dat hij (door iemand) gevolgd en bespied werd » (« Encore avant => avant même que le bateau partît, il remarqua qu’il était suivi et espionné »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve donc la forme verbale « BEspied », participe passé provenant de l’infinitif « BEspieden », qui NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Le participe passé « BEspied » est identique à la première personne de l’indicatif présent (radical se terminant déjà par un D) et fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« door iemand »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici à l’O.V.T.) est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 156 WEEKBLAD KUIFJE 41 19581008 - Rajouté le 04/08/2022

Description : Plaat nummer 156 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 41 van het weekblad « KUIFJE » op 8 oktober 1958. De titel daarvan is « Elizabeth ») en met 5 deeltjes : « The merry queen = La joyeuse reine », « Een gouden eeuw » (« Un siècle d’or < grand règne, entre 1558 et 1603 »), « Shakespeare », « Te zijn of niet te zijn » (« Etre ou ne pas être ») en « De zee » («La mer »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 20 - Rajouté le 04/08/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 20 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GEVOLGD VTT VOLGEN 3 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/08/2022

Description : La quadruple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Nog vóór het schip afvoer merkte hij (Erwan) dat hij (door iemand) gevolgd en bespied werd » (« Encore avant => avant même que le bateau partît, il remarqua qu’il était suivi et espionné »).
On y trouve notamment la forme verbale « gevolgd », participe passé provenant de l’infinitif « VOLGEN ». Ce verbe « VOLGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik volg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « VOLG » + « D » = « GEVOLGD ».
Il y a REJET de ce participe passé, derrière le complément éventuel (« door iemand») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici à l’O.V.T.) est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : AFVOER VTT AFVAREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/08/2022

Description : La quadruple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Nog vóór het schip afvoer merkte hij (Erwan) dat hij gevolgd en bespied werd » (« Encore avant => avant même que le bateau partît, il remarqua qu’il était suivi et espionné »).
On y trouve (dans la phrase subordonnée introduite par « vóór » pour « VOORDAT ») la forme verbale «afvoer », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « AFVAREN » à « particule séparable », lui-même construit sur « VAREN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que si « AFVAREN » n’avait pas été dans une phrase subordonnée, on aurait mieux vu la particule « AF » se séparer de son infinitif « VAREN » comme dans la variante suivante :
« het schip voer af ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 155 WEEKBLAD KUIFJE 40 19581001 - Rajouté le 02/08/2022

Description : Plaat nummer 155 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 40 van het weekblad « KUIFJE » op 1 oktober 1958. De titel daarvan is « De heerschappij op zee » (« L’Empire des mers ») en met 5 deeltjes : « Barbarijse zeerovers » (« Les barbaresques en 1565 »), « Lepanto » (« La bataille navale de Lépante en 1571 »), « Een schitterende overwinning » (« Eclatante victoire »), « De kroon van Portugal » (« La couronne du Portugal, de 1578 à 1580 ») en « Meester van de wereld » (« Philippe II, roi du Portugal et maître du monde »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 25 1943 3 - Rajouté le 02/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 25 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : MERKTE OVT MERKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/08/2022

Description : La quadruple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Nog vóór het schip afvoer merkte hij (Erwan) dat hij gevolgd en bespied werd » (« Encore avant => avant même que le bateau partît, il remarqua qu’il était suivi et espionné »).
On y trouve (dans la phrase principale) la forme verbale « MERKTE », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « MERKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik merk ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « MERK » + « TE » = « MERKTE ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 31 19490427 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 09 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 01/08/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 31 (4 mei 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Meneer de Voorzitter ik ben onschuldig”, met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk IX (“Listige aftroggelarij”), zonder pentekening.

Nom : WACHTTE OVT WACHTEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/07/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij zond mijn man met de bamboestalen naar Amerika waar Edison ongeduldig wachtte » (« Il envoya mon mari avec les tiges de bambou en Amérique où Edison attendait impatiemment »).
On y trouve (dans la phrase subordonnée introduite par « WAAR ») la forme verbale « WACHTTE », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « WACHTEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik wacht ») se terminant par la consonne « T », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « WACHT » + « TE » = « WACHTTE ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 154 WEEKBLAD KUIFJE 39 19580924 - Rajouté le 31/07/2022

Description : Plaat nummer 154 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 39 van het weekblad « KUIFJE » op 24 september 1958. De titel daarvan is « De tragedie van de Nederlanden» (« La tragédie des Pays-Bas ») en met 5 deeltjes : « De zeventien provincies » (« Les dix-sept provinces »), « De Geuzen » (« Les gueux, à partir de 1566 »), « De hertog van Alva » (« Le duc d’Albe et 1568 »), « De Zwijger » (« Guillaume le Taciturne, de 1572 à 1579 ») en « Thyl Ulenspieghel of / ou Tijl Uilenspiegel »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0353 - Rajouté le 30/07/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 353. “De vriend van de zeekapitein” (naar Louis Enault), aflevering 353 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1929 (19290421 ? …) uitgegeven. Geen autor werd op omslag van de eerste uitgave vermeld ; de naam van Abraham HANS wordt wel op omslag van de tweede druk vermeld.

Nom : WILDEN OVT WILLEN REJET AANVATTEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/07/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij de terugreis wilden aanvatten … » (« Lorsqu’ils voulurent / voulaient entreprendre le voyage du retour … »).
On trouve, dans la phrase principale, WILDEN (au prétérit ou O.V.T.) provenant de l’auxiliaire de mode « WILLEN » (donnant actuellement WILDE – tendant à remplacer la forme plus ancienne WOU – au singulier du prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « aanvatten ») derrière le complément (« de terugreis »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. On le voit encore mieux dans la variante suivante : « zij wilden de terugreis aanvatten ».
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 02 HILDEBRAND - Rajouté le 30/07/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De schippersknecht” door HILDEBRAND (schuilnaam van Nicolaas BEETS) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk).

Nom : ABRAHAM HANS GESTRAFTE HOOGMOED KINDERBIBLIOTHEEK 354 - Rajouté le 30/07/2022

Description : In bijlage vindt U “Gestrafte hoogmoed”, aflevering 354 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (vermoedelijk van Otto GEERLING) op bladzijde 20.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEGEVEN VTT GEVEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/07/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Edison) had hen opdracht gegeven … » (« Il leur avait donné pour mission … »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEGEVEN », participe passé provenant de l’infinitif « GEVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Cette forme verbale est, comme on le voit, construite sur l’INFINITIF. Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « GEVEN » est conjugué à un temps du passé (ici plus-que-parfait), il y a REJET de son participe passé « gegeven » derrière les compléments (« hen » et « opdracht ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 153 WEEKBLAD KUIFJE 38 19580917 - Rajouté le 29/07/2022

Description : Plaat nummer 153 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 38 van het weekblad « KUIFJE » op 17 september 1958. De titel daarvan is « Het Escorial » (« A l’Escurial ») en met 5 deeltjes : « Grandioos en somber » («Grandiose et sombre »), « Een koerier ! » (« Un courrier / C’est là, à cette table, que travaille Philippe II »), « Don Carlos » (« Don Carlos, fils de Philippe II, est fou »), « De Arabieren » (« Les Morisques ») en « De Inquisitie » (« L’Inquisition à partir de 1559 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION 43F ROBESPIERRE 1913 - Rajouté le 29/07/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 289) uit de eerste uitgave van Robespierre en Charlotte Corday (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1913, 1558 bladzijden) door Johan Verhiest. De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.
Tussen de illustraties zijn er pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : AANGEWORVEN VTT AANWERVEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/07/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Mijn man (Erwan) werd door een ontdekkingsreiziger aangeworven » (« Mon mari fut embauché par un voyageur de découverte => explorateur »).
On y trouve la forme verbale « AANgeworven », participe passé provenant de l’infinitif « AANwerven », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « WERVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AANwerven » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « aanGEworven ».
Il y a REJET de la forme verbale « AANgeworven » derrière le complément («door een ontdekkingsreiziger ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici « WERD ») est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ». Il fait l’objet des « temps primitifs ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 19 - Rajouté le 28/07/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 19 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : PENTEKENINGEN Edmond VAN OFFEL 11 NAAR ANTWERPEN EN BRUSSEL MAEREVOET - Rajouté le 27/07/2022

Description : Ontdek de pentekeningen van / Découvrez les illustrations de Edmond VAN OFFEL (11) in / dans Op Vlaanderen mooie wateren (Naar Antwerpen en Brussel per motorboot, 1931) van / de Lodewijk MAEREVOET (1903-na 1969).
De 12 pentekeningen zijn / Les 12 illustrations sont : « Zicht op Temsche » (Vue sur Tamise) ; « De brug van Temsche » (Le pont de Tamise) ; « Zicht op Antwerpen » (Vue sur Anvers) ; « Het sas van Klein-Willebroek » (L’écluse à sas de Klein-Willebroek ); « Steenbakkerij » (Four à briques) ; « Zicht op Boom » (Vue de Boom) ; « Veerdam te Boom » (Digue à Boom) ; « Kerk te Laeken » (Eglise à Laeken) ; « Het Koninklijk Park en Kasteel te Laeken » (Le parc royal et le château de Laeken) ; « Dok Vergote en brug te Laeken » (Bassin Vergote et pont à Laeken) ; « De Groote Markt te Brussel » (La Grand’place à Bruxelles) ; « Lohengrin ».

Nom : ZOND OVT ZENDEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/07/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De uitvinder zond expedities over de hele wereld » (« L’inventeur envoya des expéditions dans le monde entier »).
On y trouve la forme verbale « ZOND », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « ZENDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 152 WEEKBLAD KUIFJE 37 19580910 - Rajouté le 27/07/2022

Description : Plaat nummer 152 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 37 van het weekblad « KUIFJE » op 10 september 1958. De titel daarvan is « Tot in de dood » (« Jusque dedans la mort ») en met 5 deeltjes : « Hendrik II » (« Henri II de Valois »), « Een meesterlijk zet » («Une mise magistrale / Un coup de maître : Les trois évêchés - Metz, Toul et Verdun - arrachés à Charles-Quint en 1552 »), « De troonafstand » («L’abdication de Charles-Quint en 1555 »), « Hendrik II tegen Philips II » (« Henri II contre Philippe II ») en « Huwelijk » (« Mariage => Le traité de Cateau-Cambrésis en 1559 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ZOND OVT ZENDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/07/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij zond mijn man met de bamboestalen naar Amerika » (« Il envoya mon mari avec les tiges de bambou en Amérique »).
On y trouve la forme verbale « ZOND », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « ZENDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 24 1943 3 - Rajouté le 26/07/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 24 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.

Nom : GESCHIKT VTT SCHIKKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/07/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een toeval deed hem ontdekken dat draden van bamboe het meest geschikt zijn » (« Un hasard lui fit découvrir que des fils de / en bambou sont le plus adéquats »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « geschikt », participe passé provenant de l’infinitif « SCHIKKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Quand « SCHIKKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé «geschikt» derrière le complément (« het meest ») à la fin de la phrase, comme on le voit mieux dans la variante suivante : « draden van bamboe zijn het meest geschikt ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 151 WEEKBLAD KUIFJE 36 19580903 - Rajouté le 25/07/2022

Description : Plaat nummer 151 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 36 van het weekblad « KUIFJE » op 3 september 1958. De titel daarvan is « Wie is de meester ? » (« A qui l’hégémonie ? ») en met 5 deeltjes : « Een tent uit goudbrokaat » (« Le camp du drap d’or »), « Alles verloren » (« Tout perdu = La bataille de Pavie en 1525 »), « Bourgondië » (« Bourgogne = François 1er prisonnier »), « De damesvrede » (« La paix des dames : Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, en 1529 ») en « Koppig » (« Têtu / Obstination de François 1er »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 30 19490427 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 09 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 25/07/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 30 (27 april 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Een groot romancier staat op” (Victor HUGO, 1851), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk IX (“Listige aftroggelarij”), zonder pentekening.

Nom : DEED OVT DOEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/07/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een toeval deed hem ontdekken dat draden van bamboe het meest geschikt zijn » (« Un hasard lui fit découvrir que des fils de / en bambou sont le plus adéquats »).
On y trouve la forme verbale « DEED », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « DOEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0352 - Rajouté le 23/07/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 352. “Het huis in de dennen”, aflevering 352 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1929 (19290414 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0351 - Rajouté le 23/07/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 352. “Het huis in de dennen”, aflevering 352 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1929 (19290414 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : VERWIKKELD VTT VERWIKKELEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/07/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We zijn ergens in verwikkeld waar we geen weet van hebben » (« Nous sommes mêlés quelque part / à quelque chose dont nous n’avons pas idée »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc la forme verbale « VERwikkeld », participe passé provenant de l’infinitif « VERwikkelen », qui NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Le participe passé « VERwikkeld » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« ergens »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 01 HILDEBRAND - Rajouté le 23/07/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De Leidsche peueraar” door HILDEBRAND (schuilnaam van Nicolaas BEETS) met gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk).

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Federici

Crédits