IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp844-845 - Rajouté le 22/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 844-845, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : moeras, broek ; monster, staal ; muur, wand ; naam, benaming ; nadeel, schade, verlies ; nadenkend, peinzend, afgetrokken ; naderen, aankomen ; nadoen, naäpen, navolgen, nabootsen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GEBOORTE TECHNIEK GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 21/07/2020

Description : Ontdek in bijlage « De geboorte van de techniek », op bladzijden 10-11 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« Les conquêtes de la Science ») voor inhoudsopgave en index :
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : RAAL ARTISTENLEED 04 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 21/07/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 4 (« Een stumperd », op bladzijden 33-41) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk).
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBLEVEN VTT BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben hier altijd gebleven » (« Je suis toujours resté ici »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEBLEVEN », participe passé utilisé avec un passé composé, provenant de l’infinitif « BLIJVEN», qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il est à noter que ce participe passé « GEBLEVEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEBLEVEN » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« HIER » et « ALTIJD »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp842-843 - Rajouté le 21/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 842-843, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : misprijzen, afkeuren, laken, veroordelen ; misschien, wellicht, mogelijk ; modder, slijk, slib, bagger ; moe(de), vermoeid, afgemat ; moedig, dapper, stout, stoutmoedig, onbevreesd, onverschrokken, onversaagd.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GEDAAN VTT DOEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wie kan dit gedaan hebben ? » (« Qui peut avoir fait ceci ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEDAAN », participe passé provenant de l’infinitif « DOEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEDAAN » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« DIT »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« hebben »), derrière le complément (« dit»), à la fin de la phrase et à l’infinitif.

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp840-841 - Rajouté le 20/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 840-841, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : merken, bemerken, bespeuren, opmerken, waarnemen ; misleiden, bedriegen, bedotten, foppen ; mismaakt, misvormd, wanstaltig, wanschapen ; misnoegd, mistroostig, moedeloos, terneergeslagen, neerslachtig ; mispas, misstap.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS SPION VOOR ZIJN LAND KINDERBIBLIOTHEEK 209 - Rajouté le 19/07/2020

Description : In bijlage vindt U “Spion voor zijn land”, aflevering 209 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (van een zeilboot) op bladzijde 12.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GEWEEST VTT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wie is hier geweest ? » (« Qui a été ici = qui est venu ici ? »).
On y trouve la forme verbale « GEWEEST », participe passé provenant du même infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise. C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps … Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEWEEST » fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« HIER »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN fotos werken Abraham HANS 3 – PAYSAGES photos Abraham HANS - Rajouté le 18/07/2020

Description : Er zijn mooie foto’s van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles photos de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Klompenkappers in Waasland” (sculpteurs de sabots dans le Pays de Waas), in Abraham HANS; Martha’s liefde ; Kontich (?), B. H. Hans (?) ; z. d. (1927), bladzijde 49, aflevering 4.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0207 - Rajouté le 18/07/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 207. “De avonturen van David”, aflevering 207 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1926 (19260627 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ZAL ZULLEN REJET TONEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal het je tonen » (« Je vais te le montrer »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a, dans la phrase principale, REJET de l’autre forme verbale (« tonen ») à la fin de la phrase, derrière les compléments (« het » et « je »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp838-839 - Rajouté le 17/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 838-839, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : matigen, beteugelen ; medestander, voorstander, voorvechter ; meegaand, volgzaam, gedwee, gehoorzaam, inschikkelijk, toegeeflijk ; meerderjarig, mondig ; mensdom, mensheid ; mensenliefde, mensenmin, menslievendheid.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GEHAD VTT HEBBEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb het (= het halssnoer ») een uurtje geleden nog in handen gehad » (« Je l’ai encore eu dans les mains il y a une petite heure »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEHAD », participe passé provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Il faut aussi noter que ce participe passé se construit sur le SINGULIER du prétérit.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEHAD » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« het », « een uurtje geleden », « nog » et « in handen»), à la fin de la phrase. Voyez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BLEEF OVT BLIJVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Bleef hij (James) al die tijd op wacht ? » (« Resta-t-il tout ce temps de garde ? »).
On trouve donc ici notamment la forme verbale « BLEEF », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « BLIJVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp836-837 - Rajouté le 16/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 836-837, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : loon, huur ; luchthartig, lichtzinnig, lichtvaardig : maar, doch, edoch, echter, evenwel, intussen, nochtans, niettemin, toch ; macht, gezag ; machtiging, volmacht ; mals, murw ; matig, sober.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : WAREN OVT ZIJN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/07/2020

Description : Waren op speurtocht » (« Nous étions en jeu de piste => en mission de reconnaissance »).
On y trouve notamment la forme verbale « WAREN » (pluriel irrégulier de « WAS »), O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp834-835 - Rajouté le 15/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 834-835, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : lelijk, naar, akelig, vreselijk, verschrikkelijk, ijsellijk, gruwelijk, afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtelijk ; leger, bed ; leiden, geleiden ; levend, levendig ; liefkozen, flemen, flikflooien ; liegen, jokken ; lijdzaam, lijdelijk ; loon, belonging, bezoldiging.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : INHOUDSOPGAVE INDEX GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP 1960 KEURKOOP - Rajouté le 14/07/2020

Description : Ontdek in bijlage inhoudsopgave en index van « Het avontuur van mens en wetenschap / de techniek door de eeuwen heen » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.

Nom : RAAL ARTISTENLEED 03 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 14/07/2020

Description : U vindt hoofdstuk 3 (« De oud-vrederechter », op bladzijden 23-32) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk) in bijlage.
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEZIEN VTT ZIEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We hebben hem niet weer gezien » (« Nous ne l’avons pas revu »).
On y trouve notamment la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le(s) complément(s) (ici « hem » et « weer »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp832-833 - Rajouté le 14/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 832-833, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : landbouw, akkerbouw ; landbouwer, boer, landman ; langzamerhand, allengs, allengskens, gaandeweg, van lieverlede, zachtjes aan; lasteraar, eerrover ; laven, verkwikken ; lelijk, naar, akelig, vreselijk, verschrikkelijk, ijsellijk, gruwelijk, afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtelijk.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp830-831 - Rajouté le 13/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 830-831, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : kwaadspreken, lasteren ; kwant, snaak, guit, schalk, schelm ; lag, diep ; laken, berispen, gispen ; land, staat, rijk, gebied ; land, veld, akker ; landbouw, akkerbouw.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : MISDAAN VTT MISDOEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb echt niets misdaan » (« Je n’ai vraiment rien fait de mal »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. C’est aussi le cas du préfixe MIS-. On trouve ici la forme verbale « misdaan », participe passé provenant de l’infinitif « MISDOEN », lui-même construit sur « DOEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». (Il est à noter que ce participe passé de « DOEN » est normalement « GEdaan ».) Voir notre tableau au lien :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « misdaan » derrière les compléments (« echt » et « niets »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS AVONTUREN DAVID KINDERBIBLIOTHEEK 207 - Rajouté le 12/07/2020

Description : In bijlage vindt U “De avonturen van David”, aflevering 207 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto “Graaf Jansdijk te Knokke”) op bladzijde 4.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VERTROKKEN VTT VERTREKKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/07/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hou je ziek tot(dat) de lady (naar het buitenland) (is) vertrokken (is) » (« Tiens-toi malade => fais-toi porter malade jusqu’à ce que la lady soit partie »).
Rappelons tout d’abord que, au participe passé, les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, GE-, ONT- et VER-, NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici (dans la phrase subordonnée introduite par « TOTdat ») notamment la forme verbale « verTROKKEN », participe passé provenant de l’infinitif «verTREKKEN », lui-même construit sur « TREKKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Il est à noter que ce participe passé se construit sur le pluriel du prétérit (et est, ici, même identique) ou O.V.T. Voir notre tableau :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « verTROKKEN » derrière le complément éventuel (« naar het buitenland »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 21 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 11/07/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Het huisje van Baltus”, op bladzijde 897 van Abraham HANS’ Abraham De zwarte ridder ; Contich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (1929 ?).

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0206 - Rajouté le 11/07/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 206. “De dappere Elzie”, aflevering 206 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1926 (19260620 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0205 - Rajouté le 11/07/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 205. “De prins van kakao”, aflevering 205 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in juni 1926 (19260613 ? …) door Fons Van HOOF uitgegeven.

Nom : LEVENDE FOSSIELEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 11/07/2020

Description : Ontdek in bijlage « Levende fossielen », op bladzijden 186-187 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEWEIGERD VTT WEIGEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat heeft vader geweigerd » (« Cela, père l’a refusé »).
On y trouve la forme verbale « geweigerd », participe passé provenant de l’infinitif « WEIGEREN ». Ce verbe « WEIGEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « WEIGER » + « D » = « GEWEIGERD ».
Quand « WEIGEREN » est conjugué au passé composé, il y a normalement REJET de son participe passé « geweigerd » derrière le complément («dat») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « vader » passe derrière le verbe « heeft ». On aurait pu avoir la variante suivante : « vader heeft dat geweigerd ».

Nom : MOET REJET DOEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Wat moet je voor Mudfinger doen ? » (« Que dois-tu faire pour Mudfinger ? »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« doen »), derrière le complément (« voor Mudfinger »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp828-829 - Rajouté le 10/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 828-829, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : koper, afnemer, klant ; Koppel, paar ; kort, beknopt, bondig ; kostbaar, kostelijk ; kosten, onkosten ; krachtig, sterk ; kring, cirkel, krans ; kuip, tobbe ; kus, zoen ; fwaadspreken, lasteren.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : VERANDERLIJKHEID SOORTEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 09/07/2020

Description : Ontdek in bijlage « Veranderlijkheid der soorten » (Darwin), op bladzijden 184-185 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERMOEDDE VTT VERMOEDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat vermoedde ik al » (« Cela, je le supposais déjà »).
Le verbe « VERMOEDEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik vermoed ») se terminant déjà par la consonne « D », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit :
« VERMOED » + « DE » = « VERMOEDDE ».
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « vermoedde ». On aurait pu avoir la variante suivante :
« ik vermoedde dat al ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp826-827 - Rajouté le 09/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 826-827, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : klimmen, stijgen, rijzen ; klem, nadruk ; klok, bel, schel ; klomp, klont, kluit, homp ; knabbelen, knagen, kluiven ; knoien, broddelen ; koel, fris ; koper, afnemer, klant.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KREEG OVT KRIJGEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij kreeg geld om een fictief graf te graven » (« Il reçut de l’argent pour creuser une tombe fictive »).
On y trouve la forme verbale « KREEG », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « KRIJGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « IJ », donne une voyelle « E » (double, au singulier). Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément («een fictief graf ») s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « graven ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp824-825 - Rajouté le 08/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 824-825, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : kalmte, bedaardheid, bezadigdheid, gematigdheid ; kamertje, cel ; karig, schriel, gierig, vrekkig ; kibbelen, krakelen, kijven, twisten ; kinderlijk, kinderachtig, kinds ; kindsheid ; klimmen, klauteren, stijgen, rijzen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ERFELIJKHEID BIJ DE MENS GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 07/07/2020

Description : Ontdek in bijlage « De erfelijkheid bij de mens », op bladzijden 182-183 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : RAAL ARTISTENLEED 02 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 07/07/2020

Description : U vindt hoofdstuk 2 (« Zwarte Polleke », op bladzijden 13-22) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk) via link :
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : HAD OVT HEBBEN GERED VTT REDDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/07/2020

Description : La phrase subordonnée suivante est grammaticalement intéressante : « … nadat hij hem (had) gered had» (« … après qu’il l’ait sauvé »).
On trouve, dans cette phrase subordonnée (introduite par « NADAT »), la forme verbale « gered », participe passé provenant de l’infinitif « REDDEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (« ik red », première personne du présent ou O.T.T.) se terminant a fortiori déjà par la consonne « D », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Le participe passé « gered » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« hem ») à la fin de la phrase subordonnée. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « HAD », au prétérit (ce qui nous donne au phrase au plus-que-parfait), provenant de l’infinitif « HEBBEN » qui, lui, fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp822-823 - Rajouté le 07/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 822-823, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : inzien, begrijpen, bevroeden, doorgronden, doorzien ; jegens, tegen ; jeugd, jonkheid ; jong, jeugdig ; juist, nauwkeurig, stipt ; kalm, bedaard, rustig, bezadigd ; kalmte, bedaardheid, bezadigdheid, gematigdheid.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GEHOLPEN VTT HELPEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daarom heeft hij hem (Mudfinger) geholpen » (« C’est pourquoi il l’a aidé »).
On y trouve la forme verbale « GEHOLPEN », participe passé provenant de l’infinitif « HELPEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« hem »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Daarom »), cela engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « heeft ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp820-821 - Rajouté le 06/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 820-821, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : inboezemen, inblazen, imprenten, inscherpen ; inhalen, achterhalen, ; inkomen, inkomsten, rente ; inmiddels, middelerwijl, ondertussen, intussen ; intrekken, herroepen, afschaffen ; inzien, begrijpen, bevroeden, doorgronden, doorzien.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS DAPPERE ELZIE KINDERBIBLIOTHEEK 206 - Rajouté le 05/07/2020

Description : In bijlage vindt U “De dappere Elzie”, aflevering 206 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn ook twee andere verhaaltjes : “Een dappere jongen” (naar de Kindercourant ; op bladzijden 9-20) en “De overstrooming” van maart 1887 “van den Donau bij Weenen” (naar de Kindercourant ; op bladzijden 21-32).
Illustratie (portret van visser) op bladzijde 18.
De Kinder-Courant (“Lectuur voor de Nederlandsche jeugd” ; ‘s Gravenhage), een weekblad dat sinds 1852 bestond, was bestemd voor jongens en meisjes.
Deze tekst van Abraham HANS, in oude spelling, werd voor u door Jan Boschmans geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : RHESUS FACTOR GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 05/07/2020

Description : Ontdek in bijlage « De rhesusfactor », op bladzijden 180-181 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WILDE OVT WILLEN WEGKWAM OVT WEGKOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/07/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Vader wilde dat ik uit de miserie « WEGkwam » (« Père voulait que je sorte de la misère »).
On trouve, dans la phrase principale, WILDE (au prétérit ou O.V.T.) provenant de l’auxiliaire de mode de la VOLONTE », « WILLEN ».
« KWAM », dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), O.V.T. (ou « prétérit »), provient de l’infinitif « KOMEN ». Le verbe « KOMEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La forme verbale « WEGkwam » qui, dans un autre contexte, aurait été « kwam … WEG », prétérit provenant du verbe « WEGkomen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ». Quand « WEGkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « WEG » de son infinitif proprement dit et il y a normalement REJET de cette particule séparable «WEG» (rendant une notion d’éloignement), derrière le complément (« uit de miserie »), à la fin de la phrase : « ik kwam uit de miserie « WEG ». Pour le REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 20 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 04/07/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“De hut van Roos Sonk”, van J.G. (vermoedelijk Julien Godderis) op bladzijde 18 van Abraham HANS’ “Een angstige nacht”, aflevering 204 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0204 - Rajouté le 04/07/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 204. “Een angstige nacht”, aflevering 204 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1926 (19260606 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GESTOLEN VTT STELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb nooit meer gestolen » (« Je n’ai plus jamais volé »).
On y trouve la forme verbale « GESTOLEN », participe passé provenant de l’infinitif « STELEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« nooit meer »), à la fin de la phrase.. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : BEPALING GESLACHT GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 03/07/2020

Description : Ontdek in bijlage « Bepaling van het geslacht », op bladzijden 178-179 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEZETEN VTT ZITTEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je hebt in de gevangenis voor diefstal gezeten » (« Tu as été en prison pour vol »).
On y trouve la forme verbale « GEZETEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZITTEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« in de gevangenis » et « voor diefstal »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp818-819 - Rajouté le 03/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 818-819, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : hoorn, trompet, bazuin ; houden, nakomen, vervullen ; huid, vel ; huisraad, meubelen, inboedel ; hulp, bijstand, onderstand, ondersteuning ; huur, pacht ; idioot, krankzinning, waanzinnig, gek, zinneloos.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : STELDE IN OVT INSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik stelde een onderzoek in » (« Je menai / j’ai mené une enquête»).
Ce verbe « STELLEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik stel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « STEL » + « DE » = « STELDE ».
On trouve donc dans cette phrase la forme verbale « stelde … in », qui provient de l’infinitif « INSTELLEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « STELLEN ».
Lorsque « INSTELLEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « IN », derrière le complément (« een onderzoek »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp816-817 - Rajouté le 02/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 816-817, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : hoogmoedig, hovaardig, groots, trots, fier, ijdel, verwaand, laadunkend ; hoogte, heuvel, berg, geberte, bergketen ; hoon, smaad, spot, schimp ; hoop, massa, stapel ; hoorder, aanhoorder ; horen, luisteren ; horen, vernemen ; hoorn, trompet, bazuin.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : CHROMOSOMEN EN HUN BOUW GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 01/07/2020

Description : Ontdek in bijlage « Chromosomen en hun bouw », op bladzijden 176-177 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERDACHT VTT VERDENKEN GEVONDEN VTT VINDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/07/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat heb ik altijd verdacht gevonden » (« J’ai toujours trouvé cela suspect »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEVONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « VINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en «I», donne une voyelle « O » pour les temps du passé. Ce participe passé « GEVONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit ou O.V.T. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « GEVONDEN » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« altijd » et « verdacht »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve la forme verbale « verdacht », participe passé (construit sur le prétérit « dacht » et utilisé ici comme attribut) provenant du verbe «VERDENKEN», lui-même construit sur l’infinitif « DENKEN », qui fait également l’objet des « temps primitifs ».
La phrase commençant par un complément (« Nu »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « heb ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp814-815 - Rajouté le 01/07/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 814-815, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : hier, alhier ; hinder, letsel ; hoedanigheid, eigenschap ; hoede, bescherming ; hol, grot, spelunk ; hoog, verheven ; hoogmoedig, hovaardig, groots, trots, fier, ijdel, verwaand, laadunkend.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : RAAL ARTISTENLEED 01 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 30/06/2020

Description : U vindt in bijlage hoofdstuk 1 (« Artistenleed », op bladzijden 5-12) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk)

Nom : WOU WILDE OVT WILLEN REJET WINNEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « je wou = wilde op die manier mijn vertrouwen winnen » (« tu voulais de cette façon gagner ma confiance »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN » (donnant actuellement WILDE – tendant à remplacer la forme plus ancienne WOU – au singulier du prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « winnen ») derrière les compléments (« op die manier » et « mijn vertrouwen »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Dans la phrase subordonnée de l’image, la forme verbale « wou » n’est plus, comme d’habitude, à côté de son sujet « je ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp812-813 - Rajouté le 30/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 812-813, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : helder, klaar ; helder, schoon, zindelijk ; hellen, overhellen, overhangen, neigen ; helpen, bijspringen, bijstaan, ondersteunen ; herinnering, aandenken, gedachtenis, nagedachtenis ; hervormen, herscheppen ; hiel, hak.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : VAN WITTE EN ZWARTE MUIZEN GLOBERAMA LEVENSWONDER ESCO - Rajouté le 29/06/2020

Description : Ontdek in bijlage « Van witte en zwarte muizen (Gregor Mendel) », op bladzijden 174-175 van « Levenswonder » / Globerama, uitgegeven in 1959 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index daarvan via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie (« La vie et ses merveilles ») van inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : MOET REJET ZIJN 2 INVERSION ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Nu moet het uit zijn » (« Maintenant cela doit être terminé »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière le complément (« uit »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Nu »), cela engendre une INVERSION : le sujet « het » passe derrière le verbe « moet ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp810-811 - Rajouté le 29/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 810-811, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : hard, gestreng ; hardnekkig, verhard ; hartelijk, innig ; hartstocht, drift ; haven, rede ; hebben, bezitten ; heten, noemen ; heftig, onstuimig, wild ; helder, klaar.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS ANGSTIGE NACHT KINDERBIBLIOTHEEK 204 - Rajouté le 28/06/2020

Description : In bijlage vindt U “Een angstige nacht”, aflevering 204 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is ook een ander verhaaltje, “De molens”, op bladzijde 32.
Er is een prachtige illustratie (“De hut van Roos Sonk”, van J.G., vermoedelijk van Julien Godderis) op bladzijde 18.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door S. Legiers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HADDEN OVT HEBBEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « We hadden het hier samen gezellig kunnen (mogen) maken » (« Nous aurions pu faire en sorte que ce soit ici agréable ensemble => pour nous »).
On y trouve notamment la forme verbale « HADDEN », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « HEBBEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez la construction de la phrase : il y a REJET des formes verbales (kunnen maken), derrière les compléments (« het », « hier », «samen » et « gezellig ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : FOTOs LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 02 – PHOTOS PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 27/06/2020

Description : Er zijn mooie foto’s van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles photos de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“In de lage landen bij de zee” (dans les basses terres près de la mer), in Abraham HANS ; De vliegende Hollander ; z. p. (Kontich ?), z. u. (A. Hans-Van der Meulen ?) ; z. d. (1928 ?), bladzijde 321, aflevering 21.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0203 - Rajouté le 27/06/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 203. “De boeteling van Veurne”, aflevering 203 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1926 (19260530 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : BERG OP OTT OPBERGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik berg het (het halssnoer) nu weer op » (« Je le range maintenant à nouveau = je le remets à présent à sa place »).
On y trouve la forme verbale « berg … op », qui provient de l’infinitif « OPBERGEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « BERGEN ».
Lorsque « OPBERGEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « OP », derrière les compléments (« het », « nu » et « weer »), à la fin de la phrase. Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ZAL ZULLEN REJET DRAGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zal mijn halssnoer dragen » (« Je vais porter mon collier »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a, dans la phrase principale, REJET de l’autre forme verbale (« dragen ») à la fin de la phrase, derrière le complément (« mijn halssnoer »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp808-809 - Rajouté le 26/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 808-809, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : haat, wrok, vijandschap ; hakkelen, stamelen, stotteren ; hakken, kappen, houwen ; hals, nek ; handel, nering ; handelaar, koopman, grossier, winkelier, kramer, venter ; handig, behendig, vaardig, bedreven, ervaren.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : WIL REJET ZIEN INVERSION ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Eerst wil ik (mijn halsnoer bij mijn avondjurk) zien » (« D’abord je veux voir mon collier sur ma robe de soirée »).
L’auxiliaire de mode de la « VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zien »), derrière les compléments éventuels (« mijn halsnoer » et « bij mijn avondjurk »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Eerst »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « wil ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp806-807 - Rajouté le 25/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 806-807, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : graan, koren ; grap, aardigheid, poets ; grenzeloos, onbegrensd ; grijpen, pakken, vatten ; gril, luim, kuur, nuk ; gulzigaard, lekkerbek ; haast, spoed, ijl ; haat, wrok, vijandschap.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : MOET REJET VERGEZELLEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je moet me (naar het kursaal in Oostende) vergezellen » (« Tu dois m’accompagner »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière le complément (« me »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Dans ce cas, cela semble être similaire à la construction de la phrase similaire en français. En y ajoutant l’autre complément sous-entendu (naar het kursaal in Oostende), on comprend mieux le REJET. Pour ce phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp804-805 - Rajouté le 24/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 804-805, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : glimlachen, grimlachen, meesmuilen ; belangrijk ; gloed, glans ; gluren, loeren ; goedkeuren, billijken ; goedkeuring, bijval, instemming ; glimp, schijn ; golf, baar ; gordel, riem ; graan, koren.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS ANTWERPEN NA DE OVERGAVE 1919 - Rajouté le 23/06/2020

Description : U vindt in bijlage 2 verhalen van Abraham HANS (1882-1939) Antwerpen na de overgave / Antwerpsche verhalen (deel 7) : “Bijna eene tweede Spaansche furie” en “De Antwerpsche schoolmeester” (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1919, met kaft van Edmond Van Offel)

Nom : SLAAT WEG OTT WEGSLAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/06/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Eer iemand erop bedacht is, slaat hij (Sis) het pistool weg » (« Avant que quelqu’un réagisse, il écarte le revolver »).
On y trouve la forme verbale « slaat … WEG », provenant du verbe « WEGslaan», dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « SLAAN ».
Lorsque « WEGSLAAN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « WEG », derrière le complément (« het pistool »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée (« Eer iemand erop bedacht is ») jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « slaat ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp802-803 - Rajouté le 23/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 802-803, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : gewichtig, belangrijk ; gewoonte, hebbelijkheid, aanweensel ; gezicht, aanblik ; gezichteinder, horizon, kim ; gift, gave, geschenk; gift, schenking ; glanzen, blinken, flikkeren, fonkelen, glinsteren, schitteren.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : BEDACHT VTT BEDENKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/06/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Eer iemand erop bedacht is, slaat hij (Sis) het pistool weg » (« Avant que quelqu’un s’y attende, il écarte le revolver »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve, dans la phrase subordonnée, la forme verbale « bedacht », participe passé (construit sur le prétérit « dacht») provenant du verbe « BEDENKEN», lui-même construit sur l’infinitif « DENKEN », qui fait également l’objet des « temps primitifs ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp800-801 - Rajouté le 22/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 800-801, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : gevangenis, kerker, tuchthuis ; geveinsde (veinzaard), huichelaar, schijnheilige ; geveinsdheid, huichelaarij, schijnheiligheid ; geven, aanbieden, schenken, vereren, verlenen ; gevolg, nasleep ; gewaarworden, waarnemen, aanschouwen ; gewaarwording, waarneming, aanschouwing ; gewichtig, belangrijk.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS BOETELING VAN VEURNE KINDERBIBLIOTHEEK 203 - Rajouté le 21/06/2020

Description : In bijlage vindt U “De boeteling van Veurne”, aflevering 203 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is ook een ander verhaaltje : “Hendriks verjaarsgeschenk” (op bladzijden 14-32 ; naar A. C. de Zwart).
Er is geen illustratie.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : DAAROP ADVERBE PRONOMINAL ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Daar weiger ik op te antwoorden = ik weiger daarop te antwoorden » (« Je refuse de répondre à cela »).
La phrase commençant par un complément (« Daar », partie de l’adverbe pronominal « daarOP», cela entraîne une INVERSION du sujet « ik » qui passe derrière son verbe « weiger ».

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 19 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 20/06/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“De oude molens in Vlaanderen” (Les vieux moulins en Flandre), in Abraham HANS ; De heks van Nieuwpoort ; Contich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (later dan 1925, tweede uitgave ?), bladzijde 865.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0202 - Rajouté le 20/06/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 202. “De Spaansche furie”, aflevering 202 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1926 (19260523 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : LEVER UIT IMPERATIF UITLEVEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Lever mij niet uit ! » (« Ne me livrez pas ! »).
On y trouve notamment la forme verbale « lever … uit » à l’impératif, provenant de l’infinitif « UITLEVEREN », lui-même construit sur « LEVEREN ».
Quand « UITLEVEREN » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit et le REJET de cette particule « UIT », derrière le complément («mij»), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VLUCHTTE OVT VLUCHTEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Vermoedelijk vluchtte hij weer naar Engeland » (« Vraisemblablement a-t-il à nouveau fui vers l’Angleterre »).
On y trouve notamment le verbe « VLUCHTEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik vlucht ») se terminant par la consonne « T », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « VLUCHT » + « TE » = « VLUCHTTE ».
La phrase commençant par un complément (« Vermoedelijk »), cela engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « vluchtte ». On aurait pu avoir la variante suivante : « hij vluchtte vermoedelijk weer naar Engeland ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp798-799 - Rajouté le 19/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 798-799, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : geschikt, bruikbaar ; geslacht, afstamming, afkomst, geboorte ; geslacht, kunne, sekse ; gesprek, onderhoud, woordenwisseling ; gevaarlijk, bedenkelijk, zorgelijk, hachelijk, netelig ; gevangenis, kerker, tuchthuis.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : GAF OVT GEVEN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/06/2020

Description : La double (ou triple) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Alvorens te vertrekken gaf Mudfinger mij opdracht voor spook te spelen » (« Avant de partir, Mudfinger me donna / m’a donné comme mission de jouer au fantôme »).
On y trouve, dans la phrase principale, la forme verbale « GAF », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « GEVEN ». Le verbe « GEVEN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase subordonnée (« Alvorens te vertrekken ») jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « Mudfinger » passe derrière le verbe « gaf ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp796-797 - Rajouté le 18/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 795-796, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : geneigd, genegen ; geneeskunde, geneeskunst ; genezen, helen ; genot, genieting ; gerechtigd, bevoegd, gemachtigd ; gerechtigheid, rechtvaardigheid ; geschikt, bekwaam, kundig, knap ; geschikt, bruikbaar.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden

Nom : VERGENOEGD VTT VERGENOEGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De gendarmen (…) hebben er zich mee vergenoegd … » (« Les gendarmes se sont contentés de … »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER-, HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On y trouve la forme verbale « vergenoegd », participe passé provenant de l’infinitif « VERGENOEGEN ». Ce verbe est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik vergenoeg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « VER » (au lieu de « GE ») + « GENOEG » + « D » = « VERGENOEGD ».
Quand « VERGENOEGEN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « vergenoegd » derrière le complément (« mee », partie de «ermee») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp794-795 - Rajouté le 17/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 794-795, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : geleerd, doorwrocht ; geleerd, kundig, wetenschappelijk ; geleide, uitgeleide ; gelijksoortig, gelijkslachtig, soortgelijk ; geluid, klank, toon ; geluk, fortuin ; geluk, voorspoed, heil ; genaken, naderen ; geneigd, genegen.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS DUIVELSTOREN EN ANDERE SPROOKJES 1923 - Rajouté le 16/06/2020

Description : U vindt in bijlage 4 verhalen van Abraham HANS (1882-1939) in De duivelstoren en andere sprookjes : “De duivelstoren van Nieuwpoort”, “De hond en de meermin van Damme”, “Het spookschip van Knokke” en “Het vrouwtje van Stavoren” (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; z. d. = 1923, met pentekeningen vermoedelijk van Edmond Van Offel)

Nom : GING OVT GAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ging zijn dood melden » (« J’allai annoncer sa mort »).
On y trouve notamment la forme verbale « GING » à l’O.V.T. (ou prétérit), provenant de l’infinitif « GAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
http://idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Notez que l’infinitif (« melden »), en langue néerlandaise, fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« zijn dood »), à la fin de la phrase.

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp792-793 - Rajouté le 16/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 792-793, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : geestdrift, vervoering ; geeuwen, gapen ; gegoed, welgesteld, bemiddeld, rijk, vermogend ; gehecht, verkleefd, verknocht ; geheim, heimelijk ; gelden, kosten ; geldstuk, muntstuk ; geleerd, doorwrocht.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : MAAKTE OVT MAKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/06/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik maakte een fictief graf » (« Je fis / j’ai fait une tombe fictive »).
On y trouve notamment le verbe « MAKEN », qui est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), mais fait partie de la minorité des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik maak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison du prétérit : « MAAK » + « TE » = « MAAKTE ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp790-791 - Rajouté le 15/06/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 790-791, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : gebrekkig, kreupel, mank ; gebruiken, zich ten nutte maken, aanwenden, besteden, bezigen ; gedijen, groeien, wassen ; geding, rechtsgeding, twistgeding ; geduld, lijdzaamheid ; geestdrift, vervoering.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS SPAANSCHE FURIE KINDERBIBLIOTHEEK 202 - Rajouté le 14/06/2020

Description : In bijlage vindt U “De Spaansche furie”, aflevering 202 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 14.
Die tekst, in oude spelling, werd voor u door Freddy Van Lerberghe geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : WAS OVT ZIJN 5 OMTE ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/06/2020

Description : La double (ou triple) phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij gaf mij veel geld om rond te bazuinen dat hij dood was » (« ll me donna / m’a donné beaucoup d’argent pour claironner à la ronde / faire courir le bruit qu’il était mort »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN ». Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (« rond ») s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « bazuinen ».

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 18 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 13/06/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Het begijnhof te Gent” (Le béguinage à Gand), in Abraham HANS ; Martha’s liefde ; Kontich (?), B. H. Hans (?) ; z. d. (1927), bladzijde 257, aflevering 17.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0201 - Rajouté le 13/06/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 201. “Zonderling gered”, aflevering 201 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in mei 1926 (19260516 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de FMO

Crédits