IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN GEREEDSCHAP WERKTUIGEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp414-415 - Rajouté le 26/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1632 t/m 1678 over gereedschap en werktuigen.
Het is een uittreksel (bladzijden 414-415) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 38 1912 - Rajouté le 25/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 38 (bladzijden 1185-1216) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één pentekening : “Veerle” (op bladzijde 1185).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : MOETEN REJET VOELEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die moet ik even aan de tand voelen » (« Celle-là, je dois la sentir avec ma dent => lui tirer les vers du nez »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« voelen »), derrière les compléments (« even » et « aan de tand »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Die »), cela engendre une INVERSION, le sujet « ik » passant derrière le verbe « moet ». On aurait en effet aussi pu avoir la variante : « ik moet die even aan de tand voelen ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN GEREEDSCHAP WERKTUIGEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp412-413 - Rajouté le 25/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1584 t/m 1631 over gereedschap en werktuigen.
Het is een uittreksel (bladzijden 412-413) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ZOTTE HANS HOOFDSTUK 1 OVERWINNAAR GROOTEN COLFDACH VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 4 1930 RAF VERHULST - Rajouté le 24/09/2019

Description : In bijlage vindt u “De overwinnaar van den “Grooten Colfdach” van Raf VERHULST, hoofdstuk 1 van Zotte Hans (bladzijden 332-346), ook met titel Keizer Karel en Jannekin of de bloem van Oudenaarde verschenen, uit De Vroolijke daden van Keizer Karel (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers) ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1930, ingebonden, 848 bladzijden geïllustreerd. Volledige uitgave in 53 afleveringen.
De illustratie op bladzijde 337 (“Ook Zotte Hans kwam naar den jongen aangedribbeld”) is vermoedelijk van Edmond Van Offel.
Het werd in het Frans, in Les facéties de Charles-Quint, onder de titel « Le gagnant du Grand prix de l'Arquebuse » vertaald.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 37 1912 - Rajouté le 24/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 37 (bladzijden 1153-1184) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er zijn volgende pentekeningen : van Edmond Van Offel, “… voegde zich een edelman bij hen” (op bladzijde 1153) ; van Emiel Walravens, “mijn moeder streed aan vaders zijde” (op bladzijde 1169). Deze laatste is ook aanwezig in
Maarten Van Rossum van Abraham HANS, op bladzijde 1 :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2029%20MAARTEN%20VAN%20ROSSUM%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
Marie Stuart, la reine sans couronne (1906 ?)
van / de Henri Gabriel LAURALI (18 ??-19??) :
https://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2038%20MARIE%20STUART%20LAURALI%20BGOORDEN.pdf
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
« De pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914) in minstens 40 boeken. INTERNET LINKS » :
https://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20ILLUSTRATIONS%2040%20LIVRES%20BIBLIOGRAPHIE%20BGOORDEN%20LIENS%20INTERNET.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : SPOOKT ROND OTT RONDSPOKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Rond de herberg spookt de gedaante … (regelmatig) rond » (« Le spectre erre régulièrement autour de l’auberge »)
On y trouve la forme verbale « spookt … rond », qui provient de l’infinitif « RONDSPOKEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « SPOKEN ».
Lorsque « RONDSPOKEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « ROND », derrière le complément éventuel (« regelmatig »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Rond de herberg»), cela engendre une INVERSION, le sujet « de gedaante » passant derrière le verbe « spookt ». On aurait en effet aussi pu avoir la variante : « de gedaante spookt rond de herberg (regelmatig) rond ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN GEREEDSCHAP WERKTUIGEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp410-411 - Rajouté le 24/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1539 t/m 1583 over gereedschap en werktuigen.
Het is een uittreksel (bladzijden 410-411) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 36 1912 - Rajouté le 23/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 36 (bladzijden 1121-1152) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één pentekening van Edmond Van Offel, “Maar ik bevrijdde me zelf” (op bladzijde 1121).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ABRAHAM HANS BEROUW VAN DEN STROOPER KINDERBIBLIOTHEEK 154 - Rajouté le 23/09/2019

Description : In bijlage vindt U, “Het berouw van den Strooper”, aflevering 154 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een tweede tekstje : “Touwtje springen” (op bladzijde 30).
Prachtige afbeelding (“het huisje van Pol Van Eename”) op bladzijde 28.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Jozef Van Houtrive (uit Oostroose) ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : HOUDT SCHUIL OTT SCHUILHOUDEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij houdt zich daar schuil » (« il se cache là »)
On y trouve la forme verbale « houdt … schuil », qui provient de l’infinitif « SCHUILHOUDEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « HOUDEN ».
Lorsque « SCHUILHOUDEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la particule séparable « UIT », derrière le complément (« daar »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que si cette forme verbale se présente différemment dans l’extrait de BD ci-dessous, c’est parce qu’elle se trouve dans une phrase subordonnée (introduite par « DAT »), où verbe et « particule séparable » sont « fusionnés », à la fin de la phrase.

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN AMBTEN BEROEPEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp408-409 - Rajouté le 23/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1503 t/m 1538 over ambten en beroepen en, in het bijzondere, over boer, molenaar, kleermaker, schoenmaker, ketellapper, klompenmaker, advocaat, dokter, apotheker, burgemeester, koster, admiraal, prins, koning, keizer, enz.
Het is een uittreksel (bladzijden 408-409) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 35 1912 - Rajouté le 22/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustratie in aflevering 35 (bladzijden 1089-1120) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één pentekening van Emiel Walravens, “Duulveltje leunde over het hek” (op bladzijde 1089).
In de stijl van zijn pentekeningen in :
De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees (1910) Constant DE KINDER (1863-1943):
http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.php
http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/kind008wond01_01.pdf
http://www.dbnl.org/arch/kind008wond02_01/pag/kind008wond02_01.pdf
Bertrand, de zwarte jager of Gemeente (1914) van / de Constant DE KINDER (1863-1943) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2023%20BERTRAND%20ZWARTE%20JAGER%20GEMEENTE%20DE%20KINDER%20BGOORDEN.pdf
Nikolaas Zannekin of Cassel (1913) van / de Abraham HANS (1882-1939) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2019%20NIKOLAAS%20ZANNEKIN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
Jan onversaagd (1908) van / de Karel ADRIAENSSENS (18??-19??) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2021%20JAN%20ONVERSAAGD%20ADRIAENSSENS%20BGOORDEN.pdf
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
« De pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914) in minstens 40 boeken. INTERNET LINKS » :
https://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20ILLUSTRATIONS%2040%20LIVRES%20BIBLIOGRAPHIE%20BGOORDEN%20LIENS%20INTERNET.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ORTT WIEGMAN WITTE SLANG SPROOKJES VADER HAAS 6 1929 - Rajouté le 22/09/2019

Description : Ontdek het sprookje « De witte slang » (uit het zesde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : BAAT UIT OTT UITBATEN 2 ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De vader baat een herberg in de duinen uit » (« le père de Hendrik exploite une auberge dans les dunes »)
On y trouve la forme verbale « baat … uit », qui provient de l’infinitif « UITBATEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « BATEN ».
Lorsque « UITBATEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la particule séparable « UIT », derrière les compléments (« een herberg » et « in de duinen »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que le complément d’objet direct (« een herberg ») devrait précéder celui introduit par une préposition (« in de duinen »).

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0151 - Rajouté le 21/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 151. “De brand”, aflevering 151 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1925 (19250524 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0150 - Rajouté le 21/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 150. “De smokkelaars van de zee”, aflevering 150 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1925 (19250517 ? …) door Julien GODDERIS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0149 - Rajouté le 21/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 149. “Oud moedertje”, aflevering 149 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1925 (19250510 ? …) door Carmen MAERTEN uitgegeven.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 34 1912 - Rajouté le 21/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 34 (bladzijden 1057-1088) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is zijn volgende pentekeningen : “Eenige soldaten zaten te dobbelen” (op bladzijde 1057) ; van T. Jacobs, “Vertrek van Keizer Karel uit Geraardsbergen” (op bladzijde 1073), voor “Keizer Karel op het koekenfeest te Geraardsbergen”.
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : KIJKT DOOR OTT DOORKIJKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Enkele dagen later kijkt hij de verzamelde informatie door » (« Quelques jours plus tard, il parcourt l’information collectée »).
On y trouve la forme verbale « kijkt … DOOR », provenant de l’infinitif « DOORkijken », verbe dit « à particule séparable » lui-même construit sur l’infinitif « KIJKEN ».
Quand « DOORkijken » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « DOOR » de son infinitif proprement dit et il y a son REJET derrière le complément (« de verzamelde informatie »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Enkele dagen later »), cela a entraîné une INVERSION du sujet « hij » passant derrière son verbe « kijkt ». On aurait en effet pu avoir la variante suivante : « Hij kijkt de verzamelde informatie enkele dagen later door »

Nom : POGINGEN BELGISCHE KOLONIALE UITBREIDING LIEBIG CHROMOs 410-411 - Rajouté le 20/09/2019

Description : Ontdek de 12 chromo’s van de LIEBIG reeks « Pogingen tot Belgische koloniale uitbreiding », met de tekst van de keerzijde :
De chromo’s betreffen : « Ontvangst in Damme van de afgedaardigden der Hanza van Londen (1240) » ; « Het Stadhouderschap van Fayal (Azoren) wordt aan Van Hurtere toevertrouwd (1468) » ; « D. van Paeschen vestigt de eerste scheepvaartlijn Antwerpen-Palestina (1511) » ; « Isaac Le Maire beroemd Antwerps zeevaarder » (1560-1624) ; « Pater Ferdinand Verbiest mandarijn (1629-1688) » ; « Lodewijk Hennepin missionaris en ontdekkingsreiziger (1640-1705) » ; « Jacques-André Cobbé, baron de Burlack en de Oostendse Compagnie (1720) » ; « Willem Bolts neemt bezit van het eiland Tristan da-Cunha (1775) » ; « Ontdekkingsreis van Edward Blondeel in Abessinië (1840) » ; « Poging tot kolonisatie van Santo Tomas de Guatemala » (1842) ; « de slag van Boké (24-3-1849) » ; « de Zuidpool expeditie de Gerlache (1898-1899) ».
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 33 1912 - Rajouté le 20/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 33 (bladzijden 1025-1056) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één pentekening : “Zij zagen in de verte een stoet naderen” (op bladzijde 1025). Deze is ook aanwezig in Maarten Van Rossum van Abraham HANS, op bladzijde 15 :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2029%20MAARTEN%20VAN%20ROSSUM%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : WAS OVT ZIJN 8 ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat was een opvallende verwelkoming » (« C’était un accueil marquant »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez la construction, à partir d’un infinitif néerlandais, d’un participe présent (devenant ici un adjectif) : « OPVALLEN » + « D » + « E » => « opvallende ».

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 32 1912 - Rajouté le 19/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 32 (bladzijden 993-1024) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één pentekening : “Doopsel van Margareta van Parma” (op bladzijde 993).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : OPGEKLAUTERD VTT OPKLAUTEREN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/09/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Eer de speurder de dijk weer is opgeklauterd, zijn de aanvallers weg ! » (« Avant que le détective ait gravi à nouveau la digue, les agresseurs sont partis »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « Eer »), la forme verbale « opgeklauterd », participe passé provenant de l’infinitif « OPklauteren », lui-même construit sur l’infinitif « KLAUTEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (ou première personne du présent : « ik klauter op ») se terminant par la consonne « R », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire. Quand « OPklauteren » est conjugué comme participe passé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opgeklauterd ».
Il y a REJET de la forme verbale « opgeklauterd » derrière les compléments (« de dijk » et « weer ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN AMBTEN BEROEPEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp406-407 - Rajouté le 19/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1461 t/m 1502 over ambten en beroepen en, in het bijzondere, over bakker, brouwer, boer, molenaar, kleermaker, schoenmaker, enz.
Het is een uittreksel (bladzijden 406-407) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 31 1912 - Rajouté le 18/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 31 (bladzijden 961-992) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één pentekening : “Blanca en Wonderhoorn” (op bladzijde 961).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : MISLUKT VTT MISLUKKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het is (voor ons) mislukt ! » (« C’est échoué => raté ! »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. C’est aussi le cas du préfixe MIS-. On trouve ici la forme verbale « mislukt », participe passé provenant de l’infinitif « MISLUKKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik misluk ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire : (ici sans le préfixe « GE ») + « MISLUK » + « T » = « MISLUKT ». Quand «MISLUKKEN» est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « mislukt » derrière le complément éventuel (« voor ons ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN AMBTEN BEROEPEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp404-405 - Rajouté le 18/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1389 t/m 1422 over eten en drinken en, in het bijzondere, over vlees, ham, spek, worst ; over ambten en beroepen en, in het bijzondere, over bakker, brouwer.
Het is een uittreksel (bladzijden 404-405) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ONVERWACHTE PETER HOOFDSTUK 3 WAT VIER BANDIETEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 1930 RAF VERHULST - Rajouté le 17/09/2019

Description : We steIlen ter beschikking “Wat vier bandieten en een keizer kunnen droomen” voor (Hoofdstuk 3 ; op blz. 252-259) van Rafaël VERHULST uit De Vroolijke daden van Keizer Karel (Volledige uitgave in 53 afleveringen bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers) ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1930, ingebonden, 848 bladzijden geïllustreerd.
Het werd in het Frans, in Les facéties de Charles-Quint, onder de titel « Des rêves de quatre bandits et d'un empereur » vertaald.
Er zijn volgende pentekeningen : (Keizer Karel, links, op zijn paard, en een bedelaar / bandiet) (pentekening blz. 253 van ???) ; “Fier blikte de Keizer zijne beleedigers in de oogen” (pentekening blz. 255, van Edward PELLENS) ; in Aflevering 17 (blz. 257-272) “(Signor Contreras) … zwierde zijn lichaam tusschen hemel en aarde” (pentekening blz. 258, van “E.P” = Edward PELLENS)
U vindt “Boerke Naas” (Hoofdstuk 1 ; op blz. 204-230) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ONVERWACHTE%20PETER%20HOOFDSTUK%201%20BOERKE%20NAAS%20VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201930%20RAF%20VERHULST.pdf
U vindt “Een Spaansch spitsboef” (Hoofdstuk 2 ; op blz. 231-252) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ONVERWACHTE%20PETER%20HOOFDSTUK%202%20SPAANSCHE%20SPITSBOEF%20VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201930%20RAF%20VERHULST.pdf
Raadpleeg « De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 2) De afbeeldingen in Een onverwachte Peter (1926) » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20ONVERWACHTE%20PETER%201926%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 30 1912 - Rajouté le 17/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 30 (bladzijden 929-960) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar een portret : “Petronella Kriekensteen” (op bladzijde 929).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : GEWOND VTT WONDEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben nu gewond » (« Je suis maintenant blessé »).
On y trouve la forme verbale « gewond », participe passé provenant de l’infinitif « WONDEN ». Ce verbe « WONDEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik wond ») se terminant (déjà) par la consonne « D », on trouvera a fortiori le « D » majoritaire (qui ne sera pas doublé en fin de mot) comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « WON(D) » + « D » = « GEWOND ».
Quand « WONDEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gewond » derrière le complément éventuel (« nu ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp402-403 - Rajouté le 17/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1389 t/m 1422 over eten en drinken en, in het bijzondere, over specerijen, suiker, stroop, vet, vlees, ham, spek, worst.
Het is een uittreksel (bladzijden 402-403) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 29 1912 - Rajouté le 16/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 29 (bladzijden 897-928) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één “oude” houtsnede, een portret : “Blanka” (op bladzijde 897).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GRAF IN HET BOSCH KINDERBIBLIOTHEEK 153 - Rajouté le 16/09/2019

Description : In bijlage vindt U, “Het graf in het bosch”, aflevering 153 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding (van G. J. W. ? …) op bladzijde 26.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Willy De Neve ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ZAG OVT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/09/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik geloof dat ik hem nog zag bewegen » (« Je pense que je le vis = l’ai vu encore bouger »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « ZAG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé : http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAG », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T. …
N’oubliez pas que, dans une phrase subordonnée néerlandaise, la forme verbale n’est plus à côté de son sujet et fait l’objet d’un REJET, au moins derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp400-401 - Rajouté le 16/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1351 t/m 1388 over eten en drinken en, in het bijzondere, over melk, pap, saus, soep, specerijen, suiker, stroop.
Het is een uittreksel (bladzijden 400-401) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 28 1912 - Rajouté le 15/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 28 (bladzijden 865-896) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een eerste “oude” houtsnede : “De moeder van Keizer Karel aan het sterfbed van Filips den Schoone” (op bladzijde 865) ; er is een tweede “oude” houtsnede, portret van de “Moeder van Keizer” (op bladzijde 881).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ORTT WIEGMAN SNEEUWWITJE SPROOKJES VADER HAAS 6 1929 - Rajouté le 15/09/2019

Description : Ontdek het sprookje « Sneeuwwitje » (uit het zesde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : GERICHT VTT RICHTEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Vanuit de automobiel wordt een pistool op de speurder gericht » (« De l’automobile, un pistolet est pointé sur le détective »).
On y trouve la forme verbale « gericht », participe passé provenant de l’infinitif « RICHTEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik richt ») se terminant déjà par la consonne « T », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire : préfixe « GE » + « RICHT = « GERICHT ».
Quand « RICHTEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « gericht » derrière le complément (« op de speurder ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément, il engendre une INVERSION : le sujet « een pistool » passe derrière le verbe « wordt ». On aurait en effet aussi pu dire : « Een pistool wordt op de speurder vanuit de automobiel gericht ».
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0148 - Rajouté le 14/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 148. “De schat in de duinen”, aflevering 148 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1925 (19250503 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0147 - Rajouté le 14/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 147. “Een jaar van huis”, aflevering 147 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1925 (19250426 ? …) door Annie HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0146 - Rajouté le 14/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 146. “De jongen van Gaver”, aflevering 146 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1925 (19250419 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 27 1912 - Rajouté le 14/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustratie in aflevering 27 (bladzijden 801-832) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één pentekening : “Torenbrand te Mechelen” (op bladzijde 833).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : STOMDRONKEN GEDRONKEN VTT DRINKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die zijn zeker stomdronken = hebben zeker stom gedronken »
(« Ces types sont certainement tout à fait saouls = ont certainement bu comme des trous »)
Le verbe « DRINKEN », comme d’autres verbes irréguliers néerlandais, fait l’objet des « temps primitifs » aux temps du passé. Presque tous ces verbes en « I » donnent, aux temps du passé, une voyelle « O » (« DRONK » au singulier du prétérit => « DRONKEN » au PLURIEL). Il est à noter que le participe passé « GEDRONKEN » se construit normalement sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
L’adjectif attribut « stomdronken » a été construit en s’inspirant du participe passé, « stom » réagissant comme la particule de verbes dits « à particule », mais ici non séparable et donc il n’y a pas le préfixe « GE » de la majorité des participes passés.

Nom : BELGISCHE ADMIRALEN KAPERS LIEBIG CHROMOs 3942 - Rajouté le 13/09/2019

Description : Ontdek de 6 chromo’s van de LIEBIG reeks « Belgische admiralen en kapers (zestiende-zeventiende eeuw) », met de tekst van de keerzijde :
De chromo’s betreffen : « Keizer Karel en de « Olifant » van G. Van Meckeren (1555) » ; « inname van de Briel * door W. Van De Marck (1572) » ; « admiraal de Boisot vóór Leiden (1574) » ; « einde van de zeerover Jan Jacobsen » (1622) ; « een konvooier rond 1700 » ; « en Belgisch vrijbuiter, Jan Van Hoorne (1683) ».
Kijk ook naar het prachtige prentje van MIDDERICH, « Inneming van den Briel * door de Watergeuzen », uit H. G. MOKE’s Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885) :
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20EN%20IMAGES%20P119%20GRAVURES%20217-219.pdf
Het was ook aanwezig in Ch. SEVERIN’s « Geschiedenis van België in prenten » (Brussel, J. Lebègue ; z. d.; 168-VIII blz.), met 300 andere prenten :
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20EN%20IMAGES%20TABLE%20MATIERES%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20IN%20PRENTEN%20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAVURES%20LIENS%20INTERNET%20LINKS.pdf
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 26 1912 - Rajouté le 13/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 26 (bladzijden 801-832) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een pentekening van Edward Pellens voor “Vader en dochter” : “(Zotte) Hans (de hofnar) slaakte een kreet van pijn” (op bladzijde 801). Er is ook een houtsnede over “Filips de Schoone, vader van Keizer Karel” (op bladzijde 817) ; dit prentje is, van Victor DE DONCKER en F. ORLOFF en komt uit Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, bladzijde 637-638, met ondertitel “Philip de Schoone”), een naslagwerk van de uitgever Lode Opdebeek.
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : JAGEN OP OTT OPJAGEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ze jagen me de dijk op » (« Ils me refoulent vers la digue »)
On y trouve la forme verbale « jagen … op », qui provient de l’infinitif « OPJAGEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « JAGEN ».
Lorsque « OPJAGEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « OP », derrière les compléments (« me » et « de dijk »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp398-399 - Rajouté le 13/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1310 t/m 1350 over eten en drinken en, in het bijzondere, over kaas, koek, taart, meel, melk, pap.
Het is een uittreksel (bladzijden 398-399) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 25 1912 - Rajouté le 12/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 25 (bladzijden 769-800) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een pentekening van Edward Pellens voor “Hoe de Keizer den geleerden van de wanhoop redde” : “Karel hield een doodshoofd in de hand en blikte er nadenkend op” (op bladzijde 769). Er is ook een “oude” houtsnede over “Filips (de Schone), vader van Keizer Karel” (op bladzijde 785).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : SLAAN TOE OTT TOESLAAN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Slaan we nu toe ? » (« Frappons-nous maintenant ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « slaan … toe » à l’O.T.T. (ou présent), provenant de l’infinitif « TOESLAAN », verbe dit « à particule séparable) lui-même construit sur « SLAAN ».
Quand « TOEslaan » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « tot ») de son infinitif proprement dit et REJET de la particule « TOE », derrière le complément (« nu »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp396-397 - Rajouté le 12/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1269 t/m 1309 over eten en drinken en, in het bijzondere, over eieren, gort, honig, kaas.
Het is een uittreksel (bladzijden 396-397) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 24 1912 - Rajouté le 11/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 24 (bladzijden 737-768) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een “oude” houtsnede “Stadhuis van Leuven” (op bladzijde 737) ; er is ook een pentekening voor “De drie moordenaars en de ledige ton” van T. Jacobs : “Men weet dat Keizer Karel met de lieden vertrouwelijk omging” (op bladzijde 745).
Voor « Het stadhuis van Leuven », vergelijk met :
https://www.idesetautres.be/upload/HOTEL%20VILLE%20LOUVAIN%20VANDERHECHT%20LISBET%20VUES%20PITTORESQUES%20BELGIQUE%20MUQUARDT%201850.pdf
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : GEVOLGD VTT VOLGEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/09/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij merkt niet dat hij door een auto (wordt) gevolgd wordt » (« Il ne remarque pas qu’il est suivi par une auto »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « gevolgd », participe passé provenant de l’infinitif « VOLGEN ». Ce verbe « VOLGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik volg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « VOLG » + « D » = « GEVOLGD ».
Il y a REJET de ce participe passé, derrière le complément (« door een auto ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs : http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase subordonnée est à la voix passive puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ». Notez que, comme dans toutes les phrases subordonnées néerlandaises, le verbe (« wordt ») n’est plus à côté de son sujet (ici « hij »).

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp394-395 - Rajouté le 11/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1224 t/m 1268 over eten en drinken en, in het bijzondere, over dranken, eieren.
Het is een uittreksel (bladzijden 394-395) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ONVERWACHTE PETER HOOFDSTUK 2 SPAANSCHE SPITSBOEF VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 1930 RAF VERHULST - Rajouté le 10/09/2019

Description : In bijlage vindt u “Een Spaansch spitsboef” (Hoofdstuk 2 ; op blz. 231-252) van Rafaël VERHULST uit De Vroolijke daden van Keizer Karel (Volledige uitgave in 53 afleveringen bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers) ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1930, ingebonden, 848 bladzijden geïllustreerd.
Het werd in het Frans, in Les facéties de Charles-Quint, onder de titel « Un bandit Espagnol » vertaald.
Er zijn twee pentekeningen van “E.P” = Edward PELLENS : “Bij het bulderen van den storm was de Spaanjaard binnengestoven” (blz. 234) ; en in Aflevering 16 (“4 Soldaten / bandieten aan tafel aan het spreken”; blz. 251).
U vindt “Boerke Naas” (Hoofdstuk 1 ; op blz. 204-230) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ONVERWACHTE%20PETER%20HOOFDSTUK%201%20BOERKE%20NAAS%20VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201930%20RAF%20VERHULST.pdf
Raadpleeg ook « De pentekeningen van Edward PELLENS (1872-1947) : 2) De afbeeldingen in Een onverwachte Peter (1926) » :
http://www.idesetautres.be/upload/EDWARD%20PELLENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20ONVERWACHTE%20PETER%201926%20BGOORDEN.pdf

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 23 1912 - Rajouté le 10/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 23 (bladzijden 705-736) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een eerste pentekening (van ? …) “Houdt de lantaarn eens vast, heerschap” (op bladzijde 705) ; er is ook een pentekening van Adolf Dillens : “Een bedelaar kreeg zekeren dag bij Keizer Karel verhoor …” (op bladzijde 721).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Van Adolf Dillens, vindt U andere pentekeningen, o. a., in Ch. SEVERIN’s « Geschiedenis van België in prenten » (Brussel, J. Lebègue) :
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20EN%20IMAGES%20TABLE%20MATIERES%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20IN%20PRENTEN%20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAVURES%20LIENS%20INTERNET%20LINKS.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : GEMAAKT VTT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Om de aandacht niet te trekken, heb ik (Hendrik’s vader) een afspraak … in een herberg in de haven) gemaakt » (« Pour ne pas attirer l’attention, j’ai fixé un rendez-vous … dans une auberge du port »).
On y trouve la forme verbale « gemaakt », participe passé provenant de l’infinitif « MAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (« ik maak », première personne du présent) se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire : « GE » + « MAAK » + « T » = « GEMAAKT ».
Quand « MAKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « gemaakt» derrière les compléments (« een afspraak » et « in een herberg ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
C’est dans Ia mesure où l’autre phrase joue le rôle d’un complément que cela engendre une INVERSION dans la phrase principale : le sujet « ik » passe derrière le verbe « heb ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp392-393 - Rajouté le 10/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1182 t/m 1223 over eten en drinken en, in het bijzondere, over brood, beschuit, deeg, dranken.
Het is een uittreksel (bladzijden 392-393) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN SPROOKJES VADER HAAS 5 1929 INTERNET LINKS - Rajouté le 09/09/2019

Description : Ontdek de sprookjes uit het vijfde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas (Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929), naverteld door Felix Louis ORTT (1866-1959) met 23 prachtige prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963) via hun INTERNET LINKS

Nom : ABRAHAM HANS SCHAT IN DE DUINEN KINDERBIBLIOTHEEK 148 - Rajouté le 09/09/2019

Description : In bijlage vindt U, “De schat in de duinen”, aflevering 148 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn twee andere teksten : “Het vergaan van Schoonevelde” (op bladzijden 23-28) en “Het geschenk” (gedicht van Rosalie LOVELING, op bladzijden 29-30).
Afbeeldingen op bladzijden 5 (“Kapel van Sint Idesbaldus” door J. Godderis) en 21 (foto).
Gaat het om de heel jonge Jack Godderis (1916-1971) ? …
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jack_Godderis
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Freddy Van Lerberghe ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 22 1912 - Rajouté le 09/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 22 (bladzijden 673-704) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is alleen maar een portret van “Paus Adriaan VI, leermeester van Keizer Karel” (op bladzijde 673).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : OMTE TREKKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Om de aandacht niet te trekken … » (« Pour ne pas attirer l’attention … »).
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément « de aandacht » s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « trekken ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp390-391 - Rajouté le 09/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1147 t/m 1181 over eten en drinken en, in het bijzondere, over boter, brij, brok, brood, beschuit, deeg.
Het is een uittreksel (bladzijden 390-391) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN WOLF EN VOS SPROOKJES VADER HAAS 5 1929 - Rajouté le 08/09/2019

Description : Ontdek het sprookje « De wolf en de vos » (uit het vijfde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 21 1912 - Rajouté le 08/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 21 (bladzijden 641-672) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een “oude” houtsnede “Stadhuis van Audenaerde” (op bladzijde 641) ; er is ook een pentekening van Edward Pellens : “Zotte Hans, nar van Keizer Karel” (op bladzijde 657), voor “Zotte Hans”.
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : BAAT UIT OTT UITBATEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Volgens mijn informatie baat hij (Hendrik’s vader) een herberg (in de duinen) uit » (« D’après mes informations, le père de Hendrik exploite une auberge dans les dunes »)
On y trouve la forme verbale « baat … uit », qui provient de l’infinitif « UITBATEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « BATEN ».
Lorsque « UITBATEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « UIT », derrière le complément (« een herberg »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément, cela engendre une INVERSION, le sujet « hij » passant derrière le verbe « baat ». On aurait en effet aussi pu avoir la variante : « Hij baat een herberg volgens mijn informatie uit ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0145 - Rajouté le 07/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 145. “De spionnen op den toren”, aflevering 145 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1925 (19250412 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0144 - Rajouté le 07/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 144. “Bij de kabouters”, aflevering 144 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in april 1925 (19250405 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0143 - Rajouté le 07/09/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 143. “De reis in de wildernis”, aflevering 143 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1925 (19250329 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 20 1912 - Rajouté le 07/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 20 (bladzijden 609-640) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een “oude” pentekening “Wapens van Keizer Karel” (op bladzijde 609) ; er is ook een 1 pentekening vermoedelijk van Edward Pellens : “Die man, gebroken door de droefheid, weende als een kind” (op bladzijde 626), voor “Een dure eed”.
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : KOMT AAN OTT AANKOMEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die avond komt hij (nummer 17) in het nabije havenstadje aan » (« Ce soir-là, il arrive dans la petite ville portuaire proche »)
On y trouve la forme verbale « komt … aan », qui provient de l’infinitif « AANKOMEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « KOMEN ».
Lorsque « AANKOMEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « AAN », derrière le complément (« in het nabije havenstadje »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément, cela engendre une INVERSION, le sujet « hij » passant derrière le verbe « komt ». On aurait en effet aussi pu avoir la variante : « Hij komt die avond in het nabije havenstadje aan ».

Nom : BELGISCHE VELDHEREN EEUWEN 16-18 LIEBIG CHROMOs 372 - Rajouté le 06/09/2019

Description : Ontdek de 6 chromo’s van de LIEBIG reeks « Belgische veldheren van de zestiende tot de achttiende eeuw », met de tekst van de keerzijde :
De chromo’s betreffen : « de Graaf van Egmont te Grevelingen (1558) » ; « Bucquoy bij het beleg van Oostende (1601-1604) » ; « Jan t’Serclaes van Tilly te Obereisesheim (1622) » ; « Bosseau dringt Oran binnen » (1732) ; « Van Der Meersch te Turnhout » (1789) ; « Clerfayt te Neerwinden (1793) ».
De rechten blijven voor de “estates” (illustrator, …) voorbehouden.
Complete geillustreerde Liebig catalog
http://www.cartolino.com/liebig/index.html
http://www.cartolino.be/nl/liebig/
http://www.cartolino.com/liebig/lic-nl.html
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=211
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=212
http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=213
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (van ESCO);
« GLOBERAMA » (van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls
Bernard Goorden geeft 1 (een) originaal van de LIEBIG’s chromo’s in ruil tegen een digitale (JPEG) kopie van 2 (twee) titels die hij niet bezit. Neemt A.U.B. kontakt met de door u gezochte titels van de LIEBIG’s chromo’s op via zijn e-mail ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u een lijst (EXCEL of WORD bestand) van titels opsturen.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 19 1912 - Rajouté le 06/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 19 (bladzijden 577-608) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er zijn 2 pentekeningen van Edward Pellens : “De vreemdeling boog vóór haar en ontving het lint dat zij hem om de hals hing” (op bladzijde 577), voor “De overwinnaar van den grooten Colfdach”, en portret van “Johanna Van der Gheenst” (op bladzijde 593), voor “Liefde !” ; er is ook “Poort van Audenaerde” (op bladzijde 600) van T. Jacobs.
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ZOU REJET STERVEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/09/2019

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Indien hij (na de diefstal) zou sterven, is dat een ramp voor jou » (« S’il mourait, c’est / ce serait une catastrophe pour toi »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN », donnant un singulier « ZOU » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a normalement REJET de l’autre forme verbale (« sterven »), derrière le complément (« na de diefstal »), et donc à l’INFINITIF, à la fin de la phrase : « Hij zou na de diefstal sterven ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
C’est dans Ia mesure où la phrase subordonnée joue le rôle d’un complément que cela engendre une INVERSION dans la phrase principale, le sujet « dat » y passant derrière le verbe « is ». On aurait en effet aussi pu avoir la variante : « dat is een ramp voor jou ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS ETEN EN DRINKEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp388-389 - Rajouté le 06/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1105 t/m 1146 over eten en drinken en, in het bijzondere, over honger, boter.
Het is een uittreksel (bladzijden 388-389) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 18 1912 - Rajouté le 05/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 18 (bladzijden 545-576) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een “Portret van Keizer Karel, door een tijdgenoot” ; er zijn ook pentekeningen van Edward Pellens, Emiel Walravens of Edmond Van Offel : “Zicht op Audenaerde” (op bladzijde 548) en “Ook Zotte Hans kwam naar den jongeling aangedribbeld” (op bladzijde 560), voor “De overwinnaar van den grooten Colfdach”).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ZULLEN REJET BESCHERMEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij zullen je beschermen » (« Nous allons te protéger »)
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale à la fin de la phrase, derrière le complément (« je »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp386-387 - Rajouté le 05/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1063 t/m 1104 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam ; over ziekten en, in het bijzondere, over gek ; over eten en drinken.
Het is een uittreksel (bladzijden 386-387) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS SPIONNEN OP DEN TOREN KINDERBIBLIOTHEEK 145 - Rajouté le 04/09/2019

Description : In bijlage vindt U, “De spionnen op den toren”, aflevering 145 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 6.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Willy Van Schil ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 17 1912 - Rajouté le 04/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 17 (bladzijden 513-544) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is één pentekening, voor “De vriend Karel”, van Edward Pellens, T. Jacobs of Emiel Walravens (op bladzijde 513).
Deze illustratie werd al gebruikt voor kaft van aflevering 2 :
https://www.idesetautres.be/upload/PENTEKENINGEN%20VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%20AFLEVERING%2002%201912.pdf
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : AANGEDREVEN VTT AANDVRIJVEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De schroef wordt door stoomkracht AANgedrEven » (« L’hélice est actionnée par la force de la vapeur »).
On y trouve notamment la forme verbale « AANGEDREVEN », participe passé provenant de l’infinitif « AANDRIJVEN », lui-même construit sur l’infinitif « DRIJVEN » qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne aux temps du passé une voyelle « E ». Il est à noter que le participe passé « GEDREVEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AANDRIJVEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « aanGEdreven ».
Le participe passé « AANgedreven » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« door de stoomkracht »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp384-386 - Rajouté le 04/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 1017 t/m 1062 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam ; over ziekten en, in het bijzondere, over gek.
Het is een uittreksel (bladzijden 384-385) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ONVERWACHTE PETER HOOFDSTUK 1 BOERKE NAAS VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 1930 RAF VERHULST - Rajouté le 03/09/2019

Description : In bijlage vindt u “Boerke Naas” (Hoofdstuk 1 ; op blz. 204-230) van Rafaël VERHULST uit De Vroolijke daden van Keizer Karel (Volledige uitgave in 53 afleveringen bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers) ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; 1930, ingebonden, 848 bladzijden geïllustreerd.
Het werd in het Frans, in Les facéties de Charles-Quint, onder titel « Un parrain inattendu » vertaald.
Er zijn volgende pentekeningen : “O, mijn lief dierbaar Vlaanderen” (pentekening op blz. 205 van T. JACOBS) ; “Denderwindeke” (pentekening op blz. 206 van T. JACOBS) ; “Boerke Naas”) (pentekening op blz. 207 van “E.P” = Edward PELLENS) uit Aflevering 14 (blz. 209-224) ; “Ik zou Kareltje eens willen zien” (pentekening op blz. 209, van T. JACOBS) ; “Signor Contreras en Boerke Naas”) (pentekening op blz. 215, van T. JACOBS) ; “De jachtwachter van Signor Contreras treedt de hut van Boerke Naas binnen” (pentekening op blz. 217, van T. JACOBS) ; (“Signor Contreras (?) treedt in de hut van Boerke Naas ?”) (pentekening op blz. 218 van, ???) ; “Signor Contreras” (pentekening op blz. 219, van “E.P” = Edward PELLENS) ; “Filips de Schoone” (pentekening op blz. 220, van Victor DE DONCKER en F. ORLOFF) uit Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, bladzijde 637-638), met ondertitel “Philip de Schoone” ; “De vorst zelf bevond zich te midden van de heerlijke groep ruiters”) (pentekening blz. 224, van T. JACOBS) ; uit Aflevering 15 (blz. 225-240), “Joke Tissels hield den doopeling boven de vont” (pentekening blz. 230, van ???).

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 16 1912 - Rajouté le 03/09/2019

Description : Ontdek illustraties in aflevering 16 (bladzijden 481-512) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is maar één pentekening, voor “Van de klucht naar het treurspel langs de zoldering”, van Edward Pellens of Emiel Walravens (op bladzijde 481).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : UITEENZETTEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/09/2019

Description : La (double) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben bijna klaar (om) met mijn theorie over het vliegen uiteen te zetten » (« Je suis presque prêt pour / à mettre un point final à ma théorie concernant le vol »)
On y trouve notamment la forme verbale « UITEEN … zetten », provenant de l’infinitif « UITEENzetten », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur le verbe « ZETTEN ». Quand ce verbe « UITEENzetten » est « conjugué », la particule « UITEEN » se sépare de l’infinitif « ZETTEN ». Nous avons ici affaire à une tournure de phrase comme celle où est utilisé « POUR » devant les verbes, rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Comme un complément, le « TE » s’intercale entre la particule « UITEEN » et l’infinitif « ZETTEN ». Dans la variante suivante, on voit bien qu’il pourrait y avoir REJET de la particule « UITEEN », derrière le complément, à la fin de la phrase : « Ik zet mijn theorie over het vliegen uiteen ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp382-383 - Rajouté le 03/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 979 t/m 1016 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, adem ; over de ziel ; over gebreken, ziekten en, in het bijzondere, over blinde, schele, dove, kreupele, gek.
Het is een uittreksel (bladzijden 382-383) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ZAL ZULLEN REJET KUNNEN VLIEGEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De mens zal zelfs eens kunnen vliegen » (« L’être humain pourra même voler un jour »)
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme (ici double) verbale (« kunnen vliegen ») à la fin de la phrase, derrière le complément (« eens »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BIJ DE KABOUTERS KINDERBIBLIOTHEEK 144 - Rajouté le 02/09/2019

Description : In bijlage vindt U, “Bij de kabouters”, aflevering 144 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn twee andere teksten : “De slangenkoningin” (op bladzijden 16-20), “Asschepoester” (op bladzijden 20-30) en “Van een prins die niet slapen kon” (op bladzijde 31).
Afbeeldingen op bladzijden 5 en 26.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 350tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 15 1912 - Rajouté le 02/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 15 (bladzijden 449-480) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een vermelde pentekening van Emiel Walravens (op bladzijde 449 en, misschien ook, op bladzijde 463) voor “Keizer Karel, de raap en het veulen”.
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS (1879-1914) dans au moins 40 livres. LIENS INTERNET / De pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914) in minstens 40 boeken. INTERNET LINKS » :
https://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20ILLUSTRATIONS%2040%20LIVRES%20BIBLIOGRAPHIE%20BGOORDEN%20LIENS%20INTERNET.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : CAUBERGHE SPREEKWIJZEN MENS LICHAAM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp380-381 - Rajouté le 02/09/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwijzen nummers 931 t/m 978 over de mens en, in het bijzondere, over het lichaam, lijf, huid, bloed, haar, adem.
Het is een uittreksel (bladzijden 380-381) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 14 1912 - Rajouté le 01/09/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 14 (bladzijden 417-448) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er zijn pentekeningen, voor “De boeren van Oolen”, van Stan Van Offel (op bladzijden 417 en 448).
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Stan VAN OFFEL (1885-1924) : 1) De afbeeldingen in Landsche vertellingen (1924) van Juul GRIETENS (1884-1936) :
http://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN%20OFFEL%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20LANDSCHE%20VERTELLINGEN%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Stan VAN OFFEL (1885-1924) : 2) De afbeeldingen in Brusselsche typen / Types bruxellois (1923) van Cypriaan VERHAVERT (1877-1946) » :
http://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN%20OFFEL%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20VERHAVERT%20TYPES%20BRUXELLOIS%20BRUSSELSE%20TYPEN%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ORTT WIEGMAN VOORDEELIGE KOOP SPROOKJES VADER HAAS 5 1929 - Rajouté le 01/09/2019

Description : Ontdek het sprookje « De voordeelige koop » (uit het vijfde boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET WORDEN VERVANGEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/09/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat alles zal door de motoren worden vervangen » (« Tout cela sera remplacé par les moteurs »)
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre / des autres forme(s) verbale(s) à la fin de la phrase, derrière le complément (« door de motoren »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 13 1912 - Rajouté le 31/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 13 (bladzijden 385-416) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Er is een pentekening, voor “De boeren van Oolen”, van Stan Van Offel (op bladzijde 385) .
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Stan VAN OFFEL (1885-1924) : 1) De afbeeldingen in Landsche vertellingen (1924) van Juul GRIETENS (1884-1936) :
http://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN%20OFFEL%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20LANDSCHE%20VERTELLINGEN%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Stan VAN OFFEL (1885-1924) : 2) De afbeeldingen in Brusselsche typen / Types bruxellois (1923) van Cypriaan VERHAVERT (1877-1946) » :
http://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN%20OFFEL%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20VERHAVERT%20TYPES%20BRUXELLOIS%20BRUSSELSE%20TYPEN%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

Nom : ZET DOOR OTT DOORZETTEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/08/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar inmiddels zet ik (mijn werk) door » (« Mais, entretemps, je poursuis mon travail »).
On y trouve la forme verbale « zet … DOOR », provenant de l’infinitif « DOORzetten », verbe dit « à particule séparable » lui-même construit sur l’infinitif « ZETTEN ».
Quand « DOORzetten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « DOOR » de son infinitif proprement dit et il y a son REJET derrière le complément éventuel (« mijn werk »), à la fin de la phrase, ce que l’on voit mieux dans cette variante : « Ik zet inmiddels mijn werk door »
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« inmiddels »), cela a entraîné une INVERSION du sujet « ik » passant derrière son verbe « zet ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0142 - Rajouté le 30/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 142. “Op het oud kasteel”, aflevering 142 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1925 (19250322 ? …) door Helena HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0140 - Rajouté le 30/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 140. “Sinterklaas te Mechelen”, aflevering 140 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in maart 1925 (19250308 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0138 - Rajouté le 30/08/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 138. “Alfred’s vakantie”, aflevering 138 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in februari 1925 (19250222 ? …) door Walter JONCKHEERE uitgegeven.

Nom : PENTEKENINGEN VROOLIJKE DADEN KEIZER KAREL 12 1912 - Rajouté le 30/08/2019

Description : Ontdek in bijlage de illustraties in aflevering 12 (bladzijden 353-384) van De Vroolijke daden van Keizer Karel ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel; 1912 (nieuwe uitgave), 1658 bladzijden in 52 afleveringen. (bewerkt door verscheidene Vlaamsche schrijvers ; geïllustreerd).
Het zijn pentekeningen, voor “De boeren van Oolen”, van Stan Van Offel (op bladzijden 353 en 367) .
U vindt de inhoudstafel van het boek via link :
https://www.idesetautres.be/upload/VROOLIJKE%20DADEN%20KEIZER%20KAREL%201912%20INHOUDSTAFEL.pdf
Raadpleeg :
« De pentekeningen van Stan VAN OFFEL (1885-1924) : 1) De afbeeldingen in Landsche vertellingen (1924) van Juul GRIETENS (1884-1936) :
http://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN%20OFFEL%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2001%20LANDSCHE%20VERTELLINGEN%20BGOORDEN.pdf
« De pentekeningen van Stan VAN OFFEL (1885-1924) : 2) De afbeeldingen in Brusselsche typen / Types bruxellois (1923) van Cypriaan VERHAVERT (1877-1946) » :
http://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN%20OFFEL%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20VERHAVERT%20TYPES%20BRUXELLOIS%20BRUSSELSE%20TYPEN%20BGOORDEN.pdf
Ontdek ook de “Illustraties in Abraham HANS’ Keizer Karel in Vlaanderen of De dochter van den tapijtwever (1921 ?)” :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIES%20in%20ABRAHAM%20HANS%20KEIZER%20KAREL%20IN%20VLAANDEREN%20BGOORDEN.pdf

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Rejets du verbe

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Kerevel

Crédits