IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : 009 DHAENEN VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 26/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°9, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « La maison urbaine des riches au 18ème siècle / Rijkemanswoningen in de 18e-eeuwse stad ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : BRABANTSCH SAGENBOEK 3 PERSOONSSAGEN HISTORISCHE S - Rajouté le 25/04/2011

Description : Het derde deel van het Brabantsch Sagenboek werd door Alfons DE COCK en Isidoor TEIRLINCK verzameld en in 1912 uitgegeven. Het bestaat o. a. uit « Historische sagen - Persoonssagen » (bladzijden 7 t/m 120). Die vindt U in bijlage :
A HERTOGEN VAN BRABANT
DE BREBOENSAGE
567 De voorvaderen van Karel van Nijmegen. Oorsprong van der hertogen van Brabant
568 Karel van Nijmegen
569 Van de tweede Karel van Nijmegen
570 Breboen (Zwaanridder)
571 Brabansiane en Aatsaart
572 Maarsiaants zwaard
Stamboom van de Breboenen
DE BRABONENSAGE
573 Afkomst van de Brabonen
574 Van Salvius Brabon
575 Van Karel Brabon (of Octavius Brabon)
576 Van Karel Brabon en zijn opvolgers
Stamboom van de Brabonen
KARLOMAGNUS
577 De vrouw van Karel de Grote, onschuldig veroordeeld
578 Hoe Karel de Grote zijn naam kreeg
578b Wonderen in het jaar van zijn dood
LAMBERT I, GRAAF VAN LEUVEN
579 Een gestrenge vader
GODEVAART MET DEN BAARD
580 Godeverts eed
581 De gang naar de "Calcberrers"
582 Godevaart uit de "torre" verlost
583 Koningin Gorgoen en Braaifort
584 De sage van Braaifort
585 "Dat weerde Besnidenesse"
586 Godevaart vindt de jonge keizer
587 Godevaart trouwt met Sophie
GODFRIED III, IN DE WIEG
588 De wieg aan de boom gehangen
589 Waarom men deze Hertog Godevaart de Kloekmoedige heet
590 Waarom de jongste broeder in het land van Grimbergen erfgenaam is
HENDRIK III
591 De kinderen van hertog Hendrik III van Brabant
JAN I
592 De sage van Maria van Brabant
593 Wedspel russen Jan I en zijn zwager, de koning van Frankrijk
594 Zonderlinge Kruisvaart van kinderen
JAN III
595 Jan III beslaat zijn paard averechts
FILIPS DE GOEDE
596 Filips de Goede, opeens kaal geworden
KEIZER KAREL V
597 Paap Teun nagelt al de secreten van het Hof toe
598 Paap Teun gebannen
599 Van de vier rovers
600 Karel, houd de lanteern, ik moet pissen !
601 Keizer Karel gelaakt
602 De vereerde Schoenlappers od De Gekroonde Leerze
603 Het Negenmanneke
604 Een Negenmanneke Mostaard
605 De knielende hert
606 De bedrogen Hoveling
607 Het hoofd vol muizennesten
608 De nobele baas
609 De boer en zijn varken
610 De ring van Keizer Karel
611 De Keizerstraat te Brussel
612 De Boterstempel van Anderlecht
613 De bron van de Keizer
614 De eik van Keizer Karel
615 De linde van Boondaal
ALBERT EN ISABELLA
616 Het kind op het kanon
617 Kapucijnenkluis te Tervuren
B ANDERE BRABANDERS
BASTIJN DE GROTE
618 De sage van Bastijn de Grote
T'SERCLAES
619 De Kwadewegen op Vlezenbeek
620 De Kruisen op Sint Martens-Lennik
621 De boodschap van de engelen
JAN GROUWELS / JAN SPELLEKEN
622 Jan Spelleken en Alva
JACO
623 Jaco
C ANDERE PERSONEN
JULIUS CESAR
624 De geboorte van Julius Cesar
625 Het Cesarskasteel te Leuven
626 De steenstraat of Romeinse Baan in het Payottenland
627 Strijthem (of Strijtem)
628 Strijland onder Gooik
629 Strijdveldeken onder Sint Kwintens-Lennik
630 Juliaanstraatken onder Ternath
QUINTUS CICERO
631 Het kamp van Quintus Cicero
AURELIANUS
632 Aurelianustoren
ANTOON VAN DIJCK
633 Zijn verblijf te Zaventem
STEVENISTEN
634 Hun naam
BLOEMARDINE
635 Bloemardine en de twee serafijnen
636 Haar wonderzetel
Sagen verbonden met ingebeelde personen
GAMBRINUS
637 Gambrinus, koning van het bier
638 Oorsprong van de Brusselse Faro
MANNEKEPIS
639 Mannekepis, een Brusselaar uit de twaalfde eeuw
640 Mannekepis - een prins
641 Mannekepis - een schrandere knaap : hij redt de stad
642 Mannekepis als kind verloren en teruggevonden
643 Mannekepis en de Joden
644 Mannekepis en de heks
UILENSPIEGEL IN BRABANT
645 Hoe Uilenspiegel een ezel leert lezen
646 Uilenspiegel wordt bakker te Leuven
647 Uilenspiegel als smid te Tienen
648 Uilenspiegel wordt torenwachter

Nom : 008 DHAENENS VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 25/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°8, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « La maison urbaine médiévale / Middeleeuwse stadswoningen ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : 007 DHAENENS VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 24/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°7, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « L’habitation rurale / Wonen op het platteland ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : 006 DHAENENS VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 23/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°6, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « Les fermes / De hoeven ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : BRABANTSCH SAGENBOEK 1 DUIVELSAGEN - Rajouté le 22/04/2011

Description : Het eerste deel van het Brabantsch Sagenboek werd door Alfons DE COCK en Isidoor TEIRLINCK verzameld en in 1909 uitgegeven. Het bestaat o. a. uit « Duivelsagen » (bladzijden 225 t/m 295). Die vindt U in bijlage :
I Namen van de duivel
199 Duivelnamen
II Duivel schrijft zonden op
200 de nieuwsgierige misdiener
III Duivel maakt een weg
201 De duivelsweg te Ternat
IV Duivel ploegt
202 Oorsprong van de Dender
V Duivel danst
203 De knecht van Gozewijn van Op-Velp
VI Duivel speelt met de kaarten
204 Duivel en vloeker
205 Duivels spelen met de kaart te Ukkel
VII Duivel als dier
206 De dood van Agrippa
207 De drie heren met de grote zwarte hond
208 De fluitspeler van Merchtem
209 Woekeraar gestraft
210 De gestrafte steekspelers
211 De duivel, in de gedaante van een stier, verscheurt een danseres
212 Duivel als muis
213 De duivel als spin boven het altaar
VIII Duivel en plant
214 De duivelseik
IX Bezetenen
215 Jan van Ruysbroeck van de duivel verlost
216 Het Heilige Sakrament jaagt de duivel uit
217 Een bezeten non
218 Een rijke, eerbare vrouw van de duivel bezeten
219 Carolina Scholl bezeten
220 In de macht van de duivel
221 De valse beschuldiger van Maria de Ellendige bezeten
222 Gaspar Timmerman bezeten
X Duivelsputten, klokkensagen
223 De ongedoopte klok
224 De klokkeputsbron van Wemmel
225 De klok van Maksenzele
226 De klokput van Liedekerke
227 De duivelsput te Hoeleden
228 De ridder van Boekhout en de heer van Liedekerke
XI Duivel bouwmeester
229 Jan van Ruysbroeck en het stadhuis van Brussel
230 Duiveltoren
231 De duivel werpt de kerk van Hakendover om
XII Duivel bedrogen
232 De duivelschuur te Galmaarde
233 De duivelschuur van Hamelgem
234 De duivelschuur te Vilvoorde
235 De blauwe schuur te Kessel-Lo
236 De blauwe schuur van Bierbeek
237 Het duivelshuis te Jauchelette
238 De zwarte Poel te Everberg
239 De duivel en de jager
240 Het niet uitgebrande kaarsken / kaarstje
241 De duivel moet de kaars houden
242 Duivel door een meid bedrogen
XIII Varia
243 De duivel zonder kop
244 Een huis door de duivel in een vijver geworpen
245 De duivelbos
246 In den spijtigen duivel te Ukkel
247 Verholen sagen
248 Door een bosduivel heengevoerd
249 De Helle

Nom : 005 DHAENENS VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 22/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°5, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « La cité ouvrière avant 1850 / De arbeiderswijk voor 1850 ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : BRABANTSCH SAGENBOEK 1 OUDE GODENSAGEN - Rajouté le 21/04/2011

Description : Het eerste deel van het Brabantsch Sagenboek werd door Alfons DE COCK en Isidoor TEIRLINCK verzameld en in 1909 uitgegeven. Het bestaat o. a. uit « Oude godensagen » (bladzijden 220 t/m 223). Die vindt U in bijlage :
A GERMAANSE GODEN
195 De drie zusters
196 Vermeende Germaanse goden
197 Zonnegod
B ROMEINSE GODEN
198 Fossielen van godensagen

Nom : BRABANTSCH SAGENBOEK 1 WONDERSAGEN - Rajouté le 21/04/2011

Description : Het eerste deel van het Brabantsch Sagenboek werd door Alfons DE COCK en Isidoor TEIRLINCK verzameld en in 1909 uitgegeven. Het bestaat o. a. uit « Wondersagen van dieren, planten, bronnen » (bladzijden 216 t/m 219). Die vindt U in bijlage :
191 De addernest te Wolfsdonk
192 De draak van de Sint Jorisgilde
193 Van angsken
194 Een kinderbron

Nom : 004 DHAENENS VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 21/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°4, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « L’habitat rural vers 1600 / Wonen op het platteland omstreeks 1600 ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : BRABANTSCH SAGENBOEK 1 SAGEN AARDGEESTEN - Rajouté le 20/04/2011

Description : Het eerste deel van het Brabantsch Sagenboek werd door Alfons DE COCK en Isidoor TEIRLINCK verzameld en in 1909 uitgegeven. Het bestaat o. a. uit « Sagen uit de geestenwereld / D : AARDGEESTEN » (bladzijden 183 t/m 215). Die vindt U in bijlage :
D AARDGEESTEN
a DWERGEN
164 Namen van dwergen
165 De alvermannekens in het Hageland
166 De alvinnenberg te Ter Altene
167 De Martenberg te Tremeloo
168 De Alverberg tussen Bekkevoort en Waanrode
169 De graaf van de Dorenberg
170 De Alverberg van Lubbeek
171 De molenaar en de dwerg
172 Dwergen te Leuven
173 De Klabotermannekens van Zaventem
174 Alven
175 Het oude wijveke bij de Speltkapel
176 De dienstvaardige kaboutermannekens
177 De Laplanders van Langdorp
178 De kaboutermannekens en de verliefde jongeling
179 Dwergen als bouwmeesters of metselaars
180 De Geertruidetoren te Leuven
181 De kaboutermannekens van Linden
182 De alvermannekens bouwen een schuur
183 Kaboutermannekens snijden de aren af
184 De knippers van Wolfsdonk
185 Van d'Alf geleid
b REUZEN
186 De reus van de Steenpoort, te Brussel
187 De reuzenbergstraat te Brussel
188 De reuzen van de Ommegang
189 De Hunsberg van Merchtem
190 Jetten

Nom : BRABANTSCH SAGENBOEK 1 SAGEN GEESTENWERELD - Rajouté le 20/04/2011

Description : Het eerste deel van het Brabantsch Sagenboek werd door Alfons DE COCK en Isidoor TEIRLINCK verzameld en in 1909 uitgegeven. Het bestaat o. a. uit « Sagen uit de geestenwereld » (bladzijden 82 t/m 183). Die vindt U in bijlage :
A LUCHTGEESTEN
a KLUDDE
67 Kludde
68 Kludde achtervolgt een minnaar
69 Kludde breekt in twee stukken
70 Kludde - Waterduivel
71 Kludde met zijn ketting
72 Kludde - Kinderschrik
73 Kludde onschadelijk gemaakt
74 Lodder draagt een pikker
75 Lodder - een uurwerk
76 Lodder plaagt de vrijers
77 Lodder doet zich dragen
78 Lodder straft een vloeker
79 Een nieuwsblad in een zwarte kat veranderd
80 Loeke
b WEERWOLF
81 Weerwolf
82 Een weerwolf verlost
83 De weerwolf, liefhebber van tabak
c MAAR
84 De maar gekwetst
85 Maar kan niet in het bed
86 Maar in het korenveld
87 Maar bereidt paarden
d DE WILDE JAGER
88 Het geschenk van de wilde jager
e WINDBRUID
89 Trunk verplaatst
90 De windbruid
f BLOEDZUIPER - BLOEDKALISZ
91 De bloedzuiper
92 De bloedkalisz
93 Tenen afgesneden
94 Korenwagen
g NACHTKOETSEN
95 De rode koets van Horst
96 De rode koets van Rummen
97 Nachtkoets met twee witte paarden
h FRAMASSONS
98 Framassons - in de lucht
99 De dis van de Framassons
i SPOKEN
100 De beloofde kaarsen
101 De voerman en zijn vader
102 De rollende ton
103 Het spokend licht
104 Een geest, die zijn dankbaarheid komt betonen
105 Door gebeden geholpen
106 De H. Geeststraat, te Brussel
107 De Dood te gast genood
108 Dode moeder zoogt haar kind
109 Dode vrouw geeft haar kinderen eten
110 Dode vrouw bewaart het huis
111 Het ongedoopte kind
Kerkhofsagen en grafsagen
112 De dode van Scherpenheuvel
113 Dankbare doden
114 Peerlen (parels) van grafkronen
115 Dartel meisje wreekt zich
116 Rat in de doodskop
Geest van onrechtvaardigen
117 De geest van Karloken
118 Het Brusselse melkmeisje
119 Van het betoverd kasteel
Schatsagen
120 Het blauwe spook
Zwarte of witte spoken - koploze spoken
121 De zwarte madame van Dilbeek
122 Het spook van Meulebeek / Molenbeek
123 De witte juffrouwen van Merchtem
124 De witte man van Ten-Noei (Ten-Noode)
125 Een koploze dame te paard
Spookdieren
126 Het witte kalf te Ro
127 Witte hazen en konijnen
128 Het witte konijn van Relegem
129 Het witte konijn van Meulebeek / Molenbeek
130 De sprekende kat
131 De zwarte hond
132 De molenaarsknecht en het spook
133 Het zwarte monster
134 Spijzen in slangen veranderd
135 Slang zuigt wondengift
Het "manen" of bannen
136 Het verwenste kalf
137 Spoken-vuurbollen
In zonde gestorven
138 Een priester uit Brussel tot de hel verwezen
139 Kloppende geest
140 De ridder van Sint-Pieters-Leeuw
141 De omwandelende abt
142 Spoken te Vorst
k ZIEKTEN - KWAADDOENDE GEESTEN OF WEZENS
143 De koorts - een kwaaddoend wezen
144 Het venijn - een kwaaddoend wezen
B WATERGEESTEN
a NEKKER
145 Waterduivel Nekker
146 Nekker zuigt het bloed
147 Nekker vangt een man
C VUURGEESTEN
a DWAALLICHT
148 Namen van dwaallichten
149 Dwaallichten als ongedoopte kinderzielen
150 Het bloedend hart
151 Het stallicht van den Bosch
152 Stallicht op het kerkhof
153 Stallicht te Sinte-Anna-Pede
154 Men mag met de vinger niet wijzen naar de stalkaars
155 Stallicht geeft een kaaksmeet
156 Door een vuurbol achtervolgd
b DE BRANDENDE SCHAPER -VUURMANNEN
157 De brandende schaper in de Kempen
158 De vuurman bij Tienen
c VUURGEEST IN BOOM
159 De vuurggest in de eikboom
d LICHTSPOOK
160 Een spook in ons huis
e VURIGE ZEUG
161 De non op de vurige zeug
f DONDERSTEEN
162 Dondersteen is bliksem
g RODE HAAN
163 De rode haan zit op het dak

Nom : 003 DHAENENS VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 20/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°3, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « Le paysage rural en Gaume – Gérouville vu du ciel / Het platteland in Gaume – Gérouville vanuit de lucht gezien ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 115 - Rajouté le 20/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°115 est parue dans le N°52 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 26 décembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De koning wil het » (« Le roi le veut ») et se subdivisait en : « Philips IV de Schone maakte de Wet » (« Philippe IV le Bel faisait la Loi »), « Naar Romeins voorbeeld» (« D’après l’exemple romain »), « Het geld van de kloosters » (« L’argent des cloîtres / du clergé »), « De paus Bonifacius VIII in 1303 gevangen » (« Le pape Boniface VIII arrêté en 1303 ») et « Siciliaanse Vespers in 1282 » (« Les Vêpres siciliennes en 1282 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : 002 DHAENENS VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 19/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°2, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « L’agglomération urbaine - Vue de Louvain en 1594 / De stedelijke agglomeratie – Gezicht op Leuven in 1594 ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 114 - Rajouté le 19/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°114 est parue dans le N°51 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 19 décembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Brugge, die schone » (« Bruges la belle, Venise du Nord ») et se subdivisait en : « Langs het Zwin » (« Le long du Zwin »), « Brugge » (« Bruges »), « De leeuw en de lelie » (« Le lion et le lys »), « De Brugse Metten in 1302» (« Les Matines brugeoises en 1302 ») et « De slag van de gulden Sporen op 11 juli 1302 » (« La bataille des Eperons d’or du 11 juillet 1302 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : 001 DHAENENS VERLEDEN 10 MILJOEN BELGEN - Rajouté le 18/04/2011

Description : La S.V. belge ARTIS-HISTORIA S.C. a, parmi beaucoup d’autres publications de qualité, édité des « Bibliocassettes ». Celles, intitulées « Un passé pour 10 millions de Belges – Vies quotidiennes / Een verleden voor 10 miljoen Belgen – Dagelijks leven », conçues et dirigées par le Professeur Albert d’HAENENS (Directeur, en 1980, du Centre de Recherches sur la Communication en Histoire de l’UCL) contenaient notamment (à côté d’une fiche recto-verso de texte) une fiche en couleurs. L’illustration N°1, accompagnée d’une légende bilingue, était relative à : « La ville d’Ath au 17ème siècle, en 1668 / De stad Ath in de zeventiende eeuw, in 1668 ».
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 113 - Rajouté le 18/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°113 est parue dans le N°50 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 12 décembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Het prachtig Venetië rond 1300 » (« La Venise sérénissime vers 1300 ») et se subdivisait en : «Met een gondel» (« En gondole »), « De Poort naar het Oosten » (« La Porte vers l’Orient »), « De doge » (« Le doge »), « De waarzegster en Marino Faliero » (« La diseuse de bonne aventure et Marino Faliero ») et « De Raad van de Tien » (« Le Conseil des Dix »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 112 - Rajouté le 17/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°112 est parue dans le N°49 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 5 décembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Vita nuova van Dante in 1294 » (« Vie nouvelle de Dante en 1294 ») et se subdivisait en : «Te Florence in 1300 » (« A Florence en 1300 »), « De Witten en de Zwarten » (« Les Blancs / Cerchi / Guelfes et les Noirs / Donati / Gibelins »), « Beatrice » (« Béatrice »), « Hymne aan het leven » (« Hymne à la vie ») et « Divina Commedia (1306-1321) » (« Divine Comédie »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 111 - Rajouté le 16/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°111 est parue dans le N°48 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 28 novembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Romaanse en gothische kathedralen » («Cathédrales romanes et gothiques ») et se subdivisait en : «Het Gravensteen van Gent » (« Le Gravensteen = le château des Comtes de Gand »), « Doornik en Roermond » (« Tournai et Ruremonde »), « De gothiek » (« Le gothique »), « Juwelen » (« Des joyaux ») et « Niet alleen kerken » (« Pas seulement des églises »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : BRABANTSCH SAGENBOEK 1 SAGEN TOVERWERELD - Rajouté le 15/04/2011

Description : Het eerste deel van het Brabantsch Sagenboek werd door Alfons DE COCK en Isidoor TEIRLINCK verzameld en in 1909 uitgegeven. Het bestaat o. a. uit « Mythologische sagen - Sagen uit de toverwereld » (bladzijden 1 t/m 81). Die vindt U in bijlage :
A TOVERESSEN EN TOVERAARS
a HEKSENVERGADERING
1 Naar Spanje in de wijn kelder
2 Muziekmakende heksen
3 Muziek in de populier
4 Zijn lief ? Een heks !
5 Pikke Blink van Aarschot en de heksen
6 Wonderlijk avontuur van Eenvoudige Jan
7 Heksendans op het betoverd kasteel
8 In de "Vondelen" te Denderhoutem
9 Het banket van het kasteelplein te Vilvoorde
10 De heksen en het zout
11 De heksendans bij Lembeke
12 Dansende toveressen
13 De heksenschuur van Zuurbeemden
14 Toveressen - witte katten
15 Jefken de speelmar
16 de verdwenen schoen
b HEKSEN DIE KWAAD DOEN
17 Een zwarte raaf als toveres
18 Heks in een brouwerij
19 Herbergierster - toveres
20 De slapende kat
21 Moeier Noulde = Moeder Naalde
22 De toveres in de gedaante van een pad
23 Betoverde peren
24 Door ratten en muizen overrompeld
25 Heks onder de drempel wonend
26 De toverlantaarn
27 Jonge toveres
28 De toveres van Ukkel
29 Kinderen betoverd
30 Zieke bult - betoverd
31 De toveres van de Gentse Kassei
32 Een toveres van Leuven aangehouden : jongeling - betoverd !
33 Toveres die heunink (korenbrand) zaait
34 Toveressen betoveren stal en vee
35 Toveres steelt de melk
36 Hoe stelen zij de melk ?
37 Betoverde stal
38 Wijveke mag niet "achter" gaan
39 De maan in een rode ring
40 Betoverde boter
41 Veearts in een vlieg veranderd
42 In een pot siroop omgekomen
43 Spinnewielen dansen
44 Toveressenpaard
c TOVERDRAAD
45 De toverdraad
46 Het Veen bij Zout-Leeuw
d TOVEREN MET EEN DIEVENVINGER
47 Dievenvinger doet liefde ontstaan
48 Poepeken
e ONKWETSBAAR MAKEN OF HARD ZETTEN
49 De Turken of de vrijkogels
f ONZICHTBAAR MAKEN
50 Beentje dat ontzichtbaar maakt
51 Toveressezaad
52 De onzichtbare professor
g HEKSERIJ, VERWIJDERD OF GESTRAFT
53 Een rupsenbelezeres te Kersbeek
54 Rupsenbelezers
55 Heks - gepijnigd
56 Paasnagel bevrijdt
h DANKBARE HEKSEN
57 DE dankbare toveres
i HEKSENMEESTERS EN WONDERDOKTERS
58 Sagen van de hete heuzel (of huzzel of horzel of hommel)
59 Toveraar-kunstenmaker
60 Driesken Nijpers of Driesken De Nijpere
k TOVERBOEKEN
61 Het toverboek van Cornelius Agrippa
B WAARZEGGERIJ
62 Waarzeggers
C MATTHUSALEMSAGEN
63 Het kluizevogelken (kloostervogeltje) van Affligem
64 De wandelende Jood
65 Jan van der Tijden
D HELM
66 Helm of helmet - tovermiddel

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 110 - Rajouté le 15/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°110 est parue dans le N°47 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 21 novembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Lodewijk IX » (« Louis IX ou Saint Louis ») et se subdivisait en : « Blanca van Castilië » (« Blanche de Castille »), « Barons laten opknoppen ? Niet allemaal ! » («Faire pendre des barons ? Pas tous ! »), « Hij hield van de vrede » (« Il aimait la paix »), « Strijd tegen Engeland » (« Lutte contre l’Angleterre ») et « De laatste kruistocht in 1270 » (« La dernière croisade en 1270 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 109 - Rajouté le 14/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°109 est parue dans le N°46 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 14 novembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De Albigenzen » (« Les Albigeois ») et se subdivisait en : « Het Goed en het Kwaad : de Bogomilen van Bulgarije » (« Le Bien et le Mal : les Bogomiles de Bulgarie »), «De reinen » (« Les purs »), « De secte van De Armen van Lyon in 1173 » (« La secte des Pauvres de Lyon ou Vaudois en 1173 »), « De Inquisitie » (« L’Inquisition ») et «De kruistocht van Lodewijk VIII tot 1226 » (« La croisade de Louis VIII jusqu’en 1226 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : BRABANTSCH SAGENBOEK 1 1909 INLEIDING - Rajouté le 14/04/2011

Description : Het eerste deel van het Brabantsch Sagenboek werd door Alfons DE COCK en Isidoor TEIRLINCK verzameld en in 1909 uitgegeven. Het bestaat uit XXXII + 307 bladzijden. In bijlage vindt U de « Inleiding ».

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 108 - Rajouté le 13/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°108 est parue dans le N°45 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 7 novembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De steden » (« Les villes ») et se subdivisait en : «De straten » (« Le rues »), « Te veel mensen » (« Trop de gens »), « De gilden » (« Les guildes »), « Harde werkers : de korporaties » (« De rudes travailleurs : les corporations ») et «De klassenstrijd » (« La lutte des classes »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 107 - Rajouté le 12/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°107 est parue dans le N°44 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 31 octobre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De gemeenten » (« Les communes ») et se subdivisait en : « Een vrije stad » (« Une ville libre »), « De poorters of burgers » (« Les bourgeois du portus ou bourg »), «Een keure » (« Une charte »), « Een republiek : de Hansa » («Une république : la Hanse ») et « Klokke Roeland in Gent » («La cloche Roeland du beffroi de Gand »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 106 - Rajouté le 11/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°106 est parue dans le N°43 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 24 octobre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De gouden horde » (« La horde d’or ») et se subdivisait en : « Temoedsjin in 1193 » (« Temoudjine en 1193»), « Dsjengis Khan, meester van het Oosten » (« Gengis Khan, maître de l’Orient »), « Opmars naar het Westen ! » (« En marche vers l’Ouest ! »), « Aan de Wolga» (« Au bord de la Volga ») et « Zijn dood in 1227 » (« Sa mort en 1277 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 105 - Rajouté le 10/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°105 est parue dans le N°42 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 17 octobre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De verlokking van het Oosten » (« L’attrait de l’Orient ») et se subdivisait en : « Saladin » (« Saladin »), « Drie koningen : Frederik Barbarossa, Richard Leeuwen en Philips-August » (« Trois rois : Frédéric Barberousse, Richard Cœur de Lion et Philippe-Auguste »), « Richard komt ! » (« Richard vient ! »), « De vierde Kruistocht » (« La quatrième Croisade ») et « Baudewijn IX in 1204 » (« Baudouin IX en 1204 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 104 - Rajouté le 09/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°104 est parue dans le N°41 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 10 octobre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Philips-Augustus » (« Philippe-Augustus ») et se subdivisait en : « Hij (Hendrik II Plantagenet) had er genoeg van » (« Il / Henri II Plantagenet en avait assez »), « Richard Leeuwen en Jan zonder Land » (« Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre »), « De oorlog van 1202 » (« La guerre de 1202 »), « De grote slag van 1214 in Bouvines » (« La grande bataille de 1214 à Bouvines ») et « Vijf en twintig baronnen en de Magna Charta van 1215 » (« Vingt-cinq barons et la Grande Charte de 1215 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 103 - Rajouté le 08/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°103 est parue dans le N°40 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 3 octobre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De dikke vazal en de magere koning » (« Le gros vassal et le maigre roi ») et se subdivisait en : « Het huis van Normandië » (« La maison de Normandie »), « Hendrik Beauclerk » (« Henri Beau-Clerc »), « De Plantagenets » (« Les Plantagenets »), « Hendrik II Plantagenet » (« Henri II Plantagenet ») et « Alienor » (« Aliénor »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 102 - Rajouté le 07/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°102 est parue dans le N°39 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 27 septembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Het Christen Europa » (« L’Europe chrétienne») et se subdivisait en : « De koningskronen » (« Les couronnes de rois »), « De macht van Rome » (« La puissance de Rome »), « Nieuwe geestelijke orden » (« Nouveaux ordres ecclésiastiques »), « Universiteiten » (« Universités ») et « Willem Ruibroek » (« Guillaume Ruboucques »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 101 - Rajouté le 06/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°101 est parue dans le N°38 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 19 septembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Strijd tussen tiara en keizerskroon » (« Lutte entre tiare et couronne impériale ») et se subdivisait en : « De oude Barbarossa » (« Le vieux Barberousse »), « Hendrik VI van Zwaab » (« Henri VI de Souabe »), « Paus Innocentius III » (« Le Pape Innocent III »), « Wat een ramp ! » (« Quelle catastrophe ! ») et « Het einde van de Hohenstaufen in 1268 » (« La fin des Hohenstaufen en 1268 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 100 - Rajouté le 05/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°100 est parue dans le N°37 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 12 septembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Frederik Barbarossa » (« Frédéric Barberousse ») et se subdivisait en : « De Hohenstaufen, Gibellini van Zwaab » (« Les Hohenstaufen, Gibelins de Souabe »), « Hij had een rode baard in 1152 » (« Il avait une barbe rouge / rousse en 1152 »), « De Lombarden, Welfen » («Les Lombards, guelfes »), « Orlando Bandinelli, Alexander III» (« Orlando Bandinelli, Alexandre III ») et « Legnano in 1176» (« Legnano en 1176 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 099 - Rajouté le 04/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°99 est parue dans le N°36 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 5 septembre 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Het koninkrijk Jeruzalem » (« Le royaume de Jérusalem ») et se subdivisait en : « Een nieuw rijk » (« Un nouveau royaume »), « De ridderorden » (« Les ordres de chevalerie »), « Lissabon wordt ingenomen » (« Lisbonne est prise »), « Saladin » (« Saladin ») et « Handel tussen Oost en West » (« Commerce entre Est et Ouest / Orient et Occident »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 098 - Rajouté le 03/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°98 est parue dans le N°35 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 29 août 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De kruistochten » (« Les Croisades ») et se subdivisait en : « Het Heilige Graf » (« Le Saint-Sépulcre »), «Het Concilie van Clermont in 1095 » (« Le Concile de Clermont en 1095 »), « Godfried van Bouillon » (« Godefroid de Bouillon »), « Onder de zon van Azië » (« Sous le soleil d’Asie ») et « Jeruzalem in 1099 » (« Jérusalem en 1099 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : KABOUTER VLUNIUS ONS VOLKSLEVEN 1890 - Rajouté le 02/04/2011

Description : Om de bronnen van Roberto J. PAYRO (1867-1928) terug te vinden – van wie meerdere « Belgische legenden » door zijn zoon Julio in El Diablo en Bélgica in 1953 werden verzameld –, heeft Bernard GOORDEN, voor de Franse versie, Le Diable en Belgique (IEA3637), o.a. het tijdschrift ONS VOLKSLEVEN geraadpleegd. In de tekst “ Mieke y el kabuter ” van PAYRO werden « kabouters » vermeld, waaraan « Broederliefde door de dwergen beloond » in 1890 (jaargang II, blzd. 53) werd besteden.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 097 - Rajouté le 02/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°97 est parue dans le N°34 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 22 août 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Strijd tussen keizer en paus » (« Lutte entre empereur et pape = La querelle des investitures ») et se subdivisait en : « Staf en ring » (« Crosse et anneau »), « De abdij van Cluny » (« L’abbaye de Cluny »), « Hildebrand wordt paus Gregorius VII in 1073 » (« Hildebrand devient le pape Grégoire VII en 1073 »), « De tocht naar Canossa in 1077 » («Le pèlerinage de pénitence à Canossa en 1077 ») et « Het concordaat van Worms in 1122 » (« Le concordat de Worms en 1122 »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : DUIVEL EN KAARTSPELERS ONS VOLKSLEVEN 1889 - Rajouté le 02/04/2011

Description : Om de bronnen van Roberto J. PAYRO (1867-1928) terug te vinden – van wie meerdere « Belgische legenden » door zijn zoon Julio in El Diablo en Bélgica in 1953 werden verzameld –, heeft Bernard GOORDEN, voor de Franse versie (blzd. 62), Le Diable en Belgique (IEA3637), o.a. het tijdschrift ONS VOLKSLEVEN geraadpleegd. In de tekst “ El Diablo en Bélgica ” van PAYRO werden de duivel en « spelers » vermeld, waaraan « Van den duivel en de kaartspelers » in 1889 (jaargang I, blzd. 66) werd besteden.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 096 - Rajouté le 01/04/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°96 est parue dans le N°33 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 15 août 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Willem de veroveraar » (« Guillaume le conquérant») et se subdivisait en : « Eduard de belijder » (« Edouard le confesseur »), « De hertog van Normandie » («Le duc de Normandie »), « Vlamingen en Normandiers » («Flamands et Normands »), « Hastings in 1066 » (« Hastings en 1066 ») et « Een lachte groen … » (« Un riait jaune … »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 095 - Rajouté le 31/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°95 est parue dans le N°32 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 8 août 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De eerste Capetingers » (« Les premiers Capétiens») et se subdivisait en : « Een Russische princes » (« Une princesse russe »), « Het koninklijk bezit » (« Le domaine royal »), « Lodewijk VI de dikke » (« Louis VI le gros»), « De strijdkreet en het blazoen » (« Le cri de guerre et le blason») et « Lodewijk VII » (« Louis VII »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 094 - Rajouté le 30/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°94 est parue dans le N°31 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 1er août 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De scheuring tussen oost en west » (« La scission entre l’Est et l’Ouest = Le schisme entre l’Orient et l’Occident ») et se subdivisait en : « Beeldenverering » (« Vénération des images ou icônes »), « De beeldenstormers » (« Les iconoclastes »), « Rome of Byzantium ? » (« Rome ou Byzance ? »), « Photius » (« Photius ») et « Het schisma » («Le schisme »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 093 - Rajouté le 29/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°93 est parue dans le N°30 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 25 juillet 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De ridders » (« Les chevaliers ») et se subdivisait en : « Een jonkheer » (« Un jeune noble = un damoiseau OU un écuyer »), « De wake » (« La veillée d’armes »), « De ridderslag» (« L’adoubement »), « Een goede ruiter » (« Un bon cavalier ») et « Wees trouw » (« Sois fidèle »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : LEXIQUE FR NL SP D - Rajouté le 29/03/2011

Description : Au fil des années, nous avons fait « digérer » par nos élèves de certaines classes des listes de vocabulaire mais en mettant à contribution également leur langue maternelle pour enrichir le « pot commun », afin d’obtenir des lexiques au moins trilingues. Grâce au traitement de texte et à l’OCR, l’écriture de chacun ou chacune était lisible pour les autres et ils étaient motivés par la magie du PC, qui permettait d’assembler la contribution personnelle pour construire le puzzle multilingue. Nous présentons en annexe un lexique (en formats EXCEL, WORD et PDF) comportant un vocabulaire basique (dans les langues française, néerlandaise, espagnole, allemande et, partiellement, anglaise) réalisé avec des élèves de sixièmes primaires et relatif aux champs thématiques suivants :
OBJETS QUOTIDIENS, DAGELIJKSE VOORWERPEN, OBJETOS COTIDIANOS, ALLTAGSGEGENSTÄNDE;
USTENSILES DE CUISINE, KEUKENVOORWERPEN, USTENSILIOS DE COCINA, KÜCHENUSTENSILIEN;
MOBILIER DE LA MAISON, MEUBILAIR / MEUBELS, MOBILIARIO DOMESTICO, MÖBEL;
VETEMENTS, KLEDINGSTUKKEN, VESTIDOS, BECKLEIDUNG;
JEUX ET JOUETS, SPELLEN EN SPEELGOED, JUEGOS Y JUGUETES, SPIELSACHEN;
ACCESSOIRES D'ECOLE, SCHOOLSPULLEN, USTENSILIOS ESCOLARES, SCHULSACHEN;
FRUITS, VRUCHTEN of FRUIT, FRUTAS, FRÜCHTE, FRUITS;
LEGUMES,GROENTE, HORTALIZAS / LEGUMBRES,GEMÜSE, VEGETABLES;
VIANDES - POISSONS, … VLEES - VIS, … CARNES - PESCADOS, … FLEISCH - FISCH, … MEAT - FISH, …;
MAMMIFERES, ZOOGDIEREN, MAMIFEROS, SÄUGETIERE, MAMMALS;
OISEAUX, VOGELS, AVES, VÖGEL, BIRDS;
AMPHIBIENS ET REPTILES, AMFIBIEËN EN REPTIELEN, ANFIBIOS Y REPTILES, AMFIBIEN UND REPTIELEN, AMPHIBIANS AND REPTILES;
POISSONS, VISSEN, PECES, FISCHE, FISH;
INSECTES ET ARAIGNEES, INSECTEN EN SPINNEN, INSECTOS Y ARACNIDOS, INSEKTEN UND SPINNEN, INSECTS AND SPIDERS;
ANIMAUX DIVERS, DIVERSE DIEREN, ANIMALES DIVERSOS, TIERE VERSCHIEDENER GATTUNGEN, MISCELLANEOUS ANIMALS.

Nom : LEXIQUE NL TURC ARABE - Rajouté le 29/03/2011

Description : En 2004, nous avons fait « digérer » par nos élèves de certaines classes des listes de vocabulaire mais en mettant à contribution également leur langue maternelle pour enrichir le « pot commun », afin d’obtenir des lexiques au moins trilingues. Grâce au traitement de texte et à l’OCR, l’écriture de chacun ou chacune était lisible pour les autres et ils étaient motivés par la magie du PC, qui permettait d’assembler la contribution personnelle pour construire le puzzle multilingue. Nous présentons en annexe un lexique (en formats EXCEL, WORD et PDF) comportant un vocabulaire basique (notamment dans les langues française, néerlandaise, turque et arabe) « digéré » avec des élèves de premières secondaires d’après une version de la « Delftse methode », antérieure à 2004.
Nous la recommandons d’ailleurs aux « primo-arrivants » ; rendez-vous à l’adresse : http://www.delftsemethode.nl/basiscursus
Depuis, d’autres initiatives pour beaucoup d’autres langues sont disponibles sur INTERNET, comme :
http://lang.neerlandais.free.fr/index_uk.htm

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 092 - Rajouté le 28/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°92 est parue dans le N°29 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 18 juillet 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Een hut bij het kasteel » (« Une hutte près du château ») et se subdivisait en : « Akkers, velden en molens » (« Champs, prés et moulins »), « De lijfeigene » (« Le serf »), «De rechten van de heer » (« Les droits du seigneur »), « Altijd betalen » (« Toujours payer ») et « Oorlog en pest » (« Guerre et peste »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 091 - Rajouté le 27/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°91 est parue dans le N°28 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 11 juillet 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De burchten » (« Les châteaux-forts ») et se subdivisait en : « Ida, een klein meisje » (« Ida, une petite fille»), « De belegering » (« Le siège »), « Mooie uren » (« De belles heures »), « Een hard leven » (« Une vie dure ») et « Op zekere dag » (« Un certain jour »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 090 - Rajouté le 26/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°90 est parue dans le N°27 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 4 juillet 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Het leenstelsel » (« La féodalité = le système de fief») et se subdivisait en : « Een chroniekschrijver : Siegbert van Gembloers » (« Un chroniqueur : Sigebert de Gembloux »), « In deze tijd » (« En ce temps-là »), « Geen eigendom » (« Pas de propriété »), « De eed van trouw » (« Le serment d’hommage ») et « Grote gebeurtenissen » (« Grands événements »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 089 - Rajouté le 25/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°89 est parue dans le N°26 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 27 juin 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « Otto de Grote » (« Othon 1er le Grand ») et se subdivisait en : « De hertogen van Saksen » (« Les ducs de Saxe »), « Het daagt in den Oosten » (« Cela se lève à l’Est »), « Adelheid » (« Noblesse »), « De paus in nood » (« Le pape en péril ») et «Op 2 februari 962 : Het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie » (« Le 2 février 962 : le Saint Empire romain de la nation germanique »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 088 - Rajouté le 24/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°88 est parue dans le N°25 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 20 juin 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De zonen van Robert» (« Les fils de Robert») et se subdivisait en : «Robert de Sterke » («Robert le fort »), « Odo I» (« Eudes 1er »), « Wie krijgt de kroon ? » (« Qui reçoit la couronne ? »), « Hugo de grote » («Hugues le grand ») et « Hugo Capet » (« Hugues Capet »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 087 - Rajouté le 23/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°87 est parue dans le N°24 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 13 juin 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « De Vikings komen ! » (« Les Vikings viennent ! ») et se subdivisait en : « Ze waren overal » (« Ils étaient partout »), « De vesting van Leuven » (« La forteresse de Louvain »), « Ze belegerden Parijs » (« Ils assiégèrent Paris»), « Vier kronen » (« Quatre couronnes ») et « Italië et Sicilië » (« Italie et Sicile »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 086 - Rajouté le 23/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°86 est parue dans le N°23 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 6 juin 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « 843 (Het verdrag van Verdun) : De taart werd verdeeld » (« 843 (Le Traité de Verdun) : Le gâteau fut partagé ») et se subdivisait en : « Lodewijk de Vrome » («Louis le Débonnaire »), « Drie stukken voor Lotharius, Lodewijk de Duitser en Karel de Kale » (« Trois morceaux pour Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve »), « Een titel van keizer voor Lotharius » (« Un titre d’empereur pour Lothaire »), « Het deel van Lotharius : » (« La part de Lothaire») et « Lotharingen » (« Lotharingie »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 085 - Rajouté le 21/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°85 est parue dans le N°22 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 30 mai 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Het rijk van Karel de Grote » («L’empire de Charlemagne ») et se subdivisait en : « De meivelden » (« Les champs de mei »), « Graven en markgraven» (« Comtes et markgraves ou marquis »), «Schrijven kon hij niet » (« Il ne savait pas lire »), « De paleisschool » (« L’école du palais ou école palatine ») et «Aken » (« Aix-la-Chapelle »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 084 - Rajouté le 20/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°84 est parue dans le N°21 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 23 mai 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Karel de Grote » (« Charlemagne ») et se subdivisait en : « De twee broeders : Karel en Karloman » (« Les deux frères : Charles et Carloman »), « Diederik, koning van de Longobarden » (« Didier, roi des Lombards »), «Karel Martel » (« Charles Martel »), « Witkind, leider van de Saksen » (« Wittikind, chef des Saxons »), « Roeland en zijn hoorn te Roncevaux» (« Roland et son cor à Roncevaux ») et « De keizer van het Westen » (« L’empereur d’Occident = de l’Ouest»).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 083 - Rajouté le 19/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°83 est parue dans le N°20 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 16 mai 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Een familie van de boorden van de Maas » (« Une famille des bords de la Meuse ») et se subdivisait en : « Het huis van Austrasie » (« La maison d’Austrasie »), « Pepijn van Herstal » (« Pépin de Herstal »), «Karel Martel » (« Charles Martel »), « Pepijn de korte » («Pépin le bref ») et « De pauselijke staten » (« Les états pontificaux »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 082 - Rajouté le 18/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°82 est parue dans le N°19 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 9 mai 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Dji-Hâd » (« Dji-Had ») et se subdivisait en : « Khalifa » (« Les califes »), « Djebel-al-Tarik » (« Mont de Tarik »), « Haroen-al-Rasjid » (« Haroun-al-Rachid »), « De Kunstenaars » (« Des artistes ») et « Geleerden » (« Des savants »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 081 - Rajouté le 17/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°81 est parue dans le N°18 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 2 mai 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Mohammed, de profeet » (« Mahomet, le prophète ») et se subdivisait en : « De Kaabah » (« La Kaâbah »), « Allah en zijn profeet » (« Allah et son prophète »), « De stad van de profeet » (« La ville du prophète »), « De Koran » (« Le Coran ») et « De terugkeer naar Mekka » (« Le retour à La Mecque »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 080 - Rajouté le 16/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°80 est parue dans le N°17 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 25 avril 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Paus Gregorius » (« Le pape Grégoire le Grand ») et se subdivisait en : « Gregorius Anicius » («Grégoire Anicius »), « De engel van het mausoleum » («L’ange du mausolée »), « De Gregoriaanse muziek » (« La musique grégorienne »), « De bekering van Europa » (« La conversion de l’Europe ») et « Servus servorum Dei » (« Le serviteur des serviteurs de Dieu »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 079 - Rajouté le 15/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°79 est parue dans le N°16 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 18 avril 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Justianus » («Justinien ») et se subdivisait en : « Hij was van eenvoudige afkomst » (« Il était d’origine modeste »), « De codex » (« Le codex »), « Zijn droom» (« Son rêve »), « In Byzantium was alles mogelijk » («A Byzance, tout était possible ») et « De Hagia Sophia » («Haghia Sophia »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 078 - Rajouté le 14/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°78 est parue dans le N°15 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 11 avril 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Byzantium » (« Byzance ») et se subdivisait en : « Een hoofd zonder lichaam » (« Une tête sans corps »), « Groen of blauw » (« Vert ou bleu »), « Titels en decoraties » («Titres et décorations »), « De basileus » (« Le basileus ») et « Een wankele troon » (« Un trône chancelant »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 077 - Rajouté le 13/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°77 est parue dans le N°14 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 4 avril 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « De Graalridders » (« Les chevaliers du Graal ») et se subdivisait en : « Koning Arthur » (« Le roi Arthur»), « De Oost-Goten » (« Les Ostrogoths »), « Meester van Italië » (« Maître de l’Italie »), « Regeren is een kunst » («Régner est un art ») et « Paus Johannes 1e » (« Le pape Jean 1er »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 076 - Rajouté le 12/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°76 est parue dans le N°13 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 28 mars 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « De Merovingse koningen » (« Les rois mérovingiens ») et se subdivisait en : « De zonen van Clovis » (« Les fils de Clovis »), « De zonen van Chlotarius » (« Les fils de Clotaire »), « Brunehilde en Fredegonde » (« Brunehaut et Frédégonde »), « Koning Dagobert » (« Le roi Dagobert ») et «De vadsige koningen » (« Les rois fainéants »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : HEKSEN BOERENDANSWEI VOLKSKUNDE 1892 - Rajouté le 11/03/2011

Description : Om de bronnen van Roberto J. PAYRO (1867-1928) terug te vinden – van wie meerdere « Belgische legenden » door zijn zoon Julio in El Diablo en Bélgica in 1953 werden verzameld –, heeft Bernard GOORDEN, voor de Franse versie, Le Diable en Belgique (IEA3637), o.a. het tijdschrift VOLKSKUNDE geraadpleegd. In de tekst “ El novio de la bruja ” van PAYRO werd « Zijn lief ? Eene heks ! » vermeld, waaraan de bijdrage « De heksen der boerendanswei » in 1892 (jaargang V, blzd. 12-17) van Med. VERKEST werd besteden.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 075 - Rajouté le 11/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°75 est parue dans le N°12 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 21 mars 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « Clovis » (« Clovis ») et se subdivisait en : « In Doornik » (« A Tournai »), « Een zekere vaas … » («Un certain vase … à Soissons »), « Buig het hoofd, fiere Sicamber ! » (« Courbe la tête, fier Sicambre ! »), « Meester van Gallië » (« Maître de la Gaule ») et « Hij was toch een barbaar ! » (« Il était tout de même un barbare ! »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 074 - Rajouté le 10/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°74 est parue dans le N°11 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 14 mars 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « De grote invasies » (« Les grandes invasions ») et se subdivisait en : « Zij kwamen uit de steppen » (« Ils vinrent des steppes »), « Naar het oude Rome » (« Vers l’ancienne Rome »), « De volkerenslag » (« La bataille des peuples aux Champs Catalauniques ») et « Het einde van Attila» (« La fin d’Attila »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : KLUDDE BENEDICTUS KALENDER AFFLIGEM 1912 - Rajouté le 09/03/2011

Description : Om de bronnen van Roberto J. PAYRO (1867-1928) terug te vinden – van wie meerdere « Belgische legenden » door zijn zoon Julio in El Diablo en Bélgica in 1953 werden verzameld –, heeft Bernard GOORDEN, voor de Franse versie, Le Diable en Belgique (IEA3637), o.a. het BENEDICTUS KALENDER DER ABDIJ AFFLIGEM van 1912 geraadpleegd. In de tekst “ Los diablos del agua ” (1925) of “ Los proteos belgas ” (1953) van PAYRO werden « waterduivels » vermeld, waaraan het artikel « Kledden of Kleudde » (blzd. 118-122) werd besteden.

Nom : LANGE WAPPER SLEECKX STRATEN ANTWERPEN 1902 - Rajouté le 09/03/2011

Description : Om de bronnen van Roberto J. PAYRO (1867-1928) terug te vinden – van wie meerdere « Belgische legenden » door zijn zoon Julio in El Diablo en Bélgica in 1953 werden verzameld –, heeft Bernard GOORDEN, voor de Franse versie, Le Diable en Belgique (IEA3637), o.a. het tweede deel van DE ROMANTISCHE MEESTERWERKEN (DE STRATEN VAN ANTWERPEN) van D. SLEECKX (1902) geraadpleegd. In de tekst “ Los diablos del agua ” (1925) of “ Los proteos belgas ” (1953) van PAYRO werden « waterduivels » vermeld, waaraan een uittreksel van “ De lange wapper ” over « Kludde » (blzd. 246-247) werd besteden.

Nom : WATERGEESTEN DE MEYER JAARBOEK COMMISSIE FOLKLORE - Rajouté le 09/03/2011

Description : Om de bronnen van Roberto J. PAYRO (1867-1928) terug te vinden – van wie meerdere « Belgische legenden » door zijn zoon Julio in El Diablo en Bélgica in 1953 werden verzameld –, heeft Bernard GOORDEN, voor de Franse versie, Le Diable en Belgique (IEA3637), o.a. het JAARBOEK van de Vlaamse afdeling van de Nationale Commissie voor Folklore (deel IX ; 1956-1958) geraadpleegd. In de tekst “ Los diablos del agua ” (1925) of “ Los proteos belgas ” (1953) van PAYRO werden « waterduivels » vermeld, waaraan een artikel van M. DE MEYER “ Sagen over watergeesten ” (blzd. 11-18) werd besteden.

Nom : GEZONKEN KLOK VERSTELSELS VLAAMSCHE VOLK JOOS 1889 - Rajouté le 09/03/2011

Description : Om de bronnen van Roberto J. PAYRO (1867-1928) terug te vinden – van wie meerdere « Belgische legenden » door zijn zoon Julio in El Diablo en Bélgica in 1953 werden verzameld –, heeft Bernard GOORDEN, voor de Franse versie, Le Diable en Belgique (IEA3637), o.a. het boek VERSTELSELS VAN HET VLAAMSE VOLKSKUNDE van Amaat JOOS geraadpleegd. In de tekst “ El diablo en Bélgica ” van PAYRO werden « gezonken klokken » vermeld, waaraan « De verzonkene klok » in 1889 (blzd. 96-98) werd besteden.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 073 - Rajouté le 09/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°73 est parue dans le N°10 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 7 mars 1957. Elle concernait les prémisses du Moyen Age, s’intitulait « In het Germaanse woud » (« Dans la forêt de Germanie ») et se subdivisait en : « Baldwin » («Baldwin »), «De faïdah = de wraak van de familie » (« La faïdah = la vengeance de la famille »), « Het walhalla » (« Le walhalla »), «De stam vergadert » (« La tribu se rassemble ») et « Een heirman => Herrmann » (« Un homme de l’épreuve »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 072 - Rajouté le 08/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°72 est parue dans le N°9 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 28 février 1957. Elle concernait le Moyen Age, s’intitulait « De middeleeuwen » (« Le moyen âge ») et se subdivisait en : « De bisschoppen » (« Les évêques »), « De eremijten » (« Les ermites »), « De monniken » (« Les moines ») et « De eerste scholen » (« Les premières écoles »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GEZONKEN KLOK VOLKSKUNDE 1890 - Rajouté le 07/03/2011

Description : Om de bronnen van Roberto J. PAYRO (1867-1928) terug te vinden – van wie meerdere « Belgische legenden » door zijn zoon Julio in El Diablo en Bélgica in 1953 werden verzameld –, heeft Bernard GOORDEN, voor de Franse versie, Le Diable en Belgique (IEA3637), o.a. het tijdschrift VOLKSKUNDE geraadpleegd. In de tekst “ El diablo en Bélgica ” van PAYRO werden « gezonken klokken » vermeld, waaraan « De gezonken klok » in 1890 (jaargang III, blzd. 174) werd besteden.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 071 - Rajouté le 07/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°71 est parue dans le N°8 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 21 février 1957. Elle concernait Rome, s’intitulait « Het einde van het Romeinse rijk » (« La fin de l’empire romain») et se subdivisait en : « Rome sterft » (« Rome meurt»), « Godendeemstering » (« Crépuscule des dieux »), «Attila » (« Attila »), « De Vandalen » (« Les Vandales ») et «Hij heette Odoacer » (« Il s’appelait Odoacre »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 070 - Rajouté le 06/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°70 est parue dans le N°7 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 14 février 1957. Elle concernait Rome, s’intitulait « Vijf minuten voor twaalf » (« Minuit moins cinq ») et se subdivisait en : « Een moeilijk begin » (« Un début difficile »), «Julianus de afvallige » (« Julien l’apostat »), « Theodosius de grote » («Théodose le grand »), « Je zal niet doden » (« Tu ne tueras point ») et « Het Oosten en het Westen » (« L’Est et l’Ouest = L’Empire romain d’Orient et L’Empire romain d’Occident»).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 069 - Rajouté le 05/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°69 est parue dans le N°6 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 7 février 1957. Elle concernait Rome, s’intitulait « Constantijn de grote » (« Constantin le grand ») et se subdivisait en : «Tussen twee watertjes » (« Entre deux eaux»), « In dit teken » (« Dans ce signe »), « Het edict van Milaan » (« L’édit de Milan »), « Constantinopel » (« Constantinople ») et « Beschermer van de kerk » (« Protecteur de l’église »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 068 - Rajouté le 04/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°68 est parue dans le N°5 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 31 janvier 1957. Elle concernait Rome, s’intitulait « Te veel voor een mens » (« Trop pour un homme ») et se subdivisait en : «Diocletianus was intelligent en logisch » («Dioclétien était intelligent et logique »), « Hij verdeelde het werk » (« Il répartit le travail »), « Allemaal pennenlikkers » («Tous des gratte-papier »), « Hij was een afgod » (« Il était une divinité ») et « De keizer is moe » («L’empereur est fatigué »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 067 - Rajouté le 03/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°67 est parue dans le N°4 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 24 janvier 1957. Elle concernait Rome, s’intitulait « Dertig tirannen » (« Trente tyrans ») et se subdivisait en : «Wie krijgt de kroon ? » (« Qui reçoit la couronne ? »), « Arme Valerianus » (« Pauvre Valérien »), « Een echte koningin : Zenobia » (« Une vraie reine : Zénobie »), « Aurelianus » («Aurélien ») et « De keizer Probus eet grauwe erwten » («L’empereur Probus mange des pois chiches »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 066 - Rajouté le 02/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°66 est parue dans le N°3 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 17 janvier 1957. Elle concernait Rome, s’intitulait « Grootheid en verval » (« Grandeur et décadence ») et se subdivisait en : « Pertinax regeerde zevenentachtig (87) dagen» (« Pertinax régna quatre-vingt-sept jours »), «Caracalla» (« Caracalla »), « Timgad en Tebessa » («Timgad et Tebessa »), « Heliogabalus » («Héliogabale ») et « Alexander Severus » (« Alexandre Sévère »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 065 - Rajouté le 01/03/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°65 est parue dans le N°2 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 10 janvier 1957. Elle concernait Rome, s’intitulait « De eerste christenen » (« Les premiers chrétiens ») et se subdivisait en : « Simon-Petrus » (« Simon-Pierre »), « Paulus van Tarsus » (« Paul de Tarse »), « Zij werden vervolgd » («Ils furent persécutés »), « De catacomben » (« Les catacombes ») et « De kerk » (« L’église »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 064 - Rajouté le 28/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°64 est parue dans le N°1 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 3 janvier 1957. Elle concernait Rome, s’intitulait « Brood en spelen » (« Du pain et des jeux ») et se subdivisait en : «Een loterij » (« Une loterie »), « Het amfiteater » («L’amphithéâtre »), « Het teater » (« Le théâtre »), « Het circus » (« Le cirque ») et « Waarop wachten zij ? » («Qu’attendent-ils ? »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 063 - Rajouté le 27/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°63 est parue dans le N°52 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 27 décembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Ze heetten alle drie Antonius » (« Ils s’appelaient tous les trois Antonin ») et se subdivisait en : «Antonius de Vrome » (« Antonin le pieux »), « De vrede » (« La paix »), «Marcus Aurelius » (« Marc-Aurèle »), « De derde : Commodus » (« Le troisième : Commode ») et « Loontje komt op zijn boontje » (« C’est un prêté pour un rendu » OU « Comme on fait son lit, on se couche »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 062 - Rajouté le 26/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°62 est parue dans le N°51 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 20 décembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Triomfboog voor Trajanus » (« Arc de triomphe pour Trajan ») et se subdivisait en : « Trajanus » (« Trajan »), « Hij kwaw te voet » (« Il venait à pieds »), « Het grote Rijk » (« Le grand Empire »), « Er heerste orde » (« L’ordre régnait ») et « Hadrianus » (« Hadrien »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 061 - Rajouté le 25/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°61 est parue dans le N°50 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 13 décembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Flavische keizers » (« Empereurs flaviens ») et se subdivisait en : « De wereld is een schouwtoneel » (« Le monde est un théâtre »), « Het wordt ernst » (« Cela devient sérieux »), « De puinen van Jeruzalem » (« Les décombres de Jérusalem »), «Titus» (« Titus ») et « Domitianus » («Domitien»).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 060 - Rajouté le 23/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°60 est parue dans le N°49 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 6 décembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Nero, de wrede » (« Néron, le cruel ») et se subdivisait en : « De dood was overal » (« La mort était partout»), « De kunst … » (« L’art … »), « De dichter » (« Le poète »), « Een klein vermaak » (« Un petit divertissement ») et « Het einde » (« La fin »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 059 - Rajouté le 22/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°59 est parue dans le N°48 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 29 novembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Een hele reeks keizers » (« Toute une série d’empereurs ») et se subdivisait en : « Tiberius, de dwingeland» (« Tibère, le despote »), « Naar Capri » (« Vers Capri »), «Caligula, de gek » (« Caligula, le fou »), « Een paard wordt consul » (« Un cheval devient consul ») et « Claudius de zwakke » (« Claudius le faible »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 058 - Rajouté le 21/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°58 est parue dans le N°47 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 22 novembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « De gouden eeuw » (« Le siècle d’or ») et se subdivisait en : « Vergilius wandelt door de stad » (« Virgile se promène dans la ville »), « Titus-Livius » («Tite-Live »), « Een goed bad » (« Un bon bain »), « De basiliek » (« La basilique») et « De eeuw van Augustus » (« Le siècle d’Auguste»).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 057 - Rajouté le 20/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°57 est parue dans le N°46 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 15 novembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Het Keizerrijk » (« L’Empire ») et se subdivisait en : « Keizer Augustus » (« L’Empereur Auguste »), « Hij speelt goed » (« Il joue bien »), « Er heerste orde » (« L’ordre régnait »), « Rust en vrede » (« Repos et paix ») et « … en in de stilte van een nacht » (« … et dans le calme d’une nuit »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 056 - Rajouté le 19/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°56 est parue dans le N°45 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 8 novembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Antonius en Cleopatra » (« Antoine et Cléopâtre ») et se subdivisait en : « De arme derde man : Lepidus » (« Le pauvre troisième homme : Lépide »), « Ze heette Cleopatra » (« Elle s’appelait Cléopâtre »), « Grootste feesten » (« Les plus grandes fêtes »), « De nederlaag » (« La défaite : Actium ») et « Verenigd in de dood » (« Unis dans la mort »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 055 - Rajouté le 18/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°55 est parue dans le N°44 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 1er novembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Antonius en Octavianus » (« Antoine et Octave ») et se subdivisait en : « Een dramatische begrafenis » (« Un enterrement dramatique»), « Een rivaal » (« Un rival »), « De triumvir » (« Le triumvir »), « Het slachtoffer » (« La victime ») et « Brutus weer op het toneel » (« Brutus à nouveau sur les devants de la scène »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 054 - Rajouté le 17/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°54 est parue dans le N°43 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 25 octobre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « De teerling is geworpen ! » (« Le sort en est jeté ! / Alea jacta es ! ») et se subdivisait en : « Over de Rubicon » (« Au-delà du Rubicon »), « Paniek » (« Panique »), « Vlak in het gelaat » (« En plein visage »), « Cesar heeft de macht » (« César a le pouvoir ») et « Jij ook, mijn zoon ! » (« Toi aussi, mon fils ! / Tu quoque, fili mi ! »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 053 - Rajouté le 16/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°53 est parue dans le N°42 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 18 octobre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « De oorlog tegen Galliërs » (« La guerre contre les Gaulois ») et se subdivisait en : « Cesar droomde … » (« César rêvait … »), « … van Gallië » (« … de la Gaule »), « De aanval» (« L’attaque »), « De overwinning » (« La victoire ») et «Vercingetorix » (« Vercingétorix »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 052 - Rajouté le 15/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°52 est parue dans le N°41 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 11 octobre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Pompejus en Cesar » (« Pompée et César ») et se subdivisait en : « De rijzende zon » (« Le soleil levant »), « Pompejus stal de overwinningen » (« Pompée volait les victoires »), « Een eerlijke man » (« Un homme honnête : Cicéron »), « Een genie » (« Un génie ») et « Het eerste triumviraat » (« Le premier triumvirat »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 051 - Rajouté le 14/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°51 est parue dans le N°40 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 4 octobre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Sulla tegen Marius » (« Sylla contre Marius ») et se subdivisait en : « Leeuw en vos » (« Lion et renard »), « Het gaat slecht voor Marius » (« Cela va mal pour Marius »), « In het hol van de leeuw » (« Dans la tanière du lion »), « De terugkeer van de overwinnaar » (« Le retour du vainqueur ») et « Een bloedbad » (« Un bain de sang »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : INVERSION GEDICHT ELUARD DEMONSTRATIFS - Rajouté le 13/02/2011

Description : Un nombre croissant de collègues de l’enseignement secondaire nous sollicitent pour bénéficier d’évaluations formatives. Nous en avons créé, il y a quelque temps déjà, un éventail relativement large et les consignes, très strictes, ont été peaufinées au fil des années sur le terrain.
Nous mettons ici à leur disposition une compréhension à la lecture que nous avons adaptée à partir d’un poème de Paul ELUARD. Elle permet de revoir le phénomène de l’INVERSION ainsi que les déterminants démonstratifs et doit être réalisée en un délai très court, avec des élèves de 1ère générales.

Nom : GRAMMATICA LESSEN HUIS - Rajouté le 13/02/2011

Description : Un nombre croissant de collègues de l’enseignement secondaire nous sollicitent pour bénéficier d’idées pour des leçons formatives de grammaire. Nous en avons créé l’une ou l’autre, peut-être originales.
Nous mettons ici à leur disposition un concept qui permet d’aborder, par le biais de l’expression orale, plusieurs notions de grammaire en mettant à contribution une « maison de poupées ».
Après avoir abordé avec des élèves de 1ère (générales) l’accord de l’adjectif en utilisant des petites chaises en plastique dans les quatre couleurs de base, au fil de 5 (cinq) semaines (ou leçons), on parcourt successivement :
1. Les notions de gauche, droite, en haut, en bas, avec nécessité de construire des phrases d’au moins 5 (cinq) mots, parmi lesquels SUJET et VERBE (voir document « Het huis 1 ») ;
2. Des prépositions, avec nécessité de construire des phrases d’au moins 5 (cinq) mots, parmi lesquels SUJET et VERBE (voir document « Het huis 2 ») ;
3. Le radical des verbes, dont certains peuvent se retrouver dans certains noms de pièces de la maison, ainsi que le passage à de courtes propositions subordonnées (voir document « Het huis 3 ») ;
4. La notion de « IL Y A », en soulignant les différences par rapport à la langue française (verbe « ETRE » au lieu de « AVOIR » et utilisation du PLURIEL), avec nécessité de construire des phrases d’au moins 5 (cinq) mots, parmi lesquels SUJET et VERBE (voir document « Het huis 4 ») ;
5. Le phénomène de l’« INVERSION », avec les phrases commençant par un complément, en réutilisant les phrases avec « IL Y A » de la semaine (ou leçon) précédente, avec nécessité de construire des phrases d’au moins 5 (cinq) mots, parmi lesquels SUJET et VERBE (voir document « Het huis 5 »).

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 050 - Rajouté le 13/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°50 est parue dans le N°39 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 27 septembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Marius waagt en wint » (« Marius ose et gagne ») et se subdivisait en : « Marius » (« Marius »), « De oorlog tegen Jugurtha » (« La guerre contre Jugurtha »), « Onweerswolken » (« Nuages d’orage »), « Een wreed gevecht » (« Un combat impitoyable ») et « Zij wilden niet wijken » (« Elles ne voulurent pas céder »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 049 - Rajouté le 12/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°49 est parue dans le N°38 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 20 septembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Hoe het kwaad genezen ? » (« Comment guérir le mal ? ») et se subdivisait en : « Cato » (« Caton »), « Cornelia » (« Cornélie, mère des Gracques »), « Tiberius » (« Tiberius Gracchus »), « Caius » (« Caius Gracchus ») et « Een standbeeld » (« Une statue »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 048 - Rajouté le 11/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°48 est parue dans le N°37 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 13 septembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Het loopt mis in Rome » (« Cela tourne mal à Rome ») et se subdivisait en : « De proconsuls » (« Les proconsuls »), « De nieuwe rijken » (« Les nouveaux riches »), « De nieuwe armen » (« Les nouveaux pauvres »), « De weelde was te groot » (« Le luxe était trop grand ») et « Corruptie » («Corruption »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 047 - Rajouté le 10/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°47 est parue dans le N°36 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 6 septembre 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Mare nostrum » (« Notre mer ») et se subdivisait en: « De mooie droom » (« Le beau rêve »), « Carthago verwoesten ! » (« Détruire Carthage »), « Het einde van de trotse stad » (« La fin de la fière ville »), « De Romeinen triomferen » (« Les Romains triomphent ») et « Viriathe » («Viriathe »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 046 - Rajouté le 09/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°46 est parue dans le N°35 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 30 août 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Maar Hannibal kwam niet ! » (« Mais Hannibal ne vint pas !») et se subdivisait en : « Te Capua was het goed » (« C’était bon à Capoue »), « Archimedes » (« Archimède »), « Het hoofd van Hasdrubal » (« La tête d’Hasdrubal »), « De slag van Zama » (« La bataille de Zama ») et « Het verdrag » (« Le traité »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : GESCHIEDENIS WERELD SCHOONJANS FUNCKEN 045 - Rajouté le 08/02/2011

Description : Cette invitation à la découverte de l’« Histoire du Monde » (1955-1962) par Jean SCHOONJANS (1897-1976) pour les Editions du Lombard ne correspond peut-être plus aux critères actuels d’approche pédagogique de l’Histoire mais, grâce aux talents d’illustration de Fred et Liliane FUNCKEN, elle reste inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de la connaître alors.
La version néerlandophone, « Geschiedenis van de Wereld », peut avoir une deuxième carrière en tant qu’outil pédagogique : l’apprentissage de la langue néerlandaise sur base notamment des mini-textes accompagnant ces illustrations attrayantes.
La planche N°45 est parue dans le N°34 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 23 août 1956. Elle concernait Rome, s’intitulait « Hannibal staat voor de deur » (« Hannibal se trouve devant la porte ») et se subdivisait en : « De eed van een kind » («Le serment d’un enfant »), « De agressie » (« L’agression »), « Dwars over de Alpen » (« A travers les Alpes »), « Ten aanval ! » (« A l’attaque ! ») et « De ramp » (« La catastrophe »).
Jean SCHOONJANS se serait réjoui s’il avait su que cette initiative permettrait aux élèves « primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays d’accueil, de s’y intégrer culturellement.
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com , accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Hausman

Crédits