IDESETAUTRES.be

IEA

Fictions IEA

Books
Aller à la partie : FICTIONS - FOLKLORE BELGE - IL Y A 100 ANS EN BELGIQUE - PORT-FOLIO ARTISTE

Il y a 100 ans en Belgique

[NOUVEAU] Nom : CONTRIBUTION 197 REDECOUVERTE GRAVURE SUR BOIS Belgique SIECLE 19 HISTOIRE Belgique COOMANS 57 - Rajouté le 23/09/2019

Description : « Contribution à une redécouverte de la gravure belge sur bois au dix-neuvième siècle (197) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede in de negentiende eeuw (197) : “Louis de Male à Bruges”, gravure 19 entre pages 74 et 75, gravure “composée et exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (1816-1889) pour Histoire de la Belgique (1836) par COOMANS aîné :
Ch. SEVERIN a par ailleurs publié « Histoire de la Belgique en images / Geschiedenis van België in prenten » (Bruxelles, J. Lebègue ; s. d.; 168-VIII pages) vers 1906, avec quelque 300 gravures.
Voici les liens INTERNET pour accéder à chacune d'elles :
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20EN%20IMAGES%20TABLE%20MATIERES%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20IN%20PRENTEN%20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAVURES%20LIENS%20INTERNET%20LINKS.pdf

[NOUVEAU] Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 038 1919 - Rajouté le 21/09/2019

Description : Ontdek aflevering N°38 (1919 ; bladzijden 593-608) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen / Borgerhout, Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden), via LINK :
Daarin (“Tweede deel”) worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XIV – Aan beide zijden der linie – De verdediging van den spoordijk – De Duitschers te Ramskapelle (bladzijden 592- ) ;
Hoofdstuk XV – De Koning en de Koningin in De Panne – De verzorging der gewonden – De laatste Oktoberdagen te Diksmuide – Een bevel om Ramskapelle te nemen (bladzijden 602- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Senegaleezen aan het Front (tekening ; bladzijde 593) ; opmarsch der Duitschers aan de kust (bladzijde 596) ; kantonnement der Fransche fusiliers te Nieuwpoort (bladzijde 597) ; terechtstelling van een spion (tekening ; bladzijde 598) ; plan der gevechten rond Diksmuide van 7 oktober tot 14 november 1914 (bladzijde 599) ; in De Panne in oktober 1914 – De Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de Belgische gekwetsten (tekening ; bladzijden 600-601) ; Britsch oorlogschip bewapend met kanonnen van 30 cm (bladzijde 602) ; admiraal Ronarc’h dekoreert zijn helden (bladzijde 604) ; scheepskapitein Mauros, kommandant te Diksmuide van het 3e bataljon van het 2e regiment mariniers-fusiliers (bladzijde 605) ; De Koning groet het 7e Fransche regiment voetvolk te Veurne (bladzijde 606) ; langs beekjes en grachten vlood het water van den Ijzer in het land (bladzijde 608).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20035.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20036.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees over WO1 ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20JAN%20VERBEKE%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%201921%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2026%20AFLEVERINGEN.pdf
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 bladzijden). Hier zijn de INTERNET links naar de 48 hoofdstukken :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf

[NOUVEAU] Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 037 1919 - Rajouté le 14/09/2019

Description : Ontdek aflevering N°37 (1919 ; bladzijden 578-592) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen / Borgerhout, Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden), via LINK :
Daarin (“Tweede deel”) worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XIII – Het water (bladzijden 585- ) ;
Hoofdstuk XIV – Aan beide zijden der linie – De verdediging van den spoordijk – De Duitschers te Ramskapelle (bladzijden 592- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Duitsch vliegtuig door een Belgischen vlieger brandend neergeschoten (tekening ; bladzijde 577) ; puin te Meessen (bladzijde 578) ; type van gevangen genomen Duitschen officier (tekening ; bladzijde 579) ; oude abdij te Meessen (tekening ; bladzijde 580) ; het door het vuur gespaarde kruisbeeld in de kerk van Meessen (tekening ; bladzijde 581) ; (portret van) Kogge die de overstrooming van den Ijzer leidde (tekening ; bladzijde 583) ; (portret van) Kogge die de overstrooming van den Ijzer leidde (tekening ; bladzijde 583) ; gevechten om Nieuwpoort – Belgische voorpostenlienie verscholen achter een muur (bladzijde 584) ; patroelje van zouaven aan de Noordzee (bladzijde 585) ; Fransche mariniers (2 foto’s ; bladzijde 587) ; Belgische soldaten scheppen uit den Ijzer de door granaten gedoode visschen op (tekening ; bladzijde 588) ; Britsche begraafplaats op den weg van Ploegsteert naar Meessen (bladzijde 589) ; weg op Meessen (bladzijde 590) ; de gevechten om Nieuwpoort – uitkijk op een boom (bladzijde 592).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20034.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20035.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees over WO1 ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20JAN%20VERBEKE%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%201921%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2026%20AFLEVERINGEN.pdf
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 bladzijden). Hier zijn de INTERNET links naar de 48 hoofdstukken :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf

[NOUVEAU] Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 036 1919 - Rajouté le 07/09/2019

Description : Ontdek aflevering N°36 (1919 ; bladzijden 545-560) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen / Borgerhout, Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden), via LINK :
Daarin (“Tweede deel”) worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XI – Te Nieuwpoort – Het Britsche eskader – Gevechten om den Bamburg en Lombardzijde – De toestand te Nieuwpoort – Grossetti – De strijd bij Sint-Joris (bladzijden 567- ) ;
Hoofdstuk XII – Het Front in oktober 1914 (bladzijden 574- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
den Ijzer vóór den oorlog (bladzijde 561) ; karabiniers achter zandzakken (tekening ; bladzijde 563) ; officier op zijn post door een kogel getroffen (tekening ; bladzijde 564) ; de brand van Diksmuide (tekening ; bladzijde 565) ; vervoer van een gekwetste Duitscher door een jager te voet (vermoedelijk tekening van Edmond van Offel ; bladzijde 566) ; begrafenis achter het Front (tekening ; bladzijde 567) ; onze kanonniers tijdens den slag aan den Ijzer (tekening ; bladzijden 568-569) ; ambulanciewagen onder bommenregen (tekening ; bladzijde 570) ; op wacht te Diksmuide (tekening ; bladzijde 571) ; Duitsche nachtronde te Diksmuide (bladzijde 572) ;
het laatste afscheid (tekening ; bladzijde 573) ; weg van Gheluvelt op Becelaere (bladzijde 574) ;
Duitsche matrozen op uitkijk in het duin bij Oostende (bladzijde 541).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20033.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20034.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees over WO1 ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20JAN%20VERBEKE%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%201921%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2026%20AFLEVERINGEN.pdf
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 bladzijden). Hier zijn de INTERNET links naar de 48 hoofdstukken :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf

[NOUVEAU] Nom : THIERS YAN DARGENT FASCICULE 069 HISTOIRE REVOLUTION FRANCAISE 1866 - Rajouté le 06/09/2019

Description : Dans le cadre du 230ème anniversaire ‎de la Révolution française‎ de 1789, nous vous proposons le fascicule N°69 d’une des histoires qui lui ont été consacrée, en l’occurrence une version superbement illustrée par Yan’ Dargent (1824-1899) en 1866, qui est digne de ses prédécesseurs RAFFET * ou Tony JOHANNOT.
Vous trouverez le fascicule N°69 avec les illustrations suivantes : « Promenade aux flambeaux » (page 545) et portrait de « Drouet » (page 549).
Vous trouverez les pages de titre et sommaires des deux tomes au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/THIERS%20YAN%20DARGENT%20HISTOIRE%20REVOLUTION%20FRANCAISE%201866%20TABLE%20SOMMAIRES.pdf
Pour complément d’informations concernant Jean Edouard Dargent dit Yan D’Argent, consultez par exemple :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yan%27_Dargent
https://commons.wikimedia.org/wiki/Yan_Dargent?uselang=fr
Ce fascicule est extrait de ‎M. ‎ A(dolphe) THIERS ; ‎Histoire de la Révolution française‎ (dessins par Yan’ Dargent) ; Paris, Furne, Jouvet et cie éditeurs; 1866, 2 tomes format in-4° (20 x 29 cm), VIII-792 + 800 pages à raison de 200 livraisons de 8 pages et 44 livres, le texte étant imprimé sur 2 colonnes. (Portrait de A. Thiers, nombreuses illustrations dans le texte, en moyenne 1 toutes les 4 pages, au moins, dont quelque 50% de portraits).
‎Le texte intégral d’une édition antérieure (1865) de cette ‎Histoire de la Révolution française‎ par M. ‎ Adolphe THIERS est, lui, déjà téléchargeable à :
https://data.bnf.fr/fr/16525420/adolphe_thiers_histoire_de_la_revolution_francaise/
Pour RAFFET * ou Tony JOHANNOT, prédécesseurs de Yan DARGENT, découvrez certaines de leurs illustrations via « Adolphe WAHLEN, contrefacteur dans l’édition belge du dix-neuvième siècle » :
https://www.idesetautres.be/upload/ADOLPHE%20WAHLEN%20CONTREFACTEUR%20DANS%20EDITION%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20BGOORDEN.pdf
Dans le cadre du 230ème anniversaire ‎de la Révolution française‎ de 1789, on ne doit pas non plus oublier les massacres perpétrés par les troupes républicaines, à l’instar des guerres de Vendée, dans des contrées qui allaient faire partie de la Belgique de 1830.
Ils sont rapportés dans La guerre des paysans : aperçu historique de la lutte héroïque des paysans en 1798 (Bruxelles, Société belge de librairie ; 1898, 62 pages), par Lode OPDEBEEK :
https://www.idesetautres.be/upload/GUERRE%20DES%20PAYSANS%201798%20LODE%20OPDEBEEK%201898%20LIENS%20INTERNET.pdf
Vous trouverez encore les 70 fascicules de Napoléon, sa vie, ses guerres (1124 pages, LII chapitres), biographie de vulgarisation, due à Lode OPDEBEEK (1869-1930), plus connu comme éditeur, et publiée sous son pseudonyme de Paul BELETTE.
Voir : https://www.idesetautres.be

Nom : 19140831 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/09/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du LUNDI 31 AOUT 1914

Nom : 19140830 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/09/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du DIMANCHE 30 AOUT 1914

Nom : 19140829 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/09/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du SAMEDI 29 AOUT 1914

Nom : 19140827 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/09/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du JEUDI 27 AOUT 1914

Nom : 19140826 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/09/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du MERCREDI 26 AOUT 1914

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 035 1919 - Rajouté le 30/08/2019

Description : Ontdek aflevering N°35 (1919 ; bladzijden 545-560) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen / Borgerhout, Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden), via LINK :
Daarin (“Tweede deel”) worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk IX – De strijd bij Tervate – De Duitschers over den Ijzer – Diksmuide wordt nog verdedigd (bladzijden 546- ) ;
Hoofdstuk X – De Franschen bij Tervate – De Duitschers te Schoorbakke – Terugtocht op den Grooten Beverdijk (bladzijden 558- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
begrafenis van een Belgisch officier (bladzijde 545) ; Boesinghe – puin van het kasteel (bladzijde 548) ; een door burgers ondersteund gekwetste soldaat (bladzijde 548) ; wat er van Passchendale overblijft (bladzijde 549) ; verzorging der gewonden in de ambulancen achter het Front (bladzijde 551) ;
de strijd aan den Ijzer onder de leiding van Koning Albert (tekening ; bladzijden 552-553) ; begraafplaats van 20.000 soldaten op den weg van Poperinghe à Boeschepe (bladzijde 554) ; Poelcapelle (bladzijde 556) ; het door de soldaten genaamde « tandenstokerbosch » te Gheluvelt (bladzijde 557) ; Engelsche begraafplaats te Zillebeke (bladzijde 559) ; de monumentale kerktoren van Woumen (bladzijde 560).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20032.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20033.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees over WO1 ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20JAN%20VERBEKE%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%201921%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2026%20AFLEVERINGEN.pdf
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 bladzijden). Hier zijn de INTERNET links naar de 48 hoofdstukken :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE DU JARDIN 1921 LIENS INTERNET 34 CHAPITRES - Rajouté le 28/08/2019

Description : Découvrez l'intégralité de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Tous les jeunes Belges devraient lire cette biographie.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 34 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 28/08/2019

Description : Découvrez le fascicule 34 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 22 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 26/08/2019

Description : Découvrez le fascicule 22 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19140825 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 25/08/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du 25 AOUT 1914

Nom : 19140823 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 25/08/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du 23 AOUT 1914

Nom : 19140822 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 25/08/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du 22 AOUT 1914

Nom : 19140821 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 25/08/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du 21 AOUT 1914

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 034 1919 - Rajouté le 24/08/2019

Description : Ontdek aflevering N°34 (1919 ; bladzijden 529-544) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen / Borgerhout, Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden), via LINK :
Daarin (“Tweede deel”) worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk VII – De Duitschers naar Diksmuide – Hun optreden te Handzame, Wercken, Beerst, Vladsloo – Het pesthol van Eessen – Te Woumen – De beschieting van Diksmuide – Eerste aanvallen op de stad (bladzijden 531- ) ;
Hoofdstuk VIII – Nieuwe troepenverdeeling te Diksmuide – De begrafenis van kommandant Pouplier – Verdere beschieting – De kerk in brand – Het drama van het stadhuis – Vergeefssche aanvallen der Duitschers (bladzijden 541- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
het drama op het stadhuis te Diksmuide (vermoedelijk tekening van Edmond van Offel ; bladzijde 529) ; kaart van het tooneel van den strijd in den Westhoek van Vlaanderen (bladzijde 531) ; puin der kerk van Eessen (tekening ; bladzijde 532) ; Koning AIbert met generaal Joffre in een West-Vlaamsch dorpje achter het front (tekening ; bladzijde 534) ; wat er van het bloeiende West-Roozebeke overblijft (bladzijde 535) ; aan den Ijzer in 1914 – de Belgische grenadiers doen een charge (tekening ; bladzijden 536-537) ; Belgen in aftocht over een noodbrug (bladzijde 541) ; Duitsche verkenners aan den Ijzer (tekening ; bladzijde 542) ; Belgische ruiters patroeljeeren langs de kust (bladzijde 543) ; Duitsche matrozen graven op het strand te Oostende de kustbatterijen in (bladzijde 541) .
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20031.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20032.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees over WO1 ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20JAN%20VERBEKE%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%201921%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2026%20AFLEVERINGEN.pdf
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 bladzijden). Hier zijn de INTERNET links naar de 48 hoofdstukken :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 26 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 21/08/2019

Description : Découvrez le fascicule 26 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 33 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 21/08/2019

Description : Découvrez le fascicule 33 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19140820 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 18/08/2019

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915) du 20 AOUT 1914

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 033 1919 - Rajouté le 17/08/2019

Description : Ontdek aflevering N°33 (1919 ; bladzijden 513-528) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen / Borgerhout, Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden), via LINK :
Daarin (“Tweede deel”) worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk IV – De Duitschers te Brugge – De gevechten bij Keiem en Mannekensvere – Onze troepen achter den Ijzer (bladzijden 503- ) ;
Hoofdstuk VI – De Britten te Ieperen – De vlucht van duizenden burgers naar Ieperen en Frankrijk (bladzijden 522- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Vlucht der bevolking te Diksmuide (vermoedelijk tekening van Edmond van Offel ; bladzijde 513) ; kerk van Lombartszijde (tekening ; bladzijde 514) ;
Duitsch kerkhof te Vladsloo (tekening ; bladzijde 515) ; militair kerkhof te De Panne (tekening ; bladzijde 516) ; havenstraat in Duinkerke (tekening, bladzijde 516) ; puin van Sint-Elegius kerk te Duinkerke (tekening ; bladzijde 517) ; puin der kerk te Vladsloo (tekening ; bladzijde 517) ; Sint-Rochiuskerk te Armentières (tekening, bladzijde 518) ; zicht op Moorslede (tekening ; bladzijde 518) ; de kerk van Slype (tekening ; bladzijde 519) ; in oktober 1914 de dappere Belgische soldaten verdedigen hardnekkig het laatste vrije hoekje van het vaderland o. a. te Diksmuide (tekening ; bladzijden 520-521) ; Belgische mitrailleusen door honden getrokken (bladzijde 523) ; Belgische ruiter op verkenning (bladzijde 524) ; de Koning met stafofficieren in het duin (bladzijde 526) ; het 7e Linie in zijn verschansiingen (bladzijde 528).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20030.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20031.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20032.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees over WO1 ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 bladzijden). Hier zijn de INTERNET links naar de 48 hoofdstukken :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 32 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 14/08/2019

Description : Découvrez le fascicule 32 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19140820 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 11/08/2019

Description : L’invasion allemande de 1914 était préméditée.
Bruxelles en a fourni au moins 2 (deux) preuves avec Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 20 août 1914

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 032 1919 - Rajouté le 10/08/2019

Description : Ontdek aflevering N°32 (1919 ; bladzijden 496-512) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen / Borgerhout, Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden), via LINK :
Daarin (“Tweede deel”) worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk III – Bezetting van Doornik en Kortrijk – De Duitsche marsch naar Noord-Frankrijk – Een legerkorps te Ieperen – De bezetting van Roeselare, Rijsel – De Duitschers naar Diksmuide (bladzijden 482- ) ;
Hoofdstuk IV – De Duitschers te Brugge – De gevechten bij Keiem en Mannekensvere – Onze troepen achter den Ijzer (bladzijden 503- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
het Belgische leger in aftocht naar den Ijzer (tekening ; bladzijde 497) ; hoofdkerk van Doornik (tekening ; bladzijde 497) ; het Rodenbach gedenkteeken te Roeselare (tekening ; bladzijde 498) ; het stadhuis te Roeselare (bladzijde 499) ; kerk te Roeselare (bladzijde 499) ; Duitsche gruwelen in Vlaanderen (tekening van Edmond van Offel ; bladzijde 500) ; de bevolking verschool zich in de kelders (vermoedelijk tekening van Edmond van Offel ; bladzijde 431) ; een dorp aan den Ijzer vóór den oorlog (tekening ; bladzijde 502) ; de vlucht der West Vlamingen (tekening ; bladzijde 503) ; Koning AIbert onder zijn soldaten (bladzijde 504) ; een gekwetste Piot (bladzijde 505) ; het stadhuis te Brugge (tekening ; bladzijde 506 ; uit « Kerlingaland », bladzijde 54) ; oude straat te Brugge (tekening ; bladzijde 506) ; het Minnewater te Brugge (tekening ; bladzijde 506 uit « Kerlingaland », bladzijde 65) ; O. L. Vrouwkerk te Brugge (tekening ; bladzijde 506 ; uit « Kerlingaland », bladzijde 76) ; Sint-Salvatorskerk te Brugge (tekening ; bladzijde 506) ; te Brugge (tekening ; bladzijde 506 ; uit « Kerlingaland », bladzijde 76) ; Britsche afdeeling van het Roode Kruis te Brugge (bladzijde 507) ; de Sint-Kruispoort (en de windmolens) te Brugge (tekening ; bladzijde 507 ; uit « Kerlingaland », bladzijde 96) ; de Jerusalemkerk te Brugge (tekening ; bladzijde 507 ; uit « Kerlingaland », bladzijde 92) ; Duitsche beul in Vlaanderen (tekening ; bladzijde 507) ; gevecht te Mannekensvere (tekening ; bladzijde 508) ; gevecht te Keiem (tekening ; bladzijde 509) ; admiraal Ronarc’h (tekening ; bladzijde 510) ; hoekje (“het Krekeltje ») te Diksmuide (tekening bladzijde 510 ; ook in “De klok van Stuivenskerke”, bladzijde 16, aflevering N°20 van de « A. HANS’ Kinderbibliotheek ») ; Sint-Bertrijnskerk te Poperinghe (tekening ; bladzijde 511 ; uit « Kerlingaland », bladzijde 32) ; de Groote Markt te Diksmuide (tekening ; bladzijde 511) ; hoekje te Diksmuide (tekening ; bladzijde 511) ; zouaven patroelje in de duinen (bladzijde 512).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20030.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20031.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20032.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Veel illustraties (o. a. Brugge) zijn E. HANS (= ook misschien B. H. HANS) te wijten. Zie 5 volgende artikels :
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%202%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%203%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%204%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%205%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
Raadpleeg « Kerlingaland » van Abraham HANS :
https://www.idesetautres.be/upload/KERLINGALAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSOPGAVE%20TABLE%20MATIERES%20HOOFDSTUKKEN%20CHAPITRES%2001-25%20REGISTER%20INDEX%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%20BGOORDEN.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 31 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 07/08/2019

Description : Découvrez le fascicule 31 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19140822 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 22 août 1914

Nom : 19140821 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 21 août 1914

Nom : 19140813 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 13 août 1914 dans son “Journal” (page 27).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140812 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 12 août 1914 dans son “Journal” (pages 26-27).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140811 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 11 août 1914 dans son “Journal” (pages 25-26).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140810 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 août 1914 dans son “Journal” (page 25).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140809 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 5 août 1914 dans son “Journal” (pages 24-25).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140808 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 8 août 1914 dans son “Journal” (pages 22-24).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140807 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 août 1914 dans son “Journal” (pages 20-22).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140806 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 6 août 1914 dans son “Journal” (pages 18-20).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140805 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 5 août 1914 dans son “Journal” (pages 12-18).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190801 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/08/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 1er août 1919 dans son “Journal” (page 579).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 031 1919 - Rajouté le 03/08/2019

Description : Ontdek aflevering N°31 (1919 ; bladzijden 481-496) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen / Borgerhout, Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden), via LINK :
Daarin (“Tweede deel”) worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk I – De aftocht van het Belgische leger uit Antwerpen (bladzijden 482- ) ;
Hoofdstuk II – Het plan der Duitschers – Naar den Ijzer (bladzijden 491- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Koning Albert (met bijzondere toestemming van zijne Majesteit overgedrukt ; bladzijde 465) ; kaart van den aftocht (bladzijde 484) ; Duitsche mariniers te Gent (2 foto’s ; bladzijde 485) ; de Scheldekade met het museum “het Steen” na den aftocht van het Belgische leger (bladzijde 488) ; de eerste Duitschers op wacht aan de Schelde (bladzijde 489) ; de badkabienen te Oostende in toevluchtsoorden herschapen (bladzijde 492) ; vluchtelingen te Oostende (bladzijde 493) ; de opgeblazen brug over de Schelde te Wetteren (bladzijde 496).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20029.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20030.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 bladzijden). Hier zijn de INTERNET links naar de 48 hoofdstukken :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 30 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 31/07/2019

Description : Découvrez le fascicule 30 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19190730 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 30/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 30 juillet 1919 dans son “Journal” (page 579).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190729 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 29/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 juillet 1919 dans son “Journal” (pages 578-579).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190728 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 28/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 28 juillet 1919 dans son “Journal” (page 578).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190727 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 27/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 juillet 1919 dans son “Journal” (page 578).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 030 1919 - Rajouté le 27/07/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°30 (1919 ; bladzijden 465-480) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LX – De groote vlucht (bladzijden 450- );
Hoofdstuk LXI – De val van Antwerpen (bladzijden 465- );
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
generaal de Guise, verdediger van Antwerpen (bladzijde 465) ; generaal von Beseler (bladzijde 465) ; de bespringing van Antwerpen door de 42gers (tekening de P. de Jong ; bladzijde 466) ; cholera en andere ziekten begeleiden de oorlog (tekening Daily Herald ; bladzijde 467) ; standbeeld van Teniers te Antwerpen (bladzijde 468) ; het vernielde huis van David Teniers aan de Lombaardevest (bladzijde 469) ; huis op den hoek der Drie-Koningenstraat en de Twiststraat, te Berchem, door een enkel obus weggeslagen (bladzijde 470) ; verwoesting in een hospitaal te Antwerpen (bladzijde 471) ; de Schoenmarkt in 1914 (bladzijde 472) ; Antwerpen – de rechterzijde van de Schoenmarkt na het bombardement (bladzijde 473) ; de Taverne Royale, op de Groenplaats te Antwerpen, na het bombardement (bladzijde 474) ; de in de Schelde tot zinken gebrachte Duitsche stoomboot « Gneisenau » (bladzijde 475) ; de Sint-Vincentiuskapel van de Kammenstraat (bladzijde 476) ; de Sint-Vincentiuskapel door een brandbom vernield (bladzijde 477) ; het fort van Stabroek (bladzijde 478) ; het fort van Ertbrandt (bladzijde 479) ; villa te Contich waar de overgave van Antwerpen bekonken werd (bladzijde 480) ; A. Rijckmans, J. De Vos en L. Franck (médaillons ; bladzijde 480).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20028.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20029.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190726 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 26/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 26 juillet 1919 dans son “Journal” (pages 577-578).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190725 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 25/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 juillet 1919 dans son “Journal” (page 577).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190724 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 24/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 24 juillet 1919 dans son “Journal” (page 577).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190723 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 23/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 23 juillet 1919 dans son “Journal” (page 577).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190722 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 22/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 22 juillet 1919 dans son “Journal” (pages 576-577).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140820 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 21/07/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 20 août 1914

Nom : 19140819 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 21/07/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 19 août 1914

Nom : 19190721 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 21/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 21 juillet 1919 dans son “Journal” (page 576).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190720 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 20/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 20 juillet 1919 dans son “Journal” (page 575).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 029 1919 - Rajouté le 20/07/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°29 (1919 ; bladzijden 449-464) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk L(X)IX – Verschillende episoden (bladzijden 445- ) ;
Hoofdstuk LX – De groote vlucht (bladzijden 450- );
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Belgische vluchtelingen in de haven van Dover (bladzijde 449) ; vervoer eener lamme vluchtelinge (bladzijde 451) ; Belgische kinderen door Hollandsche soldaten liefderijk opgenomen (bladzijde 452) ; op de vlucht (bladzijde 453) ; brand der tanks (bladzijde 454) ; brand der petroleumtanks te Antwerpen (bladzijde 455) ; oud moedertje door Belgisch soldaat gesteund (bladzijde 456) ; op vlucht in de omstreken van Gent (bladzijde 457) ; op de vlucht (bladzijde 459) ;
op de vlucht (bladzijde 460) ; Belgische schutterij in de omstreken van Antwerpen (bladzijde 462) ; een oud vluchtend moederke uit Waalhem (bladzijde 462) ; op de vlucht (bladzijde 463) ; barricade door het Belgisch leger bij Mechelen opgeworpen (bladzijde 464).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20027.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20028.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190719 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 19 juillet 1919 dans son “Journal” (page 575).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190718 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 18/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 18 juillet 1919 dans son “Journal” (page 575).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 29 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 18/07/2019

Description : Découvrez le fascicule 29 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19190717 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 17/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 17 juillet 1919 dans son “Journal” (page 575).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190716 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 16/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 16 juillet 1919 dans son “Journal” (page 575).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140818 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 14/07/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 18 août 1914

Nom : 19140819 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 14/07/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 19 août 1914

Nom : 19140818 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 14/07/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 18 août 1914

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 028 1919 - Rajouté le 13/07/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°28 (1919 ; bladzijden 433-448) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk L(X)VI – Te Contich (bladzijden 431- ) ;
Hoofdstuk L(X)VII – Waalhem (bladzijden 434- ) ;
Hoofdstuk L(X)VIII – Broechem, het fort en de stad Lier (bladzijden 438- ) ;
Hoofdstuk L(X)IX – Verschillende episoden (bladzijden 445- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Duitschers te Lier (tekening van Edmond van Offel ; bladzijde 431) ; aanleg van verdedigingswerken rond Antwerpen (bladzijde 434) ; generaal von Moltke opperbevelhebber van het Duitsche leger (bladzijde 435) ; Lier –Sint-Pieterskerkje en de aangrenzende huizen door bommen verwoest (bladzijde 436) ; Lier – Groote Markt na het bombardement (bladzijde 437) ; Mechelen – het oude gildenhuis der boogschutters vóór de beschieting (bladzijde 440) ; in de omstreken van Dendermonde (tekening ; bladzijde 441) ; achtervolging van een spion (tekening ; bladzijde 443) ; tooneel in een Belgische ambulance (bladzijde 444) ; Engelsche matrozen (bladzijde 445) ; Lord Churchill (bladzijde 448).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20026.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20027.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190712 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 12/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 12 juillet 1919 dans son “Journal” (page 575).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190711 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 11/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 11 juillet 1919 dans son “Journal” (pages 574-575).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190710 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 11/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 juillet 1919 dans son “Journal” (page 574).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190709 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 11/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 9 juillet 1919 dans son “Journal” (page 574).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 28 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 11/07/2019

Description : Découvrez le fascicule 28 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19140816 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 07/07/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du
16 août 1914

Nom : 19140815 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 07/07/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 15 août 1914

Nom : 19140817 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 07/07/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 17 août 1914

Nom : 19140816 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 07/07/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 16 août 1914

Nom : 19140815 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 07/07/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 15 août 1914

Nom : 19140814 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 07/07/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 14 août 1914

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 027 1919 - Rajouté le 06/07/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°27 (1919 ; bladzijden 417-432) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LXIV – De strijd bij Sinte-Kathelijne-Waver (bladzijden 414- ) ;
Hoofdstuk L(X)V – Duffel tijdens het beleg (bladzijden 419- ) ;
Hoofdstuk L(X)VI – Te Contich (bladzijden 431- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
uitwerking van een (Duitsche) 42 op het fort van Sinte-Kathelijne-Waver (bladzijde 417) ; generaal Wielemans (bladzijde 417) ; typen van rond Antwerpen gevangen genomen Duitschers (bladzijde 419) ; kaart rond Sinte-Kathelijne-Waver (bladzijde 420) ; de kerk van Duffel na de krijgsverrichtingen (bladzijde 421) ; puin te Lier (tekening ; bladzijde 422) ; puin van het gemeentehuis van Duffel (tekening ; bladzijde 423) ; Belgisch loopgraaf bij Waalhem (bladzijde 424) ; de door de Belgen opgeblazen brug te Duffel (bladzijde 425) ; versperringen te Lier door Engelsche mariniers opgeworpen (bladzijde 426) ; de door de Engelsche mariniers opgeblazen brug te Lier (bladzijde 427) ; generaal Lantonnois (bladzijde 428) ; generaal Guiette (bladzijde 429) ; ter doodveroordeelden om aan Belgische troepen inlichtingen over den opmarsch der Duitsche troepen verschaft te hebben (bladzijde 432).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%2025.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20026.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20JAN%20VERBEKE%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%201921%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2026%20AFLEVERINGEN.pdf
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN JAN VERBEKE 1921 INTERNET LINKS - Rajouté le 04/07/2019

Description : Herontdek Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van
Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Ontdek aflevering 1, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2001%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 2, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2002%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 3, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2003%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 4, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2004%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 5, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2005%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 6, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATONALE%20HELDIN%2006%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 7, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20%20HELDIN%2007%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 8, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2008%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 9, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2009%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 10, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2010%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 11, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2011%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 12, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2012%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 13, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2013%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 14, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2014%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 15, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2015%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 16, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2016%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 17, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2017%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 18, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2018%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 19, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2019%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 20, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2020%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 21, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2021%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 22, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2022%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 23, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2023%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 24, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2024%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 25, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2025%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf
Ontdek aflevering 26, via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GABRIELLE%20PETIT%20ONZE%20NATIONALE%20HELDIN%2026%20JAN%20VERBEKE%201921.pdf

Nom : 19190704 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 juillet 1919
dans son “Journal” (pages 573-574).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 27 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 04/07/2019

Description : Découvrez le fascicule 27 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19140813 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 03/07/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 13 août 1914

Nom : 19140813 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 03/07/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 13 août 1914

Nom : 19190702 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 02/07/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 2 juillet 1919 dans son “Journal” (page 573).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140812 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 01/07/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 12 août 1914

Nom : 19190629 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 29/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 juin 1919 dans son “Journal” (page 573).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 026 1919 - Rajouté le 29/06/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°26 (1919 ; bladzijden 401-416) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LXII – De strijd bij Antwerpen (bladzijden 398- ) ;
Hoofdstuk LXIII – Overzicht van de krijgsbedrijven bij Antwerpen (bladzijden 403- ) ;
Hoofdstuk LXIV – De strijd bij Sinte-Kathelijne-Waver (bladzijden 414- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
het onthoofde standbeeld van Kiliaan te Duffel (bladzijde 401) ; de strijd rond Antwerpen - kaart der forten (bladzijde 404) ; een door een bom uit een Taube vernielde molen te Eppeghem (bladzijde 405) ; nabij Sempst (…) wordt een afgelegen woning verdedigd door zeventien Belgische jagers (tekening ; bladzijden 408-409) ; de brug van Schoonaarde (bladzijde 411) ; de brand van Schoonaarde (bladzijde 411) ; generaal Dossin (bladzijde 412) ; de bevolking van Waasland keek met ontzetting naar den brand van Antwerpen (bladzijde 414) ; het onder waterzetten der Polders bij Antwerpen (bladzijde 416).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%2025.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190628 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 28/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 28 juin 1919 dans son “Journal” (page 573).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190627 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 27/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 juin 1919 dans son “Journal” (page 572).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190626 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 26/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 26 juin 1919 dans son “Journal” (page 572).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 26 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 26/06/2019

Description : Ontdek aflevering 26 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; De nieuwe rijken ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; De smokkelaar ; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19190625 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 25/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 juin 1919 dans son “Journal” (page 572).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190624 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 24/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 24 juin 1919 dans son “Journal” (page 572).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190623 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 23/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 23 juin 1919 dans son “Journal” (page 571).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190622 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 22/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 22 juin 1919 dans son “Journal” (page 571).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 025 1919 - Rajouté le 22/06/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°25 (1919 ; bladzijden 385-400) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LXI – De oorlog ter zee (bladzijden 382- ) ;
Hoofdstuk LXII – De strijd bij Antwerpen (bladzijden 398- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Duitsche kruiser door een Engelsch slagschip tot zinken gebracht (tekening ; bladzijde 385) ; Sir admiraal John Jellicoe (bladzijde 386) ; de bemanning van de zinkenden « Amphion » wordt aan boord der torpedojagers opgenomen (tekening van H. G. Swanwick ; bladzijde 387) ; kapitein Fox (bladzijde 388) ; Duitsche vice-admiraal graaf von Spee (bladzijde 389) ; admiraal von Tirpitz (bladzijde 390) ; onder-admiraal Sir David Beatty (bladzijde 391) ; het zinken van den Duitschen kruiser allemand « S116 » gezien door den periskoop van de Engelsche duikboot « E9 » (tekening ; bladzijde 392) ; de Britse kruiser « Amphion », vergezeld van torpedojagers, achtervolgt den Duitschen mijnlegger « Köningin Luise » (tekening van H. G. Swanwick ; bladzijde 394) ; prins Louis van Battenberg, eerste Engelsche zee-lord, die bij het uitbreken van den oorlog bzijn ontslag indiende (bladzijde 394) ; doorsnede van een periskoop der duikbooten (tekening ; bladzijde 395) ; Duitsche torpedo vliegt rakelings de Engelsche kruiser « Undaunted » voorbij (tekening ; bladzijde 392) ; de Engelsche duikboot « D1 » (bladzijde 398).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%2023.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%2024.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190621 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 21/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 21 juin 1919 dans son “Journal” (page 571).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190620 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 20/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 20 juin 1919
dans son “Journal” (pages 570-571).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 25 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 20/06/2019

Description : Découvrez le fascicule 25 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19190619 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 19 juin 1919
dans son “Journal” (pages 567-570).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 25 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 19/06/2019

Description : Ontdek aflevering 25 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; De nieuwe rijken ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; De smokkelaar ; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19190618 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 18/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 18 juin 1919
dans son “Journal” (pages 563-567).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 1917 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION 191408 LIENS INTERNET - Rajouté le 17/06/2019

Description : Lisez le témoignage d’un neutre, Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée, éphémérides de l’invasion … d’août 1914. Ce texte a été traduit de l’espagnol par J.-N. CHAMPEAUX, pour Berger-Levrault en 1917, à partir de Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 1915 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR 191408 INTERNET ENLACES - Rajouté le 17/06/2019

Description : Francisco Orozco Muñoz, Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915). INTERNET enlaces.

Nom : 19140831 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 17/06/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 31 août 1914

Nom : 19140830 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 17/06/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 30 août 1914

Nom : 19140829 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 17/06/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 29 août 1914

Nom : 19140831 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 17/06/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 31 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140830 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 17/06/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 30 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140829 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 17/06/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 29 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19190617 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 17/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 17 juin 1919 dans son “Journal” (page 563).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 024 1919 - Rajouté le 15/06/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°24 (1919 ; bladzijden 369-384) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LVIII – Het voorspel van het beleg – De strijd bij Aalst (bladzijden 365- ) ;
Hoofdstuk LIX – De strijd in het Oosten (bladzijden 371- ) ;
Hoofdstuk LX – De Serviërs (bladzijden 378- ) ;
Hoofdstuk LXI – De oorlog ter zee (bladzijden 382- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Russische soldaten beschouwen hun czaar alse en godheid en werpen zich voor hem op de knieën (bladzijde 369) ; de czaar en zijn familie (bladzijde 371) ; kaart van den strijd in het Oosten (bladzijde 371) ; generaal Auffenberg, oostenrijsche bevelhebber te Lemberg (bladzijde 373) ; Russische generaal Paul Georges Edler von Rennenkampf (bladzijde 373) ; generaal Broesiloff (bladzijde 374) ; generaal Roussky, overwinnaar van Lemberg (bladzijde 375) ; Nikolaas II, czaar van Rusland (bladzijde 376) ; czaar Nikolaas met grootvorst Nikolaas (bladzijde 377) ; kaart van Belgrado en omstreken (bladzijde 379) ; koning Peter van Servië (bladzijde 380) ; generaal Samsonoff (bladzijde 381) ; de groote brug over de Donau te Belgrado (bladzijde 382) ; groot-hertog Nikolaas, overste van het Russische leger (bladzijde 383) ; zicht op Belgrado (bladzijde 384).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20022.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%2024.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190613 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 13/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 13 juin 1919 dans son “Journal” (page 562).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 24 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 13/06/2019

Description : Découvrez le fascicule 24 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 24 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 12/06/2019

Description : Ontdek aflevering 24 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; De nieuwe rijken ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; De smokkelaar ; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 023 1919 - Rajouté le 08/06/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°23 (1919 ; bladzijden 353-368) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LVI – Te Antwerpen en Brussel (bladzijden 351- ) ;
Hoofdstuk LVII – Aanvallen op de Etappelijn – Nog rond Leuven (bladzijden 363- ) ;
Hoofdstuk LVIII – Het voorspel van het beleg – De strijd bij Aalst (bladzijden 365- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Engelsche soldaten ter verdediging der vesting Antwerpen (bladzijde 353) ; « Rataplan … Rataplan … Rataplan …» de weerwraak (tekening van A. Willette ; bladzijde 353) ; Duitsche priester in militaire kleedij (bladzijde 356) ; Fransche priester in soldaten kleedij (bladzijde 356) ; Belgisch krijgsaalmoezenier der ruiterij (bladzijde 357) ; Belgisch priester- aalmoezenier die op weinig vriendelijke maniers door Duitschers nagekeken wordt (tekening ; bladzijde 359) ; de gevechten te Sempst, Brabant, in 1914 – Op de voorposten – De Belgische karabiniers richtten moorddadig machiengeweervuur op de Duitschers (tekening ; bladzijden 360-361) ; de schim van Napoleon doet den keizer in zijn droomen opschrikken (dessin Polands View ; bladzijde 364) ; de beschermer der « Kultur » (tekening New Yorker Tribune ; bladzijde 365) ; onze prinsenkinderen (bladzijde 368).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20020.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Er wordt verwezen naar Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Zie :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf
Raadpleeg nog :
http://idesetautres.be/upload/PAYRO%20ARTICLES%20BELGIQUE%20GUERRE%201914-1918%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
en honderden dokumenten in 5 talen over WO1 via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 23 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 06/06/2019

Description : Découvrez le fascicule 23 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
On y fait référence au livre suivant :
Sadi KIRSCHEN ; Devant les conseils de guerre allemands ; Bruxelles, Rossel et Fils ; 1919, XV-508 pages (16 planches hors texte) :
http://www.bel-memorial.org/books/devant_les_conseils_de_guerre_allemands.pdf
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 23 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 05/06/2019

Description : Ontdek aflevering 23 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; De nieuwe rijken ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; De smokkelaar ; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19190604 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/06/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 juin 1919 dans son “Journal” (page 562).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 022 1919 - Rajouté le 01/06/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°22 (1919 ; bladzijden 337-352) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LIV – De groote uitval – De gevechten bij en de toestand te Leuven (bladzijden 334- ) ;
Hoofdstuk LV – In afwachting aan de Nethe (bladzijden 342- ) ;
Hoofdstuk LVI – Te Antwerpen en Brussel (bladzijden 351- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
een gekwetste brigadier der gidsen (tekening ; bladzijde 337) ; onze Koningskinderen (bladzijde 340) ; een autobus door een shrapnell getroffen (bladzijde 341) ; Sint-Gommaruskerk te Lier (tekening ; bladzijde 343) ; in de omstreken van Lier (tekening van Edmond Van Offel ; bladzijde 343) ; Duitsche moordwoede te Leuven (tekening ; bladzijden 344-345) ; volksleven te Lier in vredestijd (tekening ; bladzijde 346) ; Lier – het begijnhofkerkje (tekening van Edmond Van Offel ; bladzijde 347) ; Lier – de Groote Markt vóór den oorlog (bladzijde 348) ; Lier – het Sint-Pieterskerkje (bladzijde 349) ; Engelsche matrozen in de loopgraven bij Lier (bladzijde 352).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20019.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20022.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Er wordt verwezen naar Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Zie :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf
Raadpleeg nog :
http://idesetautres.be/upload/PAYRO%20ARTICLES%20BELGIQUE%20GUERRE%201914-1918%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
en honderden dokumenten in 5 talen over WO1 via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 22 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 29/05/2019

Description : Ontdek aflevering 22 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; De nieuwe rijken ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19190525 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 25/05/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 mai 1919 dans son “Journal” (page 562).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 021 1919 - Rajouté le 25/05/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°21 (1919 ; bladzijden 321-336) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LII – Hoe het Belgisch leger den slag aan de Marne steunde – De tweede of groote uitval der troepen uit Antwerpen – Een vierdaagsche slag – De verovering van Aarschot – De gevechten bij Haecht en Over-de-Vaart (bladzijden 315- ) ;
Hoofdstuk LIV – De tweede uitval (der troepen uit Antwerpen ; vervolg) – De moed der onzen – De gevechten ten Zuiden van Mechelen – De toestand te Mechelen (bladzijden 326- ) ;
Hoofdstuk LIII – De groote uitval – De gevechten bij en de toestand te Leuven (bladzijden 334- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Belgische ambulanciers te Hofstade (bladzijde 321) ; de Duitsche generaal Sixt von Arnim (bladzijde 323) ; verwoest kasteel te Eppegem (bladzijde 324) ; generaal Baix (bladzijde 325) ; generaal Scheere (bladzijde 325) ; de Duitsche barbaren aan het werk : hoe zij, in oogst 1914, Aerschot binnevielen en plunderden (tekening ; bladzijden 328-329) ; Britsche mariniers in de loopgraven te Lier (bladzijde 331) ; type Duitschen officier (bladzijde 332) ; graf van gesneuvelde Duitschers te Mechelen (bladzijde 334) ; de wilde trein (bladzijde 336).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20018.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20021.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Er wordt verwezen naar Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Zie :
http://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20CROKAERT%20AUTEUR%20IMMORTELLE%20MELEE%20BELGIQUE%201914.pdf

Nom : 19140826-19140827 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) des datés 26-27 août 1914

Nom : 19140822-19140824 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) des datés 22-24 août 1914

Nom : 19140828 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 28 août 1914

Nom : 19140825 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 25 août 1914

Nom : 19140821 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 21 août 1914

Nom : 19140820 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 20 août 1914

Nom : 19140819 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 19 août 1914

Nom : 19140818 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 18 août 1914

Nom : 19140817 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 17 août 1914

Nom : 19140816 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 24/05/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 16 août 1914

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 21 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 23/05/2019

Description : Découvrez le fascicule 21 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 21 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 22/05/2019

Description : Ontdek aflevering 21 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; De nieuwe rijken ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19140828 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 28 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140826-27 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo de los 26-27 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140825 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 25 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140822-24 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo de los 22-24 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140821 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 21 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140820 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 20 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140819 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 19 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140818 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 18 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140817 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 17 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140816 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 21/05/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 16 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : MAYENCE LEGENDE FRANCS TIREURS LOUVAIN - Rajouté le 18/05/2019

Description : Vous trouverez en annexe MAYENCE (Fernand) ; La légende des Francs-tireurs de Louvain. Réponse au mémoire de M. le professeur Meurer de l'Université de Würzburg ; Louvain, Imprimerie communale ; 1928, 62 pages.
Ne manquez pas de lire l’article de Roberto J. Payró (1867-1928), journaliste argentin et ressortissant d’un pays neutre, relatif aux massacres de Louvain (Leuven), en l’occurrence « La Destrucción de Lovaina (1-2) » ; in La Nación ; 17-18/03/1915 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140825-30%20PAYRO%20DESTRUCCION%20LOVAINA.zip
Version française :
http://www.idesetautres.be/upload/19140825%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140826%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140827%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140829%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140831%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
L’ouvrage de Ferdinand MAYENCE se réfère à
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/575103817
Titel Loewen und der belgische Volkskrieg / Christian Meurer. In d. Auffassg von Ferdinand Mayence
Person(en) Meurer, Christian (Verfasser)
Verlag Tübingen : J. C. B. Mohr
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 1928
Umfang/Format 42 S. ; gr. 8
ISBN/Einband/Preis 1.80
Anmerkungen Status nach VGG: vergriffen
Leipzig Signatur: 1928 A 11749
Bereitstellung in Leipzig

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 020 1919 - Rajouté le 18/05/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°20 (1919 ; bladzijden 305-320) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk L – De strijd aan de Marne – Het begin van den slag (bladzijden 291- ) ;
Hoofdstuk LI – Naar de Aisne – De overwinning ;
Hoofdstuk LII – Hoe het Belgisch leger den slag aan de Marne steunde – De tweede of groote uitval der troepen uit Antwerpen – Een vierdaagsche slag – De verovering van Aarschot – De gevechten bij Haecht en Over-de-Vaart (bladzijden 315- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de kathedraal van Reims tijdens de beschieting (tekening ; bladzijde 305) ; Duitsche soldaten legden het dorp Courtacon geheel in asch (2 tekeningen ; bladzijde 306) ; de keizer, met zijn zilveren helm op, dubbend, na den slag der Marne (bladzijde 307) ; Reims gezien van uit de Duitsche loopgraven (bladzijde 308) ; zicht op Soissons (bladzijde 312) ; straattooneel te Soissons après la bataille (bladzijde 313) ; Fransche ruiterij op weg naar Meaux tijdens de terugtocht (bladzijde 314) ; door de Duitschers opgeblazen brug te Soissons (bladzijde 315) ; sporen van Duitsche kogels in het hospitaal te Senlis (bladzijde 316) ; Duitsche gevangenen te Fère-en-Tardenois door London Scottish soldaten bewaakt (bladzijde 317) ; lijken op het slagveld (bladzijde 318) ; het slagveld van Chambry (bladzijde 318) ; het kerkhof van Chambry waar hevig gestreden werd (bladzijde 319) ; vaak beschutten de Duitschers hun oprukkende troepen achter een rij burgers (tekening ; bladzijde 320) ; terechtstelling van zes onschuldige burgers te Senlis (tekening ; bladzijde 320).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20017.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20020.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 131 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 20 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 15/05/2019

Description : Ontdek aflevering 20 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19190513 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 13/05/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 13 mai 1919 dans son “Journal” (pages 561-562).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 019 1919 - Rajouté le 11/05/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°19 (1919 ; bladzijden 289-304) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk L – De strijd aan de Marne – Het begin van den slag (bladzijden 291- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Fransche soldaten verlaten de forten van Maubeuge en werpen voor de voeten van generaal Hans von Zwehl hun wapens neder (tekening ; bladzijde 289) ; plan der vesting Maubeuge (bladzijde 290) ; generaal von Zwehl, de veroveraar van Maubeuge (bladzijde 291) ; ingang van het fort Bouissois te Maubeuge (bladzijde 292) ; het groote Oostenrijksche kanon dat de forten beschoot (bladzijde 293) ; graven te Maurupt - aan de Marne (bladzijde 296) ; een hoekje van het slagveld (bladzijde 297) ; het stadhuis van Arras na het tweede bombardement (bladzijde 297) ; aan de Marne (bladzijde 298) ; de hoofd kerk van Meaux (bladzijde 300) ; graven aan de Marne (bladzijde 301) ; de Marne te Meaux (bladzijde 302) ; een hoofdkwartier achter een stroomijt te Marcilly (bladzijde 304).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20016.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20019.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : LEGENDE FRANCS TIREURS DINANT NIEUWLAND TSCHOFFEN - Rajouté le 10/05/2019

Description : Vous trouverez en annexe NIEUWLAND & TSCHOFFEN ; La légende des Francs-Tireurs de Dinant. Réponse au Mémoire de M. le professeur MEURER de l'Université de Wurzbourg ; Gembloux, Duculot ; 1928, 86 pages (dont 1 plan, aux pages 16-17, et la liste des 669 victimes, aux pages 77-85).

Ne manquez pas de lire l’article de Roberto J. Payró (1867-1928), journaliste argentin et ressortissant d’un pays neutre, principalement relatif aux massacres de Dinant, en l’occurrence « Dos representantes argentinos muertos en la guerra », in La Nación ; 17/11/1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19141020%20PAYRO%20DOS%20REPRESENTANTES%20ARGENTINOS%20MUERTOS%20EN%20LA%20GUERRA.pdf
Version française :
http://www.idesetautres.be/upload/19141020%20PAYRO%20DEUX%20REPRESENTANTS%20ARGENTINS%20TUES%20DANS%20LA%20GUERRE.pdf
Version néerlandaise :
https://www.idesetautres.be/upload/19141020%20PAYRO%20TWEE%20ARGENTIJNSE%20VERTEGENWOORDIGERS%20GESTORVEN%20IN%20DE%20OORLOG.pdf
Ouvrage auquel se réfère celui de 1928 : Nieuwland, Norbert ; Schmitz, Jean ; Documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg ; Bruxelles, G. Van Oest ; 1919, 7 volumes :
partie 4 : Le combat de Dinant (2 volumes)
4A ; 234 pages :
https://ia800809.us.archive.org/21/items/documentspourser4p1nieu/documentspourser4p1nieu.pdf
4B ; 388 pages :
https://ia600804.us.archive.org/4/items/documentspourser4p2nieu/documentspourser4p2nieu.pdf

Nom : 19190510 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/05/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 mai 1919 dans son “Journal” (page 561).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 19 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 09/05/2019

Description : Découvrez le fascicule 19 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19190508 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/05/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 8 mai 1919 dans son “Journal” (page 561).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 19 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 08/05/2019

Description : Ontdek aflevering 19 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19190505 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/05/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 5 mai 1919 dans son “Journal” (pages 560-561).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190504 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/05/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 mai 1919 dans son “Journal” (page 560).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 018 1919 - Rajouté le 04/05/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°18 (1919 ; bladzijden 273-288) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXXIX – Generaal French – Achter de schermen – Generaal Joffre – De val van Maubeuge – Een traktaat (bladzijden 280- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Engelsche kanonniers tijdens het gevecht van Compiègne (tekening ; bladzijde 273) ; kaart der omstreken van Reims (bladzijde 275) ; de maarschalken Joffre en French (bladzijde 276) ; het kasteel van Chantilly (bladzijde 277) ; generaal Joffre verlaat het kasteel van Chantilly (bladzijde 280) ; Duitschers bij den terugtocht der Franschen (bladzijde 281) ; het uitgebrande Sommeilles (Marne) (bladzijde 284) ; het schuiloord van den kroonprins bij Villers-aux-Vents (bladzijde 284) ; Choisy-au-Bac – vernielde brug (bladzijde 285) ; het Marne-kanaal te Pargny (bladzijde 285) ; gewonde Duitschers voor de kerk van Meaux (bladzijde 288).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20015.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20018.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE LIENS INTERNET - Rajouté le 03/05/2019

Description : Liens INTERNET relatifs à EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre ; Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. (ca 1920), 151 pages.
Il s’agit d’une histoire, élargie,
d’un groupe de « résistance » bruxellois,
le Cercle catholique de Schaerbeek.
« Préface » de Spartacus (pseudonyme du Docteur Schoofs) aux pages 3-9 :
https://www.idesetautres.be/upload/SPARTACUS%20PREFACE%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE%20VAN%20COILLIE.pdf
« Exposé historique » aux pages 11-55 : https://www.idesetautres.be/upload/EGO%20VAN%20COILLIE%20EXPOSE%20HISTORIQUE%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE%20pp11-55.pdf
NOTICES BIOGRAPHIQUES.
On trouve, dans la partie III (« le livre d’or , A. les morts ») 16 notices biographiques développées relatives à : Bovy (Elie et Daniel), Cayron (Constant), Ceriez (Marcel), Emsens * (Paul), Gaillet (Victor), Lafosse* (Victor), Lampe (Louis), Lapierre (Auguste), Leytens (Antoine), Levie * (Pierre), Micheels (Jean-Guillaume), Ruttiens (Pierre), Scheyvaerts * (Henry), Teurlings (Jules), Van Coillie * (René).
5 de ces jeunes Belges *, morts pour la patrie,
ne sont pas repris dans le BEL-MEMORIAL
Bovy (Daniel)
https://www.idesetautres.be/upload/DANIEL%20BOVY%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Bovy (Elie)
https://www.idesetautres.be/upload/ELIE%20BOVY%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Cayron (Constant)
https://www.idesetautres.be/upload/CONSTANT%20CAYRON%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20COILLIE%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
http://bel-memorial.org/all_names/c.php?s=600&q=
Ceriez (Marcel)
https://www.idesetautres.be/upload/MARCEL%20CERIEZ%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Emsens (Paul)
NON repris dans BEL-MEMORIAL
https://www.idesetautres.be/upload/PAUL%20EMSENS%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Gaillet (Victor)
https://www.idesetautres.be/upload/VICTOR%20GAILLET%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Lafosse (Victor)
NON repris dans BEL-MEMORIAL
https://www.idesetautres.be/upload/VICTOR%20LAFOSSE%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Lampe (Louis)
https://www.idesetautres.be/upload/LOUIS%20LAMPE%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Lapierre (Auguste)
https://www.idesetautres.be/upload/AUGUSTE%20LAPIERRE%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Levie (Pierre)
NON repris dans BEL-MEMORIAL
https://www.idesetautres.be/upload/PIERRE%20LEVIE%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20COILLIE%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Leytens (Antoine)
https://www.idesetautres.be/upload/ANTOINE%20LEYTENS%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Micheels (Jean-Guillaume)
https://www.idesetautres.be/upload/JEAN-GUILLAUME%20MICHEELS%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Ruttiens (Pierre)
https://www.idesetautres.be/upload/PIERRE%20RUTTIENS%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Scheyvaerts (Henry)
NON repris dans BEL-MEMORIAL
https://www.idesetautres.be/upload/HENRY%20SCHEYVAERTS%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Teurlings (Jules)
https://www.idesetautres.be/upload/JULES%20TEURLINGS%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
Van Coillie (René).
NON repris dans BEL-MEMORIAL
https://www.idesetautres.be/upload/JULES%20TEURLINGS%20MORT%20POUR%20LA%20BELGIQUE%20EGO%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
« Blessés et réformés » aux pages 117-123 :
https://www.idesetautres.be/upload/EGO%20LIVRE%20OR%20BLESSES%20REFORMES%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
« Condamnés et prisonniers politiques », aux pages 124-128 :
https://www.idesetautres.be/upload/EGO%20LIVRE%20OR%20CONDAMNES%20PRISONNIERS%20POLITIQUES%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
« Mémorial alphabétique », aux pages 129-144 :
https://www.idesetautres.be/upload/EGO%20MEMORIAL%20ALPHABETIQUE%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf
« Epilogue », aux pages 145-150 :
https://www.idesetautres.be/upload/EGO%20EPILOGUE%20PAGE%20HISTOIRE%20GRANDE%20GUERRE.pdf

Nom : 19190503 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/05/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 3 mai 1919 dans son “Journal” (pages 559-560).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190502 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/05/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 2 mai 1919 dans son “Journal” (page 559).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : EGO EPILOGUE VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 03/05/2019

Description : En annexe, vous trouverez l’« épilogue » figurant aux pages 145-150 dans EGO (pseudonyme du docteur E. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = circa 1920).

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 18 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 02/05/2019

Description : Découvrez le fascicule 18 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : EGO MEMORIAL ALPHABETIQUE VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 02/05/2019

Description : En annexe, vous trouverez le « mémorial alphabétique » figurant aux pages 129-144 dans EGO (pseudonyme du docteur E. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = circa 1920).

Nom : EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 01/05/2019

Description : En annexe, vous trouverez un extrait du « livre d’or », en l’occurrence des notices biographiques relatives aux condamnés et prisonniers politiques du Cercle catholique de Schaerbeek, pages 124-128 dans EGO (pseudonyme du docteur E. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = circa 1920).

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 18 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 01/05/2019

Description : Ontdek aflevering 18 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : EGO BLESSES REFORMES VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 30/04/2019

Description : En annexe, vous trouverez un extrait du « livre d’or », en l’occurrence des notices biographiques relatives aux blessés et réformés du Cercle catholique de Schaerbeek, pages 117-123 dans EGO (pseudonyme du docteur E. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = circa 1920).

Nom : JULES TEURLINGS MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 29/04/2019

Description : Le souvenir de Jules TEURLINGS (1897-1918), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 107-111 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : 19140812 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 29/04/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 12 août 1914

Nom : 19140811 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 29/04/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 11 août 1914

Nom : 19140810 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 29/04/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 10 août 1914

Nom : 19140809 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 29/04/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 9 août 1914

Nom : PIERRE RUTTIENS MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 28/04/2019

Description : Le souvenir de Pierre RUTTIENS (1897-1918), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 101-104 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : 19140808 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 27/04/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 8 août 1914

Nom : JEAN GUILLAUME MICHEELS MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 27/04/2019

Description : Le souvenir de Jean-Guillaume MICHEELS (1895-1918), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 96-100 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 017 1919 - Rajouté le 27/04/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°17 (1919 ; bladzijden 257-272) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXXVI – Een Duitsche stem – De bezetting van Reims ;
Hoofdstuk XXXXVII – Parijs in het begin van den oorlog – De Fransche regering naar Bordeaux – Parijs bedreigd ;
Hoofdstuk XXXXVIII – De laatste etappe der Engelschen – De Duitschers te Senlis – De moord op den maire Odent – De dood van den komponist Magnard – De uiterste linie der Duitschers – De stand der troepen op 5 september – Generaal Foch ;
Hoofdstuk XXXXVIII (2) – De strijd om Nancy –Gevechten bij Amance, Pont-à-Mousson, Col de la Chipotte en het Bosch van Champoux – De keizer en zijn witte ruiters – Nancy behouden (bladzijden 271- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Fransche mitrailleurs op weg naar de gevechtslinie (bladzijde 257) ; de koning der Wereld (tekening ; bladzijde 258) ; Joffre de Zwijger (tekening ; bladzijde 258) ; de Duitsche keizer als vogelverschrikker » (tekening uit « Mucha » ; bladzijde 259) ; kaart van den slag der Marne (bladzijde 259) ; het eerste schot op de hoofdkerk van Reims (tekening ; bladzijde 260) ; oude vestingen te Doornik (tekening ; bladzijde 260) ; vlucht der Fransche bevolking bij het naderen der Duitschers (2 foto’s ; bladzijde 261) ; zicht op Rethel (bladzijde 264) ; Fransche reservisten wakend aan de verdediging rond Parijs (bladzijde 265) ; uitgebrande huizen te Senlis (bladzijde 265) ; de villa van de musikus Magnard te Baron (aan de Marne) na de verwoesting (bladzijde 214) ; de maire Odent, in het midden (bladzijde 214) ; gedenkteeken der vermoorde gijzelaars te Senlis (bladzijde 269) ; generaal Galliéni (bladzijde 269) ; generaal Dubail (bladzijde 272) ; hertog Albrecht von Wurtemberg (bladzijde 272).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20014.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20017.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190426 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 26/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 26 avril 1919 dans son “Journal” (page 559).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ANTOINE LEYTENS MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 26/04/2019

Description : Le souvenir d’Antoine LEYTENS (1896-1918), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 89-93 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : 19190425 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 25/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 avril 1919 dans son “Journal” (page 558).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 17 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 25/04/2019

Description : Découvrez le fascicule 17 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : AUGUSTE LAPIERRE MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 25/04/2019

Description : Le souvenir de Auguste LAPIERRE (1897-1918), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 85-89 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 17 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 24/04/2019

Description : Ontdek aflevering 17 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : LOUIS LAMPE MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 24/04/2019

Description : Le souvenir de Louis LAMPE (1894-1916), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 81-85 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : VICTOR GAILLET MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 23/04/2019

Description : Le souvenir de Victor GAILLET (1891-1915), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 75-77 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : CONSTANT CAYRON MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 22/04/2019

Description : Le souvenir de Constant CAYRON (1897-1916), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 64-66 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : 19190422 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 22/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 22 avril 1919 dans son “Journal” (page 558).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : MARCEL CERIEZ MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 21/04/2019

Description : Le souvenir de Marcel CERIEZ (1895-1917), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 67-70 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 016 1919 - Rajouté le 20/04/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°16 (1919 ; bladzijden 241-256) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXXI – De terugtocht – De lanciers bij Quevy ;
Hoofdstuk XXXXII – Het gevecht bij Landrecies ;
Hoofdstuk XXXXIII – De slag van Le Cateau ;
Hoofdstuk XXXXIV – De Duitschers te Rijsel, Lens, Arras, Péronne – Hun optreden aan de Somme – De strijd bij Soissons – De Duitschers aan de Aisne ;
Hoofdstuk XXXXV – De bezetting van Sedan (bladzijden 255- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Duitsche keizer wijst aan zijn generaals den weg « Nach Paris » (bladzijde 241) ; landkaart : stand der legers op einde Augustus 1914 (bladzijde 243) ; generaal Karl von Bülow (bladzijde 244) ; Kroonprins Rupprecht van Beieren (bladzijde 245) ; Engelsch geschut in Noord Frankrijk (bladzijde 248) ; het Duitsche leger rukt over de Fransche grens (bladzijde 249) ; generaal Franchet d’Esperey (bladzijde 251) ; generaal Maunoury (bladzijde 251) ; generaal de Langle de Cary (bladzijde 252) ; generaal von Hausen (bladzijde 252) ; Belgische vluchtelingen in de nabijheid van Bergen / Mons (bladzijde 254) ; de beroemde Fransche 75 mm kanonnen (bladzijde 256).
Links naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20016.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20013.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Abraham Hans en G. Raal: De Grote Oorlog in België, 4 delen door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017-2019 ; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Voor de vier delen betaalt u € 200+10 verzendingskosten in België (vermeld AH-1234 bij betaling).
http://www.studiumgeneralevzw.be
info@studiumgeneralevzw.be
of via kamiel.mertens@skynet.be
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : HENRY SCHEYVAERTS MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 20/04/2019

Description : Il est temps de rendre hommage à des jeunes Belges qui ont donné leur vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918. Ils méritent mieux que sombrer dans l’oubli. La notice biographique de Henry SCHEYVAERTS (1892-1914) figure aux pages 104-107 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).
Il n’est apparemment PAS repris dans le BEL-MEMORIAL …

Nom : RENE VAN COILLIE MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 19/04/2019

Description : Il est temps de rendre hommage à des jeunes Belges qui ont donné leur vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918. Ils méritent mieux que sombrer dans l’oubli. La notice biographique de René VAN COILLIE (1898-1914) figure aux pages 111-116 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).
Il n’est apparemment PAS repris dans le BEL-MEMORIAL …

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 16 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 18/04/2019

Description : Découvrez le fascicule 16 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : PIERRE LEVIE MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 18/04/2019

Description : Il est temps de rendre hommage à des jeunes Belges qui ont donné leur vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918. Ils méritent mieux que sombrer dans l’oubli. La notice biographique de Pierre LEVIE (1894-1914) figure aux pages 93-96 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).
Il n’est apparemment PAS repris dans le BEL-MEMORIAL …

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 16 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 17/04/2019

Description : Ontdek aflevering 16 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : VICTOR LAFOSSE MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 17/04/2019

Description : Il est temps de rendre hommage à des jeunes Belges qui ont donné leur vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918. Ils méritent mieux que sombrer dans l’oubli. La notice biographique de Victor LAFOSSE (1898-1916) figure aux pages 78-81 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).
Il n’est apparemment PAS repris dans le BEL-MEMORIAL …

Nom : 19140810 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 17/04/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du
10 août 1914

Nom : 19140809 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 17/04/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du
9 août 1914

Nom : 19140806 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 17/04/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 6 août 1914

Nom : 19190416 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 16/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 16 avril 1919 dans son “Journal” (page 558).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ELIE BOVY MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 16/04/2019

Description : Le souvenir d’Elie BOVY (1892-1917), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages (57-60 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).
BEL-MEMORIAL :
http://bel-memorial.org/all_names/bos.php?s=600&q=

Nom : DANIEL BOVY MORT POUR LA Belgique EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 15/04/2019

Description : Le souvenir de Daniel BOVY (1895-1918), jeune Belge qui a donné sa vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918, fait l’objet d’une notice biographique aux pages 61-64 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).
BEL-MEMORIAL :
http://bel-memorial.org/all_names/bos.php?s=600&q=

Nom : 19190415 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 15/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 15 avril 1919 dans son “Journal” (page 557).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : PAUL EMSENS MORT POUR LA BELGIQUE EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 14/04/2019

Description : Il est temps de rendre hommage à des jeunes Belges qui ont donné leur vie pour que notre pays reste libre après 1914-1918. Ils méritent mieux que sombrer dans l’oubli. La notice biographique de Paul EMSENS (1893-1916) figure aux pages 70-75 de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).
Il n’est apparemment PAS repris dans le BEL-MEMORIAL …

Nom : 19190413 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 13/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 13 avril 1919 dans son “Journal” (page 557).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : EXPOSE HISTORIQUE EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE pp11-55 - Rajouté le 13/04/2019

Description : Vous trouverez en annexe un « Exposé historique » (pages 11-55) de EGO (pseudonyme du docteur Ed. VAN COILLIE) dans Une page d'histoire de la Grande Guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages). En voici le détail :
La Guerre (pages 11-14) ;
Le volontariat (pages 15-16) ;
La résistance (pages 16-18) ;
Un repaire de conspirateurs (pages 18-21) ;
Les œuvres de bienfaisance (pages 21-25) ;
Les prisonniers (page 25) ;
Le Mot du Soldat (pages 26-28) ;
Le règne de la terreur (pages 28-31) ;
La Libre Belgique (pages 31-37) ;
Les médecins militaires (pages 37-39) ;
Le Clergé et les aumôniers militaires (pages 40-51) ;
Nos établissements d’instruction (pages 51-55).

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 015 1919 - Rajouté le 13/04/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°15 (1919 ; bladzijden 225-240) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXIX – De terugtocht van de Samber – Het Verdrag van Couillet – De 250 Fransche tirailleurs van Haybes – Het beleg van Givet ;
Hoofdstuk XXXX – De veldslag van Bergen – De Engelschen te Bergen – Duitsche wreedheden in het Centrum – De terugtocht der Engelschen begint (bladzijden 234- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Sint-Stephanus kathedraal te Toul (bladzijde 225) ; generaal de Castelnau (bladzijde 225) ; le generaal von Klück (bladzijde 227) ; verwoesting van den boulevard Audent te Charleroi (bladzijde 229) ; Charleroi – verwoesting door de Duitschers in de Charles II straat aangericht (bladzijde 229) ; generaal von Hausen (bladzijde 230) ; generaal von Heeringen (bladzijde 231) ; de generaals Joffre, de Castelnau en Pau (bladzijde 232) ; het belfoort te Bergen (tekening ; bladzijde 234) ; het stadhuis te Bergen (tekening ; bladzijde 235) ; de hoofdkerk te Bergen (tekening ; bladzijde 235) ; zicht in de hoofdkerk van Bergen (tekening ; bladzijde 236) ; de heer Alphonse Gravis (bladzijde 237) ; generaal Pétain (tekening ; bladzijde 239) ; generaal Foch (tekening ; bladzijde 240)
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20012.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20015.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : SPARTACUS PREFACE EGO VAN COILLIE PAGE HISTOIRE GRANDE GUERRE - Rajouté le 12/04/2019

Description : Voici la préface de Spartacus (pseudonyme du Docteur Schoofs) à Ed. VAN COILLIE (pseudonyme : EGO), Une page d'histoire de la grande guerre (Bruxelles, Librairie Delannoy & Action catholique, s.d. = ca 1920, 151 pages).
Il s’agit d’une histoire, élargie, du Cercle catholique de Schaerbeek (Bruxelles), entre 1914 et 1918.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 15 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 11/04/2019

Description : Découvrez le fascicule 15 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19190410 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 avril 1919 dans son “Journal” (page 557).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 15 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 10/04/2019

Description : Ontdek aflevering 15 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
De aflevering werd dankzij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC / Antwerpen) bewaard.
www.consciencebibliotheek.be
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19190409 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 09/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 9 avril 1919 dans son “Journal” (pages 556-557).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190407 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 07/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 avril 1919 dans son “Journal” (page 556).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 014 1919 - Rajouté le 06/04/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°14 (1919 ; bladzijden 209-221) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXVI – Te Mechelen en Antwerpen – D bladzijde ;
Hoofdstuk XXXVII – In Vlaanderen;
Hoofdstuk XXXVIII – Te Mechelen en Antwerpen – D bladzijde (bladzijden 219- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
« de vredeskeizer en zijn moderne duif » (Taube) (tekening naar David Wilson ; bladzijde 209) ; “De Reus tot Kleinen Belg : uit den weg, Kleine ! – Nooit ! Deze weg is verboden !” (tekening ; bladzijde 210) ; puin te Weerde (bladzijde 211) ; het kerkhof der te Eppegem gevallen Belgische helden (bladzijde 211) ; het vernielde gemeentehuis te Elewijt (bladzijde 212) ; Dendermonde – de kerk van binnen na de verwoesting (bladzijde 213) ; Dendermonde – zicht op de stad in 1914 (bladzijde 214) ; De Kroonprins (tekening uit The Kaiser’s Garland ; bladzijde 215) ; Dendermonde – het stadhuis vóór de vernieling (bladzijde 216) ; Dendermonde – het deerlijk verminkte stadhuis (bladzijde 217) ; Belgische verkenners aan den voet van het Waterloo-monument (bladzijde 218) ; Dendermonde – de klokken uit den beiaard op den grond geworpen (bladzijde 218) ; de door de Duitschers in brand gestoken kerk te Eppegem (bladzijde 219) ; stand der legers (Frankrijk, Duitschland) in augustus 1914 (bladzijde 220) ; oude poort te Nancy (bladzijde 221) ; puin in de kerk te Weerde (bladzijde 221) ; zicht op Mulhausen (bladzijde 222) ; werkvolk in de omstreken van Gent, dat opgeëischt werd om aan de loopgraven te werken (bladzijde 223) ; zicht op Altkirch (bladzijde 224).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20011.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20014.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190405 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/04/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 5 avril 1919 dans son “Journal” (pages 555-556).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 14 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 04/04/2019

Description : Découvrez le fascicule 14 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 14 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 03/04/2019

Description : Ontdek aflevering 14 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 013 1919 - Rajouté le 30/03/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°13 (1919 ; bladzijden 193-208) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXIV (2) – Te Mechelen en Antwerpen ** (bladzijden 187-) ;
Hoofdstuk XXXV – In Vlaanderen (bladzijden 201-) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Mechelen – Kardinaal Mercier’s ontvangskamer tot ambulancie ingericht (bladzijde 193) ; Mgr Mercier (bladzijde 194) ; een kogelwonde in de kerkmuur van Sint-Rombout te Mechelen (bladzijde 194) ; het altaar in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Mechelen (bladzijde 195) ; ons leger te Willebroeck (bladzijde 196) ; verwoesting te Deurne, bij den tweede Zeppelinaanval op 2 september 1914 (bladzijde 197) ; Zeppelinloods te Friedrichshafen (bladzijde 198) ; de Duitschers beweerden dat zij alleen krijg voerden tegen de legers en weerlooze burgers spaarden (tekening van Braakensiek in de « Amsterdammer » ; bladzijde 199) ; een door Zeppelinbom getroffen borstbeeld van den Duitschen Keizer te Antwerpen (bladzijde 156) ; aankomst te Antwerpen van de te Aarschot 300 gevangen Duitschers (bladzijde 201) ; de burgerwacht te Antwerpen (bladzijde 202) ; uitwerking van een Duitsche bom (bladzijde 202) ; een “Taube” (bladzijde 203) ; « De Ridder van den Dood » (deze karikatuur van Faustin geeft Willem I weder, grootvader van Willem II, die in 1870 den oorlog tegen Frankrijk aanzette ; bladzijde 206) ; Belgische auto-mitrailleuse ; bladzijde 207) ; Antwerpen – de Groenplaats in vredestijd (bladzijde 208).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20013.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20010.pdf
Roberto J. Payró ; Nederlandstalige versie van « Dos representantes argentinos ** muertos en la guerra », in La Nación ; 17/11/1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/19141020%20PAYRO%20TWEE%20ARGENTIJNSE%20VERTEGENWOORDIGERS%20GESTORVEN%20IN%20DE%20OORLOG.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen ** door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 13 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 28/03/2019

Description : Découvrez le fascicule 13 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf
A titre de documentation complémentaire, consultez :
l’article de synthèse de Roberto J. Payró (journaliste d’un pays neutre, l’Argentine), « Les Allemands en Belgique. La presse durant l’Occupation » :
http://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PRENSA%20DURANTE%20OCUPACION%20FR%2019190613.pdf
FIDELIS (Albert van de Kerckhove) ; L'histoire merveilleuse de La Libre Belgique (Préface de Son Excellence Brand Whitlock) ; Bruxelles, A. Dewit ; 1919, XVII-292 pages :
http://uurl.kbr.be/1007167?bt=europeanaapi
ISTORICOS (Pierre Goemaere) ; L'histoire de La Libre Belgique clandestine ; Bruxelles, F. Piette éditeur ; 1919, 166 pages + 10 hors texte.
Présente notamment une « Table des articles inédits » publiés (N°1 à 171), aux pages 117-136.
http://www.idesetautres.be/upload/ISTORICOS%20HISTOIRE%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLANDESTINE%201919.pdf
Paul Delandsheere ; La Libre Belgique : histoire des origines de la "Libre Belgique" clandestine (« interview » d’Eugène van Doren par Paul Delandsheere) ; Bruxelles, Librairie Albert Dewit ; 1919, 76 pages :
http://www.idesetautres.be/upload/HISTOIRE%20ORIGINES%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLANDESTINE%20DELANDSHEERE%20VAN%20DOREN%201919.pdf
Le livre de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 13 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 27/03/2019

Description : Ontdek aflevering 13 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 012 1919 - Rajouté le 23/03/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°12 (1919 ; bladzijden 177-192) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXIV – Het drama van Leuven * (bladzijden 161-) ;
Hoofdstuk XXXIV (2) – Te Mechelen en Antwerpen ** (bladzijden 187-) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Duitsche leugenkampagne (tekening ; bladzijde 177) ; algemeen zicht van Leuven in puin (bladzijde 179) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 180) ; Leuven / het puin der Hallen (bladzijde 181) ; Leuven / het statieplein na de verwoesting (bladzijde 182) ; “de kleine Belg, trouw tot den dood” (tekening ; bladzijde 184) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 185) ; Leuven / de statiestraat (rechts de schouwburg) voorheen (bladzijde 186) ; Leuven / de statiestraat na de verwoesting (bladzijde 187) ; Mechelen – oude gevels (bladzijde 188) ; Mechelen – de ruïne van het Gildehuis der boogse schutters : van de straat links is niets overgebleven (bladzijde 189) ; de Sint-Romboutskerk te Mechelen (bladzijde 190) ; Mechelen – de Sint-Romboutskerk na de bombardementen : geen raam is gespaard gebleven (bladzijde 191) ; Mechelen – de oorlog kent geen eerbied voor schoonheid (bladzijde 192).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20012.pdf
Raadpleeg * ook Roberto J. Payró ; « La Destrucción de Lovaina (1-2) » ; in La Nación ; 17-18/03/1915 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140825-30%20PAYRO%20DESTRUCCION%20LOVAINA.zip
Version française :
http://www.idesetautres.be/upload/19140825%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140826%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140827%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140829%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140831%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
Roberto J. Payró ; Nederlandstalige versie van « Dos representantes argentinos ** muertos en la guerra », in La Nación ; 17/11/1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/19141020%20PAYRO%20TWEE%20ARGENTIJNSE%20VERTEGENWOORDIGERS%20GESTORVEN%20IN%20DE%20OORLOG.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen ** door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 12 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 21/03/2019

Description : Découvrez le fascicule 13 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 12 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 20/03/2019

Description : Ontdek aflevering 12 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19140805 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 19/03/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 5 août 1914

Nom : 19140803 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 19/03/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 3 août 1914

Nom : 19140802 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 19/03/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 2 août 1914

Nom : 19140801 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 19/03/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) en date du 1er août 1914

Nom : 19140814-16 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 18/03/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) des datés 14-16 août 1914

Nom : 19190317 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 17/03/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 17 mars 1919 dans son “Journal” (pages 554-555).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 011 1919 - Rajouté le 16/03/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°11 (1919 ; bladzijden 161-176) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXIV – Het drama van Leuven * (bladzijden 161-) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
de Duitschers te Leuven (tekening door Edmond Van Offel ; bladzijde 161) ; Leuven / statieplaats vóór de oorlog (bladzijde 163) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 164) ; algemeen zicht op Leuven vóór de verwoesting (bladzijde 165) ; een van de beroemde zalen van de Hoogeschool-boekerij te Leuven (bladzijde 166) ; de Hallen te Leuven (bladzijde 167) ; Leuven / Sint-Pieterskerk vóór de oorlog (bladzijde 168) ; Leuven / Sint-Pieterskerk na de verwoesting (bladzijde 169) ; Duitsche gruwelen (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 170) ; Duitsche gruwelen (tekening; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 171) ; Duitsche gruwelen (tekening; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 172) ; Duitsche gruwelen (tekening; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 173) ; Duitsche gruwelen (tekening; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 174) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 175) ; « De Doornenkroon : Vader, vergeef het hun », (plaat van L. De Leeuw, in de « Roskam » ; bladzijde 176 ; Hoe de Duitschers hun « Kultur » hooghouden (uit « Mucha » ; bladzijde 176).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20011.pdf
Raadpleeg * ook Roberto J. Payró ; « La Destrucción de Lovaina (1-2) » ; in La Nación ; 17-18/03/1915 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140825-30%20PAYRO%20DESTRUCCION%20LOVAINA.zip
Version française :
http://www.idesetautres.be/upload/19140825%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140826%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140827%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140829%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140831%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190315 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 15/03/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 15 mars 1919 dans son “Journal” (page 554).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190314 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 14/03/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 14 mars 1919 dans son “Journal” (page 554).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 11 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 14/03/2019

Description : Découvrez le fascicule 11 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 11 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 13/03/2019

Description : Ontdek aflevering 11 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19140807 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 13/03/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 7 août 1914

Nom : 19140806 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 13/03/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 6 août 1914

Nom : 19190312 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 12/03/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 12 mars 1919 dans son “Journal” (page 554).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140813 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 11/03/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 13 août 1914

Nom : 19140812 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 11/03/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 12 août 1914

Nom : 19140811 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 11/03/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 11 août 1914

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 010 1919 - Rajouté le 09/03/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°10 (1919 ; bladzijden 145-160) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXI – Te Antwerpen ** (bladzijden 143-) ;
Hoofdstuk XXXII – In het land van Charleroi (bladzijden 146-) ;
Hoofdstuk XXXIII – De eerste uitval van Antwerpen ** (bladzijden 148-) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
De held van Jemappes, de Engelse korporaal Charles Alfred Jarvis (tekening ; bladzijde 145) ; puin te Charleroi (tekening ; bladzijde 146) ; generaal Sir H. Smith-Dorrien (bladzijde 146) ; generaal Sir Douglas Haig (bladzijde 147) ; vernielde kerk te Mons (bladzijde 148) ; Boort-Meerbeek / vernielde kerk (bladzijde 149) ; Boort-Meerbeek / verbrande huizen (bladzijde 149) ; Boort-Meerbeek / vernielde gemeentehuis (bladzijde 150) ; puin van de watermolen te Weerde (bladzijde 150) ; Mechelen / Grote Markt vóór de oorlog (bladzijde 152) ; landkaart van de eerste uitval van Antwerpen (bladzijde 153) ; de hoeve van Goris te Houtem (bladzijde 154) ; het huis van dokter Naulaerts te Elewyt (bladzijde 154) ; de brug over de Dijle te Haacht (bladzijde 155) ; Sempst / de verbrande kerk (bladzijde 155) ; het bruggenhuis te Thildonck (bladzijde 157) ; het kasteel van Wespelaar (bladzijde 157) ; vernielde hoeve te Houtem (bladzijde 158) ; Weerde / puin van een in brand gestoken huis (bladzijde 158) ; Mechelen / de straat die op het voormalige stadhuis uitkomt (bladzijde 160).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20010.pdf
Raadpleeg ** ook Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Minstens volgende hoofdstukken.
V. Les sorties, le siège et la mort d'Anvers.
I. La fermeture de l'Escaut (pages 197-200)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%201.pdf
II. Anvers fétiche (pages 201-206)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%202.pdf
III. Les défauts d'une cuirasse (pages 207-218)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203.pdf
IV. L'épine au talon du colosse (pages 219-227)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%204.pdf
V. La diversion de Termonde (pages 228-230)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%205.pdf
VI. La fière bataille des Quatre jours (pages 231-238)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%206.pdf
VII. L'ouragan de feu (pages 239-244)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%207.pdf
VIII. L'ordre d'évacuation (pages 245-249)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%208.pdf
IX. Où M. Winston Churchill intervient (pages 250-255)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%209.pdf
X. Les dernières heures (pages 256-263)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%2010.pdf
Paul CROKAERT a aussi écrit « Les grands jours du siège d’Anvers », chapitre 5 (pages 63-74, 1ère partie) de Nos héros morts pour la patrie. L'épopée belge de 1914 à 1918 (histoire et documentation) :
http://www.idesetautres.be/upload/GRANDS%20JOURS%20SIEGE%20ANVERS%201914%20CROKAERT%20NOS%20HEROS%20LYR%201.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensd

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 10 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 07/03/2019

Description : Découvrez le fascicule 10 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 10 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 06/03/2019

Description : Ontdek aflevering 10 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
U zou volgende naslagwerken moeten raadplegen :
FIDELIS (Albert van de Kerckhove) ; L'histoire merveilleuse de La Libre Belgique (Préface de Son Excellence Brand Whitlock) ; Bruxelles, A. Dewit ; 1919, XVII-292 pages :
http://uurl.kbr.be/1007167?bt=europeanaapi
ISTORICOS (Pierre Goemaere) ; L'histoire de La Libre Belgique clandestine ; Bruxelles, F. Piette éditeur ; 1919, 166 pages + 10 hors texte.
Présente notamment une « Table des articles inédits » publiés (N°1 à 171), aux pages 117-136.
http://www.idesetautres.be/upload/ISTORICOS%20HISTOIRE%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLANDESTINE%201919.pdf
Paul Delandsheere ; La Libre Belgique : histoire des origines de la "Libre Belgique" clandestine (« interview » d’Eugène van Doren par Paul Delandsheere) ; Bruxelles, Librairie Albert Dewit ; 1919, 76 pages :
http://www.idesetautres.be/upload/HISTOIRE%20ORIGINES%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLANDESTINE%20DELANDSHEERE%20VAN%20DOREN%201919.pdf
Het boek Gabrielle PETIT, onze nationale heldin werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 009 1919 - Rajouté le 02/03/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°9 (1919 ; bladzijden 129-144) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXVIII – De bezetting van Brussel * (bladzijden 128- ) ;
Hoofdstuk XXIX – De grijze stroom door België (bladzijden 133- ) ;
Hoofdstuk XXX – De Duitschers in Luxemburg (bladzijden 139- ) ;
Hoofdstuk XXXI – Te Antwerpen ** (bladzijden 143-) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
aftocht van ons leger (bladzijde 129) ; von der Goltz Pasha, eerste goeverneur van België tijdens de bezetting (bladzijde 131) ; “De duivel : Goed zoo. De kultur is ook de mijne” (tekening van P. De Jong in de «Amsterdammer» ; bladzijde 132) ; kanonnier-telefonist (bladzijde 133) ; Duitsche gruwelen te Franchimont en omstreken “De ootlogssirène : Nog meer ! Nog meer !” (tekening van Caspari ; bladzijde 134) ; Serajewo, waar aarts-hertog Frans-Ferdinand vermoord werd (bladzijde 136) ; “De kindermeid, of hoe sommige Duitsche spionnen onze troepen poogden te verschalken” (tekening ; bladzijde 137) ; plundering eener hoeve door de Duitschers (tekening ; bladzijde 138) ; Klein België tracht den dijkbreuk tegen te houden (tekening ; bladzijde 138) ; De Duitschers misbruikten de Roode Kruiswagens, waarin zij mitrailleuzen opstelden (bladzijde 139) ; Duitsche gruwelen (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 140) ; Duitsche gruwelen, o.a., te Saint-Léger (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 141) ; Duitsche gruwelen, o.a., te Baranzy, Etalle, Anloy (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 142) ; Duitsche gruwelen (tekening; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 143) ; heldenmoed van een Franse knaap (bladzijde 144) ; de Duitschers schoten met ontplofbare kogels, welke de afzichtelijkste wonden veroorzaakten (bladzijde 144).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20009.pdf
Raadpleeg *, o. a., Roberto J. Payró ; http://idesetautres.be/upload/PAYRO%20ARTICLES%20BELGIQUE%20GUERRE%201914-1918%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
« Un ciudadano ; el burgomaestre Max (1-5) » ; in La Nación ; 29/01-02/02/1915 :
augustus 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
18 augustus 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
19 augustus août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
20-23 augustus août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
24-27 augustus 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
28 augustus / 2 september 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
16-27 september 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
Raadpleeg ** ook Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Minstens volgende hoofdstukken.
V. Les sorties, le siège et la mort d'Anvers.
I. La fermeture de l'Escaut (pages 197-200)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%201.pdf
II. Anvers fétiche (pages 201-206)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%202.pdf
III. Les défauts d'une cuirasse (pages 207-218)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203.pdf
IV. L'épine au talon du colosse (pages 219-227)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%204.pdf
V. La diversion de Termonde (pages 228-230)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%205.pdf
VI. La fière bataille des Quatre jours (pages 231-238)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%206.pdf
VII. L'ouragan de feu (pages 239-244)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%207.pdf
VIII. L'ordre d'évacuation (pages 245-249)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%208.pdf
IX. Où M. Winston Churchill intervie

Nom : 19140810-11 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 01/03/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) des dates des 10 et 11 août 1914

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 09 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 28/02/2019

Description : Découvrez le fascicule 9 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf
Abraham HANS fait ici référence au livre suivant, qui est téléchargeable GRATUITEMENT, Sadi KIRSCHEN ; Devant les conseils de guerre allemands ; Bruxelles, Rossel et Fils ; 1919, XV-508 pages (16 planches hors texte) :
http://www.bel-memorial.org/books/devant_les_conseils_de_guerre_allemands.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 09 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 27/02/2019

Description : Ontdek aflevering 9 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
of
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19140814-16 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 26/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo de los 14-16 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140813 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 26/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 13 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140812 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 26/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 12 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140811 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 26/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 11 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140810-11 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 26/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo de los 10-11 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140810 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 25/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 10 août 1914

Nom : 19140809 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 25/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 9 août 1914

Nom : 19140808 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 25/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 8 août 1914

Nom : 19140807 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 25/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 7 août 1914

Nom : 19140805 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 25/02/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 5 août 1914

Nom : 19140810 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 24/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 10 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140809 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 24/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 9 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140808 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 24/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 8 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140807 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 24/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 7 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19190223 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 23/02/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 23 février 1919 dans son “Journal” (pages 553-554).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 008 1919 - Rajouté le 23/02/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°8 (1919 ; bladzijden 113-128) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXVII (2) – De gruwelen in het land van Namen * (bladzijden 107- ) ;
Hoofdstuk XXVIII – De bezetting van Brussel (bladzijden 128- ).
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Duitsche gruwelen te Frasnes-lez-Couvin (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 113) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 114) ; landkaart van gewest tussen Dinant en kanton van Couvin (bladzijde 115) ; Duitsche gruwelen te Romedenne (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 115) ; Duitsche gruwelen te Franchimont en omstreken (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 116) ; Duitsche gruwelen te Surice (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 117) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 118) ; Duitsche gruwelen te Hastière-par-delà en te Onhaye (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 119); Duitsche gruwelen te Gérin en te Anthée (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 120) ; Duitsche gruwelen in het kanton Waulsort (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 121) ; Duitsche gruwelen (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 122) ; de Maas te Yvoir (bladzijde 123) ; de Maas van Dinant tot Givet (bladzijde 123) ; Duitsche gruwelen te Yvoir (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 123) ; Duitsche gruwelen te Groynne en te Falisolle (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 124) ; Duitsche gruwelen (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 125) ; Duitsche gruwelen te Ermeton-sur-Biert en te Mettet (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 126) ; Duitsche gruwelen ; Burgemeester Adolphe MAX (bladzijde 128).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20008.pdf
Raadpleeg *, o. a., Roberto J. Payró ; « La Guerra vista desde Bruselas ; diario de un incomunicado (14) : la toma de Namur »; in La Nación ; 01/12/1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140821-25%20PAYRO%20TOMA%20DE%20NAMUR%20FORTALEZAS%20BELGAS.pdf
Franse versie :
https://www.idesetautres.be/upload/19140821-25%20PAYRO%20PRISE%20DE%20NAMUR%20FORTERESSES%20BELGES.pdf
Raadpleeg ook Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Minstens volgende hoofdstukken.
IV. Namur et la bataille de Sambre-et-Meuse
I. Namur dans le jeu de la guerre (pages 151-156)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%201.pdf
II. L' « infortune stratégique » de Namur (pages 157-164)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%202.pdf
III. L'ennemi pousse son canon (pages 165-171)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%203.pdf
IV. Le premier acte de la bataille de Sambre-et-Meuse (pages 172-179)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%204.pdf
V. Le second acte de la bataille de Sambre-et-Meuse (pages 180-187)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%205.pdf
VI. Une retraite qui est un cauchemar et une gageure (pages 188-194)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationa

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 08 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 21/02/2019

Description : Découvrez le fascicule 8 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19190220 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 20/02/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 20 février 1919 dans son “Journal” (page 553).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 08 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 20/02/2019

Description : Ontdek aflevering 8 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Nom : 19140804 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 17/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 4 août 1914

Nom : 19140806 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 17/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 6 août 1914

Nom : 19140805 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 17/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 5 août 1914

Nom : 19190217 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 17/02/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 17 février 1919 dans son “Journal” (pages 552-553).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 007 1919 - Rajouté le 16/02/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°7 (1919 ; bladzijden 97-112) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXVII – De moorderijen te Dinant ** – (bladzijden 95- ).
Hoofdstuk XXVII (2) – De gruwelen in het land van Namen * (bladzijden 107- ) ;
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
te Namen schoten Duitsche soldaten (…) een meisje van 15 jaar en een knaap dood (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 97) ; te Dinant, een vrouw aan de neus gekwetst, moest (…) tot levend schild van de Duitsers dienen (bladzijde 98) ; een schilderachtig hoekje te Dinant (tekening ; bladzijde 99) ; het stadhuis van Dinant naar een oude koperplaat (tekening ; bladzijde 100) ; vernielde brug over de Maas te Dinant (tekening ; bladzijde 101) ; de fabriek van meneer Himmer ** te Dinant (tekening ; bladzijde 102) ; muur van Leffe te Dinant (tekening ; bladzijde 103); muur Tschoffen te Dinant (tekening ; bladzijde 104) ; hoe Duitsche troepen zich vóór onze legers verschansten (tekening ; bladzijde 105) ; muur van het huis Bourdon te Dinant waar taalrijke slachtoffers vielen (tekening ; bladzijde 106) ; landkaart van gewest rond Couvin (tekening ; bladzijde 107) ; te Couvin en te Petigny (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 108) ; Duitsche gruwelen te Mariembourg en te Dourbes (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 109) ; Duitsche gruwelen te Nismes, te Fagnolles en omstreken (3 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 110) ; Duitsche gruwelen te Petite-Chapelle (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 111) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde bladzijde 112).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20007.pdf
Raadpleeg *, o. a., Roberto J. Payró ; « La Guerra vista desde Bruselas ; diario de un incomunicado (14) : la toma de Namur »; in La Nación ; 01/12/1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140821-25%20PAYRO%20TOMA%20DE%20NAMUR%20FORTALEZAS%20BELGAS.pdf
Franse versie :
https://www.idesetautres.be/upload/19140821-25%20PAYRO%20PRISE%20DE%20NAMUR%20FORTERESSES%20BELGES.pdf
Over Dinant **, Roberto J. Payró , « Dos representantes argentinos muertos en la guerra », in La Nación ; 17/11/1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/19141020%20PAYRO%20TWEE%20ARGENTIJNSE%20VERTEGENWOORDIGERS%20GESTORVEN%20IN%20DE%20OORLOG.pdf
Raadpleeg ook Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Minstens volgende hoofdstukken.
IV. Namur et la bataille de Sambre-et-Meuse
I. Namur dans le jeu de la guerre (pages 151-156)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%201.pdf
II. L' « infortune stratégique » de Namur (pages 157-164)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%202.pdf
III. L'ennemi pousse son canon (pages 165-171)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%203.pdf
IV. Le premier acte de la bataille de Sambre-et-Meuse (pages 172-179)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%204.pdf
V. Le second acte de la bataille de Sambre-et-Meuse (pages 180-187)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%205.pdf
VI. Une retraite qui est un cauchemar et une gageure (pages 188-194)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%2

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 07 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 14/02/2019

Description : Découvrez le fascicule 7 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19190213 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 13/02/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 13 février 1919 dans son “Journal” (page 552).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 07 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 13/02/2019

Description : Ontdek aflevering 7 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Nom : 19140803 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 11/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 3 août 1914

Nom : 19140802 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 11/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 2 août 1914

Nom : 19140801 OROZCO BELGIQUE VIOLEE EPHEMERIDES INVASION - Rajouté le 11/02/2019

Description : Voici ce que dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en date du 1er août 1914

Nom : 19190210 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/02/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 février 1919 dans son “Journal” (pages 551-552).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140806 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 10/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 6 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140805 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 10/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 5 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140804 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 10/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 4 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140803 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 10/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 3 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140802 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 10/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 2 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : 19140801 OROZCO INVASION CONQUISTA BELGICA MARTIR - Rajouté le 10/02/2019

Description : Aquí tienen lo que dijo del 1 de agosto de 1914 Francisco Orozco Muñoz, voluntario mejicano de la Cruz-Roja belga en Lieja, en su libro Invasión y conquista de la Bélgica mártir (1915).

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 006 1919 - Rajouté le 09/02/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°6 (1919 ; bladzijden 81-96) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXV – De terugtocht der vierde divisie van Namen * ;
Hoofdstuk XXVI – De terugtocht der Franschen – De Duitsche moordwoede te Tamines **;
Hoofdstuk XXVII – De moorderijen te Dinant *** – (bladzijden 95- ).
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
het drama te Tamines (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 81) ; Namen – de « Place d’Armes » vóór het beleg (bladzijde 82); vernielde brug over de Samber te Namen (tekening ; bladzijde 83) ; Namen – Hoe de « Place d’Armes » er na de beschieting uitzag (bladzijde 84) ; Ingang der citadel te Namen (bladzijde 85) ; een zeer eigenaardig portret van onzen koning in 1914 (bladzijde 86) ; de Duitsche geboden hun een groote groeve te delven (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 87) ; Dinant – Maasbrug, O.-L. Vrouwkerk en de citadel vóór den oorlog (bladzijde 88) ; het fort van Huy (bladzijde 89) ; de citadel van Namen (bladzijde 89) ; kerk van Bonnines bij Namen (tekening ; bladzijde 89) ; Dinant – brug, kerk en huizen ernaast verwoest en uitgebrand (bladzijde 90) ; Namen van af de citadel gezien (bladzijde 91) ; Dinant – panorama der stad vóór den oorlog (bladzijde 92) ; Duitsche gruwelen (3 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 93) ; zicht op Dinant naar een oude koperplaat (tekening ; bladzijde 94) ; Rots Bayard te Dinant (tekening ; bladzijde 95) ; Dinant – de in puin liggende rue Grande (bladzijde 96).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20007.pdf
Raadpleeg *, o. a., Roberto J. Payró ; « La Guerra vista desde Bruselas ; diario de un incomunicado (14) : la toma de Namur »; in La Nación ; 01/12/1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140821-25%20PAYRO%20TOMA%20DE%20NAMUR%20FORTALEZAS%20BELGAS.pdf
Franse versie :
https://www.idesetautres.be/upload/19140821-25%20PAYRO%20PRISE%20DE%20NAMUR%20FORTERESSES%20BELGES.pdf
Over Tamines **, Roberto J. Payró ; "Habla un resucitado (La Matanza de Tamines)", in La Nación ; 07/04/1919. Traduction française : "Le Ressuscité de Tamines" in Le Flambeau (Revue belge des questions politiques et littéraires) ; Bruxelles ; Tome 1er, N°6, 2ème année, juin 1919, pages 615-641 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140822%20PAYRO%20RESSUSCITE%20TAMINES.pdf
Over Dinant ***, Roberto J. Payró , « Dos representantes argentinos muertos en la guerra », in La Nación ; 17/11/1914:
https://www.idesetautres.be/upload/19141020%20PAYRO%20TWEE%20ARGENTIJNSE%20VERTEGENWOORDIGERS%20GESTORVEN%20IN%20DE%20OORLOG.pdf
Raadpleeg ook Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Minstens volgende hoofdstukken.
IV. Namur et la bataille de Sambre-et-Meuse
I. Namur dans le jeu de la guerre (pages 151-156)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%201.pdf
II. L' « infortune stratégique » de Namur (pages 157-164)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%202.pdf
III. L'ennemi pousse son canon (pages 165-171)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%203.pdf
IV. Le premier acte de la bataille de Sambre-et-Meuse (pages 172-179)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%204.pdf
V. Le second acte de la bataille de Sambre-et-Meuse (pages 180-187)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%205.pdf
VI. Une retraite qui est un cauchemar et une gageure (pages 188-194)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%

Nom : 19190207 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 07/02/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 février 1919 dans son “Journal” (page 551).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 06 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 07/02/2019

Description : Découvrez le fascicule 6 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 06 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 06/02/2019

Description : Ontdek aflevering 6 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Nom : 19190205 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/02/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 5 février 1919 dans son “Journal” (page 550).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190204 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/02/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 février 1919 dans son “Journal” (page 550).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS BROEDERLIEFDE KINDERBIBLIOTHEEK 46 - Rajouté le 04/02/2019

Description : In bijlage vindt U, “Broederliefde”, aflevering 46 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, over Edward en Frans Van Raemdonck.
Foto van Edward en Frans Van Raemdonck (op bladzijde 5) en tekening (op bladzijde 29) van Joe ENGLISH (1884-1918), “Gedachtenisprentje Gebroeders Van Raemdonck (1917)”.
Zie http://joe-english-kunstschilder.be/wp/werk-2/
Het boekje bevat, o. a., “Lied van de dood” van Frans Van Raemdonck (op bladzijden 25-26).
Deze tekst, in oude spelling, werd voor u door
Willy Apers ter beschikking gesteld.
Ontdek « Uit het werk van Joe English » :
http://uurl.kbr.be/1007223
BE-KBR00_A-1833889_0000-00-00_01_0000.pdf
Bernard Goorden is van plan zoveel mogelijk titels van de “Kinderbibliotheek” op zijn webstek GRATIS ter beschikking te stellen. De jonge generatie heeft die nodig.
Wees geen egoïstische verzamelaar en helpt hem A.U.B. daarmee : zend hem een JPEG kopie (om eventueel te restaureren) van uw lievelingstitel(s). Hij zal u de lijst (EXCEL bestand) bezorgen van de titels die hij bezit. Zijn e-mail is ideesautresbg@gmail.com
Laat hem weten of u wenst dat “die titel werd voor u door … geselecteerd” wordt vermeld.
Bernard Goorden heeft een 500tal titels van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” te ruilen.

Nom : 19140730 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 03/02/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) pour la date du
30 juillet 1914

Nom : 19140728 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 03/02/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) pour la date du 28 juillet 1914

Nom : 19140704 GIBSON BELGIQUE PENDANT LA GUERRE - Rajouté le 03/02/2019

Description : Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles, dans La Belgique pendant la guerre (journal d’un diplomate américain) pour la date du 4 juillet 1914

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 005 1919 - Rajouté le 02/02/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°5 (1919 ; bladzijden 65-80) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXII – De strijd rond en de moorderijen binnen Aarschot (bladzijden 64- ).
Hoofdstuk XXIII – Bij Namen – De vesting Namen * – Gevechten in de omgeving – De Franschen bij Dinant ** – De derde brigade van Hoei naar Andenne – Het drama van Andenne ;
Hoofdstuk XXIV – De aanval op de forten – De hulp der Franschen – De beschieting der stad – De val der vesting en de uittocht van het garnizoen –Duitsche gruwelen in de stad (bladzijden 80- ).
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Duitsche soldaten aan het drinken en aan het zingen boven de hoofden van de lijken der arme bewoners van Andenne (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 65) ; “Het gemartelde België” (tekening van Jordaan in de «Amsterdammer» ; bladzijde 67) ; stadhuis te Aarschot (tekening ; bladzijde 68) ; Aarschot / Orleanstoren (tekening ; bladzijde 69) ; Aarschot / huizen in de Bogaardestraat (tekening ; bladzijde 70) ; langs de Demer (tekening ; bladzijde 71); burgemeester Tielemans (tekening ; bladzijde 73) ; Generaal Michel (bladzijde 74) ; Andenne – wat er nog van de oude brug overblijft (tekening ; bladzijde 75) ; de apotheker Guilitte (…) te Andenne met bijlslagen afgemaakt (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 76) ; Duitsche gruwelen (2 tekeningen ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 77) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 78) ; huizen aan den oever der Maas te Andenne (tekening ; bladzijde 79) ; een Duitsch soldaat schiet, te Andenne, vader en zoon Bertrand (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 79) ; kaart van Namen en zijn fortengordel (bladzijde 80).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20005.pdf
Raadpleeg *, o. a., Roberto J. Payró ; « La Guerra vista desde Bruselas ; diario de un incomunicado (14) : la toma de Namur »; in La Nación ; 01/12/1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140821-25%20PAYRO%20TOMA%20DE%20NAMUR%20FORTALEZAS%20BELGAS.pdf
Franse versie :
https://www.idesetautres.be/upload/19140821-25%20PAYRO%20PRISE%20DE%20NAMUR%20FORTERESSES%20BELGES.pdf
Over Dinant **, Roberto J. Payró , « Dos representantes argentinos muertos en la guerra », in La Nación ; 17/11/1914 ; Nederlandstalige versie :
https://www.idesetautres.be/upload/19141020%20PAYRO%20TWEE%20ARGENTIJNSE%20VERTEGENWOORDIGERS%20GESTORVEN%20IN%20DE%20OORLOG.pdf
Raadpleeg ook Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Minstens volgende hoofdstukken.
IV. Namur et la bataille de Sambre-et-Meuse
I. Namur dans le jeu de la guerre (pages 151-156)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%201.pdf
II. L' « infortune stratégique » de Namur (pages 157-164)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%202.pdf
III. L'ennemi pousse son canon (pages 165-171)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%203.pdf
IV. Le premier acte de la bataille de Sambre-et-Meuse (pages 172-179)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%204.pdf
V. Le second acte de la bataille de Sambre-et-Meuse (pages 180-187)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%205.pdf
VI. Une retraite qui est un cauchemar et une gageure (pages 188-194)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRA

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 05 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 31/01/2019

Description : Découvrez le fascicule 5 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19190130 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 30/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 30 janvier 1919 dans son “Journal” (page 550).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 05 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 30/01/2019

Description : Ontdek aflevering 5 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Nom : 19190128 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 28/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 28 janvier 1919 dans son “Journal” (pages 549-550).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190127 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 27/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 janvier 1919 dans son “Journal” (page 549).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190126 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 26/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 26 janvier 1919 dans son “Journal” (page 548).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 004 1919 - Rajouté le 26/01/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°4 (1919 ; bladzijden 49-64) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XVIII – De gruwelen in het Luikerland * – Rond Verviers ;
Hoofdstuk XIX – De strijd aan de Gethe * – De slag bij Halen ;
Hoofdstuk XX – De Duitschers in Limburg – De misdaden van Canne en Wonck ;
Hoofdstuk XXI – De strijd bij Thienen – Gevechten te Budingen en Sinte-Margeriet-Hauthem ;
Hoofdstuk XXII – De strijd rond en de moorderijen binnen Aarschot (bladzijden 64- ).
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Belgische vrouwen staan een zwaar gewonde in zijn laatste oogeblikken bij (tekening in « The Graphic » ; bladzijde 49) ; Kommandant L. Fr. Knapen (bladzijde 50) ; kerkje van Gussenhoven (bladzijde 50) ; Duitsche geweldenaars aan het werk (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 51) ; overschildering der wegwijzers (bladzijde 52) ; Duitsche gruweldaden (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 53) ; Duitsch paard door Belgischen gids gevangen genomen (bladzijde 54) ; Duitsche gruwelen (tekening ; vermoedelijk door Edmond Van Offel ; bladzijde 55) ; Generaal Bertrand (bladzijde 56) ; Halen – de door Duitsche granaten verwoeste huizen (bladzijde 57) ; Generaal De Witte (bladzijde 59) ; de kleine Gethe te Orsmaal (bladzijde 61) ; Fransche lansiers in België (bladzijde 62) ; de marsch naar Parijs (tekerning ; bladzijde 62) ; het nieuwe, zware Duitsche kanon (bladzijde 64).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20004.pdf
Raadpleeg *, o. a., Arnold TOYNBEE, Le terrorisme allemand en Belgique (1917, IX-123 bladzijden), partie (IV), « Sur la route de Verviers » (page 21), du chapitre 2 (« Ce que les armées allemandes ont fait de la frontière à Liège ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/TOYNBEE%20TERRORISME%20ALLEMAND%20EN%20BELGIQUE%201914%20ROUTE%20VERVIERS%20CHAPITRE%202D%201917.pdf
Raadpleeg ook Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Minstens volgende hoofdstukken.
III. L'anxieuse attente devant la Gette *
I. La position de la Gette (pages 105-108)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%203%20CHAPITRE%201.pdf
II. La marée grise (pages 109-117)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%203%20CHAPITRE%202.pdf
III. La victoire de Haelen (pages 118-124)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%203%20CHAPITRE%203.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190125 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 25/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 janvier 1919 dans son “Journal” (page 548).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 04 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 24/01/2019

Description : Découvrez le fascicule 4 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : 19140804 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 23/01/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 4 août 1914

Nom : 19140803 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 23/01/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 3 août 1914

Nom : 19140802 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 23/01/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 2 août 1914

Nom : 19140801 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 23/01/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 1er août 1914

Nom : 19140731 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 23/01/2019

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 31 juillet 1914

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 04 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 23/01/2019

Description : Ontdek aflevering 4 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Nom : 19190122 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 22/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 22 janvier 1919 dans son “Journal” (page 548).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190121 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 21/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 21 janvier 1919 dans son “Journal” (pages 547-548).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190119 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 19 janvier 1919 dans son “Journal” (page 547).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190118 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 18 janvier 1919 dans son “Journal” (page 547).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190117 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 17 janvier 1919 dans son “Journal” (pages 546-547).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190116 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 16 janvier 1919 dans son “Journal” (page 546).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 003 1919 - Rajouté le 19/01/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°3 (1919 ; bladzijden 33-48) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XIII – De gruwelen in het Luikerland * – Rond het fort Barchon ;
Hoofdstuk XIV – De val van Luik ;
Hoofdstuk XV – De weerstand der forten ;
Hoofdstuk XVI – Duitsche daden te Luik ;
Hoofdstuk XVII – De strijd voor de Gethe ** – De bezetting van Tongeren – De slag van Orsmaal-Gussenhoven (bladzijden 45- ).
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Generaal Brialmont (bladzijde 33) ; hoe het fort van Loncin er na de beschieting met de Duitsche 42 cm kanonnen uitzag (bladzijde 33) ; Visé – de kerk vóór den oorlog (bladzijde 36) ; Visé – een hoek in de kerk na de verwoesting (bladzijde 37) ; Visé – het gebouw waarop deze straat uitloopt, is het 17de eeuwsche stadhuis (bladzijde 39) ; Visé – de toestand waarin straat en stadhuis zich thans bevinden (bladzijde 40) ; Luik – de « pont des Arches” waarop de Luikenaren terecht trotsch waren (bladzijde 46) ; Luik – de opgeblazen « pont des Arches” (bladzijde 47).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20003.pdf
Raadpleeg *, o. a., Arnold TOYNBEE, Le terrorisme allemand en Belgique (1917, IX-123 bladzijden), partie (VIII), « La Ville de Liège» (pages 28-33), du chapitre 2 (« Ce que les armées allemandes ont fait de la frontière à Liège ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/TOYNBEE%20TERRORISME%20ALLEMAND%20EN%20BELGIQUE%201914%20VILLE%20LIEGE%20CHAPITRE%202H%201917.pdf
Raadpleeg ook Paul CROKAERT, L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages). Minstens volgende hoofdstukken.
II. La Défense épique de Liège
I. Le plan allemand et l'attaque de Liège (pages 45-52)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%201.pdf
II. La « Cité ardente » se défendra seule (pages 53-56)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202.pdf
III. Un grand chef (pages 57-61)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%203.pdf
IV. La disproportion des forces (pages 62-67)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%204.pdf
V. La journée du 5 août et la panique d'Aix-Ia-Chapelle (pages 68-71)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%205.pdf
VI. Les vaines ruées de la nuit du 5 au 6 août (pages 72-79)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%206.pdf
VII. Une douloureuse décision (pages 80-85)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%207.pdf
VIII. Trop de prudence nuit (pages 86-91)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%208.pdf
IX. Liège nous sauva (pages 92-96)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%209.pdf
X. L'agonie et la mort (pages 97-101)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%2010.pdf
III. L'anxieuse attente devant la Gette **
I. La position de la Gette (pages 105-108)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%203%20CHAPITRE%201.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique1

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 03 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 17/01/2019

Description : Découvrez le fascicule 3 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 03 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 16/01/2019

Description : Ontdek aflevering 3 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 002 1919 - Rajouté le 12/01/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°2 (1919 ; bladzijden 17-32) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk VI – Oorlogswolken – de mobilisatie ;
Hoofdstuk VII – Een tragische nacht – een ultimatum;
Hoofdstuk VIII – De plechtige zitting van het Parlement
Hoofdstuk IX – De aanslag op Generaal Leman ;
Hoofdstuk X – Hoe men soldaten ophitst ;
Hoofdstuk XI – De gruwelen in het Luikerland – De weg van Aken naar Visé * ;
Hoofdstuk XII – De gruwelen in het Luikerland – Om het fort Pontisse (bladzijden 32- ).
Raadpleeg *, o. a., Arnold TOYNBEE, Le terrorisme allemand en Belgique (1917, IX-123 bladzijden), partie (I), « Sur la route de Visé » (pages 7-11), du chapitre 2 (« Ce que les armées allemandes ont fait de la frontière à Liège »). Link :
http://www.idesetautres.be/upload/TOYNBEE%20TERRORISME%20ALLEMAND%20EN%20BELGIQUE%201914%20ROUTE%20VISE%20CHAPITRE%202A%201917.pdf
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20002.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Generaal Leman (tekening ; bladzijde) ; de kaart van de streek tussen Aken en Luik (bladzijde 20) ; Luitenant-Generaal Selliers de Moranville, opperbevelhebber van het Belgische Leger (tekening ; bladzijde 21) ; Luitenant-Generaal Dufour (tekening ; bladzijde 22) ; Luitenant-Generaal De Guise (tekening ; bladzijde 23) ; Willem en zijn god (tekening ; bladzijde 24) ; De keizer en generaal von Emmich bij Luik (bladzijde 26 ) ; Generaal Joffre (bladzijde 28) ; Generaal Falkenhayn, overste van den Duitschen Staf (bladzijde 28) ; de Duitsche kultuur (tekening G. van Raemdonck in “De Amsterdammer” ; bladzijde 29) ; Duitsche krijgsroem / het Ijzeren Kruis (tekening uit Life ; bladzijde 30) ; Koningin Elisabeth en haar kinderen (bladzijde 32).
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (26 wekelijkse afleveringen, op elke woensdag van 2019) via :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190110 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 janvier 1919 dans son “Journal” (page 546).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 02 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 10/01/2019

Description : Découvrez le fascicule 2 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 02 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 09/01/2019

Description : Ontdek aflevering 2 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Nom : 19190108 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 8 janvier 1919 dans son “Journal” (page 546).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19190107 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 janvier 1919 dans son “Journal” (pages 545-546).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 001 1919 - Rajouté le 05/01/2019

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°1 (1919 ; bladzijden 1-16) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk I – Oorlogswolken – de mobilisatie ;
Hoofdstuk II – Een tragische nacht – een ultimatum;
Hoofdstuk III – De plechtige zitting van het Parlement
Hoofdstuk IV – Generaal Leman ; oorlog ! ;
Hoofdstuk V – De inval (bladzijden 16- ).
Link naar Franstalige versie :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20001.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld ; soms niet dezelfde afbeeldingen als in de Franstalige versie) :
Aartshertog Frans Ferdinand (bladzijde 1) ; de Keizer van Oostenrijk (bladzijde 2) ; de Tsaar van Rusland (bladzijde 3) ; Poincaré, Voorzitter der Fransche Republiek (bladzijde 4) ; de Keizer van Duitschland (bladzijde 5) ; Minister de Broqueville (bladzijde 8 ; tekening) ; Albert I, Koning der Belgen (bladzijde 9) ; Georges V, Koning van Engeland (bladzijde 10) ; grenspalen der vier landen : België, Nederland, onzijdig Moresnet en Duitschland (bladzijde 13) ; Generaal Jungbluth (bladzijde 15 ; tekening) ; « De Keizer : Ziet ge wel, Albert, dat ge nu alles kwijt zijt ! – Koning Albert : Maar nooit, onze ziel ! » (tekening van Bernard Partridge in PUNCH*, 1914 ; bladzijde 18).
De tekening van Bernard Partridge in PUNCH* krijgt commentaar van Émile Cammaerts, in hoofdstuk IV van A travers les barreaux de fer (1916), ttz « Le sac de la Belgique » (bladzijden 33–43 van de Engelse uitgave ; bladzijden 24–30 van de Spaanse uitgave) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMILE%20CAMMAERTS%20A%20TRAVERS%20LES%20BARREAUX%20DE%20FER%201916%204.pdf
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook Het bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83 hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921; met veel andere foto’s) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG%20IJZERLAND%201920-1921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Vergeet niet In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden):
https://www.idesetautres.be/upload/IN%20DUITSCHE%20DAGEN%201914-1918%20G%20RAAL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2012%20HOOFDSTUKKEN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

Nom : 19190103 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 3 janvier 1919 dans son “Journal” (page 545).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT HEROINE NATIONALE 01 DU JARDIN 1921 - Rajouté le 03/01/2019

Description : Découvrez le fascicule 1 de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages, 34 fascicules), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Nous en proposons aussi la version néerlandophone originelle.
Le livre a été préservé grâce à Pascal DEJEAN (de Braine-le-Comte).
Lisez peut-être aussi le « résumé » biographique :
« Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952).
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20GABRIELLE%20PETIT%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GABRIELLE PETIT ONZE NATIONALE HELDIN 01 JAN VERBEKE 1921 - Rajouté le 02/01/2019

Description : Ontdek aflevering 1 van Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden, 26 afleveringen), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
De illustraties zijn heel vermoedelijk van Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Het boek werd dankzij Marc GALLOO (uit Schellebelle) bewaard.
Van Abraham HANS (1882-1939) zijn ook GRATIS te downloaden, o.a. : De bende van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; De Groote Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte roversbende ; Kerlingaland ; Op reis door België / A travers la Belgique ; Op reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; Zingende toren.
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Nom : SCHOONJANS GABRIELLE PETIT FEMMES BELGES 1952 - Rajouté le 02/01/2019

Description : « Gabrielle PETIT » (pages 126-131), par Jean SCHOONJANS (1897-1976), est paru dans son ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition universelle ; 1952). Voyez-en l’introduction et la « postface » au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20FEMMES%20BELGES%20INTRODUCTION%20POSTFACE%201952.pdf
Cet ouvrage ne bénéficiait pas d’illustrations en couleurs mais chacune des 30 femmes « belges » y avait droit à une esquisse, au trait, en noir et blanc. Si la plupart de ces portraits esquissés ne présentent pas beaucoup d’intérêt artistique, certains de ces légers crayonnés mériteraient d’attirer l’attention d’admirateurs de Jean-Léon HUENS.
Jean SCHOONJANS a fait aimer l’Histoire, faisant de la « vulgarisation (…) par l’image », notamment grâce à des séries illustrées comme « Nos gloires » (1949-1961) – par Jean-Léon HUENS (1921-1982) – ou l’« Histoire du Monde » (1955-1962) – par Fred et Liliane FUNCKEN –, publiée dans l’hebdomadaire « TINTIN » et mise à disposition sur
https://www.idesetautres.be/
En 2019, nous publierons à un rythme hebdomadaire :
Les 34 fascicules de Gabrielle PETIT, l’héroïne nationale (Anvers, L. Opdebeek éditeur; 1921, 540 pages), par A. DU JARDIN, pseudonyme d’Abraham HANS (1882-1939).
Les 26 fascicules de Gabrielle PETIT, onze nationale heldin (Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek ; 1921, 411 bladzijden), door Jan VERBEKE, schuilnaam van d’Abraham HANS (1882-1939).
Les illustrations sont très vraisemblablement dues à Edmond Van OFFEL (1871-1959).
Si un ayant droit s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.

Nom : 19190101 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 01/01/2019

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 1er janvier 1919 dans son “Journal” (pages 544-545).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181227 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 27/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 décembre 1918 dans son “Journal” (page 544).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181225 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 25/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 décembre 1918 dans son “Journal” (page 543).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181223 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 23/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 23 décembre 1918 dans son “Journal” (pages 541-543).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181218 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 18/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 18 décembre 1918 dans son “Journal” (pages 540-541).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181217 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 17/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 17 décembre 1918 dans son “Journal” (pages 538-540).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181213 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 17/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 13 décembre 1918 dans son “Journal” (page 538).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181212 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 12/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 12 décembre 1918 dans son “Journal” (page 538).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181210 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 décembre 1918 dans son “Journal” (pages 537-538).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181209 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 09/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 9 décembre 1918 dans son “Journal” (page 537).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181208 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 8 décembre 1918 dans son “Journal” (pages 536-537).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140804 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 août 1914 dans son “Journal” (pages 7-12).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140803 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 3 août 1914 dans son “Journal” (pages 4-7).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140802 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 2 août 1914 dans son “Journal” (pages 3-4).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140801 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 1er août 1914 dans son “Journal” (pages 2-3).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 191408 BRAND WHITLOCK JOURNAL INTRODUCTION NEVINS - Rajouté le 08/12/2018

Description : Voici l’introduction (“The German invasion”) par Allan NEVINS (1890-1971), l’“editor”, au chapitre 1 des Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 pages).

Nom : 19181207 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 07/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 décembre 1918 dans son “Journal” (pages 534-536).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19151101 MAETERLINCK IN MEMORIAM EXCELSIOR DEBRIS GUERRE - Rajouté le 07/12/2018

Description : Maurice MAETERLINCK, “In memoriam”, paru dans Excelsior le 1er novembre 1915, a été repris dans Les débris de la guerre (Paris, Eugène Fasquelle éditeur ; 1918 ; seizième mille ; « Bibliothèque-Charpentier »), aux pages 193-195.

Nom : 191408 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE BRIAN HILL 01 - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici quelques (3) proclamations allemandes d’ordre général concernant la Belgique entière, datées entre le 04 /08/1914 et le 20 /08/1914, extraites du volume 1 (du 20 août au 31 décembre 1914), aux pages 2-4 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique affichés à Bruxelles pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr

Nom : 19181206 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 6 décembre 1918 dans son “Journal” (page 534).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19140831 PROCLAMATION VON LUETTWITZ AVIS ALLEMANDS BELGIQUE BRIAN HILL 01 - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici un « avis importants » du général allemand von LUETTWITZ (ou Lüttwitz), daté du 31/08/1914 et extraits du volume 1 (du 20 août au 31 décembre 1914), à la page 7 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique affichés à Bruxelles pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr

Nom : 19140830 PROCLAMATION VON LUETTWITZ AVIS ALLEMANDS BELGIQUE BRIAN HILL 01 - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici des « avis très importants » du général allemand von LUETTWITZ (ou Lüttwitz), datés du 30/08/1914 et extraits du volume 1 (du 20 août au 31 décembre 1914), aux pages 6-7 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique affichés à Bruxelles pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr

Nom : 19140829 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE BRIAN HILL 01 - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici une communication officielle allemande, datée du 29 /08/1914 et extraite du volume 1 (du 20 août au 31 décembre 1914), à la page 5 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique affichés à Bruxelles pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr

Nom : 19140828 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE BRIAN HILL 01 - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici des communications officielles allemandes, datées du 28 /08/1914 et extraites du volume 1 (du 20 août au 31 décembre 1914), aux pages 5-6 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique affichés à Bruxelles pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr

Nom : 19140824 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE BRIAN HILL 01 - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici des nouvelles officielles allemandes, datées du 24 /08/1914 et extraites du volume 1 (du 20 août au 31 décembre 1914), aux pages 4-5 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique affichés à Bruxelles pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr

Nom : 19140820 PROCLAMATION VON LOCHOW AVIS ALLEMANDS BELGIQUE BRIAN HILL 01 - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici une proclamation allemande du général von LOCHOW, datée du 20 /08/1914 et extraite du volume 1 (du 20 août au 31 décembre 1914), aux pages 3-4 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique affichés à Bruxelles pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr

Nom : 19140820 PROCLAMATION VON ARNIM AVIS ALLEMANDS BELGIQUE BRIAN HILL 01 - Rajouté le 06/12/2018

Description : Voici une proclamation allemande du général von ARNIM, datée du 20 /08/1914 et extraite du volume 1 (du 20 août au 31 décembre 1914), à la page 4 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique affichés à Bruxelles pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr

Nom : 19181205 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 5 décembre 1918 dans son “Journal” (pages 533-534).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181204 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 décembre 1918 dans son “Journal” (pages 532-533).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181203 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 3 décembre 1918 dans son “Journal” (page 532).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : SOMMAIRE 1918 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 03/12/2018

Description : SOMMAIRE 1918 de Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4) de Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE

Nom : 19181202 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 02/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 2 décembre 1918 dans son “Journal” (page 532).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181129 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 01/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 530-532).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181128 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 01/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 28 novembre 1918 dans son “Journal” (page 530).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181126 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 01/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 26 novembre 1918 dans son “Journal” (page 530).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181125 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 01/12/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 529-530).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : NEVINS 19181125 INTRODUCTION BRAND WHITLOCK JOURNAL CHAPTER XII - Rajouté le 01/12/2018

Description : Voici l’introduction (“The year of the Peace conference”) par Allan NEVINS (1890-1971), l’“editor”, au chapitre 12 des Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 pages).

Nom : 1914-1918 AVERTISSEMENT 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 13/11/2018

Description : Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans leur « avertissement » à Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915)

Nom : 19181117 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 17 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181116 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 16 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181115 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 15 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181114 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 14 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181113 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 13 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181112 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 12 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181111 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 11 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181110 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 10 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181109 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 9 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181108 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/11/2018

Description : Voici ce que disent du 8 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181122 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 22 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Le Roi et les troupes sont entrés dans Bruxelles. Vive la Belgique ! Vive la Liberté ! »
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181117 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 17 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Le Bourgmestre est arrivé hier soir et s’est rendu aussitôt auprès du Roi, à Gand. Il reviendra demain. Ce matin à 10h, M. Lemonnier a proclamé la libération de Bruxelles : les Allemands étaient partis ! ! ! !
On a hissé les drapeaux à l’Hôtel de Ville et on a hurlé La Brabançonne, La Marseillaise, etc. On a pleuré ! Beaucoup pleuré ! Quelle joie, quelle ivresse : Ils sont partis ! ! ! »

Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181114 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 14 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Le Bourgmestre qui était attendu pour hier soir n’est pas encore arrivé ce matin. En revanche, une auto conduite par un artilleur belge a amené, vers 11h, M. Vandervelde à l’Hôtel de Ville : il a été acclamé par la foule et fleuri par les fleuristes de la Grand-Place. Grand-Place et devant le Palais du Roi, on prépare tout pour les prochaines cérémonies. On achète des drapeaux ...
Le déménagement continue : on dit que les gendarmes belges seront ici dans la nuit. »

Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181113 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 13 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Le déménagement a commencé : charrettes, chariots, cuisines de campagne, canons, autos défilent à travers la ville comme au mois d’août 1914. Mais, cette fois, le défilé a lieu dans le sens contraire : l’armée allemande ne va plus « nach Paris ».
Les affiches du Conseil communal ont pris la place des avis et arrêtés de nos kamarades Falkenhausen et Hurt. Une affiche annonce le retour du Bourgmestre et du Roi. L’autre fait savoir que le prix du gaz est ramené à 25 centimes le m³. Cependant, il faut faire des économies de lumière car l’usine à gaz est à court de combustible.
Les cafés ferment à 4 h ... mais les habitués savent les mots cabalistiques grâce auxquels la porte s’entrouvre. Cependant, la police bourgeoise fait bonne garde et veille à ce que les ordres soient exécutés.
Un soldat allemand, qui avait assassiné la patronne du Régent-Hôtel {ou Scheers} pour la voler, a été fusillé par le Conseil des Soldats. C’est égal, on sera plus tranquille quand le bruit des bottes se sera tout à fait éteint dans les lointains de la chaussée de Louvain. C’était mon jour de «Meldeamt» : je n’y suis pas allé ! Vive la liberté ! »

Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181112 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 12 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Joie ! Bonheur ! Alléluia ! L’Armistice est signé ! Le Bourgmestre Max revient ! Voilà les deux nouvelles qui, dès le matin, ont porté la joie de la population à son comble !
Enfin, la voilà donc finie, cette horrible guerre ! Finie, l’angoisse du réveil à la pensée que les hommes s’entretuent ! Finis les saisissements des bombardements à chaque visite d’aviateur ! Fini, l’énervement des faux bruits, des pronostics de concierges et des stratégies de cabaret. Est-il possible que tout cela soit fini ! Est-il possible que nos souffrances ne soient plus que souvenir. Notre vie va-t-elle redevenir notre vie d’autrefois ?
En tous cas, Bruxelles va reprendre son aspect de jadis, puisque les Allemands déménagent et que le Bourgmestre revient. Quelle joie aussi pour lui de revenir et quelle joie pour nous de le revoir, le héros de nos libertés communales, l’incarnation de notre honneur national.
En ville, les manifestations se sont un peu calmées : on n’a pas entendu un coup de feu de toute la journée. »

Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181111 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 11 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Les manifestations ont recommencé. [Toute la ville est pavoisée]. Au lieu de laisser les Allemands laver leur linge sale en famille, les gens vont voir ce qui se passe. Pour un peu ils mettraient leur œil au canon des fusils pour voir comment en sortent les balles. Aussi il y a eu des victimes. La plus intéressante est un agent de police que deux balles ont atteint à la gorge et à la poitrine : victime obscure du devoir, il n’a qu’entrevu la joie de la délivrance.
Place de Brouckère, des officiers qui se trouvaient dans la maison dont le rez-de-chaussée était occupé jadis par le Weinstubbe, ont tiré sur les soldats. Ceux-ci ont aussitôt braqué une mitrailleuse sur la maison et l’ont mitraillé pendant 3/4 d’heure. Il paraît qu’à l’Hôtel Scheers également les soldats ont mitraillé des officiers {(Ils y ont assassiné la patronne)}. Il paraît aussi que des civils ont tiré sur les Allemands. Si c’est vrai, cela prouve une fois de plus que tout ce qui est manifestation ramène à la surface tout ce qui compose le fond boueux de la foule. Quel que soit le ressentiment que l’on éprouve contre les Allemands, on devrait songer aux conséquences que peut avoir pour toute une population un coup de feu tiré par un seul écervelé. Il n’est bon ni de danser avec eux, comme l’ont fait hier soir certains citoyens (?), ni de tirer dessus, comme l’ont fait aujourd’hui certains autres. Ils s’en vont, laissons-les partir et ne faisons rien qui puisse ralentir les préparatifs de ce bienheureux déménagement.
Depuis ce matin, toute la ville est pavoisée. Et en somme, pourquoi ? Les Bruxellois seraient-ils devenus bolchevistes ? Gardons nos drapeaux pour le retour du Roi et de nos soldats. »

Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181110 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 10 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Rue Grétry, des soldats allemands se sont promenés, brandissant un drapeau rouge et arborant des cocardes françaises et belges. Toute la nuit dernière, le canon a tonné avec une vigueur vraiment effrayante. Du Palais de Justice, on voyait, au loin, le ciel s’embraser à chaque détonation.
(soir). Coup de foudre. La répercussion de la révolution en Allemagne s’est fait sentir ici. Le Conseil des Soldats et des Ouvriers a pris les pouvoirs. Le Gouverneur général, le Gouverneur de Bruxelles n’existent plus. A la place, le Dr. Freund parle au nom du Conseil des S[oldats] et [des] O[uvriers]. Du haut du balcon de la Kommandantur, où flotte le drapeau rouge, il a annoncé cet événement à la foule des soldats et des badauds bruxellois. Les officiers ont été désarmés et on leur arrache leurs insignes. Les soldats s’installent à leur place dans les autos dont les couleurs allemandes sont remplacées par la couleur rouge.
Ce coup de théâtre a pour effet de causer une effervescence inouïe dans le public : les théâtres et les cafés ont pavoisé leurs portes de drapeaux belges, anglais, français, américains. Au théâtre des Galeries, en matinée, on a joué La Brabançonne, La Marseillaise et le God save the King. En soirée, M. Danse et Madame Van Loo ont chanté également La Brabançonne.
Une foule considérable a circulé en ville en chantant. On se serait cru au Carnaval. Le soir, on a mis le feu aux aubettes de la Porte et de la place de Brouckère où l’on vendait des journaux allemands. Il était 10h1/2 du soir. A ce moment, les premiers coups de feu se sont fait entendre. A cette heure-là, la police belge a fait irruption dans les cafés et a donné ordre de fermer et d’évacuer les établissements immédiatement. Dans la nuit, on entend des coups de feu. »

Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Notes de Bernard GOORDEN.
Voyez des « documents historiques » : la retranscription des « Décisions du Conseil des Soldats (allemands) de Bruxelles » + « A la population de Bruxelles » du 10 novembre 1918 + « Proclamation du Conseil des Soldats » + « Télégramme du Conseil des Soldats au gouvernement allemand à Berlin » extraits du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 65-67, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2036%20pp65-67.pdf

Nom : 19181109 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 9 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Les Allemands ont jusque demain 11h pour répondre aux conditions d’armistice. En Allemagne, le mouvement révolutionnaire, parti de Kiel et Hambourg, a gagné Cologne, Munich, etc. 9h soir. Le Kaiser a abdiqué et le Krown Prince renonce au trône. »
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181106 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 6 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Grande nouvelle ! Wilson a envoyé une 4e note à l’Allemagne pour lui dire que les Alliés sont d’accord avec lui pour conclure la paix sur la base des 14 points ... sauf pourtant qu’ils se réservent de discuter le paragraphe ayant trait à la liberté des mers. Il annonce que Foch a reçu pleins pouvoirs pour conclure l’armistice. Une dépêche de Berlin annonce que la commission allemande, désignée pour discuter avec Foch, est partie pour le front Ouest. »
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181105 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 06/11/2018

Description : Voici ce que dit du 5 novembre 1917 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« J’avais tort de dire que les œufs se maintenaient. Actuellement, on les paye 2f50 pièce. Le beurre, pour ne pas être en reste, est remonté à 46 f. »
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181112 APPEL NOUVEAU GOUVERNEMENT ALLEMAND A INTERNATIONALE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIA - Rajouté le 23/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite d’un « Appel à l’Internationale » (adressé par les socialistes allemands), du 12 novembre 1918, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 73 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181109 APPEL NOUVEAU GOUVERNEMENT ALLEMAND A VON HINDENBURG AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIA - Rajouté le 23/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite d’un « Télégramme à von Hindenburg (du nouveau gouvernement allemand) », du 9 novembre 1918 (?), extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 73 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181031 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 23/10/2018

Description : Voici le daté 31 octobre 1918, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 29 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181106 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que disent du 6 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181104 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que disent du 4 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181103 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que disent du 3 novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181101 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que disent du 1er novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181112 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 12 novembre 1918

Nom : 19181111 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 11 novembre 1918

Nom : 19181110 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 10 novembre 1918

Nom : 19181109 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 9 novembre 1918

Nom : 19181107 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 7 novembre 1918

Nom : 19181101 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 1er novembre 1918

Nom : 19181112 PROGRAMME NOUVEAU GOUVERNEMENT ALLEMAND AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite du « Programme du nouveau gouvernement (allemand) », du 12 novembre 1918, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 72 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181111 CONDITIONS ARMISTICE A ALLEMAGNE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite des « Conditions d’armistice à l’Allemagne », du 11 novembre 1918, extraites du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 67-72 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181110 CONSEIL SOLDATS ALLEMANDS BRUXELLES AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici des « documents historiques », la retranscription des « Décisions du Conseil des Soldats (allemands) de Bruxelles » + « A la population de Bruxelles » du 10 novembre 1918 + « Proclamation du Conseil des Soldats » + « Télégramme du Conseil des Soldats au gouvernement allemand à Berlin » extraits du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 65-67, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181104 CONDITIONS ARMISTICE ENTRE ITALIE ET AUTRICHE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite des « Conditions d’armistice entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie », du 4 novembre 1918, extraites du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 45-47 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181102 CONDITIONS ARMISTICE A LA TURQUIE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 21/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite des « Conditions d’armistice à la Turquie », du 2 novembre 1918, extraites du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 34-35 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181114-19181202 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle des journées entre le 14 novembre et le 2 décembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181113 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 13 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181111 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 11 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181110 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 10 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181109 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 9 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181108 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 8 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181107 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 7 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181105 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 5 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181104 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 4 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181103 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 21/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 3 novembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG INTERNET LINKS NAAR AFLEVERINGEN 111-121 1920 - Rajouté le 20/10/2018

Description : Ontdek aflevering N°111 (1920 ; bladzijden 1761-1776) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin werden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXVIII – Na de wapenstilstand te Mechelen, Antwerpen en Luik – De aftocht van de Duitsers (bladzijden 1766- ).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20111%201920.pdf
Ontdek aflevering N°112 (1920 ; bladzijden 1777-1792) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk XXXVIII – Na de wapenstilstand te Mechelen, Antwerpen en Luik – De aftocht van de Duitsers (bladzijden 1766-1787).
Hoofdstuk XXXIX – De intrede van den koning te Brussel (bladzijden 1788-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20112.pdf
Ontdek aflevering N°113 (1920 ; bladzijden 1793-1808) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk XL – De intrede van den koning te Luik (bladzijden 1798-1803) ;
Hoofdstuk XLI – De ineenstorting van Oostenrijk (bladzijden 1803-1806) ;
Hoofdstuk XLII – Verschillende feiten (bladzijden 1807-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20113.pdf
Ontdek aflevering N°114 (1920 ; bladzijden 1809-1824) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk XLIII – De bezetting van Rijnland (bladzijden 1819-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20114.pdf
Ontdek aflevering N°115 (1920 ; bladzijden 1825-1840) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk XLIII – De bezetting van Rijnland (bladzijden 1819-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20115.pdf
Ontdek aflevering N°116 (1920 ; bladzijden 1841-1856) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk XLIV – De toestand in ons land (bladzijden 1849-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20116.pdf
Ontdek aflevering N°117 (1920 ; bladzijden 1857-1872) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk XLV – Toestand in ons land (bladzijden 1849-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20117.pdf
Ontdek aflevering N°118 (1920 ; bladzijden 1873-1888) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk XLVII – De Vredesconferentie (bladzijden 1879-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20118.pdf
Ontdek aflevering N°119 (1920 ; bladzijden 1889-1904) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk XLVIII – De Vredesplechtigheid te Versailles (bladzijden 1891-) ;
Hoofdstuk XLIX – De Vredesvoorwaarden (bladzijden 1893-) ;
Hoofdstuk L – De ondertekening van het Vredesverdrag (bladzijden 1902-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20119.pdf
Ontdek aflevering N°120 (1920 ; bladzijden 1905-1920) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk LI – In België (bladzijden 1905-) ;
Hoofdstuk LII – De vrede met Oostenrijk (bladzijden 1915-) ;
Hoofdstuk LIII – De overwinningsfeesten te Parijs (bladzijden 1917-) ;
Hoofdstuk LIV – De overwinningsfeesten in België (bladzijden 1918-) ;
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20120.pdf
Ontdek aflevering N°121 (1920 ; bladzijden 1921-1936) waarin volgende thema’s werden behandeld:
Hoofdstuk LIV – De overwinningsfeesten in België (bladzijden 1918-) ;
Hoofdstuk LV – Besluit (bladzijden 1935-).
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GROOTE%20OORLOG%20121.pdf
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende van een aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN INTERNET LINKS NAAR 12 HOOFDSTUKKEN 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 20/10/2018

Description : Ontdek de 12 hoofdstukken van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel.
Ontdek « De vlucht van Antwerpen », hoofdstuk 1, bladzijden 5-37 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2001%20VLUCHT%20VAN%20ANTWERPEN%201914%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Kinderen tijdens de bezetting » (December 1914), hoofdstuk 2, bladzijden 38-43 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2002%20KINDEREN%20TIJDENS%20DE%20BEZETTING%201914%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Onder den draad » (1915), hoofdstuk 3, bladzijden 44-51 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2003%20ONDER%20DEN%20DRAAD%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Waarheid en legende » (1915), hoofdstuk 4, bladzijden 52-57 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2004%20WAARHEID%20EN%20LEGENDE%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Prinskensdag » (1915), hoofdstuk 5, bladzijden 58-63 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2005%20PRINSKENSDAG%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Mijn notenboom », hoofdstuk 6, bladzijden 64-67 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2006%20MIJN%20NOTENBOOM%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « De stoomtram », hoofdstuk 7, bladzijden 68-96 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2007%20STOOMTRAM%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Een verwoeste streek », hoofdstuk 8, bladzijden 97-102 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2008%20VERWOESTE%20STREEK%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Broeders ‘Goen nacht ! », hoofdstuk 9, bladzijden 103-104 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2009%20BROEDERS%20GOEDE%20NACHT%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Beroerde dagen », hoofdstuk 10, bladzijden 105-107 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2010%20BEROERDE%20DAGEN%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Isidoorke », hoofdstuk 11, bladzijden 108-115 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2011%20ISIDOORKE%201915%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
Ontdek « Ieperen », hoofdstuk 12, bladzijden 116-125 :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20IN%20DUITSCHE%20DAGEN%2012%20IEPEREN%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
In Duitsche Dagen is een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920), druppelsgewijs, om de week, op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 121 1920 - Rajouté le 20/10/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°121 (1920 ; bladzijden 1921-1936) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LIV – De overwinningsfeesten in België (bladzijden 1918-) ;
Hoofdstuk LV – Besluit (bladzijden 1935-).
Link naar Franstalige aflevering 120 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20120.pdf
Link naar Franstalige aflevering 119 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20119.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) : “On les a” / de overwinning ! (tekening van Georges Scott in L’Illustration ; bladzijde 1921) ; herinneringsmedaille, door de Duitschers in 1914 geslagen, toen zij hoopten Parijs te zullen innemen (bladzijde 1928) ; de stormwagens, tijdens de optocht van 18 oktober, voor het stadhuis te Parijs (bladzijde 1929) ; tekening van Abel Faivre voor de Fransche overwinningslening (in L’Illustration ; bladzijde 1936).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : 19181109 ABDICATION GUILLAUME II AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite de l’ « Abdication de l’Empereur Guillaume II », du 9 novembre 1918, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 62 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181110 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 10/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 63-64, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181109 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 9/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 62-63, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181108 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 8/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 61-62, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181107 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 7/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 60-61, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181106 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 6/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 59-60, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181105 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 5/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 50-51, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181104 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 4/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 48-50, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181103 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 3/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 44-45, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181102 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 2/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 36-37, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181101 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 20/10/2018

Description : Voici le daté 1/11/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 30-32, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181124 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 24 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 527-528).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181123 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 23 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 526-527).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181122 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 22 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 523-526).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181121 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 21 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 522-523).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181120 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 20 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 521-522).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181119 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 19 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 520-521).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181118 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 18 novembre 1918 dans son “Journal” (page 520).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181117 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 17 novembre 1918 dans son “Journal” (page 520).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181116 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 16 novembre 1918 dans son “Journal” (page 520).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181115 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 15 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 519-520).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181114 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 14 novembre 1918 dans son “Journal” (page 519).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181112 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 12 novembre 1918 dans son “Journal” (page 519).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181111 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 11 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 516-519).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181110 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 515-516).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181109 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 9 novembre 1918 dans son “Journal” (page 515).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181108 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 8 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 514-515).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181107 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 novembre 1918 dans son “Journal” (pages 513-514).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181106 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 6 novembre 1918 dans son “Journal” (page 513).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181104 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 novembre 1918 dans son “Journal” (page 513).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181102 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 2 novembre 1918 dans son “Journal” (page 513).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181031 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 31 octobre 1918 dans son “Journal” (pages 512-513).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181030 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 30 octobre 1918 dans son “Journal” (page 512).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181029 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 octobre 1918 dans son “Journal” (page 512).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181027 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 octobre 1918 dans son “Journal” (page 511).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181026 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 26 octobre 1918 dans son “Journal” (page 511).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181028 REPONSE ALLEMAGNE PRESIDENT WILSON AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse de l’Allemagne (via le Secrétaire d’Etat SOLF aux affaires étrangères) au Président (Wilson) », dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de Paix, datée du 28/10/1918 et extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 84, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181021 REPONSE ALLEMAGNE PRESIDENT WILSON AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse de l’Allemagne à M. Wilson », répondant à la note américaine du 14/10/1918, dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de Paix, datée du 21/10/1918 et extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 81-82, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181023 REPONSE PRESIDENT WILSON ALLEMAGNE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse de M. Wilson » (Robert LANSING) à l’Allemagne, du 23 octobre dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de Paix, extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 82-83, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181027 REPONSE AUTRICHE PRESIDENT WILSON AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 19/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse de l’Autriche-Hongrie » (via le comte Andrassy) au Gouvernement des Etats-Unis / Président Wilson , répondant à la note du 18 octobre, dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de Paix, datée du 27/10/1918 et extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 84, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 12 IEPEREN LODE OPDEBEEK - Rajouté le 19/10/2018

Description : Ontdek « Ieperen », hoofdstuk 12, bladzijden 116-125, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 11 ISIDOORKE 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 19/10/2018

Description : Ontdek « Isidoorke », hoofdstuk 11, bladzijden 108-115, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19181031 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que disent du 31 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181030 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que disent du 30 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181029 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que disent du 29 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181028 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que disent du 28 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181027 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que disent du 27 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181026 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que disent du 26 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181028 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 28 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181027 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 27 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181026 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 26 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181031BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici un complément au daté 31/10/1918, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 58 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181030BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici un complément au daté 30/10/1918, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 58 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181030 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 30/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 26-28, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181029BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici un complément au daté 29/10/1918, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 57 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181029 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 29/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 24-25, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181028 EVACUATION BELGIQUE FRANCE NOTE VERBALE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite de la note verbale allemande, du 28 octobre 1918, relative à « l’évacuation », portée à la connaissance des gouvernements belge et français, extraite du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 21-22 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181028 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 28/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 22-23, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181027 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 27/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 17-18, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181026BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici un complément au daté 26/10/1918, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 56-57 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181026 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 26/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 15-17, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181025 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 25/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 13-14, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181024BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici un complément au daté 24/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), à la page 56, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181024 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 24/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 10-12, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181023 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 23/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 9-10, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181022 DISCOURS 2 MAX DE BADE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription du « « Discours du Prince Max de Bade, chancelier de l’Empire, le 22 octobre 1918 », extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 4-8 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181022 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 22/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 8-9, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181021 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le daté 21/10/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 2-4, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180918 DISCOURS CLEMENCEAU AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 16/10/2018

Description : Voici le discours de Clémenceau, daté du 18/09/1918 extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 1-2, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181031 CAPITULATION TURQUIE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 13/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite de la note américaine relative à la « Capitulation turque », du 31 octobre 1918, extraite du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 33-34 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181029 DEMANDE ARMISTICE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HILL - Rajouté le 13/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite de la « Demande d’Armistice de l’Autriche-Hongrie », du 29 octobre 1918, extraite du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 25-26 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180218 ARRETE-LOI ROI BELGES ANNULANT ARRETES ALLEMANDS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 36 BRIAN HI - Rajouté le 13/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription d’un arrêté « Toutes les mesures prises par l’occupant sont abrogées », arrêté pris le 18 février 1918 au Havre par le gouvernement belge et annulant donc les arrêtés allemands, extrait du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 74-82 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180815-19181111 INDEX MATIERES AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUMES 34-36 BRIAN HILL - Rajouté le 13/10/2018

Description : Voici l’équivalent d’un INDEX matières, en l’occurrence la « classification par ordre alphabétique des Avis, proclamations et arrêtés parus dans les volumes 34, 35 et 36 », extraite du volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918), aux pages 119-123 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
Nous pourrions mettre en priorité à disposition sur INTERNET un de ces textes sur demande adressée à
ideesautresbg@gmail.com
Nous attirons cependant l’attention des personnes intéressées sur le fait qu’ils sont partiellement disponibles dans Législation allemande pour le territoire belge occupé (textes officiels) ; Huberich, Charles Henry; Nicol-Speyer, Alexander; La Haye, Nijhoff ; 1918, 536 pages (Volume 15 ; Flandre : 2 avril-29 juin 1918, N°32-63 ; Wallonie : 2 avril-28 juin 1918, N°26-53) :
https://ia801406.us.archive.org/8/items/lgislationalle15hubeuoft/lgislationalle15hubeuoft.pdf
Législation allemande pour le territoire belge occupé (textes officiels) ; Huberich, Charles Henry; Nicol-Speyer, Alexander ; La Haye, Nijhoff ; 1918, 649 pages (Volume 16 ; Flandre : 3 juillet-28 septembre 1918, N°64-88 ; Wallonie : 2 juillet-27 septembre 1918, N°54-79) :
https://ia601404.us.archive.org/4/items/lgislationalle16hubeuoft/lgislationalle16hubeuoft.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181025 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que disent du 25 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181024 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que disent du 24 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181023 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que disent du 23 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181022 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que disent du 22 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181021 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que disent du 21 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181025 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 25 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181024 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 24 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181023 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 23 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181022 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 22 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181021 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 12/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 21 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 120 1920 - Rajouté le 12/10/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°120 (1920 ; bladzijden 1905-1920) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk LI – In België (bladzijden 1905-) ;
Hoofdstuk LII – De vrede met Oostenrijk (bladzijden 1915-) ;
Hoofdstuk LIII – De overwinningsfeesten te Parijs (bladzijden 1917-) ;
Hoofdstuk LIV – De overwinningsfeesten in België (bladzijden 1918-) ;
Link naar Franstalige aflevering 120 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20120.pdf
Link naar Franstalige aflevering 119 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20119.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) : Clémenceau in het vuur zijner rede tijdens de Kamerzitting van 11 november 1918 (tekening van Noël Dorville in L’Illustration ; bladzijde 1905) ; de stad Brussel brengt hulde aan hare glorierijke kinderen (bladzijde 1912) ; de plechtigheid te Brussel ter eere van haar heldhaftige zonen / het vaandel van de Brusselsche vereeniging der verminkten (bladzijde 1913) ; feesten der overwinning / onze soldaten te Parijs op 14 juli 1919 (bladzijde 1917) ; feesten der overwinning / onze soldaten onder de Arc de triomphe te Parijs op 14 juli 1919 (bladzijde 1920).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 10 BEROERDE DAGEN 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 12/10/2018

Description : Ontdek « Beroerde dagen », hoofdstuk 10, bladzijden 105-107, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 09 BROEDERS GOEDE NACHT 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 12/10/2018

Description : Ontdek « Broeders ‘Goen nacht !’ », hoofdstuk 9, bladzijden 103-104, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19181018 REPONSE ETATS-UNIS AUTRICHE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 11/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse de M. Wilson à l’Autriche-Hongrie », répondant à la note austro-hongroise du 1er octobre 1918, dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de Paix, datée du 18/10/1918 et extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 80, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181030 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 30 octobre 1918

Nom : 19181029 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 29 octobre 1918

Nom : 19181028 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 28 octobre 1918

Nom : 19181026 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 26 octobre 1918

Nom : 19181021-19181031 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit du 21 au 31 octobre 1918 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« On attend, on espère. On attend les conditions d’armistice des Alliés. Ceux-ci se font désirer. Entre temps, l’Autriche se déclare {prête} à conclure une paix séparée et la Turquie aussi.
Tout baisse de prix... sauf les œufs ! Sacrés œufs !
La ville voit passer tous les jours de véritables cortèges de charrettes conduites par des Allemands ou des paysans. Dans ces charrettes, des meubles, des bouteilles,
des armes, des bagages... tout un déménagement. Ce sont les troupes qui se replient de Lille, d’Ostende, de Bruges.
Il paraît que le Roi est allé à Bruges et a été ovationné par la population ! Quelle émotion ! Ici, en attendant pareille joie, on vend des drapeaux à 15 f. le m² et on fixe les hampes à toutes les façades.
Continuellement, il arrive des évacués - presque toujours des hommes - des régions de Lille, Roubaix, Tournai, etc. Des œuvres se sont immédiatement chargées d’eux.
La grippe espagnole fait de terribles ravages. On compte 10.000 cas de ce véritable fléau qui emporte les gens en 24 heures. Parmi les réfugiés, il y a 1.500 malades. Presque tout le territoire est devenu région d’étapes : Bruxelles seule est exceptée.
On a des tracas, comme on en a eu pendant toute la guerre... avec cette différence qu’on a l’impression de toucher au but et que l’on se demande si l’on y parviendra. Un peu l’impression d’un nageur qui arriverait au port et qui craindrait de couler à pic. On est si las et par moments si dégoûté de tout !
Deux communiqués :
On dit qu’on a convoqué tous les hommes de 16 à 35 ans dans tous les environs de Bruxelles ; on dit qu’on ne les a pas inquiétés à Ostende, ni à Bruges ; on dit que le Bourgmestre est revenu et qu’il se tient caché chez lui jusqu’à l’évacuation ; on dit ... on dit ... je ne sais pas tout ce qu’on dit, mais je sais qu’il y de quoi devenir fou.
L’échevin Lemonnier est revenu. On attend, on espère. »
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181020 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit du 20 octobre 1918 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Le peuple belge qui est pourtant, si je ne me trompe, un peuple du Nord, est plus expressif dans ses joies et dans ses déceptions (tout au moins en temps de guerre) qu’un peuple du Midi. Dimanche dernier, sur une note de l’Allemagne, les gens déclaraient que la guerre était finie. Aujourd’hui, sur une note de Wilson, les gens déclarent que la guerre recommence. Il y a huit jours on riait, aujourd’hui on pleure ! Et pourquoi ? Pour rien.... Si ! parce qu’on a cru - ô sainte naïveté ! - qu’une guerre de 4 ans 1/2 allait se terminer en 5 minutes.
Wilson met les points (de rudes points) sur les i. C’est preuve qu’il accorde de l’importance à la démarche des Allemands. Il déclare d’ailleurs qu’il va transmettre les propositions d’armistice aux Alliés et que l’échange de notes se fera désormais entre eux et les Allemands. Pourvu, mon Dieu, que toutes ces notes finissent par composer un accord parfait ! »
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181031 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 31 octobre 1918 dans son “Journal” (pages 512-513).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181030 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 30 octobre 1918 dans son “Journal” (page 512).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181029 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 octobre 1918 dans son “Journal” (page 512).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181027 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 octobre 1918 dans son “Journal” (page 512).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181026 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 26 octobre 1918 dans son “Journal” (page 511).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181025 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 octobre 1918 dans son “Journal” (page 511).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181023 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 23 octobre 1918 dans son “Journal” (page 511).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181021 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 21 octobre 1918 dans son “Journal” (page 511).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181030 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 30 octobre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181028 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 28 octobre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181026 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 26 octobre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181024 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 24 octobre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181019 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 19 octobre 1918 dans son “Journal” (pages 510-511).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181013 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 13 octobre 1918 dans son “Journal” (page 510).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181020 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que disent du 20 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181019 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que disent du 19 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181018 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que disent du 18 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181012 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 12 octobre 1918 dans son “Journal” (pages 509-510).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181011 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 11 octobre 1918 dans son “Journal” (pages 508-509).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181010-19181020 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle des journées des 10 au 20 octobre 1918 (à l'exclusion du 11 octobre étant traité à part) en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181011 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 10/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 11 octobre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181020 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 20 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181019 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 19 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181018 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 18 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181017 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 17 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181016 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 16 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181020 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici le daté 20/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 111-112, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181019 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici le daté 19/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 108-111, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181018 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici le daté 18/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 107-108, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181017 MANIFESTE EMPEREUR CHARLES AUTRICHE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription du « Manifeste de l’Empereur Charles (d’Autriche) » aux peuples autrichiens, daté du 17/10/1918 et extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 78-80, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181017 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici le daté 17/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 106-107, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181016 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici le daté 16/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 104-106, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181014 REPONSE PRESIDENT WILSON ALLEMAGNE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse du Président (Wilson) à l’Allemagne », du 14 octobre dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de Paix, extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 77-78, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181012BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici un complément au daté 12/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 104, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181010BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici un complément au daté 10/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 103, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181009BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici un complément au daté 9/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 102, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181008BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 10/10/2018

Description : Voici un complément au daté 8/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 102, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181010 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 09/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 octobre 1918 dans son “Journal” (page 508).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181009 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 09/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 9 octobre 1918 dans son “Journal” (page 508).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181014 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 09/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du
14 octobre 1918

Nom : 19181012 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 09/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du
12 octobre 1918

Nom : 19181010 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 09/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 10 octobre 1918

Nom : 19181015 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit du 15 octobre 1918 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« La graisse est tombée de 60 f. à 30 f. puis à 20 f. le kilo. Le beurre, avant-hier à 40 et 42 f., est aujourd’hui à 28 et 30. Le café, jadis à 90 f., est à 60, 50 et même 40 ... seuls les œufs se prélassent toujours entre 1 f. 50 et 1 f. 65.
Les bruits de paix prennent consistance... Seuls, les braves gens, exploiteurs de leurs voisins, qui avaient rentré des stocks de marchandises affirment que la guerre durera encore au moins 2 ans.»
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181014 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit du 14 octobre 1918 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
« Joie, transports d’allégresse ! ! Hier soir Le Bruxellois, ce matin La Belgique (Note), annoncent que l’Allemagne accepte toutes les conditions du Président Wilson et est prête à évacuer la France et la Belgique. Hier soir, les gens ont chanté dans les rues, se sont embrassés. Quelques pochards ont échangé quelques coups de poing pour ou contre la paix ... et l’on s’est couché très tard, tout énervés d’espoir. Ce matin, quelques ahuris se sont mis à pavoiser, en déclarant à tout le quartier, depuis le boucher jusqu’à la verdurière, que la guerre était finie. La Polizei les a fait changer d’avis, en confisquant leurs drapeaux et en les conduisant à la Kommandantur. »
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181009 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit du 9 octobre 1918 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
«Wilson a répondu en demandant de préciser 3 points : 1° L’Allemagne accepte-t-elle les points préconisés par lui à condition d’en discuter le détail? - 2° Pour ce qui est de l’armistice, il faut que les territoires belges et français soient évacués. - 3° Le discours est-il l’expression de la volonté des dirigeants de l’Empire qui jusqu’à présent se sont occupés de la guerre ?»
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181006 PAUL MAX JOURNAL DE GUERRE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit du 6 octobre 1918 Paul MAX, cousin du bourgmestre, dans son Journal de guerre (Notes d’un Bruxellois pendant l’Occupation 1914-1918) :
«Changement de Gouvernement en Allemagne : le nouveau chancelier, Prince Max de Bade, inaugure son règne par une note envoyée au Président Wilson : il y déclare se rallier aux différents points du dernier discours du Président et demande que des pourparlers de paix soient engagés sur cette base et qu’un armistice mette fin immédiatement à l’effusion de sang. »
Voir davantage sur :
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fichier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf

Nom : 19181016 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 16 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181015 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 15 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181014 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 14 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181013 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 11 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181012 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 12 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181011 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 11 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181010 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 10 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181009 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 9 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181008 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que disent du 8 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181015 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 15 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181014 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 14 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181013 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 13 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181012 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 12 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181011 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 11 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181010 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 10 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181007 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 7 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181006 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 6 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181015 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 15/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 96-97, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181014 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 14/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 96, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181013 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 13/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 94-95, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181012 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 12/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 92-94, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181011 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 11/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 91-92, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181010 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 10/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 90-91, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181009 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 9/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 89-90, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181008 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 8/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 87-89, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181007 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 7/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 86-87, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181006 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici le daté 6/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 84-86, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181012 REPONSE ALLEMAGNE AU PRESIDENT WILSON POURPARLERS PAIX ARMISTICE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VO - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse (allemande, via le Secrétaire d’Etat SOLF aux affaires étrangères) aux questions de M. le Président Wilson », dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de Paix, datée du 12/9/1918 et extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 76-77, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181009 REPONSE ETATS-UNIS AMERIQUE ALLEMAGNE POURPARLERS PAIX ARMISTICE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VO - Rajouté le 07/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse des Etats-Unis d’Amérique (Robert LANSING pour le Président Wilson) à l’Allemagne », du 9 octobre dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de Paix, extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 75-76, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181007 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 octobre 1918 dans son “Journal” (page 508).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181006 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 6 octobre 1918 dans son “Journal” (pages 507-508).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181005 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 5 octobre 1918 dans son “Journal” (page 507).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181005 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 5 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181004 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 4 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181003 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 3 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181002 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 2 octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181001 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 1er octobre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181006 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que disent du 6 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181004 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que disent du 4 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181003 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que disent du 3 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181007 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 05/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 7 octobre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181006 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 05/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 6 octobre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19181004 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 05/10/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 4 octobre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19180907 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 7 octobre 1918

Nom : 19180905 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 5 octobre 1918

Nom : 19180903 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 05/10/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 3 octobre 1918

Nom : 19181002 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici ce que disent du 2 octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181001 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici ce que disent du 1er octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19181005 NOTE ALLEMANDE OFFRE PAIX AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Note allemande au Président Wilson / Pourparlers d’Armistice et de Paix (du Prince Max de Bade, chancelier de l’Empire) », datée du 5/9/1918 et extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 72-73, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181005 DISCOURS PRINCE MAX BADE REICHSTAG AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription du « Discours du Prince Max de Bade, chancelier de l’Empire (du 5 octobre 1918) » extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 67-72, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181005 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici le daté 5/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 65-67, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181004 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici le daté 4/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 64-65, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181003 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici le daté 3/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 60-61, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181002 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici le daté 2/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 48-49 + 59-60, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181002 DISCOURS TRONE BULGARIE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription du « Discours du trône (Bulgarie) », du 2 octobre 1918 et extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 47-48, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180927 CONDITIONS PAIX PRESIDENT WILSON DISCOURS NEW YORK AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription des « Conditions de paix de M. Wilson / Discours de New York du 27 septembre 1918 » extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 74-75, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180211 CONDITIONS PAIX PRESIDENT WILSON DECLARATIONS CONGRES AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRI - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription des « Conditions de paix de M. Wilson / Déclarations au Congrès du 11 février 1918 » extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 74, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180108 CONDITIONS PAIX PRESIDENT WILSON MESSAGE CONGRES 14 POINTS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 3 - Rajouté le 04/10/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription des « Conditions de paix de M. Wilson / Message au Congrès du 8 janvier 1918 » extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 73-74, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 191810 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 03/10/2018

Description : Voici le résumé de ce que disent de octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image
1er octobre 1918 : Des imprimés et des images de propagande anti¬boche tombent du ciel. — 2 octobre 1918 : Les Dames de Saint-André expulsées de leur Institut. — 3 octobre 1918 : L'Yser à ... Gembloux ! — 4 octobre 1918 : Les Jésuites du Nouveau collège Saint-Michel obligés de déménager. — Autres locaux scolaires réquisitionnés. — Réquisitions de maisons à Bruxelles et dans les environs. — Arrivée de fugitifs du nord de la France et de la Flandre. — L'avoir des banques lilloises transféré à Bru¬xelles : des milliards sur le pavé de la ville. — 6 octobre 1918 : Les bureaux et imprimeries des journaux d'avant-guerre envahis et pillés par les Allemands. — Ces journaux reparaîtront cependant dès le jour de la libération. — 8 octobre 1918 : Le flot des fugitifs grossit. — Comment Bruxelles les reçoit. — Les organisations pour évacués. — Nouvelles réqui¬sitions d'immeubles. — Protestation de l'autorité communale. — 9 octobre 1918 : Les activistes aux abois : ils demandent des garanties à leurs protecteurs allemands, qui se déclarent impuissants à leur venir en aide. — 10 octobre 1918 : La réponse de M. Wilson à la demande d'armistice de l’Allemagne. — La délivrance est proche. — Journée de fièvre. — La grande nouvelle saluée par des acclamations a la séance du Comité National (Note : de Secours et d’Alimentation). — 11 octobre 1918 : La joie rend fou. — Le drapeau national ! — ¬La Marseillaise devant l'hôtel du gouverneur général. — Les drapeaux allemands disparaissent. — Les Allemands font leurs malles. — 12 octobre 1918 : L'administration activiste wallonne licenciée. — Prison¬niers canadiens acclamés sur les boulevards. — Une dernière protestation des sénateurs et députés contre les déportations. — 13 octobre 1918 : L'Allemagne accepte les conditions de M. Wilson. — Incidents divers ; manifestations patriotiques. — 14 octobre 1918 : La Maison du peuple refuse de recevoir un délégué socialiste allemand. — 15 octobre 1918 : Prépara¬tifs de pavoisement. — M. Levie organise le régime de transition. — Un dîner émouvant. — 16 octobre 1918 : On emballe dans les ministères. — Les activistes au désespoir. — 17 octobre 1918 : Une séance patriotique au Co¬mité National. — 18 octobre 1918 : Réponse des Allemands à la protestation de M. Steens contre les réquisitions d'habitations. — Condamnation des propriétaires et du directeur du Bon Marché. — 19 octobre 1918 : Ultime démarche des chefs activistes pour obtenir protection. — 20 octobre 1918 : Lec¬ture dans les églises d'une lettre de l'autorité allemande annonçant au cardinal Mercier l'amnistie des prisonniers politiques. — 21 octobre 1918 : Premiers retours de prisonniers politiques dans leurs familles. — Des soldats belges dans Bruxelles ! — L'université activiste finit dans une mascarade. — Passeports pour les familles allemandes. — 22 octobre 1918 : Les prisonniers de Diest reviennent ! — 23 octobre 1918 : 130.000 évacués dans l'ag¬glomération bruxelloise; la conférence des bourgmestres s'en oc¬cupe. — La marche des évacués est un calvaire. — Epidémies parmi les fugitifs. — Sur les routes vers l'Allemagne. — Le Raad van Vlaanderen déménage. — Un chef activiste chez M. Woeste. — 24 octobre 1918 : Première séance plénière des sénateurs et des députés. — Une commission gouvernementale. — Son oeuvre. — 25 octobre 1918 : Le traître Borms et les prisonniers de Diest. — 26 octobre 1918 : Retour de M. Lemonnier. —Le duc d'Arenberg vend son palais de Bruxelles et cède son domaine d'Héverlé. — Soustractions financières de la dernière heure. — 27 octobre 1918 : La zone d'étape enserre de plus en plus Bruxelles. — Fer¬meture de l'université activiste de Gand. — Les activistes reçoivent leurs passeports. — 28 octobre 1918 : Le conseil communal de Bruxelles reçoit M. Lemonnier. — 29 octobre 1918 : Une catastrophe allemande par jour. — Dans l'attente de l'armistice. — Nos charbonnages menacés de destruc¬tion. — 30 octobre 1918 : Le groupe socialiste, délibère en prévision de la rentrée du gouvernement. — Deux tendances se révèlent dans le parti. — 31 octobre 1918 : Les adieux des activistes. — Une lettre de la « Deutsche Flä¬mische Gesellschaft » à propos de leur départ.
A télécharger aussi, au jour le jour (19181001-19181031), et avec une « valeur ajoutée », à partir du lien :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19181001 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 03/10/2018

Description : Voici le daté 1/10/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 45-47, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180930 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 03/10/2018

Description : Voici le daté 30/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 42-45, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180930 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 03/10/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 30 septembre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19181002 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 2 octobre 1918 dans son “Journal” (page 507).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19181001 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 1er octobre 1918 dans son “Journal” (page 506).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180930 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/10/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 30 septembre 1918 dans son “Journal” (page 506).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : OR ROI METAUX TOUT CONNAITRE 02 DOCUMENTAIRE 131 - Rajouté le 02/10/2018

Description : Voici le documentaire N°131 « L’or, roi des métaux » (pages 379-384), extrait de Tout connaître N°2, « Encyclopédie en couleurs », qui a été publiée en 1955 par Vita Meravigliosa, de Milan, n’a pas pris beaucoup de rides et propose des lithographies remarquables dues à M. Confalonieri et, pour ce document, nous croyons identifier la signature de S. Salletti ou S. Sattelli.
Vous trouverez le sommaire et l’index analytique de Tout connaître N°2 au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/TOUT%20CONNAITRE%2002%20SOMMAIRE%20INDEX%20ANALYTIQUE%20VITA%20MERAVIGLIOSA%201955.pdf
Le but de cette exhumation est de mettre à disposition des « primo-arrivants », abordant la langue française, des textes courts (notamment les légendes des illustrations), pas trop difficiles à comprendre.
Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par notre initiative, il peut nous faire part de ses desiderata en nous adressant un courriel à ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs délais possibles, en tout ou en partie, le corpus concerné.
Signalons que l’« ENCYCLOPEDIE SCOLAIRE » (du journal LE SOIR) ou « SOLORAMA », également présents sur notre site, ont souvent présenté des mini-dossiers analogues ; en Histoire, vous trouverez notamment 326 planches de « L’Histoire du Monde » et des biographies BD (dessinées par L. et F. FUNCKEN) ou 120 planches en couleurs de Friedrich HOTTENROTH ; en botanique, vous trouverez les « fiches vertes » de José TITEUX.
Signalons que « PLANEET DISNEY » (722 sujets) ou « SOLORAMA », également présents sur notre site, ont souvent présenté des mini-dossiers analogues, en langue néerlandaise. En Histoire, vous trouverez 326 planches de « De geschiedenis van de Wereld » et des biographies BD (dessinées, e. a., par L. et F. FUNCKEN).
https://www.idesetautres.be/

Nom : 19180929 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 28/09/2018

Description : Voici ce que disent du 29 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180929 REPONSES ENTENTE PROPOSITION BULGARES AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 28/09/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Réponse du commandant en chef des armées de l’Entente en Macédoine à la proposition de paix des Bulgares » du 29 septembre 1918, extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 42, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180929 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 28/09/2018

Description : Voici le daté 29/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 40-42, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180929 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 28/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 septembre 1918 dans son “Journal” (page 506).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180928 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 28/09/2018

Description : Voici ce que disent du 28 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180928 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 28/09/2018

Description : Voici le daté 28/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 31-32 + 40, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180928 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 28/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 28 septembre 1918 dans son “Journal” (page 506).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180927 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 26/09/2018

Description : Voici ce que disent du 27 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180927 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 26/09/2018

Description : Voici le daté 27/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 30-31 + 39-40, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180927 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 26/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 septembre 1918 dans son “Journal” (page 505).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180926 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 26/09/2018

Description : Voici ce que disent du 26 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180926 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 26/09/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 26 septembre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180926 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 26/09/2018

Description : Voici le daté 26/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 13-14, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180925 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 25/09/2018

Description : Voici ce que disent du 25 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180925 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 25/09/2018

Description : Voici le daté 25/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 11-13, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180925 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 25/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 25 septembre 1918 dans son “Journal” (page 505).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180924 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 24/09/2018

Description : Voici le daté 24/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 10-11, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180924 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 24/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 24 septembre 1918 dans son “Journal” (page 505).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180923 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 23/09/2018

Description : Voici le daté 23/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 9-10, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180923 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 23/09/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 23 septembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19180923 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 23/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 23 septembre 1918 dans son “Journal” (pages 504-505).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 119 1920 - Rajouté le 22/09/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°119 (1920 ; bladzijden 1889-1904) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XLVIII – De Vredesplechtigheid te Versailles (bladzijden 1891-) ;
Hoofdstuk XLIX – De Vredesvoorwaarden (bladzijden 1893-) ;
Hoofdstuk L – De ondertekening van het Vredesverdrag (bladzijden 1902-) ;
Link naar Franstalige aflevering 119 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20119.pdf
Link naar Franstalige aflevering 118 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20118.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) : aan de gesneuvelden der vierde legerafdeling / gedenkteken opgericht te Wulpen in juli 1920 (bladzijde 1889) ; Koning Albert onderhoudt zich met een invalied (bladzijde 1893) ; schematische voorstelling van de werking der zogenaamde « slapende mijnen » (tekening ; bladzijde 1896) ; door het Vredesverdrag werd Polen in zijn onafhankelijkheid hersteld (bladzijde 1897) ; een hospitaalagen geopend (bladzijde 1900) ; Amerikaansche oorlogschip (bladzijde 1901) ; genomen groep in het Ministerie van Landsverdediging, waar H. M. de Koningin de aanstelling voorzat van het Nationaal Werk der Invalieden (bladzijde 1904).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : 19180922 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 22/09/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 22 septembre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180922 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 22/09/2018

Description : Voici le daté 22/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 8-9, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180921 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 21/09/2018

Description : Voici ce que disent du 21 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180921 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 21/09/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 21 septembre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180921 DECLARATION GOUVERNEMENT BELGE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 21/09/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription de la « Déclaration du gouvernement belge » du 21 septembre 1918 sur « les intentions de l’Allemagne à l’égard de la Belgique », extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 6, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180921 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 21/09/2018

Description : Voici le daté 21/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 7-8, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 08 VERWOESTE STREEK 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 21/09/2018

Description : Ontdek « Een verwoeste streek », hoofdstuk 8, bladzijden 97-102, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19180920 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 20/09/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 20 septembre 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : 19180920 REPONSES PAYS BELLIGERANTS OFFRE PAIX AUTRICHE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 20/09/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite de « Réponses des pays belligérants à la note austro-hongroise » (« offre de paix de l’Autriche-Hongrie » du 14 septembre 1918, s‘échelonnant entre le 20 et le 25 septembre 1918 (émanant respectivement de l’Allemagne, la Suède pour les Etats-Unis, la Suisse pour la France, la Bulgarie et la Turquie), extraites du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 74-76 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Voici le lien vers l’« offre de paix de l’Autriche-Hongrie » du 14 septembre 1918 :
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180920 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 20/09/2018

Description : Voici le daté 20/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 2 + 4-6, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180919 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 19/09/2018

Description : Voici le daté 19/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), aux pages 1-4, des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180919 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 19 septembre 1918 dans son “Journal” (page 504).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180918 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 18/09/2018

Description : Voici le daté 18/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 111-112 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180910QUATER AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 35 BRIAN HILL - Rajouté le 18/09/2018

Description : Voici le daté 10/9/1918 extrait du volume 35 (du 18 septembre au 20 octobre 1918), à la page 1 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Il y avait déjà des avis aux pages 59-60, 95 et 103-104 du volume 34:
https://www.idesetautres.be/upload/19180910%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2034%20pp59-60.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19180910%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2034%20p95.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19180910%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2034%20pp103-104.pdf
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180918 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 18/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 18 septembre 1918 dans son “Journal” (page 504).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180917 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 17/09/2018

Description : Voici ce que disent du 17 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180917 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 17/09/2018

Description : Voici le daté 17/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 98 + 109-110 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180917 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 17/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 17 septembre 1918 dans son “Journal” (pages 503-504).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180916 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/09/2018

Description : Voici ce que disent du 16 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180916 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 16/09/2018

Description : Voici le daté 16/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 107-109 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180916 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 16/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 16 septembre 1918 dans son “Journal” (page 503).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 118 1920 - Rajouté le 15/09/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°118 (1920 ; bladzijden 1873-1888) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XLVII – De Vredesconferentie (bladzijden 1879-) ;
Link naar Franstalige aflevering 118 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20118.pdf
Link naar Franstalige aflevering 117 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20117.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) :
« De terugkeer van den Poilu : Dank u ventjelief ! » (tekening van L. Sabattier / Jonas in L’Illustration ; bladzijde 1873) ; stapelplaats van goudreserve in de bank van Petrograd vóór de Bolsjewisten er de hand op wisten te leggen (bladzijde 1876) ; Marie Adelaïde, groothertogin Luxemburg, met hare moeder en grootmoeder (bladzijde 1877) ; de bekende Amerikaansche automobiel fabrikant Henry Ford rustte een schip (« Oscar II ») waarmede hij eene propagandareis ten gunste van den vrede maakte (bladzijde 1880) ; gezicht in een onderzeeboot (tekening ; bladzijde 1881) ; Koning Albert brengt bloemen op het graf der gefusilleerden der Nationale der Schietbaan (bladzijde 1884) ; « Moeder, weet vader dat de Duitschers verslagen zijn » (tekening van Abel Faivre in L’Illustration ; bladzijde 1885) ; Fransche plakkaat, de vierde nationale lening aankondigend (bladzijde 1888).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : 19180915 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 15/09/2018

Description : Voici le daté 15/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 96-98 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180915 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 15/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 15 septembre 1918 dans son “Journal” (pages 502-503).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180914 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 14/09/2018

Description : Voici ce que disent du 14 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180914 OFFRE PAIX AUTRICHE AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 14/09/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite de l’« offre de paix de l’Autriche-Hongrie » du 14 septembre 1918, extraite du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 70-74 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180914 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 14/09/2018

Description : Voici le daté 14/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 106-107 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 07 STOOMTRAM 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 14/09/2018

Description : Ontdek « De stoomtram », hoofdstuk 7, bladzijden 68-96, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19180913 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 13/09/2018

Description : Voici ce que disent du 13 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180913 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 13/09/2018

Description : Voici le daté 13/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 62-64 + 106 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180913 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 13/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 13 septembre 1918 dans son “Journal” (page 502).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180912 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 12/09/2018

Description : Voici ce que disent du 12 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180912 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 12/09/2018

Description : Voici le daté 12/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), à la page 62 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180912 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 12/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 12 septembre 1918 dans son “Journal” (page 502).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 191809 DISCOURS von PAYER AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 11/09/2018

Description : Voici un « document historique », la retranscription traduite d’un discours de M. von Payer, vice-chancelier de l’Empire, prononcé en septembre (?) 1918 dans la grande salle du musée de Stuttgart, extraite du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 64-69 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Consultez Friedrich von Payer (1847-1931) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Payer
Nous en avons extrait la photo.
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180911BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 11/09/2018

Description : Voici le daté 11/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), à la page 96 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Il y avait déjà des avis aux pages 60-61 + 104-106 :
https://www.idesetautres.be/upload/19180911%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2034%20pp60-61+104-106.pdf
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180910TER AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 11/09/2018

Description : Voici le daté 10/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), à la page 95 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Il y avait déjà des avis aux pages 59-60 et 103-104:
https://www.idesetautres.be/upload/19180910%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2034%20pp59-60.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19180910%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2034%20pp103-104.pdf
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180911 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 11/09/2018

Description : Voici le daté 11/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 60-61 + 104-106 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180910BIS AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 10/09/2018

Description : Voici le daté 10/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 103-104 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Il y avait déjà des avis aux pages 59-60 :
https://www.idesetautres.be/upload/19180910%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2034%20pp59-60.pdf
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180910 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 10/09/2018

Description : Voici le daté 10/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 59-60 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180910 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 septembre 1918 dans son “Journal” (page 502).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180909 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 09/09/2018

Description : Voici le daté 9/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 58-59 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180909 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 09/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 9 septembre 1918 dans son “Journal” (pages 500-502).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 117 1920 - Rajouté le 08/09/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°117 (1920 ; bladzijden 1857-1872) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XLV – Toestand in ons land (bladzijden 1849-) ;
Link naar Franstalige aflevering 117 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20117.pdf
Link naar Franstalige aflevering 116 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20116.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) :
waggon waar de wapenstilstand werd geteekend - generaal Foch, admiraal Wemyss, generaal Weygand (bladzijde 1857) ; tentoonstelling van werk van geïnterneerde Belgen in Nederland (bladzijde 1861) ; doorsnede en plattegrond van een onderzeeboot met een bemanning van 2 officieren en 18 mannen (bladzijde 1864) ; het van de stapel loopen van de Amerikaansche super dreadnought « Arizona » (bladzijde 1865) ; bezoek van den president der Fransche Republiek aan den Czaar van Rusland kort vóór het uitbreken van den oorlog (bladzijden 1869) ; burgemeester Max begroet Koning Albert aan de Vlaamsche Poort te Brussel (bladzijde 1870) ; zegepranlende intocht van de Koninklijke familie te Brussel (bladzijde 1872).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : 19180908 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 08/09/2018

Description : Voici ce que disent du 8 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180908 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 08/09/2018

Description : Voici le daté 8/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 56-58 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180908 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 08/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 8 septembre 1918 dans son “Journal” (pages 499-500).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR LIENS INTERNET ILLUSTRATIONS - Rajouté le 07/09/2018

Description : Voici les liens INTERNET vers les illustrations figurant dans l’édition française du
« King Albert's Book » de 1914.
« Sa Majesté la Reine Marie » (Mary de Teck, 1910-1936, épouse de George V), un portrait par John LAVERY (1856-1941), figure entre les pages 20-21 :
https://www.idesetautres.be/upload/JOHN%20LAVERY%20PORTRAIT%20SM%20REINE%20MARIE%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR.pdf
« Les murailles de la vieille Angleterre », par Edward John POYNTER (1836-1919) figure entre les pages 24-25 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/POYNTER%20MURAILLES%20VIEILLE%20ANGLETERRE%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR.pdf
« Resurgam » par Francis / Frank Bernard DICKSEE (1853-1928) figure entre les pages 32-33 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/DICKSEE%20RESURGAM%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR.pdf
« La couronne de la paix » par William Blake RICHMOND (1842-1921) figure entre les pages 36-37 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/RICHMOND%20COURONNE%20PAIX%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR.pdf
« Sans mère » par Luke FILDES (1843-1927) figure entre les pages 40-41 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/FILDES%20SANS%20MERE%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR.pdf
« La lune de la moisson » par Ernest Albert WATERLOW (1850-1919) figure entre les pages 48-49 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/WATERLOW%20LUNE%20MOISSON%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR.pdf
« La justice » par Solomon Joseph SOLOMON (1860-1927) figure entre les pages 52-53 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/SOLOMON%20JUSTICE%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
« Saint Georges et le dragon » par Briton RIVIERE (1840-1920) figure entre les pages 56-57 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/BRITON%20RIVIERE%20SAINT%20GEORGES%20ET%20DRAGON%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
« Invincible » par Arthur RACKHAM (1867-1939) figure entre les pages 64-65 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/RACKHAM%20INVINCIBLE%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
« Au champ d’honneur » par Howard CHANDLER CHRISTY (1872-1952) figure entre les pages 68-69 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/CHANDLER%20CHRISTY%20AU%20CHAMP%20HONNEUR%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
« La cathédrale de Louvain » par Willem Leendert BRUCKMANN (1866-1928) figure entre les pages 72-73 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/BRUCKMAN%20CATHEDRALE%20LOUVAIN%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
« Secours aux blessés » par Thomas BROCK (1847-1922) figure entre les pages 76-77 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/BROCK%20SECOURS%20AUX%20BLESSES%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
Une illustration sans titre (redressée à 90° vers la droite par rapport à l’édition anglaise) par Edmund DULAC (1882-1953) figure entre les pages 80-81 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/EDMUND%20DULAC%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
« Petit réfugié belge » par Charles DANA GIBSON (1867-1944) figure à la page 103 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/DANA%20GIBSON%20PETIT%20REFUGIE%20BELGE%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
« Dies irae » par Maxfield PARRISH (1870-1966) figure entre les pages 112-113 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/PARRISH%20DIES%20IRAE%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
« Etude » par Seymour LUCAS (1849-1923) figure entre les pages 120-121 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/SEYMOUR%20LUCAS%20ETUDE%20KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION.pdf
Une illustration anonyme figure à la page 125 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/KING%20ALBERTs%20BOOK%201914%20FR%20ILLUSTRATION%20p125.pdf
« Sympathie » par James Montgomery FLAGG (1877-1960) figure entre les pages 128-129 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914 :
https://www.idesetautr

Nom : 19180907 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 07/09/2018

Description : Voici le daté 7/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 54-56 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180907 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 07/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 septembre 1918 dans son “Journal” (page 499).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 06 MIJN NOTENBOOM 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 07/09/2018

Description : Ontdek « Mijn notenboom », hoofdstuk 6, bladzijden 64-67, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19180906 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 06/09/2018

Description : Voici le daté 6/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 53-54 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Pour le « théâtre de la guerre à l’Ouest », vous pouvez vous référer à la carte des « étapes de la victoire » (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch :
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOIRE%2001071918-11111918.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : CARTE ETAPES VICTOIRE guerre 1914-1918 OUEST (19180701-19181111) MARECHAL FOCH - Rajouté le 05/09/2018

Description : Vous trouverez en annexe la carte des « étapes de la victoire » de la guerre 1914-1918 à l’Ouest (du 1er juillet au 11 novembre 1918) qui était placée dans le cabinet de travail du maréchal Foch.

Nom : 19180905 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 05/09/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 5 septembre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180905 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 05/09/2018

Description : Voici le daté 5/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 50-53 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180904 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 04/09/2018

Description : Voici le daté 4/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 46-50 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
Il reproduit notamment un « document historique », la proclamation de von Hindenburg du 2 septembre 1918 (19180902).
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180904 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 septembre 1918 dans son “Journal” (page 499).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180903 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 03/09/2018

Description : Voici le daté 3/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 45-46 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180903 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 03/09/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 3 septembre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180903 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 3 septembre 1918 dans son “Journal” (page 499).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180902 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 02/09/2018

Description : Voici ce que disent du 2 septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180902 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 02/09/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 2 septembre 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180902 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 02/09/2018

Description : Voici le daté 2/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 43-45 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180902 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 02/09/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 2 septembre 1918 dans son “Journal” (pages 498-499).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 116 1920 - Rajouté le 01/09/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°116 (1920 ; bladzijden 1841-1856) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XLIV – De toestand in ons land (bladzijden 1849-) ;
Link naar Franstalige aflevering 116 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20116.pdf
Link naar Franstalige aflevering 115 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20115.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) :
Engelsche kanonniers (bladzijde 1841) ; President Wilson aan boord van de « George Washington » (bladzijde 1843) ; de Amerikaansche Staatssekretaris Robert Lansing (bladzijde 1844) ; de batterij von Tirpitz aan de Belgische kust (bladzijde 1847) ; koningin Wilhelmina bezoekt Belgische vluchtelingen te Weert (bladzijden 1848) ; de tocht van President Wilson door Parijs (bladzijde 1849) ; op de Noordlaan te Brussel bij het vertrek der Duitschers (bladzijde 1851) ; Duitsche krijgsgevangenen door de Belgen tijdens den grooten aanval gemaakt (bladzijde 1852) ; Belgisch geschut voor de eerste maal op het droge (bladzijde 1853) ; de Italianen vóór het monument van Straatsburg te Parijs (bladzijde 1856).


inspektietocht van de Nederlandsche Koningin in Noord-Brabant, bij den aftocht der Duitschers (bladzijde 1824).

ons vorstenpaar verlaat op 25 oktober het goeverneurshuis van Brugge (bladzijde 1793) ; auto’s der Duitsche afgevaardigden die de onderhandelingen over den wapenstilstand voerden (bladzijde 1796) ; kapitein Lhuillier, die (…) de Duitsche afgevaardigden, die de wapenschorsing kwamen vragen (bladzijde 1797) ; uit den strijd voor Groot Duitschland gevecht op de barricade te Berlijn op 18 maart 1848 (tekening ; bladzijde 1800) ; vijftig jaar geleden, te Donchéry bij Sedan, werden de onderhandelingen over den kapitulatie van het Fransche leger gevoerd (bladzijde 1801) ; Oostenrijksche troepen worden met een veerpont de Save overgebracht (bladzijde 1804) ; de Duitsche generaal von Moltke, die de Fransch-Duitschen oorlog van 1870 won (bladzijde 1805) ; Bismarck, de Ijzeren Kanselier, stichter van « Groot Duitschland », ten tijde van zijn minister-presidentschap (page 1740) ; (bladzijde 1806) ; ontvangst van het vorstenpaar op het stadhuis te Gent (bladzijde 1808).
le personnel allemand du bureau des passeports à Bruxelles (page 1729) ; avion anglais tombé en Hollande (page 1730) ; troubles en Hollande en 1918 : le palais royal à Amsterdam est gardé par les militaires (page 1731) ; artillerie anglaise pendant l’offensive de 1918 (page 1732) ; réception de nos souverains à l’hôtel de ville de Gand (page 1733) ; enfants attendant la distribution de la soupe (page 1735) ; 1871 : à Donchéry, près de Sedan, se négocièrent les conditions de la capitulation française (page 1736) ; un épisode de la lutte pour la grande Allemagne : combat sur les barricades à Berlin le 18 mars 1848 (dessin ; page 1737) ; Russes internés en Hollande (page 1738) ; en 1870 (page 1741) ; vue sur la Meuse à Rotterdam pendant le malaise mondial (page 1742) ; enfants français réfugiés sur la côte hollandaise (page 1743) ;
Kerensky (bladzijde 1762) ; Liebknecht (bladzijde 1763) ;
M. Brand Whitlock (bladzijde 1785) ; Herbert Hoover, président du « Relief in Belgium » / CRB (page 1787) ; Emile Franqui, président du Comité exécutif du « Relief » / CRB (page 1787) ; M. de Ceuninck, généralissime de l’armée belge (page 1788) ; M. Ernest Solvay (bladzijde 1788) ; le général Jacques (page 1789) ; l’empereur de la paix et sa moderne colombe-Taube, d’après David Wilson (dessin ; page 1790) ; Guillaume II (page 1791) ; le chancelier disgrâcié et ses chiens (bladzijde 1792).
fumée cachant un assaut des Anglais (page 1809) ; auto-mitrailleuse belge (page 1811) ; (page 1817) ; lors du la laine prise aux Belges est déchargée à Berlin (page 1819) ; l’artillerie belge pour la première fois en terrain ferme (page 1820) ; prisonniers allemands faits par les Belges lors de la grande offensive (page 1821) ; les Italiens devant le monument de Strasbourg à Paris (page 1823) ; Président Wilson à Paris (page 1824).

(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met ve

Nom : 19180901 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/09/2018

Description : Voici ce que disent du 1er septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 191809 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/09/2018

Description : Voici le résumé de ce que disent de septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image
1er septembre 1918 : Ce qu'on fume. — 2 septembre 1918 : Le recul de l'ennemi. ¬— 8 septembre 1918 : La rafle des objets d'art. — 12 septembre 1918 : Les Allemands veulent enlever les réverbères. — Saisie des toitures en bronze des grands édifices publics. — 13 septembre 1918 : Nombreuses arrestations. — 14 septembre 1918 : Démission de tous les receveurs de l'enregistrement de la Flandre Orientale. ¬— Nos parlementaires en prison ou en exil. — 16 septembre 1918 : Querelles entre activistes. — 17 septembre 1918 : Extraordinaires tripotages dans le commerce des liqueurs. — 21 septembre 1918 : La dévotion au Sacré-Coeur. — 25 septembre 1918 : Noces en sabots. — La hausse de tout. — 26 septembre 1918 : Un avion anglais à Vollezeele. — 27 septembre 1918 : La lutte entre le gouvernement allemand et le Comité National (Note : de Secours et d’Alimentation) belge. — Ferme attitude des ministres d'Espagne et de Hollande. — 28 septembre 1918 : La Bulgarie demande grâce ! — Importantes affaires d'espionnage jugées au Sénat. — 29 septembre 1918 : L'hiver est à nos portes, mais le printemps est dans nos coeurs.
A télécharger aussi, au jour le jour (19180901-19180929), et avec une « valeur ajoutée », à partir du lien :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180901 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 01/09/2018

Description : Voici le daté 1/9/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 42-43 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180830 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 01/09/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 30 août 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180831 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 31/08/2018

Description : Voici ce que disent du 31 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180831 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 31/08/2018

Description : Voici le daté 31/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 40-42 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180831 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 31/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 31 août 1918 dans son “Journal” (page 498).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 05 PRINSKENSDAG 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 31/08/2018

Description : Ontdek « Prinskensdag » (1915), hoofdstuk 5, bladzijden 58-63, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19180830 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 30/08/2018

Description : Voici ce que disent du 30 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180830 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 30/08/2018

Description : Voici le daté 30/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 38-40 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180829 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 29/08/2018

Description : Voici ce que disent du 29 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180829 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 29/08/2018

Description : Voici le daté 29/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 36-38 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180829 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 29/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 août 1918 dans son “Journal” (page 497).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180828 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 28/08/2018

Description : Voici ce que disent du 28 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180828 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 28/08/2018

Description : Voici le daté 28/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 31-33 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180828 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 28/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 28 août 1918 dans son “Journal” (pages 496-497).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180827 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 27/08/2018

Description : Voici ce que disent du 27 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180827 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 27/08/2018

Description : Voici le daté 27/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 28-31 + 34-36 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180827 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 27/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 août 1918 dans son “Journal” (page 496).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180826 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 26/08/2018

Description : Voici le daté 26/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 27-28 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180826 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 26/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 26 août 1918 dans son “Journal” (page 496).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 115 1920 - Rajouté le 25/08/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°115 (1920 ; bladzijden 1825-1840) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XLIII – De bezetting van Rijnland (bladzijden 1819-) ;
Link naar Franstalige aflevering 114 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20114.pdf
Link naar Franstalige aflevering 115 :
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) :
generaal Messimy neemt te Colmar zijn divisie in wapenschouw (bladzijde 1825) ; de Fransche driekleur wappert sinds 1870 voor de eerste maal op de hoofdkerk van Straatsburg (bladzijde 1828) ; intocht der Franschen te Colmar (bladzijde 1829) ; de generalen de Castelnau en Hirschauer te Straatsburg (bladzijde 1831) ; de leden van de eerste Vredeskonferentie in Den Haag in 1899 gehouden (bladzijden 1832-1833) ; het standbeeld van Frederik III, te Metz van zijn voetstuk gerukt (bladzijde 1836) ; de Fransche troepen rukken Metz binnen (bladzijde 1837) ; het standbeeld van Wilhelm I, te Metz neergehaald (bladzijde 1840).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : 19180825 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 25/08/2018

Description : Voici le daté 25/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 24-27 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180824 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 24/08/2018

Description : Voici le daté 24/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 23-24 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 04 WAARHEID EN LEGENDE 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 24/08/2018

Description : Ontdek « Waarheid en legende » (1915), hoofdstuk 4, bladzijden 52-57, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19180823 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 23/08/2018

Description : Voici le daté 23/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 21-23 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : NICHOLSON BELGE DE DEMAIN KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 23/08/2018

Description : Voici « Le Belge de demain » par William NICHOLSON (1872-1949), une illustration figurant entre les pages 182-183 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180822 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 22/08/2018

Description : Voici ce que disent du 22 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180822 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 22/08/2018

Description : Voici le daté 22/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 19-20 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : RAVEN-HILL DIALOGUE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 22/08/2018

Description : Voici un dialogue « Fais bien attention à ce que je t’ dis, Georges ! Ce Keyser-là finira mal. V’là longtemps que je le suis de l’œil ! » par Leonard RAVEN-HILL (1867-1942), illustré entre les pages 180-181 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180821 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 21/08/2018

Description : Voici ce que disent du 21 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180821 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 34 BRIAN HILL - Rajouté le 21/08/2018

Description : Voici le daté 21/8/1918 extrait du volume 34 (15 août au 18 septembre 1918), aux pages 17-18 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : McCORMICK MORT AMIRAL BLAKE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 21/08/2018

Description : Voici « Mort de l’amiral Blake » par Arthur David McCORMICK (1860-1943), une illustration figurant entre les pages 176-177 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180820 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 20/08/2018

Description : Voici le daté 20/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), à la page 102 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : FISHER ETUDE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 20/08/2018

Description : Voici « Etude » par Harrison FISHER (1877-1934), une illustration figurant entre les pages 168-169 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : PARTRIDGE BELGIQUE 1914 KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 19/08/2018

Description : Voici « La Belgique 1914 » par Bernard PARTRIDGE (1861-1945), une illustration figurant entre les pages 164-165 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180819 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 19 août 1918 dans son “Journal” (pages 493-496).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 114 1920 - Rajouté le 18/08/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°114 (1920 ; bladzijden 1809-1824) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XLIII – De bezetting van Rijnland (bladzijden 1819-) ;
Link naar Franstalige aflevering 113 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20113.pdf
Link naar Franstalige aflevering 114 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20114.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) :
Ebert als hoofd der nieuwe Duitsche regeering (bladzijde 1809) ; Ludwig Frank, sociaal-demokratisch afgevaardigde van den Duitschen Reichstag, bij Lunéville gesneuveld (bladzijde 1810) ; Scheidemann (bladzijde 1811) ; de Italiaansche minister Sonnino (bladzijde 1812) ; het gebouw van het dagblad « Vorwärts » te Berlijn na de herovering door de regeeringstroepen (bladzijde 1813) ; Spartakisten verschansen zich achter pakken dagbladen en rollen courantenpapier in Berlijn (bladzijde 1814) ; aftocht der Duitschers (bladzijde 1815) ; een redaktiekamer van het « Berliner Tageblatt » gedurende de onlusten (bladzijde 1816) ; de menigte wordt te Berlijn door het vuur van machinegeweren verspreid (bladzijde 1817) ; Ebert, Rijkskanselier en opvolger van prins Max von Baden (bladzijde 1820) ; Kurt Eisner, Beiersche Minister-President (bladzijde 1821) ; stopzetten in het vervoer, ten gevolge van het gebrek aan goederenwagens (bladzijde 1822) ; inspektietocht van de Nederlandsche Koningin in Noord-Brabant, bij den aftocht der Duitschers (bladzijde 1824).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : 19180818 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 18/08/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 18 août 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : SHANNON SAINT MICHEL BELGIQUE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 18/08/2018

Description : Voici « Saint Michel de Belgique » par James Jebusa SHANNON (1862-1923), une illustration figurant entre les pages 160-161 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180817 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 17/08/2018

Description : Voici ce que disent du 17 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : COLLIER VERRE VIN AVEC CESAR BORGIA KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 17/08/2018

Description : Voici « Un verre avec César Borgia » par John COLLIER (1850-1934), une illustration figurant entre les pages 152-153 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180817 OORLOGSDAGBOEK VIRGINIE LOVELING - Rajouté le 17/08/2018

Description : Virginie LOVELING (1836-1923) parle de la journée du 17 août 1918 en Belgique dans son « Journal » écrit pendant la première guerre mondiale : « In oorlogsnood ». Il nous semble utile d’attirer, au jour le jour, l’attention d’un public, autre que néerlandophone, sur ce qu’une femme dit d’événements, éventuellement narrés par un homme, Paul MAX. La langue néerlandaise utilisée par Virginie LOVELING n’a subi aucune réforme de l’orthographe mais est très compréhensible.
Notre initiative n’est possible que grâce au travail de Bert Van Raemdonck (CTB) et de son édition électronique de ce journal, résultat d’une collaboration entre le Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) et la Universiteitsbibliotheek Gent.
La version intégrale est disponible et peut être téléchargée gratuitement à l’adresse :
http://edities.kantl.be/loveling/
Il pourrait être intéressant de compléter cette lecture par Stijn Streuvels, Oorlogsdagboek :
http://www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/stre009inoo02_01.pdf
Zie ook :
http://www.roetsinfo.eu/pdf/2009-23Loveling(fin)27feb.pdf

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 03 ONDER DEN DRAAD 1915 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 17/08/2018

Description : Ontdek « Onder den draad » (1915), hoofdstuk 3, bladzijden 44-51, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Wekelijks (elke zaterdag), druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19180816 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/08/2018

Description : Voici ce que disent du 16 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180816 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 16/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 16 août 1918 dans son “Journal” (pages 492-493).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180725 CONVOCATION PLANCHE 11 HENNING DEPORTATIONS CIVILS BELGES - Rajouté le 16/08/2018

Description : Planche XI (entre pages 76-77) : billet de convocation à Mons (en français, daté du 25 juillet 1918).
Extrait de René HENNING (du Comité de secours aux Déportés) ; Les déportations de civils belges en Allemagne et dans le Nord de la France (Précédé d'une introduction juridique de M. E. de Le Court) ; Bruxelles-Paris, Vromant & C° imprimeurs-éditeurs ; 1919, 216 + 14 planches + 11 pages :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3728446/f1.image.zoom

Nom : PENNELL CHARLEROI KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 16/08/2018

Description : Voici « Charleroi » par Joseph PENNELL (1857-1926), une illustration figurant entre les pages 140-141 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : MONTGOMERY FLAGG SYMPATHIE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 15/08/2018

Description : Voici « Sympathie » par James Montgomery FLAGG (1877-1960), une illustration figurant entre les pages 128-129 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180523 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 15/08/2018

Description : Voici le daté 23/5/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), à la page 73 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180321 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 15/08/2018

Description : Voici le daté 21/3/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), à la page 73 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180815 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 15/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 15 août 1918 dans son “Journal” (page 492).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180814 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 14/08/2018

Description : Voici le daté 14/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 101-102 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180814 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 14/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 14 août 1918 dans son “Journal” (page 492).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180810 VIERSET MES SOUVENIRS OCCUPATION ALLEMANDE EN BELGIQUE - Rajouté le 13/08/2018

Description : Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande en Belgique en date du 10 août 1918

Nom : 19180813 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 13/08/2018

Description : Voici le daté 13/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 100-101 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180812 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 12/08/2018

Description : Voici le daté 12/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 97-99 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180811 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 11/08/2018

Description : Voici le daté 11/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 96-97 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 113 1920 - Rajouté le 11/08/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°113 (1920 ; bladzijden 1793-1808) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XL – De intrede van den koning te Luik (bladzijden 1798-1803) ;
Hoofdstuk XLI – De ineenstorting van Oostenrijk (bladzijden 1803-1806) ;
Hoofdstuk XLII – Verschillende feiten (bladzijden 1807-) ;
Link naar Franstalige aflevering 112 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20112.pdf
Link naar Franstalige aflevering 113 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20113.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) : ons vorstenpaar verlaat op 25 oktober het goeverneurshuis van Brugge (bladzijde 1793) ; auto’s der Duitsche afgevaardigden die de onderhandelingen over den wapenstilstand voerden (bladzijde 1796) ; kapitein Lhuillier, die (…) de Duitsche afgevaardigden, die de wapenschorsing kwamen vragen (bladzijde 1797) ; uit den strijd voor Groot Duitschland gevecht op de barricade te Berlijn op 18 maart 1848 (tekening ; bladzijde 1800) ; vijftig jaar geleden, te Donchéry bij Sedan, werden de onderhandelingen over den kapitulatie van het Fransche leger gevoerd (bladzijde 1801) ; Oostenrijksche troepen worden met een veerpont de Save overgebracht (bladzijde 1804) ; de Duitsche generaal von Moltke, die de Fransch-Duitschen oorlog van 1870 won (bladzijde 1805) ; Bismarck, de Ijzeren Kanselier, stichter van « Groot Duitschland », ten tijde van zijn minister-presidentschap (page 1740) ; (bladzijde 1806) ; ontvangst van het vorstenpaar op het stadhuis te Gent (bladzijde 1808).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : 19180810 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 10/08/2018

Description : Voici ce que disent du 10 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180810 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 10/08/2018

Description : Voici le daté 10/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 94-96 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180810 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 10/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 10 août 1918 dans son “Journal” (page 491).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 02 KINDEREN TIJDENS BEZETTING 1914 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 10/08/2018

Description : Ontdek « Kinderen tijdens de bezetting » (December 1914), hoofdstuk 2, bladzijden 38-43, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Binnenkort, druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19180809 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/08/2018

Description : Voici ce que disent du 9 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180809 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 09/08/2018

Description : Voici le daté 9/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 93-94 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180809 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 09/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 9 août 1918 dans son “Journal” (pages 491-492).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180808 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 08/08/2018

Description : Voici ce que disent du 8 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180808 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 08/08/2018

Description : Voici le daté 8/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 91-93 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180807 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 07/08/2018

Description : Voici ce que disent du 7 août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180807 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 07/08/2018

Description : Voici le daté 7/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 90-91 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180807 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 07/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 août 1918 dans son “Journal” (page 491).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180806 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 06/08/2018

Description : Voici le daté 6/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 89-90 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180805 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 05/08/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 5 août 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180805 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 05/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 5 août 1918 dans son “Journal” (page 491).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180805 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 05/08/2018

Description : Voici le daté 5/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), à la page 89 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 112 1920 - Rajouté le 04/08/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°112 (1920 ; bladzijden 1777-1792) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXVIII – Na de wapenstilstand te Mechelen, Antwerpen en Luik – De aftocht van de Duitsers (bladzijden 1766-1787).
Hoofdstuk XXXIX – De intrede van den koning te Brussel (bladzijden 1788-).
Link naar Franstalige aflevering 111 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20111.pdf
Link naar Franstalige aflevering 112 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20112.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) :
Bij middel van rookwolken verbergen de Engelschen hun opmarsch (bladzijde 1777) ; de keizer vlucht over de Hollandsche grens en laat zijn leger in steek (bladzijde 1780) ; de in België ontvreemde wol wordt te Berlijn afgeladen (bladzijde 1781) ; straatgevecht te Mülhausen tusschen Duitschers en Franschen (tekening ; bladzijde 1784) ; « God straffe Engeland ! » => de Duitsche vervloeking maakt op de Engelschen niet veel indruk (bladzijde 1785) ; Belgische auto-mitrailleur (bladzijde 1788) ; afgeloste en oprukkende troepen (bladzijde 1792).

(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende van een aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : 19180804 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 04/08/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 4 août 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180804 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 04/08/2018

Description : Voici le daté 4/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 72-73 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180804 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 août 1918 dans son “Journal” (page 491).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : ILLUSTRATION ANONYME KING ALBERTs BOOK 1914 FR p125 - Rajouté le 04/08/2018

Description : Voici une illustration anonyme figurant à la page 125 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P30-31 - Rajouté le 04/08/2018

Description : Voici le texte « Deux pauvres petits oisillons de Belgique », hommage rendu à la Belgique par Pierre LOTI, extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant aux pages 30-31.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : RAAL IN DUITSCHE DAGEN 01 VLUCHT VAN ANTWERPEN 1914 LODE OPDEBEEK - Rajouté le 03/08/2018

Description : Ontdek « De vlucht van Antwerpen » (in 1914), hoofdstuk 1, bladzijden 5-37, van In Duitsche Dagen door G. RAAL (= Lode Opdebeek, 1869-1930 ; Antwerpen, Lode Opdebeek uitgever ; zonder jaartal, 127 bladzijden; kleuromslag door Edmond Van Offel).
Een getuigenis van de schrijver (met Abraham HANS) van de “Groote Oorlog” (121 afleveringen 1919-1920). Binnenkort, druppelsgewijs op :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Als u Frans verstaat, lees
Roberto J. PAYRO (ou Payró), “ Dos representantes argentinos muertos en la guerra ” (in La Nación van Buenos Aires, 17 november 1914) over 7 october 1914 (19141007) in Antwerpen :
http://www.idesetautres.be/upload/19141007%20PAYRO%20DOS%20REPRESENTANTES%20ARGENTINOS%20MUERTOS%20EN%20LA%20GUERRA%20ANVERS.pdf
Ook in het Spaans :
https://www.idesetautres.be/upload/19141007%20PAYRO%20DOS%20REPRESENTANTES%20ARGENTINOS%20MUERTOS%20EN%20LA%20GUERRA%20AMBERES.pdf
Lees ook in het Frans : L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327 pages) van Paul CROKAERT, in het bijzondere :
V. Les sorties, le siège et la mort d'Anvers.*
I. La fermeture de l'Escaut (pages 197-200)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%201.pdf
II. Anvers fétiche (pages 201-206)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%202.pdf
III. Les défauts d'une cuirasse (pages 207-218)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203.pdf
IV. L'épine au talon du colosse (pages 219-227)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%204.pdf
V. La diversion de Termonde (pages 228-230)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%205.pdf
VI. La fière bataille des Quatre jours (pages 231-238)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%206.pdf
VII. L'ouragan de feu (pages 239-244)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%207.pdf
VIII. L'ordre d'évacuation (pages 245-249)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%208.pdf
IX. Où M. Winston Churchill intervient (pages 250-255)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%209.pdf
X. Les dernières heures (pages 256-263)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%20IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%2010.pdf
* Ook van Paul CROKAERT, met foto’s, « Les grands jours du siège d’Anvers », chapitre 5 (pages 63-74, 1ère partie) de Nos héros morts pour la patrie. L'épopée belge de 1914 à 1918 (histoire et documentation) :
http://www.idesetautres.be/upload/GRANDS%20JOURS%20SIEGE%20ANVERS%201914%20CROKAERT%20NOS%20HEROS%20LYR%201.pdf
Ontdek ook Ons heldenboek (oorlogsverhalen over WO1, onder redaktie van A. Hans en G. Raal); Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919 :
http://uurl.kbr.be/1007635?bt=europeanaapi

Nom : 19180803 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 03/08/2018

Description : Voici le daté 3/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 71-72+87-88 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180803 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 3 août 1918 dans son “Journal” (pages 490-491).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : SEYMOUR LUCAS ETUDE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 03/08/2018

Description : Voici « Etude » par Seymour LUCAS (1849-1923), une illustration figurant entre les pages 120-121 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P30 - Rajouté le 03/08/2018

Description : Voici le texte de l’hommage rendu à la Belgique par Son Eminence le cardinal-archevêque de Paris, extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 30.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180802 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 02/08/2018

Description : Voici le daté 2/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 69-71 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180802 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 02/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 2 août 1918 dans son “Journal” (page 490).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : MAXFIELD PARRISH DIES IRAE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 02/08/2018

Description : Voici « Dies irae » par Maxfield PARRISH (1870-1966), une illustration figurant entre les pages 112-113 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P29 - Rajouté le 02/08/2018

Description : Voici les textes de l’hommage rendu à la Belgique par Frédéric HARRISON et le vicomte ESHER, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 29.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 191808 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/08/2018

Description : Voici le résumé de ce que disent d’août 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image
7 août 1918 : Une enquête en province sur les entreprises activistes d'alimentation. — La propagande activiste par l’affamement. — 8 août 1918 : Arrestation de M. Francqui et de six journalistes. — 9 août 1918 : Les deux budgets de la séparation administrative. — La mise au pillage du budget par les Allemands. — 10 août 1918 : L'activisme wallon. — 16 août 1918 : Les déportations continuent. — Nouvelles protestations des parlemen¬taires. — 17 août 1918 : Conférences entre chefs de l'enseignement supérieur. — 21 août 1918 : Nos artistes pendant la guerre. — Comment ils cachent leurs bronzes. — 22 août 1918 : Retour à la terre. — Tout le monde cultivateur ! — 27 août 1918 : Le procès de — 28 août 1918 : Le ministre des
Pays-Bas à Bruxelles et les activistes. — 29 août 1918 : Les désertions se multiplient dans l’armée allemande. — 30 août 1918 : Le « Brussels Office Relief Fund » : Une œuvre clandestine de secours organisée par les Américains et les Canadiens. — 31 août 1918 : Dénouement de l'affaire des journalistes.
A télécharger aussi, au jour le jour (19180807-19180831), et avec une « valeur ajoutée », à partir du lien :
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180801 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 01/08/2018

Description : Voici le daté 1/8/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 67-69+85-87 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180801 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 01/08/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 1er août 1918 dans son “Journal” (page 490).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : DANA GIBSON PETIT REFUGIE BELGE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 01/08/2018

Description : Voici « Petit réfugié belge » par Charles DANA GIBSON (1867-1944), une illustration figurant à la page 103 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P28 - Rajouté le 01/08/2018

Description : Voici le texte de l’hommage rendu à la Belgique par le Earl CURZON of KEDLESTON, extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 28.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180731 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 31/07/2018

Description : Voici le daté 31/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 65-67 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180731 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 31/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 31 juillet 1918 dans son “Journal” (page 490).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : NIELSEN DANS EPAISSEUR BOIS FUNEBRE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 31/07/2018

Description : Voici « Dans l’épaisseur du bois funèbre » par Kay NIELSEN (1886-1957), une illustration figurant entre les pages 104-105 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P26-28 - Rajouté le 31/07/2018

Description : Voici le texte de l’hommage rendu à la Belgique par Alfred NOYES (« La rédemption de l’Europe », en langue anglaise), extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant aux pages 26-28.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180730 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 30/07/2018

Description : Voici le daté 30/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 63-65 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180730 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 30/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 30 juillet 1918 dans son “Journal” (page 490).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : EDMUND DULAC KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 30/07/2018

Description : Voici une illustration sans titre (redressée à 90° vers la droite par rapport à l’édition anglaise) par Edmund DULAC (1882-1953), figurant entre les pages 80-81 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P25 - Rajouté le 30/07/2018

Description : Voici les textes de l’hommage rendu à la Belgique par Robert BORDEN, John REDMOND et Winston S. CHURCHILL, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 25.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180729 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 29/07/2018

Description : Voici le daté 29/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 60-62 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180729 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 29/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 juillet 1918 dans son “Journal” (page 489).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : BROCK SECOURS AUX BLESSES KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 29/07/2018

Description : Voici le texte de l’hommage rendu à la Belgique par le marquis de Lansdowne, extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant aux pages 23-24.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P23-24 - Rajouté le 29/07/2018

Description : Voici le texte de l’hommage rendu à la Belgique par le marquis de Lansdowne, extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant aux pages 23-24.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 111 1920 - Rajouté le 28/07/2018

Description : Ontdek in bijlage aflevering N°111 (1920 ; bladzijden 1761-1776) van "De Groote Oorlog" van Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden.
Daarin worden volgende thema’s behandeld :
Hoofdstuk XXXVIII – Na de wapenstilstand te Mechelen, Antwerpen en Luik – De aftocht van de Duitsers (bladzijden 1766- ).
Link naar Franstalige aflevering 110 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20110.pdf
Link naar Franstalige aflevering 111 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20111.pdf
Men vindt er volgende afbeeldingen (foto’s als niets anders wordt vermeld) : oorkonde van den afstand van Keizer Wilhelm II van zijne rechten op den troon (bladzijde 1761) ; slaapgelegenheid op een Amerikaanshe onderzeeboot (bladzijde 1764) ; inrichting eener elektrische grondmijn (tekening ; bladzijde 1765) ; het kasteel te Amerongen, eerst verblijfplaats in Nederland van den ex-keizer Wilhelm II van Duitschland (bladzijde 1768) ; de ex-kroonprins van Duitschland op weg naar Wieringen (bladzijde 1769) ; afrekenlokaal van vrouwelijke tramkondukteurs te Berlijn (bladzijde 1773) ; Duitsche Roode-Kruisafdeeling op de Markt te Maeseyck wachtend op orders om door Hollandsch Limburg Duitschland binnen te trekken (bladzijde 1776).
(N.B. : een hoofdstuk werd vaak verspreid over het einde van een aflevering en het begin van de volgende van een aflevering ; de illustraties van het ene hoofdstuk bevonden zich vaak in het andere hoofdstuk en stemden dus bijna nooit met inhoud van het bladzijde overeen.)
U vindt inhoudsopgave van alle afleveringen van La Grande Guerre via link :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20FASCICULES%201-120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Lees “Met Jozef Denyn op den toren”, op bladzijden 47–58 in Abraham HANS’ De zingende toren (1924 ?), een zeldzaam boekje over klokken en kerktorens uitgegeven in Kontich :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%204%20JOZEF%20DENYN.pdf
Lees ook, elke maandag, Het bloedig Ijzerland (met veel andere foto’s) :
Inhoudstafel :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Alsook “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OORLOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf

Nom : BRUCKMANN CATHEDRALE LOUVAIN KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 28/07/2018

Description : Voici « La cathédrale de Louvain » par Willem Leendert BRUCKMANN (1866-1928), une illustration figurant entre les pages 72-73 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P23 - Rajouté le 28/07/2018

Description : Voici les textes de l’hommage rendu à la Belgique par le marquis de Crewe et the earl of Halsbury, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 23.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180727 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 27/07/2018

Description : Voici ce que disent du 27 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180727 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 27/07/2018

Description : Voici le daté 27/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), à la page 59 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180727 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 27/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 27 juillet 1918 dans son “Journal” (page 489).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : CHANDLER CHRISTY AU CHAMP HONNEUR KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 27/07/2018

Description : Voici « Au champ d’honneur » par Howard CHANDLER CHRISTY (1872-1952), une illustration figurant entre les pages 68-69 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P22 - Rajouté le 27/07/2018

Description : Voici le texte de l’hommage rendu à la Belgique par Son Eminence le Cardinal Francis Bourne, archevêque de Westminster, extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 22.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180726 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 26/07/2018

Description : Voici le daté 26/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), à la page 60 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : RACKHAM INVINCIBLE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 26/07/2018

Description : Voici « Invincible » par Arthur RACKHAM (1867-1939), une illustration figurant entre les pages 64-65 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P21 - Rajouté le 26/07/2018

Description : Voici les textes de l’hommage rendu à la Belgique par Thomas Hardy (« Sonnet sur l’expatriation belge » en anglais) et Reginald WINGATE, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 21.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : BRITON RIVIERE SAINT GEORGES ET DRAGON KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 25/07/2018

Description : Voici « Saint Georges et le dragon » par Briton RIVIERE (1840-1920), une illustration figurant entre les pages 56-57 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P20 - Rajouté le 25/07/2018

Description : Voici le texte (en langue anglaise) de l’hommage rendu à la Belgique par Rudyard KIPLING, extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 20.
Vous en trouverez une traduction française partielle dans la citation suivante d’André Chevrillon extraite de « La Poésie de Rudyard Kipling » (in Revue des Deux Mondes, 6ème période, tome 57, 1920, pages 371-411) :
« (…) ‘Tel est l’intense et rigoureux accent de cette poésie de guerre, affirmant l’immutabilité de la conscience, la force et la tension du vouloir qui s’y appuie. Ce n’est pas le seul patriotisme, c’est aussi la religion d’un peuple qui s’y traduit, sa foi dans les Commandements, dans l’éternelle distinction du bien et du mal. Il s’agit d’empêcher ce renversement et cette confusion de son univers moral que serait le règne du crime sur la terre. Il s’agit de combattre pour la loi contre le peuple qui l’a violée, contre « les Hors la Loi, » — the Outlaws, dit le poète, — ceux qui « à travers leurs années de labeur et de science, n’ont cherché que de nouvelles terreurs pour les hommes, » ceux qui « au foyer même de leurs voisins, en ont comploté l’esclavage, » ceux qui, « saccageant la terre dont leur serment les faisait gardiens, marchèrent à leur but à travers un monde en feu ; mais leur propre haine a tué leur âme. » (…)
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Po%C3%A9sie_de_Rudyard_Kipling/03
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180725 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 25/07/2018

Description : Voici ce que disent du 25 juillet 1918 et de Saint-Josse-ten-Noode Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180725 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 25/07/2018

Description : Voici le daté 25/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 57-59 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180724 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 25/07/2018

Description : Voici le daté 24/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), à la page 56 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : SOLOMON JUSTICE KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 24/07/2018

Description : Voici « La justice » par Solomon Joseph SOLOMON (1860-1927), une illustration figurant entre les pages 52-53 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P19 - Rajouté le 24/07/2018

Description : Voici les textes de l’hommage rendu à la Belgique par Edward GREY et Charles HARDINGE of Penhurst, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 19.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180724 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 24/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 24 juillet 1918 dans son “Journal” (page 489).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180723 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 23/07/2018

Description : Voici le daté 23/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 55-56 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : WATERLOW LUNE MOISSON KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 23/07/2018

Description : Voici « La lune de la moisson » par Ernest Albert WATERLOW (1850-1919), une illustration figurant entre les pages 48-49 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P17-19 - Rajouté le 23/07/2018

Description : Voici le texte de l’hommage rendu à la Belgique par the Earl of ROSEBERY (Archibald Philip Primrose), extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant aux pages 17-19.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180723 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 23/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 23 juillet 1918 dans son “Journal” (page 489).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P16 - Rajouté le 22/07/2018

Description : Voici les textes de l’hommage rendu à la Belgique par Paul CAMBON, le comte de BENCKENDORFF et Katsunoske Inouyé, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 16.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE TABLE MATIERES FASCICULES 1-120 AVEC LIENS INTERNET - Rajouté le 21/07/2018

Description : Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; La Grande Guerre (version française de "De Groote Oorlog) ; Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919-1920 ; 120 fascicules de 16 pages, 1911 pages. (N.B. : un “article” se répartissait souvent sur la fin d’un fascicule et sur le début du suivant ; les nombreuses illustrations – en moyenne, une par page – sont souvent décalées et ne correspondent pas toujours au contenu de la page.)
Table des matières des volumes 1-2 LIENS INTERNET

Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE TABLE MATIERES VOLUME 2 FASCICULES 60-120 AVEC LIENS INTERNET - Rajouté le 21/07/2018

Description : Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; La Grande Guerre (version française de "De Groote Oorlog") ; Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 1919-1920 ; 120 fascicules de 16 pages, 1911 pages. (N.B. : un “article” se répartissait souvent sur la fin d’un fascicule et sur le début du suivant; les illustrations étaient souvent décalées, ne correspondant pas toujours au contenu de la page.)
Table des matières du volume 2

Nom : RICHMOND COURONNE PAIX KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 21/07/2018

Description : Voici « La couronne de la paix » par William Blake RICHMOND (1842-1921), une illustration figurant entre les pages 36-37 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P15 - Rajouté le 21/07/2018

Description : Voici les textes de l’hommage rendu à la Belgique par Edmond ROSTAND et Arthur J. BALFOUR, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE 120 - Rajouté le 21/07/2018

Description : Voici un fac-similé du fascicule N°120 (1920 ; pages 1905-1911) de La Grande Guerre (version française de "De Groote Oorlog) d’Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930).
On y traite de :
Conclusion (pages 1908-1909) ;
Les Poètes et la guerre (pages 1909-1911) :
« Heureux ceux qui sont morts … », par Charles PEGUY mort au Champ d’Honneur) ;
« Mains de femmes » (aux Dames de la Croix-Rouge), par R. CHRISTIAN-FROGE ;
« Aux mutilés », par Cécile PERIN ;
« Hymne à la Paix », par Hélène SEGUIN » ;
« Prière à nos morts », par Sébastien-Charles LECONTE.
On n’y trouve aucune illustration.

Nom : 19180721 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 21/07/2018

Description : Voici ce que disent du 21 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180721 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 21/07/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 21 juillet 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180720 AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUME 33 BRIAN HILL - Rajouté le 20/07/2018

Description : Voici le daté 20/7/1918 extrait du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 54-55 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill)
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : 19180715-19180814 INDEX MATIERES AVIS ALLEMANDS BELGIQUE VOLUMES 31-33 BRIAN HILL - Rajouté le 20/07/2018

Description : Voici l’équivalent d’un INDEX matières, en l’occurrence la « classification par ordre alphabétique des Avis, proclamations et arrêtés parus dans les volumes 31, 32 et 33 », extraite du volume 33 (15 juillet au 14 août 1918), aux pages 103-108 des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation, également sous-titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill).
Nous pourrions mettre en priorité à disposition sur INTERNET un de ces textes sur demande adressée à
ideesautresbg@gmail.com
Nous attirons cependant l’attention des personnes intéressées sur le fait qu’ils sont partiellement disponibles dans
Législation allemande pour le territoire belge occupé (textes officiels) ; Huberich, Charles Henry; Nicol-Speyer, Alexander ; La Haye, Nijhoff ; 1918, 536 pages (Volume 15 ; Flandre : 2 avril-29 juin 1918, N°32-63 ; Wallonie : 2 avril-28 juin 1918, N°26-53) :
https://ia801406.us.archive.org/8/items/lgislationalle15hubeuoft/lgislationalle15hubeuoft.pdf
Législation allemande pour le territoire belge occupé (textes officiels) ; Huberich, Charles Henry; Nicol-Speyer, Alexander ; La Haye, Nijhoff ; 1918, 649 pages (Volume 16 ; Flandre : 3 juillet-28 septembre 1918, N°64-88 ; Wallonie : 2 juillet-27 septembre 1918, N°54-79) :
https://ia601404.us.archive.org/4/items/lgislationalle16hubeuoft/lgislationalle16hubeuoft.pdf
A la date du 20 juillet 2018, nous avons pu acquérir 31 des 36 volumes des Avis, proclamations & nouvelles de guerre allemands publiés en Belgique pendant l'occupation.
Il nous manque les numéros 4, 7, 8, 14 et 19.
Nous sommes disposés à offrir 1 (un) de nos originaux (mais pas les numéros 21 à 30 reliés en un volume) en échange d’une copie digitale (JPEG ou PDF) de 2 (deux) de ces numéros que nous recherchons.
La bouquinerie "Livres-émoi" a plusieurs de ces opuscules disponibles à la vente.
Son Email : livres_emoi@yahoo.fr
Nous résorberons les datés antérieurs à partir du 12 novembre 1918 comme, notamment, pour Cinquante mois d'occupation allemande de 1914 et 1915. Voyez-en 1916, 1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : DICKSEE RESURGAM KING ALBERTs BOOK 1914 FR ILLUSTRATION - Rajouté le 20/07/2018

Description : Voici « Resurgam » par Francis / Frank Bernard DICKSEE (1853-1928), une illustration figurant entre les pages 32-33 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR P14 - Rajouté le 20/07/2018

Description : Voici les textes de l’hommage rendu à la Belgique par l’archevêque de Canterbury et par Son Altesse Aga Khan, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 14.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : POYNTER MURAILLES VIEILLE ANGLETERRE KING ALBERTs BOOK 1914 FR - Rajouté le 19/07/2018

Description : Voici « Les murailles de la vieille Angleterre », par Edward John POYNTER, une illustration figurant entre les pages 24-25 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : ASQUITH KING ALBERTs BOOK 1914 FR P13 - Rajouté le 19/07/2018

Description : Voici le texte de l’hommage rendu à la Belgique par Monsieur ASQUITH, premier ministre d’Angleterre, extrait de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914, figurant à la page 13.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180719 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 19/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 19 juillet 1918 dans son “Journal” (page 489).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : LAVERY SM REINE MARIE KING ALBERTs BOOK 1914 FR - Rajouté le 18/07/2018

Description : Voici « Sa Majesté la Reine Marie » (Mary de Teck, 1910-1936, épouse de George V), par John LAVERY (1856-1941), un portrait figurant entre les pages 20-21 de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : KING ALBERTs BOOK 1914 FR INTRODUCTION INDEX COLLABORATEURS - Rajouté le 18/07/2018

Description : Voici « Introduction » (pages 5-8) et « Index des collaborateurs » (pages 9-12) et, extraits de l’édition française du « King Albert's Book » de 1914.
C’est grâce à Luc Crabbe que cet ouvrage parvient jusqu’à nous.
Rappelons que l’édition anglaise, « King Albert's Book by The Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King and People from Representative men and women throughout the world » (London; Houder and Stoughton ; 1914, 188 pages; “book sold for the benefit of The Daily Telegraph Belgian Fund”) peut être téléchargée via le lien :
https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft

Nom : 19180716 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 16/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 16 juillet 1918 dans son “Journal” (pages 488-489).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180715 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 15/07/2018

Description : Voici ce que disent du 15 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE 119 - Rajouté le 14/07/2018

Description : Voici un fac-similé du fascicule N°119 (1920 ; pages 1889-1904) de La Grande Guerre (version française de "De Groote Oorlog) d’Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930).
On y traite de :
La paix avec l’Autriche (pages 1888-1890) ;
Les Fêtes de la Victoire à Paris (pages 1890-1891) ;
Les Fêtes de la Victoire en Belgique (pages 1891-1908) ;
On y trouve les illustrations suivantes (photographies sauf mention contraire) : Clémenceau s’écriant (…) : « On les a » (dessin de Georges Scott dans « L’Illustration » ; page 1889) ; médaille frappée par les Allemands en 1917, en vue de commémorer leur entrée triomphale à Paris (page 1892) ; les tanks pendant le défilé du 18 octobre, devant l’hôtel de ville de Paris (page 1893) ; portrait de Sa Majesté le Roi Albert (page 1896) ; portrait de Sa Majesté la Reine Elisabeth (page 1897) ; « L’empereur au Roi Albert : - Vois-tu, mon ami, tu as tout perdu – Albert : Tout, oui, sauf l’honneur » (dessin, PUNCH*, 1914 ; page 1901) ; dessin d’Abel Faivre pour l’emprunt de la Victoire (page 1904).
Le dessin PUNCH* est commenté par Émile Cammaerts, dans le chapitre IV de A travers les barreaux de fer (1916), en l’occurrence « Le sac de la Belgique » (pages 33–43 de l’édition anglaise ; pages 24–30 de l’édition espagnole) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMILE%20CAMMAERTS%20A%20TRAVERS%20LES%20BARREAUX%20DE%20FER%201916%204.pdf
(N.B. : un “article” se répartissait souvent sur la fin d’un fascicule et sur le début du suivant ; les illustrations étaient souvent décalées, ne correspondant pas toujours au contenu de la page.)
Vous trouverez la table des matières de tous les fascicules du tome 2 au lien suivant :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%202.pdf
Voici le fichier synthétisant les liens vers les fascicules 1 à 59 du volume 1 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20VOLUME%201%20FASCICULES%201-59%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Rappelons que les fascicules 60 à 118 du volume 2 sont déjà également téléchargeables GRATUITEMENT via :
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Signalons que deux excellents sites (de Manhay et de l’église de Tohogne) proposent une version PDF de certains de ces fascicules :
www.manhay1418.be
http://www.eglise-romane-tohogne.be
Lisez aussi Het bloedig Ijzerland (si vous comprenez la langue néerlandaise ; autrement, au moins les photos vous intéresseront). Voir :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ainsi que “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf

Nom : 19180714 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 14/07/2018

Description : Voici ce que disent du 14 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180714 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 14/07/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 14 juillet 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180712 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 12/07/2018

Description : Voici ce que disent du 12 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180711 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 11/07/2018

Description : Voici ce que disent du 11 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180711 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 11/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 11 juillet 1918 dans son “Journal” (page 488).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180710 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 10/07/2018

Description : Voici ce que disent du 10 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180709 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 09/07/2018

Description : Voici ce que disent du 9 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180709 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 09/07/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 9 juillet 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180709 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 09/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 9 juillet 1918 dans son “Journal” (page 487).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180708 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 08/07/2018

Description : Voici ce que disent du 8 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE 118 - Rajouté le 07/07/2018

Description : Voici un fac-similé du fascicule N°118 (1920 ; pages 1873-1888) de La Grande Guerre (version française de "De Groote Oorlog) d’Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930).
On y traite de :
Clauses militaires. Prisonniers de guerre. Responsabilités. Réparations (pages 1873-1874) ;
Garanties (page 1874) ;
Ce que l'Allemagne doit céder (page 1874) ;
Le canal de Kiel (page 1874) ;
Occupation de la rive gauche du Rhin et des
têtes du pont (page 1874) ;
La Bibliothèque de Louvain (page 1874) ;
Trophées de la Guerre de 1870-1871 (pages 1874-1876) ;
La signature du traité de paix (pages 1876-1878) ;
En Belgique (pages 1878-1887) ;
On y trouve les illustrations suivantes (photographies sauf mention contraire) : Clémenceau s’écriant (…) : « La France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’Humanité, sera toujours le soldat de l’Idéal ! » (dessin de Noël Dorville dans « L’Illustration » ; page 1873) ; la ville de Bruxelles rend hommage à ses glorieux enfants (page 1880) ; Bruxelles fête ses fils héroïques – le drapeau de l’association mutilés bruxellois (page 1881) ; les fêtes de la Victoire – nos soldats à Paris le 14 juillet 1919 (page 1885) ; les fêtes de la Victoire – nos soldats sous l’Arc de triomphe à Paris le 14 juillet 1919 (page 1888).

Nom : 19180707 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 07/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 7 juillet 1918 dans son “Journal” (pages 487-488).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180706 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 06/07/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 6 juillet 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180706 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 06/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 6 juillet 1918 dans son “Journal” (page 487).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180705 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 05/07/2018

Description : Voici ce que disent du 5 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180705 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 05/07/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 5 juillet 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180704 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 04/07/2018

Description : Voici ce que disent du 4 juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180704 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 04/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 4 juillet 1918 dans son “Journal” (pages 486-487).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180703 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 03/07/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 3 juillet 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180703 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 03/07/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 3 juillet 1918 dans son “Journal” (page 486).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180702 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 02/07/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 2 juillet 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180701 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 01/07/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 1er juillet 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 191807 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 01/07/2018

Description : Voici le résumé de ce que disent de juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image
4 juillet 1918 : Pour amener des adeptes à l'activisme. — Un type de fonctionnaire activiste. — 5 juillet 1918 : Les Allemands et les nominations de bourgmestres. — 8 juillet 1918 : Les prisonniers anglais de Dieghem. — 9 juillet 1918 : Les Allemands, l'activisme, l'épiscopat et l’enseignement normal. —¬ 10 juillet 1918 : Des juges allemands pour remplacer les nôtres. — Une visite au Palais de Justice. — 11 juillet 1918 : L'anniversaire de la bataille des Eperons d'or. — Le meeting du « Raad van Vlaanderen ». — L'allemand dans les bureaux de poste. — 12 juillet 1918 : Saisie des appareils d'éclairage, robinets et autres objets en cuivre ou bronze. — 14 juillet 1918 : Un départ d'évacués français ; arrestations ; une agence allemande de désertion et de vente de passeports. — 15 juillet 1918 : Un aviateur allemand tombe au milieu de Schaerbeek. — 21 juillet 1918 : La fête nationale. — Multiples incidents. — 25 juillet 1918 : Arrestation de M. Marcel Despret et de l'échevin Pètre. — 27 juillet 1918 : Le chancelier von Hertling et le Conseil de Flandre.

A télécharger aussi, au jour le jour (19180704-19180727), et avec une « valeur ajoutée », à partir du lien :
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE 117 - Rajouté le 30/06/2018

Description : Voici un fac-similé du fascicule N°117 (1920 ; pages 1857-1872) de La Grande Guerre (version française de "De Groote Oorlog) d’Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930).
On y traite de :
La conférence de la Paix (pages 1856-1867) ;
La cérémonie de la Paix de Versailles (pages 1867-1870) ;
Les conditions de Paix. Clauses politiques européennes (pages 1870-1872) ;
Le Rhin et la Moselle (page 1872) ;
Les colonies allemandes (page 1872) ;
On y trouve les illustrations suivantes (photographies sauf mention contraire) : aux morts de la quatrième division d’armée (page 1857) ; stèles funéraires au Tir National à Bruxelles (page 1860) ; le Roi Albert s’entretient avec un invalide (page 1861) ; représentation schématique des mines appelées « torpilles dormantes » (dessin ; page 1864) ; la Pologne, par le traité de paix, recouvrit son indépendance (page 1865) ; une voiture-hôpital ouverte (page 1868) ; navire de guerre américain (page 1869) ; groupe photographié au Ministère de la Défense Nationale, où Sa Majesté la Reine présidait la création de l’œuvre nationale des invalides (dessin ; page 1872).

Nom : 19180630 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 30/06/2018

Description : Voici ce que disent du 30 juin 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180629 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 29/06/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 29 juin 1918 dans son “Journal” (pages 485-486).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180627 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 27/06/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 27 juin 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180625 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE ALLEMANDE - Rajouté le 25/06/2018

Description : Voici ce que dit Charles TYTGAT du 25 juin 1918 dans Bruxelles sous la botte allemande.

Nom : 19180624 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 24/06/2018

Description : Voici ce que disent du 24 juin 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE 116 - Rajouté le 23/06/2018

Description : Voici un fac-similé du fascicule N°116 (1920 ; pages 1841-1856) de La Grande Guerre (version française de "De Groote Oorlog) d’Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930).
On y traite de :
La situation en Orient. Reddition de la flotte de guerre allemande. La situation de la navigation. Le port d'Anvers. Différends : les droits d'entrepôt. La question de l'Escaut. Luxembourg et Belgique. Visite de Georges V à Paris. La question du Schlewig. Les élections en Angleterre. La commission d'armistice (pages 1852-1856) ;
On y trouve les illustrations suivantes (photographies sauf mention contraire) : soldats et ouvriers réunis dans la salle de la Douma (page 1841) ; le général Kourapotkine (page 1842) ; le général Brousilof (page 1843) ; Lenine (dessin ; page 1844) ; Trotsky (page 1845) ; un combat de rue à Petrograd (dessin ; page 1846) ; la réserve en or dans la banque de Petrograd avant que les Bolchévistes purent s’en rendre maîtres (page 1847) ; « Le retour du Poilu : Merci ! » (dessin de L. Sabattier dans L’Illustration ; page 1848) ; le fabricant d’automobiles bien connu Henry Ford, apôtre de la paix, se rendant en Europe à bord du steamer « Oscar II » (page 1849) ; « Petite mère, est-ce que père sait que les Boches sont écrasés ? » (dessin d’Abel Faivre dans L’Illustration ; page 1850) ; Marie Adelaïde, grande-duchesse de Luxembourg, sa mère et sa grand-mère (page 1851) ; affiche pour le 4ème emprunt français (page 1853) ; le Roi Albert visite le tombeau des fusillés au Tir National (page 1854) ; intérieur d’un sous-marin (dessin ; page 1856).
(N.B. : un “article” se répartissait souvent sur la fin d’un fascicule et sur le début du suivant ; les illustrations étaient souvent décalées, ne correspondant pas toujours au contenu de la page.)
Vous trouverez la table des matières de tous les fascicules du tome 2 au lien suivant :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%202.pdf
Voici le fichier synthétisant les liens vers les fascicules 1 à 59 du volume 1 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20VOLUME%201%20FASCICULES%201-59%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Rappelons que les fascicules 60 à 114 du volume 2 sont déjà également téléchargeables GRATUITEMENT via :
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Signalons que deux excellents sites (de Manhay et de l’église de Tohogne) proposent une version PDF de certains de ces fascicules :
www.manhay1418.be
http://www.eglise-romane-tohogne.be
Lisez aussi Het bloedig Ijzerland (si vous comprenez la langue néerlandaise ; autrement, au moins les photos vous intéresseront). Voir :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ainsi que “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf

Nom : 19180622 BRAND WHITLOCK JOURNAL - Rajouté le 22/06/2018

Description : Voici ce que dit Brand WHITLOCK du 22 juin 1918 dans son “Journal” (page 485).
Extrait de NEVINS, Allan (1890-1971) Editor ; Letters and Journal of Brand Whitlock (chosen and edited with a biographical introduction) ; New-York-London, D. Appleton-Century Company; 1936, XV-732 p.

Nom : 19180621 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 21/06/2018

Description : Voici ce que disent du 21 juin 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : 19180620 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 20/06/2018

Description : Voici ce que disent du 20 juin 1918 Louis GILLE, Alphonse OOMS et Paul DELANDSHEERE dans Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918).
Vous trouverez le « Résumé des procès-verbaux » des séances du (second) Conseil de Flandre, qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 27 septembre 1918, figurant aux pages 50-73 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20CHAPITRE%2003%20pp50-73.pdf
Vous trouverez « Les extraits des séances du Bureau du second Conseil de Flandre », qui se sont tenues entre le 9 mars 1918 et le 12 septembre 1918, chapitre VII de la première partie, figurant aux pages 102-107 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20SECOND%20CONSEIL%20FLANDRE%201918%20PV%20SEANCES%20BUREAU%202%20CHAPITRE%206%20pp102-107.pdf
Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), figurant aux pages 153-197 des Archives du Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf

Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE 115 - Rajouté le 16/06/2018

Description : Voici un fac-similé du fascicule N°115 (1920 ; pages 1825-1840) de La Grande Guerre (version française de "De Groote Oorlog) d’Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930).
On y traite de :
La Russie sous le régime bolchéviste (pages 1836-1852) ;
On y trouve les illustrations suivantes (photographies sauf mention contraire) : wagon où fut signé l’armistice - on voit e. a. le général Foch, l’amiral Wemyss, le général Weygand (page 1825) ; exposition de travaux exécutés par des Belges internés en Hollande (page 1826) ; le petit Belge triomphant (dessin d’Edmond Van Offel ; page 1827) ; coupe et plan d’un sous-marin (dessin ; page 1832) ; le lancement du super dreadnaught américain « Arizona » (page 1833) ; visite du président de la République française au Tsar Nicolas avant la déclaration de la guerre (page 1837) ; le bourgmestre Max salue le roi Albert à la Porte de Flandre à Bruxelles (page 1838) ; entrée triomphale de la famille royale à Bruxelles (page 1840).
(N.B. : un “article” se répartissait souvent sur la fin d’un fascicule et sur le début du suivant ; les illustrations étaient souvent décalées, ne correspondant pas toujours au contenu de la page.)
Vous trouverez la table des matières de tous les fascicules du tome 2 au lien suivant :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%202.pdf
Voici le fichier synthétisant les liens vers les fascicules 1 à 59 du volume 1 :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20MATIERES%20VOLUME%201%20FASCICULES%201-59%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Rappelons que les fascicules 60 à 114 du volume 2 sont déjà également téléchargeables GRATUITEMENT via :
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
Signalons que deux excellents sites (de Manhay et de l’église de Tohogne) proposent une version PDF de certains de ces fascicules :
www.manhay1418.be
http://www.eglise-romane-tohogne.be
Lisez aussi Het bloedig Ijzerland (si vous comprenez la langue néerlandaise ; autrement, au moins les photos vous intéresseront). Voir :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf
Ainsi que “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%20HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LINKS.pdf

Nom : 19180616 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - Rajouté le 16/06/2018

Description : Voici ce que disent d