IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : GAF OVT GEVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik gaf hem deze avond vrijaf » (« Je lui donnai / ai donné ce soir quartier libre => congé »).
On y trouve la forme verbale « GAF », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « GEVEN ». Le verbe « GEVEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp706-707 - Rajouté le 16/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 706-707, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : afgetrokken, verstrooid ; afhoren, afluisteren, beluisteren ; afhouden, terughouden, tegenhouden, verhinderen, beletten ; afkeren, afwenden, afleiden, aftrekken ; afkerig, huiverig ; afleggen, ondergaan.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : HOORDE OVT HOREN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde onwillekeurig uw gesprek » (« J’entendis = j’ai entendu sans le vouloir votre conversation »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « HOOR » + « DE » = « HOORDE ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp704-705 - Rajouté le 15/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 704-705, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : afbreken, slechten, slopen; omhalen, omverhalen ; omverwerpen ; afbreken, staken ; afdanken, afstellen, afzetten, ontslaan, wegzenden,wegjagen ; afdelen, verdelen ; afdruk, overdruk ; afdruppelen, afdruipen ; afdwingen, afpersen, afzetten ; afgetrokken, verstrooid.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 11 LANGS DE WEGEN - Rajouté le 14/04/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 11 (« Langs de wegen », op bladzijden 96-1) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
Er zijn illustraties (portretten) op bladzijden 99 (Dr. Allaeys) en 101 (Raf Van Os op wandel).

Nom : BRACHT OVT BRENGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik bracht handdoeken » (« J’apportais des essuie-mains »).
On y trouve notamment la forme verbale « BRACHT », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « BRENGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp702-703 - Rajouté le 14/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 702-703, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : adellijk, edel; ademhalen, ademen, adem scheppen; ademhaling, ademtocht ; afbedelen, afbidden, afsmeken ; afbetalen, voldoen; afbreken, slechten, slopen; omhalen, omverhalen ; omverwerpen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS WANDELENDE DEUR KINDERBIBLIOTHEEK 193 - Rajouté le 13/04/2020

Description : In bijlage vindt U “De wandelende deur”, aflevering 193 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn 2 andere verhaaltjes : “Een pijnlijke les” (op bladzijden 17-23 ; van J.J.G.), “Reus Antigoon” (op bladzijden 23-32).
Illustratie (“In oud Antwerpen”, van Juliaan SEVERIN ; zie INFRA) op bladzijde 28.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.
Raadpleeg “Pentekeningen of etsen van / Illustrations (gravures ?) de Juliaan SEVERIN (1888-1975) in / dans Het geheim van den rechter (1928, eerste deel), van / de Abraham HANS (1882-1939)” :
https://www.idesetautres.be/upload/JULIAAN%20SEVERIN%20ETSEN%20GRAVURES%20GEHEIM%20RECHTER%201%20ABRAHAM%20HANS%201928%20BGOORDEN.pdf

Nom : LUISTERDE AF OVT AFLUISTEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je luisterde ons af » (« Tu nous écoutais »).
On y trouve la forme verbale « luisterde … AF », à l’O.V.T. (ou prétérit) qui provient de l’infinitif « AFluisteren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LUISTEREN ».
Ce verbe « LUISTEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik luister ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « LUISTER » + « DE » = « LUISTERDE ».
Quand « AFluisteren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« ons »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp700-701 - Rajouté le 13/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 700-701, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : achteruitgaan, terugdeinzen, terugwijken, afdruipen ; achtervoegsel, uitgang ; achting, hoogachting, hoogschatting, eerbied, ontzag ; acht slaan, acht geven ; adel, adeldom, adelstand.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : HOORDE OVT HOREN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde iets aan de deur » (« J’entendis = j’ai entendu quelque chose à la porte »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « HOOR » + « DE » = « HOORDE ».

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 10 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 11/04/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Het kasteel van Boschdale”, in Abraham HANS ; De verstooteling ; Kontich, Hans-Van der Meulen en kinderen, z. d. (1939 ?), bladzijde 33, aflevering 2.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0192 - Rajouté le 11/04/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 192. “Jeanne d’Arc”, aflevering 192 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1926 (19260314 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : LUISTERT AF OTT AFLUISTEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De kamermeid luistert gespannen het gesprek af » (« La femme de chambre écoute, tendue, la conversation »).
On y trouve la forme verbale « luistert … AF », qui provient de l’infinitif « AFluisteren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LUISTEREN ».
Quand « AFluisteren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« gespannen » et « het gesprek »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « gespannen », participe passé provenant de l’infinitif « SPANNEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : MOET REJET BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Een van jullie moet permanent in deze kamer blijven »
(« Un de vous doit rester en permanence dans cette pièce »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« blijven »), derrière les compléments (« permanent » et « in deze kamer »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp698-699 - Rajouté le 10/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 698-699, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : achterdocht, kwaad, vermoeden, argwaan, mistrouwen, wantrouwen, verdenking ; achtereenvolgens, achtereen, achter elkander, één voor één ; achtergaan, achterlopen ; achterklap, kwaadsprekendheid ; achterna, achteraf ; achternazetten, achternazitten ; achterklap, laster.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KAN KUNNEN REJET ZIJN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij kan niet overal zijn » (« Il ne peut pas être partout »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière le complément (« overal »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Hij mag niet overal zijn ».K

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp696-697 - Rajouté le 09/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 696-697, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aarzelen, schromen, weifelen, dralen, talmen ; aas, kreng ; aas, voeder ; achteloos, onachtzaam, onoplettend, slordig, zorgeloos ; achteraan, achterna ; achterdocht, kwaad, vermoeden, argwaan, mistrouwen, wantrouwen, verdenking.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ENGAGEERDE OVT ENGAGEREN WORF AAN OVT AANWERVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daarom engageerde ik hem (James) » (« C’est pourquoi je l’engageai »).
Ce verbe « ENGAGEREN » (utilisé par la lady, ne connaissant pas bien la langue néerlandaise) sera considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik engageer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« ENGAGEER » + « DE » = « ENGAGEERDE ».
La phrase commençant par un complément (« Daarom »), cela entraîne une INVERSION du sujet « ik » qui passe derrière son verbe « engageerde ».
Notez que si on veut montrer que l’on connaît mieux la langue néerlandaise, on devrait plutôt utiliser « AANwerven », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « WERVEN » et qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Cela donnerait alors : « Daarom worf ik hem aan » … plus compliqué.

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp694-695 - Rajouté le 08/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 694-695, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanzijn, bestaan, leven ; aard, inborst, karakter ; aardigheid, geestigheid, grap, kwinkslag ; aarde, aardbodem, aardbol, aardrijk ; aardkorst, aardschors ; aards, werelds ; aarzelen, schromen, weifelen, dralen, talmen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 10 - Rajouté le 07/04/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 10 (« Het herstelde Yper / Ieper », op bladzijden 87-95) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
Er is een illustratie (portret) op bladzijde 95 (Den Raf).

Nom : KOCHT OVT KOPEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dit halssnoer kocht ik in Amsterdam » (« Ce collier, je l’achetai à Amsterdam / J’achetai ce collier à Amsterdam »).
On y trouve notamment la forme verbale « KOCHT », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOPEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Dit halssnoer »), cela entraîne une INVERSION du sujet « ik » qui passe derrière son verbe « kocht ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp692-693 - Rajouté le 07/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 692-693, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanvallen, aangrijpen, aantasten, aanvliegen ; aanvallig, aanminnig, lieftallig ; aanvatten, aanpakken, aangrijpen ; aanvechting, verzoeking ;aanverwant, aangehuwd,bloedverwant ; aanwijzen, aantonen ; aanzetten, aandrijven ; aanzien, aankijken, aanschouwen, aanstaren.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : MEENEMEN MEE TE NEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/04/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan (werkelijk) niet nalaten ze op reis mee te nemen » (« Je ne peux vraiment pas m’empêcher de les prendre avec / de les emporter en voyage »).
On y trouve, dans la subordonnée « infinitive », la forme verbale « MEE … nemen », provenant de l’infinitif « MEENEMEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « NEMEN ».
Lorsque « MEENEMEN » est conjugué, la particule « MEE » (venant de la préposition « MET ») se sépare de son infinitif proprement dit. Dans ce cas-ci, c’est l’équivalent du français «de» qui les sépare.

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp690-691 - Rajouté le 06/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 690-691, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aantekening, noot, aanmerking ; aantijgen, aanwrijven ; aantonen, bewijzen ; aantreffen, ontmoeten ; aantrekkelijk, bekoorlijk, bevallig ; aantrekkelijk, gevoelig ; aantrekken (zich), bekreunen (zich), storen (zich), bekommeren (zich) ; aanvallen, aangrijpen,
aantasten, aanvliegen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUUR IN PARIJS 1919 - Rajouté le 05/04/2020

Description : De novelle, “Een avontuur in Parijs”, werd o. a. uitgegeven (op bladzijden 824-832) van de aflevering 26 van Abraham HANS’s Het woud van Houthulst ; Kontich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (later dan 1919), 26 afleveringen, 823 bladzijden.

Nom : ABRAHAM HANS JEANNE dARC KINDERBIBLIOTHEEK 192 - Rajouté le 05/04/2020

Description : In bijlage vindt U “Jeanne d’Arc”, aflevering 192 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door J. Demarest geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : KAN KUNNEN REJET NALATEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan (werkelijk) niet nalaten ze op reis mee te nemen » (« Je ne peux vraiment pas m’empêcher de les prendre avec / emporter en voyage »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« ondernemen »), derrière les compléments (« voorlopig » et « niets »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 09 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 04/04/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Haders keek eens in stalen schuur”, in Abraham HANS ; De vier huwelijken (Kontich, Hans-Van der Meulen, z. d., 1938 ?), bladzijde 545, aflevering 18.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0191 - Rajouté le 04/04/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 191. “De cow-boy van fort Bell”, aflevering 191 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1926 (19260307 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ZAL ZULLEN REJET TONEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Ik zal het jullie tonen » (« Je vais vous le montrer »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a, dans la phrase principale, REJET de l’autre forme verbale (« tonen ») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« het » et « jullie »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BESCHERMD VTT BESCHERMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waarom moet u zo speciaal (worden) beschermd worden ? » (« Pourquoi devez-vous si spécialement être protégée ? »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « beschermd », participe passé provenant de l’infinitif « BESCHERMEN », considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik bescherm ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
(PAS de préfixe « GE ») + « BESCHERM » + « D » = « BESCHERMD ».
Quand « BESCHERMEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « beschermd » derrière le complément (« zo speciaal ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp688-689 - Rajouté le 03/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 688-689, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : straks, terstond, zo ; onmiddellijk, onverwijld, ogenblikkelijk, op staande voet ; binnenkort, weldra, spoedig, gauw, eerlang ; haast, welhaast, ras ; aanstoot, ergernis ; aanstotelijk, ergerlijk ; aantal, menigte, veelheid ; tal ; hoeveelheid, getal ; aantasten, aanranden ; aantekening, noot ; aanmerking.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : AANBEVOLEN VTT AANBEVELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een vriendin heeft mij James aanbevolen … » (« Une amie m’a recommandé James »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve la forme verbale « AANbevolen », participe passé provenant de l’infinitif « AANbevelen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « BEVELEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AANbevelen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne normalement en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux (par exemple « AANgeworven ») mais donc pas ici => « aanbevolen ».
Il y a REJET de la forme verbale « AANbevolen » derrière les compléments («mij » et « James ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp686-687 - Rajouté le 02/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 686-687, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanstaand, eerstkomend ; aanstalten, toebereidselen ; aanstappen, aanbenen ; aansteken, besmetten ; aanstekend, aanstekelijk, besmettelijk ; aanstellen, benoemen, beroepen ; aanstonds, dadelijk, straks, terstond, zo ; onmiddellijk, onverwijld, ogenblikkelijk, op staande voet ; binnenkort, weldra, spoedig, gauw, eerlang ; haast, welhaast, ras.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : TREKT AAN OTT AANTREKKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/04/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Knocke trekt rijke bezoekers aan » (« Knokke attire de riches visiteurs »).
On y trouve la forme verbale « trekt … aan », qui provient de l’infinitif « AANTREKKEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « TREKKEN ».
Lorsque « AANTREKKEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « AAN », derrière le complément (« rijke bezoekers »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp684-685 - Rajouté le 01/04/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 684-685, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanspannen, voorspannen, inspannen ; aanspoelen, aanwassen, aanslibben, aanslijken ; aanspoeling, aanwas, aanslibbing, aanslijking ; aansporing, aandrift, instinct ; aanspraak, toespraak, rede, redevoering ; aanspraak maken op, betwisten ; aanspreken , toespreken.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 09 NAAR KORTRIJK EN VERDER - Rajouté le 31/03/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 9 (« Naar Kortrijk en verder », op bladzijden 73-86) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
https://www.idesetautres.be/upload/LODE%20OPDEBEEK%20OP%20REIS%20IN%20VLAANDEREN%2008%201930%20NAAR%20AUDENAERDE.pdf
Er zijn illustraties (portretten) op bladzijden 80 (Geo de la Violette) en 86.

Nom : BEKEND VTT BEKENNEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het is internationaal bekend » (« Il est internationalement connu »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve la forme verbale « bekend », participe passé provenant de l’infinitif « BEKENNEN », considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik beken ») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
(PAS de préfixe « GE ») + « BEKEN » + « D » = « BEKEND ».
Quand « BEKENNEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « bekend » derrière le complément (« internationaal ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp682-683 - Rajouté le 31/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 682-683, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanrijgen, aansnoeren ; aanroepen, bidden, smeken ; aanroeren, aanraken ; aanschaffen, aankopen ; aanschaffen (zich), verschaffen (zich), verwerven (zich) ; aanschouwer, toeschouwer ; aanspannen, samenspannen; aanspannen, voorspannen, inspannen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : WIL REJET DOEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wil je nog iets voor mij doen ? » (« Veux-tu encore faire quelque chose pour moi ? »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « doen ») derrière les compléments (« nog » « iets » et « voor mij »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp680-681 - Rajouté le 30/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 680-681, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : bemoedigen, moed geven, moed inboezemen, moed inspreken ; aannemen, ontvangen, aanvaarden ; aannemen, opnemen ; aanpoten, aanplanten, aankweken, aantelen; aanraken, aanroeren, aanstippen ; aanrechten, opdissen, toebereiden.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS COW BOY FORT BELL KINDERBIBLIOTHEEK 191 - Rajouté le 29/03/2020

Description : In bijlage vindt U “De cow-boy van Fort Bell”, aflevering 191 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een tweede verhaal, “Het schip der woestijn” (over de kameel of, beter, de dromedaris), op bladzijden 27-32.
Afbeeldingen (foto’s) op bladzijden 25 en 29.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Jozef Depré geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ZOUDEN REJET KUNNEN BEGINNEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Nu zouden de moeilijkheden wel eens kunnen beginnen » (« A présent les difficultés pourraient bien une fois commencer »).
La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (ou des autres formes verbales), ici « kunnen » et « beginnen », à la fin de la phrase, derrière le(s) complément(s) (ici « wel » et « eens »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbesLa La phrase commençant par un (autre) complément (« Nu »), cela entraîne une INVERSION du sujet « de moeilijkheden » qui passe derrière son verbe « zouden ».

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 08 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 28/03/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Vrouwen in versleten kapmantels doolden als schimmen rond”, in Abraham HANS ; De weg naar het geluk (Kontich, Hans-Van der Meulen, z. d., 1928 ?), bladzijde 993, aflevering 32.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0190 - Rajouté le 28/03/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 190. “De straf van het Eekelare Hof”, aflevering 190 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1926 (19260228 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0189 - Rajouté le 28/03/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 189. “Pater Damiaan, de held van Tremeloo”, aflevering 189 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1926 (19260221 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GEBONDEN VTT BINDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben hier gebonden » (« Je suis lié ici »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEBONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « BINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
Ce participe passé « GEBONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit (ou O.V.T.) Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « GEBONDEN » derrière le complément éventuel (« hier ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KUNNEN REJET VINDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij kunnen het toch best met elkaar vinden » (« Nous pouvons tout de même mieux le trouver l’un avec l’autre => trouver du bon temps à deux »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« vinden»), derrière les compléments (« het », « toch », « best » et « met elkaar »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE » :
« Wij mogen het toch best met elkaar vinden ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp678-679 - Rajouté le 27/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 678-679, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanlopen, aanhouden, duren ; aanmaning, ingesbrekestelling, dagvaarding ; aanmatigen (zich), toekennen (zich) ; aanmatigend, trots ; aanmelden, aandienen ; aanmerkelijk, aanzienlijk ; aanmerking, bedenking ; aanmerking, opmerking ; aanmoedigen, bemoedigen, moed geven, moed inboezemen, moed inspreken.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KAN KUNNEN REJET WEGZENDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Kan je ze echt niet wegzenden ? » (« Ne peux-tu vraiment pas les renvoyer ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« wegzenden »), derrière les compléments (« ze » et « echt »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mag je ze echt niet wegzenden ? »

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp676-677 - Rajouté le 26/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 676-677, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanlanden, landen ; aanleg, geschiktheid, bekwaamheid, gave, begaafdheid, talent ; aanleggen, bouwen, stichten ; aanleggen, mikken, richten ; aanleggen, pleisteren ; aanlokkelijk, bekoorlijk ; aanloden, slag krijgen (van) ; aanloop, toeloop, oploop.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KAN KUNNEN REJET ONDERNEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan voorlopig niets ondernemen » (« Je ne peux provisoirement rien entreprendre »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« ondernemen »), derrière les compléments (« voorlopig » et « niets »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Ik mag voorlopig niets ondernemen ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp674-675 - Rajouté le 25/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 674-675, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanhouden, volharden, volhouden ; aanhoudend, bestendig, blijvend, duurzaam, gedurig, langdurig, onafgebroken, onophoudelijk, voortdurend ; aankleden, kleden ; aankondigen, voorspellen, voorzeggen ; aanlachen, toelachen ; aanlanden, aanbelanden, belanden ; aanlanden, landen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 08 NAAR AUDENAERDE - Rajouté le 24/03/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 8 (« Naar Audenaerde », op bladzijden 59-72) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
Er zijn illustraties (portretten) op bladzijden 60 en 63 (Edmond Van Offel, door hemzelf dus).

Nom : VERDACHT VTT VERDENKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « En vind jij die kerels niet verdacht ? » (« Et ne trouves-tu pas ces types suspects ? »).
On y trouve la forme verbale « verdacht », participe passé (construit sur le prétérit « dacht » et utilisé ici comme attribut) provenant du verbe «VERDENKEN», lui-même construit sur l’infinitif « DENKEN », qui fait également l’objet des « temps primitifs ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp672-673 - Rajouté le 24/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 672-673, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanhang, partij, factie ; aanhangen, volgen, voorstaan ; aanhanger, aanhangeling, volgeling ; aanhangsel, bijvoegsel, bijlage ; aanhechten, aanbinden, aanknopen ; aanhoren, toehoren, luisteren, toeluisteren ; aanhouden, volharden, volhouden.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS PATER DAMIAAN KINDERBIBLIOTHEEK 189 - Rajouté le 23/03/2020

Description : In bijlage vindt U, “Pater Damiaan, de held van Tremeloo”, aflevering 189 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Kaftillustratie van deze uitgave is aan Otto Geerling te wijten.
Kaftillustratie van andere tweede druk is aan B.H.H. te wijten. B. H. H. zou Bastiaan Hendrik HANS (08/06/1879-17/05/1937), lid van Abraham HANS’ familie, mogen zijn.
Illustratie op bladzijde 3 (buiten kontext, van Otto Geerling) ; in tweede druk, op bladzijde 6 (“het geboortehuis van Jozef De Veuster te Tremeloo”).
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Victor Verschoren geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : AANGEWORVEN VTT AANWERVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/03/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je weet dat ik speciaal ben aangeworven … » (« Tu sais que je suis spécialement embauché … »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT ») la forme verbale « AANgeworven », participe passé provenant de l’infinitif « AANwerven », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « WERVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AANwerven » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « aanGEworven ».
Il y a REJET de la forme verbale « AANgeworven » derrière le complément («speciaal ») à la fin de la phrase. On l’aurait mieux constaté dans la variante suivante : « ik ben speciaal aangeworven … » Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp670-671 - Rajouté le 23/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 670-671, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aangenomen (dat), ondersteld (dat), gesteld (dat), indien (bijaldien) ; aangeven, aanrijken ; aangezicht, gezicht, gelaat, aanschijn ; aangift, opgave ; aangrenzend, aanpalend, belendend ; aanhalen, aanhouden ; aanhalen, aanlokken aantrekken ; aanhalen, aanvoeren.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GAAN REJET DULDEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je gaat / zal toch niet dulden … » (« Tu ne vas tout de même pas tolérer … »).
Sous l’infuence de la langue française, l’auxiliaire du FUTUR « simple » néerlandais, « ZULLEN » (donnant un singulier « ZAL ») est ici remplacé par « GAAN ». Cela permet de rappeler que, afin d’être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple pour le francophone de le comparer au « futur proche » français et de remplacer précisément les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Ici, comme au FUTUR néerlandais, il y a REJET de l’autre forme verbale (« dulden ») à la fin de la phrase, derrière le complément (« toch »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp668-669 - Rajouté le 22/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 668-669, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aangedaan, bewogen, getroffen, geschokt, geroerd, ontroerd, ontzet ; aangehuwd, aangetrouwd ; aangelegenheid, belang ; aangenaam, lekker, heerlijk, keurig ; aangenaam, plezierig, zoet, liefelijk, behaaglijk, genoeglijk, strelend ; aangenomen (dat), ondersteld (dat), gesteld (dat), indien (bijaldien) … al.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 07 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 21/03/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Roode Bert stapte door de duinen”, in Abraham HANS’ De drie dochters van Leliedaal ; Kontich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (1936), bladzijde 705, aflevering 23.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0188 - Rajouté le 21/03/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 188. “De sterkste voetbalclub”, aflevering 188 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1926 (19260214 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ZAL ZULLEN REJET ZEGGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/03/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Ik zal je (jullie) zeggen waarom ik jullie nodig heb » (« Je vais vous dire pourquoi j’ai besoin de vous »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a, dans la phrase principale, REJET de l’autre forme verbale (« zeggen ») à la fin de la phrase, derrière le complément (« je »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp666-667 - Rajouté le 21/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 666-667, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aangaan, betreffen, raken, aanbelangen ; aangaan, leven maken ; aangaan, sluiten, treffen ; aangaan, sluiten, voltrekken ; aangaande, betreffende, nopens, omtrent ; aangeboren, ingeschapen ; aangedaan, aangetast, aangestoken, besmet ; aangedaan, bewogen, getroffen, geschokt, geroerd, ontroerd, ontzet.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ZIEN ERUIT OTT ERUIT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie zien er schitterend uit » (« Vous avez l’air magnifiques »).
A première vue, on pourrait croire que l’on a affaire au verbe « uitzien », avec « uit », réagissant comme une « particule séparable », qui ferait l’objet d’un REJET derrière les complément (« schitterend »), à la fin de la phrase.
On a en fait ici l’expression « eruit zien ». On aurait pu avoir aussi la variante suivante de la phrase :
« Jullie zien schitterend eruit ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp664-665 - Rajouté le 20/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 664-665, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanduiden, aanwijzen ; aanduiden, uitdrukken ; aaneen, aan elkander ; aaneen, achtereen ; aaneen, opeen ; aaneenbinden, aaneeketenen, aaneenkluisteren ; aanerven, overerven ; aangaan, aanlopen ; aangaan op, afgaan op ; aangaan, betreffen, raken, aanbelangen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : VAN ZIN ZIJN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/03/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Bent U werkelijk van zin die onbekenden in dienst te nemen ? » (« Avez-vous vraiment l’intention de prendre ces inconnus en service / à votre service ? »).
On y trouve, dans la phrase principale, la forme verbale « bent … van zin », provenant de l’expression à l’infinitif « van zin zijn ».
« van zin » réagit comme une « particule séparable » et fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« werkelijk »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp662-663 - Rajouté le 19/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 662-663, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aandoen, treffen, roeren, schokken ; aandoening, gevoel, gewaarwording ; aandoening, ontroering ; aandoelijk, treffend, roerend, schokkend ; aandrang, nadruk ; aandrijven, aanspoelen ; aanduiden, betekenen, te kennen geven ; aanduiden, aanwijzen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : NEMEN AAN OTT AANNEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/03/2020

Description :
La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Ze (Robert en Bertrand) nemen het voorstel aan »
(« Ils acceptent la proposition »).
On y trouve la forme verbale « nemen … aan », qui provient de l’infinitif « AANNEMEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « NEMEN ».
Lorsque « AANNEMEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « AAN », derrière le complément (« het voorstel »), à la fin de la phrase. Voir phénomène du REJET, entre autres à :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp660-661 - Rajouté le 18/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 660-661, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aanbrengen, aangeven, verklikken ; aanbrengen, overbrengen ; aandacht, oplettenheid, opmerkzaamheid ; aandachtig, oplettend, opmerkzaam ; aandeel, aandeelbewijs ; aandoen, aantrekken, aanschieten, omdoen ; aandoen, treffen, roeren, schokken.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden

Nom : NODIG HEBBEN REJET NODIG ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb bescherming nodig » (« J’ai besoin de protection »).
On y trouve la forme verbale « heb … nodig », provenant de l’expression à l’infinitif « nodig hebben ».
« nodig » réagit comme une « particule séparable » et fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« bescherming»), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 07 - Rajouté le 17/03/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 7 (« Een plezierreisje met muziek », op bladzijden 53-58) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp658-659 - Rajouté le 17/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 658-659, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aamborstig, kortademig (vervolg) ; aanbassen, aanblaffen ; aanbelang, belang ; aanbevelen, aanprijzen ; aanbeveling, aanprijzing ; aanbidden, vereren ; aanbiddenswaardig, aanbiddelijk ; zich aanbieden, zich aanbevelen ; aanbieding, aanbod ; aanbrengen, aandragen, aankruien, aanslepen, aanvoeren.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS STERKSTE VOETBALCLUB KINDERBIBLIOTHEEK 188 - Rajouté le 16/03/2020

Description : In bijlage vindt U, “De sterkste voetbalclub”, aflevering 188 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een tweede verhaal, “De helden van de Birkenhead” (een stoomboot) op bladzijden 29-32.
Illustraties (foto’s) op bladzijden 6 en 18.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Willy Apers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : WIL REJET TREDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als je (jullie) wil (willen) bij mij in dienst treden … » (« Si tu veux entrer en service chez moi => entrer à mon service … »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE est l’infinitif «WILLEN». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « treden ») derrière les compléments (« bij mij » et « in dienst »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp655-657 - Rajouté le 16/03/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 656-657 en uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : aaien, strelen ; aal, paling ; aalmoes, gave, gift, geschenk ; aamborstig, kortademig.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : WAS OVT ZIJN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het was een koud kunstje » (« C’était un petit art froid => un jeu d’enfant »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez l’expression « een koud kunstje zijn » (« être un jeu d’enfant »).

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 06 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 14/03/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Nieuwpoort in volle drukte”, in Abraham HANS’ De heks van Nieuwpoort; Contich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (later dan 1925, tweede uitgave ?), bladzijde 289.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0187 - Rajouté le 14/03/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 187. “Hoe Jack prairie boer werd”, aflevering 187 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1926 (19260207 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : WIL REJET BELONEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik wil jullie belonen » (« Je veux vous récompenser »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « belonen ») derrière le complément (« jullie »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GERED VTT REDDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jullie hebben mijn leven gered » (« Vous avez sauvé ma vie »).
On y trouve notamment la forme verbale « gered », participe passé provenant de l’infinitif « REDDEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (« ik red », première personne du présent ou O.T.T.) se terminant a fortiori déjà par la consonne « D », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Le participe passé « gered » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« mijn leven ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GLIJDT UIT OTT UITGLIJDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij / ze glijdt (van de golfbreker) uit » (« Elle glisse du brise-lames »).
On y trouve la forme verbale « glijdt … UIT », provenant de l’infinitif « UITglijden », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « GLIJDEN ».
Quand « UITglijden » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « UIT », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« van de golfbreker »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que cette particule séparable « UIT » est une ancienne préposition. On aurait donc pu avoir la variante suivante de la phrase : « Zij / ze glijdt uit de golfbreker ».

Nom : OMTE HOUDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Om nieuwsgierigen op afstand te houden … » (« Pour maintenir les curieux à distance … »).
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (« nieuwsgierigen » et « op afstand ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « houden ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN AAN SCHRIFTUUR ONTLEEND NEDERLANDSE TAALSCHAT pp644-646 - Rajouté le 11/03/2020

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 6142 t/m 6161 aan de Schriftuur ontleend.
Het is een uittreksel (bladzijden 644-646) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : LODE OPDEBEEK OP REIS IN VLAANDEREN 1930 HOOFDSTUK 06 KNOKKE - Rajouté le 10/03/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 6 (« Knocke », op bladzijden 40-52) uit het boek Op reis in Vlaanderen (menschen, dieren, steden, dorpen, de zee) van Lode Opdebeek (1869-1930), schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1930 (tweede uitgave), 143 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Edmond Van Offel).
Er is een illustratie (portret) op bladzijde 44.

Nom : MAAKTEN OVT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De gendarmen maakten een rapport / verslag » (« Les gendarmes firent un rapport »).
On y trouve notamment le verbe « MAKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « MAAK » + « TE » + « N » (pluriel) = « MAAKTEN ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN AAN SCHRIFTUUR ONTLEEND NEDERLANDSE TAALSCHAT pp642-643 - Rajouté le 10/03/2020

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 6119 t/m 6141 aan de Schriftuur ontleend.
Het is een uittreksel (bladzijden 642-643) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS HOE JACK PRAIRIE BOER WERD KINDERBIBLIOTHEEK 187 - Rajouté le 09/03/2020

Description : In bijlage vindt U “Hoe Jack prairie boer werd”, aflevering 187 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustraties (foto’s) op bladzijden 5 en 26.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Philip Durot geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VERHOORD VTT VERHOREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De strandjutters werden (over het lijk) verhoord » (« Les pilleurs d’épaves furent auditionnés au sujet du cadavre »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve la forme verbale « verhoord », participe passé provenant de l’infinitif « VERHOREN », lui-même construit sur « HOREN ». Ce verbe est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik verhoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « VER » (au lieu de « GE ») + « HOOR » + « D » = « VERHOORD ».
Quand « VERHOREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « verhoord » derrière le complément éventuel (« over het lijk ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici « WERDEN ») est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN AAN SCHRIFTUUR ONTLEEND NEDERLANDSE TAALSCHAT pp640-641 - Rajouté le 09/03/2020

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 6092 t/m 6118 aan de Schriftuur ontleend.
Het is een uittreksel (bladzijden 640-641) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : BEGROEVEN OVT BEGRAVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ze (De strandjutters) begroeven hem in de duinen » (« Les pilleurs d’épaves l’enterrèrent dans les dunes »).
On y découvre la forme verbale « BEGROEVEN », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « BEGRAVEN », lui-même construit sur « GRAVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 05 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 07/03/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Het oude Nieuwpoort”, in Abraham HANS’ De heks van Nieuwpoort; Contich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (later dan 1925, tweede uitgave ?), bladzijde 897.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0186 - Rajouté le 07/03/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 186. “Jack de cow-boy”, aflevering 186 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1926 (19260131 ? …) door Abraham HANS

Nom : AANGESPOELD VTT AANSPOELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De volgende dag vonden strandjutters zijn aangespoeld lijk » (« Le lendemain, des pilleurs d’épaves trouvèrent / ont trouvé sa dépouille mortelle rejetée sur le rivage »).
On y trouve la forme verbale « aangespoeld », participe passé (utilisé comme adjectif) provenant de l’infinitif « AANSPOELEN », verbe dit à particule séparable, construit sur « SPOELEN ». Ce verbe « SPOELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik spoel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
particule « AAN » + préfixe « GE » + « SPOEL » + « D » = « AANGESPOELD ».
Quand « AANSPOELEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « aangespoeld » derrière le complément éventuel (« op het strand ») à la fin de la phrase, comme dans la variante suivante : « zijn lijk werd op het strand aangespoeld ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VONDEN OVT VINDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De volgende dag vonden strandjutters zijn aangespoeld lijk » (« Le lendemain, des pilleurs d’épaves trouvèrent / ont trouvé sa dépouille mortelle rejetée sur le rivage »).
On y découvre la forme verbale « VONDen », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« De volgende dag »), cela entraîne une INVERSION du sujet « strandjutters » qui passe derrière son verbe « vonden ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN VARIA NEDERLANDSE TAALSCHAT pp638-639 - Rajouté le 06/03/2020

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 6046 t/m 6091.
Het is een uittreksel (bladzijden 638-639) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : VERDRONK OVT VERDRINKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/03/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij verdronk jammerlijk » (« Il se noya malheureusement »).
On y découvre la forme verbale « VERDRONK », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VERDRINKEN », lui-même construit sur « DRINKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN VARIA NEDERLANDSE TAALSCHAT pp636-637 - Rajouté le 05/03/2020

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 5997 t/m 6045, een “melting pot” (VARIA).
Het is een uittreksel (bladzijden 636-637) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Kerevel

Crédits