IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 17 1912-1918 - Rajouté le 05/11/2020

Description : Ontdek, in aflevering 10 (vierde uitgave), op bladzijde 289 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (de heks Mirna) ofwel van Emiel WALRAVENS ofwel van Edmond VAN OFFEL.

Nom : LEG AF OTT AFLEGGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Vóór jullie alarm kunnen slaan, leg ik mijn vermomming af » (« Avant que vous ne puissiez donner l’alerte, j’ôte mon déguisement »).
On y trouve notamment la forme verbale « leg … AF », provenant de l’infinitif « AFleggen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LEGGEN ».
Quand « AFleggen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« mijn vermomming »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée («Vóór jullie alarm kunnen slaan »), jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « leg ».

Nom : NL SPELLING IS BELANGRIJK - Rajouté le 04/11/2020

Description : Waarom is spelling zo belangrijk?
Waarom moet je leren spellen? Als een ander weet wat je bedoelt, is het toch ook goed? Als dat zo was, zou het een puinhoop worden in Nederland. Iedereen zou dan een eigen idee bij een woord hebben, waardoor er niet echt een taal meer over is. Spelling is vooral belangrijk om elkaar goed te kunnen begrijpen. Je leert spellen al vanaf de basisschool, omdat dit voor de toekomst belangrijk is. Als je bij een bedrijf wilt werken, moet je een sollicitatiebrief kunnen spellen. Daar mag geen fout in voorkomen, net als bij een boek of krant.
Bij spelling gaat het om regels die we samen hebben afgesproken. Jij vindt een kleine fout misschien niet zo erg, maar iemand die naar jouw werk kijkt wel. Het is zelfs zo dat mensen die slecht spellen moeilijker een baan vinden. Gelukkig valt daar wel iets aan te doen: spelling oefenen. Raadpleeg website https://spelling.nl/

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 16 1912-1918 - Rajouté le 04/11/2020

Description : Ontdek, in aflevering 9 (vierde uitgave), op bladzijde 273 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Edward PELLENS.

Nom : LAADBRUGGEN LOPENDE BAND GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 04/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Laadbruggen en lopende band », op bladzijden 116-117 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WEGKOMEN PARTICULE SEPARABLE ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Denk je werkelijk zo gemakkelijk weg te komen ? » (« Penses-tu vraiment à t’en aller si facilement ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « weg … komen », provenant de l’infinitif « WEGkomen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « WEGkomen » est « conjugué », cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « WEG » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « WEG », composante du verbe, pourrait, dans une variante, faire l’objet d’un REJET, derrière le complément (« zo gemakkelijk »), à la fin de la phrase : « Je komt zo gemakkelijk niet weg ».
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : Lode OPDEBEEK JEF MENNEKENS BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 03/11/2020

Description : U vindt « Jef MENNEKENS » (1877-1943 ; op bladzijden 223-229) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel)
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : SLINGERT AF OTT AFSLINGEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « hij (Mudfinger) slingert hem (Joeki) van zich af » (« il le balance d’un revers de main => il se débarrasse de lui »).
On y trouve notamment la forme verbale « slingert … AF », provenant de l’infinitif « AFslingeren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « SLINGEREN ».
Quand « AFslingeren » est conjugué, cela entraîne habituellement en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« hem » et « van zich »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS SLECHTE KAMARAAD KINDERBIBLIOTHEEK 229 - Rajouté le 02/11/2020

Description : In bijlage vindt U “Een slechte kamaraad”, aflevering 229 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie van Otto Geerling op bladzijde 25.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ENERGIE OP SPOREN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 02/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Energie op sporen », op bladzijden 114-115 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : NEERGESLAGEN VTT NEERSLAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Bertrand) wordt prompt neergeslagen » (« Il est promptement assommé »).
On y trouve la forme verbale « NEERgeslagen », participe passé provenant de l’infinitif « NEERslaan », lui-même construit sur l’infinitif « SLAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « NEERgeslagen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé (ici à la voix passive, avec WORDEN), cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NEER » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « neerGEslagen ».
Il y a REJET de la forme verbale du participe passé « NEERgeslagen » à la fin de la phrase, derrière le complément (« prompt »). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 15 1912-1918 - Rajouté le 01/11/2020

Description : Ontdek, in aflevering 9 (vierde uitgave), op bladzijde 257 van De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Emiel WALRAVENS

Nom : KLEMT VAST VASTKLEMT OTT VASTKLEMMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « … waarop hij (Joeki) zich aan zijn arm vastklemt » (« sur quoi il s’agrippe à son bras »).
Si on ne s’était pas trouvé dans une phrase subordonnée (introduite par « WAAROP »), on aurait notamment eu droit à la forme verbale « klemt … VAST », provenant de l’infinitif « VASTklemmen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KLEMMEN ». On aurait en effet pu avoir la variante suivante : « hij klemt zich aan zijn arm vast »
Quand « VASTklemmen » est conjugué, cela entraîne habituellement en néerlandais une séparation de la particule « VAST » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « VAST », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« aan zijn arm »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que, dans une phrase subordonnée néerlandaise, la forme verbale ne se trouve plus à côté de son sujet (ici « hij »).

Nom : BEELDEN FAMILIE werken Abraham HANS 01 – IMAGES FAMILLE oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 31/10/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen over het leven in de familie in werken van Abraham HANS (1882-1939) / Il y a de belles illustrations sur la vie en famille dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Vrouw Kroo was haar jongste kind aan het wasschen” (Madame Kroo lavait son plus jeune enfant), op bladzijde 161, aflevering 6, van Abraham HANS’ Het geheim van den rechter, 3 juli 1938.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0228 - Rajouté le 31/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 228. “Moeder gered”, aflevering 228 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1926 (19261128 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : STOOM EN VERVOER GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 31/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Stoom en vervoer », op bladzijden 112-113 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VALT UIT OTT UITVALLEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Bertrand) valt (de kolonel) uit » (« Il se précipite sur / attaque le colonel »).
On y trouve notamment la forme verbale « valt … UIT », provenant de l’infinitif « UITvallen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « VALLEN ».
Quand « UITvallen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « UIT », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« de kolonel »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LAAT REJET GAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik laat je niet gaan » (« Je ne te laisse pas t’en aller »).
On y trouve notamment la forme verbale « LAAT » qui (à l’IMPERATIF joue le rôle d’un auxiliaire « de mode » et exige le REJET du verbe) et « GAAN », derrière le complément
(« je »), à la fin de certaines phrases. Voir phénomène du REJET, entre autres, à l’impératif:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VERVOERMIDDELEN DOOR EEUWEN HEEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 29/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Vervoermiddelen door de eeuwen heen », op bladzijden 110-111 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZOUDEN REJET TOEGESLAGEN VTT TOESLAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « ik zou al vroeger (hebben) toeGEslagen hebben » (« j’aurais déjà frappé plus tôt »).
On y trouve la forme verbale « toeGEslagen », participe passé provenant de l’infinitif « TOEslaan », lui-même construit sur l’infinitif « SLAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « TOEslaan » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « tot ») de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « toeGEslagen ».
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ». Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« toeGEslagen hebben »), à la fin de la phrase, derrière les compléments (« al » et « vroeger »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KON OVT KUNNEN REJET NEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « … zodat ik, degelijk vermomd, mijn intrek in het Grand Hotel kon nemen » (« … de sorte que, soigneusement déguisé, je pus faire ma rentrée au Grand Hotel »).
L’auxiliaire de mode de la CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN » et un O.V.T. (ou prétérit) « KON » (PLURIEL irrégulier « KONDEN »). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige normalement le REJET de l’autre forme verbale (ici « nemen »), derrière les compléments (« mijn intrek » et « in het Grand Hotel »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Le verbe « KUNNEN » fait l’objet (au seul prétérit ou O.V.T.) des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans Ia mesure où nous nous trouvons dans une phrase subordonnée (introduite par « ZODAT »), le verbe « kon » n’est plus à côté de son sujet « ik ».

Nom : Lode OPDEBEEK FRANS COECKELBERGS BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 27/10/2020

Description : U vindt « Frans COECKELBERGS – de briefdrager-folklorist » (op bladzijden 41-55) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel)
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WETENSCHAP EN BEWAREN VAN VOEDSEL GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 27/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Wetenschap en het bewaren van voedsel », op bladzijden 108-109 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERMOMD VTT VERMOMMEN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « … zodat ik, degelijk vermomd, mijn intrek in het Grand Hotel kon nemen » (« … de sorte que, soigneusement déguisé, je pus faire ma rentrée au Grand Hotel »).
On trouve, dans cette phrase subordonnée (introduite par « ZODAT »), la forme verbale « vermomd », participe passé (utilisé ici comme adjectif), provenant de l’infinitif « VERMOMMEN ». Ce verbe « VERMOMMEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « vermom ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence par le préfixe « VER » (c’est aussi le cas pour les verbes commençant par les préfixes BE-, ER-, GE,- HER- et ONT-) : (GE) + « VERMOM » + « D » = « VERMOMD ».

Nom : ABRAHAM HANS MOEDER GERED KINDERBIBLIOTHEEK 228 - Rajouté le 26/10/2020

Description : In bijlage vindt U “Moeder gered”, aflevering 228 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto van kaarsjesprocessie te Scherpenheuvel) op bladzijde 30.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Anneke Broeckaert geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : SPEELDE OVT SPELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Sis) speelde voor spook » (« Il joua au fantôme »).
Ce verbe « SPELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik speel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « SPEEL » + « DE » = « SPEELDE ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0227 - Rajouté le 25/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 227. “Verdreven uit zijn land”, aflevering 227 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1926 (19261121 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0226 - Rajouté le 25/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 226. “De lotgevallen van den wildstrooper”, aflevering 226 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1926 (19261114 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : VERPAKT VOEDSEL GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 25/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Verpakt voedsel », op bladzijden 106-107 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERBORG OVT VERBERGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Sis) verborg mij » (« Il me cacha »).
On y trouve la forme verbale « verborg », O.V.T. (ou prétérit) qui provient de l’infinitif « VERBERGEN » faisant l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : BEWAREN VAN VOEDSEL GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 24/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Het bewaren van voedsel », op bladzijden 104-105 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KWAM AAN AANKWAM OVT AANKOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar nog vóór zij (de lady) (in het hotel) aankwam, moest ik op de vlucht » (« Mais avant même que la lady n’arrive, je dus prendre la fuite »).
On y trouve la forme verbale « aankwam …», qui provient de l’infinitif « AANKOMEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « KOMEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Si nous n’avions pas été dans une phrase subordonnée, on aurait dû avoir « kwam … aan » car, lorsque « AANKOMEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « AAN », derrière le complément (« in het hotel »), à la fin de la phrase comme dans la variante suivante : « zij kwam in het hotel aan ». Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LIET OVT LATEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De timmerman liet zich omkopen om het karweitje van het luik op te knappen … (« Le menuisier se laissa corrompre pour exécuter la tâche du panneau »).
On y trouve notamment la forme verbale « LIET » (O.V.T. ou « prétérit »), provenant de l’infinitif « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici «het karweitje van het luik ») et la « particule séparable » « OP » (du verbe « OPknappen »), s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « knappen ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 14 1912-1918 - Rajouté le 22/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 8 (vierde uitgave), op bladzijde 241 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening vermoedelijk van Edward PELLENS.

Nom : ZOU REJET BETREKKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/10/2020

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Lang vóór zij (lady Shirehamp) Engeland verliet, wist ik (…) welke kamer zij zou betrekken »
(« Bien avant qu’elle quitte l’Angleterre, je savais quelle chambre elle occuperait »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« betrekken », à la fin de la phrase, derrière le complément (« welke kamer »), et donc à l’INFINITIF, ce que l’on aurait mieux vu dans la phrase suivante : « zij zou een kamer betrekken ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : DRANKEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 21/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Dranken », op bladzijden 102-103 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBOEKT VTT BOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/10/2020

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Lang vóór zij (lady Shirehamp) Engeland verliet, wist ik in welk hotel zij een kamer (had) geboekt had» (« Bien avant qu’elle quitte l’Angleterre, je savais dans quel hôtel elle avait réservé une chambre »).
On y trouve la forme verbale « geboekt », participe passé provenant de l’infinitif « BOEKEN ». Ce verbe « BOEKEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») mais il fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik boek ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « T » minoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « BOEK » + « T » = « GEBOEKT ».
Dans la variante suivante de la phrase, on aurait mieux vu que le participe passé fait l’objet d’un REJET après le(s) complément(s) : « zij had in een hotel een kamer geboekt ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « HAD », à l’O.V.T. ou prétérit, provenant de l’infinitif « HEBBEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : Lode OPDEBEEK EDMOND VAN OFFEL BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 20/10/2020

Description : U vindt « Edmond VAN OFFEL » (op bladzijden 213-221) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel) via link :
Het werk werd dankzij Jean VIS (uit Molenbeek) bewaard.
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WIST OVT WETEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Lang vóór zij (lady Shirehamp) Engeland verliet, wist ik … » (« Bien avant qu’elle quitte l’Angleterre, je savais … »).
On y trouve notamment la forme verbale « WIST » (O.V.T. ou « prétérit »), provenant de l’infinitif « WETEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase subordonnée (« Lang vóór zij Engeland verliet ») jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « wist ». On aurait pu avoir la variante suivante : « ik wist lang vóór zij Engeland verliet … ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 13 1912-1918 - Rajouté le 19/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 8 (vierde uitgave), op bladzijde 225 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (“De graaf van Loon neemt afscheid van zijn echtgenoote Maria”) vermoedelijk van Emiel WALRAVENS.
Deze illustratie lijkt op zijn kaftillustratie voor Hilperic en Fredegonde van Lodewijk JANSSENS.

Nom : VLEES EN VIS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 19/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Vlees en vis », op bladzijden 100-101 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERLIET VTT VERLATEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Lang vóór zij (lady Shirehamp) Engeland verliet … (« Bien avant qu’elle quitte l’Angleterre … »).
On y trouve notamment la forme verbale « VERLIET » (O.V.T. ou « prétérit »), provenant de l’infinitif « VERLATEN », lui-même construit sur « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS LOTGEVALLEN WILDSTROOPER KINDERBIBLIOTHEEK 226 - Rajouté le 18/10/2020

Description : In bijlage vindt U “De lotgevallen van den wildstrooper”, aflevering 226 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : MOEST REJET UITSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Alleen moest ik mijn opzet uitstellen » (« Je devais seulement postposer mon projet »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN » (donnant MOEST au prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« vluchten »), derrière le complément éventuel (« uit de schuur »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Alleen »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « moest ». On aurait pu avoir la variante suivante : « ik moest alleen mijn opzet uitstellen ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0225 - Rajouté le 17/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 225.“Het dolend melkmeisje”, aflevering 225 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1926 (19261107 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : TARWE RIJST MANIOK GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 17/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Tarwe, rijst en maniok », op bladzijden 98-99 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZAL ZULLEN REJET STAAN KOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het zal jullie duur te staan komen » (« Cela va vous coûter cher »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre ou des autres forme(s) verbale(s) (ici « staan » et « komen »), derrière le(s) complément(s) (ici « jullie » et « duur »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez l’expression « duur te staan komen » = « payer cher »).

Nom : UITGEKIEND VTT UITKIENEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat hebben jullie fijn uitgekiend » (« Cela, vous l’avez superbement imaginé => élucidé »).
On y trouve la forme verbale « uitgekiend », participe passé provenant de l’infinitif « UITkienen », lui-même construit sur l’infinitif « KIENEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « N », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Quand « UITkienen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEkiend ».
Il y a REJET de la forme verbale « uitGEkiend » derrière le complément (« fijn ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « jullie » passe derrière le verbe « hebben ».

Nom : VOEDSEL MENS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 15/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Voedsel voor de mens », op bladzijden 96-97 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BEWAARDE OVT BEWAREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het luik geeft toegang tot de kast waar de dame het halssnoer bewaarde » (« Le panneau donne accès à l’armoire où la dame conservait le collier »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « WAAR »), la forme verbale « bewaarde », O.V.T. ou prétérit provenant de l’infinitif « BEWAREN ». Ce verbe « BEWAREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « bewaar ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du singulier de l’O.V.T. ou prétérit :
« BEWAAR » + « DE » = « BEWAARDE ».
Notez l’expression « toegang geven tot » = « donne accès à »).

Nom : BEDOELDE OVT BEDOELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat bedoelde hij (Sis) dus » (« C’est cela qu’il voulait dire »).
On y trouve la forme verbale « bedoelde », O.V.T. ou prétérit provenant de l’infinitif « BEDOELEN ». Ce verbe « BEDOELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « bedoel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du singulier de l’ O.V.T. ou prétérit :
« BEDOEL » + « DE » = « BEDOELDE ».
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « bedoelde ».

Nom : 140 CHROMOLITHOGRAPHIES NEERLANDAISES SIECLE 19 HOFDIJK TRAP ONS VOORGESLACHT LIENS INTERNET LINKS - Rajouté le 13/10/2020

Description : Bernard GOORDEN ; « 140 chromolithographies néerlandaises du dix-neuvième siècle / Bijdrage tot een herontdekking van de Nederlandse steendruk en chromolithografie in de negentiende eeuw in Ons voorgeslacht van Willem Jacobszoon HOFDIJK (1816-1888) met steendrukken van Pieter Willem Marinus TRAP (1821-1905) ». LIENS INTERNET

Nom : Lode OPDEBEEK JEF DENIJN DENYN BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 13/10/2020

Description : U vindt « Jef DENIJN » of Jef DENYN (op bladzijden 327-334) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel) via link :
Het werk werd dankzij Jean VIS (uit Molenbeek) bewaard.
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LANDONTGINNING LANDAANWINNING GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 13/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Landontginning en landaanwinning », op bladzijden 94-95 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZOCHTEN OVT ZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar zochten we naar ! » (« C’est ce que nous recherchions ! »).
On y trouve notamment « ZOCHTEN », O.V.T. (ou « prétérit ») du verbe « ZOEKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Daar », partie de l’adverbe pronominal « Daarnaar »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « zochten ».
« Daarnaar » provient de « naar DAT ».
On aurait pu avoir la variante suivante de la phrase :
« We zochten daarnaar ! »

Nom : ABRAHAM HANS DOLEND MELKMEISJE KINDERBIBLIOTHEEK 225 - Rajouté le 12/10/2020

Description : In bijlage vindt U “Het dolend melkmeisje”, aflevering 225 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn ook twee andere verhaaltjes : “Een flinke knaap” (op bladzijden 12-27) en “Een gevaarlijke klimpartij” (door A. S. REULE ; op bladzijden 27-32).
Illustratie op bladzijde 16.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Lea Aspelagh geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : WAREN OVT ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zijn papieren waren trouwens ook in orde » (« Ses papiers étaient par ailleurs également en règle »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « WAREN » (pluriel irrégulier de « WAS »), O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : IRRIGATIE GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 11/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Irrigatie », op bladzijden 92-93 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BETROKKEN VTT BETREKKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als hij hierbij (was) betrokken was, zou hij al lang de plaats (hebben) gepoetst hebben » (« S’il avait été impliqué, il aurait depuis longtemps nettoyé la place => débarrassé le plancher »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. On trouve donc la forme verbale « BEtrokken », participe passé provenant de l’infinitif « BEtrekken », lui-même construit sur l’infinitif « TREKKEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « BEtrokken » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« al lang » et « de plaats »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « zou ». On aurait pu avoir la variante suivante :
« hij zou al lang de plaats hebben gepoetst ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0224 - Rajouté le 10/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 224.“De wildeman”, aflevering 224 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1926 (19261031 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : KUNNEN REJET SPREKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Kunnen wij kolonel Schwarz spreken ? » (« Pouvons-nous parler au colonel ?... »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« spreken »), derrière le complément (« kolonel Schwarz »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait plutôt dû avoir « MOGEN », l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mogen wij kolonel Schwarz spreken ? ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 12 1912-1918 - Rajouté le 09/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 6 (vierde uitgave), op bladzijde 161 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “Dirk van Rijnland” of “Thierri de Rhintal”) ofwel van Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL ofwel van Emiel WALRAVENS.

Nom : LANDBOUWTECHNIEKEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 09/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Landbouwtechnieken », op bladzijden 90-91 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZOUDEN REJET VRAGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zouden we het hem niet eens vragen ? » (« Ne le lui demanderions-nous pas ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« zijn ») à la fin de la phrase, derrière les compléments (ici « het », « hem » et « eens »), et donc à l’INFINITIF.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEZIEN VTT ZIEN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Misschien heeft die man iets gezien ? » (« Peut-être cet homme a-t-il vu quelque chose ? »)
On y trouve notamment la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (ici « iets »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Misschien »), cela engendre une INVERSION : le sujet « die man » passe derrière le verbe « heeft ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 11 1912-1918 - Rajouté le 08/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 5 (vierde uitgave), op bladzijde 145 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “Maria van Limburg en hare kinderen” of “Marie de Brabant et ses enfants”) ofwel van Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL ofwel van Emiel WALRAVENS.

Nom : VEETEELT EN ZUIVEL GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 07/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Veeteelt en zuivel », op bladzijden 88-89 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 10 1912-1918 - Rajouté le 07/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 5 (vierde uitgave), op bladzijde 129 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening naar een houtsnede van Gustave Doré (< “Le voeu”).

Nom : GEHOORD VTT HOREN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Misschien heeft die man iets gehoord ? » (« Peut-être cet homme a-t-il entendu quelque chose? »).
On y trouve la forme verbale « gehoord », participe passé provenant de l’infinitif « HOREN ». Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » « HOOR » + « D » = « GEHOORD ».
Quand « HOREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gehoord » derrière le complément (« iets ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Misschien »), cela engendre une INVERSION : le sujet « die man » passe derrière le verbe « heeft ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 09 1912-1918 - Rajouté le 06/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 4 (vierde uitgave), op bladzijde 113 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Gustave Doré, “Pieter de Kluizenaar predict den Kruistocht” (< “La bénédiction”).

Nom : Lode OPDEBEEK CONSTANT DE KINDER BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 06/10/2020

Description : U vindt in bijlage « Constant DE KINDER » (op bladzijden 323-325) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel)

Nom : CONTROLEERDE OVT CONTROLEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Nummer 17) controleerde de identiteit » (« Il contrôla l’identité »).
Ce verbe « CONTROLEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik controleer ») se terminant par la consonne « R », on trouvingera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit, aux 3 (trois) personnes du singulier :
« CONTROLEER » + « DE » = « CONTROLEERDE ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 08 1912-1918 - Rajouté le 05/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 4 (vierde uitgave), op bladzijde 97 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening vermoedelijk van Edward PELLENS.

Nom : TUNNELS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 05/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Tunnels », op bladzijden 86-87 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : DACHTEN OVT DENKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar dachten we ook al aan » (« Nous y avions déjà aussi pensé »).
On y trouve la forme verbale « DACHTEN », à l’O.V.T. ou prétérit, provenant de l’infinitif « DENKEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Daar », partie de l’adverbe pronominal « daarAAN »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « dachten ».
En ce qui concerne l’adverbe pronominal, on aurait donc pu avoir la variante suivante de la phrase :
« Daaraan dachten we ook al ».

Nom : ABRAHAM HANS WILDEMAN KINDERBIBLIOTHEEK 224 - Rajouté le 04/10/2020

Description : In bijlage vindt U “De wildeman”, aflevering 224 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een ander verhaaltje : “De wolf en de mensch” (naar GRIMM ; op bladzijden 30-32).
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door meneer of mevrouw Goyvaert geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HAD OVT HEBBEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (de lady) had de sleutel van de kast » (« Elle avait la clé de l’armoire »).
On y trouve la forme verbale « HAD », à l’O.V.T. ou prétérit, provenant de l’infinitif « HEBBEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : AUTOSNELWEGEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 03/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Autosnelwegen », op bladzijden 84-85 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WAS OVT ZIJN 7 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Hij (Nummer 17) was permanent in de kamer » (« ll était en permanence dans la pièce »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0223 - Rajouté le 02/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 223. “De rovers gestraft”, aflevering 223 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1926 (19261024 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 07 1912-1918 - Rajouté le 02/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 3 (vierde uitgave), op bladzijde 81 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening ofwel van Emiel WALRAVENS ofwel van Edmond VAN OFFEL.

Nom : ZOCHT DOOR DOORZOCHT OVT DOORZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Terwijl alles (in de kamer) (wordt) doorzocht wordt … » (« Pendant que tout est fouillé … »).
On y trouve notamment, dans une phrase subordonnée introduite par (« TERWIJL »), la forme verbale « doorZOCHT », ressemblant à l’O.V.T. (ou « prétérit ») mais il s’agit bien d’un participe passé provenant d’un verbe « doorZOEKEN » dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « ZOEKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Si l’on n’avait pas été dans une phrase subordonnée, on aurait pu avoir la variante suivante à l’O.V.T. (ou « prétérit ») :
« Ze zochten alles in de kamer door ». On y aurait vu que « door », se séparant de la forme verbale, fait l’objet d’un rejet à la fin de la phrase.
La phrase figurant dans la BD est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 06 1912-1918 - Rajouté le 01/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 3 (vierde uitgave), op bladzijde 65 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Edward PELLENS.

Nom : WEGENBOUW GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 01/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Wegenbouw », op bladzijden 82-83 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KOMEN BINNEN OTT BINNENKOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ongemerkt komen ze in de kamer binnen » (« Sans être remarqués, ils pénètrent dans la chambre »).
On y trouve la forme verbale « dringen … BINNEN », présent (ou O.T.T.) provenant du verbe « BINNENdringen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DRINGEN ».
Il y a REJET de la particule séparable « BINNEN », composante du verbe, derrière le complément (« in de kamer »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément («Ongemerkt»), cela engendre une INVERSION : le sujet « ze » passe derrière le verbe « komen ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 05 1912-1918 - Rajouté le 30/09/2020

Description : Ontdek, in aflevering 2 (vierde uitgave), op bladzijde 49 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening ofwel van Emiel WALRAVENS ofwel van Edmond VAN OFFEL.
Deze illustratie wordt ook uitgegeven in volgend werk, ttz in
Geneviève de Brabant van Xavier de Pontillac, op bladzijde 25.

Nom : ONGEMERKT VTT ONMERKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ongemerkt komen ze in de kamer binnen » (« Sans être remarqués, ils pénètrent dans la chambre »).
On y trouve la forme verbale « ongemerkt », utilisé comme adjectif épithète ; s’il avait existé, un infinitif « ONMERKEN », lui-même construit sur « MERKEN », aurait eu un tel participe passé provenant, comme la grande majorité des verbes néerlandais, de ceux qui NE font PAS l’objet des « temps primitifs » mais font partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Le préfixe « ON- » (« UN- » en anglais) n’est PAS une « particule séparable » (même s’il réagit comme « OP ») et constitue en fait le contraire de « gemerkt ».

Nom : RAAL ARTISTENLEED 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL INTERNET LINKS 15 HOOFDSTUKKEN - Rajouté le 29/09/2020

Description : Ontdek het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1918, 135 bladzijden), met talrijke pentekeningen van Stan VAN OFFEL (1885-1924)

Nom : HANGBRUGGEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 29/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Hangbruggen », op bladzijden 80-81 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : RAAL ARTISTENLEED 15 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 29/09/2020

Description : U vindt in bijlage het hoofdstuk 15 (« Jan Bart », op bladzijden 127-134) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk)

Nom : OPGEPAST VTT OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Opgepast ! » (« Fais attention ! »).
On y trouve la seule forme verbale « OPgepast », participe passé provenant de l’infinitif « OPpassen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « S », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Quand « OPpassen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEpast ».

Nom : WIL REJET DOORZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik wil de kamer doorzoeken » (« Je veux fouiller la chambre »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « doorzoeken ») derrière le complément (« de kamer »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS ROOVERS GESTRAFT KINDERBIBLIOTHEEK 223 - Rajouté le 27/09/2020

Description : In bijlage vindt U “De roovers gestraft”, aflevering 223 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : BRUGGENBOUW GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 27/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Bruggenbouw », op bladzijden 78-79 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBEURD VTT GEBEUREN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/09/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik vernam wat er (hier) (is) gebeurd is » (« J’ai appris ce qui s’est passé »).
On trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « wat »), la forme verbale « gebeurd », participe passé provenant de l’infinitif « GEBEUREN ». Ce verbe « GEBEUREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (si une première personne du présent avait existé, « gebeur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence déjà par « GE » (comme pour les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, ONT- et VER- ) :
(pas de préfixe « GE ») + « GEBEUR » + « D » = « GEBEURD ».
Quand « GEBEUREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gebeurd » derrière le complément éventuel (« hier ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 28 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 26/09/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Hij sloop naar het hoveniershuis” (il se faufila vers la maison du jardinier), op bladzijde 129, aflevering 5, van Abraham HANS’ De strandloopster ; Kontich, uitgave A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (1950 ?), 28 afleveringen, 870 bladzijden.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0222 - Rajouté le 26/09/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 222. “Het gestolen kind”, aflevering 222 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1926 (19261010 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : SPRAK OVT SPREKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik sprak met de loopjongen » (« J’ai parlé avec le groom »).
On y trouve la forme verbale « sprak », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « SPREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 04 1912-1918 - Rajouté le 25/09/2020

Description : Ontdek, in aflevering 2 (vierde uitgave), op bladzijde 33 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “Golo”) ofwel van Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL ofwel van Emiel WALRAVENS.

Nom : GROEI STEDEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 25/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « De groei van de steden », op bladzijden 76-77 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Morata

Crédits