IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : VOEDSEL MENS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 15/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Voedsel voor de mens », op bladzijden 96-97 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BEWAARDE OVT BEWAREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het luik geeft toegang tot de kast waar de dame het halssnoer bewaarde » (« Le panneau donne accès à l’armoire où la dame conservait le collier »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « WAAR »), la forme verbale « bewaarde », O.V.T. ou prétérit provenant de l’infinitif « BEWAREN ». Ce verbe « BEWAREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « bewaar ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du singulier de l’O.V.T. ou prétérit :
« BEWAAR » + « DE » = « BEWAARDE ».
Notez l’expression « toegang geven tot » = « donne accès à »).

Nom : BEDOELDE OVT BEDOELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat bedoelde hij (Sis) dus » (« C’est cela qu’il voulait dire »).
On y trouve la forme verbale « bedoelde », O.V.T. ou prétérit provenant de l’infinitif « BEDOELEN ». Ce verbe « BEDOELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « bedoel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du singulier de l’ O.V.T. ou prétérit :
« BEDOEL » + « DE » = « BEDOELDE ».
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « bedoelde ».

Nom : 140 CHROMOLITHOGRAPHIES NEERLANDAISES SIECLE 19 HOFDIJK TRAP ONS VOORGESLACHT LIENS INTERNET LINKS - Rajouté le 13/10/2020

Description : Bernard GOORDEN ; « 140 chromolithographies néerlandaises du dix-neuvième siècle / Bijdrage tot een herontdekking van de Nederlandse steendruk en chromolithografie in de negentiende eeuw in Ons voorgeslacht van Willem Jacobszoon HOFDIJK (1816-1888) met steendrukken van Pieter Willem Marinus TRAP (1821-1905) ». LIENS INTERNET

Nom : Lode OPDEBEEK JEF DENIJN DENYN BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 13/10/2020

Description : U vindt « Jef DENIJN » of Jef DENYN (op bladzijden 327-334) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel) via link :
Het werk werd dankzij Jean VIS (uit Molenbeek) bewaard.
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LANDONTGINNING LANDAANWINNING GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 13/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Landontginning en landaanwinning », op bladzijden 94-95 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZOCHTEN OVT ZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar zochten we naar ! » (« C’est ce que nous recherchions ! »).
On y trouve notamment « ZOCHTEN », O.V.T. (ou « prétérit ») du verbe « ZOEKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Daar », partie de l’adverbe pronominal « Daarnaar »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « zochten ».
« Daarnaar » provient de « naar DAT ».
On aurait pu avoir la variante suivante de la phrase :
« We zochten daarnaar ! »

Nom : ABRAHAM HANS DOLEND MELKMEISJE KINDERBIBLIOTHEEK 225 - Rajouté le 12/10/2020

Description : In bijlage vindt U “Het dolend melkmeisje”, aflevering 225 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn ook twee andere verhaaltjes : “Een flinke knaap” (op bladzijden 12-27) en “Een gevaarlijke klimpartij” (door A. S. REULE ; op bladzijden 27-32).
Illustratie op bladzijde 16.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Lea Aspelagh geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : WAREN OVT ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zijn papieren waren trouwens ook in orde » (« Ses papiers étaient par ailleurs également en règle »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « WAREN » (pluriel irrégulier de « WAS »), O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : IRRIGATIE GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 11/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Irrigatie », op bladzijden 92-93 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BETROKKEN VTT BETREKKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als hij hierbij (was) betrokken was, zou hij al lang de plaats (hebben) gepoetst hebben » (« S’il avait été impliqué, il aurait depuis longtemps nettoyé la place => débarrassé le plancher »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. On trouve donc la forme verbale « BEtrokken », participe passé provenant de l’infinitif « BEtrekken », lui-même construit sur l’infinitif « TREKKEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « BEtrokken » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« al lang » et « de plaats »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « zou ». On aurait pu avoir la variante suivante :
« hij zou al lang de plaats hebben gepoetst ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0224 - Rajouté le 10/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 224.“De wildeman”, aflevering 224 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1926 (19261031 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : KUNNEN REJET SPREKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Kunnen wij kolonel Schwarz spreken ? » (« Pouvons-nous parler au colonel ?... »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« spreken »), derrière le complément (« kolonel Schwarz »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait plutôt dû avoir « MOGEN », l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mogen wij kolonel Schwarz spreken ? ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 12 1912-1918 - Rajouté le 09/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 6 (vierde uitgave), op bladzijde 161 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “Dirk van Rijnland” of “Thierri de Rhintal”) ofwel van Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL ofwel van Emiel WALRAVENS.

Nom : LANDBOUWTECHNIEKEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 09/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Landbouwtechnieken », op bladzijden 90-91 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZOUDEN REJET VRAGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zouden we het hem niet eens vragen ? » (« Ne le lui demanderions-nous pas ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« zijn ») à la fin de la phrase, derrière les compléments (ici « het », « hem » et « eens »), et donc à l’INFINITIF.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEZIEN VTT ZIEN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Misschien heeft die man iets gezien ? » (« Peut-être cet homme a-t-il vu quelque chose ? »)
On y trouve notamment la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (ici « iets »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Misschien »), cela engendre une INVERSION : le sujet « die man » passe derrière le verbe « heeft ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 11 1912-1918 - Rajouté le 08/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 5 (vierde uitgave), op bladzijde 145 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “Maria van Limburg en hare kinderen” of “Marie de Brabant et ses enfants”) ofwel van Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL ofwel van Emiel WALRAVENS.

Nom : VEETEELT EN ZUIVEL GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 07/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Veeteelt en zuivel », op bladzijden 88-89 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 10 1912-1918 - Rajouté le 07/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 5 (vierde uitgave), op bladzijde 129 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening naar een houtsnede van Gustave Doré (< “Le voeu”).

Nom : GEHOORD VTT HOREN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Misschien heeft die man iets gehoord ? » (« Peut-être cet homme a-t-il entendu quelque chose? »).
On y trouve la forme verbale « gehoord », participe passé provenant de l’infinitif « HOREN ». Ce verbe « HOREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik hoor ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » « HOOR » + « D » = « GEHOORD ».
Quand « HOREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gehoord » derrière le complément (« iets ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Misschien »), cela engendre une INVERSION : le sujet « die man » passe derrière le verbe « heeft ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 09 1912-1918 - Rajouté le 06/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 4 (vierde uitgave), op bladzijde 113 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Gustave Doré, “Pieter de Kluizenaar predict den Kruistocht” (< “La bénédiction”).

Nom : Lode OPDEBEEK CONSTANT DE KINDER BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 06/10/2020

Description : U vindt in bijlage « Constant DE KINDER » (op bladzijden 323-325) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel)

Nom : CONTROLEERDE OVT CONTROLEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Nummer 17) controleerde de identiteit » (« Il contrôla l’identité »).
Ce verbe « CONTROLEREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik controleer ») se terminant par la consonne « R », on trouvingera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit, aux 3 (trois) personnes du singulier :
« CONTROLEER » + « DE » = « CONTROLEERDE ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 08 1912-1918 - Rajouté le 05/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 4 (vierde uitgave), op bladzijde 97 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening vermoedelijk van Edward PELLENS.

Nom : TUNNELS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 05/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Tunnels », op bladzijden 86-87 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : DACHTEN OVT DENKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar dachten we ook al aan » (« Nous y avions déjà aussi pensé »).
On y trouve la forme verbale « DACHTEN », à l’O.V.T. ou prétérit, provenant de l’infinitif « DENKEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Daar », partie de l’adverbe pronominal « daarAAN »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « dachten ».
En ce qui concerne l’adverbe pronominal, on aurait donc pu avoir la variante suivante de la phrase :
« Daaraan dachten we ook al ».

Nom : ABRAHAM HANS WILDEMAN KINDERBIBLIOTHEEK 224 - Rajouté le 04/10/2020

Description : In bijlage vindt U “De wildeman”, aflevering 224 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is een ander verhaaltje : “De wolf en de mensch” (naar GRIMM ; op bladzijden 30-32).
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door meneer of mevrouw Goyvaert geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : HAD OVT HEBBEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zij (de lady) had de sleutel van de kast » (« Elle avait la clé de l’armoire »).
On y trouve la forme verbale « HAD », à l’O.V.T. ou prétérit, provenant de l’infinitif « HEBBEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : AUTOSNELWEGEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 03/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Autosnelwegen », op bladzijden 84-85 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WAS OVT ZIJN 7 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Hij (Nummer 17) was permanent in de kamer » (« ll était en permanence dans la pièce »).
On y trouve la forme verbale « WAS », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui constitue vraisemblablement le verbe le plus irrégulier de la langue néerlandaise.
C’est logique : plus on utilise un mot, plus la prononciation le déforme au fil du temps …
Le verbe « ZIJN » fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0223 - Rajouté le 02/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 223. “De rovers gestraft”, aflevering 223 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1926 (19261024 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 07 1912-1918 - Rajouté le 02/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 3 (vierde uitgave), op bladzijde 81 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening ofwel van Emiel WALRAVENS ofwel van Edmond VAN OFFEL.

Nom : ZOCHT DOOR DOORZOCHT OVT DOORZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Terwijl alles (in de kamer) (wordt) doorzocht wordt … » (« Pendant que tout est fouillé … »).
On y trouve notamment, dans une phrase subordonnée introduite par (« TERWIJL »), la forme verbale « doorZOCHT », ressemblant à l’O.V.T. (ou « prétérit ») mais il s’agit bien d’un participe passé provenant d’un verbe « doorZOEKEN » dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « ZOEKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Si l’on n’avait pas été dans une phrase subordonnée, on aurait pu avoir la variante suivante à l’O.V.T. (ou « prétérit ») :
« Ze zochten alles in de kamer door ». On y aurait vu que « door », se séparant de la forme verbale, fait l’objet d’un rejet à la fin de la phrase.
La phrase figurant dans la BD est à la voix passive, puisque l’auxiliaire « WORDEN » est utilisé au lieu de l’auxiliaire « ZIJN ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 06 1912-1918 - Rajouté le 01/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 3 (vierde uitgave), op bladzijde 65 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Edward PELLENS.

Nom : WEGENBOUW GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 01/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Wegenbouw », op bladzijden 82-83 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KOMEN BINNEN OTT BINNENKOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ongemerkt komen ze in de kamer binnen » (« Sans être remarqués, ils pénètrent dans la chambre »).
On y trouve la forme verbale « dringen … BINNEN », présent (ou O.T.T.) provenant du verbe « BINNENdringen », dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « DRINGEN ».
Il y a REJET de la particule séparable « BINNEN », composante du verbe, derrière le complément (« in de kamer »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe ou d’une de ses composantes, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément («Ongemerkt»), cela engendre une INVERSION : le sujet « ze » passe derrière le verbe « komen ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 05 1912-1918 - Rajouté le 30/09/2020

Description : Ontdek, in aflevering 2 (vierde uitgave), op bladzijde 49 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening ofwel van Emiel WALRAVENS ofwel van Edmond VAN OFFEL.
Deze illustratie wordt ook uitgegeven in volgend werk, ttz in
Geneviève de Brabant van Xavier de Pontillac, op bladzijde 25.

Nom : ONGEMERKT VTT ONMERKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ongemerkt komen ze in de kamer binnen » (« Sans être remarqués, ils pénètrent dans la chambre »).
On y trouve la forme verbale « ongemerkt », utilisé comme adjectif épithète ; s’il avait existé, un infinitif « ONMERKEN », lui-même construit sur « MERKEN », aurait eu un tel participe passé provenant, comme la grande majorité des verbes néerlandais, de ceux qui NE font PAS l’objet des « temps primitifs » mais font partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T.) se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Le préfixe « ON- » (« UN- » en anglais) n’est PAS une « particule séparable » (même s’il réagit comme « OP ») et constitue en fait le contraire de « gemerkt ».

Nom : RAAL ARTISTENLEED 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL INTERNET LINKS 15 HOOFDSTUKKEN - Rajouté le 29/09/2020

Description : Ontdek het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1918, 135 bladzijden), met talrijke pentekeningen van Stan VAN OFFEL (1885-1924)

Nom : HANGBRUGGEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 29/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Hangbruggen », op bladzijden 80-81 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : RAAL ARTISTENLEED 15 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 29/09/2020

Description : U vindt in bijlage het hoofdstuk 15 (« Jan Bart », op bladzijden 127-134) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk)

Nom : OPGEPAST VTT OPPASSEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Opgepast ! » (« Fais attention ! »).
On y trouve la seule forme verbale « OPgepast », participe passé provenant de l’infinitif « OPpassen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « PASSEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « S », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire.
Quand « OPpassen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « opGEpast ».

Nom : WIL REJET DOORZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik wil de kamer doorzoeken » (« Je veux fouiller la chambre »).
L’auxiliaire de mode de la VOLONTE » est l’infinitif « WILLEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « MOGEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (ici, « doorzoeken ») derrière le complément (« de kamer »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS ROOVERS GESTRAFT KINDERBIBLIOTHEEK 223 - Rajouté le 27/09/2020

Description : In bijlage vindt U “De roovers gestraft”, aflevering 223 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : BRUGGENBOUW GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 27/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Bruggenbouw », op bladzijden 78-79 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBEURD VTT GEBEUREN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/09/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik vernam wat er (hier) (is) gebeurd is » (« J’ai appris ce qui s’est passé »).
On trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « wat »), la forme verbale « gebeurd », participe passé provenant de l’infinitif « GEBEUREN ». Ce verbe « GEBEUREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (si une première personne du présent avait existé, « gebeur ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence déjà par « GE » (comme pour les verbes commençant par les préfixes BE- ER-, HER-, ONT- et VER- ) :
(pas de préfixe « GE ») + « GEBEUR » + « D » = « GEBEURD ».
Quand « GEBEUREN » est conjugué au passé composé, il y a REJET de son participe passé « gebeurd » derrière le complément éventuel (« hier ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 28 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 26/09/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Hij sloop naar het hoveniershuis” (il se faufila vers la maison du jardinier), op bladzijde 129, aflevering 5, van Abraham HANS’ De strandloopster ; Kontich, uitgave A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (1950 ?), 28 afleveringen, 870 bladzijden.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0222 - Rajouté le 26/09/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 222. “Het gestolen kind”, aflevering 222 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1926 (19261010 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : SPRAK OVT SPREKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik sprak met de loopjongen » (« J’ai parlé avec le groom »).
On y trouve la forme verbale « sprak », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « SPREKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 04 1912-1918 - Rajouté le 25/09/2020

Description : Ontdek, in aflevering 2 (vierde uitgave), op bladzijde 33 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “Golo”) ofwel van Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL ofwel van Emiel WALRAVENS.

Nom : GROEI STEDEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 25/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « De groei van de steden », op bladzijden 76-77 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERNAM OVT VERNEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik vernam wat er is gebeurd » (« J’ai appris ce qui s’est passé »).
On y trouve la forme verbale « vernam », O.V.T. (ou prétérit) provenant de l’infinitif « vernemen», lui-même construit sur l’infinitif « NEMEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 03 1912-1918 - Rajouté le 24/09/2020

Description : Ontdek, in aflevering 1 (vierde uitgave), op bladzijde 23 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “de hertog van Brabant”) ofwel van Emiel WALRAVENS ofwel van Edmond VAN OFFEL.

Nom : ZOU REJET AANKOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Hij zou vandaag met de trein aankomen » (« Il arriverait aujourd’hui avec le train »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« aankomen », à la fin de la phrase, derrière les compléments (« vandaag » et « met de trein »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ONTSTAAN STEDEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 23/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Het ontstaan van de steden », op bladzijden 74-75 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WAREN OVT ZIJN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/09/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je schreef hem dat we hier waren » (« Tu lui as écrit que nous étions ici »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « WAREN » (pluriel irrégulier de « WAS »), O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, dans la phrase subordonnée néerlandaise, le verbe n’est plus à côté de son sujet.

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 02 1912-1918 - Rajouté le 22/09/2020

Description : Ontdek, in aflevering 1 (vierde uitgave), op bladzijde 15 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Emiel WALRAVENS.
Deze illustratie (Dans rond het mirakuleuze beeld van O.-L. Vrouw) wordt ook uitgegeven in volgende hier beneden vermelde werken, ttz in
De schoone historie van Genoveva van Brabant van Jan VERRIEST, op bladzijde 16 ;
Geneviève de Brabant van Xavier de Pontillac, op bladzijde 17.

Nom : RAAL ARTISTENLEED 14 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 22/09/2020

Description : U vindt het hoofdstuk 14 (« Naar oud Vlaanderen », op bladzijden 103-126) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk) via link :
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : SCHREEF OVT SCHRIJVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Je schreef hem dat we hier waren » (« Tu lui as écrit que nous étions ici »).
On trouve donc ici notamment la forme verbale « SCHREEF », prétérit (ou O.V.T.) provenant de l’infinitif « SCHRIJVEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers et, parmi eux, d’une catégorie importante de verbes irréguliers, celle des « IJ » donnant des « E » aux temps du passé (O.V.T. et V.T.T.).
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 01 1912-1918 - Rajouté le 21/09/2020

Description : Ontdek, in aflevering 1 (vierde uitgave), op bladzijde 5 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “Paltsgraaf Siegfried”) ofwel van Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL ofwel van Emiel WALRAVENS.

Nom : MODERNE WONING 1960 GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 21/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « De moderne woning » (rond 1960), op bladzijden 72-73 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEKREGEN VTT KRIJGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik heb een brief van hem (= Joeki) gekregen » (« J’ai reçu une lettre de lui »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEKREGEN », participe passé utilisé avec un passé composé, provenant de l’infinitif « KRIJGEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
Il est à noter que ce participe passé « GEKREGEN » se construit sur le PLURIEL du prétérit. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé (la plus nombreuse étant celle des « IJ ») :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« een brief van hem »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse, également en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS GESTOLEN KIND KINDERBIBLIOTHEEK 222 - Rajouté le 20/09/2020

Description : In bijlage vindt U “Het gestolen kind” (naar Gouverneur), aflevering 222 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door de bibliotheek van het Nationaal Schoolmuseum (Musée scolaire national) ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : VERGETEN VTT VERGETEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik ben iets vergeten » (« J’ai oublié quelque chose »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE- ER- HER- GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais.
On trouve ici notamment la forme verbale « VERGETEN », participe passé provenant, du même infinitif « VERGETEN », qui fait l’objet des «temps primitifs » des verbes dits « forts ». Signalons dès lors que, si « VERGETEN» est ici au V.T.T. (ou passé composé), il aurait été écrit de la même façon au pluriel de l’O.T.T. (ou indicatif présent), qui équivaut, rappelons-le, à l’INFINITIF. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « VERGETEN » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« iets ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 27 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 19/09/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Het kasteel stond daar eenzaam” (le château se trouvait là solitaire), op bladzijde 257, aflevering 9, van Abraham HANS’ Het woud van Houthulst ; Kontich, A. Hans-Van der Meulen ; z. d. (later dan 1919), 26 afleveringen, 823 bladzijden.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0221 - Rajouté le 19/09/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 221. “Leo’s Nieuwjaar”, aflevering 221 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1926 (19261003 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0220 - Rajouté le 19/09/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 220. “Een kerstavond op de prairie”, aflevering 220 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1926 (19260926 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0219 - Rajouté le 19/09/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 219. “De jonge verstooteling”, aflevering 219 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1926 (19260919 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : WOLKENKRABBERS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 19/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Wolkenkrabbers », op bladzijden 70-71 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEKNEVELD VTT KNEVELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Van de regen in de drop geraakt, ligt hij (Nummer 17) in het hok gebonden en gekneveld » (« Tombé de Charybde en Scylla, il gît, dans la remise, ligoté et bâillonné »). (Nota bene : notez l’expression.)
On y trouve la forme verbale « GEKNEVELD » provenant de l’infinitif « KNEVELEN », verbe considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik KNEVEL ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » « KNEVEL » + « D » = « GEKNEVELD ».
Le participe passé « GEKNEVELD » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« in het hok ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEBONDEN VTT BINDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Van de regen in de drop geraakt, ligt hij (Nummer 17) in het hok gebonden en gekneveld » (« Tombé de Charybde en Scylla, il gît, dans la remise, ligoté et bâillonné »). (Nota bene : notez l’expression.)
On y trouve notamment la forme verbale « GEBONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « BINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
Ce participe passé « GEBONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit (ou O.V.T.) Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « GEBONDEN » derrière le complément (« in het hok ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : TORENS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 17/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Torens », op bladzijden 68-69 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GERAAKT VTT RAKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Van de regen in de drop geraakt, ligt hij (Nummer 17) in het hok gebonden en gekneveld » (« Tombé de Charybde en Scylla, il gît, dans la remise, ligoté et bâillonné »). (Nota bene : notez l’expression.)
On y trouve la forme verbale « geraakt », participe passé provenant de l’infinitif « RAKEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » mais fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent ou O.T.T. : « ik raak ») se terminant par la consonne « K », on trouvera à la fin du participe passé le « T » minoritaire : préfixe « GE » + « RAAK » + « T » = « GERAAKT ».
Quand « RAKEN » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, il y a REJET de son participe passé « geraakt » derrière le complément (« van de regen in de drop ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs : https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp926-928 - Rajouté le 17/09/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 926-928, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : zalf, balsem ; zalven, balsemen ; zondig, goddeloos ; zorgvuldig, zorgzaam ; zout, zilt, brak ; zuil, kolom, pilaar ; zuinig, spaarzaam ; zwaar, degen, sable ; zwak, krachteloos ; zweer, puist ; zwoegen, slaven, sloven.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : KOM TERUG OTT TERUGKOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Ik kom met een wagen terug » (« Je reviens avec une voiture »).
On y trouve la forme verbale « kom … TERUG », O.T.T. ou indicatif présent provenant de l’infinitif « TERUGkomen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « TERUGkomen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TERUG » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de cette composante « TERUG », derrière le complément (« met een wagen ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp924-925 - Rajouté le 16/09/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 924-925, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : werpen, gooien, smijten ; wetsovertreding, wetsschennis ; wettelijk, wettig ; wijze, manier, trant ; wijzigen, veranderen ; wildernis, woestenij, woestijn ; woedend, dol, razend ; woonplaats, verblijfplaats ; woordenrijk, welbespraakt, welsprekend ; zacht, week.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : RAAL ARTISTENLEED 13 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 15/09/2020

Description : U vindt het hoofdstuk 13 (« Boomen », op bladzijden 94-102) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk)
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BURCHTEN EN KASTELEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 15/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Burchten en kastelen », op bladzijden 66-67 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : SLUIT OP OTT OPSLUITEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Ik sluit hem in het berghok op » (« Je l’enferme dans la remise »).
On y trouve la forme verbale « sluit … OP », O.T.T. ou indicatif présent provenant de l’infinitif « OPsluiten », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « SLUITEN ».
Quand « OPsluiten » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « OP » de la forme verbale proprement dite et il y a REJET de cette composante « OP », derrière les compléments (« hem » et « in het berghok ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp922-923 - Rajouté le 15/09/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 922-923, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : warm, heet, zwoel ; weg, baan, straat, pad ; weigeren, afslaan, afwijzen, van de hand wijzen; weiland, weide, beemd ; wensen, begeren, verlangen, haken, reikhalzen, smachten ; wensen, hopen ; werpen, gooien, smijten.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : MOETEN REJET WEGGAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Jullie moeten hier weggaan » (« Vous devez partir d’ici »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« weggaan »), derrière le complément (« hier »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif, Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
En langue néerlandaise, notamment après les auxiliaires de mode, on a tendance à sous-entendre l’infinitif des verbes dits « à particule séparable » comme « weggaan ».

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp920-921 - Rajouté le 14/09/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 920-921, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : vreemdeling, vreemde ; vriendschap, genegenheid ; vrijmoedig, vrijpostig, brutal ; waarde, prijs ; waarderen, achten ; waarschuwen, verwittigen ; wachten, verwachten, verbeiden, afwachten ; wapenschorsing, wapenwtilstand, bestand ; warm, heet, zwoel.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : ABRAHAM HANS JONGE VERSTOOTELING KINDERBIBLIOTHEEK 219 - Rajouté le 13/09/2020

Description : In bijlage vindt U “De jonge verstooteling”, aflevering 219 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Albrecht Depré geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ROMEINSE VILLAs PALEIZEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 13/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Romeinse villa’s en paleizen », op bladzijden 64-65 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZAG OVT ZIEN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik zag zijn foto in de krant » (« J’ai vu sa photo dans le journal»).
On y trouve notamment la forme verbale « ZAG », O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
ATTENTION : Beaucoup d’apprenants croient que la forme verbale « ZAG », provient de l’infinitif « ZEGGEN », également irrégulier à l’O.V.T. …

Nom : LANDSCHAPPEN werken Abraham HANS 26 – PAYSAGES oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 12/09/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen van landschappen in werken van Abraham HANS (1882-1939), aan de zee of in het binnenland / Il y a de belles illustrations de paysages dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
Begijnhof (béguinage), op bladzijde 305 van Abraham HANS’ Klara van den bareelwachter ; z. p. (Kontich), z. u. (A. Hans-Van der Meulen en kinderen) ; z. d. (1928).

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0218 - Rajouté le 12/09/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 218. “Groote broer”, aflevering 218 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in september 1926 (19260912 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : MOETEN REJET ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Daar moeten ze wel zijn » (« Ils doivent bien être là »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« zijn »), derrière le complément éventuel (« wel »), à la fin de la phrase et, bien sûr, à l’infinitif, Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Daar »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ze » passe derrière le verbe « moeten ».

Nom : BOUWKUNST TOT VOOR ROMEINEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 11/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « De bouwkunst tot vóór de Romeinen », op bladzijden 62-63 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEVOLGD VTT VOLGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Nummer 17) heeft hun spoor in het zand gevolgd … »
(« Il a suivi leur trace dans le sable »).
On y trouve notamment la forme verbale « gevolgd », participe passé provenant de l’infinitif « VOLGEN ». Ce verbe « VOLGEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik volg ») se terminant par la consonne « G », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés : préfixe « GE » + « VOLG » + « D » = « GEVOLGD ».
Il y a REJET de ce participe passé, derrière les compléments (« hun spoor » et « in het zand ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp918-919 - Rajouté le 11/09/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 918-919, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : voordeel, baat, aanwinst, gewin, winst ; voordelig, batig ; voordracht, aanbeveling ; voornemen, plan, ontwerp, toeleg ; voorschrift, bevel, gebod ; voorstel, voorslag ; vorst, prins ; vreedzaam, verdraagzaam ; vreemdeling, vreemde.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : DOUBLE INFINITIF VTT KUNNEN BEVRIJDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Nummer 17) heeft zich (van zijn koorden) kunnen bevrijden » (« Il a pu se libérer de ses liens »).
La phrase est, en fait, au passé composé et la forme verbale de « KUNNEN » aurait dû être au participe passé mais on a ici affaire à ce que l’on appelle le « double infinitif », solution intéressante pour éviter les « temps primitifs » quand on ne les maîtrise pas.
Les deux infinitifs font l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« van zijn koorden »), à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir plutôt l’auxiliaire de mode de la «POSSIBILITE», l’infinitif « MOGEN » : « Hij heeft zich mogen bevrijden. »

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp916-917 - Rajouté le 10/09/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 916-917, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : vlieden, vluchten ; vloeien, vlieten, stromen ; vlug, gauw ; voerman, koetsier ; voldonde, toereikend, genoeg ; volledig, volmaakt, volkomen ; voorbericht, voorrede ; voorbode, voorloper ; voordeel, baat, aanwinst, gewin, winst.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : HOUT STEEN BETON GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 09/09/2020

Description : Ontdek in bijlage « Hout, steen en beton », op bladzijden 60-61 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GAAN REJET UITZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat gaan / zullen we uitzoeken » (« Nous allons enquêter à ce sujet »).
Sous l’infuence de la langue française, l’auxiliaire du FUTUR « simple » néerlandais, « ZULLEN » (donnant un singulier « ZAL ») est ici remplacé par « GAAN ». Cela permet de rappeler que, afin d’être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple pour le francophone de le comparer au « futur proche » français et de remplacer précisément les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « moeten ».
Si ce n’avait pas été le cas, on aurait mieux que, comme au FUTUR néerlandais, il y a REJET de l’autre forme verbale (« uitzoeken ») à la fin de la phrase, derrière le complément (« dat »), et à l’INFINITIF :
«we gaan dat uitzoeken ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp914-915 - Rajouté le 09/09/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 914-915, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : verwaand, eigenwijs, ingebeeld, laatdunkend ; verwaarlozen, verzuimen, verdorren; verwijderd, afgelegen, eenzaam ; verwonderen, verbazen, bevreemden ; verzoek, bede, smeekbede ; vet, smeer ; vinden, aantreffen ; vleugel, vlerk, wiek.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

Nom : RAAL ARTISTENLEED 12 1918 OPDEBEEK STAN VAN OFFEL - Rajouté le 08/09/2020

Description : U vindt in bijlage het hoofdstuk 12 (« De hoed van den letterkundige », op bladzijden 87-93) uit het boek Artistenleed (portretten en schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver ; Antwerpen, L. Opdebeek uitgever; 1918), 135 bladzijden (met talrijke pentekeningen van Stan Van Offel, gemiddeld minstens 1 per hoofdstuk).
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BEDOELD VTT BEDOELEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/09/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Wat mag hij (Sis) toch (hebben) bedoeld hebben ? » (« Qu’a-t-il tout de même avoir pu vouloir dire => évoqué ? »).
On y trouve la forme verbale « bedoeld », participe passé provenant de l’infinitif « BEDOELEN ». Ce verbe « BEDOELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « bedoel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence par le préfixe « VER » (c’est aussi le cas pour les verbes commençant par les préfixes BE-, ER-, GE,- HER- et ONT-) : (GE) + « BEDOEL » + « D » = « BEDOELD ».
Le participe passé « bedoeld » fait l’objet d’un REJET derrière le complément (« toch ») à la fin de la phrase.
Pour le phénomène du REJET, lisez :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : CAUBERGHE SYNONIEMEN NEDERLANDSE TAALSCHAT pp912-913 - Rajouté le 08/09/2020

Description : In bijlage vindt U synoniemen op bladzijden 912-913, uittreksels van Nederlandse taalschat, door J. CAUBERGHE (tweede uitgave, 1957 ; Brussel, Brepols) : verstaan, begrijpen, bevatten, beseffen ; verstandig, wijs, schrander, scherpzinnig ; verteren, doorbrengen, verdoen, ; verrassen, overrompelen, overvallen ; verruilen, verkwisten, verspillen ; vertoornen, vergrammen, verstoren ; vertrekken, afreizen ; vervangen, afwisselen, verwisselen ; vervolgen, nazetten ; verwaand, eigenwijs, ingebeeld, laatdunkend.
Het was een van mijn naslagwerken toen ik leerkracht was.
De rechten blijven voor de rechthebbenden van J. CAUBERGHE voorbehouden.

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Rubrique hasard

Vidéos Payro

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Goya

Crédits