IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 11 - Rajouté le 28/09/2021

Description : Ontdek aflevering 11 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : WIL REJET VERTREKKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij wil (zo vlug mogelijk) vertrekken » (« Il veut partir aussi vite que possible »).
L’auxiliaire de mode de la « VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici « vertrekken ») derrière le complément éventuel (« zo vlug mogelijk »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KAN KUNNEN REJET WORDEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Het kan gevaarlijk worden » (« Cela peut devenir dangereux »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« worden »), derrière le complément (« gevaarlijk » »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Het mag gevaarlijk worden ».

Nom : OP DE HOOGTE BRENGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Tijdens de rit brengt hij (Bertrand) mevrouw Mangin op de hoogte » (« Pendant le trajet, il met madame Mangin au courant »).
On y trouve la forme verbale « brengt … op de hoogte », provenant de l’expression « op de hoogte brengen ».
Le complément « op de hoogte » y réagit comme une particule séparable et fait l’objet d’un REJET, à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément («Tijdens de rit »), cela engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « brengt ».

Nom : ABRAHAM HANS AAN DE IJZER 12 1919 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 25/09/2021

Description : Ontdek het hoofdstuk N°12, “Kost wat kost” (op bladzijden 182-188) van "Aan de Ijzer" van Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; 1919, 220 bladzijden)

Nom : ABRAHAM HANS KOEWACHTER IN OORLOGSTIJD KINDERBIBLIOTHEEK 292 - Rajouté le 25/09/2021

Description : In bijlage vindt U “Een koewachter in oorlogstijd”, aflevering 292 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek” over WO1.
Er is een illustratie (van Catharin Chaymen Fowler, met padvinders ? …) op bladzijde 6.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : STAP IN IMPERATIF INSTAPPEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Stap (de wagen) in ! » (« Montez dans la voiture ! »).
On y trouve la forme verbale « stap … IN » à l’impératif, provenant de l’infinitif « INstappen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « STAPPEN ».
Quand « INstappen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « IN » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « IN », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« de wagen »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que cette particule séparable « IN » est une ancienne préposition. On aurait donc pu avoir la variante suivante de la phrase : « Stap in de wagen ! ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0291 - Rajouté le 24/09/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 291. “De held van Barneveld”, aflevering 291 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1928 (19280212 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : NAM OVT NEMEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waarom nam ik niet meer foto’s ? » (« Pourquoi ne pris-je pas / n’ai-je pas pris plus de photos ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « nam », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : MAG OTT MOGEN REJET MEERIJDEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Mag ik (met u) meerijden ? » (« Puis-je rouler avec vous ? => vous accompagner en voiture ? »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« meerijden »), derrière le complément éventuel (« met u»), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : WAS OVT ZIJN 11 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Hij was de grootmeester van de sekte » (« Il était le grand-maître de la secte »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : MENS WERELD VROEGER NU GLOBERAMA 1960 ESCO INTERNET LINKS - Rajouté le 21/09/2021

Description : We stellen « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama (uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland, later bij Casterman) GRATIS, ter beschikking.

Nom : LOOP DER EEUWEN GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 21/09/2021

Description : Ontdek in bijlage « de loop der eeuwen », op bladzijden 186-187 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 10 - Rajouté le 21/09/2021

Description : Ontdek aflevering 10 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : WAS OVT ZIJN 10 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/09/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « En Grosjean die daar chauffeur was » (« Et Grosjean qui était chauffeur là-bas … »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DIE »), la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La forme verbale « WAS » fait ici l’objet d’un REJET, derrière le complément (« daar »), à la fin de la phrase, parce que la phrase est subordonnée. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KENDE OVT KENNEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als Agatha dat kende … » (« Si Agatha savait cela … »).
Le verbe « KENNEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik ken ») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« KEN » + « DE » = « KENDE ».

Nom : LAG OVT LIGGEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/09/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Tussen de bankbiljetten lag iets dat op een spijskaart lijkt » (« Parmi les billets de banque se trouvait quelque chose qui ressemble à un menu »).
On y trouve notamment la forme verbale « LAG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « LIGGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément («Tussen de bankbiljetten »), cela engendre une INVERSION : le sujet « iets » passe derrière le verbe « lag ».
Notez, dans la deuxième phrase, la préposition : « lijken op » = « ressembler à ».

Nom : ABRAHAM HANS HELD VAN BARNEVELD KINDERBIBLIOTHEEK 291 - Rajouté le 18/09/2021

Description : In bijlage vindt U “De held van Barneveld”, aflevering 291 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEMAAKT VTT MAKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/09/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « « Van de foto’s die ik nam, heb ik vergrotingen van sommige bijzonderheden gemaakt » (« Des photos que j’ai prises / que je pris, j’ai fait des agrandissements de quelques particularités »).
On y trouve notamment, dans la deuxième phrase, la forme verbale « gemaakt », participe passé provenant de l’infinitif «MAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « MAAK » + « T » = « GEMAAKT ».
Quand « MAKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « gemaakt » derrière le complément (« vergrotingen van sommige bijzonderheden ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Il y a, dans la deuxième phrase, une INVERSION (le sujet « ik » passe derrière le verbe « heb ») parce que la première (« Van de foto’s die ik nam ») joue le rôle d’un complément la commençant.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0290 - Rajouté le 17/09/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 290. “De zoon van den kolonist”, aflevering 290 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1928 (19280205 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : NAM OVT NEMEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/09/2021

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Van de foto’s die ik nam … » (« De les => des photos que j’ai prises / que je pris … »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DIE »), la forme verbale « nam », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : OOST EN WEST GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 16/09/2021

Description : Ontdek in bijlage « Oost en West », op bladzijden 184-185 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VOND OVT VINDEN 3 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/09/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik was met jullie in de kuil toen je die arme Agatha vond » (« J’étais avec vous dans la fosse lorsque tu trouvas / tu as trouvé cette pauvre Agatha »).
On y découvre, dans la phrase subordonnée (introduite par « TOEN »), la forme verbale « VOND », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
N’oubliez pas que, dans une phrase subordonnée néerlandaise, la forme verbale (ici « vond ») n’est plus à côté de son sujet (ici « je »). Ils sont séparés par le complément (« die arme Agatha »).

Nom : WAS OVT ZIJN 9 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Ik was met jullie in de kuil » (« J’étais avec vous dans la fosse »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 09 - Rajouté le 14/09/2021

Description : Ontdek aflevering 9 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : ROOD CHINA GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 14/09/2021

Description : Ontdek in bijlage « Rood-China », op bladzijden 182-183 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KAN KUNNEN REJET HELPEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan je misschien helpen » (« Je peux peut-être t’aider »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« helpen »), derrière les compléments (« je » et «misschien »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Ik mag je misschien helpen ».

Nom : LAS OVT LEZEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik las het allemaal in de krant » (« Je lus tout = ai tout lu dans le journal »).
On y trouve notamment la forme verbale « LAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « LEZEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que si la dernière lettre du radical du verbe à l’indicatif présent (ou O.T.T.) est un « Z » (LEZEN – EN = LEZ), elle se transforme en « S » – c’est aussi le cas à l’O.V.T. ou « prétérit » – et le son « é » de l’infinitif est rendu au SINGULIER en doublant la voyelle : LEES.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=radVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0289 - Rajouté le 12/09/2021

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 289.
“Beschaamd om moeder”, aflevering 289 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1928 (19280129 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : VOND OVT VINDEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/09/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat een geluk dat ik je vond ! » (« Quelle chance que je te trouvai / je t’ai trouvé ! »).
On y découvre, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « VOND », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
N’oubliez pas que, dans une phrase subordonnée néerlandaise, la forme verbale (ici « vond ») n’est plus à côté de son sujet (ici « ik »). Ils sont séparés par le complément (« je »).

Nom : ABRAHAM HANS AAN DE IJZER 10 1919 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 11/09/2021

Description : Ontdek het hoofdstuk N°10, “om vader” (op bladzijden 131-150) van "Aan de Ijzer" van Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; 1919, 220 bladzijden)

Nom : ABRAHAM HANS ZOON VAN DEN KOLONIST KINDERBIBLIOTHEEK 290 - Rajouté le 11/09/2021

Description : In bijlage vindt U “De zoon van den kolonist”, aflevering 290 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een illustratie (“Ben vertrok, moeder keek hem na …”) op bladzijde 18.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door A. VAN DEN BULCKE geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HOUDT SCHUIL OTT SCHUILHOUDEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waar houdt zich (nu) schuil ? » (« Où se cache-t-il ? »)
On y trouve la forme verbale « houdt … schuil », qui provient de l’infinitif « SCHUILHOUDEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « HOUDEN ».
Lorsque « SCHUILHOUDEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la particule séparable « SCHUIL », derrière le complément éventuel (« nu »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KONDEN OVT KUNNEN REJET IDENTIFICEREN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Tot op heden konden we nog niemand identificeren » (« Jusqu’à ce jour, nous ne pouvions / pûmes = n’avons pu encore identifier personne »).
L’auxiliaire de mode de la CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN » et un O.V.T. (ou prétérit) « KON » (PLURIEL irrégulier « KONDEN »). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici « identificeren »), derrière les compléments (« nog » et « niemand »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Le verbe « KUNNEN » fait l’objet (au seul prétérit ou O.V.T.) des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Tot op heden »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « konden ».

Nom : GROEI ARABISCHE EENHEID WERELDOORLOG GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 09/09/2021

Description : Ontdek in bijlage « de groei van de Arabische eenheid », op bladzijden 180-181 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KENDEN OVT KENNEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De burgers kenden de gemaskerden niet » (« Les bourgeois ne connaissaient pas les masqués »).
Le verbe « KENNEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik ken ») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« KEN » + « DE » + « N » (PLURIEL) = « KENDEN ».

Nom : GEWOND VTT WONDEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De burgers zijn (na de ontploffing) gewond (Les bourgeois sont blessés) ».
On y trouve la forme verbale « gewond », participe passé provenant de l’infinitif « WONDEN ». Ce verbe « WONDEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik wond ») se terminant (déjà) par la consonne « D », on trouvera a fortiori le « D » majoritaire (qui ne sera pas doublé en fin de mot) comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « WON(D) » + « D » = « GEWOND ».
Quand « WONDEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gewond » derrière le complément éventuel («de ontploffing ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : TERUGKEER NAAR HET BELOOFDE LAND GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 07/09/2021

Description : Ontdek in bijlage « de terugkeer naar het Beloofde Land » (Israël), op bladzijden 178-179 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEMASKERDEN GEMASKERD VTT MASKEREN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Met de gemaskerden is het erger » (« Avec les masqués, c’est plus grave »).
On y trouve la forme verbale « gemaskerd », participe passé pouvant provenir d’un infinitif « MASKEREN », dont la première personne du présent ne serait pas « Ik maskeer ». Ce verbe « MASKEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik masker ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « MASKER » + « D » = « GEMASKERD ».
Le participe passé « gemaskerd » est ici devenu (comme en langue française) un nom commun :
« GEMASKERD » + « EN » (terminaison de pluriels) = « GEMASKERDEN ».

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 08 - Rajouté le 07/09/2021

Description : Ontdek in bijlage aflevering 8 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel ; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : MOGEN REJET ONTVANGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ze mogen nog geen bezoek ontvangen » (« Ils ne peuvent encore recevoir pas une => aucune visite »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« ontvangen »), derrière les compléments (« nog » et « geen bezoek »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : WEES IMPERATIF ZIJN GERUST VTT RUSTEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Wees gerust ! » (« Soyez tranquilles ! »).
On y trouve la forme verbale « WEES », impératif provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » pour donner le participe passé « GEWEEST ».
Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment trois autres grandes catégories de verbes irréguliers au passé : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve aussi la forme verbale « gerust », participe passé provenant de l’infinitif « RUSTEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant déjà par la consonne « T », a fortiori on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0288 - Rajouté le 04/09/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 288. “De rechtvaardige kabouter”, aflevering 288 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1928 (19280122 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS AAN DE IJZER 09 1919 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 04/09/2021

Description : Ontdek het hoofdstuk N°9, “te Brugge” (op bladzijden 115-130) van "Aan de Ijzer" van Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; 1919, 220 bladzijden),

Nom : ABRAHAM HANS BESCHAAMD OM MOEDER KINDERBIBLIOTHEEK 289 - Rajouté le 04/09/2021

Description : In bijlage vindt U “Beschaamd om moeder”, aflevering 289 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Er zijn ook drie andere tekstjes : “Op de Amerikaansche vlakte” (naar L. Alcott, op bladzijde 9-24), “Alice Ayres” (op bladzijde 25-27) en “Sarah Hodgeman” (op bladzijde 28-31).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Lea ASPELAGH geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ONTSNAPT VTT ONTSNAPPEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De grootmeester is (« uit de geheime gang ») ontsnapt ! » (« Le grand-maître s’est échappé ! »).
Rappelons tout d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici la forme verbale « ONTSNAPT », participe passé provenant de l’infinitif « ONTSNAPPEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « P », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Le participe passé « ONTSNAPT » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel («uit de geheime gang »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEVONDEN VTT VINDEN 3 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We hebben deze vermomming in het park gevonden » (« Nous avons trouvé ce déguisement dans le parc »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEVONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Ce participe passé « GEVONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEVONDEN » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« deze vermomming » et « in het park »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VEILIGHEIDSRAAD UNO GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 02/09/2021

Description : Ontdek in bijlage « de Veiligheidsraad UNO », op bladzijden 176-177 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LAAT REJET BRENGEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/09/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Daarna laat ik je naar het hospitaal brengen » (« Ensuite je te laisse / te fais transporter à l’hôpital »).
« LATEN » exige souvent (surtout à l’impératif) un REJET de l’infinitif (ici « brengen »), derrière les compléments (« je » et « naar het hospitaal »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Daarna »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « laat ».

Nom : OMte AFLEGGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/09/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je moet (naar het kommissariaat) mee(komen) om een verklaring af te leggen » (« Tu dois venir avec = accompagner pour déposer => faire une déclaration »).
On y trouve une phrase subordonnée « infinitive », introduite par « POUR » qui, devant les verbes, est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ».
On y trouve aussi la forme verbale « af … leggen », provenant de l’infinitif «AFLEGGEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « LEGGEN ».
Le complément (« een verklaring ») et la « particule séparable » « AF » s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « leggen ».

Nom : UNO HOOP OP VREDE GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 31/08/2021

Description : Ontdek in bijlage « de UNO hoop op vrede », op bladzijden 174-175 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 07 - Rajouté le 31/08/2021

Description : Ontdek in bijlage aflevering 7 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel ; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : MOETEN REJET MEEKOMEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je moet (naar het kommissariaat) mee(komen) … » (« Tu dois venir avec = accompagner »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’infinitif (ici « komen »), derrière le complément éventuel (« naar het kommissariaat »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Il faut signaler que, souvent, dans ces phrases avec auxiliaires de mode, les verbes « KOMEN » et « GAAN » ne sont plus écrits, sont sous-entendus, allant de soi dans le contexte.
Par ailleurs, n’oublions pas que la « particule séparable » « MEE » provient de l’ancienne préposition « MET ».

Nom : GEHAALD VTT HALEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/08/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De hele buurt staat in rep en roer als de slachtoffers boven worden gehaald » (« Tout le quartier est en émoi quand les victimes sont amenées en haut => à la surface »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « ALS »), la forme verbale « gehaald », participe passé provenant de l’infinitif « HALEN ». Ce verbe « HALEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik haal ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » « HAAL » + « D » = « GEHAALD ».
Quand « HALEN » est conjugué au passé composé (ou, ici, à la voix passive), il y a normalement REJET de son participe passé « gehaald » derrière le complément («boven ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VERSLAGEN VTT VERSLAAN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (Ik ben na zo’n ontploffing) verslagen » (« Je suis, après une telle explosion, vaincu »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici notamment la forme verbale « verslagen », participe passé provenant de l’infinitif « VERSLAAN », lui-même construit sur « SLAAN ».
L’infinitif « SLAAN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé derrière le complément éventuel (« na zo’n ontploffing »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0287 - Rajouté le 28/08/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 287. “De bende van Will Green”, aflevering 287 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1928 (19280115 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS RECHTVAARDIGE KABOUTER KINDERBIBLIOTHEEK 288 - Rajouté le 28/08/2021

Description : In bijlage vindt U “De rechtvaardige kabouter”, aflevering 288 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (“Het steekspel”), van E. WINTERS, op bladzijde 25.
Er is ook een tekstje (naar GRIMM) op bladzijden 24-31 : “Het betooverd kasteel”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door meneer of mevrouw NEUKENS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : BINNENVIEL VIEL BINNEN OVT BINNENVALLEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar even voor de politie (in de geheime gang) BINNENviel … » => « De politie viel (in de geheime gang) BINNEN » (« Mais un peu avant que la police fît irruption … »).
Si on n’avait pas été dans une phrase subordonnée (introduite ici par « voor » pour « voordat »), on y aurait trouvé notamment (comme nous le proposons dans la variante supra) la forme verbale « viel … BINNEN » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « BINNENvallen », dit « à particule séparable », construit sur le verbe « VALLEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Voir notre tableau :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « BINNENvallen » est conjugué, cela entraîne normalement en néerlandais une séparation de la particule « BINNEN » de son infinitif proprement dit et il y a REJET de la particule « BINNEN », derrière le complément éventuel («in de geheime gang »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : KONDEN OVT KUNNEN REJET IDENTIFICEREN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We konden nog niemand identificeren » (« Nous ne pouvions / pûmes = n’avons pu encore identifier personne »).
L’auxiliaire de mode de la CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN » et un O.V.T. (ou prétérit) « KON » (PLURIEL irrégulier « KONDEN »). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici « identificeren »), derrière les compléments (« nog » et « niemand »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Le verbe « KUNNEN » fait l’objet (au seul prétérit ou O.V.T.) des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : EINDE HITLERs RIJK GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 26/08/2021

Description : Ontdek in bijlage « het einde van Hitlers rijk », op bladzijden 172-173 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEMASKERDEN GEMASKERD VTT MASKEREN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « En de leden en de gemaskerden ?... » (« Et les affiliés et les masqués ?... »).
On y trouve la forme verbale « gemaskerd », participe passé pouvant provenir d’un infinitif « MASKEREN », dont la première personne du présent ne serait pas « Ik maskeer »). Ce verbe « MASKEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik masker ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « MASKER » + « D » = « GEMASKERD ».
Le participe passé « gemaskerd » est ici devenu (comme en langue française) un nom commun :
« GEMASKERD » + « EN » (terminaison de pluriels) = « GEMASKERDEN ».

Nom : GEWONDEN GEWOND VTT WONDEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «lk laat hem met je (= jouw) vriend (…) en de andere gewonden naar het hospitaal brengen » (« Je le laisse / le fais transporter avec ton ami à l’hôpital »).
On y trouve la forme verbale « gewond », participe passé provenant de l’infinitif « WONDEN ». Ce verbe « WONDEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik wond ») se terminant (déjà) par la consonne « D », on trouvera a fortiori le « D » majoritaire (qui ne sera pas doublé en fin de mot) comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « WON(D) » + « D » = « GEWOND ».
Le participe passé « gewond » est ici devenu (comme en langue française) un nom commun : « GEWOND » + « EN » (terminaison de pluriels) = « GEWONDEN ».

Nom : TWEEDE WERELDOORLOG GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 24/08/2021

Description : Ontdek in bijlage « de tweede wereldoorlog », op bladzijden 170-171 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 06 - Rajouté le 24/08/2021

Description : Ontdek in bijlage aflevering 6 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel ; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : LAAT REJET BRENGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «lk laat hem met je (= jouw) vriend (…) naar het hospitaal brengen » (« Je le laisse / le fais transporter avec ton ami à l’hôpital »).
« LATEN » exige souvent (surtout à l’impératif) un REJET de l’infinitif (ici « brengen »), derrière les compléments (« hem», « met jouw vriend » et « naar het hospitaal »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEKWETST VTT KWETSEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij leeft maar is erg gekwetst » (« Il vit mais est gravement blessé »).
On y trouve notamment la forme verbale « gekwetst », participe passé provenant de l’infinitif «KWETSEN » qui, est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik kwets ») se terminant par la consonne « S », on trouvera le « T » minoritaire comme terminaison du participe passé :
« GE » + « KWETS » + « T » = « GEKWETST ».
Le participe passé « gekwetst » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel («na de ontploffing »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VONDEN OVT VINDEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij vonden hem bij de deur » (« Nous le trouvâmes / l’avons trouvé près de la porte »).
On y découvre la forme verbale « VONDen », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0286 - Rajouté le 21/08/2021

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 286.
“De verdoken schat”, aflevering 286 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1928 (19280108 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS BENDE VAN WILL GREEN KINDERBIBLIOTHEEK 287 - Rajouté le 21/08/2021

Description : In bijlage vindt U “De bende van Will Green”, aflevering 287 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 27.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Achiel VANWILDEMEERSCH (kleermaker in Moorslede) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ONTPLOFTE OVT ONTPLOFFEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Toen ontplofte de ketel » (« Alors la chaudière explosa »).
On y trouve notamment le verbe « ONTPLOFFEN », lui-même construit sur « PLOFFEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik ontPLOF ») se terminant par la consonne « F », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« ONTPLOF » + « TE » = « ONTPLOFTE ».
La phrase commençant par un complément (« Toen »), cela engendre une INVERSION : le sujet « de ketel » passe derrière le verbe « ontplofte ».

Nom : KREEG OVT KRIJGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kreeg een schampschot » (« Je reçus / J’ai reçu un ricochet de balle => j’ai été blessé par une balle qui a ricoché »).
On y trouve la forme verbale « KREEG », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « KRIJGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » (double, au singulier). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : DUITSLAND ONDER NAZIs GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 19/08/2021

Description : Ontdek in bijlage « Duitsland onder de Nazi’s », op bladzijden 168-169 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ONTSTOND OVT ONTSTAAN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Er ontstond vuurgevecht » (« Un combat de feu naquit => des coups de feu naquirent => éclatèrent »)
On y trouve la forme verbale « ONTSTOND », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « ONTSTAAN », lui-même construit sur « STAAN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : VIEL BINNEN OVT BINNENVALLEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De speur viel (hier) BINNEN » (« L’enquêteur tomba à l’intérieur => fit irruption »).
On y trouve notamment la forme verbale « viel … BINNEN » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « BINNENvallen », dit « à particule séparable », construit sur le verbe « VALLEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Voir notre tableau :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « BINNENvallen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « BINNEN » de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la particule « BINNEN », derrière le complément éventuel (« hier »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 05 - Rajouté le 17/08/2021

Description : Ontdek in bijlage aflevering 5 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel ; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : OPKOMST FASCISME GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 17/08/2021

Description : Ontdek in bijlage « de opkomst van het fascisme », op bladzijden 166-167 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBEURD VTT GEBEUREN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat is er (hier) gebeurd ? » (« Que s’est-il passé ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « gebeurd », participe passé provenant de l’infinitif « GEBEUREN ». Ce verbe « GEBEUREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (si une première personne du présent avait existé, « gebeur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence déjà par « GE » (comme pour les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, ONT- et VER- ) :
(pas de préfixe « GE ») + « GEBEUR » + « D » = « GEBEURD ».
Quand « GEBEUREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gebeurd » derrière le complément éventuel (« hier ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEWOND VTT WONDEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ben je (ergens) gewond ? (Es-tu blessé ?) ».
On y trouve la forme verbale « gewond », participe passé provenant de l’infinitif « WONDEN ». Ce verbe « WONDEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik wond ») se terminant (déjà) par la consonne « D », on trouvera a fortiori le « D » majoritaire (qui ne sera pas doublé en fin de mot) comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « WON(D) » + « D » = « GEWOND ».
Quand « WONDEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gewond » derrière le complément éventuel (« ergens ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : OMTE BERGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De brandweer wordt te hulp geroepen om doden en gewonden te bergen» (« Les pompiers sont appelés à l’aide pour dégager morts et blessés »).
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici «doden en gewonden ») s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « bergen ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0285 - Rajouté le 14/08/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 285. “In het bosch van Zoersel”, aflevering 285 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1928 (19280101 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS VERDOKEN SCHAT KINDERBIBLIOTHEEK 286 - Rajouté le 14/08/2021

Description : In bijlage vindt U “De verdoken schat”, aflevering 286 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie van Otto GEERLING op bladzijde 17.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door meneer of mevrouw KESTELEYN geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEROEPEN VTT ROEPEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De brandweer wordt te hulp geroepen » (« Les pompiers sont appelés à l’aide »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEROEPEN », participe passé provenant de l’infinitif « ROEPEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Cette forme verbale est, comme on le voit, construite sur l’INFINITIF. Pour complément d’informations, consultez notamment notre tableau de synthèse « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « ROEPEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « geroepen » derrière le complément (« te hulp ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que cette phrase est à la voix passive puisque l’on y utilise l’auxiliaire « WORDEN » au lieu de « ZIJN ».

Nom : BEDOLVEN VTT BEDELVEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De burgers worden onder de instortende gewelf bedolven » (« Les bourgeois sont ensevelis sous la voûte s’écroulant »).
Rappelons tout d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve dans cette phrase la forme verbale « bedolven », participe passé provenant de l’infinitif « BEDELVEN », lui-même construit sur « DELVEN » qui fait l’objet des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « BEDELVEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « bedolven » derrière le complément (« onder de instortende gewelf ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que cette phrase est à la voix passive puisque l’on y utilise l’auxiliaire « WORDEN » au lieu de « ZIJN ».

Nom : JAPANS IMPERIALISME GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 12/08/2021

Description : Ontdek in bijlage « Japans imperialisme », op bladzijden 164-165 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GERAAKT VTT RAKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De burgers werden (door rondvliegende brokstukken) niet geraakt » (« Les bourgeois ne furent pas touchés / atteints »).
On y trouve la forme verbale « geraakt », participe passé provenant de l’infinitif « RAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik raak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire : préfixe « GE » + « RAAK » + « T » = « GERAAKT ».
Quand « RAKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « geraakt» derrière le complément éventuel («door rondvliegende brokstukken») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que cette phrase est à la voix passive puisque l’on y utilise l’auxiliaire « WORDEN » (« WERD » au prétérit) au lieu de « ZIJN ».

Nom : VLOOG OVT VLIEGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/08/2021

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De deur die uit haar hengsels vloog » (« La porte qui vola hors de ses gonds »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée relative (introduite par « DIE »), la forme verbale « VLOOG », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « VLIEGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IE », donne une voyelle « O » aux temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : LODEWIJK VAN LAEKEN KEIZER NERO 1910 HOOFDSTUK 04 - Rajouté le 10/08/2021

Description : Ontdek in bijlage aflevering 4 uit de tweede of derde uitgave van Keizer Nero of de eerste martelaren van het Christendom (Antwerpen, Vlaamsche boekhandel ; zonder datum = 1910 ?...; 480 bladzijden) door Lodewijk Van Laeken bewerkt. De autor is eigenlijk de uitgever Lode Opdebeek (1869-1930), onder schuilnaam dus. Op het eerste bladzijde van elke aflevering is er een pentekening van Edmond Van OFFEL (1871-1959).

Nom : ZUID AMERIKAANSE LANDEN VAN TOEKOMST GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 10/08/2021

Description : Ontdek in bijlage « Zuid Amerikaanse landen van toekomst », op bladzijden 162-163 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERHIT VTT VERHITTEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De ketel is (nu) oververhit / over verhit » (« La chaudière est surchauffée »).
On y trouve la forme verbale « oververhit », participe passé qui aurait pu provenir de l’infinitif « oververhitten», lui-même construit sur l’infinitif « VERHITTEN ».
Quand « oververhit » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, s’il s’était agi d’un verbe « à particule séparable », cela aurait pu entraîner une séparation de la particule « OVER » de son infinitif proprement dit et la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) se serait intercalée entre eux. « OVER » correspond ici en fait plutôt au préfixe français « SUR- ».
Quoi qu’il en soit, rappelons que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Le participe passé « oververhit » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« nu »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : NEMEN AF OTT AFNEMEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/08/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij voelt hoe zijn krachten afnemen » (« Il sent comme => combien ses forces déclinent »).
Si nous avions été dans un autre contexte que celui d’une phrase subordonnée (introduite par « HOE »), on aurait trouvé la forme verbale « nemen … af », provenant de l’infinitif « AFNEMEN », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur « NEMEN », comme dans la variante suivante : « zijn krachten nemen (tegen de anderen) af ».
Rappelons en effet que la particule séparable (ici « AF »), lorsque le verbe est conjugué, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« tegen de anderen »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : TRACHT TE SLUITEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De speurder tracht de deur te sluiten » (« L’enquêteur essaie de fermer la porte »).
On y trouve la forme verbale « TRACHT », qui exige un «TE» (équivalant au « DE » français) devant l’infinitif.
Exemples à :
http://www.idesetautres.be/upload/CONSTRUCTIONS%20PHRASES%20NL%20ZC10%20TE+INFINITIF.zip
Il y a REJET de l’autre forme verbale (« sluiten »), derrière le complément (« de deur »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : VAL AAN IMPERATIF AANVALLEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Val(t) nu) aan ! » (« Attaquez ! »).
On y trouve notamment la forme verbale « val … AAN » provenant de l’infinitif « AANvallen », dit « à particule séparable », construit sur le verbe « VALLEN ».
Quand « AANvallen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la particule « AAN », derrière le complément éventuel (« nu »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0284 - Rajouté le 06/08/2021

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 284.
“De booze droom”, aflevering 284 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1927 (19271225 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS IN HET BOSCH VAN ZOERSEL KINDERBIBLIOTHEEK 285 - Rajouté le 06/08/2021

Description : In bijlage vindt U “In het bosch van Zoersel”, aflevering 285 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie van Otto Geerling op bladzijde 30.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS BOOZE DROOM KINDERBIBLIOTHEEK 284 - Rajouté le 06/08/2021

Description : In bijlage vindt U “De booze droom”, aflevering 284 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen iIllustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door J. KEGELS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS AAN DE IJZER 05 1919 EDMOND VAN OFFEL - Rajouté le 06/08/2021

Description : Ontdek het hoofdstuk N°5, “de eerste botsing aan de Yzer” (op bladzijden 52-58) van "Aan de Ijzer" van Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; 1919, 220 bladzijden)

Nom : VALT NEER OTT NEERVALLEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Robert) valt bewusteloos neer » (« Il s’écroule sans connaissance »).
On y trouve notamment la forme verbale « valt … NEER » provenant de l’infinitif « NEERvallen », dit « à particule séparable », construit sur le verbe « VALLEN ».
Quand « NEERvallen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NEER » de son infinitif proprement dit, et il y a REJET de la particule « NEER », derrière le complément (« bewusteloos »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : GROEI VERENIGDE STATEN VANAF 1870 GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 05/08/2021

Description : Ontdek in bijlage « de groei van de Verenigde Staten », op bladzijden 160-161 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GETROFFEN VTT TREFFEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Robert) wordt door een schampschot getroffen » (« ll est touché par une balle ricochant »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée, la forme verbale « geTROFFEN », participe passé provenant du PLURIEL du prétérit de « TREFFEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET de la forme verbale du participe passé « getroffen », derrière le complément éventuel (« door een kogel »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée est à la voix passive, d’où l’utilisation de l’auxiliaire « WORDEN » au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ONGEDEERD VTT DEREN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/08/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (nummer 17) kan ongedeerd de deur bereiken » (« Il peut atteindre la porte indemne »).
La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je bent (gelukkig) ongedeerd » (« Tu n’es pas blessée => tu es indemne »).
On y trouve la forme verbale « ongedeerd », participe passé (utilisé ici comme adjectif attribut) provenant de l’infinitif « DEREN ». Ce verbe « DEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik deer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » « DEER » + « D » = « GEDEERD ».
Le préfixe « ON- » (« UN- » en anglais) est souvent à nuance « négative » et constitue le contraire : ici « ongedeerd ».

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Hausman

Crédits