IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : ABRAHAM HANS FILIPS VAN ARTEVELDE 15 VLAAMSCH GEZIN 15 1923 - Rajouté le 05/04/2019

Description : Ontdek « Filips Van Artevelde » (deel 15), roman door Abraham HANS, op bladzijden 1-10 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 15 (10 februari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het boek werd later onder titels De jonkvrouw van Wijnendale en De gemartelde jonkvrouw heruitgegeven.
Andere teksten van het nummer 15 van « ‘t Vlaamsch gezin » zijn :
« Weekklapper » (15) op bladzijden 11-12 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDEREN%2013%20VLAAMSCH%20GEZIN%2014%201923.pdf
« Voor het eerst naar stad » (Novelle) van Abraham HANS, op bladzijden 13-24 :
Afbeeldingen op bladzijden 13 en 23. https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VOOR%20HET%20EERST%20NAAR%20STAD%20VLAAMSCH%20GEZIN%2015%201923.pdf
« Om te lachen » (15), verspreid over bladzijden 12 en 24-32 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OM%20TE%20LACHEN%2015%20GRAPJES%20VLAAMSCH%20GEZIN%2015%201923.pdf
Het “tijdschrift” werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : ZOUDEN REJET BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/04/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We zouden graag wat in de streek blijven » (« Nous aimerions bien rester un peu dans la région »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« blijven ») à la fin de la phrase, derrière le(s) complément(s) (ici « graag », « wat » et « in de streek »), et donc à l’INFINITIF.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ANDERE ZINTUIGEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 04/04/2019

Description : Ontdek in bijlage « Andere zintuigen », op bladzijden 82-83 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WILLEN REJET JAGEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/04/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik wil jullie met zo’n weer niet buiten jagen » (« Je ne veux pas vous chasser dehors / mettre à la porte avec un tel temps »).
L’auxiliaire de mode de la « VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN », et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« maken »), derrière le(s) complément(s) (ici « jullie », « met zo’n weer » et « buiten »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que « zo’n » est la contraction de « zo een ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN DIEREN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp158-159 - Rajouté le 04/04/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2239 t/m 2255 over dieren en, in het bijzondere, over de hond.
Het is een uittreksel (bladzijden 158-159) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : DOORWEEKT VTT DOORWEKEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/04/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We zijn (door deze regen) doorweekt » (« Nous sommes trempés »).
On y trouve la forme verbale « DOORweekt », provenant de l’infinitif « DOORweken », qui N’est PAS un verbe dit « à particule séparable » même si « DOOR » est souvent une « particule séparable ». Ce participe passé, comme ceux de la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « doorweek ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
(PAS de préfixe « GE » +) « DOORWEEK » + « T » = « DOORWEEKT ».
Quand « DOORweken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de « doorweekt » derrière le complément éventuel (« door deze regen ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs : http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GODSDIENST KERK NEDERLANDSE TAALSCHAT pp154-155 - Rajouté le 03/04/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2216 t/m 2238 over godsdienst en kerk en, in het bijzondere, over duivel en hel.
Het is een uittreksel (bladzijden 154-155) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : STEMMEN NATUUR 2 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 02/04/2019

Description : Ontdek in bijlage « Stemmen van de Natuur » (2), op bladzijden 80-81 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEZIEN VTT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/04/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb achter de duinen een herberg gezien » (« J’ai vu derrière les dunes une auberge »).
On y trouve notamment la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le(s) complément(s) (ici « achter de duinen » et « een herberg »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GODSDIENST KERK NEDERLANDSE TAALSCHAT pp152-153 - Rajouté le 02/04/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2193 t/m 2215 over godsdienst en kerk en, in het bijzondere, over : hemel en heiligen, duivel en hel.
Het is een uittreksel (bladzijden 152-153) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS VERRASSING OUDENAARDE KINDERBIBLIOTHEEK 79 - Rajouté le 01/04/2019

Description : In bijlage vindt U, “De verrassing van Oudenaarde”, aflevering 79 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn twee andere teksten : “Naar Eename” (op bladzijden 26-29) en “Diamanten” (op bladzijden 30 en 32).
Afbeeldingen op bladzijden 10 en 21.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
S. Lechers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : UITGEWIST VTT UITWISSEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/04/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De wind heeft zijn spoor uitgewist » (« Le vent a effacé sa trace »).
On y trouve la forme verbale « UITgewist », participe passé provenant de l’infinitif « UITwissen », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « WISSEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « S » (« ik wis »), on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Quand « UITwissen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEwist ».
Il y a REJET de la forme verbale « UITgewist » derrière le complément (« zijn spoor ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GODSDIENST KERK NEDERLANDSE TAALSCHAT pp150-151 - Rajouté le 01/04/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2171 t/m 2192 over godsdienst en kerk en, in het bijzondere, over : apostelen, feestdagen, god, hemel en heiligen.
Het is een uittreksel (bladzijden 150-151) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN HANS EN GRIETJE SPROOKJES VADER HAAS 2 1929 - Rajouté le 31/03/2019

Description : Ontdek het sprookje « Hans en Grietje » (uit het tweede boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : VERDWENEN VTT VERDWIJNEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/03/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Eer de vagebonden de man kunnen bereiken, is hij verdwenen » (« Avant que les vagabonds puissent rejoindre l’homme, il a disparu »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc ici notamment la forme verbale « VERDWENEN », participe passé provenant de l’infinitif « VERDWIJNEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment ces trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans Ia mesure où la phrase subordonnée joue le rôle d’un complément commençant la phrase principale, celui-ci y engendre une INVERSION, le sujet « hij » passant derrière le verbe « is ». On aurait en effet pu avoir : « Hij (= de man) is verdwenen ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0072 - Rajouté le 30/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 72. “Een moedige kermisjongen”, aflevering 72 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1923 (19231118 ? …) door Carmen MAERTENS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0071 - Rajouté le 30/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 71. “Nieuwsgierig Aagje”, aflevering 71 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1923 (19231111 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0070 - Rajouté le 30/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 70. “Van alles wat”, aflevering 70 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1923 (19231104 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : STEMMEN NATUUR 1 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 30/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Stemmen van de Natuur » (1), op bladzijden 78-79 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZULLEN REJET WETEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We zullen het vlug weten » (« Nous allons le savoir = nous le saurons vite »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« weten »), derrière les compléments (« het » et « vlug »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS FILIPS VAN ARTEVELDE 14 VLAAMSCH GEZIN 14 1923 - Rajouté le 29/03/2019

Description : Ontdek « Filips Van Artevelde » (deel 14), roman door Abraham HANS, op bladzijden 1-16 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 14 (3 februari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het boek werd later onder titels De jonkvrouw van Wijnendale en De gemartelde jonkvrouw heruitgegeven.
Andere teksten van het nummer 14 van « ‘t Vlaamsch gezin » zijn :
« Weekklapper » (14) op bladzijden 17-18 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2014%20VLAAMSCH%20GEZIN%2014%201923.pdf
« Bijna gehangen » (Novelle), van Abraham HANS, op bladzijden 19-23 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BIJNA%20GEHANGEN%20VLAAMSCH%20GEZIN%2014%201923.pdf
« In Vlaanderen », bladzijden 24-27 van het dertiende officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDEREN%2013%20VLAAMSCH%20GEZIN%2014%201923.pdf
« Om te lachen » (14), verspreid over bladzijden 23, 27-32 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OM%20TE%20LACHEN%2014%20GRAPJES%20VLAAMSCH%20GEZIN%2014%201923.pdf
Het “tijdschrift” werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : KAN KUNNEN REJET BETEKENEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Wat kan dat betekenen ? » (« Qu’est-ce que cela peut signifier / Qu’est-ce que cela veut dire ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« betekenen »), derrière le complément (« dat »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » (avec « MAG » au singulier) :
« Wat mag dat betekenen ? »

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp148-149 - Rajouté le 29/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2143 t/m 2170 over godsdienst en kerk en, in het bijzondere, over : klok, processie, pastor, dominee, monnik, paus, apostelen.
Het is een uittreksel (bladzijden 148-149) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : TASTEN EN VOELEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 28/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Tasten en voelen », op bladzijden 76-77 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEVONDEN VTT VINDEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/03/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als de avond valt hebben de vagebonden een kampeerplaats gevonden » (« Quand le soir tombe, les vagabonds ont trouvé un endroit pour camper »).
Y figure notamment la forme verbale « GEVONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
Ce participe passé « GEVONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEVONDEN » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« een kampeerplaats »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée (« Als de avond valt ») jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y entraîne une INVERSION du sujet « de vagebonden » qui passe derrière son verbe « hebben ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp146-147 - Rajouté le 28/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2117 t/m 2142 over godsdienst en kerk en, in het bijzondere, over : kerk, kapel, klok, processie.
Het is een uittreksel (bladzijden 146-147) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : HAD OVT HEBBEN GEKUST VTT KUSSEN GERUST VTT RUSTEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/03/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante, par sa construction particulière : « Had je dat meisje niet gekust, had je nu niet in de duinen gerust » (« Si tu n’avais pas embrassé cette fille, tu n’aurais pas à te reposer maintenant dans les dunes »).
On y trouve notamment la forme verbale « HAD » (ici auxiliaire du plus-que-parfait), O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé : http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve la forme verbale « gekust », participe passé provenant de l’infinitif « KUSSEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T., « ik kus ») se terminant par la consonne « S », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
On y trouve aussi la forme verbale « gerust », participe passé provenant de l’infinitif « RUSTEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant déjà par la consonne « T », a fortiori on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp144-145 - Rajouté le 27/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2076 t/m 2116 over geld en goed en, in het bijzondere, over : hebzucht, gierigheid ; men moet de tering naar de nering zetten ; versmaadt het kleine niet : veel kleintjes maken een groot ; wie niets heeft, kan niet betalen ; borgen.
Het is een uittreksel (bladzijden 144-145) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS NIEUWSGIERIG AAGJE KINDERBIBLIOTHEEK 71 - Rajouté le 26/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “Nieuwsgierig Aagje”, aflevering 71 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn twee andere teksten : “De kinderdijk” (bladzijden 22-28) ; “In den Sint Pietersberg” van Canne (bladzijden 28-31).
Afbeeldingen op bladzijden 3 en 24.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
André Serruys ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : VAN OREN EN HOREN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 26/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Van oren en horen », op bladzijden 74-75 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WAS OVT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat was een abuis» (« C’était un abus »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez qu’il ne pourrait, en aucun cas, s’agir d’une forme verbale à l’O.T.T. (ou « présent ») provenant de l’infinitif « WASSEN », « DAT » (sujet) exigeant une terminaison « T » d’une troisième personne du singulier.

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp142-143 - Rajouté le 26/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2049 t/m 2075 over geld en goed en, in het bijzondere, over armoede, nood, bedelaar, hebzucht, gierigheid.
Het is een uittreksel (bladzijden 142-143) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS VAN ALLES WAT REUZEN KINDERBIBLIOTHEEK 70 2 - Rajouté le 25/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “Van alles wat”, aflevering 70 (tweede uitgave) van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, voor de tekst “De reuzen” (bladzijden 1-4).
Afbeelding op bladzijde 3.
De andere teksten vindt u in eerste uitgave :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VAN%20ALLES%20WAT%20KINDERBIBLIOTHEEK%2070%20UITGAVE%201.pdf
Het zijn “Uit de oude Gentsche doos” (bladzijden 3-9) ; “Spotnamen” (bladzijden 9-11) ; “Een kind als rechter” (bladzijden 11-25 ; naar H. Van Lummel) ; grapjes : “Zijn postbureel” (bladzijden 25-26) ; “Kostbare steenen” (bladzijden 26-27) ; “De verkeerde wereld” (bladzijde 27) ; “Kleine keukens” (bladzijden 27-28) ; “Stadmenschen” (bladzijde 28) ; “De geletterde verver” (bladzijde 28) ; “Moeilijk” (bladzijden 28-29) ; “In de school” (bladzijde 29) ; “Hij kende de gasten” (bladzijde 31) ; “Zoo doen veel Blanken ook” (bladzijden 31-32).
Deze teksten, in oude spelling, werden voor u door
Willy Apers ter beschikking gesteld.
Over reuzen leest u ook misschien met belangstelling “ Reuzen en draken” (uit België) van Roberto J. Payró :
http://idesetautres.be/upload/REUZEN%20EN%20DRAKEN%20PAYRO%201928.pdf
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : ABRAHAM HANS VAN ALLES WAT KINDERBIBLIOTHEEK UITGAVE 1 - Rajouté le 25/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “Van alles wat”, aflevering 70 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen op bladzijden 4 (“Oude gevels te Gent”) en 30 (“De eenige uitweg voor het stof”).
Daarin zijn volgende teksten te vinden : “Uit de oude Gentsche doos” (bladzijden 3-9) ; “Spotnamen” (bladzijden 9-11) ; “Een kind als rechter” (bladzijden 11-25 ; naar H. Van Lummel) ; grapjes : “Zijn postbureel” (bladzijden 25-26) ; “Kostbare steenen” (bladzijden 26-27) ; “De verkeerde wereld” (bladzijde 27) ; “Kleine keukens” (bladzijden 27-28) ; “Stadmenschen” (bladzijde 28) ; “De geletterde verver” (bladzijde 28) ; “Moeilijk” (bladzijden 28-29) ; “In de school” (bladzijde 29) ; “Hij kende de gasten” (bladzijde 31) ; “Zoo doen veel Blanken ook” (bladzijden 31-32).
Deze teksten, in oude spelling, werden voor u door
Remi Govaert ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : FLIRTTE OVT FLIRTEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je flirtte » (« Tu flirtais »).
On y trouve le verbe « FLIRTEN » (emprunté à l’anglais), qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik flirt ») se terminant par la consonne « T », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« FLIRT » + « TE » = « FLIRTTE ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp140-141 - Rajouté le 25/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 2023 t/m 2048 over geld en goed en, in het bijzondere, over sparen en verkwisten, zorg, kommer, armoede.
Het is een uittreksel (bladzijden 140-141) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN BREMER STADSMUZIKANTEN SPROOKJES VADER HAAS 2 1929 - Rajouté le 24/03/2019

Description : Ontdek het sprookje « Bremer stadsmuzikanten » (uit het tweede boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via:
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Vergelijk ook met versie van Abraham HANS in de aflevering 227 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : “De Bremer straatmuzikanten” (bladzijden 24-31 en afbeelding op bladzijde 24) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BREMER%20STRAATMUZIKANTEN%20GRIMM%20KINDERBIBLIOTHEEK%20227.pdf
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : LATEN WE REJET RUSTEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : «Laten we (« in een herberg aan de haven ») wat rusten » (« Reposons-nous un peu ! »).
N’oublions pas que la tournure « LATEN we » (littéralement « Laissons-nous ») de la première personne du pluriel de l’IMPERATIF présent exige un REJET de l’infinitif (« rusten»), derrière le complément (« wat »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0069 - Rajouté le 23/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 69. “Leeuwtje van damme”, aflevering 69 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1923 (19231028 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0068 - Rajouté le 23/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 68. “De landverhuizers”, aflevering 68 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1923 (19231021 ? …) door Bastiaan HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0067 - Rajouté le 23/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 67. “De Paaschklokken”, aflevering 67 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1923 (19231014 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : OGEN GEZICHTSZIN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 23/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « De ogen en de gezichtszin », op bladzijden 72-73 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BEPAALD VTT BEPALEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De speurder lijkt me niet bepaald een fotoliefhebber » (« L’inspecteur ne me semble pas précisément être un amateur de photo »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc ici notamment la forme verbale « BEpaald », (ancien) participe passé provenant de l’infinitif « BEpalen ». Le participe passé est, lui, construit sur la première personne de l’indicatif présent (« ik BEpaal »), NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts », est donc considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé, NE fait PAS partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« BEPAAL » + « D » = « BEPAALD ».
Notez que « liefhebber » est construit sur l’expression « lief hebben » et que, en langue néerlandaise, on peut construire un nom masculin en remplaçant la terminaison « N » de l’infinitif par un « R ».

Nom : ABRAHAM HANS FILIPS VAN ARTEVELDE 13 VLAAMSCH GEZIN 13 1923 - Rajouté le 22/03/2019

Description : Ontdek « Filips Van Artevelde » (deel 13), roman door Abraham HANS, op bladzijden 1-19 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 13 (27 januari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het boek werd later onder titels De jonkvrouw van Wijnendale en De gemartelde jonkvrouw heruitgegeven.
Andere teksten van het nummer 13 van « ‘t Vlaamsch gezin » zijn :
« Weekklapper » (13) op bladzijde 20 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2013%20VLAAMSCH%20GEZIN%2013%201923.pdf
« Na lijden komt verblijden » (Novelle), van Abraham HANS, op bladzijden 21-24 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20NA%20LIJDEN%20KOMT%20VERBLIJDEN%20VLAAMSCH%20GEZIN%2013%201923.pdf
« Dendermonde », bladzijden 25-26 van het twaalfde officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDEREN%2012%20VLAAMSCH%20GEZIN%2013%201923.pdf
« Om te lachen » (13), verspreid over bladzijden 26-32 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OM%20TE%20LACHEN%2013%20GRAPJES%20VLAAMSCH%20GEZIN%2013%201923.pdf
Het “tijdschrift” werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : OPGEPAST VTT OPPASSEN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Opgepast ! » (« Attention ! »).
On y trouve aussi la forme verbale « OPgepast », participe passé provenant de l’infinitif « OPpassen », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « S », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Quand « OPpassen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEpast ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp138-139 - Rajouté le 22/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1996 t/m 2022 over geld en goed en, in het bijzondere, over rijkdom, overvloed, sparen en verkwisten.
Het is een uittreksel (bladzijden 138-139) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : SMAAK REUK GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 21/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Smaak en reuk », op bladzijden 70-71 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : MAG MOGEN REJET MAKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Mag ik een foto van jullie maken ? » (« Puis-je faire une photo de vous ? »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE » est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MAG ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« maken »), derrière les compléments (« een foto » et « van jullie »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp136-137 - Rajouté le 21/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1965 t/m 1995 over geld en goed en, in het bijzondere, over goud, beurs, goed, rijkdom, overvloed.
Het is een uittreksel (bladzijden 136-137) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : WAREN OVT ZIJN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Jullie waren geweldig ! » (« Vous étiez formidables ! »)
On y trouve notamment la forme verbale « WAREN » (pluriel irrégulier de « WAS »), O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp134-135 - Rajouté le 20/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1938 t/m 1964 over geld en goed en, in het bijzondere, over munten en goud.
Het is een uittreksel (bladzijden 134-135) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS LEEUWTJE VAN DAMME KINDERBIBLIOTHEEK 69 - Rajouté le 19/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “Leeuwtje van Damme”, aflevering 69 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 2.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : BLOEDSOMLOOP 2 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 19/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « De bloedsomloop » (2), op bladzijden 68-69 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : DRINGEN BINNEN OTT BINNENDRINGEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Na een hevige beschieting dringen de gendarmen (het huis) binnen » (« Après un feu nourri, les gendarmes pénètrent à l’intérieur »).
On y trouve la forme verbale « dringen … BINNEN », provenant du verbe « BINNENdringen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DRINGEN ». Il y a REJET de la particule séparable « BINNEN », composante du verbe, derrière le complément éventuel (« het huis »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que, dans la préposition « BINNEN », ancienne préposition, il y a la préposition « IN ». On aurait donc pu dire :
« De gendarmen dringen in het huis ».
La phrase commençant par un (autre) complément (« Na een hevige beschieting »), cela entraîne une INVERSION du sujet « de gendarmen » qui passe derrière son verbe « dringen ».
On aurait en effet pu avoir la variante suivante de la phrase :
« De gendarmen dringen na een hevige beschieting binnen ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp132-133 - Rajouté le 19/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1907 t/m 1937 over geld en goed en, in het bijzondere, over geld en munten.
Het is een uittreksel (bladzijden 132-133) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS PAASCHKLOKKEN KINDERBIBLIOTHEEK 675 - Rajouté le 18/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “De Paaschklokken”, aflevering 67 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeeldingen op bladzijden 6 en 15 (“De toren van Hoogstraten” = Sint Catharinakerk).
Kijk ook naar volgende links :
http://www.erfgoedbankhoogstraten.be/php/trefwoord1.php?s=3140&trefwoord=De
http://www.erfgoedbankhoogstraten.be/php/trefwoord1.php?s=13680&trefwoord=
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Josephine Bracké ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : GEEF OVER OTT OVERGEVEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Geef je (nu) over ! » (« Rends-toi ! »).
On y trouve la forme verbale « geef … OVER », provenant du verbe « OVERgeven », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « GEVEN ».
Il y a REJET de la particule séparable « OVER », composante du verbe, derrière le complément éventuel (« nu »,), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp130-131 - Rajouté le 18/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1872 t/m 1906 over geld en goed en, in het bijzondere, over geld.
Het is een uittreksel (bladzijden 130-131) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN ROODKAPJE SPROOKJES VADER HAAS 2 1929 - Rajouté le 17/03/2019

Description : Ontdek het sprookje « Roodkapje » (uit het tweede boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : MAAKT GEBRUIK OTT GEBRUIK MAKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hiervan maakt hij (nu) gebruik OM met hem TE ontsnappen » (« Il en fait ici usage / Il le met à profit pour s’échapper avec lui »).
On y trouve la forme verbale « maakt … GEBRUIK », provenant de l’expression « GEBRUIK maken », qui réagit comme un verbe dit « à particule séparable » lui-même construit sur l’infinitif « MAKEN ».
Quand « GEBRUIK maken » est conjugué, cela entraîne en néerlandais, comme dans le cas d’une « à particule séparable », la séparation de « GEBRUIK » du verbe et il y a son REJET derrière le complément (soit «NU », soit « HIERVAN »), à la fin de la phrase, ce que l’on voit mieux dans cette variante :
« Hij maakt hiervan / nu gebruik ».
Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« HIERVAN »), cela a entraîné une INVERSION du sujet « hij » passant derrière son verbe « maakt ».
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément « met hem » s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « ONTSNAPPEN ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0066 - Rajouté le 16/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 66. “De kinderen van de smokkelaar”, aflevering 66 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1923 (19231007 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0065 - Rajouté le 16/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 65. “Bij de boschkerels”, aflevering 65 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1923 (19230930 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0064 - Rajouté le 16/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 64. “De kinderen van de zeeloods”, aflevering 64 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1923 (19230923 ? …) door Bastiaan HANS uitgegeven.

Nom : BLOEDSOMLOOP 1 GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 16/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « De bloedsomloop » (1), op bladzijden 66-67 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LEIDEN AF OTT AFLEIDEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De gendarmen leiden zo de aandacht van Muilders af » (« Les gendarmes détournent ainsi l’attention de Muilders »).
On y trouve la forme verbale « leiden … AF », provenant de l’infinitif « AFleiden », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LEIDEN ».
Quand « AFleiden » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de son infinitif proprement dit et il y a son REJET derrière les compléments (« zo » et « de aandacht van Muilders »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS FILIPS VAN ARTEVELDE 12 VLAAMSCH GEZIN 12 1923 - Rajouté le 15/03/2019

Description : Ontdek « Filips Van Artevelde » (deel 12), roman door Abraham HANS, op bladzijden 1-14 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 12 (20 januari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het boek werd later onder titels De jonkvrouw van Wijnendale en De gemartelde jonkvrouw heruitgegeven.
Andere teksten van het nummer 12 van « ‘t Vlaamsch gezin » zijn :
« Weekklapper » (12) op bladzijde 15 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2012%20VLAAMSCH%20GEZIN%2012%201923.pdf
« In de Scheldermeerschen » (Novelle van ‘t Vlaamsche volk langs de Schelde), op bladzijden 16-27 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20IN%20DE%20SCHELDERMEERSCHEN%20VLAAMSCH%20GEZIN%2012%201923.pdf
Er is GEEN deel van Op reis door Vlaanderen.
Ontdek « Om te lachen » (12), verspreid over bladzijden 27-31 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OM%20TE%20LACHEN%2012%20GRAPJES%20VLAAMSCH%20GEZIN%2012%201923.pdf
Het “tijdschrift” werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : VALLEN AAN OTT AANVALLEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De gendarmen vallen de voorkant van het huis aan » (« Les gendarmes attaquent le côté avant de la maison »).
On y trouve la forme verbale « vallen … AAN », provenant de l’infinitif « AANvallen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « VALLEN ».
Quand « AANvallen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit et il y a son REJET derrière le complément («de voorkant van het huis »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BLOEDGROEPEN MENS GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 14/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Bloedgroepen van de mens », op bladzijden 64-65 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KOM DOOR OTT DOORKOMEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar kom ik niet door » (« Je ne viens pas / ne passe pas à travers cela »).
On y trouve la forme verbale « kom … DOOR », provenant de l’infinitif « DOORkomen », verbe dit « à particule séparable » lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « DOORkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « DOOR » de son infinitif proprement dit et il y a son REJET derrière le complément (« DAAR »), à la fin de la phrase, ce que l’on voit mieux dans cette variante : « Ik kom daar niet door »
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« DAAR »), cela a entraîné une INVERSION du sujet « ik » passant derrière son verbe « kom ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN GELD EN GOED NEDERLANDSE TAALSCHAT pp127-129 - Rajouté le 14/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1859 t/m 1871 over geld en goed en, in het bijzondere, over geld.
Het is een uittreksel (bladzijden 127-129) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ZAL ZULLEN REJET BELETTEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het spervuur zal hem (Muilders) beletten bij het kind (Joeki) te komen » (« Le tir de barrage va l’empêcher d’aller près de l’enfant »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (« beletten »), derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN LEVEN EN DOOD NEDERLANDSE TAALSCHAT pp124-125 - Rajouté le 13/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1818 t/m 1858 over de mens en, in het bijzondere, over leven en dood / wisselvalligheden van het leven (geluk en ongeluk, voor- en tegenspoed, vreugde en droefheid).
Het is een uittreksel (bladzijden 124-125) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS KINDEREN SMOKKELAAR KINDERBIBLIOTHEEK 66 - Rajouté le 12/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “De kinderen van den smokkelaar”, aflevering 66 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen prentje in het boekje.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Willy Apers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : BLOED KOSTBAAR SAP GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 12/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Bloed, kostbaar sap », op bladzijden 62-63 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ONAFGEBROKEN VTT AFBREKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Laat je manschappen ONafgebroken door de deur vuren » (« Laissez / Faites tirer vos hommes sans interruption à travers la porte »).
On y trouve la forme verbale « ONAFgebroken », contraire du participe passé « AFgebroken » provenant de l’infinitif « AFbreken », lui-même construit sur l’infinitif « BREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AFbreken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « afGEbroken ».
Dans Ia variante suivante, on assisterait au REJET du participe passé « AFgebroken», derrière le complément (« door de deur »), à la fin de la phrase : « Het vuur van de gendarmen door de deur was niet afgebroken ».
Il y a aussi REJET de la forme verbale « vuren », derrière le complément (« door de deur »), à la fin de la phrase
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN LEVEN EN DOOD NEDERLANDSE TAALSCHAT pp122-123 - Rajouté le 12/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1781 t/m 1817 over de mens en, in het bijzondere, over leven en dood / wisselvalligheden van het leven (het leven is wisselvallig, geluk en ongeluk).
Het is een uittreksel (bladzijden 122-123) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS BIJ DE BOSCHKERELS KINDERBIBLIOTHEEK 65 - Rajouté le 11/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “Bij de boschkerels”, aflevering 65 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is geen prentje in het boekje.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : MOET MOETEN REJET VERTREKKEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij moet door de gang (vertrekken) » (« Il doit partir par le couloir »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (par exemple « vertrekken », ici sous-entendue), derrière le complément (« door de gang»), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN LEVEN EN DOOD NEDERLANDSE TAALSCHAT pp120-121 - Rajouté le 11/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1746 t/m 1780 over de mens en, in het bijzondere,
over jeugd en ouderdom (jeugd, ouderdom),
over leven en dood / wisselvalligheden van het leven (leven, dood, het leven is wisselvallig).
Het is een uittreksel (bladzijden 120-121) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ORTT WIEGMAN SPROOKJES VADER HAAS 1 1929 INTERNET LINKS - Rajouté le 10/03/2019

Description : Ontdek de 7 sprookjes uit het eerste boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas (Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929), naverteld door Felix Louis ORTT (1866-1959) met 24 prachtige prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).

Nom : ORTT WIEGMAN GOUDEN GANS SPROOKJES VADER HAAS 1 1929 - Rajouté le 10/03/2019

Description : Ontdek het sprookje « Gouden gans » (uit het eerste boekje van de Sprookjesboeken van Vader Haas ; Haarlem, uitgave van J. A. HAAS & zoon, azijnfabrikanten ; 1929 ; 7 delen), naverteld door Felix Louis Ortt (1866-1959) met prentjes van Johannes Petrus Antonius = Jan WIEGMAN (1884-1963).
We wilden al lang een hulde aan deze talentvolle illustrator bewijzen.
Om hem te ontdekken, raadpleeg vooral “Jan WIEGMAN (1884-1963), tekenaar en boekillustrator” :
https://ilibrariana.wordpress.com/2014/04/28/jan-wiegman-1884-1963-tekenaar-en-boekillustrator/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wieg005
Zie ook andere plaatjes uit Haas’ Azijnfabrieken via :
https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Haas-azijn.pdf
Veel boeken met zijn illustraties zijn ook GRATIS te downloaden via : https://www.delpher.nl
De rechten blijven voor de “estates” van Jan WIEGMAN en Felix Ortt voorbehouden.
Dit sprookjesboek werd dankzij J. SCHEFFERS bewaard.
Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas la langue néerlandaise, ces contes valent le détour ne fût-ce qu’afin de découvrir les admirables illustrations de Jan WIEGMAN.

Nom : KUNNEN REJET DOEN 2 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We kunnen niets doen » (« Nous ne pouvons rien faire »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« doen »), derrière le complément (« niets »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE », l’infinitif « MOGEN » :
« We mogen niets doen ».

© 2019, Bernard GOORDEN, voor de grammatica. Autres exemples à https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=vandersteen

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0063 - Rajouté le 09/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 63. “Sinterklaas op de heide”, aflevering 63 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1923 (19230916 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0062 - Rajouté le 09/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 62. “De wees in Londen”, aflevering 62 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1923 (19230909 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFT ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0061 - Rajouté le 09/03/2019

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 61. “Strenge winters”, aflevering 61 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1923 (19230902 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ADEMHALING PLANTEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 09/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Ademhaling van de planten », op bladzijden 60-61 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GAAN REJET GEVEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We gaan hem zijn zin geven » (« Nous allons lui donner satisfaction / faire selon sa volonté / aller dans son sens »).
On y trouve un REJET du verbe « geven » derrière les compléments (« hem » et « zijn zin ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS FILIPS VAN ARTEVELDE 11 VLAAMSCH GEZIN 11 1923 - Rajouté le 08/03/2019

Description : Ontdek « Filips Van Artevelde » (deel 11), roman door Abraham HANS, op bladzijden 1-16 in « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 11 (13 januari 1923 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden)
Het boek werd later onder titels De jonkvrouw van Wijnendale en De gemartelde jonkvrouw heruitgegeven.
Andere teksten van het nummer 10 van « ‘t Vlaamsch gezin » zijn :
« Weekklapper » (11) op bladzijden 17-19 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WEEKKLAPPER%2011%20VLAAMSCH%20GEZIN%2011%201923.pdf
« Het doodvonnis » (Novelle), op bladzijden 19-22 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20DOODVONNIS%20VLAAMSCH%20GEZIN%2011%201923.pdf
« Een praatje over bijgeloof », bladzijden 26-29 van het elfde officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDEREN%2011%20VLAAMSCH%20GEZIN%2011%201923.pdf
Ontdek « Om te lachen » (11), verspreid over bladzijden 19, 25, 30-32 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20OM%20TE%20LACHEN%2011%20GRAPJES%20VLAAMSCH%20GEZIN%2011%201923.pdf
Het “tijdschrift” werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : GAAN REJET DOEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat gaan jullie (nu) doen ? » (« Qu’allez-vous faire ? »).
On y trouve un REJET du verbe « doen » derrière le complément éventuel (« nu ») à la fin de la phrase (ici, par hasard, comme en français). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN JEUGD EN OUDERDOM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp118-119 - Rajouté le 08/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1704 t/m 1745 over de mens en, in het bijzondere, over jeugd en ouderdom (jeugd, ouderdom).
Het is een uittreksel (bladzijden 118-119) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : DRIE VORMEN ADEMHALINGSORGANEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 07/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Drie vormen van ademhalingsorganen », op bladzijden 58-59 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : HOORDE OVT HOREN 5 ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde schieten »(« J’entendis = j’ai entendu tirer »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « HOOR » + « DE » = « HOORDE ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN MOEITE EN ARBEID JEUGD EN OUDERDOM NEDERLANDSE TAALSCHAT pp116-117 - Rajouté le 07/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1670 t/m 1683 over de mens en, in het bijzondere,
over moeite en arbeid (begin en einde),
over jeugd en ouderdom (jeugd).
Het is een uittreksel (bladzijden 116-117) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : GAAT ERAAN GAAN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/03/2019

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zo jullie mij hinderen gaat de knaap (dadelijk) eraan ! » (« Si vous me faites obstacle, le gamin y passe ! »).
On y trouve notamment une forme verbale « gaat … ERAAN » qui pourrait laisser supposer que l’on a affaire à un verbe dit « à particule séparable ». Il s’agit d’une expression où « ERAAN », « adverbe pronominal » semble faire l’objet, comme une « particule séparable » d’un REJET, derrière le complément éventuel » (« dadelijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse, également en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée (introduite par « ZO ») jouant pour la phrase principale le rôle d’un complément, cela entraîne dans cette dernière une INVERSION du sujet « de knaap » passant derrière son verbe « gaat ».

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN MOEITE EN ARBEID NEDERLANDSE TAALSCHAT pp114-115 - Rajouté le 06/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1635 t/m 1669 over de mens en, in het bijzondere, over moeite en arbeid (werk, begin en einde).
Het is een uittreksel (bladzijden 114-115) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS SINTERKLAAS OP DE HEIDE KINDERBIBLIOTHEEK 63 - Rajouté le 05/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “Sinterklaas op de Heide”, aflevering 63 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn daarin andere korte verhalen : “Een simpelheimer strafoefening” (op bladzijden 13-15), “Keizer Karels schoolbezoek” (op bladzijden 15-17), “Van een aap die voor kindermeid wilde spelen” (op bladzijden 17-20), “Wat een kokosboom al geeft” (door H. Witte ; op bladzijden 20-24), “Een aalmoes” (naar H. Schimmel ; op bladzijden 25-26), “Gij zult niet stelen” (op bladzijden 27-30).
Afbeeldingen op bladzijden 7 en 31 (door S. Mattaert ? …).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Lea Aspeslagh / Freddy Van Lerberghe ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : INSEKTENETENDE PLANTEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 05/03/2019

Description : Ontdek in bijlage « Insektenetende planten », op bladzijden 56-57 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZET KLAAR OTT KLAARZETTEN ROBERT EN BERTRAND 27 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/03/2019

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zet een automobiel (vóór het huis) klaar ! » (« Préparez une automobile ! »).
On y trouve notamment, à l'impératif, la forme verbale « zet … KLAAR » (comme à l’O.T.T.), provenant de l’infinitif « KLAARzetten » dit « à particule séparable », lui-même construit sur le verbe « ZETTEN ».
Quand « KLAARzetten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « KLAAR » (ancien adjectif) de son infinitif proprement dit, et son REJET, derrière le(s) complément(s) (« een automobiel » et « vóór het huis »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse, également en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SPREEKWOORDEN MOEITE EN ARBEID NEDERLANDSE TAALSCHAT pp112-113 - Rajouté le 05/03/2019

Description : In bijlage vindt U spreekwoorden nummers 1603 t/m 1634 over de mens en, in het bijzondere, over moeite en arbeid (werk).
Het is een uittreksel (bladzijden 112-113) van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols).
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voorbehouden voor de “estates” van J. CAUBERGHE.

Nom : ABRAHAM HANS WEES IN LONDEN KINDERBIBLIOTHEEK 62 - Rajouté le 04/03/2019

Description : In bijlage vindt U, “De wees in Londen”, aflevering 62 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is ook een grapje (“Tweemaal zoo oud”) op bladzijde 31.
Afbeeldingen op bladzijden 22 en 27.
Ook in 1923 heeft Abraham HANS een langere versie van deze tekst, in bundel “Vertellingen voor de Jeugd” (Brussel, Office de Publicité, 153 bladzijden), onder titel “Richard Whittington en zijne kat of hoe een arme wees Burgemeester van Londen werd” (op bladzijden 1-71) uitgegeven.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Anne Moers ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Vidéos Payro

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Goya

Crédits