IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : KRUISTOCHTEN GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 23/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « de kruistochten », op bladzijden 64-65 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ABRAHAM HANS VAN HORENBEEK PASTOOR VAN LAPSCHEURE 01 1919 STAN VAN OFFEL - Rajouté le 23/03/2021

Description : U vindt in bijlage het hoofdstuk 01 van een boek van Hans Van Horenbeek (pseudoniem van Abraham HANS) : De pastoor van Lapscheure (Merkwaardig leven van Franciscus Heldewijs) ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. (1919 ; eerste uitgave : 1909), 128 bladzijden. (Penteekeningen van Stan VAN OFFEL, kleuromslag van Edmond VAN OFFEL.)

Nom : DRINGT BINNEN OTT BINNENDRINGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Robert) dringt (langs achter) binnen » (« Il pénètre par l’arrière »).
On y trouve la forme verbale « dringt … BINNEN », présent (ou O.T.T.) provenant du verbe « BINNENdringen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DRINGEN ».
Il y a REJET de la particule séparable « BINNEN », composante du verbe, derrière le complément éventuel (« langs achter »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : DRING BINNEN OTT BINNENDRINGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik dring langs achter binnen » (« Je pénètre par l’arrière »).
On y trouve la forme verbale « dring … BINNEN », présent (ou O.T.T.) provenant du verbe « BINNENdringen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DRINGEN ».
Il y a REJET de la particule séparable « BINNEN », composante du verbe, derrière le complément (« langs achter »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : STRIJD TUSSEN KERK EN STAAT GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 21/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « strijd tussen kerk en staat », op bladzijden 62-63 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEVOLGD VTT VOLGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/03/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De man vermoedt misschien dat hij (door iemand) (wordt) gevolgd wordt » (« L’homme suppose peut-être qu’il est suivi »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée, notamment la forme verbale «gevolgd », participe passé provenant de l’infinitif « VOLGEN ». Ce verbe « VOLGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik volg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « VOLG » + « D » = « GEVOLGD ».
Il y a REJET de ce participe passé, derrière le complément éventuel («door iemand ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0261 - Rajouté le 20/03/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 261. “In oorlogstijd”, aflevering 261 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1927 (19270717 ? …) door Abraham HANS uitgegeven

Nom : ABRAHAM HANS WITTE VROUW KINDERBIBLIOTHEEK 262 - Rajouté le 20/03/2021

Description : In bijlage vindt U “De witte vrouw”, aflevering 262 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een illustratie op bladzijde 5 van Otto GEERLING, waaraan de kaftillustratie ook te wijten is.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Frans RAGER geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HADDEN OVT HEBBEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Koningen en edelen hadden alchimisten in dienst » (« Des rois et des nobles avaient des alchimistes en service = à leur service »).
On y trouve notamment la forme verbale « HADDEN », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : LEENHEER LEENMAN EN BURGER GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 19/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « leenheer, leenman en burger », op bladzijden 60-61 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BEREIKT VTT BEREIKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/03/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « buiten de ingewijden wist niemand wat er (dan) (werd) bereikt werd » (« en dehors des initiés, personne ne savait ce qui était réalisé => visé »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
Dans la phrase subordonnée, on trouve la forme verbale « bereikt », participe passé provenant de l’infinitif « BEREIKEN », considéré comme verbe « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik bereik ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « T » minoritaire comme terminaison des participes passés : « BEREIK » + « T » = « BEREIKT ».
Quand « BEREIKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « bereikt» derrière le complément éventuel (« dan ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 28 1912-1918 - Rajouté le 18/03/2021

Description : Ontdek, in aflevering 26 (vierde uitgave), op bladzijde 801 van De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening heel vermoedelijk van Emiel WALRAVENS

Nom : WIST OVT WETEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « buiten de ingewijden wist niemand … » (« en dehors des initiés, personne ne savait … »).
On y trouve notamment la forme verbale « WIST » (O.V.T. ou « prétérit »), provenant de l’infinitif « WETEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément, cela engendre une INVERSION : le sujet « niemand » passe derrière le verbe « wist ».
On aurait pu avoir la variante suivante : « niemand wist buiten de ingewijden … ».

Nom : VAN KLOOSTER TOT UNIVERSITEIT GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 17/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « Van klooster tot universiteit », op bladzijden 58-59 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBEURDE OVT GEBEUREN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het gebeurde allemaal in het geheim » (« Cela eut lieu complètement dans le secret = tout cela eut lieu en secret »).
Ce verbe « GEBEUREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « gebeur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« GEBEUR » + « DE » = « GEBEURDE ».

Nom : ABRAHAM HANS VAN HORENBEEK PASTOOR VAN LAPSCHEURE 1919 INLEIDING AANHANGSEL - Rajouté le 16/03/2021

Description : U vindt in bijlage de inleiding (op bladzijden 5-6) en een aanhangsel (op bladzijden 123-128) tot een boek van Hans Van Horenbeek (pseudoniem van Abraham HANS) : De pastoor van Lapscheure (Merkwaardig leven van Franciscus Heldewijs) ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z.d. (1919 ; eerste uitgave : 1909), 128 bladzijden. (Penteekeningen van Stan VAN OFFEL, kleuromslag van Edmond VAN OFFEL.)

Nom : KONDEN OVT KUNNEN REJET VERANDEREN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « de Steen der Wijzen waarmede ze onedelen metalen in goud konden veranderen » (« la Pierre philosophale avec laquelle ils pouvaient = auraient pu transformer des métaux non nobles en or »).
L’auxiliaire de mode de la CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN » et un O.V.T. (ou prétérit) « KON » (PLURIEL irrégulier « KONDEN »). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici « veranderen »), derrière les compléments (« onedelen metalen » et « in goud »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Le verbe « KUNNEN » fait l’objet (au seul prétérit ou O.V.T.) des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
N’oubliez pas que, dans une phrase subordonnée néerlandaise, la forme verbale (ici « konden ») ne se trouve plus à côté de son sujet (ici « ZE »).

Nom : ZOCHTEN OVT ZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« De alchimisten zochten naar de Steen der Wijzen »
(« Les alchimistes cherchaient la Pierre philosophale »).
On y trouve notamment « ZOCHTEN », O.V.T. (ou « prétérit ») du verbe « ZOEKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez la préposition « naar » avec le verbe « ZOEKEN ».

Nom : VIKINGS KONINGEN VAN DE ZEE GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 14/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « de koningen van de zee » (Vikings), op bladzijden 54-55 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK IN OORLOGSTIJD 261 - Rajouté le 14/03/2021

Description : In bijlage vindt U “In oorlogstijd”, aflevering 261 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto) op bladzijde 17 : “een koordspinner te Hamme”.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : KOMEN UIT OTT UITKOMEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Zeven straten komen op de Grote Markt uit » (« Sept rues donnent sur la Grand’Place »).
On y trouve la forme verbale « komen … UIT », provenant du verbe « UITkomen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Lorsque « UITKOMEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « UIT », derrière le complément (« op de Grote Markt »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0260 - Rajouté le 13/03/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 260. “De betooverde prinses” (naar GRIMM), aflevering 260 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1927 (19270710 ? …) uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0259 - Rajouté le 13/03/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 259. “Het duivelstuig”, aflevering 259 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juli 1927 (19270703 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GEBOUWD VTT BOUWEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Door zeven ingewijden werd de stad op zeven heuvelen / heuvels gebouwd » (« La ville fut construite par sept initiés sur sept collines »).
On y trouve la forme verbale « GEBOUWD » provenant de l’infinitif « BOUWEN », verbe considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik BOUW ») se terminant par la consonne « W », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « BOUW » + « D » = « GEBOUWD ».
Le participe passé « GEBOUWD » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« op zeven heuvelen ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici « WERD ») est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ». Il fait aussi l’objet des « temps primitifs ».
La phrase commençant par un complément (« Door zeven ingewijden »), cela engendre une INVERSION : le sujet « de stad » passe derrière le verbe « werd ».

Nom : DUIZEND JAAR BYZANTIUM GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 12/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « duizend jaar Byzantium », op bladzijden 56-57 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBOUWD VTT BOUWEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een geschiedkundige schreef in 1614 dat Brussel op basis van het cijfer zeven werd gebouwd » (« Un historien écrivit en 1614 que Bruxelles fut construite sur base du chiffre sept »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « GEBOUWD » provenant de l’infinitif « BOUWEN », verbe considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik BOUW ») se terminant par la consonne « W », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « BOUW » + « D » = « GEBOUWD ».
Le participe passé « GEBOUWD » fait l’objet d’un REJET derrière le complément («op basis van het cijfer zeven ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » (ici « WERD ») est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ». Il fait aussi l’objet des « temps primitifs ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 27 1912-1918 - Rajouté le 11/03/2021

Description : Ontdek, in aflevering 19 (vierde uitgave), op bladzijde 593 van De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening heel vermoedelijk van Emiel WALRAVENS

Nom : SCHREEF OVT SCHRIJVEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Een geschiedkundige schreef in 1614 dat » (« Un historien écrivit en 1614 que »).
On trouve donc ici notamment la forme verbale « SCHREEF », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « SCHRIJVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : RIJK KAREL DE GROTE GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 10/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « Het rijk van Karel de Grote », op bladzijden 52-53 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LIET OVT LATEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Waarheen liet hij zich rijden ? » (« Où se laissa-t-il conduire ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « LIET », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : JUUL GRIETENS VAN REUZEN EN MENSCHEN 1924 STAN VAN OFFEL INTERNET LINKS 6 VERHALEN - Rajouté le 09/03/2021

Description : Juul GRIETENS, Van Reuzen en Menschen (verhalen, met penteekeningen van Stan van Offel; Antwerpen, L. Opdebeek ; z. j. = 1924, 111 bladzijden 28 x 18,5 cm). INTERNET links naar de 6 verhalen

Nom : JUUL GRIETENS VAN REUZEN EN MENSCHEN 06 1924 STAN VAN OFFEL - Rajouté le 09/03/2021

Description : U vindt in bijlage het zesde verhaal van Juul GRIETENS uit zijn boek Van Reuzen en Menschen (6 verhalen, met penteekeningen van Stan van Offel ; Antwerpen, L. Opdebeek ; z. j. = 1924, 111 bladzijden 28 x 18,5 cm) : “Hun laatste pianoles” (bladzijden 103-111).

Nom : GAF OVT GEVEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « (…) het adres dat hij aan mijn collega gaf » (« l’adresse qu’il donna à mon collègue »).
On y trouve, dans une phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « GAF », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « GEVEN ». Le verbe « GEVEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que le « DAT » introduisant ici la phrase subordonnée est dû au déterminant défini (« het ») de « « HET adres », du genre neutre.
N’oubliez pas que, dans une phrase subordonnée, la forme verbale (ici «gaf») n’est plus à côté de son sujet (ici « hij ») et fait l’objet d’un REJET derrière le complément (ici « aan mijn collega »). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CLOVIS KONING DER FRANKEN GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 08/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « Clovis de koning der Franken », op bladzijden 50-51 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GING VANDOOR OVT VANDOOR GAAN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij ging er in een taxi vandoor » (« Il se tira / s’est tiré en taxi »).
On y trouve notamment la forme verbale « GING » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
On y trouve plus particulièrement « ging … VANDOOR », qui aurait pu provenir d’un infinitif « VANDOORgaan », verbe qui aurait été « à particule séparable ». Mais on a plutôt affaire à un adverbe pronominal « er (daar) … VANDOOR », composé de deux anciennes prépositions « VAN » et « DOOR », correspondant à des notions de déplacement.
Toujours est-il que l’expression « VANDOOR gaan », quand elle est « conjuguée », engendre en néerlandais l’équivalent d’une séparation de « VANDOOR » de sa forme verbale proprement dite et cette sorte de particule séparable « VANDOOR », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« in een taxi »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0258 - Rajouté le 07/03/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 258. “De bedriegers bedrogen”, aflevering 258 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1927 (19270626 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GA ACHTERNA OTT ACHTERNAGAAN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Ik ga de man achterna ! » (« Je vais derrière l’homme => je me lance à la poursuite de l’homme ! »).
On y trouve la forme verbale « ga … ACHTERNA », provenant du verbe « ACHTERNAgaan », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « GAAN ».
Lorsque « ACHTERNAGAAN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « ACHTERNA », derrière le complément (« de man »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GERMAANSE VOLKEREN DIE ROME OMVERWIERPEN GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 06/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « Zij die Rome omverwierpen » (Germaanse volkeren), op bladzijden 48-49 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ABRAHAM HANS DUIVELSTUIG KINDERBIBLIOTHEEK 259 - Rajouté le 06/03/2021

Description : In bijlage vindt U “Het duivelstuig”, aflevering 259 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie in het boekje maar de kaftillustratie is van E. WINTERS.
Raadpleeg Karel de DECKER ; Eugeen WINTERS, de politieke prentenmaker ; 1979, 16 bladzijden. (« De Vlaamsche toeristische bibliotheek », 245)
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=EUGEEN%20WINTERS%20KAREL%20DE%20DECKER%20VTB%20245%20JUNI%201979%20VLAAMSCHE%20TOERISTISCHE%20BIBLIOTHEEK.pdf
Eugène Winters (1907–1984) :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Winters
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door meneer HOEDEMAEKERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : BRENG WEG IMPERATIF WEGBRENGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Breng hem (nummer 17) weg ! » (« Emmène-le ! »).
On y trouve la forme verbale « breng … WEG », provenant du verbe « WEGbrengen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « BRENGEN ».
Lorsque « WEGBRENGEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « WEG », derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VERSTUIKTE OVT VERSTUIKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik verstuikte mijn voet » (« Je tordis / J’ai tordu mon pied => Je me suis foulé le pied »).
On y trouve notamment le verbe « VERSTUIKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik verstuik ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« VERSTUIK » + « TE » = « VERSTUIKTE ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 26 1912-1918 - Rajouté le 04/03/2021

Description : Ontdek, in aflevering 13 (vierde uitgave), op bladzijde 353 van De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening heel vermoedelijk van Emiel WALRAVENS

Nom : KELTEN GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 04/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « Nog vóór Rome over Europa regeerde » (de Kelten), op bladzijden 46-47 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : HADDEN OVT HEBBEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De verdwenen personen hadden allen iets te maken met een sekte » (« Les personnes disparues avaient toutes à faire / affaire à une secte »).
On y trouve notamment la forme verbale « HADDEN », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : VERDWENEN VTT VERDWIJNEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De verdwenen personen » (« Les personnes disparues »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc ici notamment la forme verbale « VERDWENEN » (utilisée comme adjectif), participe passé provenant de l’infinitif « VERDWIJNEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre notamment ces trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ISLAM ALLAH EN ZIJN PROFEET GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 02/03/2021

Description : Ontdek in bijlage « Allah en zijn profeet » (Islam), op bladzijden 44-45 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : JUUL GRIETENS VAN REUZEN EN MENSCHEN 05 1924 STAN VAN OFFEL - Rajouté le 02/03/2021

Description : U vindt in bijlage het vijfde verhaal van Juul GRIETENS uit zijn boek Van Reuzen en Menschen (6 verhalen, met penteekeningen van Stan van Offel ; Antwerpen, L. Opdebeek ; z. j. = 1924, 111 bladzijden 28 x 18,5 cm) : “Ommekeer” (bladzijden 71-101).

Nom : WAS OVT ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/03/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Zij was lid van een geheime sekte » (« Elle était membre d’une secte => société secrète »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : OMKWAM OVT OMKOMEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/03/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij proberen uit te maken hoe zij (Agatha Monest) omkwam » (« Nous tentons de déterminer comment elle succomba »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée relative (introduite par « HOE »), la forme verbale « OMKWAM », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « OMKOMEN », lui-même construit sur « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ISRAEL VOLK MET ENIGE GOD GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 28/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « Volk met enige god » (Israel), op bladzijden 38-39 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : PROBEREN UIT TE MAKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wij proberen uit te maken hoe zij (Agatha Monest) omkwam » (« Nous tentons de déterminer comment elle succomba »).
On y trouve notamment le verbe « PROBEREN », qui exige un « TE » (équivalant au « DE » français) devant l’infinitif. Exemples à :
http://www.idesetautres.be/upload/CONSTRUCTIONS%20PHRASES%20NL%20ZC10%20TE+INFINITIF.zip
On y trouve également la forme verbale « UIT … maken », provenant de l’infinitif « UITmaken », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « MAKEN ».
Quand « UITmaken » est conjugué (c’est plus ou moins le cas ici), cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de sa forme verbale proprement dite.

Nom : BEELDEN FAMILIE werken Abraham HANS 08 – IMAGES FAMILLE oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 27/02/2021

Description : Er zijn mooie pentekeningen over het leven in de familie in werken van Abraham HANS (1882-1939) / Il y a de belles illustrations sur la vie en famille dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939.
“Na nog wat in Ferdinand’s kosthuis genuttigd te hebben was het tijd voor de tram” (Après avoir cassé la croûte dans la pension de Ferdinand, il était temps pour le tram), op bladzijde 129, aflevering 5, van Abraham HANS’, In eer hersteld; Kontich, A. Hans-Van der Meulen en kinderen ; z. d. (na 1926 ?), 8 afleveringen, 241 bladzijden.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0257 FONS VAN HOOF - Rajouté le 27/02/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 257. “Blokske en de voetbal”, aflevering 257 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1927 (19270619 ? …) door Fons Van HOOF uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0256 - Rajouté le 27/02/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 256. “Oprechtheid beloond”, aflevering 256 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1927 (19270612 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ABRAHAM HANS BEDRIEGERS BEDROGEN KINDERBIBLIOTHEEK 257 - Rajouté le 27/02/2021

Description : In bijlage vindt U “De bedriegers bedrogen”, aflevering 258 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie van E. WINTERS op bladzijde 14.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Maurits DEPOORTER geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : TRACHTTE OVT TRACHTEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij trachtte ons te doden » (« il tenta de nous tuer »).
On y trouve notamment le verbe « TRACHTEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik tracht ») se terminant par la consonne « T », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit :
« TRACHT » + « TE » = « TRACHTTE ».
Notez que le verbe « TRACHTEN » exige un « TE » (équivalant au « DE » français) devant l’infinitif. Exemples à :
http://www.idesetautres.be/upload/CONSTRUCTIONS%20PHRASES%20NL%20ZC10%20TE+INFINITIF.zip

Nom : BOEDDHISME VIER EDELE WAARHEDEN GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 26/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « De vier edele waarheden » (boeddhisme), op bladzijden 40-41 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VOLGDE OVT VOLGEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Ik volgde hem » (« Je le suivis = je l’ai suivi »).
Ce verbe « VOLGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik volg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « VOLG » + « DE » = « VOLGDE ».

Nom : GEZOCHT VTT ZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zag toevallig (…) een gezochte boef » (« Je vis / j’ai vu par hasard un malfrat recherché »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEZOCHT », participe passé (utilisé comme adjectif épithète) provenant de l’infinitif « ZOEKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Le participe passé « GEZOCHT » est construit sur le SINGULIER du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans un autre contexte, le participe passé « GEZOCHT » fait normalement l’objet d’un REJET, derrière le complément, à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CHRISTENDOM GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 24/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « Het volk met de enige god » (Beloofde Land), op bladzijden 38-39 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZAG OVT ZIEN 2 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zag toevallig (…) een gezochte boef » (« Je vis / j’ai vu par hasard un malfrat recherché »).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAG », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T. …

Nom : JUUL GRIETENS VAN REUZEN EN MENSCHEN 04 1924 STAN VAN OFFEL - Rajouté le 23/02/2021

Description : U vindt in bijlage het vierde verhaal van Juul GRIETENS uit zijn boek Van Reuzen en Menschen (6 verhalen, met penteekeningen van Stan van Offel ; Antwerpen, L. Opdebeek ; z. j. = 1924, 111 bladzijden 28 x 18,5 cm) : “De Wittebroodsweken van Jucundus” (bladzijden 49-69).

Nom : SCHOOT OVT SCHIETEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wie schoot op ons ? » (« Qui tira / a tiré sur nous ? »).
On y trouve la forme verbale « SCHOOT », prétérit (O.V.T.) provenant de l’infinitif « SCHIETEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IE », donne une voyelle « O ». Il faut donc noter que son participe passé se construira sur le PLURIEL du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ROME VAN DE BURGEROORLOG NAAR EEN VREDELIEVEND RIJK GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 22/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « Van de burgeroorlog naar een vredelievend rijk » (Rome), op bladzijden 36-37 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ABRAHAM HANS OPRECHTHEID BELOOND KINDERBIBLIOTHEEK 256 - Rajouté le 22/02/2021

Description : In bijlage vindt U “Oprechtheid beloond”, aflevering 256 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
De kaftillustratie is aan E. WINTERS te wijten. Andere illustratie (vrouw die met haar hond wandelt) op bladzijde 24.
Deze werd al gebruikt in “De vondeling van het regiment”, aflevering 211 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”, op bladzijde 27.
Er zijn ook andere tekstjes : “Wie met pik omgaat wordt er mee besmet” (op bladzijde 21-26), “De drijvende wieg” (op bladzijde 27-31), “Uit het leven der dieren” (op bladzijde 31-32).
Raadpleeg Karel de DECKER ; Eugeen WINTERS, de politieke prentenmaker ; 1979, 16 bladzijden. (« De Vlaamsche toeristische bibliotheek », 245)
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=EUGEEN%20WINTERS%20KAREL%20DE%20DECKER%20VTB%20245%20JUNI%201979%20VLAAMSCHE%20TOERISTISCHE%20BIBLIOTHEEK.pdf
Eugène Winters (1907–1984) :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Winters
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy APERS geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : KWAM OVT KOMEN 3 ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat kwam van de andere kant » (« Cela venait de l’autre côté »).
On y trouve notamment la forme verbale « KWAM », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ZAG OVT ZIEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zag iets achter die schoorsteen bewegen » (« Je vis / j’ai vu bouger quelque chose derrière cette cheminée »).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAG », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T. …

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0255 - Rajouté le 20/02/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 255. “De heks van Aalst”, aflevering 255 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1927 (19270605 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : EUGEEN WINTERS VTB 245 JUNI 1979 - Rajouté le 20/02/2021

Description : Karel de DECKER ; Eugeen WINTERS, de politieke prentenmaker ; 1979, 16 bladzijden. (« De Vlaamsche toeristische bibliotheek », 245)

Nom : ROME GROEI WERELDSTAD GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 20/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « De groei van een wereldstad » (Rome), op bladzijden 34-35 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 25 1912-1918 - Rajouté le 20/02/2021

Description : Ontdek / Découvrez, in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Lode Opdebeek (1869-1930 ; Antwerpen, zonder jaartal), een pentekening (in 1912) voor een boek / pour un livre door J. A. VESTERS (1844-1881), De erfgename van Duivenvoorde : historisch verhaal uit den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
Deze illustratie werd minstens uitgegeven in volgende werken :
De schoone historie van Genoveva van Brabant van Jan VERRIEST (zevende druk, 172 hoofdstukken, 52 afleveringen, 827 bladzijden) :
https://www.dbnl.org/arch/verr019scho01_01/pag/verr019scho01_01.pdf
Nummer 21 (9ème année, 29 mars 1879) van het tijdschrift L'Illustration européenne via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790329.pdf

Nom : VIEL OVT VALLEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die steen viel niet vanzelf » (« Cette pierre ne tombait pas d’elle-même => toute seule »).
On y trouve notamment la forme verbale « VIEL » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « VALLEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Voir notre tableau :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 24 1912-1918 - Rajouté le 19/02/2021

Description : Ontdek, in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Lode Opdebeek (1869-1930 ; Antwerpen, zonder jaartal), een pentekening (in 1912) voor een boek door J. A. VESTERS (1844-1881), De erfgename van Duivenvoorde : historisch verhaal uit den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
Deze illustratie werd minstens uitgegeven in volgende werken :
De schoone historie van Genoveva van Brabant van Jan VERRIEST (zevende druk, 172 hoofdstukken, 52 afleveringen, 827 bladzijden) :
https://www.dbnl.org/arch/verr019scho01_01/pag/verr019scho01_01.pdf
Nummer 34 (9ème année, 28 juin 1879) van het tijdschrift L'Illustration européenne via link :
https://www.idesetautres.be/upload/18790628%20ILLUSTRATION%20EUROPEENNE.pdf

Nom : PAS OP IMPERATIF OPGEPAST VTT OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/02/2021

Description : Les deux phrases suivantes sont grammaticalement intéressantes: « Pas op ! » « Opgepast ! » (« Fais attention ! »).
On y trouve la seule forme verbale « Pas op ! », impératif, ou « OPgepast », participe passé provenant de l’infinitif « OPpassen», verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent : « ik pas op ») se terminant par la consonne « S », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Quand « OPpassen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEpast ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 23 1912-1918 - Rajouté le 18/02/2021

Description : Ontdek, in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Lode Opdebeek (1869-1930 ; Antwerpen, zonder jaartal) een pentekening (in 1912) voor een boek door J. A. VESTERS (1844-1881), De erfgename van Duivenvoorde : historisch verhaal uit den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
Deze illustratie werd minstens uitgegeven in volgende werken :
De schoone historie van Genoveva van Brabant van Jan VERRIEST (zevende druk, 172 hoofdstukken, 52 afleveringen, 827 bladzijden) :
https://www.dbnl.org/arch/verr019scho01_01/pag/verr019scho01_01.pdf
Nummer 25 (9ème année, 26 avril 1879) van het tijdschrift L'Illustration européenne via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790712.pdf

Nom : ETRUSKEN ITALIE VOOR ROMEINSE TIJD GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 18/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « Italië vóór de Romeinse tijd », op bladzijden 32-33 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BESPIED VTT BESPIEDEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/02/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (Robert en Bertrand) keren huiswaarts maar bemerken niet dat zij (door iemand) bespied worden » (« Ils retournent vers leur maison mais ne remarquent pas qu’ils sont épiés »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc la forme verbale « BEspied », participe passé provenant de l’infinitif « BEspieden », qui NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Le participe passé « BEspied » est identique à la première personne de l’indicatif présent (radical se terminant déjà par un D) et fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« door iemand »), à la fin de la phrase subordonnée (introduite par « DAT »). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Cette phrase est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 22 1912-1918 - Rajouté le 17/02/2021

Description : Ontdek, in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Lode Opdebeek (1869-1930 ; Antwerpen, zonder jaartal) een pentekening (in 1912) voor een boek door J. A. VESTERS (1844-1881), De erfgename van Duivenvoorde : historisch verhaal uit den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
Deze illustratie werd minstens uitgegeven in volgende werken :
De schoone historie van Genoveva van Brabant van Jan VERRIEST (zevende druk, 172 hoofdstukken, 52 afleveringen, 827 bladzijden) :
https://www.dbnl.org/arch/verr019scho01_01/pag/verr019scho01_01.pdf
Nummer 36 (9ème année, 26 juillet 1879) van het tijdschrift L'Illustration européenne via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790712.pdf

Nom : VERSPERD OVT VERSPERREN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De grondverzakking heeft de toegang totaal versperd » (« L’effondrement de terrain a totalement obstrué l’accès => le passage »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve donc la forme verbale « versperd », participe passé provenant de l’infinitif « VERsperren », considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), qui NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et qui NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik versper ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
(pas de préfixe « GE ») + « VERSPER » + « D » = « VERSPERD ».
Le participe passé « versperd » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« de toegang » et « totaal »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 21 1912-1918 - Rajouté le 16/02/2021

Description : Ontdek, in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Lode Opdebeek (1869-1930 ; Antwerpen, zonder jaartal) een pentekening (in 1912) voor een boek door J. A. VESTERS (1844-1881), De erfgename van Duivenvoorde : historisch verhaal uit den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
Deze illustratie werd minstens uitgegeven in volgende werken :
De schoone historie van Genoveva van Brabant van Jan VERRIEST (zevende druk, 172 hoofdstukken, 52 afleveringen, 827 bladzijden) :
https://www.dbnl.org/arch/verr019scho01_01/pag/verr019scho01_01.pdf
Nummer 38 (9ème année, 26 juillet 1879) uit het tijdschrift de L'Illustration européenne :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790726.pdf

Nom : JUUL GRIETENS VAN REUZEN EN MENSCHEN 03 1924 STAN VAN OFFEL - Rajouté le 16/02/2021

Description : U vindt in bijlage het derde verhaal van Juul GRIETENS uit zijn boek Van Reuzen en Menschen (6 verhalen, met penteekeningen van Stan van Offel ; Antwerpen, L. Opdebeek ; z. j. = 1924, 111 bladzijden 28 x 18,5 cm) : “Kempische Humoreske” (bladzijden 37-48).

Nom : DEED OVT DOEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Wat deed zij hier ? » (« Que faisait-elle ici ? »).
On y trouve la forme verbale « DEED », O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « DOEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 20 1912-1918 - Rajouté le 15/02/2021

Description : Ontdek, in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Lode Opdebeek (1869-1930 ; Antwerpen, zonder jaartal) een pentekening (in 1912) voor een boek door J. A. VESTERS (1844-1881), De erfgename van Duivenvoorde : historisch verhaal uit den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
Deze illustratie werd minstens uitgegeven in volgende werken :
De schoone historie van Genoveva van Brabant van Jan VERRIEST (zevende druk, 172 hoofdstukken, 52 afleveringen, 827 bladzijden) :
https://www.dbnl.org/arch/verr019scho01_01/pag/verr019scho01_01.pdf
Nummer 22 (9ème année, 5 avril 1879) uit het tijdschrift L'Illustration européenne :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%2018790405.pdf

Nom : BESCHAVING IN HET HART VAN EUROPA GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 15/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « beschaving in het hart van Europa », op bladzijden 24-25 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KWAM OVT KOMEN 2 ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/02/2021

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als we de geheime gang volgen kunnen we (gemakkelijker) uitmaken waar Agatha vandaan kwam » (« Si nous suivons le couloir secret, nous pouvons déterminer d’où Agatha venait »).
On y trouve notamment la forme verbale « KWAM », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « KOMEN ».
Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
N’oubliez pas que, dans une phrase subordonnée, la forme verbale (ici «kwam») n’est plus à côté de son sujet (ici « Agatha ») et fait l’objet d’un REJET derrière le complément (ici « vandaan »). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS HEKS VAN AALST KINDERBIBLIOTHEEK 255 JAN MARCHAU - Rajouté le 14/02/2021

Description : “De heks van Aalst” was aflevering 255 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Die heruitgave verscheen in “Jeugdomnibus”, samen met vijf andere boekjes uit de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”. In 1983 werd het door Jan MARCHAU bewerkt, herschreven en in nieuwe spelling voor uitgeverij HELIOS omgezet.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : KUNNEN REJET UITMAKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/02/2021

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als we de geheime gang volgen kunnen we (gemakkelijker) uitmaken waar Agatha vandaan kwam » (« Si nous suivons le couloir secret, nous pouvons déterminer d’où Agatha venait »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre infinitif (« uitmaken ») derrière le complément éventuel (« gemakkelijker »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par l’équivalent d’un complément (la phrase « Als we de geheime gang volgen » joue ce rôle), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « kunnen ».
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE», l’infinitif « MOGEN » :
« … mogen we uitmaken. »

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0254 - Rajouté le 13/02/2021

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 254. “De geheimzinnige voerman”, aflevering 254 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1927 (19270529 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ALEXANDER DE GROTE GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 13/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « Alexander de Grote », op bladzijden 30-31 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : DOUBLE INFINITIF VTT HEBBEN KUNNEN VERSCHALKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die politieman hebben we (gemakkelijk) kunnen verschalken » (« Nous avons pu duper ce policier »).
La phrase est, en fait, au passé composé et la forme verbale de « KUNNEN » aurait dû être au participe passé mais on a ici affaire à ce que l’on appelle le « double infinitif », solution intéressante pour éviter les « temps primitifs » quand on ne les maîtrise pas.
Les deux infinitifs font l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« gemakkelijk »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Die politieman »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « hebben».
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE», l’infinitif « MOGEN » :
« Die politieman hebben we (gemakkelijk) mogen verschalken. »

Nom : OMHEIND VTT OMHEINEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/02/2021

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Terug in Brussel stellen de vagebonden vast dat de kuil omheind is » (« De retour à Bruxelles, les vagabonds constatent que la fosse est entouré par une clôture »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « OMheind », participe passé provenant de l’infinitif « OMheinen » (qui N’est PAS un verbe dit à « particule séparable »). Ce verbe est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik omhein ») se terminant par la consonne « N », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés.
Quand « OMheinen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela n’entraîne PAS en néerlandais une séparation de la particule « OM » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) NE s’intercalant (exceptionnellement) PAS entre eux => « omheind ».

Nom : GRIEKENLAND BAKERMAT WESTELIJKE WERELD GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 11/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « de bakermat van de westelijke wereld », op bladzijden 28-29 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : STELLEN VAST OTT VASTSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Terug in Brussel stellen de vagebonden (daar) vast ... » (« De retour à Bruxelles, les vagabonds constatent que … »).
On y trouve la forme verbale « stellen … VAST », provenant de l’infinitif « VASTstellen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « STELLEN ».
Quand « VASTstellen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « VAST » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« daar »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Terug in Brussel »), cela engendre une INVERSION : le sujet « de vagebonden » passe derrière le verbe « stellen ».

Nom : KWAM TERECHT TERECHTKWAM OVT TERECHTKOMEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/02/2021

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Keer (naar het Vossenplein) terug en zoek (in het Vossenplein) uit hoe en waarom zij daar terecht kwam » (« Retourne à la place du Jeu de Balle et cherche comment et pourquoi elle aboutit / a abouti là »).
On y trouve la forme verbale « kwam … terecht », O.V.T. (ou prétérit) provenant du verbe « TERECHTkomen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « TERECHTkomen » est conjugué, cela entraîne normalement en néerlandais une séparation de la particule « TERECHT » de son infinitif proprement dit et son REJET, derrière le complément (« daar »), à la fin de la phrase, ce que l’on aurait pu mieux voir dans la variante suivante : « zij kwam daar terecht ». Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
N’oubliez pas que, dans une phrase subordonnée néerlandaise (introduite ici par « hoe en waarom »), la forme verbale (ici « kwam ») n’est plus à côté de son sujet (ici « zij »).

Nom : JUUL GRIETENS VAN REUZEN EN MENSCHEN 02 1924 STAN VAN OFFEL - Rajouté le 09/02/2021

Description : U vindt in bijlage het tweede verhaal van Juul GRIETENS uit zijn boek Van Reuzen en Menschen (6 verhalen, met penteekeningen van Stan van Offel ; Antwerpen, L. Opdebeek ; z. j. = 1924, 111 bladzijden 28 x 18,5 cm) : “De Schat” (bladzijden 21-35).

Nom : ZOEK UIT IMPERATIF UITZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zoek (in het Vossenplein) uit ! » (« Cherche sur la place du Jeu de balle ! »).
On y trouve la forme verbale « zoek … UIT », provenant de l’infinitif « UITzoeken », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « ZOEKEN ».
Quand « UITzoeken » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« in het Vossenplein »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KRETA POORT DRIE WERELDDELEN GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 08/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « de poort der drie werelddelen », op bladzijden 26-27 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KEER TERUG IMPERATIF TERUGKEREN ROBERT EN BERTRAND 33 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/02/2021

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Keer (naar het Vossenplein) terug ! » (« Retourne à la place du Jeu de balle ! »).
On y trouve la forme verbale « keer … TERUG », provenant de l’infinitif « TERUGkeren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KEREN ».
Quand « TERUGkeren » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERUG » de son infinitif proprement dit, la particule faisant l’objet d’un REJET derrière le complément éventuel (« naar het Vossenplein »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : EERSTE REUSACHTIGE PERZISCHE RIJK GLOBERAMA MENS WERELD VROEGER NU - Rajouté le 07/02/2021

Description : Ontdek in bijlage « het eerste reusachtige rijk » (Perzisch rijk), op bladzijden 22-23 van « Mens en wereld, vroeger en nu » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Mens en wereld, vroeger en nu » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=MENS%20EN%20WERELD%20VROEGER%20EN%20NU%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ABRAHAM HANS GEHEIMZINNIGE VOERMAN KINDERBIBLIOTHEEK 254 - Rajouté le 07/02/2021

Description : In bijlage vindt U “De geheimzinnige voerman”, aflevering 254 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Frans RAGER geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Index Ides Et Autres

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Gimenez

Crédits