IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUREN VAN DEN DURVER KINDERBIBLIOTHEEK 363 - Rajouté le 17/09/2022

Description : In bijlage vindt U “De avonturen van den durver”, aflevering 363 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek.
Er is een illustratie op bladzijde 19.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Charly VERMEULEN geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : LAAT REJET GAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «laat Robert en Bertrand nu gaan ! » (« laisse maintenant aller => partir Robert en Bertrand ! »).
« LATEN » exige souvent (surtout à l’impératif) un REJET de l’infinitif (ici « gaan »), derrière les compléments (« Robert en Bertrand » et « nu »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 26 - Rajouté le 16/09/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 26 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GEGAAN VTT GAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Op het strand van Ouessant wordt er aan wal gegaan » (« il est débarqué => on débarque sur le rivage d’Ouessant »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEGAAN », participe passé provenant de l’infinitif « GAAN ». Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF. Le verbe « GAAN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase, à la voix passive (emploi de « WORDEN » au lieu de « ZIJN »), commençant par un complément (« Op het strand van Ouessant »), cela engendre une INVERSION : le sujet (sous-entendu) « er » passe derrière le verbe « wordt ». On aurait pu avoir la variante suivante : « er wordt op het strand van Ouessant aan wal gegaan ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 177 WEEKBLAD KUIFJE 09 19590304 - Rajouté le 15/09/2022

Description : Plaat nummer 177 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 9 van het weekblad « KUIFJE » op 5 mars 1959. De titel daarvan is « De skandinavische vorsten in de strijd » (« Les princes scandinaves dans la lutte ») en met 5 deeltjes : «Valtellina, een dal in de Italiaanse Alpen » (« Valtellina, une vallée dans les Alpes italiennes »), « Christiaan IV van Denemarken » («Christian IV du Danemark »), « Wallenstein» («Wallenstein ») « Het paleis van de kardinaal de Richelieu » (« Le palais du cardinal de Richelieu ») en « Gustaaf-Adolf II te Stockholm » («Gustave-Adolphe II à Stockholm »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 01 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 15/09/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 01 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1879-1914).

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION MARIA ANTOINETTE KONINGIN EN MARTELARES 1906 - Rajouté le 14/09/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 821), een portret, uit de (misschien) eerste uitgave van Maria-Antoinette koningin en Martelares (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1906 ?, 972 bladzijden). De autor is vermoedelijk Lode Opdebeek (1869-1930).
Tussen de illustraties is er missschien deze pentekening van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : TOEGESNELD VTT TOESNELLEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «toeGEsnelde dorpelingen zien de boot naar het eiland varen » (« des villageois accourus voient le bateau naviguer vers l’île »).
On y trouve notamment la forme verbale « toeGEsnelde », participe passé (utilisé ici comme adjectif, d’où la terminaison « E ») provenant de l’infinitif « TOESNELLEN », verbe dit « à particule séparable » lui-même construit sur « SNELLEN ».
Quand « TOEsnellen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « TOT ») de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « toeGEsnelde ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 176 WEEKBLAD KUIFJE 08 19590225 - Rajouté le 13/09/2022

Description : Plaat nummer 176 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 8 van het weekblad « KUIFJE » op 26 februari 1959. De titel daarvan is « De dertigjarige oorlog » (« La Guerre de Trente ans ») en met 5 deeltjes : « De droom van Frederik V, Keurvorst van Palts » (« Le rêve de Frédéric V, Prince-Electeur du Palatinat »), « Het venster uit !, in 1618 » (« Par la fenêtre ! La défenestration de Prague en 1618 »), « En de oorlog begon» (« Et la guerre commença ») « Bila Hora = witte berg, in 1620 » (« Bila Hora = la montagne blanche en 1620 ») en « De vrede in 1623 » (« La paix en 1623 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : KUNNEN REJET DIENEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/09/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Als we last met de plaatselijke bevolking krijgen, kunnen zij als gijzelaars dienen » (« Si nous avons des problèmes avec la population locale, ils peuvent servir d’otages »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« dienen »), derrière les complément (« als gijzelaars »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait pu avoir « MOGEN », l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE » : « Als we last met de plaatselijke bevolking krijgen, mogen zij als gijzelaars dienen».
La phrase subordonnée jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « zij » passe derrière le verbe « kunnen ».

Nom : WITLOX GOUDEN APPELS 1932 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 13/09/2022

Description : Ontdek De gouden appels (Antwerpen, Lode OPDEBEEK uitgever, 1932), vrije bewerking door Jos WITLOX (1867-1941) met 7 pentekeningen van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : SCHAKEL UIT OTT UITSCHAKELEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « « Schakel ik hem meteen uit ?... » (« Est-ce que je l’élimine tout de suite ?... »).
On y trouve la forme verbale « schakel … uit », provenant de l’infinitif « UITschakelen », lui-même construit sur « SCHAKELEN ».
Quand « UITschakelen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la cette particule « UIT » derrière les compléments (« hem » et « meteen ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GALG EN SCHAVOT 37 19490615 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 10 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 12/09/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 37 (15 juni 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Hoe Lucile Desmoulins stierf” (1794), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk X (“Gruwelijke moord”), zonder pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 08 HILDEBRAND - Rajouté le 11/09/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De huurkoetsier” door HILDEBRAND (schuilnaam van Nicolaas BEETS) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : OVERTUIGD VTT OVERTUIGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar ben ik van overtuigd = Daarvan ben ik overtuigd » (« J’en suis convaincue »).
On y trouve la forme verbale « overtuigd », participe passé provenant de l’infinitif « OVERTUIGEN ». Ce verbe « OVERTUIGEN » est considéré « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik overtuig ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas la particule «GE-» (commune à la majorité des participes passés) car il ne s’agit pas d’un verbe « à particule séparable ». On construit donc son participe passé comme suit : « OVERTUIG » + « D » = « OVERTUIGD ». Quand « OVERTUIGEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, s’il s’était agi d’un verbe « à particule séparable », cela aurait pu entraîner une séparation de la particule « OVER » de son infinitif proprement dit et le «GE-» se serait intercalé entre eux.
Le participe passé « overtuigd » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« daarvan »), à la fin de la phrase, ce que l’on constate mieux dans la variante suivante : « ik ben daarvan overtuigd ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Daar »), cela engendre une INVERSION: le sujet « ik » passe derrière le verbe « ben ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 175 WEEKBLAD KUIFJE 07 19590218 - Rajouté le 11/09/2022

Description : Plaat nummer 175 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 7 van het weekblad « KUIFJE » op 19 februari 1959. De titel daarvan is « De grootheid van het Koninkrijk » (« La grandeur du royaume ») en met 5 deeltjes : «Richelieu aan zijn schrijftafel » (« Richelieu à sa table de bureau »), « En het Keizerrijk ? … » (« Et l’Empire ? … »), « De keizers waren machteloos » (« Les empereurs étaient impuissants / désarmés») « De Evangelische Unie van de calvinistische prinsen in 1608 » (« L’Union Evangélique des princes calvinistes en 1608 ») en « Ferdinand II von Habsburg in 1619 » («Ferdinand II de Habsbourg en 1619 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0361 - Rajouté le 10/09/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 361. “Edelmoedigheid beloond” (vrij naar Van Lennep), aflevering 361 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1929 (19290616 ? …) uitgegeven. De naam van Abraham HANS wordt NIET vermeld.

Nom : MOET REJET TOEGEVEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/09/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Eer het zover is moet zij (Triphine) (iets) toegeven » (« Avant que l’on en soit là, elle doit révéler quelque chose »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION est l’infinitif « MOETEN». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« toegeven »), derrière le complément éventuel («iets»), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif, Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase principale commençant par la phrase subordonnée (introduite par « Eer »), qui joue le rôle d’un complément, cela engendre une INVERSION: le sujet « zij » passe derrière le verbe « moet ».

Nom : ABRAHAM HANS DURVER KINDERBIBLIOTHEEK 362 - Rajouté le 10/09/2022

Description : In bijlage vindt U “De durver”, aflevering 362 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”, heruitgegeven (nummer 27) in 1951.
Er is een illustratie op bladzijde 16.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Charly MEULEMANS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET LOKKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De brand zal de dorpelingen hierheen lokken » (« L’incendie va attirer les villageois par ici »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ». Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« lokken ») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« de dorpelingen » et « hierheen »), à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 174 WEEKBLAD KUIFJE 06 19590211 - Rajouté le 09/09/2022

Description : Plaat nummer 174 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 6 van het weekblad « KUIFJE » op 12 februari 1959. De titel daarvan is « Zijn Majesteit » (« Sa Majesté ») en met 5 deeltjes : « Voorzorgen » (« Précautions »), « La Rochelle, het wespennest, in 1628 » (« La Rochelle, le nid de guêpes, en 1628 »), « Guiton, burgemeester van La Rochelle» (« Guiton, bourgmestre de La Rochelle »), « De vrede » (« La paix ») en « Organisatie » (« Organisation »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ZOU REJET VERRADEN WEDDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/09/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dacht je werkelijk dat ik mijn man zou verraden ? » (« Pensais-tu vraiment que je trahirais mon mari ? »).
Dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), l’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale, ici « verraden », derrière le complément (« mijn man »), à la fin de la phrase, et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
N’oublions pas que dans une phrase subordonnée le verbe n’est plus à côté de son sujet (ici « ik »).

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 25 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 08/09/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 25 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : DACHT OVT DENKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/09/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dacht je werkelijk dat ik mijn man zou verraden ? » (« Pensais-tu vraiment que je trahirais mon mari ? »).
On y trouve la forme verbale « DACHT », à l’O.V.T. ou prétérit, provenant de l’infinitif « DENKEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 173 WEEKBLAD KUIFJE 05 19590204 - Rajouté le 07/09/2022

Description : Plaat nummer 173 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 5 van het weekblad « KUIFJE » op 5 februari 1959. De titel daarvan is « De kardinaal Richelieu » (« Le cardinal Richelieu ») en met 5 deeltjes : « Zijn eminentie » (« Son éminence »), « Het kabinet van de koning Lodewijk XIII » (« Le cabinet du roi Louis XIII »), « Het kan verkeren » (« La chance peut tourner ») « In 1632, Brussel, de herberg van de prinsen in ballingschap » (« En 1632, Bruxelles, l’auberge des princes en exil ») en « In 1642, de markies de Cinq-Mars » (« En 1642, le marquis de Cinq-Mars »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 uitgave 1943 3 INTERNET LINKS - Rajouté le 06/09/2022

Description : Ontdek de 30 hoofdstukken uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave van 1902 ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : HOUDT SCHUIL OTT SCHUILHOUDEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waar houdt hij (Erwan) zich met de bamboestalen schuil? » (« Où se cache-t-il avec les pousses de bambou ? »)
On y trouve la forme verbale « houdt … schuil », qui provient de l’infinitif « SCHUILHOUDEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « HOUDEN ».
Lorsque « SCHUILHOUDEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la particule séparable « UIT », derrière le complément (« met de bamboestalen »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que si cette forme verbale se présente différemment dans l’extrait de BD ci-dessous, c’est parce qu’elle se trouve dans une phrase subordonnée (introduite par « DAT »), où verbe et « particule séparable » sont « fusionnés », à la fin de la phrase.

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 30 1943 3 - Rajouté le 06/09/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 30 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET PRATEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Nu zal je (daarover) praten » (« Maintenant, tu vas parler »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ». Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« praten ») à la fin de la phrase, derrière le complément éventuel (« daarover »), à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Nu »), cela engendre une INVERSION : le sujet « je » passe derrière le verbe « zal ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 172 WEEKBLAD KUIFJE 04 19590128 - Rajouté le 05/09/2022

Description : Plaat nummer 171 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 3 van het weekblad « KUIFJE » op 29 januari 1959. De titel daarvan is « Dromen van een krant : Théophraste Renaudot en de ‘ Gazette de France’ » (« Rêves d’un journal ») en met 5 deeltjes : «Musketiers » (« Mousquetaires »), «Maria de Medici » (« Marie de Médicis »), « Hij beleefde dit » (« Il vécut ceci ») « Wat een tijd ! Concini werd vermoord in 1617 » (« Quelle époque ! Concini est assassiné en 1617 ») en « De aalmoezenier van de koningin : Armand du Plessis de Richelieu » («L’aumônier de la reine »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 36 19490608 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 10 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 05/09/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 36 (8 juni 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Hoe het hoofd van Danton op het schavot rolde” (1794), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk X (“Gruwelijke moord”), met een pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 07 HILDEBRAND - Rajouté le 04/09/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De barbier” door HILDEBRAND (schuilnaam van Nicolaas BEETS) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : GEROOSTERD VTT ROOSTEREN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/09/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « « Kom naar beneden tenzij je liever levend (wordt) geroosterd wordt ! » (« Descends à moins que tu préfères être rôti vivant ! »)
On trouve dans la phrase subordonnée (introduite par « tenzij ») la forme verbale geroosterd », participe passé provenant de l’infinitif « ROOSTEREN ». Ce verbe « ROOSTEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « ik rooster ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés:
« GE » + « ROOSTER » + « D » = « GEROOSTERD ».
Quand « ROOSTEREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « geroosterd » derrière les compléments (« liever » et « levend ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0360 - Rajouté le 03/09/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 360. “De twee Robinson Crusoë’s”, aflevering 360 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1929 (19290609 ? …) door Helena HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 03598 - Rajouté le 03/09/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 359. “Na lijden komt verblijden”, aflevering 359 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1929 (19290602 ? …) door Walter JONCKEERE uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0358 - Rajouté le 03/09/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 358. “De herder van de Hooglanden”, aflevering 358 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1929 (19290526 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : WERP WEG IMPERATIF WEGWERPEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Werp jouw pistolen weg ! » (« Jetez vos revolvers ! »).
On y trouve notamment, à l'impératif, la forme verbale « werp … WEG » (comme à l’O.T.T. : « ik werp WEG »), provenant de l’infinitif « WEGwerpen » dit « à particule séparable », lui-même construit sur le verbe « WERPEN ».
Quand « WEGwerpen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « WEG » de son infinitif proprement dit, et son REJET, derrière le complément (« jouw pistolen »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 171 WEEKBLAD KUIFJE 03 19590121 - Rajouté le 03/09/2022

Description : Plaat nummer 171 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 3 van het weekblad « KUIFJE » op 22 januari 1959. De titel daarvan is « Zweden » (« Suède ») en met 5 deeltjes : « De zonen van Gustaaf Wasa in 1560 » (« Les fils de Gustaaf Wasa en 1560 »), « Erik XIV tot 1577 » (« Eric XIV jusqu’en 1577 »), « Johan III » («Johan III ») « Karel IX tot 1611» (« Charles IX de Suède jusqu’en 1611 ») en « Gustaaf II Adolf, een zeventienjarige koning » (« Gustave II Adolphe, un roi de dix-sept ans »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : EDELMOEDIGHEID BELOOND KINDERBIBLIOTHEEK 361 VAN LENNEP ABRAHAM HANS - Rajouté le 03/09/2022

Description : In bijlage vindt U “Edelmoedigheid beloond” (vrij naar Van Lennep), aflevering 361 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het verhaal vindt in 1270 plaats.
De kaftillustratie is misschien aan Victor Dedoncker te wijten.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HOUD WEG IMPERATIF WEGHOUDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/09/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Houd hem van de deur weg ! » (« Tiens-le à l’écart de la porte ! »).
On y trouve notamment, à l'impératif, la forme verbale « houd … WEG » (comme à l’O.T.T. : « ik houd WEG »), provenant de l’infinitif « WEGhouden » dit « à particule séparable », lui-même construit sur le verbe « HOUDEN ».
Quand « WEGhouden » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « WEG » de son infinitif proprement dit, et son REJET, derrière les compléments (« hem» et « van de deur »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZULLEN REJET DWINGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/09/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We zullen hen dwingen naar buiten te komen » (« Nous allons les forcer à / obliger à venir à l’extérieur => à sortir »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ». Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« dwingen ») à la fin de la phrase, derrière le complément (« hen »), à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 170 WEEKBLAD KUIFJE 02 19590114 - Rajouté le 01/09/2022

Description : Plaat nummer 170 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 2 van het weekblad « KUIFJE » op 15 januari 1959. De titel daarvan is « Piet Heyn : zijn naam is klein » (« Piet Heyn : son nom est petit ») en met 5 deeltjes : «De Oost-Indische Compagnie in 1602 » (« La Compagnie des Indes orientales en 1602 »), «Oost-Indië » (« Les Indes orientales »), « West-Indië en 1621 » (« Les Indes occidentales en 1621 ») « De Synode van Doordrecht » (« Le Synode de Doordrecht »), « De kapers : Piet Heyn of Jan Vanhoren » (« Les corsaires : Piet Heyn ou Jan Vanhoren ») en « De vliegende Hollander » (« Le Hollandais volant »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 24 - Rajouté le 01/09/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 24 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MAAK KLAAR IMPERATIF KLAARMAKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maak de brandbommen klaar ! » (« Préparez les bombes incendiaires ! »).
On y trouve notamment, à l'impératif, la forme verbale « maak … KLAAR » (comme à l’O.T.T. : « ik maak klaar »), provenant de l’infinitif « KLAARmaken » dit « à particule séparable », lui-même construit sur le verbe « MAKEN ».
Quand « KLAARmaken » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « KLAAR » (ancien adjectif) de son infinitif proprement dit, et son REJET, derrière le complément (« de brandbommen »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : HOEPEL OP IMPERATIF OPHOEPELEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hoepel (van hier) op ! » (« Fichez le camp ! »).
On y trouve la forme verbale « hoepel … OP », impératif présent provenant du verbe « OPhoepelen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « HOEPELEN ».
Quand « OPhoepelen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit et il y a REJET de cette particule séparable « OP » derrière le complément éventuel (« van hier »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes comme une « particule séparable »), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 169 WEEKBLAD KUIFJE 01 19590107 - Rajouté le 30/08/2022

Description : Plaat nummer 169 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 1 van het weekblad « KUIFJE » op 8 januari 1959. De titel daarvan is « De Verenigde Provincies » (« Les Provinces Unies ») en met 5 deeltjes : « De Staten-generaal » (« Les Etats-Généraux »), «Maurits van Nassau, de Stadhouder » (« Maurits de Nassau, le ‘Gouverneur’ »), « De Synode van Doordrecht » (« Le Synode de Doordrecht »), «Frederik-Hendrik van Nassau in 1625 » («Frederik-Hendrik de Nassau en 1625 ») en « De Gouden Eeuw = De zeventiende eeuw » (« Le Siècle d’or = Le 17ème siècle »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 29 1943 3 - Rajouté le 30/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 29 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.

Nom : LIETEN OVT LATEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We lieten nog nooit een vrouw in nood in de steek » (« Nous ne laissâmes jamais / n’avons jamais laissé dans le pétrin une femme dans le besoin => en détresse »).
On y trouve la forme verbale « lieten », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « LATEN ». Ce verbe « LATEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez l’expression « in de steek laten ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 35 19490601 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 10 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 29/08/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 35 (1 juni 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Bloed en schande” (1929), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk X (“Gruwelijke moord”), zonder pentekening.
Vanaf de aflevering nummer 17 (26 januari 1949) wordt G. Opdebeek (X2 ? …), zoon van Lode Opdebeek (1869-1930), als “verantwoordelijk opsteller” vermeld.

Nom : GEVANGEN VTT VANGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Triphine) geeft zich (dadelijk) gevangen ! » (« Elle se donne prise = prisonnière => Elle se rend ! »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEVANGEN » (utilisée ici comme ADJECTIF ATTRIBUT, toujours INVARIABLE en langue néerlandaise), participe passé provenant de l’infinitif « VANGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Ce participe passé est construit sur l’INFINITIF « VANGEN ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve la forme verbale « GEVANGEN », derrière le complément éventuel (« dadelijk ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 168 WEEKBLAD KUIFJE 53 19581231 - Rajouté le 28/08/2022

Description : Plaat nummer 168 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 53 van het weekblad « KUIFJE » op 31 december 1958. De titel daarvan is « « Hendrik IV » (« Henri IV ») en met 5 deeltjes : « Ventre-saint-gris ! », « Een maarschalk » (« Le Maréchal de Biron, décapité en 1602 »), «Sully » (« Le duc de Sully »), « De zondagse kip IV » (« La poule du dimanche ») en « Hegemonie over Europa » (« Le grand dessein »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 06 HILDEBRAND - Rajouté le 28/08/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De veerschipper” door HILDEBRAND (schuilnaam van Nicolaas BEETS) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk).

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0357 - Rajouté le 27/08/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 357. “De jonge kolonist”, aflevering 357 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1929 (19290519 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : HOUDT SCHUIL OTT SCHUILHOUDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij houdt zich op het eiland schuil » (« il se cache sur l’île »)
On y trouve la forme verbale « houdt … schuil », qui provient de l’infinitif « SCHUILHOUDEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « HOUDEN ».
Lorsque « SCHUILHOUDEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la particule séparable « UIT », derrière le complément (« op het eiland »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que si cette forme verbale se présente différemment dans l’extrait de BD ci-dessous, c’est parce qu’elle se trouve dans une phrase subordonnée (introduite par « DAT »), où verbe et « particule séparable » sont « fusionnés », à la fin de la phrase.

Nom : ABRAHAM HANS HERDER HOOGLANDEN KINDERBIBLIOTHEEK 358 - Rajouté le 27/08/2022

Description : In bijlage vindt U “De herder van de Hooglanden”, aflevering 358 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. Het verhaal vindt in Schotland plaats.
Er is een illustratie op bladzijde 9.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : KWAMEN OVT KOMEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Op één of andere manier kwamen de speurders erachter » (« De l’une ou l’autre façon les détectives l’apprirent »).
On trouve, dans la phrase principale, notamment la forme verbale « KWAMEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Op één of andere manier »), cela engendre une INVERSION : le sujet « de speurders » passe derrière le verbe « kwamen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 167 WEEKBLAD KUIFJE 52 19581224 - Rajouté le 25/08/2022

Description : Plaat nummer 167 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 52 van het weekblad « KUIFJE » op 24 december 1958. De titel daarvan is « Don Quijote » (« Don Quichotte ») en met 5 deeltjes : « In een klein dorp » (« Dans un petit village de la Mancha »), « Windmolens » (« Moulins à vent »), « Wat Cervantes niet zei » («Ce que Cervantes n’a pas dit »), « Struikrovers » (« Les brigands ») en « Een gek of een wijzen ? » (« Un fou ou un sage ? »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION 43j ROBESPIERRE 1913 - Rajouté le 25/08/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 481), uit de eerste uitgave van Robespierre en Charlotte Corday (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1913, 1558 bladzijden) door Johan Verhiest. De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.
Tussen de illustraties zijn er pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : LIET OVT LATEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Chantal) liet mij in haar plaats vertrekken » (« Elle me laissa partir à sa place »).
On y trouve la forme verbale « liet », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « LATEN ». Ce verbe « LATEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez le REJET de la forme verbale « vertrekken » derrière les compléments (« mij » et « in haar plaats »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 23 EMIEL WALRAVENS PENTEKENINGEN - Rajouté le 25/08/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 23 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : BRACHT OP OVT OPBRENGEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Chantal) bracht begrip voor mijn situatie op » (« Elle témoigna de la compréhension envers ma situation »).
On y trouve la forme verbale « bracht … OP », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « OPbrengen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « BRENGEN ».
Le verbe « BRENGEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « OPbrengen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de cette composante « OP », derrière les compléments (« begrip » et « voor mijn situatie ») à la fin de la phrase :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 166 WEEKBLAD KUIFJE 51 19581217 - Rajouté le 23/08/2022

Description : Plaat nummer 166 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 51 van het weekblad « KUIFJE » op 17 december 1958. De titel daarvan is « El pobre coronado » (« El pobre coronado, c’était don Quichotte ») en met 5 deeltjes : « Philips III » (« Philippe III en 1598 »), «Een schone dood » (« Une belle mort »), « Philips IV » (« Philippe IV jusqu’en 1665 »), « De koning der koningen » (« Le roi catholique d’Espagne, roi des rois ») en « Spanje is groot » (« Grandeur de l’Espagne du 17ème siècle »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ONGEMERKT VTT MERKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/08/2022

Description : La (quadruple) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij (Chantal) de weddenschap aanvaardde, kwam ik op het idee, vermomd met de ijzeren helm ongemerkt weg te komen … » (« Lorsqu’elle accepta le pari, j’eus l’idée, déguisée avec le casque de fer de partir sans être remarquée … »).
On y trouve notamment la forme verbale « ongemerkt », utilisé comme adjectif épithète ; s’il avait existé, un infinitif « ONMERKEN », lui-même construit sur « MERKEN », aurait eu un tel participe passé provenant, comme la grande majorité des verbes néerlandais, de ceux qui NE font PAS l’objet des « temps primitifs » mais font partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Le préfixe « ON- » (« UN- » en anglais) n’est PAS une « particule séparable » (même s’il réagit comme « OP ») et constitue en fait le contraire de « gemerkt ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 28 1943 3 - Rajouté le 23/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 28 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.

Nom : VERMOMD VTT VERMOMMEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/08/2022

Description : La (triple) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij (Chantal) de weddenschap aanvaardde, kwam ik op het idee, vermomd met de ijzeren helm … » (« Lorsqu’elle accepta le pari, j’eus l’idée, déguisée avec le casque de fer… »).
On y trouve notamment la forme verbale « vermomd », participe passé provenant de l’infinitif « VERMOMMEN ». Ce verbe « VERMOMMEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « vermom ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence par le préfixe « VER » (c’est aussi le cas pour les verbes commençant par les préfixes BE-, ER-, GE,- HER- et ONT-) : (« GE ») + « VERMOM » + « D » = « VERMOMD »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 165 WEEKBLAD KUIFJE 50 19581210 - Rajouté le 21/08/2022

Description : Plaat nummer 165 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 50 van het weekblad « KUIFJE » op 10 december 1958. De titel daarvan is « Rubens » (« Rubens ») en met 5 deeltjes : « Een lieve moeder » (« Une mère admirable en 1577 »), « Zijn terugkeer » (« Son retour / Quand il revint en 1609 »), « De kruisafdoening » (« La descente de croix en 1612 »), « Het centrum van de wereld » (« Le centre d’un monde ») en « De barok » (« Le baroque »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 34 19490525 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 10 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 21/08/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 34 (25 mei 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Vrouwenhoofden rollen op het schavot” (tussen 1793 en 1884), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk X (“Gruwelijke moord”), zonder pentekening.

Nom : KWAM OVT KOMEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/08/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij (Chantal) de weddenschap aanvaardde, kwam ik op het idee … » (« Lorsqu’elle accepta le pari, j’eus l’idée … »).
On trouve, dans la phrase principale, notamment la forme verbale « KWAM », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par l’équivalent d’un complément (la phrase subordonnée introduite par « Toen » joue ici ce rôle), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « kwam »

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0356 - Rajouté le 20/08/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 356. “Een Vlaamsche jongen in Amerika”, aflevering 356 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1929 (19290512 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : AANVAARDDE OVT AANVAARDEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen zij (Chantal) zij de weddenschap aanvaardde … » (« Lorsqu’elle accepta le pari … »).
Ce verbe « AANVAARDEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik AANVAARD ») se terminant par la consonne « D », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« AANVAARD » + « DE » = « AANVAARDDE ».
Notez que si l’on ne s’était pas trouvé dans une phrase subordonnée (introduite ici par « Toen »), il n’y aurait pas eu un REJET du verbe derrière le complément (« de weddenschap »).

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 05 ITH - Rajouté le 20/08/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De straatjongen” (N°10), door I.T.H., met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870, uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk).

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 164 WEEKBLAD KUIFJE 49 19581203 - Rajouté le 20/08/2022

Description : Plaat nummer 164 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 49 van het weekblad « KUIFJE » op 3 december 1958. De titel daarvan is « Palestrina dirigeert » (« Palestrina au pupitre ») en met 5 deeltjes : « Giovanni Pierluigi », « Grote schrijvers » (« De grand écrivains / A vos places ! »), « Grote geleerden » (« De grands savants »), « Grote artiesten » (« De grands artistes ! ») en « Een hymne » (« Un hymne / Chantons ! »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS JONGE KOLONIST KINDERBIBLIOTHEEK 357 - Rajouté le 20/08/2022

Description : In bijlage vindt U “De jonge kolonist”, aflevering 357 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HOOPTEN OVT HOPEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/08/2022

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Van toen af hoopten zij hem (Erwan) te vinden door mij te volgen » (« Dès lors ils espéraient / espérèrent retrouver Erwan en me suivant »).
Le verbe « HOPEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoop») se terminant par la consonne « P », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« HOOP » + « TE » + « N » (pluriel) = « HOOPTEN ».
La phrase commençant par un complément (« Van toen af »), cela engendre une INVERSION : le sujet « zij » passe derrière le verbe « hoopten ».

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION 43i ROBESPIERRE 1913 - Rajouté le 19/08/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 177), een portret, uit de eerste uitgave van Robespierre en Charlotte Corday (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1913, 1558 bladzijden) door Johan Verhiest. De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.
Tussen de illustraties zijn er pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ONTDEKTE OVT ONTDEKKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij ontdekte mijn verblijf in Brussel » (« Il découvrit ma résidence à Bruxelles »).
On y trouve notamment le verbe « ONTDEKKEN », lui-même construit sur « DEKKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik ontdek ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« ONTDEK » + « TE » = « ONTDEKTE ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 163 WEEKBLAD KUIFJE 48 19581126 - Rajouté le 18/08/2022

Description : Plaat nummer 163 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 48 van het weekblad « KUIFJE » op 26 november 1958. De titel daarvan is « In de schaduw van het Kreml » (« Dans l’ombre du Kremlin en met 5 deeltjes : « De tsarenkroon » (« La couronne de tsar en 1551 »), «Grosnoi » (« Ivan IV Groznoï le terrible »), « Een groot keizer » (« Un grand empeur => Grand rassembleur »), « Boris Godoenow » (« Boris Godounof en 1598 ») en « Een valse Dimitri » («Un faux Dmitri en 1605 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 22 - Rajouté le 18/08/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 22 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : TRAPTE IN OVT INTRAPPEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Thornton) trapte er niet in » (« Il ne tomba pas dedans < dans le piège »).
On y trouve, à première vue, la forme verbale « trapte … IN », provenant de l’infinitif « INtrappen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « TRAPPEN ».
Le verbe « TRAPPEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik trap») se terminant par la consonne « P », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « TRAP » + « TE » = « TRAPTE ».
Quand « INtrappen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « IN » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « IN », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« er »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Nous avons plus vraisemblablement affaire à un « adverbe pronominal », « DAARin » pour « ERin ». On aurait en effet pu avoir les variantes suivantes de la phrase : « Hij trapte niet daarin ! » ou « Hij trapte niet erin ».

Nom : WAS OVT ZIJN 8 OMTE ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/08/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het was een opzet om de achtervolgers te misleiden » (« C’était une manoeuvre pour semer les poursuivants »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici «de achtervolgers ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « vertrekken ».

© 2022, Bernard GOORDEN, voor de grammatica. Autres exemples à https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=vandersteen

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 162 WEEKBLAD KUIFJE 47 19581119 - Rajouté le 16/08/2022

Description : Plaat nummer 162 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 47 van het weekblad « KUIFJE » op 19 november 1958. De titel daarvan is « De verovering van het koninkrijk » (« La conquête du royaume par Henri IV ») en met 5 deeltjes : « Een soldaat » (« Henri de Navarre, (sentait le) soldat »), « Een witte vederbos » («Ralliez-vous à mon panache blanc ! / bataille d’Ivry, 1590 »), «Alexander Farnese » (« Alexandre Farnèse débloque Paris »), « De dodensprong » («Le saut périlleux » / « Paris vaut bien une messe … : Henri IV abjura en 1593 ») en « De vrede » (« La paix / l’apaisement : l’Edit de Nantes en 1598 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 33 19490518 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 09 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 16/08/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 33 (18 mei 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Een vermaard wetsdokter Dr Paul” (1941), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk IX (“Listige aftroggelarij”), zonder pentekening.

Nom : STELDE GERUST OVT GERUSTSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een brief stelde mij gerust ... » (« Une lettre m’a rassuré »).
On y trouve la forme verbale « stelde … GERUST », provenant de l’infinitif « GERUSTstellen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « STELLEN ».
Ce verbe « STELLEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik stel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « STEL » + « DE » = « STELDE ».
Quand « GERUSTstellen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « GERUST » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément (« mij »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 27 1943 3 JAN WATERSCHOOT - Rajouté le 15/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 27 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De 2 (twee) pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : SCHROK OVT SCHRIKKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/08/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen juffrouw Stippenlift hem als drenkeling beschreef, schrok ik geweldig » (« Lorsque mademoiselle Stippenlift le décrivit comme noyé, … »).
On y trouve notamment, dans la phrase principale, la forme verbale « SCHROK », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « SCHRIKKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
C’est dans Ia mesure où l’autre phrase joue le rôle d’un complément que cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe «schrok».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 161 WEEKBLAD KUIFJE 46 19581112 - Rajouté le 14/08/2022

Description : Plaat nummer 161 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 46 van het weekblad « KUIFJE » op 12 november 1958. De titel daarvan is « De drie Hendriken » (« Les trois Henri ») en met 5 deeltjes : « De koning van Frankrijk » («Le roi de France Henri III »), «De koning van Parijs » (« Henri de Guise, Henri le Balafré, roi de Paris »), « De moord van Blois » («Le crime de Blois en 1588 : l’assassinat du duc de Guise »), «De moord van Saint-Cloud» (« Le crime de Saint-Cloud en 1589 : l’assassinat de Henri III ») en « De koning van Navarra » (« Le roi de Navarre Henri IV»).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 04 KNEPPELHOUT - Rajouté le 14/08/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De poffertjesbakster” (N°37), door Johannes KNEPPELHOUT (1814-1885) met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar Herman Frederik Carel ten Kate (1822-1891), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0355 - Rajouté le 13/08/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 355. “Grootmoeders helpers” (naar L. ALCOTT), aflevering 355 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1929 (19290505 ? …) uitgegeven. De naam Abraham HANS wordt op de kaft NIET vermeld maar er is wel een tweede verhaal, van hem : “De bespieders van Jan Breydel”, dat in 1300 plaatsvindt (op bladzijden 18-32).

Nom : BESCHREEF OVT BESCHRIJVEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen juffrouw Stippenlift hem als drenkeling beschreef … » (« Lorsque mademoiselle Stippenlift le décrivit comme noyé … »).
On y trouve la forme verbale « BESCHREEF », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « BESCHRIJVEN », lui-même construit sur « SCHRIJVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que si l’on ne s’était pas trouvé dans une phrase subordonnée (introduite par « Toen »), il n’y aurait pas eu un REJET du verbe derrière les compléments (« hem » et « als drenkeling »).

Nom : ABRAHAM HANS VLAAMSCHE JONGEN IN AMERIKA KINDERBIBLIOTHEEK 356 - Rajouté le 13/08/2022

Description : In bijlage vindt U “Een Vlaamsche jongen in Amerika”, aflevering 356 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (schip) op bladzijde 20.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VERTREKKEN OMTE ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/08/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij wacht daar op mij om samen naar Amerika te vertrekken » (« Il m’attend là-bas pour / afin de partir ensemble pour l’Amérique »).
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (ici «samen » et « naar Amerika ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « vertrekken ».
Notez l’expression « OP iemand wachten ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 160 WEEKBLAD KUIFJE 45 19581105 - Rajouté le 12/08/2022

Description : Plaat nummer 160 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 45 van het weekblad « KUIFJE » op 5 november 1958. De titel daarvan is « De godsdienst-oorlogen » (« Les guerres de religion ») en met 5 deeltjes : « Zes en dertig jaar lang » (« Ce fut terrible, pendant 36 ans, jusqu’en 1598 »), « Acht oorlogen » (« 8 guerres !»), « De vrede van Saint-Germain » (« La Paix de Saint-Germain en 1570 »), « Coligny » (« L’amiral Gaspard de Coligny ») en « De Bartholomeusnacht » (« Le massacre de la Saint Barthélemy en 1572 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : EMIEL WALRAVENS PENTEKENING ILLUSTRATION 43H ROBESPIERRE 1913 - Rajouté le 12/08/2022

Description : Ontdek in bijlage een pentekening (op bladzijde 1469) uit de eerste uitgave van Robespierre en Charlotte Corday (Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1913, 1558 bladzijden) door Johan Verhiest. De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus.
Tussen de illustraties zijn er pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : DOOK ONDER OVT ONDERDUIKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij dook op het eiland Ouessant onder » (« Il se planqua sur l’île d’Ouessant »).
On y trouve la forme verbale « DOOK », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant du verbe à particule séparable « ONDERDUIKEN », construit sur l’infinitif « DUIKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et fait partie d’une catégorie importante de verbes irréguliers au prétérit, celle des « UI », donnant «O» aux temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que la particule séparable « ONDER » devrait normalement faire l’objet d’un REJET, derrière le complément (ici « op het eiland Ouessant ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 21 - Rajouté le 11/08/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 21 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MAAKTE OVT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/08/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Erwan) maakte een omweg over Europa om hen kwijt te spelen » (« Il fit un détour par l’Europe pour les semer »).
On y trouve notamment le verbe « MAKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « MAAK » + « TE » = « MAAKTE ».
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici «hen») s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « spelen ». Notez que la particule séparable « kwijt » (de l’expression kwijtspelen ») se place juste devant le « TE ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 159 WEEKBLAD KUIFJE 44 19581029 - Rajouté le 10/08/2022

Description : Plaat nummer 159 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 44 van het weekblad « KUIFJE » op 29 oktober 1958. De titel daarvan is « Catharina de Medici » (« Catherine de Médicis ») en met 5 deeltjes : « Moeder en zoon » (« Mère et fils = Charles IX et sa mère »), « Tussen twee waters » (« Entre deux eaux / Politique de bascule entre Huguenots et Guises »), « Het colloquium van Poissy » (« Le colloque de Poissy en 1561 »), « Het edikt van januari » («L’édit de janvier 1562 ») en « Wassy » (« Le massacre de Wassy en 1562»).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : AFPERSEN OMTE ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/08/2022

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De detectives gingen voor eigen rekening werken om de uitvinder (Edison) ermee af te persen » (« Les détectives allèrent => roulèrent pour leur propre compte pour avoir / afin d’avoir en mains les pousses de bambou »).
On y trouve notamment la forme verbale « GINGen » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (ici «de uitvinder » et « ermee ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « persen ». Notez que la particule séparable « AF » (du verbe afpersen ») se place juste devant le « TE ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN WITTE KAPROENEN 1902 HOOFDSTUK 26 1943 3 - Rajouté le 09/08/2022

Description : Ontdek in bijlage het hoofdstuk 26 uit de derde uitgave van Jan Yoens en de witte kaproenen (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, nieuwe geheel herziene uitgave ; 246 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : GINGEN OVT GAAN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/08/2022

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De detectives gingen voor eigen rekening werken om de bamboestalen in handen te krijgen » (« Les allèrent => roulèrent pour leur propre compte pour avoir en mains les pousses de bambou »).
On y trouve notamment la forme verbale « GINGen » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (ici «de bamboestalen» et « in handen ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « krijgen ».

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de FMO

Crédits