IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 12 VLAAMSCH GEZIN 12 1923 - Rajouté le 09/12/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (12) van Abraham HANS, op bladzijde 15 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 12 (20 januari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : LEGDEN AF OVT AFLEGGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De benden legden de eed af » (« Les bandes déposaient => prêtaient serment »).
On y trouve la forme verbale « legden … AF », provenant de l’infinitif « AFleggen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit donc sur l’infinitif « LEGGEN ».
Ce verbe « LEGGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik leg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera un suffixe « DE » (au singulier) majoritaire comme terminaison du prétérit :
« LEG » + « DE » + « N » (pluriel) = « LEGDEN ».
Quand « AFleggen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable «AF», composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément («de eed»), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que le verbe « LEGGEN » est lié au verbe de position « LIGGEN » (irrégulier et faisant l’objet des temps primitifs), signifiant « être couché ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0021 - Rajouté le 08/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 21. “De landlooper”, “aflevering 21 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1922 (19221125 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0020 - Rajouté le 08/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 20. “De klok van Stuivenskerke”, “aflevering 20 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1922 (19221118 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0019 - Rajouté le 08/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 19. “De Pastoor van te lande - Hugo Verriest”, aflevering 19 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1922 (19221111 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0018 - Rajouté le 08/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 18. “De hut op de heide”, aflevering 18 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1922 (19221104 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0017 - Rajouté le 08/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 17. “De zinneloozen te Gheel”, aflevering 17 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1922 (19221027 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0016 - Rajouté le 08/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 16. “De fee van de Kluisberg”, aflevering 16 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1922 (19221020 ? …) door Bastiaan HANS uitgegeven.

Nom : KWAMEN BIJEEN OVT BIJEENKOMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «De benden kwamen in het geheim bijeen » (« Les bandes se réunissaient en secret »).
On y trouve la forme verbale « kwamen … BIJEEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « BIJEENkomen », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « BIJEENkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « BIJEEN » (synonyme de « SAMEN » ou « bij elkaar ») de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la particule « BIJEEN » derrière le complément (« in het geheim »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : WAREN OVT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «De aanvoerders waren meestal vooraanstaande personen » (« Les meneurs étaient la plupart du temps des personnes de premier plan »)
On y trouve notamment la forme verbale « WAREN » (pluriel irrégulier de « WAS »), O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : VERPLAATSTEN OVT VERPLAATSEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zo ontstond de legende dat zij zich op bokken door de lucht verplaatsten » (« C’est ainsi que naquit la légende qu’ils se déplaçaient sur des boucs à travers les airs »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « VERPLAATSTEN », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « VERPLAATSEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik verplaats ») se terminant par la consonne « S », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « VERPLAATS » + « TE » + « N » (pluriel) = « VERPLAATSTEN ».
N’oublions pas que, dans une phrase subordonnée, la forme verbale ne reste pas à côté de son sujet et fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (ici « op bokken » et « door de lucht »), à la fin de la phrase.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 44-34 1925 - Rajouté le 06/12/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 34 (eigenlijk onze aflevering 44), op bladzijden 529-544, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 353 is ook op de kaft van de aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook van de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”

Nom : ONTSTOND OVT ONTSTAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zo ontstond de legende » (« C’est ainsi que naquit la légende »)
On y trouve la forme verbale « ONTSTOND », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « ONTSTAAN », lui-même construit sur « STAAN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Zo »), cela entraîne une INVERSION du sujet « de legende » qui passe derrière son verbe « ontstond ».

Nom : SLOEGEN TOE OVT TOESLAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De rovers sloegen overal tegelijk toe » (« Les voleurs frappaient simultanément partout »).
On y trouve notamment la forme verbale « sloegen … toe » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « TOESLAAN », lui-même construit sur « SLAAN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « TOEslaan » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « tot ») de son infinitif proprement dit et REJET de la particule « TOE », derrière les compléments (« overal » et « tegelijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez qu’il ne faut pas confondre « SLAAN » avec le verbe « SLAGEN », considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.).

Nom : ABRAHAM HANS SINTERKLAAS IN DEN WOONWAGEN KINDERBIBLIOTHEEK 427 - Rajouté le 04/12/2018

Description : In bijlage vindt U, “Sinterklaas in den woonwagen”, aflevering 427 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 6.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
M. Vermoet ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : DEDEN OVT DOEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij bestreed de grote roversbenden die toen Limburg en Overmaas in angst deden leven » (« Il combattit les grandes bandes de voleurs qui, alors, faisaient vivre le Limbourg et l’Outre-Meuse dans la peur / … semaient la terreur … »)
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « TOEN », au passé »), la forme verbale « DEDEN » (pluriel de « DEED »), O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « DOEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 11 VLAAMSCH GEZIN 11 1923 - Rajouté le 02/12/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (11) van Abraham HANS, op bladzijden 17-19 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 11 (13 januari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : BESTREED OVT BESTRIJDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij bestreed de grote roversbenden » (« Il combattit les grandes bandes de voleurs »)
On y trouve la forme verbale « bestreed », prétérit (O.V.T.) provenant de l’infinitif « BESTRIJDEN », lui-même construit sur le verbe « STRIJDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » (« ee » au singulier) au passé.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0015 - Rajouté le 01/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 15. “Het verdronken land van Saaftinge”, aflevering 15 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1922 (19221013 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.
De afbeeldingen op kaft en bladzijden 23 en 29 zijn aan Otto GEERLING te wijten.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0014 - Rajouté le 01/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 14. “Harten van goud”, aflevering 14 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1922 (19221006 ? …) door Bastiaan HANS uitgegeven. De afbeeldingen op kaft en bladzijde 25 zijn aan Otto GEERLING te wijten.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0013 - Rajouté le 01/12/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 13. “Beter een lap dan een scheur”, aflevering 13 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1922 (19220930 ? …) * door Bastiaan HANS uitgegeven.
De afbeeldingen op kaft en bladzijde 23 zijn aan Otto GEERLING te wijten.

Nom : WILDE OVT WILLEN REJET LATEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/12/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat wilde je ons tonen / laten zien ? » (« Que voulais-tu nous montrer ? »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN » (donnant WILDE, au singulier du prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière le complément (« ons »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Ce verbe « WILLEN » évolue vers un verbe « régulier ». Comme la grande majorité des verbes néerlandais, il n’est pas affecté par les « temps primitifs » sauf, parfois, encore au prétérit : « WOU » au lieu de « WILDE ». On aurait, en effet, pu trouver la variante suivante : « Wat wou je ons tonen / Wat wou je ons laten zien ? »

Nom : SLOOP OVT SLUIPEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik sloop dan naar buiten voor een unieke foto » (« Je me faufilai alors vers l’extérieur pour une photo unique »)
On y trouve la forme verbale « sloop », prétérit (O.V.T.) provenant de l’infinitif « SLUIPEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « UI », donne une voyelle « O » (« oo » au singulier) au passé.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que dans « buiten », il y a « uit ».
On aurait pu avoir la variante suivante : « Ik sloop uit de herberg voor een unieke foto ».

Nom : LEGDE OVT LEGGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik legde die (= de pop) in mijn bed » (« Je l’ai couché(e) dans mon lit »).
Ce verbe « LEGGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik leg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera un suffixe « DE » (au singulier) majoritaire comme terminaison du prétérit :
« LEG » + « DE » = « LEGDE ».
Notez que le verbe « LEGGEN » est lié au verbe de position « LIGGEN » (irrégulier et faisant l’objet des temps primitifs), signifiant « être couché ».

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 43-33 1925 - Rajouté le 29/11/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 33 (eigenlijk onze aflevering 43), op bladzijden 513-528, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook van de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeld

Nom : MAAKTE OVT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik maakte een pop » (« Je fis = j’ai fait une poupée => un mannequin»).
On y trouve notamment le verbe « MAKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « MAAK » + « TE » = « MAAKTE ».

Nom : HOORDE OVT HOREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde een wagen naderen » (« J’entendis = j’ai entendu approcher une voiture »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera une terminaison « DE » (au singulier) majoritaire comme terminaison du prétérit :
« HOOR » + « DE » = « HOORDE ».
Notez le REJET, derrière le complément (« een wagen »), de l’infinitif « NADEREN » à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS AAN DE KUST KINDERBIBLIOTHEEK 75 - Rajouté le 26/11/2018

Description : In bijlage vindt U, “Aan de kust”, aflevering 75 (tweede druk) van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn afbeeldingen op bladzijden 10 (Knokke), 17 (“Aan het Zwin”) en 21 (foto “Aan het strand”).
Dankzij een ander exemplaar (eerste druk ? …) van het boekje - spijtig genoeg, zonder kaft -, mogen we de tekenaar identificeren : beneden rechts van de illustratie “Aan het Zwin” (bladzijde 21), vinden we, bijna duidelijk, de afkorting B.H.H.
B. H. HANS * zou wel Bastiaan Hendrik HANS (08/06/1879-17/05/1937), lid van Abraham HANS’ familie, mogen zijn en, in ieder geval, een talentvolle kunstenaar wat de landschappen betreft.
Deze afbeelding en, op bladzijde 10, Knokke, hebben we toegevoegd.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
A. Van Den Meersche ter beschikking gesteld.
Lees ook “Brugge en omgeving”, aflevering 47 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BRUGGE%20EN%20OMGEVING%20KINDERBIBLIOTHEEK%2047.pdf
Over mogelijke B. H. HANS *, raadpleeg ook :
Bernard GOORDEN ; « B. H. HANS est-il le même illustrateur que E. HANS ? … (1) / Is B. H. HANS dezelfde illustrator als E. HANS ? … (1) » :
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
Bernard GOORDEN ; « B. H. HANS est-il le même illustrateur que E. HANS ? … (2) / Is B. H. HANS dezelfde illustrator als E. HANS ? … (2) » (lllustration / pentekening “Aan het Begijnhof” in De zingende toren van Abraham HANS) :
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%202%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
Bernard GOORDEN ; « Is B. H. HANS dezelfde illustrator als E. HANS ? … (3) / B. H. HANS est-il le même illustrateur que E. HANS ? … (3) » :
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%203%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
Bernard GOORDEN ; « Des illustrations dans 3 livres d’Abraham HANS : A travers la Belgique (Op reis door België), Kerlingaland et Schelde vrij » :
http://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIONS%20dans%20KERLINGALAND%20%20A%20TRAVERS%20LA%20BELGIQUE%20et%20SCHELDE%20VRIJ%20de%20Abraham%20HANS.pdf
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : KOM MEE IMPERATIF MEEKOMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Kom (met mij) mee ! » (« Viens avec moi ! »).
On y trouve la forme verbale « kom … mee », impératif provenant du verbe « MEEkomen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « MEEkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « MEE » de son infinitif proprement dit et son REJET, derrière le complément éventuel (« met mij »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que la particule « MEE » provient de la préposition « MET ».
La variante de la phrase aurait pu être : « Kom met mij ! »

Nom : ONGEDEERD VTT DEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je bent (gelukkig) ongedeerd » (« Tu n’es pas blessée => tu es indemne »).
On y trouve la forme verbale « ongedeerd », participe passé (utilisé ici comme adjectif attribut) provenant de l’infinitif « DEREN ». Ce verbe « DEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik deer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » « DEER » + « D » = « GEDEERD ».
Le préfixe « ON- » (« UN- » en anglais) est souvent à nuance « négative » et constitue le contraire : ici « ongedeerd ».
On pourrait considérer qu’il y a REJET du participe passé « ongedeerd » derrière le complément (« eindelijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 10 VLAAMSCH GEZIN 10 1923 - Rajouté le 25/11/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (10) van Abraham HANS, op bladzijden 17-19 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 10 (6 januari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : TERUGGEKEERD VTT TERUGKEREN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De rust is eindelijk teruggekeerd » (« Le calme est enfin revenu »).
On trouve ici la forme verbale « teruggekeerd », participe passé du verbe « TERUGKEREN », provenant lui-même de l’infinitif « KEREN ». Ce verbe «KEREN», comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la majorité « régulière » des verbes réguliers (et donc NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » de ces verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP ») ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik keer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire :
préfixe « GE » + « KEER » + « D » = « GEKEERD ».
Quand « TERUGkeren » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERUG » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant donc alors entre eux => « terugGEkeerd ».
Le participe passé « teruggekeerd » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« eindelijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEZET VTT ZETTEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De schoten hebben de hele herberg in rep en roer gezet » (« Les coups de feu ont mis toute l’auberge en émoi / sens dessus-dessous »).
On trouve ici la forme verbale « GEZET », participe passé provenant de l’infinitif « ZETTEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik zet ») se terminant déjà par la consonne « T », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « ZET » = « GEZET »
Le participe passé « GEZET » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« de hele herberg » et « in rep en roer »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez l’expression « in rep en roer zetten ».

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND INHOUDSTAFEL MET INTERNET LINKS - Rajouté le 22/11/2018

Description : Inhoudsopgave van “Het Bloedig IJzerland” met INTERNET links (door Bernard Goorden + restauratie). Abraham HANS (1882-1939) ; Het bloedig Ijzerland ; Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden (oorspronkelijk verschenen in 66 wekelijkse afleveringen (83 hoofdstukken met veel foto’s) tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921).

Nom : ONTSNAPT VTT ONTSNAPPEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Door jouw schuld is die kerel ontsnapt ! » (« Par ta faute ce type s’est échappé ! »).
Rappelons tout d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici la forme verbale « ONTSNAPT », participe passé provenant de l’infinitif « ONTSNAPPEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « P », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Si la phrase n’avait pas commencé par le complément, on aurait mieux vu que le participe passé « ONTSNAPT » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément («door jouw schuld »), à la fin de la phrase. On aurait en effet eu la variante suivante : « Die kerel is door jouw schuld ontsnapt ! ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
N’oublions donc pas que, en langue néerlandaise, chaque fois qu’une phrase commence par un complément, il y a une INVERSION du sujet (« die kerel ») qui passe derrière sa forme verbale (« is »).

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 42-32 1925 - Rajouté le 22/11/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 32 (eigenlijk onze aflevering 42), op bladzijden 497-512, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 497 is vermoedelijk een pentekening van Emiel WALRAVENS (1879-1914) en is ook in De laatste lotgevallen van Robert en Bertrand (1905) van Jan BRUYLANTS aanwezig :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2007%20ROBERT%20EN%20BERTRAND%20BRUYLANTS%20BGOORDEN.pdf
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., blad

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0012 - Rajouté le 20/11/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 12. “Willem Tell”, aflevering 12 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1922 (19220923 ? …) uitgegeven en door Abraham HANS, onder schuilnaam Maria van Hove, geschreven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0011 - Rajouté le 20/11/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 11. “Het kermismeisje”, aflevering 11 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1922 (19220916 ? …) * uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0010 - Rajouté le 20/11/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 10. “De Mechelse toren en Jef Denyn”, aflevering 10 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1922 (19220909 ? …) * uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 00098 - Rajouté le 20/11/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 9. “De jonge vluchteling”, aflevering 9 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1922 (19220902 ? …) * uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0008 - Rajouté le 20/11/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 8. “Het wonderlijk gezelschap”, aflevering 8 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1922 (19220826 ? …) * uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0007 - Rajouté le 20/11/2018

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 7. “Karel COGGE” (“De overstrooming aan den Ijzer”), aflevering 7 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1922 (19220819 ? …) * uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS MARIA VAN HOVE WILLEM TELL KINDERBIBLIOTHEEK 12 - Rajouté le 20/11/2018

Description : In bijlage vindt U, “Willem Tell”, aflevering 12 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1922 (19220923 ? …) * uitgegeven en door Abraham HANS, onder schuilnaam Maria van Hove geschreven.
De afbeeldingen op bladzijden 12 en 18 zijn aan Otto GEERLING te wijten. Het schijnt dat hij deze speciaal voor de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” heeft getekend, daar deze illustraties van Otto Geerling in volgende werken niet aanwezig zijn :
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=geer090
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
H. Billiet ter beschikking gesteld.
Zie onze bijdrage * « Voorstel van een chronologie
voor de afleveringen van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” » :
https://www.idesetautres.be/upload/VOORSTEL%20CHRONOLOGIE%20ABRAHAM%20HANS%20KINDERBIBLIOTHEEK%20BGOORDEN.pdf
Het verhaal “Willem Tell” zal even later (1923) door Abraham HANS voor de uitgever Lode Opdebeek worden ontwikkeld maar de illustraties (minstens van de tweede uitgave in 1933) zullen pentekeningen van Edmond Van OFFEL zijn.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0006 - Rajouté le 16/11/2018

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 6.
“Een moedig meisje”, aflevering 6 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1922 (19220812 ? …) uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0005 - Rajouté le 16/11/2018

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 5.
“Aan de Molenbeek”, aflevering 5 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in augustus 1922 (19220805 ? …) * uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0004 - Rajouté le 16/11/2018

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 4.
“De heks uit de duinen”, aflevering 4 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1922 (19220730 ? …) 1922 uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0003 - Rajouté le 16/11/2018

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 3.
“Sint-Gregoriusdag op school”, aflevering 3 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1922 (19220723 ? …) uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0002 853 - Rajouté le 16/11/2018

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 2.
“Zwarte Koo”, aflevering 2 (en 853) van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1922 (19220716 ? …) uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0001 1000 - Rajouté le 16/11/2018

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 1.

“Drie maanden onder de sneeuw”, aflevering 1 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1922 (19220709 ? …) uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS LANDLOOPER KINDERBIBLIOTHEEK 21 - Rajouté le 16/11/2018

Description : In bijlage vindt U, “De landlooper”, aflevering 21 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 13.
[c:lvd:14227038]
De landlooper
Hans, A.. - 2 ed. - Contich : Hans-Van der Meulen [Uitgegeven door/bij], s.a.. - 31 p. - (A. Hans' kinderbibliotheek. - Contich; vol. 21)
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 788375 [C3-166 d / ds 1055 e] Magazijn- Raadpleging ter plaatse
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Hermina De Wilde ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 41-31 1925 - Rajouté le 16/11/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 31 (eigenlijk onze aflevering 41), op bladzijden 481-496, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldin

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 39-29 1925 - Rajouté le 16/11/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 29 (eigenlijk onze aflevering 39), op bladzijden 433-448, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldin

Nom : VOORSTEL CHRONOLOGIE ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK BGOORDEN - Rajouté le 16/11/2018

Description : Voorstel van een chronologie
voor de afleveringen van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Abraham HANS (1882-1939), eerst onderwijzer, heeft veel pedagogische werken vóór de eerste Wereldoorlog geschreven.
Men weet niet precies wanneer hij, na de eerste Wereldoorlog, met de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” is begonnen.
Waren dat, sinds het begin, wekelijkse afleveringen ? …
Als dat het geval was, mogen we misschien MINSTENS de eerste 21 deeltjes dateren.

Nom : GEBEURD VTT GEBEUREN ROBERT ET BERTRAND 27 - Rajouté le 13/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat is er (hier) gebeurd ? … » (« Que s’est-il passé ? … »)
Rappelons tout d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici la forme verbale « GEBEURD », participe passé provenant de l’infinitif « GEBEUREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Le participe passé « GEBEURD » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« hier »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez également que si, en langue néerlandaise, on trouve dans une phrase le pronom sujet « ER », suivi de n’importe quel verbe, c’est que l’on a affaire à l’équivalent de l’expression « IL Y A ».

Nom : KOMT TERECHT OTT TERECHTKOMEN ROBERT ET BERTRAND 27 - Rajouté le 13/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij komt tegen een boom terecht » (« Il vient contre un arbre »).
On y trouve la forme verbale « komt … terecht », provenant du verbe « TERECHTkomen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « TERECHTkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERECHT » de son infinitif proprement dit et son REJET, derrière le complément (« tegen een boom »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 817666 AFLEVERING 65 1921 - Rajouté le 13/11/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 76 (verkeerd DUBBEL hoofdstuk 66) – dat dus hoofdstuk 81 had moeten zijn – (“De bevrijding van Gent / De Wapenstilstand”, bladzijden 1028-1032 ; “De dood in Vlaanderen”, bladzijden 1032-1038) uit aflevering 65 (17 april 1921), in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : noodwoningen te Ieperen (bladzijde 1029) ; Wilson, voorzitter der Verenigde Staten, in Vlaanderen / ontmoeting met onzen Koning te Adinkerke (bladzijde 1031) ; Wilson in Vlaanderen / in de ruïnen van Klerken (bladzijde 1033) ; Wilson in Vlaanderen / in het woud van Houthulst (bladzijde 1035).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK AFLEVERINGEN BESCHIKBAAR IN RUIL - Rajouté le 12/11/2018

Description : AFLEVERINGEN van de
“A. HANS’ KINDERBIBLIOTHEEK”
BESCHIKBAAR IN RUIL.

Een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” zijn beschikbaar om te ruilen.
Bernard Goorden stelt er, wekelijks, andere op zijn webstek GRATIS ter beschikking.
Een 100tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” zijn al GRATIS te downloaden via INTERNET link :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Bernard Goorden zoekt, in voorrang, een paar exemplaren waarin bij hem ofwel omslag, ofwel MIDDENbladzijden 15-18 ontbreken.
Hij geeft 1 (een) originaal in ruil tegen JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van 2 (twee) titels van Abraham HANS die hij niet bezit.
Neemt A.U.B. kontakt op via zijn e-mail
ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u de lijst (EXCEL of WORD bestand) van alle titels opsturen.

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 807565 AFLEVERINGEN 63-65 1921 - Rajouté le 12/11/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 75 (verkeerd hoofdstuk 65) – dat dus hoofdstuk 80 had moeten zijn – (“Aan de Leie”, bladzijden 1002-1027) uit afleveringen 63 (4 april 1921), 64 (10 april 1921) en 65 (17 april 1921), in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : de strijd aan de Leie in 1918 – het station van Waregem vernield (bladzijde 1003) ; het kasteel op den Kluisberg (bladzijde 1007) ; het stadhuis van Oudenaarde (bladzijde 1011) ; de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde (bladzijde 1015); Prins Leopold te Eekloo door den provinciegoeverneur Lippens begroet (bladzijde 1019); intrede van den Koning en de Koningin te Gent (bladzijde 1023); hoe teruggekeerde Vlamingen in 1918-1921 woonden (bladzijde 1027).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : HOORDE OVT HOREN 3 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde een schot » (« J’entendis = j’ai entendu un coup de feu »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera une terminaison « DE » (au singulier) majoritaire comme terminaison du prétérit :
« HOOR » + « DE » = « HOORDE ».

Nom : VERZONKEN VTT VERZINKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « In de herberg is iedereen in een diepe rust verzonken » (« Dans l’auberge, tout le monde est coulé / enfoncé = plongé dans un profond sommeil »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici notamment la forme verbale « verZONKEN », participe passé provenant de l’infinitif «verZINKEN », lui-même construit sur « ZINKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Il est à noter que ce participe passé se construit sur le pluriel du prétérit (et est, ici, même identique) ou O.V.T. Voir notre tableau :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé «verZONKEN » derrière le complément (« in een diepe rust »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément, cela engendre une INVERSION : le sujet « iedereen » passe derrière le verbe « is ». On aurait en effet aussi pu dire : « Iedereen in de herberg is in een diepe rust verzonken ».

Nom : VERGAT OVT VERGETEN ROBERT EN BERTRAND 27 - Rajouté le 09/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik vergat iets » (« J’ai oublié quelque chose »).
On y trouve la forme verbale « VERGAT » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « VERGETEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Voir notre tableau :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : HOORDE OVT HOREN ROBERT EN BERTRAND 27 - Rajouté le 09/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde hen praten » (« Je les entendis parler = je les ai entendu parler »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera une terminaison « DE » (au singulier) majoritaire comme terminaison du prétérit :
« HOOR » + « DE » = « HOORDE ».

Nom : ZET OP IMPERATIF OPZETTEN ROBERT EN BERTRAND 27 - Rajouté le 09/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zet jouw (je) masker op ! » (« Mets ton masque ! »).
On y trouve la forme verbale « zet … op », provenant du verbe « OPzetten », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « ZETTEN ».
Quand « OPzetten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit et son REJET, derrière le complément (« je masker »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 40-30 1925 - Rajouté le 09/11/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 30 (eigenlijk onze aflevering 40), op bladzijden 465-480, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 353 is ook op de kaft van de aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
h

Nom : VERTELD VTT VERTELLEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/11/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Joeki) heeft zijn wedervaren verteld » (« Il a raconté ce qu’il a enduré = ses mésaventures »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici la forme verbale « verteld », participe passé provenant de l’infinitif « VERTELLEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « L », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Il y a REJET du participe passé «verteld » derrière le complément (« zijn wedervaren »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS SCHOONE DADEN KINDERBIBLIOTHEEK 34 - Rajouté le 06/11/2018

Description : In bijlage vindt U, “Schoone daden”, aflevering 34 (vierde druk) van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding alleen op kaft (derde druk).
Daarin vindt men de volgende 4 korte verhalen : “Geld is niet alles”; “Frans Mortier”; “Een brave zoon” en “Een goed hart” (Hendrik Conscience).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld. Kaft (derde druk) is aan het exemplaar van Willy Apers te danken.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 797464 AFLEVERINGEN 62-63 1921 - Rajouté le 06/11/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 72 (verkeerd hoofdstuk 62) – dat dus hoofdstuk 77 had moeten zijn – (“De bevrijding der kust”, bladzijden 986-1002) uit afleveringen 62 (27 maart 1921) en 63 (4 april 1921), in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : het opblazen van bruggen door de aftrekkende Duitschers / een Scheldebrug te Doornik in 1918 (bladzijde 987) ; bezoek van Poincaré, voorzitter der Fransche Republiek aan Koning Albert in De Panne / de villa’s, waar ons vorstenpaar woonde (bladzijde 991) ; dokter Depage, die het Oceaanhospitaal in De Panne inrichte (bladzijde 995) ; Knokke-aan-Zee (bladzijde 999); in het bevrijde Brugge / ons vorstenpaar door den gouverneur en den burgemeester begroet (bladzijde 1001).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : MISLUKT VTT MISLUKKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/10/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (Het is) (voor ons) mislukt ! » (« C’est échoué => raté ! »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. C’est aussi le cas du préfixe MIS-. On trouve ici la forme verbale « mislukt », participe passé provenant de l’infinitif « MISLUKKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik misluk ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire : (ici sans le préfixe « GE ») + « MISLUK » + « T » = « MISLUKT ». Quand « LUKKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « mislukt » derrière le complément éventuel (« voor ons ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS UIT ONZE GESCHIEDENIS KINDERBIBLIOTHEEK 87 - Rajouté le 31/10/2018

Description : In bijlage vindt U, “Uit onze geschiedenis”, aflevering 87 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Daarin vindt men de volgende 5 korte verhalen : “Het mislukte verraad”; “De dood van Ackerman”; “Legenden”; “Uit Grety’s jeugd” en “De eerste treinen”.
Afbeeldingen op bladzijden 6 en 13.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 200tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : PAS OP IMPERATIF OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/10/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Pas (op de valstrik) op ! » (« Fais attention ! »).
On y trouve la forme verbale « pas … op », impératif provenant du verbe « OPpassen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN ».
Quand « OPpassen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit et son REJET, derrière le complément éventuel (« op de valstrik »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS UIT DE OUDE DOOS KINDERBIBLIOTHEEK 58 - Rajouté le 29/10/2018

Description : In bijlage vindt U, “Uit de oude doos”, aflevering 58 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Daarin vindt men de volgende 7 korte verhalen : “Van oude torens”; “De verwinning”; “Een hond, waar een mensch van leeren is”; “Volney Beckner”; “Held en haai”; “De loods en de kat” en “John Maynard”.
Afbeeldingen op bladzijden 6 en 25 (foto).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Frans Debroyer ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 200tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 09 VLAAMSCH GEZIN 09 1922 - Rajouté le 28/10/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (9) van Abraham HANS, op bladzijden 15-17 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 9 (30 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 787363 AFLEVERING 62 1921 - Rajouté le 28/10/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 73 (verkeerd hoofdstuk 63) – dat dus hoofdstuk 78 had moeten zijn – (“Torhout, Roeselare en Kortrijk bevrijd”, bladzijden 980-985) uit aflevering 62 (27 maart 1921), in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : bruggewacht bij Rijsel (bladzijde 983) ; Belg en Hollanders aan den grensdraad (bladzijde 985).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 777262 AFLEVERINGEN 60-62 1921 - Rajouté le 27/10/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 72 (verkeerd hoofdstuk 62) – dat dus hoofdstuk 77 had moeten zijn – (“Het bevrijdingsoffensief”, bladzijden 957-980) uit afleveringen 60 (13 maart 1921), 61 (20 maart 1921) en 62 (27 maart 1921), in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : vernielde brug aan het Waggelwater te Brugge (bladzijde 959) ; oorlogsinvalieden (bladzijde 963) ; admiraal Beatty (bladzijde 967) ; P. Blommaert, protestantsch hoofdalmoezenier tijdens den oorlog (bladzijde 971) ; in het woud van Houthulst in 1918 (bladzijde 973) ; alles wat overblijft van Moorslede in 1918 / ruïne kerk en klooster (bladzijde 975) ; Ieper / achter de Halle (bladzijde 979).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 38-28 1925 - Rajouté le 24/10/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 28 (eigenlijk onze aflevering 38), op bladzijden 433-448, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldin

Nom : ABRAHAM HANS PASTOOR LAPSCHEURE KINDERBIBLIOTHEEK 77 - Rajouté le 22/10/2018

Description : In bijlage vindt U, “De pastoor van Lapscheure”, aflevering 77 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn afbeeldingen van G.J.W. of G.S.W. (?) op bladzijden 13 en 29.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Marcel Claeys ter beschikking gesteld.
Dit boekje is een “samenvatting” van een vroeger Abraham HANS’ werk onder schuilnaam Hans Van HORENBEEK : (Franciscus Heldewijs) De Pastoor van Lapscheure (met kleuromslag van Edmond Van Offel en prachtige pentekeningen van Stan Van Offel) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; 1919, 128 bladzijden.
Monsters van zulke prachtige pentekeningen vindt u (op bladzijden 135, 137 en 138) in « Oostkerke – Houcke – Lapscheure en Middelburg », hoofdstuk 13 van Abraham HANS’ Kerlingaland (Geschiedenis, legenden, zeden en gewoonten der kustbewoners; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek ; 1912, 267 bladzijden), bladzijden 125-143 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20KERLINGALAND%2013%20OOSTKERKE%20HOUCKE%20LAPSCHEURE%20MIDDELBURG.pdf
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 200tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 08 VLAAMSCH GEZIN 08 1922 - Rajouté le 21/10/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (8) van Abraham HANS, op bladzijden 16-19 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 8 (23 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Hij spreekt o. a. over “Sinterklaas in ons land”.
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 37-27 1925 - Rajouté le 18/10/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 27 (eigenlijk onze aflevering 37), op bladzijden 417-432, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 353 is ook op de kaft van de aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
h

Nom : ABRAHAM HANS ROOVERS MOEREN KINDERBIBLIOTHEEK 36 - Rajouté le 15/10/2018

Description : In bijlage vindt U, “De rovers van de Moeren”, aflevering 36 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen op bladzijden 3 (foto van de poort te Winoksbergen), 7 en 27 (foto van de Moeren).
De afbeelding op bladzijde 3 komt uit Abraham HANS’ Fransch Vlaanderen en Zeeuwsch Vlaanderen. Reisindrukken (Gent, Ad. Hoste ; 1913, 176 bladzijden. Met portret Henri Blanckaert en In Memoriam. 21 foto's) (Julius Vuylsteke-fonds, 9) : Bergen (Bergues). — Ingang van de « Rue du Sud » (Foto 3 : tussen bladzijden 48 en 49), verschenen in hoofdstuk 3 : « Naar en te Winoksbergen (…) » (bladzijden 48-59).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 200tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 767161 AFLEVERINGEN 59-60 1921 - Rajouté le 15/10/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 71 (verkeerd hoofdstuk 61) – dat dus hoofdstuk 76 had moeten zijn – (“Voor het bevrijdigingsoffensief”, bladzijden 942-957) uit afleveringen 59 (6 maart 1921) en 60 (13 maart 1921) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : het overstroomde gebied bij Drie Grachten (bladzijde 943) ; Koene Vlaamsche soldaten en werkers, van links naar rechts : Filip de Pillecyn, Odiel de Beuckelaer, Professor Daels, Rik Borginon, E.H. De Deurwaerde (bladzijde 947) ; vier koene Vlaamsche soldaten (voor Vlaamschgezindheid vervolgd en door oversten en soldaten in de loopgraven om hun moed en voorbeeld geëerd), van rechts (?) naar links (?) : Roevens, Louis Beets, Maurits Geerardijn en Herman Peeters(bladzijde 951) ; een Duitsche mijn als offerbus (bladzijde 953) ; kruispunten van straten te Roeselare opgeblazen door de Duitschers / offensief 1918 (bladzijde 955).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : ABRAHAM HANS JONGENS WEST ROZEBEKE KINDERBIBLIOTHEEK 27 - Rajouté le 12/10/2018

Description : In bijlage vindt U, “De jongens van West Rozebeke”, aflevering 27 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen afbeelding (met uitzondering van kaft).
Er is een eerst artikeltje, “Nog eenige bijzonderheden” (bladzijden 28-29) over de draak op het belfort van Gent. Er is een tweede artikeltje, over “West Rozebeke” (bladzijden 30-32).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 200tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 07 VLAAMSCH GEZIN 07 1922 - Rajouté le 12/10/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (7) van Abraham HANS, op bladzijden 18-21 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 7 (16 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Hij spreekt o. a. over “Sinterklaas in ons land”.
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : KUNNEN REJET HELPEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Kunnen jullie een handje helpen ? » (« Pouvez-vous aider (d’)une petite main = donner un coup de main ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« helpen »), derrière le complément (« een handje »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » :
« Mogen jullie een handje helpen ?

Nom : - Rajouté le 28/09/2018

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het is al avond als hij (Joeki) ongemerkt kan ontsnappen » (« C’est déjà le soir quand il peut s’échapper»).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige (dans la phrase, ici subordonnée introduite par « als ») le REJET de l’autre forme verbale (« ontsnappen »), derrière le complément (« ongemerkt »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. C’est plus clair dans la variante suivante : « Hij kan ongemerkt ontsnappen ».
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) :
« Hij mag ongemerkt ontsnappen ».
On y trouve donc aussi la forme verbale « ongemerkt » ; s’il avait existé un infinitif « ONMERKEN », lui-même construit sur « MERKEN », il aurait eu un tel participe passé provenant, comme la grande majorité des verbes néerlandais, de ceux qui NE font PAS l’objet des « temps primitifs » mais font partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire. Le préfixe « ON- » (« UN- » en anglais) n’est PAS une « particule séparable » (même s’il réagit comme « OP ») et constitue en fait le contraire de «gemerkt ».

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 36-26 1925 - Rajouté le 26/09/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 26 (eigenlijk onze aflevering 36), op bladzijden 401-416, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldi

Nom : KAN KUNNEN REJET MAKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Met mijn zakmes kan ik die (opening) groter maken » (« Avec mon couteau de poche, je peux faire l’ouverture plus grande = agrandir l’ouverture »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« maken »), derrière les compléments (« die » et «groter»), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) :
« Met mijn zakmes mag ik die groter maken ».

Nom : GERAAK OTT GERAKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hoe geraak ik hier uit (het hok) ? = Hoe mag ik hier buiten (het hok) ? » (« Comment est-ce que je réussis à sortir d’ici ? »).
On y trouve la forme verbale « geraak », O.T.T. provenant de l’infinitif « GERAKEN », qui n’est PAS un verbe dit « à particule séparable », même si « UIT », placé à la fin de la phrase, pourrait nous faire croire qu’il s’agit d’une « particule séparable », faisant l’objet d’un REJET.
Comme on le voit, il ne s’agit pas non plus de la forme verbale « geraakt », participe passé provenant de l’infinitif « RAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik raak ») se terminant par la consonne « K », on trouverait dans ce cas à la fin du participe passé le « T » minoritaire : préfixe « GE » + « RAAK » + « T » = « GERAAKT ».

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 757060 AFLEVERINGEN 58-59 1921 - Rajouté le 25/09/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 70 (verkeerd hoofdstuk 60) – dat dus hoofdstuk 75 had moeten zijn – (“De raids op Oostende”, bladzijden 926-941) uit afleveringen 58 (27 februari 1921) en 59 (6 maart 1921) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : de Duitschers in de duinen te Westende (bladzijde 927) ; de mislukte versperring der haven te Oostende op 22-23 april 1918 (bladzijde 931) ; beschieting van Oostende / de Constantinopelstraat (bladzijde 935) ; zware kanonnen in de modder bij Kippe (bladzijde 937) ; een vastzittende Engelsche tank bij Passendale (bladzijde 939).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : GEWORDEN VTT WORDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/09/2018

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar we nummer 17 willen helpen, zijn we hinderlijk geworden » (« Dans la mesure où nous voulons aider numéro 17, nous sommes devenus gênants des obstacles »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEWORDEN », participe passé provenant de l’infinitif « WORDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Cette forme verbale est, comme on le voit, construite sur l’INFINITIF. Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « WORDEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « geworden » derrière le complément («hinderlijk») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
C’est dans Ia mesure où la phrase subordonnée joue le rôle d’un complément que cela engendre une INVERSION dans Ia phrase principale : le sujet « we » passe derrière le verbe « zijn ». On aurait en effet aussi pu dire : « We zijn hinderlijk geworden ».

Nom : ABRAHAM HANS DOCHTER BEZEMBINDER KINDERBIBLIOTHEEK 412 - Rajouté le 24/09/2018

Description : In bijlage vindt U, “De dochter van de bezembinder”, aflevering 412 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 21.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Valerie Janssens ter beschikking gesteld.
Abraham HANS heeft ook “Bakelandt”, aflevering 252, voor de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” geschreven :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BAKELANDT%20KINDERBIBLIOTHEEK%20252.pdf
U vindt helemaal (143 hoofdstukken) de heruitgave (1955) van “De bende van Bakelandt” (1910), van Abraham HANS, onder pseudoniem van Jan van Contich / Johan Verdijck (Antwerpen, Uitgeversfirma L. Opdebeek) op
http://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : KAN KUNNEN REJET ROEPEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan niet om hulp roepen » (« Je ne peux pas appeler à l’aide »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« roepen »), derrière le complément (« om hulp »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) :
« Ik mag niet om hulp roepen ».

© 2018, Bernard GOORDEN, voor de grammatica. Autres exemples à https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=vandersteen

Nom : ABRAHAM HANS WEEKKLAPPER 06 VLAAMSCH GEZIN 06 1922 - Rajouté le 23/09/2018

Description : Ontdek « Weekklapper » (6) van Abraham HANS, op bladzijden 18-21 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 6 (9 december 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : GEGRENDELD VTT GRENDELEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij heeft de deur gegrendeld » (« Il a verrouillé la porte »).
On y trouve la forme verbale « gegrendeld », participe passé provenant de l’infinitif « GRENDELEN », considéré comme verbe « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), qui NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik grendel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « GRENDEL » + « D » = « GEGRENDELD ».
Quand « GRENDELEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gegrendeld » derrière le complément (« de deur ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : WOU WILDE WILLEN REJET STELEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die domme ketellapper wou = wilde de zilveren bok van de kapitein stelen » (« Ce bête chaudronnier voulait voler le bouc en argent du capitaine »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN » (donnant WOU ou WILDE, au prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« stelen »), derrière le(s) complément(s) (« de zilveren bok van de kapitein »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZOU ZOUDEN REJET HEBBEN VERDACHT ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Niemand zou ooit een bezembinder hebben verdacht » (« Personne n’aurait = n’irait jamais soupçonner un lieur de fagots pour balais »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN », donnant un singulier « ZOU » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« hebben »), derrière les compléments (« ooit » et « een bezembinder »), et donc à l’INFINITIF, à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve donc aussi la forme verbale la forme verbale « verdacht », participe passé (construit sur le prétérit « dacht » et utilisé ici comme adjectif épithète) provenant de l’infinitif «VERDENKEN» (n’existant plus), lui-même construit sur l’infinitif « DENKEN » qui donc, comme une minorité de verbes néerlandais fait l’objet des « temps primitifs ».
Rappelons que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 35-25 1925 - Rajouté le 20/09/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 25 (eigenlijk onze aflevering 35), op bladzijden 385-400, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
Lees ook, “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”:
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldi

Nom : MOET OTT MOETEN REJET GAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je moet listig te werk gaan » (« Tu dois aller travail de façon rusée = exécuter la tâche en recourant à la ruse »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« gaan »), derrière les compléments (« listig » et « te werk »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : MOET OTT MOETEN REJET OPRUIMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De anderen moet je deze nacht opruimen » (« Tu dois nettoyer = liquider les autres cette nuit »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« opruimen »), derrière le complément (« deze nacht »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans la mesure où la phrase commence par un complément (« de anderen »), il y a une INVERSION du sujet « je » qui passe derrière sa forme verbale « moet ».

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 746959 AFLEVERINGEN 57-58 1921 - Rajouté le 18/09/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 69 (verkeerd hoofdstuk 59) – dat dus hoofdstuk 74 had moeten zijn – (“De Raid op Zeebrugge en Oostende in April 1918”, bladzijden 909-927) uit afleveringen 57 (20 februari 1921) en 58 (27 februari 1921) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921).
Afbeeldingen (foto’s) : geschut bij Zeebrugge (bladzijde 911) ; een eskader vliegtuigen aan boord van een Engelschen kruiser (bladzijde 915) ; batterij te Oostende op den dijk (bladzijde 917) ; blokkade der haven van Zeebrugge (bladzijde 919) ; de kerk van Oostkerke / Brugsch Vrije (bladzijde 923) ; Rozenhoedkaai te Brugge (bladzijde 925).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !
Bezoek hun webstek WO1 (o. a. foto’s Belgische vluchtelingen) :
https://www.goes.nl/gemeentearchief/documenten_42153/item/eerste-wereldoorlog_162007.html?previewcode=38d52041630cfd1b510fcbbb3d844106&preview=1&stukid=162007
Foto’s van een militaire geneesheer, op Ijzerfront, tijdens oorlog 1914-1918 :
http://www.lefrancq.be/Ancien/Ancien-Guerre-1.html

Nom : UITGESCHAKELD VTT UITSCHAKELEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/09/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « « De speurder is (wordt door de kapitein) uitgeschakeld » (« L’enquêteur est mis en échec / hors d’état de nuire »).
On y trouve la forme verbale « UITgeschakeld », participe passé provenant de l’infinitif « UITschakelen », lui-même construit sur l’infinitif « SCHAKELEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent : « ik schakel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Quand « UITschakelen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEschakeld ».
Il y a REJET de la forme verbale « UITgeschakeld » derrière le complément éventuel (« door de kapitein ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Accueil - Partie NDLS

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Rechain

Crédits