IDESETAUTRES.be

Téléchargements

Si vous êtes satisfait(e) de ce que vous avez téléchargé, ayez la gentillesse de verser ne fût-ce que 1 (un) EURO symbolique sur le compte bancaire de l'ONG humanitaire de votre choix, avec la communication www.idesetautres.be.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0235 - Rajouté le 21/11/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 235. “De wandelende Jood in Vlaanderen”, aflevering 235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1927 (19270116 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0234 - Rajouté le 21/11/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 234. “De heldendood van Anneessens”, aflevering 234 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1927 (19270109 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0233 - Rajouté le 21/11/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 233. “Kleine oorlog”, aflevering 233 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in januari 1927 (19270102 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : MOGE SUBJONCTIF MOGEN REJET WINNEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Moge de beste winnen ! » (« Puisse le meilleur gagner ! => Que le meilleur gagne ! »).
L’auxiliaire de mode de la POSSIBILITE est l’infinitif « MOGEN », donnant un singulier « MOGE », au subjonctif présent. Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOETEN » et « WILLEN »), il exige normalement le REJET de l’autre forme verbale («winnen»), derrière le complément (« de beste »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LUCHTTRANSPORT GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 20/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Luchttransport », op bladzijden 132-133 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KAN KUNNEN REJET ONTDOEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik kan me meteen van die hinderlijke vermomming ontdoen » (« Je peux me débarrasser tout de suite de ce déguisement encombrant »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« ontdoen »), derrière les compléments (« me », «meteen» et « van die hinderlijke vermomming »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait dû avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Ik mag me meteen van die hinderlijke vermomming ontdoen ».

Nom : ZAL ZULT REJET VECHTEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressant : « Je zal / zult er moeten voor vechten = Je zal ervoor / daarvoor moeten vechten » (« Tu vas devoir te battre pour cela »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL » (anciennement « ZULT »). Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre forme verbale («vechten») à la fin de la phrase, derrière le complément (« ervoor »), et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : PIJPLEIDINGEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 18/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Pijpleidingen van de kernsplitsing », op bladzijden 130-131 van « Het avontuur van mens en wetenschap » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschap » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LAAT REJET GAAN WANT ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/11/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik laat jullie gaan want ik heb groter wild op het oog » (« Je vous laisse aller car j’ai du plus grand => gros gibier en vue »).
On y trouve notamment la forme verbale « LAAT » qui, à l’IMPERATIF jouerait le rôle d’un auxiliaire « de mode » et exigerait le REJET du verbe « GAAN », derrière le complément (« jullie »), à la fin de cette phrase. Voir phénomène du REJET, entre autres à l’impératif, via notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Beaucoup d’apprenants étant déroutés par la construction de phrase avec « OMDAT » (exigeant le REJET du verbe), devraient se donner la peine d’opter pour « WANT ». Variante avec ce premier :
« Ik laat jullie gaan omdat ik groter wild op het oog heb ».

Nom : MAAK LOS OTT IMPERATIF LOSMAKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maak me los ! » (« Fais-moi libre => détache-moi ! »).
On y trouve la forme verbale « MAAK … LOS », impératif (ressemblant à la première personne du singulier de l’indificatif présent ou O.T.T.), provenant du verbe, dit à « particule séparable », « LOSMAKEN »
Quand « LOSMAKEN » est conjugué, il y a REJET de la particule séparable « LOS », derrière le complément (« me ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS KLEINE OORLOG KINDERBIBLIOTHEEK 233 - Rajouté le 16/11/2020

Description : In bijlage vindt U “Kleine oorlog”, aflevering 233 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie op bladzijde 2.
Er zijn drie andere verhaaltjes : “Tafeltje, dekt u ; ezel, strekt u ; knuppel, uit den zak" (op bladzijden 9-29) door GRIMM ; “Een studentengrap " (op bladzijden 30-31); “Het gestolen paard" (op bladzijden 31-32).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : KANALEN SLUIZEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 16/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Kanalen en sluizen », op bladzijden 128-129 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KAN KUNNEN REJET VERGEVEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Kun / kan je me vergeven ? » (« Peux-tu me pardonner ? »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« vergeven »), derrière le complément (« me »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait pu avoir « MAG », singulier de l’infinitif « MOGEN», l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mag je me vergeven ? ».

Nom : DEED OVT DOEN OMTE ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/11/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik deed het om vader te helpen» (« Je l’ai fait pour aider papa »).
On y trouve la forme verbale « DEED » (pluriel « DEDEN »), O.V.T. ou « prétérit » provenant de l’infinitif « DOEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici « vader ») s’intercale entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « helpen ».

Nom : BEELDEN FAMILIE werken Abraham HANS 03 – IMAGES FAMILLE oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 14/11/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen over het leven in de familie in werken van Abraham HANS (1882-1939) / Il y a de belles illustrations sur la vie en famille dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939.
“Anna had de jongens met de ster gezien” (Anna avait vu les garçons avec l’étoile), op bladzijde 353, aflevering 12, van Abraham HANS’ De goevernante van het Lindenhof (Kontich, uitgave A. Hans-Van der Meulen ; 1937).

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0232 - Rajouté le 14/11/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 232. “Bij de zakkenrollers”, aflevering 232 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1926 (19261226 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : KERNSPLITSING ENKELE TOEPASSINGEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 14/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Enkele toepassingen van de kernsplitsing », op bladzijden 126-127 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : MOEST REJET DOEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik moest hetzelfde doen » (« Je devais faire => j’aurais dû faire la même chose »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN » (donnant MOEST au prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« doen »), derrière le complément (« hetzelfde »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KOMT REJET STEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die komt nog wat de draak met me steken » (« Celle-là vient encore un peu se payer ma tête »).
On y trouve notamment Ie REJET de l’infinitif « STEKEN » derrière les compléments (« nog », « wat », « de draak » et « met me ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez l’expression « met iemand de draak steken ».

Nom : SCHEEPVAART MODERNE SCHEPEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 12/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Scheepvaart en moderne schepen », op bladzijden 124-125 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : RIJ DOOR OTT DOORRIJDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Rij(d) maar al door ! » (« Démarre déjà seulement ! »).
On y trouve notamment la forme verbale « rij … DOOR », provenant de l’infinitif « DOORrijden », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « RIJDEN ».
Quand « DOORrijden » est conjugué, cela entraîne habituellement en néerlandais une séparation de la particule « DOOR » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « DOOR », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« maar » et « al »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe (ou d’une de ses composantes), lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEBONDEN VTT BINDEN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die kerels hebben me stevig gebonden » (« Ces types m’ont attaché solidement »).
On y trouve notamment la forme verbale « GEBONDEN », participe passé provenant de l’infinitif « BINDEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » et qui, comme presque tous les verbes en « I », donne une voyelle « O » pour les temps du passé.
Ce participe passé « GEBONDEN » est construit sur le PLURIEL du prétérit (ou O.V.T.) Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Il y a REJET du participe passé « GEBONDEN » derrière les compléments (« me » et « stevig ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : AUTO GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 10/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « de auto », op bladzijden 122-123 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : MOET REJET TOEZIEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Ik moet machteloos toezien » (« Je dois voir => assister, impuissant »).
L’auxiliaire de mode de l’« OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« toezien »), derrière le complément (« machteloos »), à la fin de la phrase et à l’infinitif.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS BIJ DE ZAKKENROLLERS KINDERBIBLIOTHEEK 232 - Rajouté le 09/11/2020

Description : In bijlage vindt U “Bij de zakkenrollers”, aflevering 232 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto) van het belfort van Aalst op bladzijde 19.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door mevrouw of meneer Haeck geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : GAAN VANDOOR OTT VANDOOR GAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Die gaan er (onder mijn neus) vandoor » (« Ils se tirent sous mon nez »).
On y trouve notamment la forme verbale « gaan … VANDOOR », qui aurait pu provenir d’un infinitif « VANDOORgaan », verbe qui aurait été « à particule séparable ». Mais on a plutôt affaire à un adverbe pronominal « er (daar) … VANDOOR », composé de deux anciennes prépositions « VAN » et « DOOR », correspondant à des notions de déplacement.
Toujours est-il que l’expression « VANDOOR gaan », quand elle est « conjuguée », engendre en néerlandais l’équivalent d’une séparation de « VANDOOR » de sa forme verbale proprement dite et cette sorte de particule séparable « VANDOOR », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« onder mijn neus »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : TRANSPORT ENERGIE ELEKTRICITEIT GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 08/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Transport van energie - elektriciteit », op bladzijden 120-121 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : OMTE VOEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De stropers maken aanstalten om Sis en Mathilde over de grens te voeren … (« Les braconniers prennent des mesures pour conduire Sis et Mathilde au-delà de la frontière => pour leur faire traverser la frontière »).
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Les compléments (ici « Sis en Mathilde » et « over de grens ») s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « voeren ».

Nom : BEELDEN FAMILIE werken Abraham HANS 02 – IMAGES FAMILLE oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 07/11/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen over het leven in de familie in werken van Abraham HANS (1882-1939) / Il y a de belles illustrations sur la vie en famille dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“En de jongen van de stad was nu herder” (Et le garçon de la ville était maintenant berger), op bladzijde 577, aflevering 19, van Abraham HANS’ De dochter van den veerman ; “Een knaap wachtte er schapen” (Un gamin y gardait des moutons), op bladzijde 417, aflevering 14, van Abraham HANS’ De drie dochters van Leliedaal.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0231 - Rajouté le 07/11/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 231. “Een slechte kamaraad”, aflevering 231 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1926 (19261219 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0230 - Rajouté le 07/11/2020

Description : De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 230.
“De schatgravers”, aflevering 230 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1926 (19261212 ? …) door Bastiaan HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0229 - Rajouté le 07/11/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 229. “Het dievenhuis”, aflevering 229 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in december 1926 (19261205 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : GAAN REJET VASTBINDEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 07/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar eerst ga / zal ik jou op die stoel vastbinden » (« Mais d’abord, je vais te ligoter sur cette chaise »).
Sous l’infuence de la langue française, l’auxiliaire du FUTUR « simple » néerlandais, « ZULLEN » (donnant un singulier « ZAL ») est ici remplacé par « GAAN ». Cela permet de rappeler que, afin d’être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple pour le francophone de le comparer au « futur proche » français et de remplacer précisément les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Il y a REJET de l’autre forme verbale (« vastbinden »), derrière les compléments (« jou » et « op die stoel »), à la fin de la phrase et à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Maar eerst »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « ga ».

Nom : SPECIALE ENERGIEVORMEN EN TRANSPORT HIERVAN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 06/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Speciale energievormen en vervoer hiervan », op bladzijden 118-119 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GA VANDOOR OTT VANDOOR GAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 06/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « ik ga er onder hun neus vandoor » (« je me tire sous leur nez »).
On y trouve notamment la forme verbale « ga … VANDOOR », qui aurait pu provenir d’un infinitif « VANDOORgaan », verbe qui aurait été « à particule séparable ». Mais on a plutôt affaire à un adverbe pronominal « er (daar) … VANDOOR », composé de deux anciennes prépositions « VAN » et « DOOR », correspondant à des notions de déplacement.
Toujours est-il que l’expression « VANDOOR gaan », quand elle est « conjuguée », engendre en néerlandais l’équivalent d’une séparation de « VANDOOR » de sa forme verbale proprement dite et cette sorte de particule séparable « VANDOOR », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« onder hun neus »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 17 1912-1918 - Rajouté le 05/11/2020

Description : Ontdek, in aflevering 10 (vierde uitgave), op bladzijde 289 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (de heks Mirna) ofwel van Emiel WALRAVENS ofwel van Edmond VAN OFFEL.

Nom : LEG AF OTT AFLEGGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 05/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Vóór jullie alarm kunnen slaan, leg ik mijn vermomming af » (« Avant que vous ne puissiez donner l’alerte, j’ôte mon déguisement »).
On y trouve notamment la forme verbale « leg … AF », provenant de l’infinitif « AFleggen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « LEGGEN ».
Quand « AFleggen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« mijn vermomming »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée («Vóór jullie alarm kunnen slaan »), jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « leg ».

Nom : NL SPELLING IS BELANGRIJK - Rajouté le 04/11/2020

Description : Waarom is spelling zo belangrijk?
Waarom moet je leren spellen? Als een ander weet wat je bedoelt, is het toch ook goed? Als dat zo was, zou het een puinhoop worden in Nederland. Iedereen zou dan een eigen idee bij een woord hebben, waardoor er niet echt een taal meer over is. Spelling is vooral belangrijk om elkaar goed te kunnen begrijpen. Je leert spellen al vanaf de basisschool, omdat dit voor de toekomst belangrijk is. Als je bij een bedrijf wilt werken, moet je een sollicitatiebrief kunnen spellen. Daar mag geen fout in voorkomen, net als bij een boek of krant.
Bij spelling gaat het om regels die we samen hebben afgesproken. Jij vindt een kleine fout misschien niet zo erg, maar iemand die naar jouw werk kijkt wel. Het is zelfs zo dat mensen die slecht spellen moeilijker een baan vinden. Gelukkig valt daar wel iets aan te doen: spelling oefenen. Raadpleeg website https://spelling.nl/

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 16 1912-1918 - Rajouté le 04/11/2020

Description : Ontdek, in aflevering 9 (vierde uitgave), op bladzijde 273 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Edward PELLENS.

Nom : LAADBRUGGEN LOPENDE BAND GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 04/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Laadbruggen en lopende band », op bladzijden 116-117 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WEGKOMEN PARTICULE SEPARABLE ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 04/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Denk je werkelijk zo gemakkelijk weg te komen ? » (« Penses-tu vraiment à t’en aller si facilement ? »).
On y trouve notamment la forme verbale « weg … komen », provenant de l’infinitif « WEGkomen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KOMEN ».
Quand « WEGkomen » est « conjugué », cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « WEG » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « WEG », composante du verbe, pourrait, dans une variante, faire l’objet d’un REJET, derrière le complément (« zo gemakkelijk »), à la fin de la phrase : « Je komt zo gemakkelijk niet weg ».
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : Lode OPDEBEEK JEF MENNEKENS BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 03/11/2020

Description : U vindt « Jef MENNEKENS » (1877-1943 ; op bladzijden 223-229) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel)
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : SLINGERT AF OTT AFSLINGEREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 03/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « hij (Mudfinger) slingert hem (Joeki) van zich af » (« il le balance d’un revers de main => il se débarrasse de lui »).
On y trouve notamment la forme verbale « slingert … AF », provenant de l’infinitif « AFslingeren », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « SLINGEREN ».
Quand « AFslingeren » est conjugué, cela entraîne habituellement en néerlandais une séparation de la particule « AF » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « AF », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« hem » et « van zich »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : ABRAHAM HANS SLECHTE KAMARAAD KINDERBIBLIOTHEEK 229 - Rajouté le 02/11/2020

Description : In bijlage vindt U “Een slechte kamaraad”, aflevering 229 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie van Otto Geerling op bladzijde 25.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : ENERGIE OP SPOREN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 02/11/2020

Description : Ontdek in bijlage « Energie op sporen », op bladzijden 114-115 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : NEERGESLAGEN VTT NEERSLAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 02/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Bertrand) wordt prompt neergeslagen » (« Il est promptement assommé »).
On y trouve la forme verbale « NEERgeslagen », participe passé provenant de l’infinitif « NEERslaan », lui-même construit sur l’infinitif « SLAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « NEERgeslagen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé (ici à la voix passive, avec WORDEN), cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « NEER » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « neerGEslagen ».
Il y a REJET de la forme verbale du participe passé « NEERgeslagen » à la fin de la phrase, derrière le complément (« prompt »). Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 15 1912-1918 - Rajouté le 01/11/2020

Description : Ontdek, in aflevering 9 (vierde uitgave), op bladzijde 257 van De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening van Emiel WALRAVENS

Nom : KLEMT VAST VASTKLEMT OTT VASTKLEMMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 01/11/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « … waarop hij (Joeki) zich aan zijn arm vastklemt » (« sur quoi il s’agrippe à son bras »).
Si on ne s’était pas trouvé dans une phrase subordonnée (introduite par « WAAROP »), on aurait notamment eu droit à la forme verbale « klemt … VAST », provenant de l’infinitif « VASTklemmen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « KLEMMEN ». On aurait en effet pu avoir la variante suivante : « hij klemt zich aan zijn arm vast »
Quand « VASTklemmen » est conjugué, cela entraîne habituellement en néerlandais une séparation de la particule « VAST » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « VAST », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (« aan zijn arm »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Rappelons que, dans une phrase subordonnée néerlandaise, la forme verbale ne se trouve plus à côté de son sujet (ici « hij »).

Nom : BEELDEN FAMILIE werken Abraham HANS 01 – IMAGES FAMILLE oeuvres Abraham HANS - Rajouté le 31/10/2020

Description : Er zijn mooie pentekeningen over het leven in de familie in werken van Abraham HANS (1882-1939) / Il y a de belles illustrations sur la vie en famille dans des œuvres d’Abraham HANS (1882-1939), à la mer ou à l’intérieur du pays.
“Vrouw Kroo was haar jongste kind aan het wasschen” (Madame Kroo lavait son plus jeune enfant), op bladzijde 161, aflevering 6, van Abraham HANS’ Het geheim van den rechter, 3 juli 1938.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0228 - Rajouté le 31/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 228. “Moeder gered”, aflevering 228 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1926 (19261128 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : STOOM EN VERVOER GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 31/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Stoom en vervoer », op bladzijden 112-113 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VALT UIT OTT UITVALLEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 31/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Bertrand) valt (de kolonel) uit » (« Il se précipite sur / attaque le colonel »).
On y trouve notamment la forme verbale « valt … UIT », provenant de l’infinitif « UITvallen », verbe dit « à particule séparable », lui-même construit sur l’infinitif « VALLEN ».
Quand « UITvallen » est conjugué, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de sa forme verbale proprement dite et cette particule séparable « UIT », composante du verbe, fait l’objet d’un REJET, derrière le complément éventuel (« de kolonel »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LAAT REJET GAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 30/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Ik laat je niet gaan » (« Je ne te laisse pas t’en aller »).
On y trouve notamment la forme verbale « LAAT » qui (à l’IMPERATIF joue le rôle d’un auxiliaire « de mode » et exige le REJET du verbe) et « GAAN », derrière le complément
(« je »), à la fin de certaines phrases. Voir phénomène du REJET, entre autres, à l’impératif:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : VERVOERMIDDELEN DOOR EEUWEN HEEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 29/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Vervoermiddelen door de eeuwen heen », op bladzijden 110-111 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZOUDEN REJET TOEGESLAGEN VTT TOESLAAN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 29/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « ik zou al vroeger (hebben) toeGEslagen hebben » (« j’aurais déjà frappé plus tôt »).
On y trouve la forme verbale « toeGEslagen », participe passé provenant de l’infinitif « TOEslaan », lui-même construit sur l’infinitif « SLAAN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Quand « TOEslaan » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « TOE » (provenant de la préposition « tot ») de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « toeGEslagen ».
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ». Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« toeGEslagen hebben »), à la fin de la phrase, derrière les compléments (« al » et « vroeger »), et donc à l’INFINITIF. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs:
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : KON OVT KUNNEN REJET NEMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 28/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « … zodat ik, degelijk vermomd, mijn intrek in het Grand Hotel kon nemen » (« … de sorte que, soigneusement déguisé, je pus faire ma rentrée au Grand Hotel »).
L’auxiliaire de mode de la CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN » et un O.V.T. (ou prétérit) « KON » (PLURIEL irrégulier « KONDEN »). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige normalement le REJET de l’autre forme verbale (ici « nemen »), derrière les compléments (« mijn intrek » et « in het Grand Hotel »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Le verbe « KUNNEN » fait l’objet (au seul prétérit ou O.V.T.) des « temps primitifs ». Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Dans Ia mesure où nous nous trouvons dans une phrase subordonnée (introduite par « ZODAT »), le verbe « kon » n’est plus à côté de son sujet « ik ».

Nom : Lode OPDEBEEK FRANS COECKELBERGS BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 27/10/2020

Description : U vindt « Frans COECKELBERGS – de briefdrager-folklorist » (op bladzijden 41-55) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel)
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WETENSCHAP EN BEWAREN VAN VOEDSEL GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 27/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Wetenschap en het bewaren van voedsel », op bladzijden 108-109 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERMOMD VTT VERMOMMEN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 27/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « … zodat ik, degelijk vermomd, mijn intrek in het Grand Hotel kon nemen » (« … de sorte que, soigneusement déguisé, je pus faire ma rentrée au Grand Hotel »).
On trouve, dans cette phrase subordonnée (introduite par « ZODAT »), la forme verbale « vermomd », participe passé (utilisé ici comme adjectif), provenant de l’infinitif « VERMOMMEN ». Ce verbe « VERMOMMEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « vermom ») se terminant par la consonne « M », on trouvera le « D » majoritaire comme terminaison des participes passés mais pas de préfixe « GE » puisque la forme verbale commence par le préfixe « VER » (c’est aussi le cas pour les verbes commençant par les préfixes BE-, ER-, GE,- HER- et ONT-) : (GE) + « VERMOM » + « D » = « VERMOMD ».

Nom : ABRAHAM HANS MOEDER GERED KINDERBIBLIOTHEEK 228 - Rajouté le 26/10/2020

Description : In bijlage vindt U “Moeder gered”, aflevering 228 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Illustratie (foto van kaarsjesprocessie te Scherpenheuvel) op bladzijde 30.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Anneke Broeckaert geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : SPEELDE OVT SPELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 26/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Sis) speelde voor spook » (« Il joua au fantôme »).
Ce verbe « SPELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) au prétérit (ou O.V.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik speel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du prétérit : « SPEEL » + « DE » = « SPEELDE ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0227 - Rajouté le 25/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 227. “Verdreven uit zijn land”, aflevering 227 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1926 (19261121 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0226 - Rajouté le 25/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 226. “De lotgevallen van den wildstrooper”, aflevering 226 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1926 (19261114 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : VERPAKT VOEDSEL GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 25/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Verpakt voedsel », op bladzijden 106-107 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERBORG OVT VERBERGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 25/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Hij (Sis) verborg mij » (« Il me cacha »).
On y trouve la forme verbale « verborg », O.V.T. (ou prétérit) qui provient de l’infinitif « VERBERGEN » faisant l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : BEWAREN VAN VOEDSEL GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 24/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Het bewaren van voedsel », op bladzijden 104-105 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : KWAM AAN AANKWAM OVT AANKOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 24/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Maar nog vóór zij (de lady) (in het hotel) aankwam, moest ik op de vlucht » (« Mais avant même que la lady n’arrive, je dus prendre la fuite »).
On y trouve la forme verbale « aankwam …», qui provient de l’infinitif « AANKOMEN », verbe dit à « particule séparable », lui-même construit sur « KOMEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Si nous n’avions pas été dans une phrase subordonnée, on aurait dû avoir « kwam … aan » car, lorsque « AANKOMEN » est conjugué, cela entraîne le REJET de la « particule séparable » « AAN », derrière le complément (« in het hotel »), à la fin de la phrase comme dans la variante suivante : « zij kwam in het hotel aan ». Voir le phénomène du REJET, entre autres à :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : LIET OVT LATEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 23/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « De timmerman liet zich omkopen om het karweitje van het luik op te knappen … (« Le menuisier se laissa corrompre pour exécuter la tâche du panneau »).
On y trouve notamment la forme verbale « LIET » (O.V.T. ou « prétérit »), provenant de l’infinitif « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que « POUR » devant les verbes est rendu en langue néerlandaise par un double mot : « OM … TE ». Le complément (ici «het karweitje van het luik ») et la « particule séparable » « OP » (du verbe « OPknappen »), s’intercalent entre le « OM » et le « TE », placé juste devant l’infinitif « knappen ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 14 1912-1918 - Rajouté le 22/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 8 (vierde uitgave), op bladzijde 241 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening vermoedelijk van Edward PELLENS.

Nom : ZOU REJET BETREKKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 22/10/2020

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Lang vóór zij (lady Shirehamp) Engeland verliet, wist ik (…) welke kamer zij zou betrekken »
(« Bien avant qu’elle quitte l’Angleterre, je savais quelle chambre elle occuperait »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« betrekken », à la fin de la phrase, derrière le complément (« welke kamer »), et donc à l’INFINITIF, ce que l’on aurait mieux vu dans la phrase suivante : « zij zou een kamer betrekken ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : DRANKEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 21/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Dranken », op bladzijden 102-103 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : GEBOEKT VTT BOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 21/10/2020

Description : La triple phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Lang vóór zij (lady Shirehamp) Engeland verliet, wist ik in welk hotel zij een kamer (had) geboekt had» (« Bien avant qu’elle quitte l’Angleterre, je savais dans quel hôtel elle avait réservé une chambre »).
On y trouve la forme verbale « geboekt », participe passé provenant de l’infinitif « BOEKEN ». Ce verbe « BOEKEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») mais il fait partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « Ik boek ») se terminant par la consonne « K », on trouvera le « T » minoritaire comme terminaison des participes passés :
préfixe « GE » + « BOEK » + « T » = « GEBOEKT ».
Dans la variante suivante de la phrase, on aurait mieux vu que le participe passé fait l’objet d’un REJET après le(s) complément(s) : « zij had in een hotel een kamer geboekt ». Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
On y trouve aussi la forme verbale « HAD », à l’O.V.T. ou prétérit, provenant de l’infinitif « HEBBEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : Lode OPDEBEEK EDMOND VAN OFFEL BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 20/10/2020

Description : U vindt « Edmond VAN OFFEL » (op bladzijden 213-221) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel) via link :
Het werk werd dankzij Jean VIS (uit Molenbeek) bewaard.
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : WIST OVT WETEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 20/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Lang vóór zij (lady Shirehamp) Engeland verliet, wist ik … » (« Bien avant qu’elle quitte l’Angleterre, je savais … »).
On y trouve notamment la forme verbale « WIST » (O.V.T. ou « prétérit »), provenant de l’infinitif « WETEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase subordonnée (« Lang vóór zij Engeland verliet ») jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « wist ». On aurait pu avoir la variante suivante : « ik wist lang vóór zij Engeland verliet … ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 13 1912-1918 - Rajouté le 19/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 8 (vierde uitgave), op bladzijde 225 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (“De graaf van Loon neemt afscheid van zijn echtgenoote Maria”) vermoedelijk van Emiel WALRAVENS.
Deze illustratie lijkt op zijn kaftillustratie voor Hilperic en Fredegonde van Lodewijk JANSSENS.

Nom : VLEES EN VIS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 19/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Vlees en vis », op bladzijden 100-101 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : VERLIET VTT VERLATEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 19/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Lang vóór zij (lady Shirehamp) Engeland verliet … (« Bien avant qu’elle quitte l’Angleterre … »).
On y trouve notamment la forme verbale « VERLIET » (O.V.T. ou « prétérit »), provenant de l’infinitif « VERLATEN », lui-même construit sur « LATEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : ABRAHAM HANS LOTGEVALLEN WILDSTROOPER KINDERBIBLIOTHEEK 226 - Rajouté le 18/10/2020

Description : In bijlage vindt U “De lotgevallen van den wildstrooper”, aflevering 226 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er is GEEN illustratie.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Willy Apers geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : MOEST REJET UITSTELLEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 18/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Alleen moest ik mijn opzet uitstellen » (« Je devais seulement postposer mon projet »).
L’auxiliaire de mode de l’OBLIGATION » est l’infinitif « MOETEN » (donnant MOEST au prétérit ou O.V.T.). Comme les trois autres auxiliaires de mode (« KUNNEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« vluchten »), derrière le complément éventuel (« uit de schuur »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Alleen »), cela engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « moest ». On aurait pu avoir la variante suivante : « ik moest alleen mijn opzet uitstellen ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0225 - Rajouté le 17/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 225.“Het dolend melkmeisje”, aflevering 225 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in november 1926 (19261107 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : TARWE RIJST MANIOK GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 17/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Tarwe, rijst en maniok », op bladzijden 98-99 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZAL ZULLEN REJET STAAN KOMEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 17/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het zal jullie duur te staan komen » (« Cela va vous coûter cher »).
L’auxiliaire du FUTUR « simple » est l’infinitif « ZULLEN », donnant un singulier « ZAL ». Pour être moins dérouté par la construction du futur simple en néerlandais, il est peut-être plus simple de le comparer au « futur proche » français et de remplacer les formes de « ZULLEN » par celles de « ALLER ».
Au FUTUR, il y a REJET de l’autre ou des autres forme(s) verbale(s) (ici « staan » et « komen »), derrière le(s) complément(s) (ici « jullie » et « duur »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez l’expression « duur te staan komen » = « payer cher »).

Nom : UITGEKIEND VTT UITKIENEN ROBERT EN BERTRAND 40 VANDERSTEEN - Rajouté le 16/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat hebben jullie fijn uitgekiend » (« Cela, vous l’avez superbement imaginé => élucidé »).
On y trouve la forme verbale « uitgekiend », participe passé provenant de l’infinitif « UITkienen », lui-même construit sur l’infinitif « KIENEN » qui, comme la grande majorité des verbes néerlandais NE fait PAS l’objet des « temps primitifs » et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent) se terminant par la consonne « N », on trouvera à la fin du participe passé le « D » majoritaire.
Quand « UITkienen » est conjugué comme participe passé à l’équivalent du passé composé, cela entraîne en néerlandais une séparation de la particule « UIT » de son infinitif proprement dit, la particule « GE- » (commune à la majorité des participes passés) s’intercalant entre eux => « uitGEkiend ».
Il y a REJET de la forme verbale « uitGEkiend » derrière le complément (« fijn ») à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « jullie » passe derrière le verbe « hebben ».

Nom : VOEDSEL MENS GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 15/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Voedsel voor de mens », op bladzijden 96-97 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BEWAARDE OVT BEWAREN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 15/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Het luik geeft toegang tot de kast waar de dame het halssnoer bewaarde » (« Le panneau donne accès à l’armoire où la dame conservait le collier »).
On y trouve, dans la phrase subordonnée (introduite par « WAAR »), la forme verbale « bewaarde », O.V.T. ou prétérit provenant de l’infinitif « BEWAREN ». Ce verbe « BEWAREN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « bewaar ») se terminant par la consonne « R », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du singulier de l’O.V.T. ou prétérit :
« BEWAAR » + « DE » = « BEWAARDE ».
Notez l’expression « toegang geven tot » = « donne accès à »).

Nom : BEDOELDE OVT BEDOELEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 14/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Dat bedoelde hij (Sis) dus » (« C’est cela qu’il voulait dire »).
On y trouve la forme verbale « bedoelde », O.V.T. ou prétérit provenant de l’infinitif « BEDOELEN ». Ce verbe « BEDOELEN » est considéré comme « régulier » (comme la grande majorité des verbes néerlandais) aux temps du passé (O.V.T. ou V.T.T.), NE fait PAS partie de la minorité des verbes irréguliers (faisant l’objet des « temps primitifs ») et NE fait PAS partie de la minorité « irrégulière » des verbes réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du présent, « bedoel ») se terminant par la consonne « L », on trouvera le « DE » majoritaire comme terminaison du singulier de l’ O.V.T. ou prétérit :
« BEDOEL » + « DE » = « BEDOELDE ».
La phrase commençant par un complément (« Dat »), cela engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « bedoelde ».

Nom : 140 CHROMOLITHOGRAPHIES NEERLANDAISES SIECLE 19 HOFDIJK TRAP ONS VOORGESLACHT LIENS INTERNET LINKS - Rajouté le 13/10/2020

Description : Bernard GOORDEN ; « 140 chromolithographies néerlandaises du dix-neuvième siècle / Bijdrage tot een herontdekking van de Nederlandse steendruk en chromolithografie in de negentiende eeuw in Ons voorgeslacht van Willem Jacobszoon HOFDIJK (1816-1888) met steendrukken van Pieter Willem Marinus TRAP (1821-1905) ». LIENS INTERNET

Nom : Lode OPDEBEEK JEF DENIJN DENYN BLOEMEKENS VLAAMSCHE ROZELAAR 1928 - Rajouté le 13/10/2020

Description : U vindt « Jef DENIJN » of Jef DENYN (op bladzijden 327-334) uit het boek Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar van Lode Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L. Opdebeek uitgever ; 1928, 335 bladzijden ; met portretten door Edmond Van Offel) via link :
Het werk werd dankzij Jean VIS (uit Molenbeek) bewaard.
Volgende hoofdstukken, elke dinsdag, op
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : LANDONTGINNING LANDAANWINNING GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 13/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Landontginning en landaanwinning », op bladzijden 94-95 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZOCHTEN OVT ZOEKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 13/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Daar zochten we naar ! » (« C’est ce que nous recherchions ! »).
On y trouve notamment « ZOCHTEN », O.V.T. (ou « prétérit ») du verbe « ZOEKEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
La phrase commençant par un complément (« Daar », partie de l’adverbe pronominal « Daarnaar »), cela engendre une INVERSION : le sujet « we » passe derrière le verbe « zochten ».
« Daarnaar » provient de « naar DAT ».
On aurait pu avoir la variante suivante de la phrase :
« We zochten daarnaar ! »

Nom : ABRAHAM HANS DOLEND MELKMEISJE KINDERBIBLIOTHEEK 225 - Rajouté le 12/10/2020

Description : In bijlage vindt U “Het dolend melkmeisje”, aflevering 225 van de “Abraham HANS’ Kinderbibliotheek”.
Er zijn ook twee andere verhaaltjes : “Een flinke knaap” (op bladzijden 12-27) en “Een gevaarlijke klimpartij” (door A. S. REULE ; op bladzijden 27-32).
Illustratie op bladzijde 16.
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door Lea Aspelagh geselecteerd en ter beschikking gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen deze tekst in hedendaagse spelling om te zetten of in het Frans te vertalen.
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 300tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” beschikbaar om te ruilen.

Nom : WAREN OVT ZIJN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 12/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zijn papieren waren trouwens ook in orde » (« Ses papiers étaient par ailleurs également en règle »).
On y trouve notamment, dans la phrase subordonnée (introduite par « DAT »), la forme verbale « WAREN » (pluriel irrégulier de « WAS »), O.V.T. (ou « prétérit ») provenant de l’infinitif « ZIJN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit

Nom : IRRIGATIE GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 11/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Irrigatie », op bladzijden 92-93 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : BETROKKEN VTT BETREKKEN 2 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 11/10/2020

Description : La double phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Als hij hierbij (was) betrokken was, zou hij al lang de plaats (hebben) gepoetst hebben » (« S’il avait été impliqué, il aurait depuis longtemps nettoyé la place => débarrassé le plancher »).
Rappelons d’abord que, dans les verbes, au moins les préfixes BE-, ER-, HER-, GE-, ONT- et VER- NE sont PAS séparables et que, exceptionnellement, on NE fait PAS précéder leur participe passé de l’habituel préfixe « GE- », commun à l’immense majorité des participes passés néerlandais. On trouve donc la forme verbale « BEtrokken », participe passé provenant de l’infinitif « BEtrekken », lui-même construit sur l’infinitif « TREKKEN » qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts ».
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Le participe passé « BEtrokken » fait l’objet d’un REJET, derrière les compléments (« al lang » et « de plaats »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase subordonnée jouant le rôle d’un complément commençant la phrase principale, cela y engendre une INVERSION : le sujet « hij » passe derrière le verbe « zou ». On aurait pu avoir la variante suivante :
« hij zou al lang de plaats hebben gepoetst ».

Nom : ILLUSTRATIES KAFTEN ABRAHAM HANS KINDERBIBLIOTHEEK 0224 - Rajouté le 10/10/2020

Description : De kaften en tekenaars van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 224.“De wildeman”, aflevering 224 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk in oktober 1926 (19261031 ? …) door Abraham HANS uitgegeven.

Nom : KUNNEN REJET SPREKEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 10/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante :
« Kunnen wij kolonel Schwarz spreken ? » (« Pouvons-nous parler au colonel ?... »).
L’auxiliaire de mode de la « CAPACITE » est l’infinitif « KUNNEN », donnant un singulier « KAN ». Comme les trois autres auxiliaires de mode (« MOETEN », « MOGEN » et « WILLEN »), il exige le REJET de l’autre forme verbale (« spreken »), derrière le complément (« kolonel Schwarz »), à la fin de la phrase et à l’infinitif. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
Notez que l’on aurait plutôt dû avoir « MOGEN », l’auxiliaire de mode de la « POSSIBILITE » :
« Mogen wij kolonel Schwarz spreken ? ».

Nom : GENOVEVA GENEVIEVE BRABANT ILLUSTRATIES ILLUSTRATIONS 12 1912-1918 - Rajouté le 09/10/2020

Description : Ontdek, in aflevering 6 (vierde uitgave), op bladzijde 161 in De schoone historie van Genoveva van Brabant door Rik VAN FIENEN (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Vlaamsche Boekhandel ; zonder jaartal, 1788 bladzijden) een pentekening (portret van “Dirk van Rijnland” of “Thierri de Rhintal”) ofwel van Edward PELLENS ofwel van Edmond VAN OFFEL ofwel van Emiel WALRAVENS.

Nom : LANDBOUWTECHNIEKEN GLOBERAMA AVONTUUR MENS WETENSCHAP KEURKOOP - Rajouté le 09/10/2020

Description : Ontdek in bijlage « Landbouwtechnieken », op bladzijden 90-91 van « Het avontuur van mens en wetenschat » / Globerama, uitgegeven in 1960 door Esco in Antwerpen en door Keurkoop Nederland.
U vindt de inhoudsopgave en index voor « Het avontuur van mens en wetenschat » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/AVONTUUR%20MENS%20WETENSCHAP%20GLOBERAMA%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX%201960.pdf
U vindt de inhoudsopgave en index van « Levenswonder » via link :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20LEVENSWONDER%20INHOUDSOPGAVE%20INDEX.pdf
We stellen ook de Franstalige versie voor. Zie :
https://www.idesetautres.be/
Franstalige versie van « Les conquêtes de la Science » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/CONQUETES%20SCIENCE%20GLOBERAMA%20INDEX%20TABLE%20MATIERES%201960.pdf
Franstalige versie van « La vie et ses merveilles » voor inhoudsopgave en index :
https://www.idesetautres.be/upload/GLOBERAMA%20VIE%20ET%20SES%20MERVEILLES%20TABLE%20MATIERES%20INDEX.pdf
Op dezelfde webstek vindt u ook :
« PLANEET DISNEY » (722 onderwerpen);
« SOLORAMA » (ook van ESCO);
« De geschiedenis van de Wereld » (326 platen door L. en F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

Nom : ZOUDEN REJET VRAGEN ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 09/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Zouden we het hem niet eens vragen ? » (« Ne le lui demanderions-nous pas ? »).
L’auxiliaire du CONDITIONNEL est l’infinitif « ZOUDEN » ; il est, en quelque sorte, l’« imparfait » (O.V.T. ou prétérit) de l’auxiliaire du FUTUR, « ZULLEN ».
Au CONDITIONNEL, il y a REJET de l’autre forme verbale (« zijn ») à la fin de la phrase, derrière les compléments (ici « het », « hem » et « eens »), et donc à l’INFINITIF.
Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse en couleurs :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes

Nom : GEZIEN VTT ZIEN 3 ROBERT EN BERTRAND 22 VANDERSTEEN - Rajouté le 08/10/2020

Description : La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « Misschien heeft die man iets gezien ? » (« Peut-être cet homme a-t-il vu quelque chose ? »)
On y trouve notamment la forme verbale « geZIEN », participe passé provenant de l’infinitif « ZIEN », qui fait l’objet des « temps primitifs » des verbes dits « forts » ou irréguliers. Il est à noter que ce participe passé se construit sur l’INFINITIF.
Pour complément d’informations, consultez par exemple notre tableau des « temps primitifs » sur ce même site, où les couleurs aident à mieux comprendre trois grandes catégories de verbes irréguliers au passé :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=tp&ssmod=ecrit
Rappelons que, aux temps composés, le participe passé fait l’objet d’un REJET, derrière le complément (ici « iets »), à la fin de la phrase. Pour le phénomène du REJET du verbe, lisez notre synthèse :
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=grammatica&smod=rejVerbes
La phrase commençant par un complément (« Misschien »), cela engendre une INVERSION : le sujet « die man » passe derrière le verbe « heeft ».

First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  Next  Last  

Sous-menu

Liens rapides

Recherche

Entrez un mot clé:

Image au hasard

Image au hasard
tiré de l'oeuvre de Maye

Crédits