IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 11 1925 - Rajouté le 05/04/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 11, op bladzijden 81-88, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS. (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldingen zijn ook vaak in de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” (o. a. als kaften) aanwezig.
Voor Het spook van de Wolvenburg (1922), LINK :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20SPOOK%20%20WOLVENBURG%201958%20LINKS%2018%20AFLEVERINGEN.pdf

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 11 - Rajouté le 05/04/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 11, “De Koudkleum”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”.
We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : INGEDIJKT VTT INDIJKEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/04/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Op de heide hebben wij de vuurhaard INgedijkT » (« Dans la bruyère, nous avons endigué le foyer »).
On y trouve notamment la forme verbale « INgedijkT », provenant du verbe «INDIJKEN», dit à « particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DIJKEN », verbe (en « IJ » exceptionnellement) régulier.
Quand « INDIJKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « IN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « inGEdijkt ».
Le participe passé « INgedijkt » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« de vuurhaard »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un (autre) complément (« Op de heide »), cela entraîne une INVERSION du sujet « wij » qui passe derrière son verbe « hebben ». On aurait en effet aussi pu dire : « Wij hebben de vuurhaard op de heide INgedijkT ».

Nom : HOOGOVENS EN WIJNGAARDEN SOLORAMA 34 - Rajouté le 05/04/2018

Description : Voici « Hoogovens en wijngaarden » (Groot-Hertogdom Luxemburg ; pages 532-533), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 10 - Rajouté le 04/04/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 10, “Hoe Anna leerde breien”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”.
We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : DAAGT OP OTT OPDAGEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/04/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Op dit ogenblik daagt de brandweer plots op » (« A ce moment, le service incendie se présente => intervient »).
On y trouve la forme verbale « DAAGT … OP » du verbe « OPDAGEN », dit à « particule séparable », construit sur l’infinitif « DAGEN ». Quand il est conjugué, il exige le REJET de la particule séparable « OP », derrière le complément éventuel (« plots »), à la fin de la phrase.
Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un (autre) complément (« Op dit ogenblik »), cela entraîne une INVERSION du sujet « de brandweer » qui passe derrière son verbe « daagt ». On aurait en effet aussi pu dire : « De brandweer daagt op dit ogenblik plots op ».

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 5044 AFLEVERING 36 1920 - Rajouté le 03/04/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 44 – dat dus hoofdstuk 50 had moeten zijn – (“Verwijdering”, bladzijden 559-568) uit aflevering 36 (26 september 1920) van Abraham HANS (1882-1939) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921)
Afbeeldingen : Belgische begraafplaats te Oeren (blzd. 559) ; de dorpplaats van Bixschoote (blzd. 547) ; schets van Steenstrate (blzd. 563) ; “de Leugenaar” te Duinkerke (blzd. 567).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 098 - Rajouté le 03/04/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 9, “De belletrekker”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”.
We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : HAAL UIT OTT UITHALEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/04/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hoe haal je ons hier uit ? » (« Commment vas-tu nous sortir d’ici ? »).
On y trouve la forme verbale « HAAL … UIT » du verbe « UITHALEN », dit à « particule séparable », construit sur l’infinitif « HALEN ».
Quand « UITHALEN » est conjugué, il exige le REJET de la particule séparable « UIT », derrière les compléments (« ons » et « hier »), à la fin de la phrase.
Voir phénomène du REJET, entre autres, à :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GROOT HERTOGDOM LUXEMBURG SOLORAMA 34 - Rajouté le 03/04/2018

Description : Voici « Het Groot-Hertogdom Luxemburg » (pages 530-531), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS EVERAARD TSERCLAES KINDERBIBLIOTHEEK 513 - Rajouté le 02/04/2018

Description : In bijlage vindt U, “Everaard Tserclaes”, aflevering 513 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding op bladzijde 25.
Het werd heruitgegeven dankzij medewerking van Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) / EHC 578741 / 649577.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-37Tserclaes(fin)27feb.pdf

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 08 - Rajouté le 02/04/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 8, “De speldenzoeker”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”.
We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : GEKNEVELD VTT KNEVELEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/04/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Misschien zijn ze (Hilde en Elsje) door de bandieten gekneveld » (« Peut-être sont-elles bâillonnées »).
On y trouve la forme verbale « GEKNEVELD » provenant de l’infinitif « KNEVELEN », verbe considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik KNEVEL ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » « KNEVEL » + « D » = « GEKNEVELD ».
Le participe passé « GEKNEVELD » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« door de bandieten »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans Ia mesure où la commence par un autre complément (« misschien »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ze » passe derrière le verbe «zijn». On aurait en effet aussi pu dire : « Ze zijn misschien gekneveld ».

Nom : ABRAHAM HANS OP REIS DOOR VLAANDEREN 09 VLAAMSCH GEZIN 09 1922 - Rajouté le 01/04/2018

Description : Ontdek « Brugge », bladzijden 22-27 van het negende officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen door Abraham HANS (« ‘t Vlaamsch gezin » nummer 9, 30 December 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden) :
Men vindt er volgende afbeeldingen : “Belfort te Brugge” (foto ; bladzijde 22) ; “Aan het begijnhof” (pentekening van B.H.H.* ; bladzijde 23) + “Op het Brugsch begijnhof” (foto ; bladzijde 23).
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.
De drie afbeeldingen staan ook in De zingende toren (1924 ?) van Abraham HANS (1882-1939), een zeldzaam boekje over klokken en kerktorens (uitgegeven in Kontich ; het bevat 82 bladzijden) en, in het bijzondere, in hoofdstuk “Te Brugge”, maar de tekst is helemaal anders op bladzijden 59–69 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%205%20BRUGGE.pdf
Deze drie afbeeldingen in De zingende toren : “Belfort te Brugge” (foto ; bladzijde 59) ; “Aan het Begijnhof” (tekening van B.H.H.* ; bladzijde 62) ; “Op het Brugsch Begijnhof” (foto ; bladzijde 64).
Bernard GOORDEN ; Is B. H. HANS* dezelfde illustror als E. HANS ? … (2) / « B. H. HANS est-il le même illustrateur que E. HANS ? … (2) » (lllustration / pentekening “Aan het Begijnhof” in De zingende toren van Abraham HANS.) :
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%202%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 07 - Rajouté le 01/04/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 7, “De kleine moeder”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”.
We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : KUNNEN REJET ANTWOORDEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/04/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij kunnen hem (= de jongen), niet antwoorden » (« Nous ne sommes pas capables de lui répondre »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« antwoorden »), derrière le complément éventuel («hem»), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : RIJKE VERLEDEN BELGIE SOLORAMA 34 - Rajouté le 01/04/2018

Description : Voici « Het rijke verleden » (België ; pages 528-529), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 06 - Rajouté le 31/03/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 6, “De Durf al”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”.
We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : ZOUDEN REJET ZIJN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zouden ze wel in de (woon)wagen zijn ? » (« Seraient-elles bien dans la roulotte ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« zijn ») à la fin de la phrase, derrière le complément, et donc à l’INFINITIF.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : AANSLAG OP ANTWERPEN DOOR HERTOG ALENCON WILLIAM BROWN GESCHIEDENIS BELGIE CONSCIENCE - Rajouté le 30/03/2018

Description : Houtsneed “Aanslag op Antwerpen door de hertog van Alençon” van William BROWN bevindt zich tussen bladzijden 456 en 457 (Spaans tijdvak, hoofstuk V / van 1579 tot 1592, “De hertog van Alençon als heersend vorst naar de Nederlanden geroepen”) uit Hendrik’s CONSCIENCE Geschiedenis van België.

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 05 - Rajouté le 30/03/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 5, “De trouwe Kardoes”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”.
We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : KAN KUNNEN REJET BEREIKEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/03/2018

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als ik over deze vuurhaard geraak, kan ik de wagen nog bereiken » (« Si je parviens à passer au-dessus de ce foyer, je peux encore atteindre la roulotte »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale, derrière les compléments (« kan » et « nog»), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
C’est dans Ia mesure où l’autre phrase joue le rôle d’un complément que cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « kan ». On aurait en effet aussi pu dire : « Ik kan de wagen nog bereiken ».

Nom : SLAGVELD VAN EUROPA SOLORAMA 33 - Rajouté le 30/03/2018

Description : Voici « (België) Slagveld van Europa » (pages 526-527), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 10 1925 - Rajouté le 29/03/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 10, op bladzijden 73-80, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS. (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldingen zijn ook vaak in de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” (o. a. als kaften) aanwezig.
Voor Het spook van de Wolvenburg (1922), LINK :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20SPOOK%20%20WOLVENBURG%201958%20LINKS%2018%20AFLEVERINGEN.pdf

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 04 - Rajouté le 29/03/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 4, “Vertelling van een nickelstukje”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”.
We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : VERLOREN VTT VERLIEZEN 2 ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/03/2018

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als er geen hulp opdaagt, zijn wij (vast en zeker) verloren » (« Si aucune aide ne survient, nous sommes perdues »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc la forme verbale « VERloren », participe passé provenant de l’infinitif « VERliezen », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « VERloren » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« vast en zeker »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
C’est dans Ia mesure où l’autre phrase joue le rôle d’un complément que cela engendre une INVERSION : le sujet « wij » passe derrière le verbe « zijn ». On aurait en effet aussi pu dire : « Wij zijn verloren ».

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 03 - Rajouté le 28/03/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 3, “Van Pieter, die rooken wilde”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”. We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : OMRINGD VTT OMRINGEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De woonwagen is reeds door brandend heidegras omringd » («La roulotte est déjà entourée par de la bruyère en flamme»).
On y trouve la forme verbale « OMringd », participe passé provenant de l’infinitif « OMringen » (qui N’est PAS un verbe dit à « particule séparable »), lui-même construit sur l’infinitif «RINGEN». Ce verbe est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik ring ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés.
Quand « OMringen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela n’entraîne PAS en néerlandais une séparation de la particule « OM » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) NE s’intercalant (exceptionnellement) PAS entre eux => « omringd ».
Il y a REJET de la forme verbale du participe passé « OMringd » derrière les compléments (« reeds » et « door brandend heidegras »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GULDEN VLIES SOLORAMA 33 - Rajouté le 28/03/2018

Description : Voici « Het Gulden Vlies » (van Filips de Goede ; pages 524-525), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 4943 AFLEVERINGEN 34-35 1920 - Rajouté le 27/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 43 – dat dus hoofdstuk 49 had moeten zijn – (“Het stikgas”, bladzijden 540-559) uit afleveringen 34 (12 september 1920) en 35 (19 september 1920) van Abraham HANS (1882-1939) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921)
Afbeeldingen : de kerk van Oost-Vleteren (blzd. 543) ; de dorpplaats van Bixschoote (blzd. 547) ; de kerk van Bixschoote tijdens de slag van Steenstrate, april 1915 (blzd. 551) ; de Sint-Maartenskerk van Ieperen vóór haar geheele verwoesting (blzd. 555).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 02 - Rajouté le 27/03/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 2, “De oude Mie ”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”. We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : HOORDE OVT HOREN 4 ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/03/2018

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik hoorde nog dat zij ze (Hilde en Elsje) naar hun woonwagen zouden brengen » (« J’entendis encore = j’ai encore entendu qu’ils les emmèneraient à leur roulotte »).
Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « HOOR » + « DE » = « HOORDE ».
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« brengen ») à la fin de la phrase, derrière le(s) complément(s), et donc à l’INFINITIF. Cela aurait été plus évident dans la variante suivante de la phrase : « Zij zouden Hilde en Elsje naar hun woonwagen brengen »
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS UIT HET KINDERLEVEN 01 - Rajouté le 26/03/2018

Description : In bijlage vindt u het verhaal nummer 1, “De Appeldief”, van Abraham HANS’ bundel “Uit het kinderleven”. We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in “Vertellingen voor de jeugd”, vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven. De afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Nom : ABRAHAM HANS VERDREVEN UIT ZIJN LAND KINDERBIBLIOTHEEK 227 - Rajouté le 26/03/2018

Description : In bijlage vindt U, “Verdreven uit zijn land” (over Ambiorix ; bladzijden 1-23), aflevering 227 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding (bladzijde 16) : “Het standbeeld van Ambiorix te Tongeren”.
Er was een tweede verhaal : “De Bremer straatmuzikanten” (bladzijden 24-31 en afbeelding op bladzijde 24), naar Grimm :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BREMER%20STRAATMUZIKANTEN%20GRIMM%20KINDERBIBLIOTHEEK%20227.pdf
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door
A. Allaert ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : ABRAHAM HANS BREMER STRAATMUZIKANTEN GRIMM KINDERBIBLIOTHEEK 227 - Rajouté le 26/03/2018

Description : In bijlage vindt U, “De Bremer straatmuzikanten” (bladzijden 24-31), naar Grimm, uit aflevering 227 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding (op bladzijde 24).
Er was een eerste verhaal : “Verdreven uit zijn land” (Ambiorix) bladzijden 1-23.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door
A. Allaert ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : LOOPT VAST OTT VASTLOPEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het voertuig loopt (wegens de sloot) vast » (« Le véhicule est bloqué par le fossé »).
On y trouve la forme verbale « LOOPT … VAST » du verbe « VASTLOPEN », dit à « particule séparable », construit sur l’infinitif « LOPEN ».
Quand il est conjugué, « VASTLOPEN » exige le REJET de la particule séparable « VAST », derrière le complément éventuel (« wegens de sloot »), à la fin de la phrase.
Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VLAANDERENS RIJK PALET SOLORAMA 33 - Rajouté le 26/03/2018

Description : Voici « Vlaanderens rijk palet » (schilderkunst in België ; pages 522-523), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS OP REIS DOOR VLAANDEREN 08 VLAAMSCH GEZIN 08 1922 - Rajouté le 25/03/2018

Description : Ontdek « Op reis buiten Vlaanderen » + « Het kattenfeest te Ieper », bladzijden 24-28 van het achtste officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen door Abraham HANS (« ‘t Vlaamsch gezin » nummer 8, 23 December 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden) :
Men vindt er volgende afbeeldingen : “Gezicht op West-Terschelling en zijn vuurtoren” (bladzijde 24), “De vernielde Halletoren van Ieper” (foto ; bladzijde 28).
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : INDIJKEN OMTE ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Vele / veel dorpelingen helpen de brandweer om de vuurzee IN te dijken » («Beaucoup de villageois aident les pompiers pour endiguer la mer de feu »).
On y trouve notamment la forme verbale « IN … DIJKEN », provenant du verbe « INDIJKEN », dit à « particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DIJKEN ».
Quand « INDIJKEN » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « IN » de son infinitif proprement dit.
Rappelons, par ailleurs, que « POUR » devant les VERBES est rendu par un double mot : « OM … TE ». Le complément « de vuurzee » s’intercale entre le « OM » et le « TE », ce dernier étant placé juste devant l’infinitif (ici « DIJKEN »).
La particule « IN » s’intercale également entre le « OM » et le « TE » mais juste devant le « TE ».

Nom : AANGEPAKT VTT AANPAKKEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/03/2018

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Terwijl (…), wordt de strijd tegen het vuur (dadelijk) AANgepakt » («Pendant …, la lutte contre le feu est engagée »).
On y trouve notamment la forme verbale « AANGEPAKT », participe passé provenant de l’infinitif « AANPAKKEN », lui-même construit sur l’infinitif « PAKKEN » qui, est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik pak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « T » minoritaire comme terminaison du participe passé : « GE » + « PAK » + « T » = « GEPAKT ».
Quand « AANPAKKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AAN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « aanGEpakt ».
C’est dans Ia mesure où l’autre phrase joue le rôle d’un complément que cela engendre une INVERSION : le sujet « de strijd » passe derrière le verbe « wordt ». On aurait en effet aussi pu dire : « De strijd tegen het vuur wordt (dadelijk) AANgepakt ».
Le participe passé « AANgepakt » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« dadelijk »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : WERKEN IS HUN LEUZE SOLORAMA 33 - Rajouté le 24/03/2018

Description : Voici « Werken is hun leuze » (België van de jaren 1950-1960 ; pages 520-521), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS IN HET DUIN GROOTMOEDER MARIA VAN HOVE - Rajouté le 23/03/2018

Description : In bijlage vindt u “In het duin”, een van de vijf boekjes waaruit “Grootmoeder” bestaat. Dat werk werd onder de naam Maria Van HOVE uitgegeven maar het is een (in de jaren 1920 gebruikte) schuilnaam van Abraham HANS.
De voornamen van de kinderen uit het verhaal stemmen met de voornamen van Abraham HANS’ kinderen grotendeels overeen.
De afbeeldingen zijn prachtig en aan meer dan één tekenaar te wijten : beneden links van de afbeelding op bladzijde 6 vindt men een afkorting “C.J.” of “C.T.”; beneden links van de afbeelding op bladzijde 10 vindt men een bijna onleesbare afkorting maar het schijnt wel die van Otto GEERLING te zijn ; afbeelding op bladzijde 16 lijkt op Emiel WALRAVENS’ afbeelding van bladzijde 4 in Het nevelmanteltje (1923 ?). Zie GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van / Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS (1879-1914) : 2) De afbeeldingen in / Les illustrations dans Het nevelmanteltje (1923 ?) van / de K. BOUTER (= Lode OPDEBEEK) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20NEVELMANTELTJE%20kBOUTER%20BGOORDEN.pdf

Nom : TRACHTEN TE BEREIKEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Bartwright) tracht door de duinen de grens te bereiken » (« Il essaie d’ (= de) atteindre la frontière à travers les dunes »).
On y trouve le verbe « TRACHTEN », qui exige un « TE » (équivalant au « DE » français) devant l’infinitif. Exemples à :
http://www.idesetautres.be/upload/CONSTRUCTIONS%20PHRASES%20NL%20ZC10%20TE+INFINITIF.zip
Il y a REJET de l’autre forme verbale (« bereiken »), derrière les compléments (« door de duinen » et « de grens »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’ordre des compléments aurait dû être inversé : « Hij tracht de grens door de duinen te bereiken ».

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 09 1925 - Rajouté le 22/03/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 9, op bladzijden 65-72, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 65 is ook op kaft van de aflevering 199 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig.
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS. (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldingen zijn ook vaak in de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” (o. a. als kaften) aanwezig.
Voor Het spook van de Wolvenburg (1922), LINK :

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 39 JAN MARCHAU - Rajouté le 22/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 39 (“Hoop op de oogst”), op bladzijden 205-210, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : LOPEN VAST OTT VASTLOPEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zo dadelijk lopen ze (« vóór een greppel ») vast » (« Bientôt, ils sont bloqués par un fossé »).
On y trouve la forme verbale « LOPEN … VAST » du verbe « VASTLOPEN », dit à « particule séparable », construit sur l’infinitif « LOPEN ». Quand il est conjugué, il exige le REJET de la particule séparable « VAST », derrière le complément éventuel (« vóór een greppel »), à la fin de la phrase.
Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un (autre) complément (« Zo dadelijk »), cela entraîne une INVERSION du sujet « ze » qui passe derrière son verbe « lopen ».

Nom : WITLOOF VLAS DRUIVEN SOLORAMA 33 - Rajouté le 22/03/2018

Description : Voici « Witloof, vlas en druiven » (België ; pages 518-519), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 38 JAN MARCHAU - Rajouté le 21/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 38 (“De omloop van Oost-Vlaanderen”), op bladzijden 196-205, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : INGEDREVEN VTT INDRIJVEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ze (Sam en Bill) worden door de vuurzee dieper de heide INgedrEven » (« Ils sont refoulés par la mer de feu plus profondément dans la bruyère »).
On y trouve notamment la forme verbale « INGEDREVEN », participe passé provenant de l’infinitif « INDRIJVEN », lui-même construit sur l’infinitif « DRIJVEN » qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne aux temps du passé une voyelle « E ». Il est à noter que le participe passé « GEDREVEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « INDRIJVEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « IN » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « inGEdreven ».
Le participe passé « INgedreven » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« door de vuurzee », « dieper ») et « de heide »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Pour comprendre d’où vient la particule séparable, notez que l’on aurait pu avoir la variante suivante de la phrase : Ze worden door de vuurzee dieper IN de heide gedrEven ». La phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 4842 AFLEVERING 34 1920 - Rajouté le 20/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 42 – dat dus hoofdstuk 48 had moeten zijn – (“Het lijkenhuis”, bladzijden 533-533) uit aflevering 34 (12 september 1920) van Abraham HANS (1882-1939) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921)
Afbeeldingen : de vernielde kerk van Nieuwpoort met graven (blzd. 535) ; Poperinge / Sint-Janskerk (blzd. 539).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 37 JAN MARCHAU - Rajouté le 20/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 37 (“Wel en wee”), op bladzijden 185-196, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : RUKT UIT OTT UITRUKKEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Onmiddellijk rukt de brandweer (« in het dorp ») uit » (« Immédiatement, le service incendie s’arrache => se met en branle »).
On y trouve la forme verbale « RUKT … UIT » du verbe « UITRUKKEN », dit à « particule séparable », construit sur l’infinitif « RUKKEN ». Quand il est conjugué, il exige le REJET de la particule séparable « UIT », derrière le complément éventuel (« in het dorp »), à la fin de la phrase.
Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un (autre) complément (« Onmiddellijk »), cela entraîne une INVERSION du sujet « de brandweer » qui passe derrière son verbe « rukt ».

Nom : EUROPOORT ROTTERDAM SOLORAMA 33 - Rajouté le 20/03/2018

Description : Voici « De Europoort » (haven van Rotterdam ; pages 516-517), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS LASTIG GESCHENK KINDERBIBLIOTHEEK 51 - Rajouté le 19/03/2018

Description : In bijlage vindt U, “Een lastig geschenk” + “Het vrouwtje van Stavoren”, aflevering 51 van Abraham HANS’ Kinderbibliotheek.
Er zijn afbeeldingen op bladzijden 5, 7, 13 en 29 (“Een dorp in Friesland”).
Het werd heruitgegeven dankzij medewerking van Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) / EHC 776567.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit er een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 36 JAN MARCHAU - Rajouté le 19/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 36 (“Baron de Porteira uitgeschakeld”), op bladzijden 180-185, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : WAKKERT AAN OTT WAKKEREN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De wind wakkert het vuur aan » (« Le vent éveille => attise le feu »).
On y trouve la forme verbale « WAKKERT … AAN » du verbe « AANWAKKEREN », dit à « particule séparable », construit sur l’infinitif « WAKKEREN ». Quand il est conjugué, il exige le REJET de la particule séparable « AAN », derrière le complément (« het vuur »), à la fin de la phrase.
Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS OP REIS DOOR VLAANDEREN 07 VLAAMSCH GEZIN 07 1922 - Rajouté le 18/03/2018

Description : Ontdek « Gheel » (tweede deel) + « Te Oudenaarde », bladzijden 23-27 van het zevende officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen door Abraham HANS (« ‘t Vlaamsch gezin » nummer 7, 16 December 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden) :
Men vindt er volgende afbeelding : “Hansken, ‘t Krijgerken” (foto ; bladzijde 26).
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.
Abraham HANS schrijft ook erover in “Met Schynkel op Sinte Walburga te Oudenaarde” (op bladzijden 77–82 van De zingende toren) maar dat is dezelfde tekst NIET :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%207%20OUDENAARDE.pdf

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 35 JAN MARCHAU - Rajouté le 18/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 35 (“Een uitkomst voor Greta”), op bladzijden 174-180, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : ZULLEN REJET TRACHTEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ze (Sam en Bill) zullen trachten mij in de heide te vangen » (« lls vont essayer / ils essaieront de m’attraper dans la bruyère »)
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il aurait pu y avoir REJET de l’autre forme verbale (« vangen »), derrière les compléments (« mij » et « in de heide »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF, dans la variante suivante : « Ze zullen mij in de heide vangen ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Par ailleurs le verbe « TRACHTEN » exige un « TE » précédant (comme son équivalent « DE » français) l’autre infinitif. Exemples à :
http://www.idesetautres.be/upload/CONSTRUCTIONS%20PHRASES%20NL%20ZC10%20TE+INFINITIF.zip

Nom : VOLK DIJKENBOUWERS SOLORAMA 33 - Rajouté le 18/03/2018

Description : Voici « Volk van dijkenbouwers » (Nederlanden ; pages 514-515), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 34 JAN MARCHAU - Rajouté le 17/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 34 (“Nieuwe beroering”), op bladzijden 170-174, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : ONGEDEERD VTT DEREN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij slagen erin ongedeerd te ontkomen » (« Ils réussissent à en réchapper sans être blessés => indemnes »).
On y trouve la forme verbale « ongedeerd », participe passé (utilisé ici comme adjectif attribut) provenant de l’infinitif « DEREN ». Ce verbe « DEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik deer ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » « DEER » + « D » = « GEDEERD ».
Le préfixe « ON- » (« UN- » en anglais) est souvent à nuance « négative » et constitue le contraire : ici ongedeerd ».
On y trouve aussi l’expression « ERIN SLAGEN » équivalant, en mauvais français, à « réussir DE », et qui engendre un « TE » quand il précède un infinitif comme, ici, « ONTKOMEN ».

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 33 JAN MARCHAU - Rajouté le 16/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 33 (“Eerste koers, tweede prijs”), op bladzijden 166-170, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : GEWAPEND VTT WAPENEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij zijn (met revolvers) gewapend » (« Ils sont armés »).
On y trouve la forme verbale « gewapend », participe passé provenant de l’infinitif « WAPENEN ». Ce verbe « WAPENEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik wapen ») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » « WAPEN » + « D » = « GEWAPEND ».
Le participe passé « GEWAPEND » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« met revolvers »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GOUDEN EEUW SOLORAMA 33 - Rajouté le 16/03/2018

Description : Voici « De Gouden Eeuw » (Nederlanden ; pages 512-513), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 08 1925 - Rajouté le 15/03/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 8, op bladzijden 57-64, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
De afbeelding van bladzijde 57 is ook op kaft van de aflevering 118 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” aanwezig.
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS. (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldingen zijn ook vaak in de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” (o. a. als kaften) aanwezig.
Voor Het spook van de Wolvenburg (1922), LINK :

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 32 JAN MARCHAU - Rajouté le 15/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 32 (“Afgebrokkelde macht ”), op bladzijden 163-166, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : ZULLEN REJET STOPPEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die (de gendarmen) zullen hen wel stoppen » (« Ceux-là vont bien les stopper / les stopperont bien »)
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale (ici « stoppen »), derrière les compléments (« hen » et « wel »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : JE MAINTIENDRAI NL SOLORAMA 32 - Rajouté le 14/03/2018

Description : Voici « Je maintiendrai » (Willem van Oranje de Zwijger, Nederlanden ; pages 510-511), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopedie van landen en volken in word en beeld / Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 31 JAN MARCHAU - Rajouté le 14/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 31 (“Lemmink buiten gestoken”), op bladzijden 156-163, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : GEVONDEN VTT VINDEN 2 ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij hebben mij gevonden » (« Ils m’ont trouvé »).
Y figure notamment la forme verbale « GEVONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
Ce participe passé « GEVONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEVONDEN » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« MIJ »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 4741 AFLEVERINGEN 32-34 1920 - Rajouté le 13/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 41 – dat dus hoofdstuk 47 had moeten zijn – (“Steenstrate”, bladzijden 503-533) uit afleveringen 32 (29 augustus 1920) t/m 34 (12 september 1920) van Abraham HANS (1882-1939) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921)
Afbeeldingen : de havenmuur te Brugge (blzd. 503) ; het kanaal van Loo (blzd. 507) ; achterzijde van het kasteel Wijnendaele (blzd. 511) ; Pervyse na den Ijzerslag (blzd. 515) ; de havengeul van Nieuwpoort (blzd. 519) ; Normaalschool van Torhout tijdens den oorlog lazaret (blzd. 523) ; verdere verwoesting op de markt te Dixmuiden : kerk en stadhuis (blzd. 527) ; hoe het geschut het vaartgebied bij Boesinge veranderde (blzd. 531).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 30 JAN MARCHAU - Rajouté le 13/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 30 (“Eenzame moeder ”), op bladzijden 151-156, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : DOORBREKEN VTT DOORGEBROKEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ze zijn (door de versperring van de gendarmen) doorgebroken » (« Ils ont passé le barrage des gendarmes »).
On y trouve la forme verbale « DOORgebroken », participe passé provenant de l’infinitif « DOORbreken », lui-même construit sur l’infinitif « BREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « DOORbreken » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « DOOR » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « doorGEbroken ».
Il y a REJET de la forme verbale du participe passé « DOORgebroken » derrière le complément éventuel (door de versperring van de gendarmen), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS JACOB VAN ARTEVELDE KINDERBIBLIOTHEEK 169 - Rajouté le 12/03/2018

Description : In bijlage vindt U, “Jacob Van Artevelde”, aflevering 169 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.
Afbeelding : ‘s Gravenkasteel te Gent (bladzijde 16).
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door
Kristof Dewaele ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 29 JAN MARCHAU - Rajouté le 12/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 29 (“De aanslag”), op bladzijden 146-151, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : LOSMAKEN TRACHTEN TE ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Tracht mijn boeien los te maken » (« Essaie de défaire mes liens »).
On y trouve la forme verbale « los … maken », provenant de l’infinitif « LOSmaken », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « MAKEN ».
Quand « LOSmaken » est conjugué (notamment comme participe passé « LOSgemaakt »), cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « LOS » de son infinitif proprement dit.
Par ailleurs le verbe « TRACHTEN » exige un « TE » (équivalant au « DE » français), s’intercalant ici entre la particule séparable « LOS » et son infinitif. Exemples à :
http://www.idesetautres.be/upload/CONSTRUCTIONS%20PHRASES%20NL%20ZC10%20TE+INFINITIF.zip

Nom : ZWERFTOCHTEN NOORMANNEN SOLORAMA 32 - Rajouté le 12/03/2018

Description : Voici « De zwerftochten der Noormannen » (pages 508-509), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS OP REIS DOOR VLAANDEREN 06 VLAAMSCH GEZIN 06 1922 - Rajouté le 11/03/2018

Description : Ontdek « Gheel » (eerste deel), bladzijden 26-29 van het zesde officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen door Abraham HANS (« ‘t Vlaamsch gezin » nummer 6, 9 December 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden) :
Men vindt er volgende afbeeldingen : “Het oude ziekenhuis te Gheel” (foto ; bladzijde 27) ; “Een zinnelooze aan den arbeid – in het verschiet de Sinte-Dymphnakerk” (foto ; bladzijde 28).
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 28 JAN MARCHAU - Rajouté le 11/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 28 (“De gevoelens van vader Wellens”), op bladzijden 143-146, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : BEVRIJD VTT BEVRIJDEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/03/2018

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Eer jullie jezelf / zich (van de koorden) bevrijd hebben, ben ik (over) de grens over(gegaan) » (« Avant que vous vous soyez libérés, je suis / serai au-delà de / j’aurai franchi la frontière »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc la forme verbale « BEvrijd », participe passé provenant de l’infinitif « BEvrijden », qui est identique à la première personne de l’indicatif présent, ce verbe NE faisant PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Le participe passé « BEvrijd » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« van de koorden »), à la fin de la phrase (tout comme « OVER » dans l’autre phrase). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée (introduite par « EER ») jouant pour la phrase principale le rôle d’un complément, cela entraîne dans cette dernière une INVERSION du sujet « IK » passant derrière son verbe « ben ».
Notez la façon dont la préposition « OVER » hésite à évoluer vers une « particule séparable » d’un verbe « OVERgaan ». On aurait en effet pu avoir les variantes de phrases suivantes : « Ik ben de grens overgegaan » ou « Ik ben over de grens gegaan ».

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 27 JAN MARCHAU - Rajouté le 10/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 27 (“Een uitweg”), op bladzijden 138-143, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : KRIJGT AAN OTT AANKRIJGEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Jij krijgt de handboeien van de speurder aan » (« Tu hérites des menottes de l’enquêteur »).
On y trouve un infinitif construit sur « KRIJGEN » et verbe dit à « particule séparable », « AANKRIJGEN », qui exige le REJET de la « particule séparable » « AAN », derrière le complément (« de handboeien van de speurder »), à la fin de la phrase.
Voir phénomène du REJET, entre autres :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : NEST VIKINGS SOLORAMA 32 - Rajouté le 10/03/2018

Description : Voici « Het nest der Vikings » (Noorwegen ; pages 506-507), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 26 JAN MARCHAU - Rajouté le 09/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 26 (“De bekentenis”), op bladzijden 134-138, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : SCHOOT NEER OVT NEERSCHIETEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Bij het (stand)beeld van de elfenjager schoot ik hem neer » (« Près de la statue du chasseur d’elfes, je l’abattis = je l’ai abattu »).
On y trouve la forme verbale « SCHOOT … neer », prétérit (O.V.T.) provenant de l’infinitif « neerSCHIETEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « SCHIETEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IE », donne une voyelle « O ». Il faut donc noter que son participe passé se construira sur le PLURIEL du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La « particule séparable » (ici « neer ») fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase. Voir phénomène du REJET, entre autres au lien :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« Bij het (stand)beeld van de elfenjager »), ce dernier engendre une INVERSION, le sujet « IK » passant derrière le verbe « schoot ». On aurait en effet aussi pu dire : « Ik schoot hem bij het (stand)beeld van de elfenjager neer ».

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN NIEUWPOORT 07 1925 - Rajouté le 08/03/2018

Description : In bijlage vindt U aflevering 7, op bladzijden 49-56, van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS.
“Bij een romanfeuilleton zijn juist de eerste hoofdstukken zeer belangrijk. Zij moeten de lezer onmiddelijk boeien, zijn aandacht moet gevangen en geprikkeld worden. Het is dan ook tekenend hoe de aanhef van HANS' werken steeds dramatisch en direkt is : de lezer wordt dadelijk te midden van een levendige scene geplaatst, waarbij hij dan geconfronteerd wordt met de hoofdpersonen, de kerngegevens van het verhaal en de tijdsomstandigheden. "De heks van Nieuwpoort" begint met de beschrijving van een heksenverbranding.” (zei Lydia Sacré, zijn kleindochter, in haar licenciaatsverhandeling, Abraham Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900 ; Gent, RUG, 1960, bladzijde 68)
Het geloof aan tovenaars en heksen stond in nauw verband met het geloof aan duivels en geesten : zij waren immers a.h.w. een schakel tussen de mensen en de bovenzinnelijke wereld. Helaas gebruikten zij hun macht dikwijls enkel om onheil te stichten. Daarom werden de heksen zo bloedig vervolgd en verbrand. Het geheim van de zwarte kunst kon van moeder op dochter overgaan: dit is het thema van "De heks van Nieuwpoort". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 99.)
"De heks van Nieuwpoort" speelt in Vlaanderen, tijdens de Spaanse overheersing kort na 1600. De hoofdpersoon is een legendarisch edelman met de bijnaam Isegrim, die vermomd rondzwerft om in Vlaanderen aanhangers te winnen om zo Maurits van NASSAU te steunen in zijn strijd tegen Spanje. Telkens weer komt in dit verhaal de liefde tot de vrijheid tot uiting : "Wouter, gij past niet meer in Vlaanderen, dat de bezetting van de Spanjaarden, en de verdrukking met gelatenheid, bijna met vreugde verdraagt. Gij past evenmin bij de hier heersende geest, die onschuldigen als heksen verbrandt. Gij betreurt het ook, dat handel en nijverheid verdwenen zijn. Ge droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder roversbenden en trotse Spaanse officieren, die meester spleen over ons volk, Welnu, doe een daad. Verlaat uw huis, uw ouders, uw stad en sluit u bij Isengrim aan. Strijd voor een vrij Vlaanderen, dat toch katholiek kan blijven zoals het was onder Artevelde en anderen onder zijn grote zonen." (p.255) (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 61.)
In "De heks van Nieuwpoort" verwerkt HANS het verhaal van de heiligschennis van de Veurnese soldaat MANNAERT en beschrijft hij ook het optreden van L. DELPORTE, die zich uitgaf voor de wandelende Jood, maar na een tijdje door zijn vrouw ontmaskerd werd. In tegenstelling met de handelingsmotieven heeft men hier te doen met vertragende, de epische stroom eerder tegenhoudende motieven, al verlenen ze HANS' werk een karakteristieke noot en maken ze het er des te interessanter om. HANS maakt ook dikwijls gebruik van progressieve motieven, die de handeling dichter bij haar slot brengen door verrassende en vernieuwende elementen. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 68.)
Het gegeven voor "De heks van Nieuwpoort", een jonge man, die na een lange tijd in het buitenland verbleven te hebben, op de terugreis een geheimzinnig meisje in bescherming neemt en zo in een reeks avonturen verwikkeld raakt, heeft HANS in Van LENNEPS "Ferdinand Huyck" gevonden en tamelijk getrouw gevolgd. Hij heeft zijn relaas echter aan innerlijke kracht en bewogenheid doen winnen door het te situeren in een tijd van verdrukking en vervolging, met als centrale motieven vrijheidsliefde, barmhartigheid en verdraagzaamheid. Voor de historische achtergrond kon hij putten uit het werk van Van METEREN : "Historie der Nederlandschen en harer naburen oorlogen en de geschiedenissen tot den jare 1612". (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 124.)
Bij HANS is de spil van het verhaal steeds de enkeling, die uit de gemeenschap buitengesloten is of uitgestoten wordt, en pas na veel avonturen zichzelf weet te doen gelden en zijn plaats in de gemeenschap kan innemen. In "De heks van Nieuwpoort" en "Het spook va de Wolvenburg" is de held van het verhaal een jonge man die na jaren in zijn geboortestreek terugkeert, niet op de hoogte is van de plaatselijke toestanden en zo in een reeks van avonturen verwikkeld wordt. Beide zijn daarbij ook gebonden door een belofte van stilzwijgendheid, uit ridderlijkheid afgelegd, wat het wantrouwen rondom hen nog verterkt. (Lydia Sacré, op. cit., bladzijde 66.)
Lees ook het artikeltje van Bernard GOORDEN : “Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken : het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), van Abraham HANS. (1)”
http://www.idesetautres.be/upload/HEKS%20VAN%20NIEUWPOORT%20ABRAHAM%20HANS%20AFBEELDINGEN%201%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldingen zijn ook vaak in de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” (o. a. als kaften) aanwezig.
Voor Het spook van de Wolvenburg (1922), LINK :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20SPOOK%20%20WOLVENBURG%201958%20LINKS%2018%20AFLEVERINGEN.pdf

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 25 JAN MARCHAU - Rajouté le 08/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 25 (“Over het Gents fabrieksmeisje”), op bladzijden 131-134, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : EISTE OVT EISEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Toen eiste hij de volledige buit » (« Alors il exigea le butin complet »).
On y trouve notamment le verbe « EISEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik eis ») se terminant par la consonne « S », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « EIS » + « TE » = « EISTE ».
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément («Toen»), ce dernier engendre une INVERSION, le sujet « HIJ » passant derrière le verbe « eiste ». On aurait en effet aussi pu dire, par exemple : « Hij eiste toen de volledige buit / Hij eiste de volledige buit toen ».

Nom : KUST FJORDEN SOLORAMA 32 - Rajouté le 08/03/2018

Description : Voici « De kust der fjorden » (Noorwegen ; pages 504-505), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 24 JAN MARCHAU - Rajouté le 07/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 24 (“De bruiloft van jonker François”), op bladzijden 123-131, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : ZWEEG OVT ZWIJGEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Peter) zweeg om mij af te persen » (« Il se tut pour me presser comme un citron = pour m’extorquer de l’argent »).
On y découvre la forme verbale « ZWEEG », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « ZWIJGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » (doublée au singulier) pour les temps du passé. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu par un double mot : « OM … TE ». Le complément (« MIJ ») et la particule séparable « AF » du verbe « AFpersen » s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « PERSEN ».

Nom : ABRAHAM HANS BLOEDIG IJZERLAND HOOFDSTUK 4640 AFLEVERINGEN 30-32 1920 - Rajouté le 06/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 40 – dat dus hoofdstuk 46 had moeten zijn – (“Over de Grens”, bladzijden 466-502) uit afleveringen 30 (15 augustus 1920) en 32 (29 augustus 1920) van Abraham HANS (1882-1939) in Het bloedig Ijzerland (Brussel, Julius Hoste ; 1920-1921, 1038 bladzijden, oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921)
Afbeeldingen : het stadhuis van Damme (blzd. 467) ; de kerk van Damme (blzd. 471) ; de toren van Sint-Anna-ter-Muiden in Zeeuwsch-Vlaanderen (blzd. 475) ; het stadhuis van Sluis (blzd. 477) ; schepen in de haven van Sluis waarop in oktober 1914 honderden vluchtelingen verbleven (blzd. 479) ; kerkuitgang op het eiland Walcheren in Zeeland (blzd. 483) ; de vuurtoren van Westkapelle / Walcheren (blzd. 487) ; Belgische loodsen bij een begrafenis van een Engelsch zeeman te Vlissingen (blzd. 491) ; de vaart van Brugge naar Sluis te Damme (blzd. 495) ; standbeeld van Jacob van Maerlant te Damme (blzd. 499).
Zie “Inhoudsopgave” van “Het Bloedig IJzerland” :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Nederland (Archief Stad en gemeente Goes) helpt opnieuw België, honderd jaar later ! Van de heer A. Burger ontvingen ze het gebonden weekblad. Dank aan onze vrienden uit Zeeland (Zuid-Beveland) !

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 23 JAN MARCHAU - Rajouté le 06/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 23 (“Vóór het huwelijk”), op bladzijden 120-123, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : VOND OVT VINDEN 3 ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Peter) vond mij eerst » (« Il me trouva le premier »).
On y découvre la forme verbale « VOND », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS WILDE RIDDER EN HET KIND KINDERBIBLIOTHEEK 475 - Rajouté le 05/03/2018

Description : In bijlage vindt U, “De wilde ridder en het kind”, aflevering 475 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, naar Ludwig Mathar (1882-1958) :
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/M/Seiten/LudwigMathar.aspx
Bron was : Wetter und Wirbel. Altkölnische Geschichten; Köln, 1925, 374 bladzijden.
Zie Jaarlijksche Boekenschouw 1926 (op bladzijden 194-195) :
http://www.dbnl.org/arch/_jaa012192601_01/pag/_jaa012192601_01.pdf
De afbeelding op bladzijde 5 komt, o. a., uit “Godfried van Bouillon en de kruistochten” (1902, op bladzijde 73) van Lodewijk van LAEKEN (alias Lode OPDEBEEK), boek dat recent door Ruusbroec Genootschap ter beschikking werd gesteld :
http://anet.be/docman/uapreciosa/cbc477/1.pdf
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door
Valerie Janssens ter beschikking gesteld.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig. Hij bezit een honderdtal ervan.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.

Nom : ABRAHAM HANS OVER BERG EN DAL 22 JAN MARCHAU - Rajouté le 05/03/2018

Description : In bijlage vindt U hoofdstuk 22 (“Thilde Verhooge”), op bladzijden 119-120, van Abraham HANS’ Over berg en dal (bewerkt door Jan Marchau ; Antwerpen / Amsterdam, Helios ; heruitgave 1982 van de uitgave 1930; 211 bladzijden).
(NOTA BENE : De herbewerking door Jan Marchau is een na-vertelling in eigen woorden.)
“Het verhaal gaat om de opkomst van de wielrennerij in Vlaanderen 1930. Een jonge pachter werkt zich op door successen te behalen bij het wielrennen. Er wordt een verband gelegd tussen sport en sociale opgang ...”

Nom : HIELDEN OVT HOUDEN ROBERT EN BERTRAND 32 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/03/2018

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Omwille van de taal hielden ze (Sam en Bill) zich doofstom » (« En raison de la langue, ils se tenaient muets => ils gardaient le silence »).
On y trouve également, dans la phrase subordonnée, la forme verbale « HIELDEN », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « HOUDEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans Ia mesure où la phrase commence par un complément (« Omwille van de taal »), ce dernier engendre une INVERSION, le sujet « ZE » passant derrière le verbe « hielden ». On aurait en effet aussi pu dire : « Ze hielden zich doofstom omwille van de taal ».

Nom : LAND KLEINE ZEEMEERMIN SOLORAMA 32 - Rajouté le 05/03/2018

Description : Voici « Het land van de kleine zeemeermin » (Denemarken; pages 502-503), extrait de SOLORAMA, l’« Encyclopédie illustrée des pays et des peuples », qui a été publiée il y a un demi-siècle par Esco Publishing Company / Edition Esco, à Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour le compte d’une marque de margarine bien connue : SOLO.
Notez que certaines des illustrations historiques ne sont pas sans rappeler le style des FUNCKEN.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie, peut-être dépassée aujourd’hui pour ses statistiques, était précurseur d’un point de vue pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus arbitrairement géographie et Histoire, par exemple, préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude du Milieu ».
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts, pas trop difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour eux qu’ils ont « fait leur beurre » …
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que « PLANEET DISNEY », également présent sur notre site, a souvent présenté des mini-dossiers analogues en langue néerlandaise.

Nom : ABRAHAM HANS OP REIS DOOR VLAANDEREN 05 VLAAMSCH GEZIN 05 1922 - Rajouté le 04/03/2018

Description : Ontdek « Roeland te Gent », bladzijden 25-28 van het derde officieuze deeltje van Op reis door Vlaanderen door Abraham HANS (« ‘t Vlaamsch gezin » nummer 5, 2 December 1922 ; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden).
Men vindt er volgende afbeeldingen : “De draak te Gent” (foto ; bladzijde 25) ; “Het belfort te Dendermonde” (foto ; bladzijde 26) ; “Het belfort van Gent” (foto ; bladzijde 26).
Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit Sint-Baafs-Vijve) bewaard.
De drie afbeeldingen staan ook in De zingende toren (1924 ?) van Abraham HANS (1882-1939), een zeldzaam boekje over klokken en kerktorens (uitgegeven in Kontich ; het bevat 82 bladzijden) en, in het bijzondere, in hoofdstuk “Een zingende toren zonder beiaardier” (Gent), op bladzijden 71–76 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%206%20GENT.pdf
De tekst van bladzijde 25 uit « ‘t Vlaamsch gezin » stemt grotendeels met de tekst van bladzijden 71-72 uit De zingende toren overeen. De tekst van bladzijde 27 uit « ‘t Vlaamsch gezin » stemt grotendeels met de tekst van bladzijde 74 uit De zingende toren overeen.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Bandes Dessinées

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Rechain

Crédits