IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 43 EMIEL WALRAVENS PENTEKENINGEN - Rajouté le 10/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 43 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met 3 pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ZAGEN OVT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « wij zagen duidelijk die reusachtige gestalte » (« nous vîmes / avons vu nettement cette silhouette géante »).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAGEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAGEN », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T.

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 231 WEEKBLAD KUIFJE 11 19600316 - Rajouté le 09/01/2023

Description : Plaat nummer 231 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 11 van het weekblad « KUIFJE » op 17 maart 1960. De titel daarvan was « De Staten-Generaal » (« Les Etats-Généraux ») en met 5 deeltjes : « De Derde Stand » (« Le Tiers-Etat »), « Een grondwet » (« Une constitution »), « Op 5 mei 1789 » (« Le 5 mai 1789 »), « In de zaal van het kaatsspel op 17 juni 1789 » (« Dans la salle du jeu de paume le 17 juin 1789 ») en « Mirabeau op 23 juni 1789 » (« Mirabeau le 23 juin 1789 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 54 19491012 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 15 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 09/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 54 (12 october 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Jan De Lichte en het bijgeloof”, met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XV (“Waar zit hij gevangen ?”), met een pentekening.

Nom : ZOU REJET DENKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/01/2023

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zelfs als de geest van de reus hier was, zou ik eerder denken dat hij je onder die tak (heeft) uitgehaald heeft » (« Même si l’esprit du géant était ici, je penserais plutôt qu’il t’a retiré de sous cette branche »).
On y trouve, dans la phrase principale, L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« denken », à la fin de la phrase, derrière le complément (« eerder »), et donc à l’INFINITIF, ce que l’on aurait mieux vu dans la phrase suivante : « ik zou eerder denken ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase principale commençant par une phrase subordonnée (introduite par « ALS ») jouant le rôle d’un complément, cela y engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « zou ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 25 VDVJ - Rajouté le 08/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De koffiehuisjongen” door V.D.V.J., met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0379 - Rajouté le 07/01/2023

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 379. “De cirkusjongen”, aflevering 379 (en, later, 1072) van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1929 (19291020 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : BLIJF IMPERATIF WEGBLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Blijf van het terrein weg ! » (« Reste loin du terrain ! »).
On y trouve la forme verbale « blijf … WEG », impératif présent provenant du verbe « WEGblijven », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « BLIJVEN ».
Quand « WEGblijven » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « WEG » de son infinitif proprement dit et il y a normalement REJET de cette particule séparable «WEG» (rendant une notion d’éloignement), derrière le complément (« van het terrein »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes comme une « particule séparable »), lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour comprendre pourquoi « BLIJVEN » donne « BLIJF » (tant à l’O.T.T. qu’au présent), jetez un coup d’œil à notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=radVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 230 WEEKBLAD KUIFJE 10 19600309 - Rajouté le 06/01/2023

Description : Plaat nummer 230 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 10 van het weekblad « KUIFJE » op 10 maart 1960. De titel daarvan was « Lodewijk XVI of het einde van de wereld » (« Louis XVI ou la fin du monde ») en met 5 deeltjes : « De goedhartige koning » (« Le roi au bon coeur »), « De koningin » (« La reine »), « Het drama » (« Le drame »), «Madame Deficit » («Madame Déficit ») en « De Staten-Generaal in 1789 » (« Les Etats-Généraux en 1789 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS FRANSCHEN TE ANTWERPEN EMIEL WALRAVENS 1913 - Rajouté le 06/01/2023

Description : In bijlage vindt U een verhaal door Abraham HANS, “De Franschen te Antwerpen” (“Antwerpsche verhalen”, 9). De illustraties zijn aan Emiel WALRAVENS (1879-1914) te wijten.

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET CIRKUS KINDERBIBLIOTHEEK 380 - Rajouté le 06/01/2023

Description : In bijlage vindt U “Uit het cirkus”, aflevering 380 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto : “Zigeunerskinderen”) op bladzijde 19.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Frans RAGER (uit Asse) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : WAS OVT ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het was gewoon een ongeval » (« C’était simplement un accident »).
On trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 07 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 06/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 7 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : UITGEHAALD VTT UITHALEN 2 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/01/2023

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zelfs als de geest van de reus hier was, zou ik eerder denken dat hij je onder die tak (heeft) uitgehaald heeft » (« Même si l’esprit du géant était ici, je penserais plutôt qu’il t’a retiré de sous cette branche »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « UITgehaald », participe passé provenant de l’infinitif « UIThalen », lui-même construit sur l’infinitif « VOEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « L », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Quand « UIThalen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEhaald ».
Il y a REJET de la forme verbale « UITgehaald » derrière le complément («onder die tak ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 229 WEEKBLAD KUIFJE 09 19600302 - Rajouté le 05/01/2023

Description : Plaat nummer 229 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 9 van het weekblad « KUIFJE » op 3 maart 1960. De titel daarvan was « De gekroonde filosoof » (« Le philosophe couronné ») en met 5 deeltjes : « Jozef II vanaf 1780 » (« Joseph II à partir de 1780 »), «De ronde van België » (« Le tour de Belgique »), « Hervormingen » (« Réformes »), « De Brabantse omwenteling in 1789 » (« La Révolution brabançonne en 1789 ») en « De dood van de filosoof in 1790 » (« La mort du philosophe en 1790 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 17 - Rajouté le 05/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 17 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : AFGEBROKEN VTT AFBREKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het komt mij voor dat die tak door de wind (werd) afgebroken werd » (« Il me semble que cette branche a été brisée par le vent »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT » et à la voix passive), la forme verbale « AFgebroken », participe passé provenant de l’infinitif « AFbreken », verbe dit « à particule séparable » lui-même construit sur l’infinitif « BREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « AFbreken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « afGEbroken ».
Il y a REJET du participe passé « AFgebroken», derrière le complément (« door de wind »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KOMT VOOR OTT VOORKOMEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/01/2023

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het komt mij voor dat die tak door de wind (werd) afgebroken werd » (« Il me semble que cette branche a été brisée par le vent »).
On y trouve, dans la phrase principale, la forme verbale « komt … VOOR », provenant de l’infinitif « VOORkomen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « VOORkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « VOOR » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément (« mij »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 228 WEEKBLAD KUIFJE 08 19600225 - Rajouté le 03/01/2023

Description : Plaat nummer 228 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 8 van het weekblad « KUIFJE » op 25 februari 1960. De titel daarvan was « De terugkeer van Diogenes » (« Le retour de Diogène ») en met 5 deeltjes : « Met een lantaarn » (« Avec une lanterne »), « De rede : Berkeley, Fontenelle, …» (« La raison : Berkeley, Fontenelle, … »), « Emmanuel Kant » (« Emmanuel Kant »), « De pedagogen : l’abbé de L’Epée, … » (« Les pédagogues : l’abbé de L’Epée, … ») en « Eindelijk een wijze : Benedictus Labre » (« Enfin un sage : Benoît Labre »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 42 - Rajouté le 03/01/2023

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 42 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : GERAAKT VTT RAKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De reus heeft me met die tak geraakt » (« Le géant m’a touché avec cette branche »).
On y trouve la forme verbale « geraakt », participe passé provenant de l’infinitif « RAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais, NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik raak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « RAAK » + « T » = « GERAAKT ».
Il y a REJET de ce participe passé « geraakt » derrière les compléments (« nme » et « met die tak ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : .GALG EN SCHAVOT 53 19491005 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 15 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 02/01/2023

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 53 (5 oktober 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “De gifmengster van Antwerpen” (1884), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XV (“Waar zit hij gevangen ?”), zonder pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 24 HILDEBRAND - Rajouté le 01/01/2023

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De jager en de polsdrager” door HILDEBRAND, met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar VDB, uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : VERDOOFD VTT VERDOVEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/01/2023

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik was (door de tak) verdoofd » (« J’étais étourdi »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Ce verbe « VERDOVEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé, NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik verdoof ») se terminant par la consonne « F », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du participe passé (utilisé ici comme adjectif attribut) : « VERDOOF » + « D » = « VERDOOFD ».
Il y a REJET de la forme verbale « verdoofd » derrière le complément éventuel («door de tak ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 227 WEEKBLAD KUIFJE 07 19600217 - Rajouté le 01/01/2023

Description : Plaat nummer 227 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 7 van het weekblad « KUIFJE » op 18 februari 1960. De titel daarvan was « Bij Mozart » (« Chez Mozart ») en met 5 deeltjes : « Hier is het, te Salzburg » (« C’est ici, à Salzbourg »), « Toen ik jong was » (« Quand j’étais jeune »), « Doorheen Europa » (« A travers l’Europe »), « Droom en nachtmerrie » (« Rêve et cauchemar ») en « Requiem » («Requiem »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0378 - Rajouté le 31/12/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 378. “Hoogmoed gebroken”, aflevering 378 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1929 (19291013 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : UITGEHAALD VTT UITHALEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wie heeft je onder die tak uitgehaald ? » (« Qui t’a retiré de sous cette branche ? »).
On y trouve la forme verbale « UITgehaald », participe passé provenant de l’infinitif « UIThalen », lui-même construit sur l’infinitif « VOEREN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « L », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Quand « UIThalen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEhaald ».
Il y a REJET de la forme verbale « UITgehaald » derrière le complément («onder die tak ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS CIRKUSJONGEN KINDERBIBLIOTHEEK 379 1072 - Rajouté le 31/12/2022

Description : In bijlage vindt U “De Cirkusjongen”, aflevering 379 (en, later, 1072) van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 11.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Frans RAGER (uit Asse) geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : TOEGESLAGEN VTT TOESLAAN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De reus heeft (opnieuw) toeGEslagen » (« Le géant a frappé »).
On y trouve la forme verbale « toeGEslagen », participe passé provenant de l’infinitif « TOEslaan », lui-même construit sur l’infinitif « SLAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « TOEslaan » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « tot ») de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « toeGEslagen ».
Il y a REJET du participe passé « toeGEslagen, derrière le complément éventuel («opnieuw »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 226 WEEKBLAD KUIFJE 06 19600210 - Rajouté le 29/12/2022

Description : La planche N°226 de « Geschiedenis van de Wereld » est parue dans le N°6 de l’hebdomadaire « KUIFJE » du 11 février 1960. Elle concernait les Temps Modernes, s’intitulait « Rococo stijl » (« Le style Rococo ») et se subdivisait en : « Bonbonnieres » (« Bonbonnières »), « Lieflijke schilderijen » (« Gracieux tableaux »), « Carnavals » (« Carnavals »), « Kleine trianons » (« Petits trianons ») en « Alles Rococo » (« Tout Rococo »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 06 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 29/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 6 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : GEVLUCHT VTT VLUCHTEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben (vóór de reusachtige gedaante) gevlucht » (« J’ai fui »).
On y trouve notamment le verbe « VLUCHTEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik vlucht ») se terminant déjà par la consonne « T », on trouvera d’autant plus le « T » minoritaire comme terminaison du participe passé :
« GE » + « VLUCHT » (+ « T ») = « GEVLUCHT ».
Le participe passé « gevlucht » fait l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« vóór de reusachtige gedaante »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 16 - Rajouté le 28/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 16 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : NADERDE OVT NADEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « de gedaante naderde » (« la silhouette approchait »).
On y trouve la forme verbale « NADERDE », prétérit ou O.V.T. du verbe « NADEREN », qui NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik nader ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « NADER » + « DE » = « NADERDE ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 225 WEEKBLAD KUIFJE 05 19600203 - Rajouté le 27/12/2022

Description : Plaat nummer 225 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 5 van het weekblad « KUIFJE » op 4 februari 1960. De titel daarvan was « De onafhankelijke republiek » (« La république indépendante ») en met 5 deeltjes : «Benjamin Franklin » (« Benjamin Franklin »), « De hulp van Frankrijk » (« L’aide de la France »), « Rochambeau landde in de Verenigde Staten => op 19 oktober 1781 was Cornwallis te Yorktown in Virginia verplicht te capituleren » (« Rochambeau débarque aux Etats-Unis => le 19 octobre 1781, Cornwallis était obligé de capituler à Yorktown en Virginie »), « De Vrede van Versailles op 19 april 1783 : Engeland besloot de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika te erkennen » (« La Paix de Versailles du 19 avril 1783 : l’Angleterre décida de reconnaître l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique ») en « Het reusachtige vrijheidsstandbeeld in 1886 » (« La gigantesque statue de la liberté en 1886 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : BEKNELD VTT BEKNELLEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Mijn man raakte eronder bekneld » (« Mon mari se retrouva coincé en-dessous »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve notamment la participe passé « bekneld » (utilisé ici comme adjectif attribut) provenant d’un ancien verbe « BEKNELLEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (la première personne du présent aurait pu être « Ik beknel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison du participe passé: « BEKNEL » + « D » = « BEKNELD ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 41 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 26/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 41 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : RAAKTE OVT RAKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Mijn man raakte eronder bekneld » (« Mon mari se retrouva coincé en-dessous »).
On y trouve notamment le verbe « RAKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik raak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« RAAK » + « TE » = « RAAKTE ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 224 WEEKBLAD KUIFJE 04 19600127 - Rajouté le 26/12/2022

Description : Plaat nummer 224 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 4 van het weekblad « KUIFJE » op 28 januari 1960. De titel daarvan was « De geboorte van de Verenigde Staten » (« La naissance des Etats-Unis ») en met 5 deeltjes : « De kolonisten » (« Les colons »), «De thee in de haven van Boston in 1773 » (« Le thé dans le port de Boston en 1773 »), « De opstand tegen George III » (« La révolte contre George III»), « George Washington te Saratoga in 1777 » (« George Washington à Saratoga en 1777 ») en «Op 4 juli 1776 : onafhankelijkheid » (« Le 4 juillet 1776 : indépendance »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 52 19490928 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 14 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 26/12/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 52 (28 september 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “De moordenaar biecht op” (1949), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XIV (“Polfriet neemt een knecht en begint zijn opsporingen”), met een pentekening.

Nom : SLINGERDE OVT SLINGEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Plots slingerde een zware tak in onze richting » (« Soudain, une lourde branche zigzagua dans notre direction »).
On y trouve la forme verbale « SLINGERDE », prétérit ou O.V.T. du verbe « SLINGEREN », qui NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik daag ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« SLINGER » + « DE » = « SLINGERDE ».
La phrase commençant par un complément (« plots »), cela entraîne une INVERSION du sujet « een zware tak » qui passe derrière son verbe « slingerde ». On aurait en effet aussi pu dire : « Een zware tak slingerde plots in onze richting ». Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 23 VDVJ - Rajouté le 25/12/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De liefhebberij jager” door V.D.V.J., met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0377 - Rajouté le 24/12/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 377. “Het avontuur der kerstzangers”, aflevering 377 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1929 (19291006 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : DAAGDE OP OVT OPDAGEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Plots daagde een reusachtige gedaante op » (« Soudain, une silhouette géante apparut »).
On y trouve la forme verbale « DAAGDE … OP », prétérit ou O.V.T. du verbe « OPDAGEN », dit à « particule séparable », construit sur l’infinitif « DAGEN », qui NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik daag ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « DAAG » + « DE » = « DAAGDE ».
Quand il est conjugué, il exige le REJET de la particule séparable « OP », normalement derrière le complément (« plots »), à la fin de la phrase, comme la variante infra.
La phrase commence par un complément (« plots ») et cela entraîne une INVERSION du sujet « een reusachtige gedaante » qui passe derrière son verbe « daagde ». Mais on aurait en effet aussi pu dire : « Een reusachtige gedaante daagde plots op ». Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 223 WEEKBLAD KUIFJE 03 19600120 - Rajouté le 24/12/2022

Description : Plaat nummer 223 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 3 van het weekblad « KUIFJE » op 21 januari 1960. De titel daarvan was « Finis Poloniae » (« La fin de la Pologne») en met 5 deeltjes : « De eetlust van Catharina » («L’appétit de Catherine »), « De eetlust van de anderen » (« L’appétit des autres »), « De tweede deling van Polen in 1793 » (« Le deuxième partage de la Pologne en 1793 »), « De opstand van Kosciusko in 1794 » (« La révolte de Kosciusko en 1794 »), en « De derde deling van Polen in 1795 » (« Le troisième partage de la Pologne en 1795 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS HOOGMOED GEBROKEN KINDERBIBLIOTHEEK 378 - Rajouté le 24/12/2022

Description : In bijlage vindt U “Hoogmoed gebroken”, aflevering 378 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (“De sloep van James”) op bladzijde 31.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Y. FRISON geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VASTGERAAKT VTT VASTRAKEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Onze kruiwagen is in het slijk vastgeraakt » (« Notre brouette est restée empêtrée dans le fossé »).
On y trouve la forme verbale « vastgeraakt », participe passé provenant de l’infinitif « VASTRAKEN », lui-même construit sur « RAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik raak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire :
préfixe « GE » + « RAAK » + « T » = « GERAAKT ».
Quand « VASTraken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « VAST » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « vastgeraakt ». Il y a REJET de ce participe passé « vastgeraakt » derrière le complément (« in het slijk ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 05 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 23/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 5 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : VERRAST VTT VERRASSEN ROBERT EN BERTRAND 47 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Mijn man en ik werden door het noodweer verrast » (« Mon mari et moi avons été surpris par le vent violent »).
On y trouve la forme verbale « verrast », participe passé provenant de l’infinitif « VERRASSEN », considéré comme « régulier » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP ». Rappelons que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Il y a REJET du participe passé « verrast », derrière le complément («door het noodweer »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici à l’O.V.T. ou prétérit) est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 222 WEEKBLAD KUIFJE 02 19600113 - Rajouté le 22/12/2022

Description : Plaat nummer 222 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 2 van het weekblad « KUIFJE » op 14 januari 1960. De titel daarvan was « De Valstrik van Polen » (« Le guet-apens de la Pologne ») en met 5 deeltjes : «Stanislas II van Polen » (« Stanislas II de Pologne »), « De confederatie van Bar in 1768 » (« La confédération de Bar en 1768 »), « De Turken » (« Les Turcs »), « De blinden tegen de eenogigen » («Les aveugles contre les borgnes ») en « De eerste deling van Polen in 1772 » (« Le premier partage de la Pologne en 1772 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 15 EDMOND VAN OFFEL PENTEKENING - Rajouté le 22/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 15 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : HERINNERINGEN SLAG VAN WATERLOO BRABANT IN BEELD 1902 RONNER - Rajouté le 21/12/2022

Description : Prenten over herinneringen aan de SLAG VAN WATERLOO : Hoeve van Goumont - Kapel + Waterput (op bladzijde / à la page 66) ; Plancenoit + Kapel Robert (op bladzijde 66) ; Hoeve 'La Haie' + Hoeve 'Papelotte' + La Haie Sainte (op bladzijde 67) ; Plancenoit – Kerk (op bladzijde 68) + De monumenten (op bladzijde 69). Prenten door Alfred RONNER (1851-1901) in Brabant in Beeld (Leuven ?, Ripova ; 1985; Nederlandstalige uitgave van Le Brabant en Images ; 1902 ; vertaald door René Couvreur.)

Nom : TOEGELOPEN VTT TOELOPEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Plots komt een vrouw gillend naar het huis TOEgelopen » (« Soudain, une femme criant arrive en courant vers la maison »).
On y trouve notamment la forme verbale « TOEGELOPEN », participe passé provenant de l’infinitif « TOERIJDEN », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LOPEN » qui fait l’objet des « temps primitifs ». Il est à noter que le participe passé « GELOPEN » se construit sur l’INFINITIF. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « TOElopen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « TOT ») de son infinitif proprement dit, le préfixe « GE- » (commun à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « toeGElopen ».
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« Plots»), ce dernier engendre une INVERSION : le sujet « een vrouw » passe derrière le verbe « komt ». On aurait en effet aussi pu dire : « een vrouw komt plots gillend naar het huis TOEgelopen ».

Nom : STAAT OP OTT OPSTAAN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Bij noodweer staat de reus uit zijn graf op » (« En cas de temps urgent => violente tempête, le géant se lève => sort de sa tombe »).
On y trouve notamment la forme verbale « staat … OP », provenant de l’infinitif « OPstaan » dit « à particule séparable », lui-même construit sur le verbe « STAAN ».
Quand « OPstaan » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, et son REJET, derrière le complément (« uit zijn graf »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« Bij noodweer »), ce dernier engendre une INVERSION : le sujet « de reus » passe derrière le verbe « staat ». On aurait en effet aussi pu dire : « de reus staat bij noodweer uit zijn graf OP ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 221 WEEKBLAD KUIFJE 01 19600106 - Rajouté le 20/12/2022

Description : Plaat nummer 221 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 1 van het weekblad « KUIFJE » op 7 januari 1960. De titel daarvan was « Polen rond 1764 » (« La Pologne vers 1764 ») en met 5 deeltjes : « Twee klassen » (« Deux classes»), « De magnaten » (« Les magnats »), « De koning » (« Le roi »), « De Grondwet » (« La Constitution ») en « De vrijheid » (« La liberté »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 40 EMIEL WALRAVENS PENTEKENING - Rajouté le 20/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 40 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : MOETEN REJET OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dan moeten we (zeker) oppassen » (« Alors nous devons certainement faire attention »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION est l’infinitif « MOETEN». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« oppassen »), derrière le complément éventuel («zeker »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif, Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Dan ») cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « moeten ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 51 19490921 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 14 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 19/12/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 51 (21 september 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “John Haigh viel nog geen dertig centimeter diep” (1949), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XIV (“Polfriet neemt een knecht en begint zijn opsporingen”), met een pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 22 TK - Rajouté le 18/12/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De klapperman van ‘s-Gravenhage” door TK = Herman Frederik Carel ten Kate, met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870) naar TK, uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : GEBEURD VTT GEBEUREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Er zijn zulke vreemde dingen gebeurd » (« Il s’est passé de telles choses étranges »).
On y trouve notamment la forme verbale « gebeurd », participe passé provenant de l’infinitif « GEBEUREN ». Ce verbe « GEBEUREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (si une première personne du présent avait existé, « gebeur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence déjà par « GE » (comme pour les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, ONT- et VER- ) :
(pas de préfixe « GE ») + « GEBEUR » + « D » = « GEBEURD ».
Quand « GEBEUREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gebeurd » derrière le complément (« zulke vreemde dingen ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 220 WEEKBLAD KUIFJE 52 19591230 - Rajouté le 18/12/2022

Description : Plaat nummer 220 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 52 van het weekblad « KUIFJE » op 31 december 1959. De titel daarvan was « Catharina II » (« Catherine II ») en met 5 deeltjes : « Een prinsesje in 1763 » (« Une petite princesse en 1763 »), « Ik ben een brave vrouw » (« Je suis une bonne femme »), « Een verlichte geest » (« Un esprit éclairé »), «Geluk voor iedereen » (« Bonheur pour chacun ») en « Groot-Rusland » (« Grande-Russie »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0376 - Rajouté le 17/12/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 376. “Gescheiden vrienden”, aflevering 376 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1929 (19290929 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : VERSCHOLEN VTT VERSCHUILEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Vroeger VERscholen stropers en rabauwen zich daar wel eens » (« Jadis des braconniers et des vauriens se cachaient volontiers là-bas à l’occasion »).
On trouve donc dans cette phrase la forme verbale « VERscholen », O.V.T. ou prétérit provenant de l’infinitif « VERschuilen », provenant de « SCHUILEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « UI », donne une voyelle « O » aux temps du passé. Notez que le participe passé sera construit sur le PLURIEL du prétérit, lui étant même identique, comme dans la variante suivante : « Vroeger hebben stropers en rabauwen zich daar wel eens VERscholen ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Vroeger »), cela engendre une INVERSION : le sujet « stropers en rabauwen » passe derrière le verbe « VERscholen ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 219 WEEKBLAD KUIFJE 51 19591223 - Rajouté le 17/12/2022

Description : Plaat nummer 219 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 51 van het weekblad « KUIFJE » op 24 december 1959. De titel daarvan was « Schaakmat in 1763 » (« Echec et mat en 1763 ») en met 5 deeltjes : « Het familiepakt van de Bourbons in 1761» (« Le pacte de famille des Bourbons en 1761 »), «Frederik II in 1759 te Künersdorf verslagen » (« Frédéric II battu en 1759 à Künersdorf »), « De verdragen van 1763» (« Les traités de 1763 »), « Corsica in 1768» (« La Corse en 1768 »), en « Het droevige einde van Lodewijk XV in 1774 » (« La triste fin de Louis XV en 1774 »).
De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUUR DER KERSTZANGERS KINDERBIBLIOTHEEK 377 - Rajouté le 17/12/2022

Description : In bijlage vindt U “Het avontuur der kerstzangers”, aflevering 377 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 8.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Lea ASPELAGH geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : BEGRAVEN VTT BEGRAVEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/12/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Men beweert dat de reus Huon daar (ligt = is, werd) begraven ligt » (« On prétend que le géant Huon y est enterré »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT ») la forme verbale « BEgraven », participe passé (utilisé ici comme « adjectif ») de l’infinitif « BEgraven », provenant de « GRAVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ; le participe passé est construit sur l’INFINITIF, lui étant même identique.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 04 1943 - Rajouté le 16/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 4 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : LIGT ERBIJ OTT BIJLIGGEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het terrein ligt er al jaren verlaten bij » (« Le terrain y est déjà abandonné => laissé à l’abandon depuis des années »).
On y trouve, à première vue, la forme verbale « ligt … BIJ », qui aurait pu provenir d’un infinitif « BIJliggen » à « particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LIGGEN ».
« BIJliggen » étant conjugué, cela aurait entraîné en néerlandais une séparation de la particule « BIJ » de son infinitif proprement dit, et il y aurait pu y avoir un REJET de la particule « BIJ » derrière le complément (« al jaren»), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Nous avons plus vraisemblablement affaire à un « adverbe pronominal », « DAARbij » pour « ERbij ». On aurait en effet pu avoir les variantes suivantes de la phrase : « « Het terrein ligt erbij al jaren verlaten » ou « Het terrein ligt al jaren verlaten erbij ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 14 - Rajouté le 15/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 14 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : VERLATEN VTT VERLATEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het terrein ligt er al jaren verlaten bij » (« Le terrain y est déjà abandonné => laissé à l’abandon depuis des années »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc dans cette phrase la forme verbale « VERlaten », participe passé (utilisé ici comme adjectif) provenant de l’infinitif « VERlaten », provenant de « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts », et le participe passé est construit sur l’INFINITIF, lui étant même identique.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 218 WEEKBLAD KUIFJE 50 19591216 - Rajouté le 14/12/2022

Description : Plaat nummer 218 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 50 van het weekblad « KUIFJE » op 17 december 1959. De titel daarvan was « De Zevenjarige Oorlog » (« La Guerre de Sept ans ») en met 5 deeltjes : « Het regiment van Auvergne op 15 oktober 1760 » (« Le régiment d’Auvergne le 15 octobre 1760 »), «Montcalm in Canada in 1758 » (« Montcalm au Canada en 1758 »), « Lally-Tollendal, gouverneur van Indië, in 1766 » ( « Lally-Tollendal, gouverneur des Indes, en 1766 »), « Engeland triomfeerde overal op zee in 1759 » (« L’Angleterre triomphait partout sur mer en 1759 »), en « Alles verloren voor Lodewijk XV en Maria-Therezia ? » («Tout est-il perdu pour Louis XV et Marie-Thérèse ? »).
“De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : VERSLAGEN VTT VERSLAAN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/12/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De reus teisterde eeuwen geleden het dorp tot(dat) hij door een ridder (werd) verslagen werd » (« ll y a des siècles, le géant ravagea le village jusqu’à ce qu’il fût vaincu par un chevalier »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « TOT » et à la voix passive), notamment la forme verbale « verslagen », participe passé provenant de l’infinitif « VERSLAAN », lui-même construit sur « SLAAN ».
L’infinitif « SLAAN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a, dans la phrase subordonnée, REJET du participe passé derrière le complément (« door een ridder »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 39 - Rajouté le 13/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 39 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : TEISTERDE OVT TEISTEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De reus teisterde eeuwen geleden het dorp » (« ll y a des siècles, le géant ravageait le village »).
Ce verbe « TEISTEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik teister ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« TEISTER » + « DE » = « TEISTERDE ».

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 217 WEEKBLAD KUIFJE 49 19591209 - Rajouté le 12/12/2022

Description : Plaat nummer 217 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 49 van het weekblad « KUIFJE » op 10 november 1959. De titel daarvan was « Versailles tegen White-Hall » («Versailles contre White-Hall ») en met 5 deeltjes: « De groentjes op 18 juni 1757 te Kollin : Vlamingen in het Oostenrijkse leger tegen de Pruisen » (« Les blancs-becs le 18 juin 1757 à Kollin : des Flamands dans l’armée autrichienne contre les Prussiens »), « Een nieuwe standaard, die Maria- Therezia eigenhandig borduurde : wie er aan raakt, wordt gestoken » (« Un nouvel étendard, que Marie-Thérèse broda de sa propre main : qui s’y frotte, s’y pique »), « Een zware nederlaag van de Engelsen te Klosterseven in Hannover » («Une lourde défaite des Anglais à Klosterseven dans le Hannovre »), « De Engelse admiraal John Byng werd op het dek van zijn schip gefusilleerd » (« L’amiral anglais Klosterseven dans le Hannovre »), « De Engelse admiraal John Byng fusillé sur le pont de son navire ») en « Frederik II wint tegen de Fransen te Rossbach in november 1757 » (« Frédéric II gagne contre les Français à Rossbach en novembre 1757 »).
“De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : GALG EN SCHAVOT 50 19490914 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 14 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 12/12/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 50 (14 september 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “De rover kapitein Guldentop en zijn verborgen schat” (1797), met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XIV (“Polfriet neemt een knecht en begint zijn opsporingen”), zonder pentekening.

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 21 HILDEBRAND - Rajouté le 11/12/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De Limburgsche voerman” door HILDEBRAND, met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870), uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ZAL OTT ZULLEN REJET VOORSPELLEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Zal ik jouw toekomst voorspellen ? » (« Prédirai-je / Vais-je prédire ton avenir ? »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL » (anciennement « ZULT »). Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («voorspellen») à la fin de la phrase, derrière le complément (« jouw toekomst »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0375 - Rajouté le 10/12/2022

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 375. “De stiefmoeder”, aflevering 375 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1929 (19290922 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ZULT ZAL OTT ZULLEN REJET REGEREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Jij zult / zal later over Moldavië regeren » (« Tu régneras / vas régner un jour sur la Moldavie »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL » (anciennement « ZULT »). Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («regeren») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« later » et « over Moldavië »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 216 WEEKBLAD KUIFJE 48 19591202 - Rajouté le 10/12/2022

Description : Plaat nummer 216 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 48 van het weekblad « KUIFJE » op 3 november 1959. De titel daarvan was « Het kan verkeren »(zei Bredero : 1585-1618) (« La chance peut tourner ») en met 5 deeltjes : « Wat niet veranderde » (« Ce qui ne changea(it) pas »), « Frederik II van Pruisen » (« Frédéric II de Prusse »), « De Marquiezin van Pompadour, Madame Quinze » (« La Marquise de Pompadour, Madame Quinze »), « Een ketterij » (« Une hérésie : le Mystère d’iniquité en 1756 ») en « Storm op komst » (« Tempête en vue»).
“De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GESCHEIDEN VRIENDEN KINDERBIBLIOTHEEK 376 - Rajouté le 10/12/2022

Description : In bijlage vindt U “Gescheiden vrienden”, aflevering 376 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 23.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Freddy VAN LERBERGHE geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ONDERGEDOKEN VTT ONDERDUIKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Swolska) is (ergens) ondergedoken » (« Il est planqué quelque part »).
On y trouve la forme verbale « ondergedoken », participe passé provenant du verbe à particule séparable « ONDERDUIKEN », construit sur l’infinitif « DUIKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et fait partie d’une catégorie importante de verbes irréguliers au prétérit, celle des « UI », donnant «O» aux temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « ondergedoken » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« ergens »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BOSSCHAERTS TIJL UILENSPIEGEL 3 03 1943 HOUTSNEDE VICTOR STUYVAERT - Rajouté le 09/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 3 voor, van de derde uitgave uit het boek van Eugeen Bosschaerts, Het vroolijk leven van Tijl Uilenspiegel (“bewerkt door” ; met 30 houtsneden van Victor Stuyvaert ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1943, 104 bladzijden).

Nom : HEBBEN REJET LATEN CONTROLEREN DOUBLE INFINITIF ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb alle grensposten laten controleren » (« J’ai fait contrôler tous les postes frontières »).
La phrase est, en fait, au passé composé et la forme verbale de « LATEN » aurait dû être au participe passé mais on a ici affaire à ce que l’on appelle le « double infinitif », solution intéressante pour éviter les « temps primitifs » quand on ne les maîtrise pas.
Les deux infinitifs font l’objet d’un REJET, derrière le complément (« alle grensposten »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 215 WEEKBLAD KUIFJE 47 19591125 - Rajouté le 08/12/2022

Description : Plaat nummer 214 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 46 van het weekblad « KUIFJE » op 19 november 1959. De titel daarvan was « In het land van de Maharadja’s» (« Au pays des Maharadjahs ») en met 5 deeltjes : « Het rijk van de grootmogol Aureng-Zeb tot 1707 » (« L’Empire du Grand Mogol Aureng-Zeb jusqu’en 1707 »), « Radja’s en Nabab’s » («Radjahs et Nababs »), « Dupleix, gouverneur van Indië » («Dupleix, gouverneur des Indes »), « Lord Robert Clive versloeg de Fransen in 1754 » (« Lord Robert Clive battit les Français en 1754 ») en « La Bourdonnais, een puike zeeman » (« La Bourdonnais, un marin magnifique»).
“De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS WILLEM TELL 1933 HOOFDSTUK 13 - Rajouté le 08/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 13 voor, van de tweede uitgave van Willem Tell (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1933, 103 bladzijden) door Abraham HANS (1882-1939), met pentekeningen van Edmond VAN OFFEL (1871-1959)

Nom : VERTROKKEN VTT VERTREKKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De buitenlandse militairen zijn (opnieuw) vertrokken » (« Les militaires étrangers se sont tirés loin => sont partis »). (Nota bene : « VER » signifie « LOIN »)
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici (dans la phrase subordonnée introduite par « TOTdat ») notamment la forme verbale « verTROKKEN », participe passé provenant de l’infinitif «verTREKKEN », lui-même construit sur « TREKKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Il est à noter que ce participe passé se construit sur le pluriel du prétérit (et est, ici, même identique) ou O.V.T. Voir notre tableau :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « verTROKKEN » derrière le complément éventuel (« opnieuw »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : AFGEBROKEN VTT AFBREKEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De maneuvers werden vroegtijdig AFgebroken » (« Les manœuvres ont été interrompues prématurément »).
On y trouve, dans cette phrase à la voix passive, la forme verbale « AFgebroken », participe passé provenant du verbe « AFbreken » à particule séparable, lui-même construit sur l’infinitif « BREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Quand « AFspreken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « AFGEbroken ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « AFgebroken » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« vroegtijdig »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 214 WEEKBLAD KUIFJE 46 19591118 - Rajouté le 06/12/2022

Description : Plaat nummer 214 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 46 van het weekblad « KUIFJE » op 19 november 1959. De titel daarvan was « In het land van de Roodhuiden» (« Au pays des Peaux-rouges ») en met 5 deeltjes : « De dertien Britse kolonies » («Les treize colonies britanniques »), «Canada en Louisiana » (« Le Canada et la Louisiane »), «Grond ontginnen » (« Défricher du sol »), « De omsingeling » (« L’encerclement ») en « Necessity Fort en George Washington in 1754 » (« Fort Nécessité et George Washington en 1754 »).
“De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : ABRAHAM HANS GROENINGHE 1910 2 HOOFDSTUK 38 EMIEL WALRAVENS PENTEKENINGEN - Rajouté le 06/12/2022

Description : We stellen ter beschikking het hoofdstuk 38 voor, van de tweede uitgave van Groeninghe (1910) door Abraham HANS (1882-1939 ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 280 bladzijden) met 2 pentekeningen van Emiel WALRAVENS (1879-1914).

Nom : ZIET ERUIT OTT ERUIT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat zie je er gek uit ! » (« Comme tu as l’air drôle ! »).
A première vue, on pourrait croire que l’on a affaire au verbe « uitzien », avec « uit », réagissant comme une « particule séparable », qui ferait l’objet d’un REJET derrière le complément (« gek »), à la fin de la phrase.
On a en fait ici l’expression « eruit zien ». On aurait en effet pu avoir les variantes suivantes de la phrase :
« Wat zie je gek eruit ! ».
N’oublions pas que la forme verbale qui se termine habituellement en langue néerlandaise par « T » à la deuxième personne du singulier de l’indicatif présent ou O.T.T. (« je ziet »), ne prendra exceptionnellement pas cette termination « T » à la forme interrogative ou à une forme « impérative » comme dans ce cas-ci.

Nom : GALG EN SCHAVOT 49 19490907 KASTEEL VERDOEMENIS HOOFDSTUK 13 SILVAIN VAN DER GUCHT - Rajouté le 05/12/2022

Description : U vindt in bijlage de aflevering nummer 49 (7 september 1949) van Galg en schavot gevolgd door uittreksels uit “Het kasteel der verdoemenis” (1878 ? …), door Silvain / Sylvain van der GUCHT (1823-1894), uitgave van “De Vlaamse boekhandel” (naam die door Lode Opdebeek uitgever, minstens tussen 1903 en 1914, werd gebruikt), Antwerpen, eerste jaargang, tussen 6 october 1948 (nummer 1) en 29 maart 1950 (nummer 78).
U vindt daarin “Hoe misdadigers in vroeger eeuwen terecht gesteld werden”, met een illustratie ; uit “Het kasteel der verdoemenis”, een uittreksel van het hoofdstuk XIII (“Onverwachte fortuin”), met een pentekening.

Nom : ZOU REJET WORDEN VERVOLGD ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/12/2022

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb mij vermomd voor het geval ik (door iemand) (zou worden) vervolgd » (« Je me suis déguisé pour le cas / au cas où je serais suivi »).
On y trouve la forme verbale « vervolgd », participe passé (utilisé au conditionnel et à la voix passive) provenant de l’infinitif « VERVOLGEN ». Ce verbe « VERVOLGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « ik vervolg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence par le préfixe « VER » (c’est aussi le cas pour les verbes commençant par les préfixes BE-, ER-, GE,- HER- et ONT-) :
(GE) + « VERVOLG » + « D » = « VERVOLGD ».
Le participe passé « vervolgd » fait l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« door iemand »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : SCHOONJANS GESCHIEDENIS WERELD 213 WEEKBLAD KUIFJE 45 19591111 - Rajouté le 04/12/2022

Description : Plaat nummer 213 van de « Geschiedenis van de Wereld » werd uitgegeven in nummer 45 van het weekblad « KUIFJE » op 12 november 1959. De titel daarvan was « Ontdekkingsreizen » («Voyages de découvertes ») en met 5 deeltjes : «Vier stukken » («Avonturenboeken van Defoe, Swift of Smollett » (« Livres d’aventures de Defoe, Swift ou Smollett »), « Het einde van de wereld » (« La fin du monde»), « James Cook, Engelse reiziger » (« James Cook, voyageur anglais »), «La Pérouse, Franse reiziger » (« La Pérouse, voyageur français ») en « Australië » (« Australie»).
“De autor van de « Geschiedenis van de Wereld » (1955-1962) was Jean SCHOONJANS (1897-1976).
De dochter van de illustrators laat ons NIET meer toe de illustraties te reproduceren, wat tussen december 2010 en december 2020 het geval was.
Op dezelfde datum vindt U ook de Franstalige versie daarvan : « Histoire du Monde ».

Nom : HENRY BROWN NEDERLANDEN 1841 20 D - Rajouté le 04/12/2022

Description : U vindt in bijlage de heruitgave (1941/1936), voor de honderdste verjaardag, van “De kolver” door D. met 4 gravuren van Henry BROWN (1816-1870), naar V.H.F., uit De Nederlanden (Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen ; 42 platen 26 X 16,5 cm en 126 vignetten) ; 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten ; 1841 (1ste druk)

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0374 - Rajouté le 03/12/2022

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 374.
“Het schot in den avond”, aflevering 374 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1929 (19290915 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : VERMOMD VTT VERMOMMEN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb mij vermomd » (« Je me suis déguisé »).
On y trouve la forme verbale « vermomd », participe passé provenant de l’infinitif « VERMOMMEN ». Ce verbe « VERMOMMEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « vermom ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence par le préfixe « VER » (c’est aussi le cas pour les verbes commençant par les préfixes BE-, ER-, GE,- HER- et ONT-) : (GE) + « VERMOM » + « D » = « VERMOMD ».
Le participe passé « vermomd » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« mij »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS STIEFMOEDER KINDERBIBLIOTHEEK 375 - Rajouté le 03/12/2022

Description : In bijlage vindt U “De stiefmoeder”, aflevering 375 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto : “een jachtpartij”) op bladzijde 22.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door L. DE RIDDER, geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEHOORD VTT HOREN ROBERT EN BERTRAND 55 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/12/2022

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (ik heb) nooit van hen gehoord » (« je n’ai jamais entendu parler d’eux »).
On y trouve la forme verbale « gehoord », participe passé provenant de l’infinitif « HOREN ». Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » « HOOR » + « D » = « GEHOORD ».
Quand « HOREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gehoord » derrière les compléments (« nooit » et « van hen ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Temps Primitifs

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Lenaerts

Crédits