IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : GALG EN SCHAVOT 58 19491109 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 18 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 06/02/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 58 (9 november 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Het schuim der aarde” (Ettore Modiano), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XVIII (“Lotgevallen van een buikspreker”), zonder pentekening.

Nom : UITGEVOERD VTT UITVOEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/02/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De andere helft krijg je als de opdracht (door jou) (is) uitgevoerd is » (« Tu reçois l’autre moitié lorsque la mission est exécutée »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « ALS »), la forme verbale « UITgevoerd », participe passé provenant de l’infinitif « UITvoeren », lui-même construit sur l’infinitif « VOEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Quand « UITvoeren » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEvoerd ».
Il y a REJET de la forme verbale « UITgevoerd » derrière le complément éventuel («door jou ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BELOOFD VTT BELOVEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hier is de helft van de beloofde som » (« Voici la moitié de la somme promise »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. Ce verbe « BELOVEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik beloof ») se terminant par la consonne « F », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du participe passé.
Un participe passé, utilisé comme adjectif, rajoute un « E » comme terminaison.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 244 WEEKBLAD KUIFJE 24 19600615 - Rajouté le 03/02/2023

Description : Plaat nummer 244 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 24 van het weekblad « KUIFJE » op 16 juin 1960. De titel daarvan was « 18 Brumaire, jaar VIII ! » (« 18 Brumaire, an VIII ! »), en met 5 deeltjes : « Bonaparte in triomf naar Parijs gedragen » (« Bonaparte porté en triomphe vers Paris »), « De hinderlaag op 9 november 1799 » (« Le guet-apens, le 9 novembre 1799 »), « Te Saint-Cloud » (« A Saint-Cloud »), «Paniek » (« Panique ») en « De nieuwe Constitutie » (« La nouvelle Constitution »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0387 - Rajouté le 03/02/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 387. “De booze heer”, aflevering 387 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1929 (19291215 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS VUURTOREN VAN HET EILAND RONA KINDERBIBLIOTHEEK 388 - Rajouté le 03/02/2023

Description : In bijlage vindt U “De vuurtoren van het eiland Rona”, aflevering 388 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 8 (“Een landlooper die aan het groote huis van de burgemeester belde”).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door René WELTERS (uit Zaventem ? …) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VERDOMD VTT VERDOMMEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Verdomd ! » (« Sapristi ! »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Ce verbe « VERDOMMEN », disparu, peut être considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik verdom ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du participe passé.
Notez que l’on trouve aussi « Verdomme ! ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 11 1943 - Rajouté le 03/02/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 11 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : MISLUKT VTT MISLUKKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een eerste aanslag is echter mislukt » (« Un premier attentat a été en fait manqué »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. C’est aussi le cas du préfixe MIS-. On trouve ici la forme verbale « mislukt », participe passé (utilisé comme adjectif) provenant de l’infinitif « MISLUKKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik misluk ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
(ici sans le préfixe « GE ») + « MISLUK » + « T » = « MISLUKT ».
Quand «MISLUKKEN» est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « mislukt » derrière le complément (« echter ») à la fin de la phrase.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 243 WEEKBLAD KUIFJE 23 19600608 - Rajouté le 02/02/2023

Description : Plaat nummer 243 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 23 van het weekblad « KUIFJE » op 9 juin 1960. De titel daarvan was « De Egyptische veldtocht » («L’expédition d’Egypte »), en met 5 deeltjes : « Het vertrek op 19 mei 1798» (« Le départ, le 19 mai 1798 »), « Op 21 juni 1798 stond Bonaparte aan de voet van de pyramiden » (« Le 21 juni 1798, Bonaparte se trouvait aux pieds des pyramides »), « Engeland stuurde Horatio Nelson, zijn beste admiraal, op Bonaparte af » (« L’Angleterre envoya Horace Nelson, son meilleur amiral, contre Bonaparte »), « Grote dingen : bezoek aan de pestlijders van Jaffa » (« De grandes choses : visite aux pestiférés de Jaffa ») en « Nieuws uit Parijs » (« Nouvelles de Paris »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS ROBIN HOOD HOOFDSTUK 02 1939 JAN WATERSCHOOT PENTEKENING - Rajouté le 02/02/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 02 voor, van de tweede uitgave van Robin Hood (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1939, 160 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen in en buiten tekst

Nom : GELEZEN VTT LEZEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/02/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We hebben in de krant gelezen » (« Nous avons lu dans le journal »).
On y trouve notamment la forme verbale « gelezen », participe passé provenant de l’infinitif « LEZEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Cette forme verbale est, comme on le voit, construite sur l’INFINITIF. Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « LEZEN » est conjugué à un temps du passé, il y a REJET de son participe passé « gelezen » derrière le complément (« in de krant») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VERDACHT VTT VERDENKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/01/2023

Description : Plaat nummer 242 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 22 van het weekblad « KUIFJE » op 2 juin 1960. De titel daarvan was « Napoleon Bonaparte » (« Napoléon Bonaparte ») en met 5 deeltjes : « Bonaparte was 27 jaar in 1796 » (« Bonaparte avait 27 ans en 1796 »), « Het leger in Italië » (« L’armée en Italie »), « Wij gaan : de brug van Arcole» (« Nous (y) allons : le pont d’Arcole »), « De Vrede van Campoformio van 18 october 1797 » (« La Paix de Campo Formio du 18 octobre 1797 ») en « Engeland » (« L’Angleterre »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 242 WEEKBLAD KUIFJE 22 19600601 - Rajouté le 31/01/2023

Description : Plaat nummer 242 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 22 van het weekblad « KUIFJE » op 2 juin 1960. De titel daarvan was « Napoleon Bonaparte » (« Napoléon Bonaparte ») en met 5 deeltjes : « Bonaparte was 27 jaar in 1796 » (« Bonaparte avait 27 ans en 1796 »), « Het leger in Italië » (« L’armée en Italie »), « Wij gaan : de brug van Arcole» (« Nous (y) allons : le pont d’Arcole »), « De Vrede van Campoformio van 18 october 1797 » (« La Paix de Campo Formio du 18 octobre 1797 ») en « Engeland » (« L’Angleterre »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN BOERENKRIJG 02 VLAAMSCH BLOED 1906 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 31/01/2023

Description : Ontdek in bijlage de aflevering 2 uit de De boerenkrijg / Vlaamsch bloed (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1906, 188 bladzijden 25 x 31 cm) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) te wijten.

Nom : RONDREIZEND PARTICIPE PRESENT RONDREIZEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « De gebroeders, rondreizende ketellapers van verdacht alloi » (« Les frères, chaudronniers voyageant à la ronde => itinérants, d’aloi suspect »).
La construction du participe présent en langue néerlandaise est on ne peut plus simple : on ajoute un « D » à la fin de l’infinitif.
« rondreizen » + « d » = « rondreizend ».
Un participe présent, utilisé comme adjectif, rajoute un « E » comme terminaison :
« rondreizend » + « e » = rondreizende ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 57 19491102 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 17 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 30/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 57 (2 november 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Cagliostro” (1785), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XVII (“Lotgevallen van een buikspreker”), zonder pentekening.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET GEBEUREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Dat zal hier wel meer gebeuren » (« Cela se produira bien / va bien se produire ici davantage »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL » (anciennement « ZULT »). Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («gebeuren») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« hier », « wel » et « meer »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 241 WEEKBLAD KUIFJE 21 19600525 - Rajouté le 29/01/2023

Description : Plaat nummer 241 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 21 van het weekblad « KUIFJE » op 26 mei 1960. De titel daarvan was « Het Directoire » (« Le Directoire ») en met 5 deeltjes : « De Grondwet van het jaar III in 1795 » (« La Constitution de l’an III en 1795 »), « Rot ! » (« Pourriture ! »), « Louter dwaasheid » («Pure folie »), « De incroyables » («Les incroyables ») en « Opstanden van de lege buiken tegen de rotte buiken » (« Révoltes des ventres vides contre les ventres pourris »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 28 SJVDB - Rajouté le 29/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De kruidenier” door S.J.v.d.B., met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar MM (M.MOUROT), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0386 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 386. “Hoe pol renner werd”, aflevering 386 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1929 (19291208 ? …) door A.W. HANS (vermoedelijk Abraham HANS en zijn zoon Willem) uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0385 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 385. “Een avontuur aan de grens”, aflevering 385 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1929 (19291201 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0384 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 384. “De gevangene op het eiland”, aflevering 384 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1929 (19291124 ? …) door Helena HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0383 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 383. “De heks van Baudeloo”, aflevering 383 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1929 (19291117 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0381 - Rajouté le 28/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 381. “Het Indianenmeisje”, aflevering 381 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1929 (19291103 ? …) door A.W. HANS (vermoedelijk Abraham HANS en zijn zoon Willem) uitgegeven.

Nom : KEERT TERUG OTT TERUGKEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij keert van zijn ronde terug ! » (« Il revient de sa ronde »).
On y trouve la forme verbale « keert … TERUG », provenant de l’infinitif « TERUGkeren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KEREN ».
Quand « TERUGkeren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERUG » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« van zijn ronde»), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BOOZE HEER KINDERBIBLIOTHEEK 387 - Rajouté le 28/01/2023

Description : In bijlage vindt U “De booze heer”, aflevering 387 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Freddy Van Lerberghe geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : STORTEN NEER OTT NEERSTORTEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met donderend geraas storten rotsblokken van de helling neer » (« Avec un bruit de tonnerre, des blocs de rochers dévalent de la colline »).
On y trouve notamment la forme verbale « stort … NEER » à l’O.T.T. (ou présent), provenant de l’infinitif « NEERstorten », dit « à particule séparable », construit sur le verbe « STORTEN ».
Quand « NEERstorten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NEER » de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la particule « NEER », derrière le complément (« van de helling »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« Met donderend geraas »), ce dernier engendre une INVERSION, le sujet « rotsblokken » passant derrière le verbe « storten ». On aurait en effet aussi pu dire :
« rotsblokken storten met donderend geraas van de helling neer ».

Nom : PAS OP IMPERATIF OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Pas (voor de rotsblokken) op ! » (« Fais attention ! »).
On y trouve la seule forme verbale « Pas op ! », impératif de l’infinitif « OPpassen», verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN ».
il y a REJET de la « particule séparable » « OP », derrière le complément éventuel (« voor de rotsblokken »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que le radical (première personne du présent) est la même forme verbale : « ik pas op ».

Nom : ZOU REJET WILLEN WETEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zou toch willen weten waar hij zich nu bevindt » (« Je voudrais pourtant savoir où il se trouve à présent »).
On y trouve, dans la phrase principale, L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« willen », à la fin de la phrase, derrière le complément («toch»), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 240 WEEKBLAD KUIFJE 20 19600518 - Rajouté le 27/01/2023

Description : Plaat nummer 240 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 20 van het weekblad « KUIFJE » op 19 mei 1960. De titel daarvan was « Robespierre » (« Robespierre ») en met 5 deeltjes : « De onomkoopbare » (« L’incorruptible »), « De super-mens » (« Le surhomme »), « 9 Thermidor – 27 juli 1794 : aanhouding van Robespierre » (« 9 Thermidor – 27 juillet 1794 : arrestation de Robespierre »), « Het einde van het Schrikbewind op 26 october 1795 » (« La fin de la Terreur le 26 octobre 1795 ») en « De Conventie deed nog wat anders» (« La Convention fit encore quelque chose d’autre »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 10 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 27/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 10 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : LOSGEWRIKT VTT LOSWRIKKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « die rotsblokken kunnen met die tak (zijn) losGEwrikt zijn » (« ces blocs de rochers peuvent avoir été soulevés »).
On y trouve notamment la forme verbale « losGEwrikt », participe passé provenant de l’infinitif « LOSWRIKKEN », lui-même construit sur « WRIKKEN ». Le verbe « WRIKKEN » NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et est donc régulier.
Quand « LOSwrikken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « LOS » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « losGEwrikt ».

Nom : ABRAHAM HANS ROBIN HOOD HOOFDSTUK 01 1939 JAN WATERSCHOOT PENTEKENING - Rajouté le 26/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 01 voor, van de tweede uitgave van Robin Hood (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1939, 160 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen in en buiten tekst.
De pentekeningen zijn aan Jan WATERSCHOOT (1892-1968) te wijten.

Nom : LOSGERAAKT VTT LOSRAKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « die rotsblokken kunnen gewoon (zijn) losGEraakt zijn » (« ces blocs de rochers peuvent simplement s’être détachés »).
On y trouve notamment la forme verbale « losGEraakt », participe passé provenant de l’infinitif « LOSRAKEN », lui-même construit sur « RAKEN ». Le verbe « RAKEN » NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et est donc régulier.
Quand « LOSraken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « LOS » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « losGEraakt ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 239 WEEKBLAD KUIFJE 19 19600511 - Rajouté le 25/01/2023

Description : Plaat nummer 239 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 19 van het weekblad « KUIFJE » op 12 mei 1960. De titel daarvan was « De zegevierende Franse » (« Les Français triomphants / La victoire en chantant ») en met 5 deeltjes : « Lazare Carnot, organisator van de overwinning » (« Lazare Carnot, organisateur de la victoire »), « Op 26 juni 1794 versloeg Jourdan het Oostenrijkse leger te Fleurus » (« Le 26 juin 1794 Jourdan battit l’armée autrichienne à Fleurus »), « Nabij het eiland Texel, de Franse cavalerie tegen de Hollandse vloot » (« Près de l’île de Texel, la cavalerie française contre la flotte hollandaise »), « De vlag van de Revolutie » (« Le drapeau de la Révolution ») en « De zege vereeuwigd op de triomfboog te Parijs » (« La victoire immortalisée dans l’Arc de Triomphe à Paris »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : KWAMEN LOS OVT LOSKOMEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hoe kwamen die rotsblokken (van de helling) los ? » (« Comment ces blocs de rochers se détachèrent-ils ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « KWAMEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ». Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve plus particulièrement la forme verbale « KWAMEN … LOS » provenant du verbe « LOSKOMEN », dit à « particule séparable ». Quand ce verbe est conjugué, il y a REJET de la particule séparable « LOS », derrière le complément éventuel (« van de helling ») à la fin de la phrase, ce que l’on peut constater dans la variante suivante : « het vuurgevecht breekt (dadelijk) los ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN BOERENKRIJG 01 VLAAMSCH BLOED 1906 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 24/01/2023

Description : Ontdek in bijlage de aflevering 1 uit de De boerenkrijg / Vlaamsch bloed (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. = 1906, 188 bladzijden 25 x 31 cm) door Lodewijk Van Laeken.
De autor is eigenlijk Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. De pentekeningen zijn aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) te wijten.

Nom : WAS OVT ZIJN 4 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat was op het nippertje » (« C’était juste à temps »).
On trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 238 WEEKBLAD KUIFJE 18 19600504 - Rajouté le 23/01/2023

Description : Plaat nummer 238 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 18 van het weekblad « KUIFJE » op 5 mei 1960. De titel daarvan was « Het Schrikbewind » (« La Terreur ») en met 5 deeltjes : « Charlotte Corday doodde Marat op 13 juli 1793 » (« Charlotte Corday tua Marat le 13 juillet 1793 »), « Iedereen wordt verdacht met de Wet van de Verdachten van 17 september 1793 » (« Tout le monde devient suspect avec la Loi des Suspects du 17 septembre 1793 »), « De guillotine van dokter Guillotin » (« La guillotine du docteur Guillotin »), « Fouquier Tinville, openbare aanklager van de revolutionaire rechtbank » (« Fouquier Tinville, accusateur public du tribunal revolutionnaire ») en « Fabre D’Eglantine maakte een nieuwe kalender, de kalender van de Franse Revolutie » (« Fabre D’Eglantine fabriqua un nouveau calendrier, le calendrier de la Révolution Française »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 56 19491026 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 17 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 23/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 56 (26 october 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Toen Beatrix Cenci onthoofd werd” (1594), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XVII (“Lotgevallen van een buikspreker”), zonder pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 27 JVL - Rajouté le 22/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De kweekeling voor de zeevaart” door J.v.L. (vermoedelijk Jacob van Lennep), met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar L.A. (L. ALSTEEN ?), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : STORTEN NEER OTT NEERSTORTEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met donderend geraas storten rotsblokken van de helling neer » (« Avec un bruit de tonnerre, des blocs de rochers dévalent de la colline »).
On y trouve notamment la forme verbale « stort … NEER » à l’O.T.T. (ou présent), provenant de l’infinitif « NEERstorten », dit « à particule séparable », construit sur le verbe « STORTEN ».
Quand « NEERstorten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NEER » de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la particule « NEER », derrière le complément (« van de helling »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« Met donderend geraas »), ce dernier engendre une INVERSION, le sujet « rotsblokken » passant derrière le verbe « storten ». On aurait en effet aussi pu dire :
« rotsblokken storten met donderend geraas van de helling neer ».

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUUR AAN DE GRENS KINDERBIBLIOTHEEK 385 - Rajouté le 20/01/2023

Description : In bijlage vindt U “De avontuur aan de grens”, aflevering 385 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 10.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Freddy Van Lerberghe geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0382 - Rajouté le 20/01/2023

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 382.
“Het spookschip”, aflevering 382 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1929 (19291110 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : PAS OP IMPERATIF OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Pas (voor de rotsblokken) op ! » (« Fais attention ! »).
On y trouve la seule forme verbale « Pas op ! », impératif de l’infinitif « OPpassen», verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN ».
il y a REJET de la « particule séparable » « OP », derrière le complément éventuel (« voor de rotsblokken »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que le radical (première personne du présent) est la même forme verbale : « ik pas op ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 237 WEEKBLAD KUIFJE 17 19600427 - Rajouté le 20/01/2023

Description : Plaat nummer 237 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 17 van het weekblad « KUIFJE » op 28 april 1960. De titel daarvan was « Op de tonen van de Marseillaise » (« Sur les notes de la Marseillaise ») en met 5 deeltjes : « Doel : Brussel ! Intrede op 14 november 1792 » (« Objectif : Bruxelles ! Entrée le 14 novembre 1792 »), « William Pitt in Engeland » (« William Pitt en Angleterre »), « Het hoofd van de koning viel op het schavot op 21 januari 1793 » (« La tête du roi tomba sur l’échafaud, le 21 janvier 1793 »), « De Chouans en de oorlog van de Witten tegen de Blauwen » (« Les Chouans et la guerre des Blancs contre les Bleus ») en « Het vaderland in gevaar » (« La patrie en danger »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GEZIEN VTT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Bij de rivier, die het verboden terrein begrenst, kan ik door niemand (worden) gezien worden » (« près de la rivière, qui limite le terrain interdit, je ne peux être vu par personne »).
On y trouve notamment la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici à l’O.V.T. ou prétérit) est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 09 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 20/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 9 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : VERBODEN VTT VERBIEDEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Bij de rivier, die het verboden terrein begrenst, kan ik door niemand (worden) gezien worden » (« près de la rivière, qui limite le terrain interdit, je ne peux être vu par personne »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « verboden », participe passé (utilisé ici comme adjectif) provenant du verbe provenant de l’infinitif « VERBIEDEN », construit sur « BIEDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IE » donnant des « O » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 236 WEEKBLAD KUIFJE 16 19600420 - Rajouté le 19/01/2023

Description : Plaat nummer 236 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 16 van het weekblad « KUIFJE » op 21 april 1960. De titel daarvan was « De Conventie » (« La Convention») en met 5 deeltjes : « Algemeen stemrecht » («Suffrage universel = Droit de vote général »), «De Commune van Parijs van 2 september 1792 af » (« La Commune de Paris à partir du 2 septembre 1792 »), « Valmy, op 20 september 1792, éérste overwinning van de Franse Revolutie» (« Valmy, le 20 septembre 1792, première victoire de la Révolution française »), «Op 25 september 1792 werd de Franse Republiek uitgeroepen » (« Le 20 septembre 1792, la République française est proclamée ») en «Danton, de ziel van het Comité du Salut Public » (« Danton, l’âme du Comité du Salut Public »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 55 19491019 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 16 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 19/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 55 (19 october 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Hoe schildknaap du Truche de la Chaux aan de galg kwam” (1762), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XVI (“Een wonderbare overwinning”), met een pentekening.
Vanaf de aflevering nummer 17 (26 januari 1949) wordt G. Opdebeek (X2 ? …), zoon van Lode Opdebeek (1869-1930), als “verantwoordelijk opsteller” vermeld.

Nom : BEGREPEN VTT BEGRIJPEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (Heb je mij) begrepen ? » (« compris ? »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « begrepen », participe passé provenant du verbe provenant de l’infinitif « BEGRIJPEN », construit sur « GRIJPEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « BEGRIJPEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « begrepen » derrière le complément (« mij ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 44 HOOFDSTUKKEN PENTEKENINGEN 44 EMIEL WALRAVENS INTERNET LINKS - Rajouté le 17/01/2023

Description : We stellen ter beschikking de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914). INTERNET links naar de 44 hoofdstukken

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 19 HOOFDSTUKKEN EDMOND VAN OFFEL PENTEKENINGEN INTERNET LINKS - Rajouté le 17/01/2023

Description : We stellen ter beschikking de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959). INTERNET links naar de 19 hoofdstukken

Nom : ZAG OVT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « ik zag binnen hengelspullen » (« je vis / j’ai vu à l’intérieur du matériel de pêche »).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAG », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 235 WEEKBLAD KUIFJE 15 19600413 - Rajouté le 17/01/2023

Description : Plaat nummer 235 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 15 van het weekblad « KUIFJE » op 14 april 1960. De titel daarvan was « De herinneringen van een edelman» («Les souvenirs d’un noble, François de la Rochefoucauld ») en met 5 deeltjes : « De Conventie van Pillnitz op 25 augustus 1791 » (« La Convention de Pillnitz le 25 août 1791 »), « Bij de minister Roland » (« Chez le ministre Roland »), « De Montagnards » (« Les Montagnards »), « De Marseillaise » («La Marseillaise ») en « Op 10 augustus » (« Le 10 août »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 44 BESLUIT EMIEL WALRAVENS PENTEKENINGEN - Rajouté le 17/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 44 en “besluit” voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914), in dit geval, 4 “bonus” pentekeningen meer uit de vorige uitgave.

Nom : MAG OTT MOGEN REJET GAAN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jij mag wel in / naar de tuin gaan » (« Tu peux bien aller dans le jardin »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« gaan », sous-entendue dans l’image), derrière les compléments (« wel » et « in de tuin »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 19 - Rajouté le 16/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 19 (laatste hoofdstuk) voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : KAN KUNNEN REJET HELPEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Dan kan jij me met de vaat helpen » (« Alors tu peux m’aider avec la vaisselle »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« helpen »), derrière les compléments («me» et « met de vaat »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) :
« Dan mag jij me met de vaat helpen ».
La phrase commençant par un complément (« Dan »), cela engendre une INVERSION : le sujet « jij » passe derrière le verbe « kan ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 234 WEEKBLAD KUIFJE 14 19600406 - Rajouté le 14/01/2023

Description : Plaat nummer 234 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 14 van het weekblad « KUIFJE » op 7 april 1960. De titel daarvan was « De wetgevende macht » (« Le pouvoir législatif ») en met 5 deeltjes : « De federaties op 14 juli 1790» (« Les fédérations le 14 juillet 1790 »), « De vlucht naar Varennes op 20 juni 1791 » (« La fuite vers Varennes du 20 juin 1791 »), « Arme koning » (« Pauvre roi »), « Een nieuw regime » (« Un nouveau régime ») en « Het nieuwe Frankrijk » (« La nouvelle France »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 26 JPH - Rajouté le 14/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De hofjesjuffrouw” door J.P.H. (misschien Jan Pieter HEIJE), met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar M. MOUROT, uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ABRAHAM HANS SPOOKSCHIP KINDERBIBLIOTHEEK 382 - Rajouté le 13/01/2023

Description : In bijlage vindt U “Het spookschip”, aflevering 382 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (“De meerman van Damme”) op bladzijde 17.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Etienne LAVREAU geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZULLEN REJET HOUDEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toch zullen we de wacht houden » (« Néanmoins, nous allons tenir => monter la garde »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ». Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« houden ») à la fin de la phrase, derrière le complément (« de wacht »), à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Toch »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « zullen ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0380 - Rajouté le 13/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 380. “Uit het cirkus”, aflevering 380 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1929 (19291027 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : KAN KUNNEN REJET DOEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Wat kan hij (tegen ons) doen ? » (« Que peut-il faire ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« doen »), derrière le complément éventuel (« tegen ons »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) : « Wat mag hij (tegen ons) doen ? ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 233 WEEKBLAD KUIFJE 13 19600330 - Rajouté le 13/01/2023

Description : Plaat nummer 233 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 13 van het weekblad « KUIFJE » op 31 maart 1960. De titel daarvan was « « De Constitutie van 4 augustus 1789 » («La Constitution du 4 août 1789 ») en met 5 deeltjes : « Het begin » (« Le début »), « Op 5 october hadden de bakkers geen brood » (« Le 5 octobre les boulangers n’avaient pas de pain»), « De Tuilerieën » (« Les Tuileries »), « De clubs van de Cordeliers en de Jacobijnen » (« Les clubs des Cordeliers et des Jacobins ») en « De wetten» (« Les lois »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 08 1943 - Rajouté le 13/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 8 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : LATEN WE REJET MAKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Laten we ons niet te ongerust maken ! » (« Ne nous faisons => rendons pas trop inquiets => Ne nous en faisons pas trop ! »).
N’oublions pas que la tournure « LATEN we » (littéralement « Laissons-nous ») de la première personne du pluriel de l’IMPERATIF présent exige un REJET de l’infinitif (« maken»), derrière les compléments (« ons » et « te ongerust »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 18 - Rajouté le 12/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 18 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : ZOU REJET KUNNEN BEVINDEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waar zou hij (Swolska) zich thans kunnen bevinden ? » (« Où pourrait-il se trouver à présent ? »).
On y trouve, dans la phrase principale, L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« bevinden », à la fin de la phrase, derrière le complément («thans»), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait pu avoir « MOGEN », l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE » : « Waar zou hij zich thans mogen bevinden ? »

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 232 WEEKBLAD KUIFJE 12 19600323 - Rajouté le 11/01/2023

Description : Plaat nummer 232 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 12 van het weekblad « KUIFJE » op 24 maart 1960. De titel daarvan was « De Constituante op 23 juni 1789 » (« La Constituante le 23 juin 1789 ») en met 5 deeltjes : « Te Parijs » (« A Paris »), « De Bastille werd door het volk op 14 juli 1789 veroverd » (« La Bastille est conquise par le peuple le 14 juillet 1789 »), « In het stadhuis » (« A l’hôtel de ville »), « Leve de Natie ! » (« Vive la Nation ! ») en « De nacht van 4 augustus 1789 » (« La nuit du 4 août 1789 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BEDOT VTT BEDOTTEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jij hebt jaren lang de mensen met waarzeggerij bedot » (« Tu as trompé les gens pendant des années avec de la cartomancie »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve notamment la participe passé « bedot » provenant d’un verbe « BEDOTTEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (la première personne du présent « Ik bedot ») se terminant déjà par la consonne « T », on trouvera le « T » minoritaire comme terminaison du participe passé: (« BE » +) « BEDOT » (+ « T ») = « BEDOT ».
Le participe passé « bedot » fait l’objet d’un REJET derrière les compléments («jaren lang», « de mensen » et « met waarzeggerij »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 43 EMIEL WALRAVENS PENTEKENINGEN - Rajouté le 10/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 43 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met 3 pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ZAGEN OVT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « wij zagen duidelijk die reusachtige gestalte » (« nous vîmes / avons vu nettement cette silhouette géante »).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAGEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAGEN », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 231 WEEKBLAD KUIFJE 11 19600316 - Rajouté le 09/01/2023

Description : Plaat nummer 231 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 11 van het weekblad « KUIFJE » op 17 maart 1960. De titel daarvan was « De Staten-Generaal » (« Les Etats-Généraux ») en met 5 deeltjes : « De Derde Stand » (« Le Tiers-Etat »), « Een grondwet » (« Une constitution »), « Op 5 mei 1789 » (« Le 5 mai 1789 »), « In de zaal van het kaatsspel op 17 juni 1789 » (« Dans la salle du jeu de paume le 17 juin 1789 ») en « Mirabeau op 23 juni 1789 » (« Mirabeau le 23 juin 1789 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 54 19491012 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 15 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 09/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 54 (12 october 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Jan De Lichte en het bijgeloof”, met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XV (“Waar zit hij gevangen ?”), met een pentekening.

Nom : ZOU REJET DENKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/01/2023

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zelfs als de geest van de reus hier was, zou ik eerder denken dat hij je onder die tak (heeft) uitgehaald heeft » (« Même si l’esprit du géant était ici, je penserais plutôt qu’il t’a retiré de sous cette branche »).
On y trouve, dans la phrase principale, L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« denken », à la fin de la phrase, derrière le complément (« eerder »), et donc à l’INFINITIF, ce que l’on aurait mieux vu dans la phrase suivante : « ik zou eerder denken ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase principale commençant par une phrase subordonnée (introduite par « ALS ») jouant le rôle d’un complément, cela y engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « zou ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 25 VDVJ - Rajouté le 08/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De koffiehuisjongen” door V.D.V.J., met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0379 - Rajouté le 07/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 379. “De cirkusjongen”, aflevering 379 (en, later, 1072) van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1929 (19291020 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : BLIJF IMPERATIF WEGBLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Blijf van het terrein weg ! » (« Reste loin du terrain ! »).
On y trouve la forme verbale « blijf … WEG », impératif présent provenant du verbe « WEGblijven », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « BLIJVEN ».
Quand « WEGblijven » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « WEG » de son infinitif proprement dit et il y a normalement REJET de cette particule séparable «WEG» (rendant une notion d’éloignement), derrière le complément (« van het terrein »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes comme une « particule séparable »), lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour comprendre pourquoi « BLIJVEN » donne « BLIJF » (tant à l’O.T.T. qu’au présent), jetez un coup d’œil à notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=radVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 230 WEEKBLAD KUIFJE 10 19600309 - Rajouté le 06/01/2023

Description : Plaat nummer 230 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 10 van het weekblad « KUIFJE » op 10 maart 1960. De titel daarvan was « Lodewijk XVI of het einde van de wereld » (« Louis XVI ou la fin du monde ») en met 5 deeltjes : « De goedhartige koning » (« Le roi au bon coeur »), « De koningin » (« La reine »), « Het drama » (« Le drame »), «Madame Deficit » («Madame Déficit ») en « De Staten-Generaal in 1789 » (« Les Etats-Généraux en 1789 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS FRANSCHEN TE ANTWERPEN EMIEL WALRAVENS 1913 - Rajouté le 06/01/2023

Description : In bijlage vindt U een verhaal door Abraham HANS, “De Franschen te Antwerpen” (“Antwerpsche verhalen”, 9). De illustraties zijn aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) te wijten.

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET CIRKUS KINDERBIBLIOTHEEK 380 - Rajouté le 06/01/2023

Description : In bijlage vindt U “Uit het cirkus”, aflevering 380 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto : “Zigeunerskinderen”) op bladzijde 19.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Frans RAGER (uit Asse) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : WAS OVT ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het was gewoon een ongeval » (« C’était simplement un accident »).
On trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 07 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 06/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 7 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : UITGEHAALD VTT UITHALEN 2 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/01/2023

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zelfs als de geest van de reus hier was, zou ik eerder denken dat hij je onder die tak (heeft) uitgehaald heeft » (« Même si l’esprit du géant était ici, je penserais plutôt qu’il t’a retiré de sous cette branche »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « UITgehaald », participe passé provenant de l’infinitif « UIThalen », lui-même construit sur l’infinitif « VOEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « L », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Quand « UIThalen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEhaald ».
Il y a REJET de la forme verbale « UITgehaald » derrière le complément («onder die tak ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 229 WEEKBLAD KUIFJE 09 19600302 - Rajouté le 05/01/2023

Description : Plaat nummer 229 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 9 van het weekblad « KUIFJE » op 3 maart 1960. De titel daarvan was « De gekroonde filosoof » (« Le philosophe couronné ») en met 5 deeltjes : « Jozef II vanaf 1780 » (« Joseph II à partir de 1780 »), «De ronde van België » (« Le tour de Belgique »), « Hervormingen » (« Réformes »), « De Brabantse omwenteling in 1789 » (« La Révolution brabançonne en 1789 ») en « De dood van de filosoof in 1790 » (« La mort du philosophe en 1790 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 17 - Rajouté le 05/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 17 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : AFGEBROKEN VTT AFBREKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het komt mij voor dat die tak door de wind (werd) afgebroken werd » (« Il me semble que cette branche a été brisée par le vent »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT » et à la voix passive), la forme verbale « AFgebroken », participe passé provenant de l’infinitif « AFbreken », verbe dit « à particule séparable » lui-même construit sur l’infinitif « BREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AFbreken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « afGEbroken ».
Il y a REJET du participe passé « AFgebroken», derrière le complément (« door de wind »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KOMT VOOR OTT VOORKOMEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het komt mij voor dat die tak door de wind (werd) afgebroken werd » (« Il me semble que cette branche a été brisée par le vent »).
On y trouve, dans la phrase principale, la forme verbale « komt … VOOR », provenant de l’infinitif « VOORkomen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « VOORkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « VOOR » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément (« mij »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 228 WEEKBLAD KUIFJE 08 19600225 - Rajouté le 03/01/2023

Description : Plaat nummer 228 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 8 van het weekblad « KUIFJE » op 25 februari 1960. De titel daarvan was « De terugkeer van Diogenes » (« Le retour de Diogène ») en met 5 deeltjes : « Met een lantaarn » (« Avec une lanterne »), « De rede : Berkeley, Fontenelle, …» (« La raison : Berkeley, Fontenelle, … »), « Emmanuel Kant » (« Emmanuel Kant »), « De pedagogen : l’abbé de L’Epée, … » (« Les pédagogues : l’abbé de L’Epée, … ») en « Eindelijk een wijze : Benedictus Labre » (« Enfin un sage : Benoît Labre »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 42 - Rajouté le 03/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 42 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GERAAKT VTT RAKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De reus heeft me met die tak geraakt » (« Le géant m’a touché avec cette branche »).
On y trouve la forme verbale « geraakt », participe passé provenant de l’infinitif « RAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais, NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik raak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « RAAK » + « T » = « GERAAKT ».
Il y a REJET de ce participe passé « geraakt » derrière les compléments (« nme » et « met die tak ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : .GALG EN SCHAVOT 53 19491005 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 15 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 02/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 53 (5 oktober 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “De gifmengster van Antwerpen” (1884), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XV (“Waar zit hij gevangen ?”), zonder pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 24 HILDEBRAND - Rajouté le 01/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De jager en de polsdrager” door HILDEBRAND, met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar VDB, uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : VERDOOFD VTT VERDOVEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik was (door de tak) verdoofd » (« J’étais étourdi »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Ce verbe « VERDOVEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé, NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik verdoof ») se terminant par la consonne « F », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du participe passé (utilisé ici comme adjectif attribut) : « VERDOOF » + « D » = « VERDOOFD ».
Il y a REJET de la forme verbale « verdoofd » derrière le complément éventuel («door de tak ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 227 WEEKBLAD KUIFJE 07 19600217 - Rajouté le 01/01/2023

Description : Plaat nummer 227 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 7 van het weekblad « KUIFJE » op 18 februari 1960. De titel daarvan was « Bij Mozart » (« Chez Mozart ») en met 5 deeltjes : « Hier is het, te Salzburg » (« C’est ici, à Salzbourg »), « Toen ik jong was » (« Quand j’étais jeune »), « Doorheen Europa » (« A travers l’Europe »), « Droom en nachtmerrie » (« Rêve et cauchemar ») en « Requiem » («Requiem »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0378 - Rajouté le 31/12/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 378. “Hoogmoed gebroken”, aflevering 378 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1929 (19291013 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Accueil - Partie NDLS

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Devignez

Crédits